Pelajaran ss 11 qtr 3 2015 paulus latar belakang dan panggilan

Haisler Vasco Layup
Haisler Vasco LayupSyarikat SESCO Berhad
Pelajaran 11 utk 12hb September 2015
Tetapi firman Tuhan kepadanya: “Pergilah, sebab orang ini
adalah alat pilihan bagi-Ku untuk memberitakan nama-Ku
kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang
Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya, betapa
banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama-
Ku.” (Kisah Para Rasul 9:15-16)
Adaptasi Dari : fustero.es
Diedit Oleh : HaislerVL
Latar belakang:
• Riwayat hidup. Siapakah Paulus?
• Perwatakan. Jenis keperibadian Paulus?
Panggilan:
• Matlamat. Apakah tujuan panggilan itu?
• Misi. Apakah hasil panggilan itu?
• Kepelbagaian. Bagaimana dia menghadapi
panggilan itu?
Pada minggu ini, kita akan belajar
beberapa aspek kehidupan Paulus :
“Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi
dibesarkan di kota ini; dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel
dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang
giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini.”
(Kisah Para Rasul 22:3)
Dia lahir di Tarsus,
Kilikia dan
berbangsa Roma.
(Kisah 22:3, 28).
Berasal dari
suku Benyamin
(Filipus 3:5).
Seorang Farisi,
seperti ayahnya
(Kisah 23:6).
Membesar di
Yerusalem dan
seorang
pengikut
Gamaliel (Kisah
22:3).
Anggota majlis
teringgi – oleh itu
tidak pernah
berkeluarga. Namun,
dia bukan lagi anggota
majlis pada ketika dia
menulis surat-
suratnya (AA m/s 92;
1 Kor. 7:8).
Mempunyai
sekurang-
kurangnya
seorang adik dan
anak saudara
yang tinggal di
Yerusalem (Kisah
23:16).
Seorang
pembina
khemah
(Kisah 18:3).
“Karena aku adalah yang paling hina dari semua
rasul, sebab aku telah menganiaya Jemaat Allah.
Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah
sebagaimana aku ada sekarang...”
(1 Korintius 15:9-10)
Paulus memiliki semangat dan keyakinan yang
tinggi.
Sebelum pertaubatannya :
Dia menyokong agar Stephanus dilontar
dengan batu sehingga mati (Kisah 7:58).
Dia membinasakan Gereja (Kisah 8:3).
Dia mengancam dan membunuh murid-murid
Tuhan (Kisah 9:1).
Dia mengetuai kumpulan serangan terhadap
orang Kristian di Damsyik (Kisah 9:2).
Setelah bertaubat, dia menunjukkan
bahawa dia adalah seorang yang :
Adil (Filipus 3:6).
Rajin bekerja (2 Tes. 3:7-8).
Menyesal (1 Tim. 1:16).
Tabah (2 Kor. 11:23-33).
Rendah hati (1 Kor.15:9).
Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani! Apakah
mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka
keturunan Abraham?
Aku juga keturunan Abraham! Apakah mereka pelayan Kristus?
--aku berkata seperti orang gila--aku lebih lagi! Aku lebih
banyak berjerih lelah; lebih sering di dalam penjara; didera di
luar batas; kerap kali dalam bahaya maut.
Lima kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali empat puluh
kurang satu pukulan, tiga kali aku didera, satu kali aku
dilempari dengan batu, tiga kali mengalami karam kapal, sehari
semalam aku terkatung-katung di tengah laut.
Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan
bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan
dari pihak orang-orang bukan Yahudi; bahaya di kota, bahaya
di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak
saudara-saudara palsu.
(2 Korintius 11:22-31)
Paulus terpaksa membela dirinya di hadapan orang Yahudi yang cuba untuk
memfitnah dia di hadapan jemaat Gereja di Korintius. Dia menerangkan
dirinya begini :
Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat; kerap kali aku
tidak tidur; aku lapar dan dahaga; kerap kali aku berpuasa,
kedinginan dan tanpa pakaian, dan, dengan tidak menyebut
banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk
memelihara semua jemaat-jemaat.
Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa
lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur
oleh dukacita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan
bermegah atas kelemahanku.
Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita, yang terpuji sampai
selama-lamanya, tahu, bahwa aku tidak berdusta.
(2 Korintius 11:22-31)
“Tetapi sekarang, bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri
kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang
segala sesuatu yang telah kaulihat dari pada-Ku dan tentang apa yang
akan Kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari
bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan Aku akan mengutus engkau
kepada mereka, untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik
dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa Iblis kepada Allah, supaya
mereka oleh iman mereka kepada-Ku memperoleh pengampunan dosa dan
mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang
dikuduskan.” (Kisah 26:16-18)
Yesus menganggap Paulus sebagai Musa
yang baharu. Musa membebaskan orang
Ibrani dari bangsa asing supaya mereka
boleh melaksanakan kehendak Tuhan.
Paulus pergi kepada bangsa lain supaya
mereka juga boleh melakukan kehendak
Tuhan (Roma 15:19).
Yesus memanggil dia supaya perkhabaran Tuhan dapat
menjangkau semua orang. Bagi memenuhi kehendak
panggilannya, Paulus perlu :
Membuka mata mereka.
Membawa mereka kepada terang.
Membebaskan mereka dari kuasa
Syaitan.
Mengajar mereka bagaimana
menerima pertaubatan.
Menolong mereka mewarisi
kehidupan kekal.
“Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui
apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia
yang disalibkan.” (1 Korintius 2:2)
Misi Paul merangkumi tiga hal terutama :
Berkhotbah tentang Yesus Kristus.
• Paulus selalu memuliakan salib Yesus di atas
segala sesuatu (1 Kor. 2:2).
Membina gereja.
• Dia ‘menanam’ sebuah gereja di setiap kota
yang dikunjunginya (Titus 1:5).
Menjaga gereja.
• Dia memelihara Gereja dan memperbaiki
kesilapan melalui surat-suratnya (1 Kor. 14:37).
“Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang
Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi
orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi
seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun
aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku
dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum
Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum
Taurat aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di
bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar
hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus,
supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di
bawah hukum Taurat.” (1 Korintius 9:20-21)
Secara terang-terangan, misi Paulus adalah
meliputi kepelbagaian budaya. Dia terpaksa
menyebarkan khabar Injil kepada bangsa Yahudi
dan bangsa lain. Oleh itu, dia menyesuaikan
dirinya dengan budaya yang ada di sekelilingnya
apabila mengajar tentang kebenaran.
Dia terpaksa meyakinkan bangsa Yahudi untuk
menerima bangsa lain di Gereja tanpa
mengenakan apa jua adat budaya. Malah, dia
turut memperingatkan Petrus tentang risiko
mempertaruhkan kesatuan Gereja disebabkan
oleh adat budaya (Galatia 2:11-16).
Paulus adalah seorang Farisi; dia tahu tentang isi
Kitab Suci dan tradisi. Dia dapat membezakan hal
yang terutama daripada hal lain; kebenaran kekal
daripada elemen kebudayaan dan keagamaan.
1 sur 13

Recommandé

Pelajaran ss 9 qtr 3 2015 petrus dan bangsa lain par
Pelajaran ss 9 qtr 3 2015 petrus dan bangsa lainPelajaran ss 9 qtr 3 2015 petrus dan bangsa lain
Pelajaran ss 9 qtr 3 2015 petrus dan bangsa lainHaisler Vasco Layup
756 vues11 diapositives
PAULUS: LATAR BELAKANG DAN PANGGILAN par
PAULUS: LATAR BELAKANG DAN PANGGILANPAULUS: LATAR BELAKANG DAN PANGGILAN
PAULUS: LATAR BELAKANG DAN PANGGILANgmahkjerusalem
3.1K vues9 diapositives
Pelajaran sekolah sabat ke 9 triwulan 3 2017 par
Pelajaran sekolah sabat ke 9 triwulan 3 2017Pelajaran sekolah sabat ke 9 triwulan 3 2017
Pelajaran sekolah sabat ke 9 triwulan 3 2017David Syahputra
25.3K vues8 diapositives
Pelajaran sekolah sabat ke 11 triwulan 4 2017 par
Pelajaran sekolah sabat ke 11 triwulan 4 2017Pelajaran sekolah sabat ke 11 triwulan 4 2017
Pelajaran sekolah sabat ke 11 triwulan 4 2017David Syahputra
18.4K vues13 diapositives
Pelajaran sekolah sabat ke 6 triwulan 2 2018 par
Pelajaran sekolah sabat ke 6 triwulan 2 2018Pelajaran sekolah sabat ke 6 triwulan 2 2018
Pelajaran sekolah sabat ke 6 triwulan 2 2018David Syahputra
11.3K vues12 diapositives
Makalah pak hery par
Makalah pak heryMakalah pak hery
Makalah pak heryMeiman Gulo
13.1K vues14 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Ringkasan Perjanjian Baru (Buku Williy Marxen) par
Ringkasan Perjanjian Baru (Buku Williy Marxen)Ringkasan Perjanjian Baru (Buku Williy Marxen)
Ringkasan Perjanjian Baru (Buku Williy Marxen)onchy
14.7K vues27 diapositives
Pelajaran sekolah sabat ke 1 triwulan 4 2017 par
Pelajaran sekolah sabat ke 1 triwulan 4 2017Pelajaran sekolah sabat ke 1 triwulan 4 2017
Pelajaran sekolah sabat ke 1 triwulan 4 2017David Syahputra
22.7K vues9 diapositives
Seminar wahyu pasal 1 pendahuluan revised 07 mei 2016 par
Seminar wahyu pasal 1 pendahuluan revised 07 mei 2016Seminar wahyu pasal 1 pendahuluan revised 07 mei 2016
Seminar wahyu pasal 1 pendahuluan revised 07 mei 2016David Syahputra
12.1K vues18 diapositives
Pelajaran sekolah sabat ke 2 triwulan 4 2017 par
Pelajaran sekolah sabat ke 2 triwulan 4 2017Pelajaran sekolah sabat ke 2 triwulan 4 2017
Pelajaran sekolah sabat ke 2 triwulan 4 2017David Syahputra
21.1K vues8 diapositives
Pelajaran sekolah sabat ke 6 triwulan iii 2018 par
Pelajaran sekolah sabat ke 6 triwulan iii 2018Pelajaran sekolah sabat ke 6 triwulan iii 2018
Pelajaran sekolah sabat ke 6 triwulan iii 2018David Syahputra
3.1K vues9 diapositives
Pelajaran sekolah sabat ke-12 triwulan III 2018 par
Pelajaran sekolah sabat ke-12 triwulan III 2018Pelajaran sekolah sabat ke-12 triwulan III 2018
Pelajaran sekolah sabat ke-12 triwulan III 2018David Syahputra
3.3K vues8 diapositives

Tendances(20)

Ringkasan Perjanjian Baru (Buku Williy Marxen) par onchy
Ringkasan Perjanjian Baru (Buku Williy Marxen)Ringkasan Perjanjian Baru (Buku Williy Marxen)
Ringkasan Perjanjian Baru (Buku Williy Marxen)
onchy14.7K vues
Pelajaran sekolah sabat ke 1 triwulan 4 2017 par David Syahputra
Pelajaran sekolah sabat ke 1 triwulan 4 2017Pelajaran sekolah sabat ke 1 triwulan 4 2017
Pelajaran sekolah sabat ke 1 triwulan 4 2017
David Syahputra22.7K vues
Seminar wahyu pasal 1 pendahuluan revised 07 mei 2016 par David Syahputra
Seminar wahyu pasal 1 pendahuluan revised 07 mei 2016Seminar wahyu pasal 1 pendahuluan revised 07 mei 2016
Seminar wahyu pasal 1 pendahuluan revised 07 mei 2016
David Syahputra12.1K vues
Pelajaran sekolah sabat ke 2 triwulan 4 2017 par David Syahputra
Pelajaran sekolah sabat ke 2 triwulan 4 2017Pelajaran sekolah sabat ke 2 triwulan 4 2017
Pelajaran sekolah sabat ke 2 triwulan 4 2017
David Syahputra21.1K vues
Pelajaran sekolah sabat ke 6 triwulan iii 2018 par David Syahputra
Pelajaran sekolah sabat ke 6 triwulan iii 2018Pelajaran sekolah sabat ke 6 triwulan iii 2018
Pelajaran sekolah sabat ke 6 triwulan iii 2018
David Syahputra3.1K vues
Pelajaran sekolah sabat ke-12 triwulan III 2018 par David Syahputra
Pelajaran sekolah sabat ke-12 triwulan III 2018Pelajaran sekolah sabat ke-12 triwulan III 2018
Pelajaran sekolah sabat ke-12 triwulan III 2018
David Syahputra3.3K vues
Pelajaran Sekolah SABAT ke-8 Triwulan 3 2015 par David Syahputra
Pelajaran Sekolah SABAT ke-8 Triwulan 3 2015Pelajaran Sekolah SABAT ke-8 Triwulan 3 2015
Pelajaran Sekolah SABAT ke-8 Triwulan 3 2015
David Syahputra52.5K vues
Pelajaran Sekolah SABAT ke-11 Triwulan 3 2014 par David Syahputra
Pelajaran Sekolah SABAT ke-11 Triwulan 3 2014Pelajaran Sekolah SABAT ke-11 Triwulan 3 2014
Pelajaran Sekolah SABAT ke-11 Triwulan 3 2014
David Syahputra57.8K vues
Pelajaran sekolah sabat ke 11 triwulan ii 2018 par David Syahputra
Pelajaran sekolah sabat ke 11 triwulan ii 2018Pelajaran sekolah sabat ke 11 triwulan ii 2018
Pelajaran sekolah sabat ke 11 triwulan ii 2018
David Syahputra10K vues
Pelajaran Sekolah Sabat ke-2 Triwulan 2 2015 par David Syahputra
Pelajaran Sekolah Sabat ke-2 Triwulan 2 2015Pelajaran Sekolah Sabat ke-2 Triwulan 2 2015
Pelajaran Sekolah Sabat ke-2 Triwulan 2 2015
David Syahputra56K vues
Pelajaran Sekolah SABAT ke-13 Triwulan 4 2015 par David Syahputra
Pelajaran Sekolah SABAT ke-13 Triwulan 4 2015Pelajaran Sekolah SABAT ke-13 Triwulan 4 2015
Pelajaran Sekolah SABAT ke-13 Triwulan 4 2015
David Syahputra43.6K vues
Pelajaran Sekolah SABAT ke-7 triwulan 3 2015 par David Syahputra
Pelajaran Sekolah SABAT ke-7 triwulan 3 2015Pelajaran Sekolah SABAT ke-7 triwulan 3 2015
Pelajaran Sekolah SABAT ke-7 triwulan 3 2015
David Syahputra52.4K vues
Pelajaran sekolah sabat ke 7 triwulan 1 2014 Yesus dan orang buangan par David Syahputra
Pelajaran sekolah sabat ke 7 triwulan 1 2014 Yesus dan orang buanganPelajaran sekolah sabat ke 7 triwulan 1 2014 Yesus dan orang buangan
Pelajaran sekolah sabat ke 7 triwulan 1 2014 Yesus dan orang buangan
David Syahputra63.7K vues
Pelajaran sekolah SABAT ke-12 Triwulan II 2014 par David Syahputra
Pelajaran sekolah SABAT ke-12 Triwulan II 2014Pelajaran sekolah SABAT ke-12 Triwulan II 2014
Pelajaran sekolah SABAT ke-12 Triwulan II 2014
David Syahputra61K vues
Pelajaran sekolah sabat ke 10 triwulan III 2018 par David Syahputra
Pelajaran sekolah sabat ke 10 triwulan III 2018Pelajaran sekolah sabat ke 10 triwulan III 2018
Pelajaran sekolah sabat ke 10 triwulan III 2018
David Syahputra3.4K vues
Pelajaran sekolah sabat ke 3 triwulan ke-2 2014 par David Syahputra
Pelajaran sekolah sabat ke 3 triwulan ke-2 2014Pelajaran sekolah sabat ke 3 triwulan ke-2 2014
Pelajaran sekolah sabat ke 3 triwulan ke-2 2014
David Syahputra62.7K vues
Pelajaran sekolah sabat ke-10 Triwulan 1 2014 par David Syahputra
Pelajaran sekolah sabat ke-10 Triwulan 1 2014Pelajaran sekolah sabat ke-10 Triwulan 1 2014
Pelajaran sekolah sabat ke-10 Triwulan 1 2014
David Syahputra63.3K vues
Pelajaran sekolah sabat ke 7 triwulan III 2018 par David Syahputra
Pelajaran sekolah sabat ke 7 triwulan III 2018Pelajaran sekolah sabat ke 7 triwulan III 2018
Pelajaran sekolah sabat ke 7 triwulan III 2018
David Syahputra3.1K vues
Pelajaran Sekolah Sabat ke-5 Triwulan II 2014 par David Syahputra
Pelajaran Sekolah Sabat ke-5 Triwulan II 2014Pelajaran Sekolah Sabat ke-5 Triwulan II 2014
Pelajaran Sekolah Sabat ke-5 Triwulan II 2014
David Syahputra62.3K vues

En vedette

Pelajaran ss 6 qtr 2 2015 wanita dalam pelayanan yesus par
Pelajaran ss 6 qtr 2 2015 wanita dalam pelayanan yesusPelajaran ss 6 qtr 2 2015 wanita dalam pelayanan yesus
Pelajaran ss 6 qtr 2 2015 wanita dalam pelayanan yesusHaisler Vasco Layup
1.1K vues16 diapositives
Pelajaran sekolah sabat ke 9 triwulan 3 2015 par
Pelajaran sekolah sabat ke 9 triwulan 3 2015Pelajaran sekolah sabat ke 9 triwulan 3 2015
Pelajaran sekolah sabat ke 9 triwulan 3 2015gmahkjerusalem
411 vues9 diapositives
Studi kerajaan allah menurut injil sinoptis par
Studi kerajaan allah menurut injil sinoptisStudi kerajaan allah menurut injil sinoptis
Studi kerajaan allah menurut injil sinoptisKirenius Wadu
11.4K vues33 diapositives
Mengatasi roh saul.pptx par
Mengatasi roh saul.pptxMengatasi roh saul.pptx
Mengatasi roh saul.pptxsunjaya rito AgrB
512 vues10 diapositives
Places in Bali grade 7 par
Places in Bali grade 7Places in Bali grade 7
Places in Bali grade 7Andy Kemit
383 vues8 diapositives
Krisis berlanjut par
Krisis berlanjutKrisis berlanjut
Krisis berlanjutgmahkjerusalem
676 vues9 diapositives

En vedette(20)

Pelajaran ss 6 qtr 2 2015 wanita dalam pelayanan yesus par Haisler Vasco Layup
Pelajaran ss 6 qtr 2 2015 wanita dalam pelayanan yesusPelajaran ss 6 qtr 2 2015 wanita dalam pelayanan yesus
Pelajaran ss 6 qtr 2 2015 wanita dalam pelayanan yesus
Pelajaran sekolah sabat ke 9 triwulan 3 2015 par gmahkjerusalem
Pelajaran sekolah sabat ke 9 triwulan 3 2015Pelajaran sekolah sabat ke 9 triwulan 3 2015
Pelajaran sekolah sabat ke 9 triwulan 3 2015
gmahkjerusalem411 vues
Studi kerajaan allah menurut injil sinoptis par Kirenius Wadu
Studi kerajaan allah menurut injil sinoptisStudi kerajaan allah menurut injil sinoptis
Studi kerajaan allah menurut injil sinoptis
Kirenius Wadu11.4K vues
Places in Bali grade 7 par Andy Kemit
Places in Bali grade 7Places in Bali grade 7
Places in Bali grade 7
Andy Kemit383 vues
Yang mendatangkan sejahtera par Debora Enny
Yang mendatangkan sejahteraYang mendatangkan sejahtera
Yang mendatangkan sejahtera
Debora Enny551 vues
Pelajaran SS 5 Qtr 2 2015 Kristus Tuhan Atas Hari Sabat par Haisler Vasco Layup
Pelajaran SS 5 Qtr 2 2015 Kristus Tuhan Atas Hari SabatPelajaran SS 5 Qtr 2 2015 Kristus Tuhan Atas Hari Sabat
Pelajaran SS 5 Qtr 2 2015 Kristus Tuhan Atas Hari Sabat
Pelajaran ss 8 qtr 3 2015 misi menembusi pelbagai budaya par Haisler Vasco Layup
Pelajaran ss 8 qtr 3 2015 misi menembusi pelbagai budayaPelajaran ss 8 qtr 3 2015 misi menembusi pelbagai budaya
Pelajaran ss 8 qtr 3 2015 misi menembusi pelbagai budaya
Seminar rohani diskusi alkitab mengapa allah memberi 4 injil par David Syahputra
Seminar rohani diskusi alkitab mengapa allah memberi 4 injilSeminar rohani diskusi alkitab mengapa allah memberi 4 injil
Seminar rohani diskusi alkitab mengapa allah memberi 4 injil
David Syahputra2.6K vues
Kepenuhan Hidup Dalam Kristus par Ferry Tanoto
Kepenuhan Hidup Dalam KristusKepenuhan Hidup Dalam Kristus
Kepenuhan Hidup Dalam Kristus
Ferry Tanoto5.4K vues
(Ketika tuhan berkata tidak par Debora Enny
(Ketika tuhan berkata tidak(Ketika tuhan berkata tidak
(Ketika tuhan berkata tidak
Debora Enny1.2K vues

Similaire à Pelajaran ss 11 qtr 3 2015 paulus latar belakang dan panggilan

Pelajaran Sekolah SABAT ke-11 Triwulan 3 2015 par
Pelajaran Sekolah SABAT ke-11 Triwulan 3 2015Pelajaran Sekolah SABAT ke-11 Triwulan 3 2015
Pelajaran Sekolah SABAT ke-11 Triwulan 3 2015David Syahputra
51.4K vues11 diapositives
Pelajaran Sekolah SABAT ke-12 Triwulan 3 2015 par
Pelajaran Sekolah SABAT ke-12 Triwulan 3 2015Pelajaran Sekolah SABAT ke-12 Triwulan 3 2015
Pelajaran Sekolah SABAT ke-12 Triwulan 3 2015David Syahputra
51.4K vues11 diapositives
Pelajaran sekolah sabat ke 1 triwulan 3 2017 par
Pelajaran sekolah sabat ke 1 triwulan 3 2017Pelajaran sekolah sabat ke 1 triwulan 3 2017
Pelajaran sekolah sabat ke 1 triwulan 3 2017David Syahputra
28.4K vues9 diapositives
Pelajaran sekolah sabat ke 10 triwulan 4 2017 par
Pelajaran sekolah sabat ke 10 triwulan 4 2017Pelajaran sekolah sabat ke 10 triwulan 4 2017
Pelajaran sekolah sabat ke 10 triwulan 4 2017David Syahputra
18.5K vues11 diapositives
Sekolah Sabat - Triwulan 3 Pelajaran 2. par
Sekolah Sabat - Triwulan 3 Pelajaran 2.Sekolah Sabat - Triwulan 3 Pelajaran 2.
Sekolah Sabat - Triwulan 3 Pelajaran 2.Adam Hiola
483 vues8 diapositives
Sekolah Sabat - Triwulan 2 2023 - Pelajaran 10 par
Sekolah Sabat - Triwulan 2 2023 - Pelajaran 10Sekolah Sabat - Triwulan 2 2023 - Pelajaran 10
Sekolah Sabat - Triwulan 2 2023 - Pelajaran 10Adam Hiola
18.5K vues11 diapositives

Similaire à Pelajaran ss 11 qtr 3 2015 paulus latar belakang dan panggilan(20)

Pelajaran Sekolah SABAT ke-11 Triwulan 3 2015 par David Syahputra
Pelajaran Sekolah SABAT ke-11 Triwulan 3 2015Pelajaran Sekolah SABAT ke-11 Triwulan 3 2015
Pelajaran Sekolah SABAT ke-11 Triwulan 3 2015
David Syahputra51.4K vues
Pelajaran Sekolah SABAT ke-12 Triwulan 3 2015 par David Syahputra
Pelajaran Sekolah SABAT ke-12 Triwulan 3 2015Pelajaran Sekolah SABAT ke-12 Triwulan 3 2015
Pelajaran Sekolah SABAT ke-12 Triwulan 3 2015
David Syahputra51.4K vues
Pelajaran sekolah sabat ke 1 triwulan 3 2017 par David Syahputra
Pelajaran sekolah sabat ke 1 triwulan 3 2017Pelajaran sekolah sabat ke 1 triwulan 3 2017
Pelajaran sekolah sabat ke 1 triwulan 3 2017
David Syahputra28.4K vues
Pelajaran sekolah sabat ke 10 triwulan 4 2017 par David Syahputra
Pelajaran sekolah sabat ke 10 triwulan 4 2017Pelajaran sekolah sabat ke 10 triwulan 4 2017
Pelajaran sekolah sabat ke 10 triwulan 4 2017
David Syahputra18.5K vues
Sekolah Sabat - Triwulan 3 Pelajaran 2. par Adam Hiola
Sekolah Sabat - Triwulan 3 Pelajaran 2.Sekolah Sabat - Triwulan 3 Pelajaran 2.
Sekolah Sabat - Triwulan 3 Pelajaran 2.
Adam Hiola483 vues
Sekolah Sabat - Triwulan 2 2023 - Pelajaran 10 par Adam Hiola
Sekolah Sabat - Triwulan 2 2023 - Pelajaran 10Sekolah Sabat - Triwulan 2 2023 - Pelajaran 10
Sekolah Sabat - Triwulan 2 2023 - Pelajaran 10
Adam Hiola18.5K vues
Pelajaran Sekolah SABAT ke-4 Triwulan III 2015 par David Syahputra
Pelajaran Sekolah SABAT ke-4 Triwulan III 2015Pelajaran Sekolah SABAT ke-4 Triwulan III 2015
Pelajaran Sekolah SABAT ke-4 Triwulan III 2015
David Syahputra53.6K vues
Teol pb 2 par teolpb2
Teol pb 2Teol pb 2
Teol pb 2
teolpb26.5K vues
Pelajaran sekolah sabat ke 2 triwulan IV 2018 par David Syahputra
Pelajaran sekolah sabat ke 2 triwulan IV 2018Pelajaran sekolah sabat ke 2 triwulan IV 2018
Pelajaran sekolah sabat ke 2 triwulan IV 2018
David Syahputra2.8K vues
Pelajaran Sekolah SABAT ke-9 Triwulan 3 2015 par David Syahputra
Pelajaran Sekolah SABAT ke-9 Triwulan 3 2015Pelajaran Sekolah SABAT ke-9 Triwulan 3 2015
Pelajaran Sekolah SABAT ke-9 Triwulan 3 2015
David Syahputra50.8K vues
Sekolah Sabat - Triwulan 1 2022 - Pelajaran 4 par Adam Hiola
Sekolah Sabat - Triwulan 1 2022 - Pelajaran 4Sekolah Sabat - Triwulan 1 2022 - Pelajaran 4
Sekolah Sabat - Triwulan 1 2022 - Pelajaran 4
Adam Hiola8.6K vues
Pelajaran sekolah sabat ke 9 triwulan ii 2018 par David Syahputra
Pelajaran sekolah sabat ke 9 triwulan ii 2018Pelajaran sekolah sabat ke 9 triwulan ii 2018
Pelajaran sekolah sabat ke 9 triwulan ii 2018
David Syahputra10.4K vues
Pelajaran Sekolah Sabat ke-2 Triwulan III 2020 par David Syahputra
Pelajaran Sekolah Sabat ke-2 Triwulan III 2020Pelajaran Sekolah Sabat ke-2 Triwulan III 2020
Pelajaran Sekolah Sabat ke-2 Triwulan III 2020
David Syahputra1.3K vues
Gereja dan nabi palsu iman kristen vs ajaran sesat par Ely Goro Leba
Gereja dan nabi palsu iman kristen vs ajaran sesatGereja dan nabi palsu iman kristen vs ajaran sesat
Gereja dan nabi palsu iman kristen vs ajaran sesat
Ely Goro Leba1.5K vues

Plus de Haisler Vasco Layup

Pelajaran sekolah sabat ke 7 q tr 3 2015 yesus tuhan atas segala misi par
Pelajaran sekolah sabat ke 7 q tr 3 2015 yesus tuhan atas segala misiPelajaran sekolah sabat ke 7 q tr 3 2015 yesus tuhan atas segala misi
Pelajaran sekolah sabat ke 7 q tr 3 2015 yesus tuhan atas segala misiHaisler Vasco Layup
541 vues10 diapositives
Lesson 6 qtr 3 2015 esther and mordecai par
Lesson 6 qtr 3 2015 esther and mordecaiLesson 6 qtr 3 2015 esther and mordecai
Lesson 6 qtr 3 2015 esther and mordecaiHaisler Vasco Layup
706 vues7 diapositives
Pelajaran sekolah sabat ke 6 qtr 3 2015 ester dan mordekhai par
Pelajaran sekolah sabat ke 6 qtr 3 2015 ester dan mordekhaiPelajaran sekolah sabat ke 6 qtr 3 2015 ester dan mordekhai
Pelajaran sekolah sabat ke 6 qtr 3 2015 ester dan mordekhaiHaisler Vasco Layup
1.1K vues13 diapositives
Pelajaran ss 5 qtr 3 2015 misionari dalam buangan par
Pelajaran ss 5 qtr 3 2015 misionari dalam buanganPelajaran ss 5 qtr 3 2015 misionari dalam buangan
Pelajaran ss 5 qtr 3 2015 misionari dalam buanganHaisler Vasco Layup
447 vues14 diapositives
Pelajaran ss 3 qtr 3 2015 misionari yang tidak mungkin par
Pelajaran ss 3 qtr 3 2015 misionari yang tidak mungkinPelajaran ss 3 qtr 3 2015 misionari yang tidak mungkin
Pelajaran ss 3 qtr 3 2015 misionari yang tidak mungkinHaisler Vasco Layup
493 vues13 diapositives
Pelajaran ss 2 qtr 3 2015 abraham misionari yang pertama par
Pelajaran ss 2 qtr 3 2015 abraham misionari yang pertamaPelajaran ss 2 qtr 3 2015 abraham misionari yang pertama
Pelajaran ss 2 qtr 3 2015 abraham misionari yang pertamaHaisler Vasco Layup
913 vues13 diapositives

Plus de Haisler Vasco Layup(16)

Pelajaran sekolah sabat ke 7 q tr 3 2015 yesus tuhan atas segala misi par Haisler Vasco Layup
Pelajaran sekolah sabat ke 7 q tr 3 2015 yesus tuhan atas segala misiPelajaran sekolah sabat ke 7 q tr 3 2015 yesus tuhan atas segala misi
Pelajaran sekolah sabat ke 7 q tr 3 2015 yesus tuhan atas segala misi
Pelajaran sekolah sabat ke 6 qtr 3 2015 ester dan mordekhai par Haisler Vasco Layup
Pelajaran sekolah sabat ke 6 qtr 3 2015 ester dan mordekhaiPelajaran sekolah sabat ke 6 qtr 3 2015 ester dan mordekhai
Pelajaran sekolah sabat ke 6 qtr 3 2015 ester dan mordekhai
Pelajaran ss 3 qtr 3 2015 misionari yang tidak mungkin par Haisler Vasco Layup
Pelajaran ss 3 qtr 3 2015 misionari yang tidak mungkinPelajaran ss 3 qtr 3 2015 misionari yang tidak mungkin
Pelajaran ss 3 qtr 3 2015 misionari yang tidak mungkin
Pelajaran ss 2 qtr 3 2015 abraham misionari yang pertama par Haisler Vasco Layup
Pelajaran ss 2 qtr 3 2015 abraham misionari yang pertamaPelajaran ss 2 qtr 3 2015 abraham misionari yang pertama
Pelajaran ss 2 qtr 3 2015 abraham misionari yang pertama
Pelajaran sekolah sabat ke 12 kuarter-2 2015 yesus di yerusalem par Haisler Vasco Layup
Pelajaran sekolah sabat ke 12 kuarter-2 2015 yesus di yerusalemPelajaran sekolah sabat ke 12 kuarter-2 2015 yesus di yerusalem
Pelajaran sekolah sabat ke 12 kuarter-2 2015 yesus di yerusalem
Pelajaran sekolah sabat ke 11 kuarter-2 2015 kerajaan allah par Haisler Vasco Layup
Pelajaran sekolah sabat ke 11 kuarter-2 2015 kerajaan allahPelajaran sekolah sabat ke 11 kuarter-2 2015 kerajaan allah
Pelajaran sekolah sabat ke 11 kuarter-2 2015 kerajaan allah
Pelajaran ss 10 qtr 2 2015 mengikut yesus dlm kehidupan harian par Haisler Vasco Layup
Pelajaran ss 10 qtr 2 2015 mengikut yesus dlm kehidupan harianPelajaran ss 10 qtr 2 2015 mengikut yesus dlm kehidupan harian
Pelajaran ss 10 qtr 2 2015 mengikut yesus dlm kehidupan harian
Pelajaran Sekolah Sabat 3 Kuarter 2 2015 Siapakah Yesus Kristus par Haisler Vasco Layup
Pelajaran Sekolah Sabat 3 Kuarter 2 2015 Siapakah Yesus KristusPelajaran Sekolah Sabat 3 Kuarter 2 2015 Siapakah Yesus Kristus
Pelajaran Sekolah Sabat 3 Kuarter 2 2015 Siapakah Yesus Kristus
Pelajaran Sekolah Sabat 2 Kuarter 2 2015 baptisan dan pencubaan par Haisler Vasco Layup
Pelajaran Sekolah Sabat 2 Kuarter 2 2015 baptisan dan pencubaanPelajaran Sekolah Sabat 2 Kuarter 2 2015 baptisan dan pencubaan
Pelajaran Sekolah Sabat 2 Kuarter 2 2015 baptisan dan pencubaan
Pelajaran Sekolah Sabat 1 Kuarter 2 2015 Kedatangan Yesus par Haisler Vasco Layup
Pelajaran Sekolah Sabat 1 Kuarter 2 2015 Kedatangan YesusPelajaran Sekolah Sabat 1 Kuarter 2 2015 Kedatangan Yesus
Pelajaran Sekolah Sabat 1 Kuarter 2 2015 Kedatangan Yesus

Pelajaran ss 11 qtr 3 2015 paulus latar belakang dan panggilan

 • 1. Pelajaran 11 utk 12hb September 2015 Tetapi firman Tuhan kepadanya: “Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagi-Ku untuk memberitakan nama-Ku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya, betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama- Ku.” (Kisah Para Rasul 9:15-16) Adaptasi Dari : fustero.es Diedit Oleh : HaislerVL
 • 2. Latar belakang: • Riwayat hidup. Siapakah Paulus? • Perwatakan. Jenis keperibadian Paulus? Panggilan: • Matlamat. Apakah tujuan panggilan itu? • Misi. Apakah hasil panggilan itu? • Kepelbagaian. Bagaimana dia menghadapi panggilan itu? Pada minggu ini, kita akan belajar beberapa aspek kehidupan Paulus :
 • 3. “Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini; dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini.” (Kisah Para Rasul 22:3) Dia lahir di Tarsus, Kilikia dan berbangsa Roma. (Kisah 22:3, 28). Berasal dari suku Benyamin (Filipus 3:5). Seorang Farisi, seperti ayahnya (Kisah 23:6). Membesar di Yerusalem dan seorang pengikut Gamaliel (Kisah 22:3).
 • 4. Anggota majlis teringgi – oleh itu tidak pernah berkeluarga. Namun, dia bukan lagi anggota majlis pada ketika dia menulis surat- suratnya (AA m/s 92; 1 Kor. 7:8). Mempunyai sekurang- kurangnya seorang adik dan anak saudara yang tinggal di Yerusalem (Kisah 23:16). Seorang pembina khemah (Kisah 18:3).
 • 5. “Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya Jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang...” (1 Korintius 15:9-10) Paulus memiliki semangat dan keyakinan yang tinggi. Sebelum pertaubatannya : Dia menyokong agar Stephanus dilontar dengan batu sehingga mati (Kisah 7:58). Dia membinasakan Gereja (Kisah 8:3). Dia mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan (Kisah 9:1). Dia mengetuai kumpulan serangan terhadap orang Kristian di Damsyik (Kisah 9:2).
 • 6. Setelah bertaubat, dia menunjukkan bahawa dia adalah seorang yang : Adil (Filipus 3:6). Rajin bekerja (2 Tes. 3:7-8). Menyesal (1 Tim. 1:16). Tabah (2 Kor. 11:23-33). Rendah hati (1 Kor.15:9).
 • 7. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani! Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham! Apakah mereka pelayan Kristus? --aku berkata seperti orang gila--aku lebih lagi! Aku lebih banyak berjerih lelah; lebih sering di dalam penjara; didera di luar batas; kerap kali dalam bahaya maut. Lima kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali empat puluh kurang satu pukulan, tiga kali aku didera, satu kali aku dilempari dengan batu, tiga kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi; bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. (2 Korintius 11:22-31) Paulus terpaksa membela dirinya di hadapan orang Yahudi yang cuba untuk memfitnah dia di hadapan jemaat Gereja di Korintius. Dia menerangkan dirinya begini :
 • 8. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat; kerap kali aku tidak tidur; aku lapar dan dahaga; kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan, dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh dukacita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu, bahwa aku tidak berdusta. (2 Korintius 11:22-31)
 • 9. “Tetapi sekarang, bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kaulihat dari pada-Ku dan tentang apa yang akan Kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan Aku akan mengutus engkau kepada mereka, untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa Iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepada-Ku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan.” (Kisah 26:16-18) Yesus menganggap Paulus sebagai Musa yang baharu. Musa membebaskan orang Ibrani dari bangsa asing supaya mereka boleh melaksanakan kehendak Tuhan. Paulus pergi kepada bangsa lain supaya mereka juga boleh melakukan kehendak Tuhan (Roma 15:19).
 • 10. Yesus memanggil dia supaya perkhabaran Tuhan dapat menjangkau semua orang. Bagi memenuhi kehendak panggilannya, Paulus perlu : Membuka mata mereka. Membawa mereka kepada terang. Membebaskan mereka dari kuasa Syaitan. Mengajar mereka bagaimana menerima pertaubatan. Menolong mereka mewarisi kehidupan kekal.
 • 11. “Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan.” (1 Korintius 2:2) Misi Paul merangkumi tiga hal terutama : Berkhotbah tentang Yesus Kristus. • Paulus selalu memuliakan salib Yesus di atas segala sesuatu (1 Kor. 2:2). Membina gereja. • Dia ‘menanam’ sebuah gereja di setiap kota yang dikunjunginya (Titus 1:5). Menjaga gereja. • Dia memelihara Gereja dan memperbaiki kesilapan melalui surat-suratnya (1 Kor. 14:37).
 • 12. “Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat.” (1 Korintius 9:20-21)
 • 13. Secara terang-terangan, misi Paulus adalah meliputi kepelbagaian budaya. Dia terpaksa menyebarkan khabar Injil kepada bangsa Yahudi dan bangsa lain. Oleh itu, dia menyesuaikan dirinya dengan budaya yang ada di sekelilingnya apabila mengajar tentang kebenaran. Dia terpaksa meyakinkan bangsa Yahudi untuk menerima bangsa lain di Gereja tanpa mengenakan apa jua adat budaya. Malah, dia turut memperingatkan Petrus tentang risiko mempertaruhkan kesatuan Gereja disebabkan oleh adat budaya (Galatia 2:11-16). Paulus adalah seorang Farisi; dia tahu tentang isi Kitab Suci dan tradisi. Dia dapat membezakan hal yang terutama daripada hal lain; kebenaran kekal daripada elemen kebudayaan dan keagamaan.