Publicité

Contenu connexe

Publicité

מצגת מחשבון דלק

  1. Confidential, AG Applications, 2013
  2. ‫דלק‬ ‫מחשבון‬ ‫?למה‬ ‫ממ‬ ‫הדלק‬ ‫מחירי‬‫שיכים‬‫להיות‬ ‫והופכים‬ ‫הפסקה‬ ‫ללא‬ ‫לעלות‬ .‫מאתנו‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫החודשיות‬ ‫מהוצאות‬ ‫משמעותי‬ ‫חלק‬ .‫השתנתה‬ ‫לא‬ ‫כצרכנים‬ ‫שלנו‬ ‫שההתנהגות‬ ‫המפתיע‬ ‫הדבר‬ ‫מלבד‬,‫חדש‬ ‫רכב‬ ‫רכישת‬ ‫בעת‬ ‫הדלק‬ ‫צריכת‬ ‫בנתוני‬ ‫התעניינות‬ ‫אחר‬ ‫וחיפוש‬‫תחנ‬,‫מגורנו‬ ‫בקרבת‬ ‫זולה‬ ‫דלק‬ ‫ת‬‫דבר‬ ‫עושים‬ ‫אנו‬ ‫אין‬ ‫המכבידה‬ ‫ההוצאה‬ ‫את‬ ‫להוריד‬ ‫.שיכול‬ ‫הוא‬ ‫הנכון‬ ‫הצרכני‬ ‫הפתרון‬‫אפליקציית‬‫דל‬ ‫מחשבון‬‫ק‬ . Confidential, AG Applications, 2013
  3. Confidential, AG Applications, 2013 ‫דלק‬ ‫מחשבון‬ ‫זה‬ ‫?מה‬ ‫בזבזני‬ ‫או‬ ‫ואופטימלית‬ ‫חסכונית‬ ‫היא‬ ‫הנסיעה‬ ‫אם‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫מראה‬ ‫האפליקציה‬‫ת‬ : ‫נכונה‬ ‫נהיגה‬ ,‫הנהיגה‬ ‫ואופי‬ ‫היעילות‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫מספק‬ ‫דלק‬ ‫צריכת‬ ‫מד‬ ‫כ‬ ‫עד‬ ) ‫הדלק‬ ‫הוצאות‬ ‫את‬ ‫תפחית‬ ‫זה‬ ‫מד‬ ‫לפי‬15%(‫החודשיות‬ ‫הדלק‬ ‫מהוצאות‬ ‫הסביבה‬ ‫זיהום‬ ‫את‬ ‫במידה‬ ‫תפחית‬ ‫וכבונוס‬.‫הדלק‬ ‫שריפת‬ ‫את‬ ‫ברורה‬ ‫בצורה‬ ‫מציג‬ ‫המד‬ .‫משמעותית‬ ‫בצורה‬ ‫דלק‬ ‫תחסוך‬ ‫האפשר‬ ‫ככל‬ "‫"ירוק‬ ‫סמן‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ,‫הנסיעה‬ ‫במהלך‬ ‫לק"מ‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ,"‫מ"ירוק‬ ‫לרדת‬ ‫הצריכה‬ ‫יעילות‬ ‫למד‬ ‫תגרום‬ ‫מהיר‬ ‫כביש‬ ‫על‬ ‫נסיעה‬ ‫במהלך‬ ‫האצה‬ ‫לדוגמא‬ .‫בחוזקה‬ ‫בולם‬ ‫או‬ ‫מאיץ‬ ,‫בפקק‬ ‫עומד‬ ‫הנהג‬ ‫עם‬ ‫מזהה‬ ‫הדלק‬ ‫צריכת‬ ‫מד‬ play movie
  4. AppStore •‫בארץ‬ ‫הנמכרות‬ ‫באפליקציות‬ ‫הראשון‬ ‫למקום‬ ‫הגיע‬ ‫האפליקציה‬ •‫לאפליקציה‬65000‫הורדות‬ •) ‫היישומים‬ ‫בחנות‬ ‫מעולות‬ ‫תגובות‬ ‫לאפליקציה‬AppStore( •‫האפליקציה‬ ,‫רבות‬ ‫דלק‬ ‫אפליקציות‬ ‫קיימים‬ ‫היישומים‬ ‫בחנות‬ ‫ה‬ ‫ברכיב‬ ‫שמשתמשת‬ ‫היחידה‬ ‫האפליקציה‬ ‫היא‬ ‫שלנו‬GPS‫ולכן‬ ‫ביותר‬ ‫המדוייקות‬ ‫התוצאות‬ ‫את‬ ‫למשתמש‬ ‫נותנת‬ Confidential, AG Applications, 2013
  5. ‫אפליקציות‬ ‫אלטרנטיביות‬ ‫בטכנולוגיית‬ ‫משתמש‬ GPS ‫ובלימות‬ ‫בהאצות‬ ‫מתחשב‬ ‫נהיגתו‬ ‫אופי‬ ‫על‬ ‫לנהג‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫אינדיקציה‬ (Driver Profiler) ‫בפקקים‬ ‫התחשבות‬ ‫רכב‬ ‫חניית‬ ‫אופציית‬ ‫של‬ ‫רכבים‬ ‫מאגר‬60000‫מכוניות‬ Confidential, AG Applications, 2013 ‫בשוק‬ ‫היחיד‬ ‫הפיתרון‬ ‫הוא‬ ‫דלק‬ ‫:מחשבון‬
  6. Confidential, AG Applications, 2013 ‫מאפשרת‬ ‫שהאפליקציה‬ ‫נוספות‬ ‫:יכולות‬ ‫מעל‬ ‫של‬ ‫מאגר‬ 60000‫רכבים‬ ‫ולשתף‬ ‫לחשב‬ ‫ניתן‬ ‫נסיעות‬ ‫מספר‬ ‫ולשתף‬ ‫לחשב‬ ‫ניתן‬ ‫נסיעות‬ ‫מספר‬ ‫ניתן‬ ‫נסיעה‬ ‫לאחר‬ , ‫הנסיעה‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ,‫נהגת‬ ‫כיצד‬ ‫לנתח‬ ‫את‬ ‫ולשמור‬ ‫לשתף‬ ‫הנסיעה‬ ‫ניתן‬ ‫נסיעה‬ ‫לאחר‬ , ‫הנסיעה‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ,‫נהגת‬ ‫כיצד‬ ‫לנתח‬ ‫את‬ ‫ולשמור‬ ‫לשתף‬ ‫הנסיעה‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫:מידע‬ ,‫מרחק‬ , ‫נסיעה‬ ‫זמן‬ ‫ליטרים‬ ‫כמות‬ ,‫מהירות‬ ‫וכמובן‬ ‫ממוצעת‬ ‫צריכה‬ ‫הנסיעה‬ ‫מחיר‬ . ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫:מידע‬ ,‫מרחק‬ , ‫נסיעה‬ ‫זמן‬ ‫ליטרים‬ ‫כמות‬ ,‫מהירות‬ ‫וכמובן‬ ‫ממוצעת‬ ‫צריכה‬ ‫הנסיעה‬ ‫מחיר‬ .
  7. Confidential, AG Applications, 2013 :‫ענקית‬ ‫תקשורתית‬ ‫לחשיפה‬ ‫זכתה‬ ‫האפליקציה‬ •‫ערוץ‬ ‫חדשות‬ ‫אייטם‬10 •‫ב‬ ‫ראיון‬99FM •(‫אחרונות‬ ‫)ידיעות‬ ‫בממון‬ ‫כתבה‬ •YNET •FEEDER •‫כלכליסט‬ •Newsgeek •‫ואפליקציות‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫אתרי‬ ‫של‬ ‫רב‬ ‫מספר‬ ‫תקשורתית‬ ‫חשיפה‬
  8. Confidential, AG Applications, 2013 ‫..תודה‬
Publicité