Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
PRESENT SIMPLE ESTRUCTURA ÚS
AFFIRMATIVE SENTENCES <ul><li>Subject + Verb + (Complements) </li></ul>Subject + Verb + (Complements) (3a Sing) Subject + ...
Present Simple Affirmative I play You play He play s She play s It play s We play You play They play SPELLING RULES Singul...
NEGATIVE SENTENCES <ul><li>Subject + Aux + not + (Verb) + (Complements) </li></ul>Subject + do + not + Infinitive Verb + (...
Present Simple Negative I don’t play You don’t play He do es n’t play She do es n’t play It do es n’t play We don’t  play...
INTERROGATIVE SENTENCES <ul><li>Aux + Subject + (Verb) + (Complements)? </li></ul>Do + Subject + Infinitive Verb + (Comple...
Present Simple Interrogative Do I play? Do you play? Do es he play? Do es she play? Do es it play? Do we play? Do you ...
SHORT ANSWERS <ul><li>Yes, P. Subject + Aux </li></ul><ul><li>No, P. Subject + Aux + not </li></ul>Yes, + Pron. Subject + ...
Present Simple Short Answers Yes, I do Yes, you do Yes, he do es Yes, she do es Yes, it do es Yes, we do Yes, you do Yes, ...
Present Simple Affirmative Negative Interrogative Short Answers Singular 1 I play I don’t play Do I play? Yes, I do No, I ...
PRESENT SIMPLE: ÚS <ul><li>Hàbits i rutines: Per parlar de coses que passen habitualment o amb regularitat i descriure rut...
PRESENT SIMPLE: ÚS <ul><li>Per tal d'expressar fets, veritats generals i definicions: </li></ul><ul><ul><li>Water freezes...
PRESENT SIMPLE: ÚS <ul><li>Per expressar situacions permanents: </li></ul><ul><ul><li>My grandparents live in Rome </li></...
PRESENT SIMPLE: ÚS <ul><li>Amb verbs d’estat (verbs que indiquen un estat en lloc d’una acció) . Per indicar: </li></u...
PRESENT SIMPLE: USO <ul><li>Hábitos y rutinas: Para hablar de cosas que pasan habitualmente o con regularidad y describir ...
PRESENT SIMPLE: USO <ul><li>Para expresar hechos, verdades universales y definiciones: </li></ul><ul><ul><li>Water freeze...
PRESENT SIMPLE: USO <ul><li>Para expresar situaciones permanentes: </li></ul><ul><ul><li>My grandparents live in Rome </li...
PRESENT SIMPLE: USO <ul><li>Con verbos de estado (verbos que indican un estado en vez de una acción) . Para indicar: <...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Present simple

13 702 vues

Publié le

Present Simple. Structure and Use. Spanish and Valencian

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

Present simple

 1. 1. PRESENT SIMPLE ESTRUCTURA ÚS
 2. 2. AFFIRMATIVE SENTENCES <ul><li>Subject + Verb + (Complements) </li></ul>Subject + Verb + (Complements) (3a Sing) Subject + Verb-s + (Complements) They study English in the afternoon She lives in Dublin
 3. 3. Present Simple Affirmative I play You play He play s She play s It play s We play You play They play SPELLING RULES Singular 1 2 3 M F A Plural 1 2 3
 4. 4. NEGATIVE SENTENCES <ul><li>Subject + Aux + not + (Verb) + (Complements) </li></ul>Subject + do + not + Infinitive Verb + (Complements) (3a Sing) Subject + does + not + Infinitive Verb + (Complements) They don’t understand Chinese Mary doesn’t work in the afternoon
 5. 5. Present Simple Negative I don’t play You don’t play He do es n’t play She do es n’t play It do es n’t play We don’t play You don’t play They don’t play Singular 1 2 3 M F A Plural 1 2 3
 6. 6. INTERROGATIVE SENTENCES <ul><li>Aux + Subject + (Verb) + (Complements)? </li></ul>Do + Subject + Infinitive Verb + (Complements)? (3a Sing) Does + Subject + Infinitive Verb + (Complements)? Do you smoke cigars? Does Jennifer like Will?
 7. 7. Present Simple Interrogative Do I play? Do you play? Do es he play? Do es she play? Do es it play? Do we play? Do you play? Do they play? Singular 1 2 3 M F A Plural 1 2 3
 8. 8. SHORT ANSWERS <ul><li>Yes, P. Subject + Aux </li></ul><ul><li>No, P. Subject + Aux + not </li></ul>Yes, + Pron. Subject + do / No, + Pron. Subject + don’t (3a Sing) Yes, + Pron. Subject + does / No, + Pron. Subject + doesn’t Yes, we do / No, we don’t Yes, he does / No, he doesn’t
 9. 9. Present Simple Short Answers Yes, I do Yes, you do Yes, he do es Yes, she do es Yes, it do es Yes, we do Yes, you do Yes, they do No, I don’t No, you don’t No, he do es n’t No, she do es n’t No, it do es n’t No, we don’t No, you don’t No, they don’t Affirmative Negative Singular 1 2 3 M F A Plural 1 2 3
 10. 10. Present Simple Affirmative Negative Interrogative Short Answers Singular 1 I play I don’t play Do I play? Yes, I do No, I don’t 2 You play You don’t play Do you play? Yes, you do No, you don’t 3 M He play s He do es n’t play Do es he play? Yes, he do es No, he do es n’t F She play s She do es n’t play Do es she play? Yes, she do es No, she do es n’t A It play s It do es n’t play Do es it play? Yes, it do es No, it do es n’t Plural 1 We play We don’t play Do we play? Yes, we do No, we don’t 2 You play You don’t play Do you play? Yes, you do No, you don’t 3 They play They don’t play Do they play? Yes, they do No, they don’t
 11. 11. PRESENT SIMPLE: ÚS <ul><li>Hàbits i rutines: Per parlar de coses que passen habitualment o amb regularitat i descriure rutines de cada dia, setmana, etc. Solen anar acompanyats d’un adverbi o expressió de freqüència: </li></ul><ul><ul><li>I visit my aunt every day </li></ul></ul><ul><ul><li>Visite la meua tia tots els dies </li></ul></ul><ul><ul><li>Visito a mi tía todos los días </li></ul></ul><ul><ul><li>It often rains in October </li></ul></ul><ul><li>Sovint plou a l'octubre </li></ul><ul><ul><li>A menudo llueve en octubre </li></ul></ul>
 12. 12. PRESENT SIMPLE: ÚS <ul><li>Per tal d'expressar fets, veritats generals i definicions: </li></ul><ul><ul><li>Water freezes at 0 degrees </li></ul></ul><ul><ul><li>L'aigua es congela a zero graus </li></ul></ul><ul><ul><li>El agua se congela a cero grados </li></ul></ul><ul><ul><li>Tle Ebro flows into the Mediterranean </li></ul></ul><ul><ul><li>L'Ebre desemboca en el Mediterrani </li></ul></ul><ul><ul><li>El Ebro desemboca en el Mediterráneo </li></ul></ul>
 13. 13. PRESENT SIMPLE: ÚS <ul><li>Per expressar situacions permanents: </li></ul><ul><ul><li>My grandparents live in Rome </li></ul></ul><ul><ul><li>Els meus iaios viuen a Roma </li></ul></ul><ul><ul><li>Mis abuelos viven en Roma </li></ul></ul>
 14. 14. PRESENT SIMPLE: ÚS <ul><li>Amb verbs d’estat (verbs que indiquen un estat en lloc d’una acció) . Per indicar: </li></ul><ul><ul><li>Emocions i sentiments: ( like agradar gustar , hate odiar odiar , need necessitar necesitar , love estimar, encantar amar, encantar , prefer preferir preferir , want voler querer , wish desitjar desear ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Verbs dels sentits: hear sentir oír , see veure ver , smell olorar oler , touch tocar tocar , taste saber saber </li></ul></ul><ul><ul><li>Possessió: have got tenir tener , own posseir poseer , belong to pertànyer a pertenecer a , possess posseir poseer </li></ul></ul><ul><ul><li>Preu i mesura: cost costar costar , measure mesurar medir , weigh pesar pesar </li></ul></ul><ul><ul><li>processos i estats mentals: believe creure creer , doubt dubtar dudar , feel sentir sentir , forget oblidar olvidar , guess endevinar adivinar , hope esperar esperar , imagine imaginar imaginar , know saber, conèixer saber, conocer , prefer preferir preferir , mean voler dir querer decir , realize adonar-se darse cuenta , recognize reconèixer reconocer , remember recordar recordar , suppose suposar suponer , think creure creer , understand entendre entender : </li></ul></ul><ul><ul><li>I love basketball </li></ul></ul><ul><ul><li>M'encanta el bàsquet </li></ul></ul><ul><ul><li>Me encanta el baloncesto </li></ul></ul><ul><ul><li>I don’t like fish </li></ul></ul><ul><ul><li>No m’agrada el peix </li></ul></ul><ul><ul><li>No me gusta el pescado </li></ul></ul>
 15. 15. PRESENT SIMPLE: USO <ul><li>Hábitos y rutinas: Para hablar de cosas que pasan habitualmente o con regularidad y describir rutinas de cada día, semana, etc. Suelen ir acompañados de un adverbio o expresión de frecuencia: </li></ul><ul><ul><li>I visit my aunt every day </li></ul></ul><ul><ul><li>Visite la meua tia tots els dies </li></ul></ul><ul><ul><li>Visito a mi tía todos los días </li></ul></ul><ul><ul><li>It often rains in October </li></ul></ul><ul><li>Sovint plou a l'octubre </li></ul><ul><ul><li>A menudo llueve en octubre </li></ul></ul>
 16. 16. PRESENT SIMPLE: USO <ul><li>Para expresar hechos, verdades universales y definiciones: </li></ul><ul><ul><li>Water freezes at 0 degrees </li></ul></ul><ul><ul><li>L'aigua es congela a zero graus </li></ul></ul><ul><ul><li>El agua se congela a cero grados </li></ul></ul><ul><ul><li>Tle Ebro flows into the Mediterranean </li></ul></ul><ul><ul><li>L'Ebre desemboca en el Mediterrani </li></ul></ul><ul><ul><li>El Ebro desemboca en el Mediterráneo </li></ul></ul>
 17. 17. PRESENT SIMPLE: USO <ul><li>Para expresar situaciones permanentes: </li></ul><ul><ul><li>My grandparents live in Rome </li></ul></ul><ul><ul><li>Els meus iaios viuen a Roma </li></ul></ul><ul><ul><li>Mis abuelos viven en Roma </li></ul></ul>
 18. 18. PRESENT SIMPLE: USO <ul><li>Con verbos de estado (verbos que indican un estado en vez de una acción) . Para indicar: </li></ul><ul><ul><li>Emociones y sentimientos: ( like agradar gustar , hate odiar odiar , need necessitar necesitar , love estimar, encantar amar, encantar , prefer preferir preferir , want voler querer , wish desitjar desear ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Verbos de los sentidos: hear sentir oír , see veure ver , smell olorar oler , touch tocar tocar , taste saber saber </li></ul></ul><ul><ul><li>Posesión: have got tenir tener , own posseir poseer , belong to pertànyer a pertenecer a , possess posseir poseer </li></ul></ul><ul><ul><li>Precio y medida: cost costar costar , measure mesurar medir , weigh pesar pesar </li></ul></ul><ul><ul><li>Procesos y estados mentales: believe creure creer , doubt dubtar dudar , feel sentir sentir , forget oblidar olvidar , guess endevinar adivinar , hope esperar esperar , imagine imaginar imaginar , know saber, conèixer saber, conocer , prefer preferir preferir , mean voler dir querer decir , realize adonar-se darse cuenta , recognize reconèixer reconocer , remember recordar recordar , suppose suposar suponer , think creure creer , understand entendre entender : </li></ul></ul><ul><ul><li>I love basketball </li></ul></ul><ul><ul><li>M'encanta el bàsquet </li></ul></ul><ul><ul><li>Me encanta el baloncesto </li></ul></ul><ul><ul><li>I don’t like fish </li></ul></ul><ul><ul><li>No m’agrada el peix </li></ul></ul><ul><ul><li>No me gusta el pescado </li></ul></ul>

×