Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
‫מצגת זו באה להעניק לך האזרח מידע ולסייע לך להבין בכל‬              ‫הקשור למתן רישיון עסק.‬‫ערך: יעקב מנשה ...
‫מחלקת רישוי עסקים‬                ‫מנהל/ת המחלקה – יעקב מנשה‬   ‫•‬‫כתובת – מועצה אזורית חבל אילות ד.נ. ...
‫מהו תפקידה של המחלקה לרישוי‬          ‫עסקים?‬    ‫תפקידה של המחלקה לרישוי עסקים הוא לדאוג לכך, שכל עסק, הנח...
‫מכלול הנושאים באחריות מדור רישוי‬       ‫עסקים הם:‬                    ‫מתן מידע מוקדם לפתיחת עס...
‫מדוע צריך רישיון עסק ?‬    ‫‪‬שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים. על תחום זה‬   ‫והגדרת התקנות, הצווים ו...
‫אילו עסקים חייבים ברישיון עסק‬  ‫העסקים טעוני הרישוי מחולקים ומסווגים ל- 01 קבוצות עיקריות:‬     ‫קבוצה 1 - בריאות, ...
‫•רק עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים‬        ‫(עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה – 5991,‬            ‫חי...
‫בדוק לפני התחלת התהליך‬        ‫•בטרם חתימת חוזה עם בעל הנכס, ברר במחלקות המועצה את מעמדו ומצבו של הנכס.‬     ...
‫באילו מקרים חייב בעל העסק‬  ‫ברישיון חדש להפעלת העסק ?‬             ‫•שינוי בעלות בעסק.‬         ...
‫מיהן רשויות הרישוי השונות, שבסמכותן לאשר,‬‫לשלול או לקבוע תנאים לקיומו והפעלתו של עסק‬                ‫טעו...
‫תנאים לקבלת רישיון עסק‬   ‫רשות הרישוי או נותן אישור רשאים להתנות את‬‫הרישיון, ההיתר הזמני או האישור בשלושה סוגים‬‫של ת...
‫חשוב לדעת:‬    ‫1.קביעת תנאים: נותן האישור רשאי להוסיף/ לשנות לעסק תנאי ברשיון, שניתן‬‫לצמיתות/לתקופה, בכל עת שיתעורר...
‫סוגי רישיונות עסק‬   ‫רשות הרישוי מנפיקה את הסוגים השונים של רישיונות העסק‬            ‫המפורטים להלן:‬  ‫...
‫הליך רישוי עסק (עד קבלת הרישיון)‬‫הגשת בקשה לרשיון עסק, ע"י בעל העסק, במשרדי מחלקת רישוי עסקים. הבקשה‬  ‫כרוכה בתשלום א...
‫הבקשה והמסמכים הנלווים נבחנים ע"י היחידה לרישוי עסקים ולאחר אישורה תנפיק‬             ‫הרשות המקומית למבקש אי...
‫בחינת הזכאות לרישיון/היתר זמני‬‫היחידה לרישוי עסקים מרכזת את חוות הדעת והתנאים של גורמי ונותני האישור.‬   ‫תשובה חיובי...
‫סרגל זמנים‬  ‫במטרה ליעל ולזרז את תהליך הרישוי ולשפר את השרות לאזרח, הטיל שר הפנים‬           ‫על הרשויות הריש...
‫סרגל זמנים לחידוש רישיון‬    ‫הרשות המקומית‬        ‫נותני האישור‬    ‫הרשות המקומית‬    ‫הגורם‬     ...
‫רישיון עסק – בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאימים‬  ‫להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק לטובת הציבור הרח...
‫1.זכות כניסה – החוק מאפשר לכל גורמי ונותני האישור להיכנס למקום העסק‬  ‫על מנת לבדוק אם מולאו כל הוראות החוק ועל בעל העסק...
‫לחץ על הטופס המבוקש והטופס יוצג.‬  ‫טפסים:‬   ‫טופס בקשה /חידוש רישיון עסק.‪pdf‬‬     ‫•‬   ‫חוק רישוי עסקים הת...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

מחלקת רישוי עסקים ושילוט

865 vues

Publié le

מצגת של המחלקה לרחשוי עסקים ושילוט במועצה האזורית חבל אילות

 • Soyez le premier à commenter

מחלקת רישוי עסקים ושילוט

 1. 1. ‫מצגת זו באה להעניק לך האזרח מידע ולסייע לך להבין בכל‬ ‫הקשור למתן רישיון עסק.‬‫ערך: יעקב מנשה מנהל רישוי עסקים‬
 2. 2. ‫מחלקת רישוי עסקים‬ ‫מנהל/ת המחלקה – יעקב מנשה‬ ‫•‬‫כתובת – מועצה אזורית חבל אילות ד.נ. חבל אילות מיקוד 02888.‬ ‫•‬ ‫טלפון – 7485536-80.‬ ‫•‬ ‫פקס – 0085536-80.‬ ‫•‬ ‫פלאפון – 5319979-450.‬ ‫•‬ ‫שעות קבלה – א – 00:80 – 00:51‬ ‫•‬ ‫ג - 00:80 - 00:51‬ ‫•‬ ‫בימים אחרים ניתן לקבל שירות בתאום טלפוני‬ ‫•‬
 3. 3. ‫מהו תפקידה של המחלקה לרישוי‬ ‫עסקים?‬ ‫תפקידה של המחלקה לרישוי עסקים הוא לדאוג לכך, שכל עסק, הנחשב‬ ‫עפ"י חוק רישוי עסקים התשכ"ח – 8691 וצו רישוי עסקים התשנ"ה - 5991,‬‫כעסק טעון רישוי, יפעל וינוהל עפ"י ובהתאם לחוקים, התקנות והצווים הנלווים,‬ ‫עם רישיון תקף ובלא שיצור מטרד כלשהו לסביבה. מסגרת חוק רישוי עסקים,‬ ‫נותנת ביטוי נאות לתפקיד המרכזי של טיפול ופיקוח על עסקים בתחומה של‬ ‫הרשות המקומית, ומאפשרת שילוב ותיאום עם גורמים רלבנטיים אחרים.‬ ‫רישיון לניהול עסק הינו האישור הניתן על ידי רשות הרישוי לבעל העסק‬ ‫ולמנהלו לפתיחתו ולניהולו של העסק בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות אליו.‬ ‫ככלל ובהתאם לחוק יסוד חופש העיסוק התשנ"ב - 2991, כל אדם רשאי‬ ‫להגיש בקשה לרישיון עסק, עם זאת על המבקש לפתוח עסק לדעת, כי ישנם‬ ‫לעיתים אילוצים והגבלות חוקיות, ובמקרים קיצוניים בקשתו אף תידחה על‬ ‫הסף.‬
 4. 4. ‫מכלול הנושאים באחריות מדור רישוי‬ ‫עסקים הם:‬ ‫מתן מידע מוקדם לפתיחת עסק‬ ‫הנחיות לבעלי עסקים להגשת תוכניות עסק.‬‫קליטת הבקשה לרישיון עסק והעברה לגורמים המאשרים הנדסה, כיבוי‬‫אש, משטרה, משרד הבריאות, משרד העבודה, איכות הסביבה, וטרינר ,‬ ‫בהתאם לסוג ומהות העסק.‬ ‫ביקורות תברואיות בעסקים בשיתוף משרד הבריאות.‬ ‫מעקב וריכוז הבקשות מכל נותני האישור.‬ ‫מתן תנאים/נוספים לרישיון עסק.‬ ‫משלוח התראות לבעלי העסקים אשר אינם עומדים בתנאי הרישיון‬ ‫ובדרישות החוק.‬ ‫הכנת חומר למח המשפטית על הגשת כתבי אישום.‬ ‫איתור וסיור בשטח לעסקים הפועלים ללא רישיון.‬ ‫רישוי ופיקוח אירועים המוניים תחת כיפת השמיים.‬ ‫רישוי ופיקוח קייטנות.‬ ‫סיור ואיתור שלטים המוצבים בעסקים ללא רישיון.‬
 5. 5. ‫מדוע צריך רישיון עסק ?‬ ‫‪‬שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים. על תחום זה‬ ‫והגדרת התקנות, הצווים והתנאים להשגתם, אחראי המשרד לאיכות‬ ‫הסביבה.‬ ‫‪‬מניעת סכנות לשלום הציבור ואבטחה מפני שוד והתפרצות. על תחום‬ ‫זה מופקדת המשטרה.‬ ‫‪‬שמירה על בטיחות הנמצאים במקום העסק או בסביבתו. על תחום זה‬ ‫מופקד משרד העבודה והרווחה.‬ ‫‪‬מניעת סכנות של מחלות המועברות על ידי בעלי חיים וכדומה על תחום‬ ‫זה אחראי הרופא הווטרינרי ראשותי עפ"י הסמכה.‬ ‫‪‬שמירה על בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים. על תחום זה‬ ‫אחראי משרד הבריאות.‬‫‪‬קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשירותי כבאות. על תחום זה אמונות‬ ‫רשויות הרישוי, שהן לצורך העניין מינהל ההנדסה במועצה ואיגוד ערים‬ ‫לשירותי כבאות.‬
 6. 6. ‫אילו עסקים חייבים ברישיון עסק‬ ‫העסקים טעוני הרישוי מחולקים ומסווגים ל- 01 קבוצות עיקריות:‬ ‫קבוצה 1 - בריאות, רוקחות וקוסמטיקה.‬ ‫קבוצה 2 - דלק ואנרגיה.‬ ‫קבוצה 3 - חקלאות ובעלי חיים.‬ ‫קבוצה 4 - מזון.‬ ‫קבוצה 5 - מים ופסולת.‬ ‫קבוצה 6 - מסחר ושונות.‬ ‫קבוצה 7 - עינוג ציבורי, נופש וספורט.‬ ‫קבוצה 8 - רכב ותעבורה.‬ ‫קבוצה 9 - שירותי שמירה ואבטחה.‬ ‫קבוצה 01- תעשייה, מלאכה, כימייה ומחצבים.‬
 7. 7. ‫•רק עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים‬ ‫(עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה – 5991,‬ ‫חייב ברישיון לפתיחתו ולניהולו.‬ ‫•רישיון עסק ניתן לאדם, למקום ולסוג העסק.‬ ‫•רשימה מפורטת של עסקים ניתן לקבל ביחידה‬ ‫לרישוי עסקים.‬ ‫•מעיון ברשימה מתגלה כי לא כל עסק מחויב ברישיון.‬‫מחובת רישוי עסק פטורים משרדים שונים של מקצועות‬ ‫חופשיים כמו עורכי דין רואי חשבון ועוד.‬
 8. 8. ‫בדוק לפני התחלת התהליך‬ ‫•בטרם חתימת חוזה עם בעל הנכס, ברר במחלקות המועצה את מעמדו ומצבו של הנכס.‬ ‫• בדוק במחלקה לרישוי עסקים האם סוג העסק אותו אתה עומד לפתוח, נחשב על פי החוק‬ ‫•עסק טעון רישוי או לא.‬ ‫•בדוק באמצעות מחלקת רישוי עסקים, האם המבנה, בו אתה מעוניין לפתוח את העסק, נחשב‬‫•מבנה חוקי ( האם נבנה בהיתר מינהל ההנדסה או שמא נעשו בו חריגות ושינויים האסורים על פי חוק).‬ ‫עסק טעון רישוי, על פי חוק רישוי עסקים התשכ"ח - 8691, לא יוכל בעליו לקבל רישיון עסק,‬ ‫אם נפתח במבנה לא חוקי שלא אושר על ידי מינהל ההנדסה.‬ ‫•בדוק באמצעות מחלקת רישוי עסקים, האם סוג העסק המבוקש, מותר באיזור על פי התכליות וכן‬ ‫האם הוא אינו מנוגד לייעוד המבנה, בו הוא מצוי. כך לדוגמא - אין לפתוח עסקים בדירות מגורים.‬ ‫•בדוק במחלקה לרישוי עסקים, אם שטח, גודל המבנה, אותו אתה מעוניין לשכור, מתאים‬ ‫לסוג העסק המבוקש. ישנם עסקים, בפרט בתחום המזון, שתקנות משרד הבריאות דורשות עבורם‬ ‫שטח מינימום (לדוגמא: פיצריות, מסעדות, בתי-קפה, פלאפל, ייצור מזון וכו).‬ ‫• כדאי לברר אם לסוג העסק המבוקש יש דרישות מיוחדות מאפיינות, הבאות למנוע או להקטין‬ ‫למינימום המותר, מטרדים ומפגעים לסביבה. לדוגמא, דרישה להתקנת ארובות או מינדפים לעסקי‬ ‫מזון מסויימים או למפעלים הגורמים לאבק והמשתמשים בחומרים עם ריחות חזקים כמו נגריות,‬ ‫מצבעות, דפוס וכו. דרישות הבאות למנוע סכנה לסביבה בפרט ממפעלים המשתמשים בחומרים‬ ‫מסוכנים, דרישות שמטרתן למנוע הזרמת שפכים‬ ‫בלתי מטוהרים (או איסור כולל על הזרמת שפכים) למערכת הביוב העירונית וכיוצא באלה דרישות.‬
 9. 9. ‫באילו מקרים חייב בעל העסק‬ ‫ברישיון חדש להפעלת העסק ?‬ ‫•שינוי בעלות בעסק.‬ ‫•שינוי בסוג העסק.‬ ‫•שינוי/ תוספת בעסק קיים או הרחבתו.‬ ‫•תוספת סוג/פריט לעסק.‬ ‫•שינוי מקום העסק.‬ ‫•עסקים המחויבים בחידוש תקופתי של הרישיון.‬‫•חיסול העסק - יש להודיע על כך למחלקת רישוי‬ ‫עסקים.‬
 10. 10. ‫מיהן רשויות הרישוי השונות, שבסמכותן לאשר,‬‫לשלול או לקבוע תנאים לקיומו והפעלתו של עסק‬ ‫טעון רישוי?‬ ‫מינהל ההנדסה.‬ ‫המשרד לאיכות הסביבה ישירות ו/או‬ ‫באמצעות היחידה לאיכות הסביבה‬ ‫אילות אילת.‬ ‫משרד הבריאות.‬ ‫משרד העבודה.‬ ‫משרד התחבורה.‬ ‫משטרת ישראל.‬ ‫איגוד ערים לשירותי כבאות.‬ ‫משרד החקלאות באמצעות המחלקה‬ ‫הוטרינרית ברשות.‬ ‫מחלקת תברואה במועצה.‬
 11. 11. ‫תנאים לקבלת רישיון עסק‬ ‫רשות הרישוי או נותן אישור רשאים להתנות את‬‫הרישיון, ההיתר הזמני או האישור בשלושה סוגים‬‫של תנאים שבאים להבטיח את קיום מטרות הרישוי.‬ ‫שלושה סוגי התנאים הם:‬‫תנאי מוקדם – תנאי שיש לקיימו לפני שניתן‬ ‫הרישיון או ההיתר הזמני.‬‫תנאי ברישיון - כאשר הרישיון או ההיתר הזמני‬‫כולל בתוכו תנאים שיש לקיימם דרך קבע בעת‬ ‫הפעלת העסק.‬‫תנאי נוסף – תנאי שהוסיפו לרישיון או להיתר‬ ‫הזמני, לאחר שהוצא.‬
 12. 12. ‫חשוב לדעת:‬ ‫1.קביעת תנאים: נותן האישור רשאי להוסיף/ לשנות לעסק תנאי ברשיון, שניתן‬‫לצמיתות/לתקופה, בכל עת שיתעורר הצורך בכך. קביעת התנאים היא‬ ‫חלק מתהליך הרישוי ומהווה לא אחת עילה לערעור מצד מבקשי‬ ‫הרישיון או בעלי העסק בשל השלכות הכלכליות הכרוכות בבצוע‬ ‫התנאים.‬ ‫2.ערעור: ניתנת אפשרות למבקש או לבעל העסק להגיש ערעור לבית משפט‬ ‫מחוזי בשבתו כבין דין לעניינים מנהליים, על סירוב למתן רשיון/ביטול‬ ‫רשיון/תנאים שלדעת המבקש אינם סבירים.‬ ‫3. השגה: ניתן להגיש ערעור למפקח כבאות ראשי לגבי קביעת תנאים חריגים‬ ‫שניתנו ע"י שרותי הכבאות.‬ ‫4. שימוש חורג: עפ"י חוק רישוי עסקים לא ניתן אשר רישיון לעסק שאינו עומד‬ ‫בדיני התכנון והבנייה. במקרים מיוחדים ניתן לאשר "שימוש חורג"‬ ‫שבהגדרתו בחוק התכנון והבנייה הנו שימוש בנכס או במקום שלא‬‫בהתאם לשימוש שאושר בהיתר הבנייה או המותר בתוכנית עיר (תב"ע)‬ ‫התקפה למקום העסק.‬
 13. 13. ‫סוגי רישיונות עסק‬ ‫רשות הרישוי מנפיקה את הסוגים השונים של רישיונות העסק‬ ‫המפורטים להלן:‬ ‫רישיון לצמיתות – רישיון שהוא בתוקף מיום הוצאתו ועד בכלל, כל עוד לא‬ ‫בטלה אותו רשות הרישוי.‬ ‫רישיון תקופתי - רישיון הניתן לתקופה מוגדרת של שנה אחת/שלוש‬ ‫שנים/חמש שנים והוא מיועד לסוגי עסקים שבהם יתקיים‬ ‫הליך חידוש רישוי מחדש בתום תקופת תוקפו של הרשיון.‬‫זאת בהתאם לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א‬ ‫– 0002 (התוספת הראשונה).‬ ‫היתר זמני – היתר לעסוק בעסק טעון רישוי לתקופה שלא תעלה על שנה‬ ‫אחת, שיינתן לפני מתן רישיון וזאת באישור נותני האישור.‬ ‫רישיון זמני – רישיון שניתן לעסק שהוא זמני מטבעו (לדוגמא: קרקס). תוקף‬ ‫הרישיון הינו פחות משנה.‬
 14. 14. ‫הליך רישוי עסק (עד קבלת הרישיון)‬‫הגשת בקשה לרשיון עסק, ע"י בעל העסק, במשרדי מחלקת רישוי עסקים. הבקשה‬ ‫כרוכה בתשלום אגרה עפ"י תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א –‬ ‫0002.‬‫לבקשה לרשיון עסק יצורפו: תוכניות סניטריות עפ"י טופס הנחיות מפורטות, שניתן‬ ‫לקבל במחלקה לרישוי עסקים. צילום תעודת זיהוי של בעל העסק ובמקרה של‬ ‫חברה בע"מ יש לצרף אישור רשם החברות, תזכיר התאגדות, תקנון החברה‬ ‫ופרוטוקול - אישור רו"ח או עו"ד החברה על מורשי חתימה, חוזה שכירות או נוסח‬ ‫טאבו. כמו כן, יצורפו לבקשה כל המסמכים המפורטים במינשר להלן.‬ ‫לאחר קבלת הבקשה עם כל המסמכים המפורטים והנדרשים, תוקלד הבקשה‬ ‫למאגר הנתונים במחשב.‬ ‫בדיקת התוכניות ע"י מנהל רישוי עסקים .‬ ‫העברת הבקשה והתוכניות לאישור מינהל ההנדסה (רישוי ופיקוח).‬ ‫אישור התכניות ע"י מינהל ההנדסה.‬ ‫בדיקת גורמי הרישוי השונים הבקשה והתכניות.‬ ‫מתן דרישות לעסק ע"י גורמי הרישוי.‬ ‫אישור סופי של גורמי הרישוי - לאחר ביצוע הדרישות.‬ ‫הנפקת רישיון העסק.‬
 15. 15. ‫הבקשה והמסמכים הנלווים נבחנים ע"י היחידה לרישוי עסקים ולאחר אישורה תנפיק‬ ‫הרשות המקומית למבקש אישור לכך שהבקשה הוגשה.‬ ‫רשות הרישוי רשאית לסרב לקבל בקשה לרישיון עסק, אם לא צורפו המסמכים‬ ‫הנדרשים, אבל היא מחויבת לנמק בכתב את הסיבות לדחייה‬ ‫הבקשה מועברת ע"י היחידה לרישוי עסקים במקביל, לבדיקה הנדסית של מח‬ ‫ההנדסה/הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לשם בדיקת התאמת העסק לדיני‬‫התכנון והבנייה למחלקות המועצה הנוגעות בדבר, לגורמי ונותני האישור הרלוונטיים‬ ‫(כבאות, איכות הסביבה, משטרת ישראל, משרד הבריאות, משרד העבודה,‬ ‫משרד החקלאות), וכן לגורמים נוספים בהתאם לצורך,‬ ‫לשם קבלת אישורם ותנאיהם או התנגדותם המנומקת לפתיחת העסק.‬‫כל גורם מאשר/נותן אישור – יבחן הבקשה בהתאם לסמכות שהוענקה לו ולא יתנה‬ ‫את אישורו באישור של גורם אחר. בכך יישמר העיקרון של הפרדת סמכויות.‬
 16. 16. ‫בחינת הזכאות לרישיון/היתר זמני‬‫היחידה לרישוי עסקים מרכזת את חוות הדעת והתנאים של גורמי ונותני האישור.‬ ‫תשובה חיובית – הרשות המקומית עורכת את הרישיון/היתר זמני והתנאים‬ ‫להפעלת העסק ומחתימה את ראש רשות הרישוי על הרישיון [ראש המועצה].‬ ‫תשובה שלילית של נותן האישור – הרשות המקומית תוציא למבקש מכתב‬ ‫מנומק על סירוב למתן הרישיון.‬ ‫מתן תנאים מוקדמים – הרשות המקומית או נותן האישור אינם מאשרים פתיחת‬ ‫העסק טרם ביצוע תנאים מוקדמים שיניחו את דעת הרשות המקומית או נותן‬ ‫האישור.‬ ‫הנפקת רישיון עסק/היתר זמני‬ ‫הנפקת רישיון עסק/היתר זמני כנהוג ברשות המקומית:‬ ‫זימון בעל העסק והחתמתו על הצהרה לפיה לא נעשו שינויים בעסק.‬ ‫א.‬ ‫תשלום אגרה .‬ ‫ב.‬ ‫מתן הרישיון ביד.‬ ‫ג.‬
 17. 17. ‫סרגל זמנים‬ ‫במטרה ליעל ולזרז את תהליך הרישוי ולשפר את השרות לאזרח, הטיל שר הפנים‬ ‫על הרשויות הרישוי ונותני האישור הגבלות זמן לטיפול בבקשה‬ ‫לרישיון/ היתר זמני, או לחוות דעת מקדמית, כך שכל גורמי הרישוי ונותני האישורים‬ ‫מחייבים להשיב על כל הפניות אליהם בזמן קצוב כמפורט‬ ‫בסרגלי הזמנים המפורטים להלן. פרטים נוספים לגבי לוחות הזמנים ניתן לקבל‬ ‫ברשות המקומית.‬ ‫סרגל זמנים לבקשה והנפקת רישיון‬‫סה"כ לתהליך‬ ‫טיפול הרשות‬ ‫טיפול גורמי‬ ‫טיפול ברשות‬ ‫נושא‬ ‫המקומית‬ ‫ונותני האישור‬ ‫המקומית‬ ‫להנפקת רישיון‬ ‫כחודשיים‬ ‫7ימים‬ ‫03 ימים‬ ‫זמן מינימום 12 ימים‬‫כשישה חודשים‬ ‫7 ימים‬ ‫09 ימים‬ ‫זמן מקסימום 54 ימים‬
 18. 18. ‫סרגל זמנים לחידוש רישיון‬ ‫הרשות המקומית‬ ‫נותני האישור‬ ‫הרשות המקומית‬ ‫הגורם‬ ‫המטפל‬‫הודעה לבעל הרישיון תקופתי/זמני‬ ‫תשובת נותני‬ ‫רשות הרישוי‬ ‫פעולה‬ ‫על הנפקת רישיון (מחייב את בעל‬ ‫האישור לרשות‬ ‫מודיעה לנותני‬ ‫הרישיון בהצהרה ותשלום אגרה).‬ ‫המקומית‬ ‫האישור‬ ‫או לחילופין דחיית הבקשה‬ ‫41 יום לפני סיום תוקף הרישיון‬ ‫06 יום לפני סיום‬ ‫09 יום לפני סיום‬ ‫זמן‬ ‫תוקף הרישיון‬ ‫תוקף הרישיון‬
 19. 19. ‫רישיון עסק – בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאימים‬ ‫להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק לטובת הציבור הרחב וטובת‬ ‫בעל העסק. בין השאר, עמידה בדרישות חוקי התכנון והבנייה, סידורי כיבוי‬ ‫אש, בטיחות המבנים, קיום תנאי תברואה מתאימים, מניעת מטרדים לסביבה‬ ‫וכיו"ב.‬ ‫עסק טעון רישוי – עפ"י החוק מחויב הרישיון עסק מטעם הרשות המקומית.‬‫עסקים טעוני רישוי – משרד הפנים צו שבו מפורטים סוגי העסקים טעוני הרישוי‬ ‫(כדוגמת עסקי מזון, מפעלים, בתי מלאכה, מקומות עינוג ציבורי וכיו"ב). פרטים‬ ‫ניתן לקבל ברשות המקומית.‬ ‫הרישיון – הוא אישי, ייחודי למקום ולסוג העסק.‬ ‫הצגת רישיון – החוק מחייב להציג את רישיון העסק במקום בולט בעסק.‬ ‫תנאים לרישיון – קבלת הרישיון מותנת בעמידה בתנאים ובאישורם של מספר‬ ‫גורמי ונותני אישור (משרדי ממשלה וגורמים מקומיים ואחרים) עמידה מהירה‬ ‫בתנאים תקצר את הליך הרישוי.‬ ‫הנפקת רישיון עסק – הרשות המקומית אינה יכולה להנפיק רישיון עסק‬ ‫ללא עמידה בתנאים ואישורם של כל גורמי ונותני האישור המפורטים בצו‬ ‫רישוי עסקים, לרבות עמידה בחוקי תכנון ובנייה ובדרישות הכבאות.‬ ‫ביטול רישיון – הרשות המקומית רשאית לבטל רישיון עסק מיוזמתה או‬ ‫מיוזמת נותן אישור, אם העסק חרג בתנאי הרישיון. ביטול הרישיון יתבצע‬ ‫רק לאחר שיתאפשר לבעל העסק לשטוח את טענותיו בפני הרשות המקומית.‬ ‫חידוש רישיון – יש לחדש רישיון עסק לאחר כל שינוי בבעלות העסק, במבנה‬ ‫העסק, או כל שינוי אחר בתנאי הרישיון.‬
 20. 20. ‫1.זכות כניסה – החוק מאפשר לכל גורמי ונותני האישור להיכנס למקום העסק‬ ‫על מנת לבדוק אם מולאו כל הוראות החוק ועל בעל העסק‬ ‫להתיר כניסה זו.‬ ‫2.איסור התקשרות – חל איסור על משרדי הממשלה, חברות ממשלתיות‬ ‫ורשויות מקומית להתקשר בקשר חוזי עם עסקים טעוני‬ ‫רישוי שאין להם רישיון עסק תקף.‬‫3.עונשין – ניהול עסק ללא רישיון מהווה עבירה פלילית. העסק צפוי לצו סגירה‬ ‫מנהלית ובעליו צפוי להיתבע לדין, לקנסות גבוהים ולהטלת עונשי‬ ‫מאסר.‬
 21. 21. ‫לחץ על הטופס המבוקש והטופס יוצג.‬ ‫טפסים:‬ ‫טופס בקשה /חידוש רישיון עסק.‪pdf‬‬ ‫•‬ ‫חוק רישוי עסקים התשכ"ח 8691.‬ ‫•‬ ‫הנחיות לתחילת הליך רישוי.‪pdf‬‬ ‫•‬ ‫בקשה להצבת שלט.‪pdf‬‬ ‫•‬ ‫חוק עזר לשילוט מחירים.‪pdf‬‬ ‫•‬‫חוק עזר לשילוט - חבל אילות 6891.‪pdf‬‬ ‫•‬

×