Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Systematiskt kvalitetsarbete ppt 151026

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Teampilotdag grskl 130221
Teampilotdag grskl 130221
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 20 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (18)

Similaire à Systematiskt kvalitetsarbete ppt 151026 (20)

Publicité

Plus récents (20)

Systematiskt kvalitetsarbete ppt 151026

 1. 1. Systematiskt kvalitetsarbete
 2. 2. Dagens program 09.00 Systematiskt kvalitetsarbete - övergripande 10.00 Grupparbete inkl fika 12.30 Lunch Em Systematiskt kvalitetsarbete – eget Grupparbete 14.30 Kartläggning Tanja 15.30 Tack för idag!
 3. 3. Vad är systematiskt kvalitetsarbete? Att dokumentera, analysera och därefter göra åtgärder som förbättrar verksamheten.
 4. 4. Varför? • Skollagen innehåller ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete. Varje huvudman och varje förskole- och skolenhet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Skollagen kap 4 § 3-8 • Inriktningen ska vara att de nationella målen för utbildningen uppfylls.
 5. 5. Hur fungerar det?
 6. 6. Vad är poängen? Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som arbetar i förskolan, skolan, fritidshemmet och vuxenutbildningen ska kunna ge barn och elever en likvärdig utbildning. Skolverket • Synliggöra kvalitet och likvärdighet. • Identifiera utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse. • Skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelse, utvecklingsbehov och åtgärder.
 7. 7. Undervisningen - elever Planeringar i Unikum Undervisningen Bedömning i matriserna i Unikum Inför nästa planering i lärgrupp/ arbetsgrupp/ själv
 8. 8. Undervisningen - pedagoger
 9. 9. Verksamheten – hela ME
 10. 10. Systematiskt kvalitetsarbete = Elev Pedagog Organisation
 11. 11. Vem kollar? Vi själva Skolinspektionen
 12. 12. Hur ser det ut i praktiken på Modersmålsenheten? Vad förväntas av mig?
 13. 13. Grupparbete Ladda ner Systematiskt kvalitetsarbete- filen från Fronter, Chefsrummet. Titta på flikarna: • Årshjul • Kommunala mål • Enhetens mål • Fördjupning
 14. 14. Grupparbete Fundera över följande frågor när ni tittar på filen: • Vad känner ni igen att vi jobbar/ jobbat med? • Vad är nytt? Vad vill ni få veta mer om? • Vad tycker ni i er grupp är de viktigaste målen just nu? • Andra frågor som dyker upp?
 15. 15. Grupparbete Gör en affisch som sammanfattar vad ni pratat om och kommit fram till i er grupp. Sätt upp pappret när ni är färdiga! Återsamling 11.30
 16. 16. Grupparbete Titta på den gröna cirkeln i den här presentationen. Fundera över följande frågor: • Hur arbetar ni i er grupp systematiskt när det gäller undervisningen? • Hur arbetar ni systematiskt med er egen kompetens? • Vad tycker ni att ni är bra på? • Vad tycker ni att ni behöver utveckla?
 17. 17. Grupparbete Gå in i Unikum. Titta på varandras planeringar och matriser. Fundera över: • Hur kan vi i vår undervisning använda oss av planeringarna och bedömningarna för att få till ett systematiskt kvalitetsarbete? Sammanfatta era tankar i några meningar och skriv in dem i todaysmeet.com/26okt Återsamling prick 14.15 
 18. 18. Vetenskap i skolan Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Skollagen, Kap 1, 5 § • Att kritiskt granska, pröva och sätta enskilda faktakunskaper i ett sammanhang är varje lärares ansvar. • På vilket sätt kan forskning i skolan bidra till att kvaliteten i lärandet ökar? • Hur ska lärare kunna forska i den egna yrkesvardagen? • Vilka förutsättningar är avgörande för att komma igång med ett mer forskade förhållnings-sätt i skolan?
 19. 19. Utvärdering Klicka på Utvärdering eller gå till korta.nu/26okt och svara på frågorna!

×