Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ökoloogilise ressursikasutuse kalkulaator KESA

Esitlus Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi projektide tutvustuspäeval e-Vent. 5. mai 2009.

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Ökoloogilise ressursikasutuse kalkulaator KESA

  1. 1. Ökoloogilise ressursikasutuse kalkulaator KESA Hans Põldoja
  2. 2. Projektipartnerid ja toetajad Keskkond ja säästev areng Koolituskava ht aht on 5 päeva, 64 tundi, sisaldab auditoorset, praktilisi töid ning t, lisandub ekskursioon. ,pekava sihtgrupiks on vabahariduslike praktilisi töid ning õpirühmade täiskasvanud õppijad, d olla ühenduste juhid, liidrid, koolitajad, kohaliku elu eestvedajad jt.
  3. 3. KESA kalkulaatori eripära • Organisatsiooni ressursikasutuse arvutamine • Täpsetel andmetel põhinev ja Eesti eripära arvestav arvutuskäik • Veeb 2.0 tehnoloogiate kasutamine
  4. 4. KESA kalkulaatori võimalused • Üksikisiku ja organisatsiooni ressursikasutuse arvutamine • Andmete salvestamine hilisemaks võrdluseks • Jalajälje vidin ajaveebide ja kodulehekülgede jaoks
  5. 5. Kalkulaatori küsimused
  6. 6. Kalkulaatori küsimused • Elektrienergia • Soojusenergia • Vesi • Inimeste transport • Jäätmekäitlus • Kaupade transport (ainult organisatsioonil)
  7. 7. http://kesa.edu.ee

×