Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Het sportpark van de toekomst

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 45 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Het sportpark van de toekomst (20)

Publicité

Het sportpark van de toekomst

 1. 1. SPORT IN BEWEGING HET SPORTPARK VAN DE TOEKOMST Hans Slender Lectoraat Sportwetenschap
 2. 2. VOORSTELLEN • Docent sportmanagement en sporteconomie • Onderzoeker lectoraat sportwetenschap • Coördinator KennisWerkPlaats sportbeleid- en ondernemerschap • Project: visie-ontwikkeling sportparken opdracht gemeente Groningen
 3. 3. INHOUD 1. Lectoraat Sportwetenschap 2. Geschiedenis 3. Ontwikkelingen 4. Toekomst harde infrastructuur 5. Toekomst zachte infrastructuur 6. Conclusie
 4. 4. 1. LECTORAAT SPORTWETENSCHAP Healthy ageing Ondernemerschap Beroepspraktijk Stimuleren van Motorisch leren Optimaliseren van Ondernemen en sport en bewegen sport en presteren sportbeleid SportsFieldLab Groningen Bewegingslab Inspanningslab Outdoorlab; ICT en sensoren Observatielab Neuropsychologisch lab
 5. 5. KENNISWERKPLAATS Sportbeleid en - ondernemerschap Sportbeleid: Valesca van Dijk Hiske Wiggers Bake Dijk Ondernemerschap: Sportevenementen: Ben Hattink Hans Slender Gerco van Dalfse Mieke Zijl
 6. 6. HET SPORTPARK VAN DE TOEKOMST? Verleden Heden Toekomst
 7. 7. 2. GESCHIEDENIS 7
 8. 8. Civilisering Reglementering Institutionalisering Sportificatie ONTSTAAN SPORTVERENIGING
 9. 9. Gestart met private initiatieven Tot en met de jaren ‘60-‘70 was sport voor de elite 9
 10. 10. Leven om te werken Werken om te leven 10
 11. 11. Sport for all Externe democratisering (‘70): • Verlaging drempels • Opkomst recreatiesport Sport als middel: • Gezondheid • Ontspanning • Sociaal contact 11
 12. 12. Opkomst gemeentelijke sportparken 12
 13. 13. Vanaf jaren ‘90 opkomst privatisering 13
 14. 14. 3. ONTWIKKELINGEN “Een vereniging is een organisatie van leden die een gemeenschappelijk doel nastreven”
 15. 15. Pluriforme sportwereld (Broeke) Traditionele sport Community sport Media sport Commerciële sport 15
 16. 16. Bron: Waardenburg & Boessenkool RICHTING Traditionele sportvereniging Passie Vermarkting/ Modernisering/ Commercialisering Vermaatschappelijking Professionalisering Nieuwe Druk overheid sportconsument (moderne vereniging) (ondernemende vereniging) Ambitie Vitale sportvereniging
 17. 17. ROL VAN DE OVERHEID Rijk (VWS) Provincie Gemeenten Totaal overheid € 103 miljoen € 16 miljoen € 993 miljoen € 1.112 miljoen Presteren: Waarvan: Waarvan: € 26 miljoen € 782 miljoen € 785 miljoen accommodaties accommodaties Meedoen: € 71 miljoen 75 % vrije tijd 25 % onderwijs Bewegen: € 18 miljoen 68 % van vere- nigingen huurt Bron: VWS, SCP en CBS
 18. 18. UITGAVEN VERENIGING Totaal ruim € 1 miljard Kapitaallasten Overige Huisvesting 6% 14% 22% Onderhoud 7% Inkoop kantine 13% Bondscontributie 8% Vrijwilligers- Wedstrijd- Personeelskosten vergoeding /reiskosten 12% 8% 10%
 19. 19. INKOMSTEN VERENIGING Totaal ruim € 1 miljard Overige 5% Subsidies 11% Sponsoring Contributies/ 11% entreegelden 48% Kantine inkomsten 25%
 20. 20. Moderne sportvereniging • Niet alleen eigen leden bedienen (maatschappelijke functie) • Samenwerken met onderwijs • Sociale rol in de wijk • Naschoolse opvang • Laagdrempelig • Kwetsbare doelgroepen 20
 21. 21. INSPELEN MOEILIJKE DOELGROEPEN 45+ Tieners Jonge ouders 21
 22. 22. NIEUW SPORTAANBOD Presteren Nieuwe waarden; Hogere eisen; Differentiatie Experience Wellness
 23. 23. Ondernemende sportvereniging • Inspelen op vraag consument • Topkwaliteit en service bieden • Flexibiliteit in de organisatie • Eigenaarschap creëren • Verbinden van stakeholders • Optimale benutting accommodatie (stille uren) • Nieuwe doelgroepen, nieuwe concepten 23
 24. 24. COMPLEXE UITDAGINGEN • Het managen van groei of krimp • Taken, functies, rollen, organisatie • Benutten volledige potentieel vrijwilligers • Hoe behouden wij goede sfeer & cultuur • Flexibilisering van het aanbod • Omgaan met de economische crisis • Samenwerken met de omgeving • Balans tussen recreatie en prestatie
 25. 25. 4. TOEKOMST HARDE INFRASTRUCTUUR 25
 26. 26. • Multifunctionele gebouwen • Integratie onderwijs, opvang, ouderen • Verschillende sporten 26
 27. 27. ‘Nieuwe sporten’ 27
 28. 28. Laagdrempelig Sporten in de openbare ruimte 28
 29. 29. Voorbeeld: China 29
 30. 30. Gemeenschappelijke voorzieningen 30
 31. 31. Sporten combineren
 32. 32. Aansluiting op de woonwijk
 33. 33. Integreren van sport, park en playground • Meer buurtvoorzieningen > sociale controle • Denk na over toezicht, vandalsime 34
 34. 34. 4. TOEKOMST ZACHTE INFRASTRUCTUUR 35
 35. 35. Samenwerking tussen: • Verenigingen • Commerciële sportaanbieders • Gemeenten, scholen, buurtvoorzieningen • Recreatiesporters 36
 36. 36. Altijd open, laagdrempeligheid (toezicht systeem?) 37
 37. 37. Ruimte voor buurtactiviteiten 38
 38. 38. Kosten delen van aanleg en onderhoud: • Gezemelijke faciliteiten • Evenementen om rendement te verhogen 39
 39. 39. Faciliteiten en activiteiten in de wijk
 40. 40. Beheervormen • Informele samenwerking tussen bespelers • (gezamenlijke) verenigingsmanager • Parkmanager in dienst van de gemeente • Parkmanager in dienst van commerciële partij of stichting
 41. 41. 6. CONCLUSIE Openbaar/laagdrempelig Nieuwe doelgroepen Nieuwe waarden Flexibiliteit Kosten delen Mentaliteit vereniging Rol van de gemeente (ondersteunen en managen) Sporttechnische eisen Toezicht
 42. 42. TOEKOMST Professionalisering is noodzakelijk: • Lange termijn visie • Samenwerking • Complexe regels • Differentieel aanbod • Hogere kwaliteit Vermenging: • Commerciële sport • Ongeorganiseerde sport • Overheid
 43. 43. Beroepsrollen in sportwereld (Broeke) Traditionele sport Community sport Sportparkmanager Modernisering Verenigingsmanager Combinatiefuncties Beleidsadviseur Professionalisering Sportconsultant Technisch directeur Media manager Sportondernemer Media sport Commerciële sport 44
 44. 44. LITERATUUR • Paul Duijvestijn, Jan van Eck & Kyra Kuitert (2010). Vooronderzoek 'Aanpak beweegvriendelijke omgeving'. Amsterdam: DSP-Groep. • Hans Westerbeek, Aaron Smith, Paul Turner, Paul Emery, Christine Green, Linda van Leeuwen & Berend Rubingh (2005). Management van sportaccommodaties en – evenementen. Nieuwegein: Arko Sports Media. • Marieke de Groot (2008). Maatschappelijk actieve sportverenigingen in beeld. Amsterdam: DSP-Groep. • Janine van Kalmthout & Caroline van Lindert (2009). Maatschappelijke rol sportverenigingen. ’s Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut. • Remko van den Dool, Ruud van der Meulen en Koen Breedveld (2008). Van 60 naar 75. Bouwstenen voor een beleid gericht op een hogere sportdeelname. W.J.H. Mulier Instituut. • Jan Boessenkool, Jo Lucassen, Maikel Waardenburg & Fons Kemper (2011). Sportvereniging tussen ambities en tradities. W.J.H. Mulier Instituut. • Adri Broeke (2011). Professioneel Sportmanagement Vernieuwen. Eburon Academic Publishers. Vaktijdschriften: SportFM; SportAccom; Sportlokaal; Sport, Bestuur & Management; Sport&Strategie; SportknowhowXL 45

×