Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Bi pp virus bakterier celler

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Bakterier och virus
Bakterier och virus
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 11 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité
Publicité

Bi pp virus bakterier celler

  1. 1. Virus, Bakterier och celler En- och flercelliga fiender och inte så sällan vänner
  2. 2. Virus -Räknas som inte levande -Har ingen ämnesomsättning - Kan inte föröka sig själv. Den måste erövra en bakterie för att kunna bli fler - Virus som angriper bakterier kallas för baktofager = bakterieätare Här syns viruset i mitten av en massa bakterier
  3. 3. Bakterier -Saknar cellkärna och har inte lika många och olika organeller -DNA som har arvsanlag och bestämmer i cellen flyter runt i cytoplasman -har en ofta en svans som den använder sig av för att ta sig fram - Är jordens vanligaste varelse och den minsta levande organismen som existerar på jorden - Finns överallt både i oss och utanför oss. -Visa bakterier är sjukdomsalstrande och andra är nyttiga som våra tarmbakterier -Bakterier förökar sig genom delning i två eller fyra delar
  4. 4. Bakterier finns i flera olika former Kocker är runda till formen och kan sitta ihop i olika formationer är orsaken till sjukdomar som halsfluss, lunginflammation och karies (hål i tänderna) Baciller är stavformade och kan sitta ihop i långa rader är orsaken till sjukdomar som kikhosta och stelkramp Spiriller – spiralformade bakterier är ofta vridna i en eller flera varv är ibland försedda med klorofyll precis som växter är orsaken till sjukdomar som magsår, kolera och borellia
  5. 5. Räknas som den minsta levande enheten. Enhet betyder att celler kan leva själv eller tillsammans med andra celler. Encellig amöba Växtceller Djurceller som kan orsaka samarbetar består både många sjukdomar och deras människa och hårda hamster av cellväggar Saknar cellväggar gör att Olika celler växten kan samarbetar som sträcka upp organ – hud, sig mot solen hjärta osv.
  6. 6. Att alla celler har en cellkärna. Att alla cellkärnor innehåller DNA som också kallas arvsmassa Att alla celler har organeller som har samma funktion i cellen som dina tarmar, ditt hjärta, din mage osv. Att alla organeller finns packade innanför cellmembranet i en vätska som kallas cytoplasma. Att alla celler har ett mjukt cellmembran innesluter alla organeller och cytoplasman Att alla celler får energi från socker och behöver syre för att kunna tillverka energi ur sockret.
  7. 7. Celler är olika genom att Djurceller har bara cellmembran. Djurceller kan bilda vävnad som i sin tur bildar olika organ som hud, hjärta, tarmar, lever , muskler,ögon ja allt hos människor och djur bildas av celler som samarbetar Växt celler har ett cellmebran och så en cellvägg runt varje cell. Det gör att växten inte viker sig när den växer. Cellväggen tillsammans med vattnet som blomman drar upp håller den uppe. Växtceller kan tillverka socker ur koldioxiden i luften. Växtcellen tar hjälp av solens energi och vatten. Sockret tillverkas i det gröna klorofyllet som finns i växtcellen
  8. 8. Bakterier Växtceller Svampceller Djurceller Har cellkärna Nej Ja Ja Ja Har cellvägg Ja Ja Ja Nej Använder En del men inte Ja Nej Nej ljusenergi alla
  9. 9. Växtceller kan tillverka Socker och syre med hjälp av Koldioxid i luften energi vatten När växtceller tillverkar socker och syre kallas det för fotosyntes
  10. 10. Med hjälp av syre kan djurcellen tillverka energi Syre från socker. från När den tillverkar energi så bildas det koldioxid luften och vatten Socker får djurcellen genom Socker den mat som djuret äter. från växter När cellen tillverkar energi ur socker med hjälp av syre så kallas det för cellandning

×