Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Taloushallinnon käytänteitä PK-sektorin B-to-B -yrityksissäTieke eBusiness Forum, 23.-24.5.2012Harri Kanerva ValueFrame Oy...
Sisältö 1    ValueFrame Oy 2    Tutkimuksen taustaa 3    Tutkimuksen toteutus 4    Tutkimustulokset 5...
ValueFrame Oy   Perustettu vuonna 2001   Kotimainen asiantuntijapalveluyritysten toiminnan-   ohjauksen (PSA) ja asi...
ValueFrame OyPalvelut ja asiakastoimialat Pilvipalveluna eli sovellus- vuokrauksena tarjottavat ValueFrame PSA, CRM ja ...
Kaikki tieto yhdestä paikastaSivu  5             Suuntaa menestykseen
Tutkimuksen taustaa  Tutkimuksella haluttiin selvittää taloushallinnon  käytänteitä pk-sektorin B-to-B -yrityksissä. Eri...
Kyselyn toteutus  Kysely toteutettiin toukokuussa 2012  Kysely lähetettiin 5044 henkilölle  Vastauksia saatiin kaikkiaa...
Vastaajien taustatiedot                    Taustatiedot                     Vasta...
Vastaajien taustatiedot                  Taustatiedot                   58,7% vastaajis...
Laskujen lähetys ja       vastaanotto verkkolaskuna      sekä ostolaskujen sähköinen           kier...
Laskujen lähetys verkkolaskuna  173 vastaajasta 60,8% ilmoitti lähettävänsä laskut verkkolaskuna.  Vertaamalla tietoa ta...
Laskujen lähetys verkkolaskuna  Verkkolaskutuksen käyttäminen on harvinaisinta alle viiden hengen yrityksissä (N = 165). ...
Ostolaskujen vastaanotto verkkolaskuna  175 vastaajasta 54,8% ilmoitti vastaanottavansa ostolaskut verkkolaskuna.  Verta...
Ostolaskujen vastaanotto verkkolaskuna  Kuten verkkolaskujen lähetyksessäkin, ostolaskujen vastaanottaminen verkkolaskuna...
Ostolaskujen hyväksyntä sähköisesti  Ostolaskujen sähköinen hyväksyntä on käytössä kaikkiaan 47,6% vastaajista (N = 170) ...
Ostolaskujen hyväksyntä sähköisesti  Kuten aiemmissakin kohdissa, myös ostolaskujen sähköinen hyväksyntä on  harvinaisem...
Taloushallinnon      ulkoistuspalveluiden käyttöSivu  17              Suuntaa menestykseen
Ulkoistetut taloushallinnon palvelut  Kysymyksellä ”Onko yrityksenne ulkoistanut taloushallinnon tilitoimistolle”  halut...
Ulkoistetut taloushallinnon palvelut  Taloushallinnon ulkoistuksessa selvästi yleisimpiä palveluita ovat kirjanpito ja  ...
Taloushallinnon ulkoistus vs. yrityskoko  Ristiintaulukoimalla vastaukset taloushallinnon ulkoistuksen osalta  yrityksen...
Taloushallinnon kustannustehokkuus  Kysymyksellä ”Hoituuko yrityksenne taloushallinto riittävän kustannustehokkaasti?” ...
Tiedon riittävyys ja ajantasaisuus  Merkittävä ero syntyi kysyttäessä vastaajilta kokevatko he saavansa taloushallinnost...
Asiointi tilitoimiston kanssaSivu  23               Suuntaa menestykseen
Tyypillinen asiointitapa tilitoimiston kanssa  Tutkimuksessa haluttiin myös selvittää millä tavoin yritykset asioivat  t...
Laskutusaineiston toimittaminen tilitoimistolle  Laskutusaineiston toimittaminen tilitoimistolle on yksi vaihe ulkoistetu...
Miten tilitoimisto toimittaa raportit  Taloushallinnon palvelutuotannon kannalta keskeisimpiä tuotoksia ovat taloushallin...
Mitkä seikat vaikuttavat      ulkoistettua taloushallintoa        käyttävien yritysten        kokemuk...
Tiedon laatu vs. verkkolaskutus  Taloushallinnon tuottaman tiedon riittävyys ja ajantasaisuus koetaan  paremmaksi sell...
Tiedon laatu vs. ostolaskut verkkolaskuna  Taloushallinnon tuottaman tiedon riittävyys ja ajantasaisuus koetaan paremmak...
Tiedon laatu vs. ostolaskujen kierrätys  Hieman yllättäen taloushallinnon tuottaman tiedon riittävyys ja ajantasaisuus k...
Tiedon laatu vs. asiointitapa  Taloushallintopalvelun ulkoistaneen yrityksen kokemukseen tiedon riittävyydestä ja  aja...
Tiedon laatu vs. laskutustietojen toimitus  Laskutustietojen toimitustavalla on myös suuri merkitys vastaajien kokemukse...
Tiedon laatu vs. raporttien toimitustapa  Myös raporttien toimitustavalla on merkitystä vastaajien kokemuksiin taloushal...
Yhteenveto ja johtopäätökset Verkkolaskutus vaikuttaa yleistyneen B-to-B –sektorin yrityksissä viime vuosina melko hyvin...
Yhteenveto ja johtopäätökset Tilitoimistojen tulisi kiinnittää huomiota taloushallinnon tuottaman tiedon riittävyyteen j...
Kehitysehdotuksia tilitoimiston raportoinnille Vapaamuotoisen palautteen perusteella tilitoimistojen raportointiin liitt...
Kysymyksiä?      www.valueframe.com      Harri Kanerva      040 5496594Sivu  37            ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

ValueFrame Oy taloushallinnon käytänteitä pk-sektorin b-to-b -yrityksissä (id 5339)

ValueFrame toteutti toukokuussa tutkimuksen jossa selvitettiin B-to-B -sektorin palveluita tuottavien pk-yritysten taloushallinnon käytänteitä. Tutkimuksen tulokset esiteltiin Tieken E-Business -Forumissa Tallinnassa. Tutustu tutkimukseen ja tunnista yhteys sähköisten palveluprosessien ja asiakkaiden kokeman palvelun laadun välillä.

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

ValueFrame Oy taloushallinnon käytänteitä pk-sektorin b-to-b -yrityksissä (id 5339)

 1. 1. Taloushallinnon käytänteitä PK-sektorin B-to-B -yrityksissäTieke eBusiness Forum, 23.-24.5.2012Harri Kanerva ValueFrame Oy Suuntaa menestykseen
 2. 2. Sisältö 1 ValueFrame Oy 2 Tutkimuksen taustaa 3 Tutkimuksen toteutus 4 Tutkimustulokset 5 Yhteenveto ja johtopäätöksetSivu  2 Suuntaa menestykseen
 3. 3. ValueFrame Oy  Perustettu vuonna 2001  Kotimainen asiantuntijapalveluyritysten toiminnan- ohjauksen (PSA) ja asiakkuudenhallinnan (CRM) asiantuntija  Viisi vuotta peräkkäin Deloitten Fast 50 listalla Suomen nopeimmin kasvaneiden teknologiayritysten joukossa  Osa TietoAkseli –yhtiöitä, joka työllistää 60 henkilöä. Konsernin liikevaihto vuonna 2011 n. 4,7 MEUR Suuntaa menestykseenSivu  3
 4. 4. ValueFrame OyPalvelut ja asiakastoimialat Pilvipalveluna eli sovellus- vuokrauksena tarjottavat ValueFrame PSA, CRM ja PSA Pro –tuotteemme tehostavat toimintaa ajasta ja paikasta riippumatta mm. seuraavilla aloilla:  Arkkitehtitoimistot  Asianajotoimistot  Insinööritoimistot  IT-alan yritykset  Konsulttiorganisaatiot  Myyntiorganisaatiot  Mainos- ja viestintätoimistot  Tilitoimistot Suuntaa menestykseen
 5. 5. Kaikki tieto yhdestä paikastaSivu  5 Suuntaa menestykseen
 6. 6. Tutkimuksen taustaa  Tutkimuksella haluttiin selvittää taloushallinnon käytänteitä pk-sektorin B-to-B -yrityksissä. Erityisiä kiinnostuksen aiheita olivat seuraavat kysymykset:  Miten laajalti verkkolaskutusta ja ostolaskujen sähköistä käsittelyä hyödynnetään?  Kuinka suuri osa yrityksistä on ulkoistanut taloushallinnon?  Onko taloushallinnon ulkoistaneiden ja taloushallintoa itse tekevien yritysten välillä eroa esimerkiksi verkkolaskutuksen ja ostolaskujen sähköisen käsittelyn hyödyntämisen osalta?  Millä tavalla tiedonsiirto taloushallinnon palvelut ulkoistaneen yrityksen ja palveluntarjoajan välillä tyypillisesti tapahtuu keskeisten tietojen osalta?  Vaikuttaako sähköisten palveluiden käyttäminen taloushallinnon ulkoistaneen asiakkaan näkemyksiin palvelun kustannustehokkuudesta tai näkemyksiin raportoinnin ajantasaisuudesta ja hyödyllisyydestäSivu  6 Suuntaa menestykseen
 7. 7. Kyselyn toteutus  Kysely toteutettiin toukokuussa 2012  Kysely lähetettiin 5044 henkilölle  Vastauksia saatiin kaikkiaan 186 kappaletta eli 3,7 prosenttia otoksesta  Kysely toteutettiin ZEF-kyselytyökalulla, josta osallistujille lähetettiin linkki kyselyynSivu  7 Suuntaa menestykseen
 8. 8. Vastaajien taustatiedot Taustatiedot  Vastaajista 61% oli alle 20 hengen yrityksiä.  Hieman alle 90% vastaajista edusti alle 100 hengen yrityksiä.  86,3% vastaajista tuottaa asiantuntijapalveluita tai muitaVastaajien henkilöstömäärät (N = 186) liike-elämän palveluita.Vastaajien toimialat (N = 176)Sivu  8 Suuntaa menestykseen
 9. 9. Vastaajien taustatiedot Taustatiedot  58,7% vastaajista oli alle 2 miljoonaa euroa liikevaihtoa.  Yli 10 miljoonan liikevaihtoa edusti 18,6% vastaajista.  Vastaajista n. 80% oli yrityksen johdon edustajia. Yrityksen liikevaihto (N = 176) Vastaajan asema (N = 176)Sivu  9 Suuntaa menestykseen
 10. 10. Laskujen lähetys ja vastaanotto verkkolaskuna sekä ostolaskujen sähköinen kierrätysSivu  10 Suuntaa menestykseen
 11. 11. Laskujen lähetys verkkolaskuna  173 vastaajasta 60,8% ilmoitti lähettävänsä laskut verkkolaskuna.  Vertaamalla tietoa taloushallinnon ulkoistaneiden ja itse taloushallinnon hoitaneiden kesken voidaan havaita, että ulkoistetun taloushallinnon käyttäjillä laskujen lähettäminen verkkolaskuna oli hieman yleisempää kuin itse taloushallintoa tekevillä (N = 165).Sivu  11 Suuntaa menestykseen
 12. 12. Laskujen lähetys verkkolaskuna  Verkkolaskutuksen käyttäminen on harvinaisinta alle viiden hengen yrityksissä (N = 165). Tämä on loogista johtuen tämänkokoisten yritysten pienistä laskuvolyymeistä. 10-100 henkeä työllistävien yritysten keskuudessa verkkolaskutus näyttää levinneen varsin laajalti.Sivu  12 Suuntaa menestykseen
 13. 13. Ostolaskujen vastaanotto verkkolaskuna  175 vastaajasta 54,8% ilmoitti vastaanottavansa ostolaskut verkkolaskuna.  Vertaamalla tietoa taloushallinnon ulkoistuksen suhteen voidaan havaita, että ulkoistetun taloushallinnon käyttäjillä ostolaskujen vastaanottaminen verkkolaskuna oli selvästi yleisempää kuin itse taloushallintoa tekevillä (N = 165).Sivu  13 Suuntaa menestykseen
 14. 14. Ostolaskujen vastaanotto verkkolaskuna  Kuten verkkolaskujen lähetyksessäkin, ostolaskujen vastaanottaminen verkkolaskuna on harvinaisinta alle viiden hengen yrityksissä mihin vaikuttanee ostolaskujen pienet volyymit.  Ostolaskujen vastaanottaminen verkkolaskuna oli kuitenkin harvinaisempaa kuin laskujen lähetys verkkolasskuna myös 10-100 hengen yrityskokoluokassa.Sivu  14 Suuntaa menestykseen
 15. 15. Ostolaskujen hyväksyntä sähköisesti  Ostolaskujen sähköinen hyväksyntä on käytössä kaikkiaan 47,6% vastaajista (N = 170)  Vertaamalla tietoa taloushallinnon ulkoistuksen suhteen (N = 161) myös tämän kysymyksen kohdalla voidaan todeta että ostolaskujen sähköinen hyväksyntä on yleisempää taloushallinnon ulkoistaneiden yritysten keskuudessa. Näistä 52,08% hyväksyy ostolaskut sähköisesti.Sivu  15 Suuntaa menestykseen
 16. 16. Ostolaskujen hyväksyntä sähköisesti  Kuten aiemmissakin kohdissa, myös ostolaskujen sähköinen hyväksyntä on harvinaisempaa alle viiden hengen yrityksissä (N = 164).  Selkeimmät erot edellisiin kohtiin verrattuna on kuitenkin havaittavissa 5-49 henkeä työllistävissä yrityksissä, joissa ostolaskujen sähköinen kierrätys on selvästi harvinaisempaa kuin laskujen lähetys tai vastaanotto verkkolaskuna.Sivu  16 Suuntaa menestykseen
 17. 17. Taloushallinnon ulkoistuspalveluiden käyttöSivu  17 Suuntaa menestykseen
 18. 18. Ulkoistetut taloushallinnon palvelut  Kysymyksellä ”Onko yrityksenne ulkoistanut taloushallinnon tilitoimistolle” haluttiin selvittää miten suuri osa vastaajista ylipäätään on ulkoistanut taloushallintonsa. Vastauksia saatiin 166 joiden mukaan 59,3% oli ulkoistanut taloushallintonsa ja yksi vastaaja oli aikeissa ulkoistaa sen.Sivu  18 Suuntaa menestykseen
 19. 19. Ulkoistetut taloushallinnon palvelut  Taloushallinnon ulkoistuksessa selvästi yleisimpiä palveluita ovat kirjanpito ja palkanlaskenta. Alle puolet taloushallinnon ulkoistaneista yrityksistä oli ulkoistanut myös ostolaskujen käsittelyjan ja laskujen maksupalvelun. Avointen saatavien seurannan ja laskujen perinnän palveluita käytti vastaajista n. joka kolmas (N = 96).Sivu  19 Suuntaa menestykseen
 20. 20. Taloushallinnon ulkoistus vs. yrityskoko  Ristiintaulukoimalla vastaukset taloushallinnon ulkoistuksen osalta yrityksen henkilömäärän suhteessa voidaan todeta, että taloushallinnon ulkoistaminen on epätodennäköisempää yrityksen koon kasvaessa (N = 99).Sivu  20 Suuntaa menestykseen
 21. 21. Taloushallinnon kustannustehokkuus  Kysymyksellä ”Hoituuko yrityksenne taloushallinto riittävän kustannustehokkaasti?” haluttiin tarkastella vastaajien näkemystä yrityksen taloushallinnon kustannustehokkuudesta. 166 vastaajasta suurin osa oli sitä mieltä, että taloushallinnon hoitaminen yrityksessä on kustannustehokasta. Pieni ero oli havaittavissa sen välillä onko taloushallinto ulkoistettu vai ei.Sivu  21 Suuntaa menestykseen
 22. 22. Tiedon riittävyys ja ajantasaisuus  Merkittävä ero syntyi kysyttäessä vastaajilta kokevatko he saavansa taloushallinnosta riittävää ja ajantasaista tietoa toiminnan johtamiseen. 164 vastauksen perusteella ulkoistettua taloushallintoa käyttävissä yrityksissä joka viides oli sitä mieltä että he eivät saa. Yrityksissä jotka hoitavat itse taloushallinnon vain joka kymmenes oli tätä mieltä.  Seuraavissa kohdissa keskityttiin selvittämään mahdollisia syitä tälle havainnolle.Tiedon riittävyydestä ja täsmällisyydestä puhuttaessa käytetään yksinkertaisuuden vuoksi otsikoinnissa termiä ”Tiedon laatu”Sivu  22 Suuntaa menestykseen
 23. 23. Asiointi tilitoimiston kanssaSivu  23 Suuntaa menestykseen
 24. 24. Tyypillinen asiointitapa tilitoimiston kanssa  Tutkimuksessa haluttiin myös selvittää millä tavoin yritykset asioivat tilitoimiston kanssa. Selvästi yleisimmät tavat ovat puhelin tai sähköposti. Joka kolmas asioi tyypillisesti henkilökohtaisesti ja alle viidesosa vastaajista ilmoitti käyttävänsä asiointiin verkkopalvelua (N = 97).Sivu  24 Suuntaa menestykseen
 25. 25. Laskutusaineiston toimittaminen tilitoimistolle  Laskutusaineiston toimittaminen tilitoimistolle on yksi vaihe ulkoistetun taloushallinnon palveluntuotannossa. Kysymyksellä selvitettiin miten aineisto toimitetaan tilitoimistolle.  96 vastauksen perusteella hieman alle kolmanneksella yrityksistä aineiston toimitus on automatisoitu. Lähes joka viides yritys lähettää tiedot sähköpostilla ja yhtä monen osalta tilitoimisto noutaa tiedot järjestelmästä. Hieman alle viidennes toimittaa aineistot paperilla.Sivu  25 Suuntaa menestykseen
 26. 26. Miten tilitoimisto toimittaa raportit  Taloushallinnon palvelutuotannon kannalta keskeisimpiä tuotoksia ovat taloushallinnon raportit. Tällä kysymyksellä selvitettiin miten tilitoimisto tyypillisesti jakavat raportit asiakkaille. (N = 96)  Yli puolet yrityksistä saa raportit sähköpostilla, mikä joidenkin vastaajien kohdalla herätti myös kysymyksiä tietoturvan osalta. Hieman yli kolmannes vastaajista ilmoitti saavansa raportit suoraan jonkin verkkopalvelun kautta.Sivu  26 Suuntaa menestykseen
 27. 27. Mitkä seikat vaikuttavat ulkoistettua taloushallintoa käyttävien yritysten kokemukseen tiedon riittävyydestä ja ajantasaisuudesta?Sivu  27 Suuntaa menestykseen
 28. 28. Tiedon laatu vs. verkkolaskutus  Taloushallinnon tuottaman tiedon riittävyys ja ajantasaisuus koetaan paremmaksi sellaisissa taloushallintopalvelut ulkoistaneissa yrityksissä, joissa laskut lähetetään verkkolaskuna, kuin yrityksissä joissa laskuja ei lähetetä verkkolaskuna (N = 92).Sivu  28 Suuntaa menestykseen
 29. 29. Tiedon laatu vs. ostolaskut verkkolaskuna  Taloushallinnon tuottaman tiedon riittävyys ja ajantasaisuus koetaan paremmaksi sellaisissa taloushallintopalvelut ulkoistaneissa yrityksissä, joissa ostolaskut vastaanotetaan verkkolaskuna, kuin yrityksissä joissa ostolaskuja ei vastaanoteta verkkolaskuna. (N = 92).Sivu  29 Suuntaa menestykseen
 30. 30. Tiedon laatu vs. ostolaskujen kierrätys  Hieman yllättäen taloushallinnon tuottaman tiedon riittävyys ja ajantasaisuus koettiin jossakin määrin huonommaksi sellaisissa taloushallintopalvelut ulkoistaneissa yrityksissä, joissa ostolaskujen hyväksyntä tapahtuu sähköisesti (N = 90).Sivu  30 Suuntaa menestykseen
 31. 31. Tiedon laatu vs. asiointitapa  Taloushallintopalvelun ulkoistaneen yrityksen kokemukseen tiedon riittävyydestä ja ajantasaisuudesta vaikuttaa myös asiointitapa tilitoimiston kanssa. Vähiten tyytyväisiä tiedon laatuun olivat yritykset joiden ensisijainen asiointitapa on joko puhelin tai sähköposti. Sensijaan verkkopalvelut ja henkilökohtainen tapaaminen asiointitapana paransivat kokemusta tiedon laadusta. (N = 97).Sivu  31 Suuntaa menestykseen
 32. 32. Tiedon laatu vs. laskutustietojen toimitus  Laskutustietojen toimitustavalla on myös suuri merkitys vastaajien kokemukseen taloushallinnon tuottaman tiedon riittävyydestä ja ajantasaisuudesta. Sähköpostilla tai paperilla tiedot toimittavien yritysten osalta lähes 30% vastaajista oli sitä mieltä, että tuotettu tieto ei ole riittävää ja ajantasaista yrityksen johtamisen näkökulmasta (N = 91).Sivu  32 Suuntaa menestykseen
 33. 33. Tiedon laatu vs. raporttien toimitustapa  Myös raporttien toimitustavalla on merkitystä vastaajien kokemuksiin taloushallinnon tuottaman tiedon riittävyydestä ja ajantasaisuudesta. Sähköpostilla tai muulla tavalla raportit vastaanottavista joka neljäs on tyytymätön tiedon riittävyyteen ja ajantasaisuuteen (N = 91). Parhaat kokemukset oli vastaajilla jotka saavat raportit verkkopalvelun kautta.Sivu  33 Suuntaa menestykseen
 34. 34. Yhteenveto ja johtopäätökset Verkkolaskutus vaikuttaa yleistyneen B-to-B –sektorin yrityksissä viime vuosina melko hyvin. Vastaajista n. 60% ilmoitti lähettävänsä laskut verkkolaskuna. Vastaajista 60% ilmoitti ulkoistaneensa taloushallinnon tai aikovansa ulkoistaa sen. Yrityksen henkilöstömäärä korreloi taloushallinnon ulkoistuksen kanssa siten, että todennäköisyys ulkoistukseen pienenee henkilöstömäärän kasvaessa. Taloushallinnon ulkoistaneiden ja itse taloushallintoa tekevien yritysten välillä on jonkin verran eroa verkkolaskutuksen hyödyntämisen osalta. Suurin ero taloushallinnon ulkoistaneiden eduksi oli havaittavissa ostolaskujen vastaanottamisessa verkkolaskuna. 61% ulkoistaneista vastaanottaa ostolaskuja verkkolaskuna. Taloushallintoa itse tekevillä luku on 44%.Sivu  34 Suuntaa menestykseen
 35. 35. Yhteenveto ja johtopäätökset Tilitoimistojen tulisi kiinnittää huomiota taloushallinnon tuottaman tiedon riittävyyteen ja ajantasaisuuteen. Tällä osa-alueella joka viides taloushallinnon ulkoistanut vastaaja ei kokenut saavansa riittävästi ja ajantasaista tietoa. Taloushallinnon ulkoistaneen yrityksen ja taloushallintopalveluiden tarjoajan välisillä toimintatavoilla ja tiedon välitystavoilla on havaittavissa yhteys vastaajien näkemykseen taloushallinnon tuottaman tiedon riittävyydestä ja ajantasaisuudesta. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että ulkoistettua taloushallintapalvelua käyttävien yritysten osalta taloushallinnon palveluiden tuotannossa sähköisillä tiedonvälitykseen ja toimintatapoihin liittyvillä toimintatavoilla on positiivinen vaikutus ulkoistuspalvelun käyttäjien palvelukokemukseen. Taloushallintopalveluiden tarjoajien tai näille ohjelmistoja kehittävien yritysten kannattaisi kehittää erityisesti taloushallinnon palveluntuotannon ja tiedon välittämisen sähköistämiseen liittyviä verkkopalveluita.Sivu  35 Suuntaa menestykseen
 36. 36. Kehitysehdotuksia tilitoimiston raportoinnille Vapaamuotoisen palautteen perusteella tilitoimistojen raportointiin liittyen voidaan nostaa esiin seuraavia kehityskohteita:  Raporttien tuottaminen excel-muotoon jotta niitä voidaan jatkojalostaa  Enemmän valmiita raportteja, ei pelkkää tulolaskelmaa ja tasetta. Sisäisen raportoinnin ja budejttien seurantaa tulisi parantaa.  Raportit pitää saada tehtyä itse ja luettua raakaa dataa esim. HTTP REST APIn kautta.  Kassavirran hallintaan tulisi kehittää lisää raportteja ja työkaluja  Tarttuvampaa otetta asioihin, tulkintaa ja nopeutta. Raporttien analyysia ja konsultointia.  Raportointi suoraan esim. verkkopalveluun tai pilvipalvelusovellukseen.  Enemmän tunnuslukuja ja graafeja  Paremmat vertailumahdollisuudet  Verkkopalvelu, josta voi seurata taloushallinnollisia asioita ja suorittaa tarvittavia toimenpiteitä.  Pääsy raportointijärjestelmään, omien raporttien tekoSivu  36 Suuntaa menestykseen
 37. 37. Kysymyksiä? www.valueframe.com Harri Kanerva 040 5496594Sivu  37 Suuntaa menestykseen

×