Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Shrjaka ashxarh %281%29 tanna

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Shrjaka ashxarh %281%29 tanna

  1. 1. <<Մխիթար Սեբաստացի >> կրթահամալիր Նոր դպրոց 4-1 դասարան Աննա Թադևոսյան
  2. 2. ՄայրցամաքներՕվկիանոսներ ջրերով շրջապատված ընդարծակ ցամաքները կոչվում են մայրցամաք: Մայրցամաքները վեցն են՝• Եվրասիա• Աֆրիկա• Հյուսիսայնի Ամերիկա• Հարավային Ամերիկա• Անտարկտիդա• Ավսրալիա
  3. 3. ՕվկիանոսներՕվկիանոսները երկրի մակերևույթի՝ ջրով լցված հսկայական գոգերն են: Դրանք չորսն են՝• Խաղաղ ,• Ատլանտյան• Հնդկական• Հյուսիսային Սառուցյալ
  4. 4. Ծովեր, գետեր, լճերԾովերը օվկիանոսների մասերն են: Դրանք են՝ Սև ծովը, Կարմիր ծովը, Սպիտակ ծովը, Դեղին ծովը:Աղբյուրների ջուրը հոսելով դառնում են առվակներ, դրանք ել իրենց հերթին հոսելով դառնում են գետակներ, հետո գետեր:Երկրագնդի ցամաքի ընդարձակ հատվածը, որը լցված ե ջրով կոչվում է լիճ:
  5. 5. ՕդՕդը անհրաժեշտ է շնչառության համար: Այն բաղկացած է թթվածնից և ազոտից, մի փոքր էլ ածխաթթու գազից:Շնչում ենք թթվածին, արտաշնչում ենք ածխաթթու գազ:
  6. 6. ՔամիՔամին առաջանում է օդի հորիզոնական տեղաշարժից:
  7. 7. Ջուր, ջրի երեք վիճակներՄենք գիտենք ջրի երեք վիճակ1. Հեղուկ2. Պինդ3. ԳազայինՀեղուկը մեր առորյա սովորական ջուրն է, պինդը՝ սառույցը, կարկուտը, գազայինը՝ գոլորշին:
  8. 8. Հող, հումոսԱպարները ցրտից, տաքից, ջրից քայքայվում են վերածվում կավի և ավազի, դրան էլ ավելանում է հումուսը, և դառնում հող: Հումուսը, դա բույսերի և կենդանիների քայքայված մնացորդներն են:

×