Publicité

Fiqih Puasa Ramadhan_Update 2022.pptx

Sharia Supervisor at Bina Insan Mandiri Islamic Micro Finance à Lazis Jateng
24 Mar 2023
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Fiqih Puasa Ramadhan_Update 2022.pptx

 1. FIQIH PUASA RAMADHAN Penyusun : Hatta Syamsuddin
 2. ‫وكذلك‬ ‫كانوا‬ ‫يستعدون‬ ‫بقراءة‬ ‫القرآن‬ ‫فيقول‬ ‫أنس‬ ‫بن‬ ‫مالك‬ ‫صاحب‬ ‫ر‬ ‫سول‬ ‫هللا‬ - ‫صلى‬ ‫هللا‬ ‫عليه‬ ‫وآله‬ ‫وسلم‬ - : " ‫كان‬ ‫المسلمون‬ ‫إذا‬ ‫دخل‬ ‫شعبان‬ ‫انك‬ ‫وا‬ُّ‫ب‬ ‫على‬ ‫المصاحف‬ ،‫فقرءوها‬ ‫وأخرجوا‬ ‫زكاة‬ ‫أموالهم‬ ً ‫تقوية‬ ‫للضعيف‬ ‫والمسكين‬ ‫على‬ ‫صيام‬ ‫رمضان‬ " . Anas bin Malik mengatakan : kaum muslimin Ketika masuk Sya’ban mereka focus berbalik kepada Mushaf2 dan membacanya, dan mereka mengeluarkan zakat mal untuk menguatkan kaum dhuafa dan miskin dalam puasa Ramadhan” SYABAN : BULAN QURAN dan ZAKAT
 3. ‫ًـًصلىًهللاًع‬ِ َّ ‫ًَّللا‬ُ‫ل‬‫و‬ُ‫س‬َ‫ًر‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ًَ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ً، ٍ ‫اس‬َّ‫ب‬َ‫ع‬ًِ‫ن‬ْ‫ب‬‫ًا‬ِ‫َن‬‫ع‬ ً‫ليهًوسلمًـ‬ " ً ُّ‫د‬َ‫ش‬َ‫ًٌأ‬‫د‬ ِ‫اح‬َ‫ًو‬ٌ‫ه‬‫ي‬ِ‫ق‬َ‫ف‬ ًٍ‫د‬ِ‫ب‬‫َا‬‫ع‬ًِ‫ف‬ْ‫ل‬َ‫ًأ‬ْ‫ن‬ِ‫ًم‬ِ‫ان‬َ‫ط‬ْ‫ي‬َّ‫ش‬‫ىًال‬َ‫ل‬َ‫ع‬ " . “ Satu orang faqih (paham ilmu fiqih) lebih ditakuti syeitan daripada seribu orang ahli ibadah “ (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas secara Marfu’) URGENSI ILMU ATAS AMAL IBADAH ًِ‫ب‬‫ا‬َّ‫ط‬َ‫خ‬ْ‫ل‬‫ًا‬ُ‫ن‬ْ‫ب‬ًُ‫ر‬َ‫م‬ُ‫ع‬ًَ‫ل‬‫قا‬ « ً ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫ق‬ًٍ‫د‬ِ‫ب‬‫َا‬‫ع‬ًِ‫ف‬ْ‫ل‬َ‫ًأ‬ُ‫ت‬ ْ‫و‬َ‫م‬َ‫ل‬ ًُ‫ن‬َ‫و‬ْ‫ه‬َ‫ًأ‬َ‫ار‬َ‫ه‬َّ‫ن‬‫ًال‬ٍ‫م‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫ص‬ًَ‫ل‬ْ‫ي‬َّ‫ل‬‫ًال‬ٍ‫م‬ ًِ‫ت‬ ْ‫و‬َ‫م‬ًْ‫ن‬ِ‫ًم‬ ًُ‫ه‬َ‫ر‬ْ‫م‬َ‫ًأ‬ِ َّ ‫ًَّللا‬ِ‫َن‬‫ع‬ًَ‫ل‬َ‫ق‬َ‫ع‬ًٍ‫ل‬ِ‫ق‬‫َا‬‫ع‬ , ً ُ َّ ‫ًَّللا‬َّ‫ل‬َ‫ح‬َ‫اًأ‬َ‫م‬ًَ‫م‬ِ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ف‬ ًِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ًَ‫م‬َّ‫ر‬َ‫ح‬ً‫ا‬َ‫م‬َ‫ًو‬ُ‫ه‬َ‫ل‬ً Umar bin Khottob mengatakan : “ sungguh kematian 1000 orang ahli ibadah yg gemar qiyamul lail dan puasa sunnah, lebih ringan daripada wafatnya 1 orang alim yang tahu apa yang Allah halalkan dan haramkan” ( Ibnu Hajar(
 4. ً ُ‫ت‬َ‫ًو‬ِ‫ة‬َّ‫ن‬َ‫ج‬ْ‫ل‬‫ًا‬ُ‫اب‬َ‫و‬ْ‫ب‬َ‫ًأ‬ِ‫ه‬‫ي‬ِ‫ف‬ًُ‫ح‬َ‫ت‬ْ‫ف‬ُ‫ت‬ ًِ ‫ار‬َّ‫ن‬‫ًال‬ُ‫اب‬َ‫و‬ْ‫ب‬َ‫ًأ‬ِ‫ه‬‫ي‬ِ‫ف‬ًُ‫ق‬َ‫ل‬ْ‫غ‬ ًِ‫ه‬‫ي‬ِ‫ف‬ًُ‫د‬َّ‫ف‬َ‫ص‬ُ‫ت‬َ‫ًو‬، ًٍ‫د‬‫ا‬َ‫ن‬ُ‫م‬ًِ‫ه‬‫ي‬ِ‫ف‬ً‫ي‬ِ‫د‬‫ا‬َ‫ن‬ُ‫ي‬َ‫ًو‬،ًُ‫ين‬ِ‫اط‬َ‫ي‬َّ‫ش‬‫ال‬ ًٍ‫ة‬َ‫ل‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ًَّ‫ل‬ُ‫ك‬ : ً َ‫ي‬ِ‫غ‬‫ا‬َ‫ب‬ً‫ا‬َ‫ي‬ ً ِ ‫ر‬ْ‫ي‬َ‫خ‬ْ‫ل‬‫ًا‬ ًْ‫ر‬ ِ ‫ص‬ْ‫ق‬َ‫ًأ‬ ِ ‫َّر‬‫ش‬‫ًال‬َ‫ي‬ِ‫غ‬‫ا‬َ‫ب‬ً‫ا‬َ‫ي‬َ‫ًو‬،ًَّ‫م‬ُ‫ل‬َ‫ه‬ ًَ‫م‬َ‫ًر‬َ‫ي‬ ِ ‫ض‬َ‫ق‬ْ‫ن‬َ‫ي‬ً‫ى‬َّ‫ت‬َ‫ح‬ً،ً ًُ‫ان‬َ‫ض‬ . (Bulan dimana) dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, syetan-syetan dibelenggu. Dan berserulah malaikat : wahai pencari kebaikan, sambutlah. Wahai pencari kejahatan, berhentilah” (demikian) sampai berakhirnya ramadhan ( HR Ahmad) BULAN RAGAM MUSIM KEBAIKAN
 5. A. Pengertian Puasa B. Dalil Kewajiban Puasa Ramadhan C. Ragam Macam Puasa D. Sejarah Pensyariatan E. Keutamaan Puasa 1# PENDAHULUAN
 6. Puasa (Shoum) dari : ‫صام‬ – ‫يصوم‬ – ‫وصياما‬ ‫صوما‬ – yang artinya ‫عنه‬ ّ‫والكف‬ ‫له‬ ‫رك‬ّ‫ت‬‫وال‬ ‫يء‬ّ‫ش‬‫ال‬ ‫عن‬ ‫اإلمساك‬ ‫هو‬ Adalah menahan dari sesuatu, meninggalkan sesuatu dan menjaga dari sesuatu. Di dalam ayat Al-Quran : ً ْ‫ل‬‫ًا‬َ‫م‬ِ‫ل‬َ‫ك‬ُ‫ا‬ًْ‫ن‬َ‫ل‬َ‫ف‬ً‫ا‬‫م‬ ْ‫و‬َ‫ص‬ًِ‫ن‬ ٰ‫م‬ْ‫ح‬َّ‫لر‬ِ‫ل‬ًُ‫ت‬ْ‫ر‬َ‫ذ‬َ‫ن‬ًْ‫ي‬ِ‫ِن‬‫ا‬ ً‫ا‬‫ا‬‫ي‬ِ‫س‬ْ‫ن‬ِ‫ا‬ًَ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ي‬ “Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapa pun pada hari ini.” (Maryam 26) PENGERTIAN PUASA SECARA BAHASA
 7. NIAT MENAHAN WAKTU ‫ًإ‬،‫ادق‬‫عبدًهللًتعالىًباالمتناعًعنًالمفطراتًمنًطلوعًالفجرًالص‬‫هوًالت‬ ً‫لىًغروب‬ ‫ة‬‫ي‬‫مسًمعًالن‬‫الش‬ . Beribadah Kepada Allah swt dengan menahan diri dari makan, minum dan dari segala yang membatalkannya dari sejak terbit fajar shodiq sampai terbenam matahari dengan berniat. PENGERTIAN PUASA (ISTILAH)
 8. ً َ‫ي‬ ِ ‫ًالص‬ُ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ًَ‫ب‬ِ‫ت‬ُ‫ك‬ً‫ا‬ ْ‫و‬ُ‫ن‬َ‫م‬ٰ‫ًا‬َ‫ن‬ْ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫اًا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫ا‬ٰٰٓ‫ي‬ ً ْ‫ب‬َ‫ق‬ًْ‫ن‬ِ‫ًم‬َ‫ن‬ْ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ىًا‬َ‫ل‬َ‫ع‬ًَ‫ب‬ِ‫ت‬ُ‫ك‬ً‫ا‬َ‫م‬َ‫ك‬ًُ‫م‬‫ا‬ ًْ‫و‬ُ‫ق‬َّ‫ت‬َ‫ت‬ًْ‫م‬ُ‫ك‬َّ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ل‬ًْ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ل‬ ًَ‫ن‬ Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa (QS AlBaqoroh 183) DALIL KEWAJIBAN PUASA RAMADHAN ٍ ‫س‬ْ‫َم‬‫خ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫م‬َ‫ال‬ْ‫س‬ِ‫إل‬ْ‫ا‬ َ‫ي‬ِ‫ن‬ُ‫ب‬ : ِ‫إ‬ َ‫ه‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ال‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ِ‫ة‬َ‫د‬‫ا‬َ‫ه‬َ‫ش‬ ُ‫ل‬ ْ‫و‬ُ‫س‬ َ‫ر‬ ً‫ا‬‫د‬َّ‫م‬َ‫ح‬ُ‫م‬ َّ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ُ‫هللا‬ َّ‫ال‬ ِ‫ام‬َ‫ق‬ِ‫إ‬ َ‫و‬ ِ‫هللا‬ َ‫ص‬ َ‫و‬ ِ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ْ‫ال‬ ِّ‫ج‬َ‫ح‬ َ‫و‬ ِ‫ة‬‫ا‬َ‫ك‬َّ‫الز‬ ِ‫اء‬َ‫ت‬ْ‫ي‬ِ‫إ‬ َ‫و‬ ِ‫ة‬َ‫ال‬َّ‫ص‬‫ال‬ َ‫ان‬َ‫ض‬َ‫م‬ َ‫ر‬ ِ‫م‬ ْ‫و‬ ” ُ‫م‬ َ‫و‬ ُّ‫ي‬ ِ ‫َار‬‫خ‬ُ‫ب‬‫ال‬ ُ‫ه‬‫ا‬ َ‫و‬ َ‫ر‬ ٌ‫م‬ِ‫ل‬ْ‫س‬ “ “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah; menunaikan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji (ke Baitullah); dan berpuasa Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim)
 9. RAGAM MACAM PUASA WAJIB • Ramadhan • Qadha • Nadzar • Kaffaroh Sunnah • Senin Kms • Syawal 6hr • Ayyamul Bidh (3x/bln) • Sya’ban • Asyuro • Arofah Makruh • Hanya Jumat saja • Hanya Sabtu saja Haram • 1 Syawal • Idul Adha • Tasyriq • Wishol
 10. SEJARAH PENSYARIATAN PUASA ASYURO & AYYAMUL BIDH PUASA RAMADHAN & FIDYAH PUASA RAMADHAN ‫ف‬ ‫ا‬ً‫خير‬ ‫تطوع‬ ‫فمن‬ ‫مسكين‬ ‫طعام‬ ‫فدية‬ ‫يطيقونه‬ ‫الذين‬ ‫وعلى‬ ‫هو‬ ‫تعلمون‬ ‫كنتم‬ ‫إن‬ ‫لكم‬ ‫خير‬ ‫تصوموا‬ ‫وأن‬ ‫له‬ ‫خير‬ . ‫البقرة‬ : 184 Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 184) ‫فليصمه‬ ‫الشهر‬ ‫منكم‬ ‫شهد‬ ‫فمن‬ . ‫البقرة‬ : 185 Siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. (QS. Al- Baqarah: 185). Dari Aisyah RA : Ketika diwajibkan puasa Ramadhan, Rasulullah bersabda, "Siapa yang ingin puasa Asyura' ya silahkan, siapa yang tak ingin puasa ya tidak apa-apa. (HR Bukhori Muslim)
 11. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan yaitu kegembiraa ketika dia berbuka dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Rabbnya. (HR Bukhori) “Puasa dan al-Qur’an akan memberi syafa’at kepada seorang hamba pada Hari Kiamat. (HR Ahmad) “ Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi disisi Allah subhanahu wa ta’ala daripada wangi minyak kesturi” (HR Bukhori) KEUTAMAAN PUASA Ampunan Balasan Spesial Kegembiraan Apresiasi Bau Mulut PERISAI Pintu Arroyan Pembela di Akhirat “ Barang siapa berpuasa Ramadhan dengan keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu “ (HR Bukhori Muslim). Setiap amal manusia adalah untuknya kecuali Puasa, sesungguhnya (puasa) itu untuk-Ku, dan Aku yang akan membalasnya “ ( HR Ahmad )
 12. A. Siapa yang diwajibkan B. Siapa yang dibolehkan tidak berpuasa, C. Siapa yang dilarang. D. Bagaimana Menqodho puasa & Fidyah 2# KEWAJIBAN PUASA
 13. SIAPA SAJA YANG DIWAJIBKAN BERPUASA? • ً‫ًخالًمن‬،‫ًمقيم‬،‫ًقادر‬،‫ًعاقل‬،‫ًبالغ‬،‫ًعلىًكلًمسلم‬‫الصيامًيجبًأداء‬ ‫الموانع‬ ، • Puasa diwajibkan atas setiap : MUSLIM BERAKAL BALIGH MAMPU MUQIM TIDAK TERHALANG
 14. • « َ‫ل‬ ٍ‫ة‬َ‫ص‬ْ‫خ‬ُ‫ر‬ ِ ‫ْر‬‫ي‬َ‫غ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ان‬َ‫ض‬َ‫م‬ َ‫ر‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ا‬ً‫م‬ ْ‫و‬َ‫ي‬ َ‫ر‬َ‫ط‬ْ‫ف‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ ِ ‫ر‬ْ‫ه‬َّ‫د‬‫ال‬ ُ‫م‬‫ا‬َ‫ي‬ ِ ‫ص‬ ِ‫ه‬ ِ ‫ز‬ْ‫ج‬ُ‫ي‬ ْ‫م‬ » • “Siapa saja yang berbuka (tidak berpuasa) sehari saja di bulan Ramadhan tanpa ada rukhshah (keringanan atau alasan yang dibolehkannya tidak berpuasa), maka itu tidak cukup diganti dengan puasa satu tahun.” (HR. Ibnu Majah). PERINGATAN BAGI YANG TIDAK PUASA TANPA UDZUR • Pendapat Jumhur : Diminta bertaubat dan mengqodho • Pendapat Sebagian syafiiyah, dhoiriyah dan Ibnu Taimiyah : tidak bermanfaat mengqodho puasanya ‫عذر‬ ‫بال‬ ‫متعمد‬ ‫يقضي‬ ‫وال‬ : ‫منه‬ ‫تصح‬ ‫وال‬ ، ‫صالة‬ ‫وال‬ ً‫ا‬‫صوم‬ “Orang yang sengaja meninggalkan ibadah tanpa udzur maka tidak ada qadha baginya, baik itu puasa maupun shalat, dan (andai qadha dilakukan) ia tidak sah” (Ibnu Taimiyah)
 15. YANG BOLEH BERBUKA & YG DILARANG PUASA DALIL KATEGORI SIAPA SAJA َ‫ِين‬‫ذ‬َّ‫ال‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬‫و‬ ِ‫ط‬ُ‫ي‬ ُ‫ه‬َ‫ن‬‫و‬ُ‫ق‬‫ي‬ َ‫ي‬ْ‫د‬ِ‫ف‬ ٌ‫ة‬ ‫ين‬ِ‫ك‬ْ‫س‬ِ‫م‬ ُ‫م‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ط‬ BOLEH TDK PUASA & BAYAR FIDYAH SAJA Lansia, Sakit kronis menahun, pekerja berat , Ibu Hamil & Menyusui (Ibnu Umar & Ibnu Abbas) ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ان‬َ‫ك‬ ْ‫ن‬َ‫م‬َ‫ف‬ َ‫ع‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ ‫ا‬ً‫ض‬‫ي‬ ِ ‫ر‬َ‫م‬ ‫ى‬َ‫ل‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ٌ‫ة‬َّ‫د‬ِ‫ع‬َ‫ف‬ ٍ ‫ر‬َ‫ف‬َ‫س‬ َ‫َر‬‫خ‬ُ‫أ‬ ٍ‫َّام‬‫ي‬َ‫أ‬ [ ‫البقرة‬ : 184 ] BOLEH TDK PUASA DAN QODHO SAJA Sakit dengan harapan sembuh, Musafir, Ibu Hamil & Menyusui (Abu Hanifah) BOLEH TDK PUASA & BAYAR FIDYAH + QODHO Wanita Hamil & Menyusui yang khawatir dengan anaknya / janin ( Imam Ahmad & Syafii) ِ‫ل‬َ‫ذ‬ ‫َا‬‫ن‬ُ‫ب‬‫ي‬ ِ ‫ص‬ُ‫ي‬ َ‫ان‬َ‫ك‬ ُ‫ر‬َ‫م‬ْ‫ؤ‬ُ‫ن‬َ‫ف‬ َ‫ك‬ ِ‫اء‬َ‫ض‬َ‫ق‬ِ‫ب‬ ُ‫ر‬َ‫م‬ْ‫ؤ‬ُ‫ن‬ ‫ال‬ َ‫و‬ ِ‫م‬ ْ‫و‬َّ‫ص‬‫ال‬ ِ‫اء‬َ‫ض‬َ‫ق‬ِ‫ب‬ ِ‫ة‬ َ ‫ال‬َّ‫ص‬‫ال‬ DILARANG PUASA, QODHO SAJA Wanita Haid dan Nifas
 16. ‫قالت‬ : ‫لهم‬ ‫ونجعل‬ ‫صبياننا‬ ‫م‬ ّ‫ونصو‬ ‫بعد‬ ‫نصومه‬ ‫فكنا‬ ‫أعطيناه‬ ‫الطعام‬ ‫على‬ ‫أحدهم‬ ‫بكى‬ ‫فإذا‬ ،‫العهن‬ ‫من‬ ‫اللعبة‬ ‫اإلفطار‬ ‫عند‬ ‫يكون‬ ‫حتى‬ ‫ذاك‬ Rubayyi’ mengatakan: Kemudian setelah itu kami puasa, dan kami mengajak anak- anak untuk berpuasa. Kami buatkan mereka mainan dari kain. Jika ada yang menangis meminta makanan, kami memberikan mainan itu. Begitu seterusnya sampai datang waktu berbuka. (HR. Al Bukhari & Muslim) PUASA ANAK : DILATIH & DIBIASAKAN
 17. • ِ‫ع‬َ‫ف‬ ٍ ‫ر‬َ‫ف‬َ‫س‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ ‫ا‬ً‫ض‬‫ي‬ ِ ‫ر‬َ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ان‬َ‫ك‬ ْ‫ن‬َ‫م‬َ‫ف‬ َ‫َر‬‫خ‬ُ‫أ‬ ٍ‫َّام‬‫ي‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ٌ‫ة‬َّ‫د‬ [ ‫البقرة‬ : 184 ] • ‘...dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dan ia tidak puasa), maka (ia wajib berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.’ (Al- Baqarah:184) MUSAFIR BERBUKA ATAU PUASA ? • Abu Hanifah, Syafi’i, dan Malik berpendapat bahwa berpuasa lebih utama bagi yang kuat melakukannya, sedangkan berbuka lebih utama bagi orang yang tidak kuat berpuasa. • Ahmad berpendapat bahwa berbuka lebih utama. • Umar bin Abdul Azis berpendapat bahwa yang lebih utama adalah yang lebih mudah. Jika ia kesulitan dalam mengqadha dan lebih mudah jika berpuasa di hari-hari Ramadhan, maka ia lebih baik berpuasa.
 18. • Imam Nawawi rahimahullah berkata: “Adapun orang yang sakit sakit ringan dan tidak merasakan berat yang jelas, dia tidak dibolehkan berbuka tanpa ada perbedaan dalam mazhab kami.” (Al-Majmu, 6/261) KONDISI SAKIT YANG BOLEH TIDAK PUASA KETENTUAN SAKITNYA : 1. Sakitnya akan bertambah disebabkan berpuasa 2. Kesembuhannya akan lama disebabkan berpuasa 3. Mengalami kepayahan yang sangat meskipun penyakitnya tidak semakin parah dan tidak lama kesembuhannya 4. Orang yang khawatir terkena penyakit disebabkan berpuasa. (idealnya berdasarkan tausiyah/rekomendasi dokter muslim)
 19. Dari Muadzah berkata, saya bertanya kepada Aisyah seraya mengatakan, َّ‫ص‬‫ال‬ ‫ي‬ ِ ‫ض‬ْ‫ق‬َ‫ت‬ ‫ال‬ َ‫و‬ َ‫م‬ ْ‫و‬َّ‫ص‬‫ال‬ ‫ي‬ ِ ‫ض‬ْ‫ق‬َ‫ت‬ ِ ‫ض‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫ح‬ْ‫ال‬ ُ‫ل‬‫ا‬َ‫ب‬ ‫ا‬َ‫م‬ ْ‫ت‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬َ‫ف‬ ‫؟‬ َ‫ة‬‫ال‬ : ْ‫ن‬َ‫أ‬ ٌ‫َّة‬‫ي‬ ِ ‫ور‬ُ‫ر‬َ‫ح‬َ‫أ‬ ‫؟‬ ِ‫ت‬ ! ُ‫ت‬ْ‫ل‬ُ‫ق‬ : ُ‫ل‬َ‫أ‬ْ‫س‬َ‫أ‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬ِ‫ك‬َ‫ل‬ َ‫و‬ ، ٍ‫ة‬َّ‫ي‬ ِ ‫ور‬ُ‫ر‬َ‫ح‬ِ‫ب‬ ُ‫ت‬ْ‫س‬َ‫ل‬ . ْ‫ت‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ : ًَ‫َان‬‫ك‬ ً َ‫ض‬َ‫ق‬ِ‫ب‬ًُ‫ر‬َ‫م‬ْ‫ؤ‬ُ‫ن‬َ‫ف‬ًَ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬ً‫ا‬َ‫ن‬ُ‫ب‬‫ي‬ ِ ‫ص‬ُ‫ي‬ً ً‫ال‬َ‫ًو‬ِ‫م‬ ْ‫و‬َّ‫ص‬‫ًال‬ِ‫اء‬ ًِ‫ة‬ َ ‫َل‬َّ‫ص‬‫ًال‬ِ‫اء‬َ‫ض‬َ‫ق‬ِ‫ب‬ًُ‫ر‬َ‫م‬ْ‫ؤ‬ُ‫ن‬ . Kenapa orang haid mengqodo puasa dan tidak mengqodo shalat? Maka beliau menjawab, “Apakah anda ‘Haruri (kelompok khowarij)’ !! saya menjawab, “Saya bukan dari kelompok Haruri. Akan tetapi saya bertanya. Maka beliau menjawab, “Dahulu hal itu menimpa kepada kami, dan kami diperintahkan untuk mengqodo puasa dan tidak diperintahkan mengqodo shalat.” (HR Bukhori Muslim) WANITA HAID NIFAS & QODHO PUASA
 20. • َ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬‫و‬ ُ‫ه‬َ‫ن‬‫و‬ُ‫ق‬‫ي‬ِ‫ط‬ُ‫ي‬ ‫ي‬ِ‫ك‬ْ‫س‬ِ‫م‬ ُ‫م‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ط‬ ٌ‫ة‬َ‫ي‬ْ‫د‬ِ‫ف‬ ٍ‫ن‬ [ ‫البقرة‬ : 184 ] • Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. YANG BOLEH BERBUKA DAN FIDYAH Syekh Muhammad Abduh berkata, ‘Maksud ayat’...orang yang berat menjalankannya...’ adalah : • orang-orang tua renta, • orang-orang yang sakit menahun yang kecil kemungkinannya sembuh, • dan orang-orang yang sama keadaannya dengan mereka, misalnya saja para pekerja berat, seperti para pekerja di tambang batu bara atau • para narapidana yang menjalani kerja paksa seumur hidupnya yang benar-benar kesulitan jika harus berpuasa, sementara itu mereka memiliki harta untuk membayar fidyah
 21. َ‫ر‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ب‬ َ‫ان‬َ‫ك‬ َ ّ ‫ّللا‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫س‬ُ‫ف‬‫ن‬َ‫أ‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ‫ل‬ُ‫ت‬ْ‫ق‬َ‫ت‬ َ‫ال‬ َ‫و‬ ‫ا‬ً‫م‬‫ي‬ ِ‫ح‬ Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah sangat mengasihi kamu. (QS. An-Nisa: 29) ُ‫ه‬َ‫ن‬‫و‬ُ‫ق‬‫ي‬ِ‫ط‬ُ‫ي‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫و‬ dan bagi mereka yang tidak sanggup berpuasa, kecuali dengan mengalami kesukaran yang sangat (2/184) KEWAJIBAN PUASA PEKERJA BERAT • Tetap makan sahur dan berniat puasa, berusaha berpuasa sesuai kemampuan, jika tidak kuat baru membatalkan • Lebih utama mengqodho, kecuali jika benar-benar terpaksa tidak bisa/ tidak ada waktu sama sekali, maka dimungkinkan dengan fidyah
 22. PUASA IBU HAMIL & MENYUSUI Disamakan dengan kondisi yang sakit ْ‫و‬َ‫أ‬ ‫ا‬ً‫ض‬‫ي‬ ِ ‫ر‬َ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ان‬َ‫ك‬ ْ‫ن‬َ‫م‬َ‫ف‬ َّ‫د‬ِ‫ع‬َ‫ف‬ ٍ ‫ر‬َ‫ف‬َ‫س‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ٍ‫َّام‬‫ي‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ٌ‫ة‬ َ‫َر‬‫خ‬ُ‫أ‬ [ ‫البقرة‬ : 184 ] ‘...dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dan ia tidak puasa), maka (ia wajib berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.’ (Al-Baqarah:184) Karena buka puasa tersebut, telah memberi manfaat kepada dua orang (ibu dan janin) Disamakan dengan orangtua yang renta/kepayahan ُ‫ق‬‫ي‬ِ‫ط‬ُ‫ي‬ َ‫ِين‬‫ذ‬َّ‫ال‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫و‬ ُ‫ه‬َ‫ن‬‫و‬ dan bagi mereka yang tidak sanggup berpuasa, kecuali dengan mengalami kesukaran yang sangat (QS 2/184) FIDYAH QODHO QODHO & FIDYAH Ibnu Umar dan Ibnu Abbas Abu Hanifah, abu Tsaur dll Imam Syafii dan Imam Ahmad
 23. َ‫ت‬ْ‫س‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫ف‬ ، َ‫ان‬َ‫ض‬َ‫م‬ َ‫ر‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫م‬ ْ‫و‬َّ‫ص‬‫ال‬ َّ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫ون‬ُ‫ك‬َ‫ي‬ َ‫ان‬َ‫ك‬ ‫ا‬َ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫ش‬ ‫ى‬ِ‫ف‬ َّ‫ال‬ِ‫إ‬ َ‫ى‬ ِ ‫ض‬ْ‫ق‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ُ‫ع‬‫ي‬ِ‫ط‬ َ‫ن‬ “Aisyah RA mengatakan : Aku dahulu punya kewajiban puasa. Aku tidaklah bisa membayar utang puasa tersebut kecuali pada bulan Syakban.” (HR. Bukhori Muslim) Sumber https://rumaysho.com/24554-aturan-membayar- utang-puasa-ramadhan-qadha-puasa-yang-jarang- diketahui.html KETENTUAN QODHO PUASA • Lebih baik disegerakan, tetapi boleh ditunda hingga bulan Sya’ban sebagaimana hadits Aisyah • Dilaksanakan boleh terpisah, tidak harus berurutan. • Jika melewati sampai Ramadha Kembali, maka ditambahkan juga fidyah karena penundaan (Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Jumhur) • Sebelum selesai qodho, boleh menjalankan puasa sunnah (Jumhur ulama selain salah satu pendapat Ahmad) • Penggabungan qodho dan Sunnah : ada yang tidak membolehkan sama sekali, dan ada yang membolehkan khususnya selain dengan puasa Syawal
 24. • PERTAMA, YAITU DENGAN MENGQODHO PUASA atau menjalankan puasa atas nama orang tua yang sudah meninggal. Pendapat ini dikuatkan dengan hadits dari Rasulullah SAW :“ Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki kewajiban puasa, maka ahli warisnya yang nanti akan mempuasakannya. ”(HR Muslim dari Aisyah). Ulama menyatakan ini bukan kewajiban, tapi bentuk birrul walidain • PENDAPAT KEDUA : Membayarkan fidyah bagian dari hutang mayyit Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata, “Jika seseorang sakit di bulan Ramadan, lalu ia meninggal dunia dan belum lunasi utang puasanya, maka puasanya dilunasi dengan memberi makan kepada orang miskin dan ia tidak memiliki qodho’. Adapun jika ia memiliki utang nazar, maka hendaklah kerabatnya melunasinya.” (HR. Abu Daud) HUTANG PUASA ORANG MENINGGAL
 25. KETENTUAN FIDYAH BAHASAN PENJELASAN Bentuk Fidyah • Jumhur : bahan makanan pokok • Abu Hanifah : boleh nilai atau tunai Besaran/Ukuran Fidyah • Syafii & Maliki : 1 mud = 600 gram • Hanifah : setengah sho’ = 1,5 kg makanan pokok • Hambali : 1 mud gandum = 600 gr, selain gandum setengah sho = 1,25 kg • Tunai : berbeda tiap daerah, 1x makan standar Waktu Penyampaian • Fidyah harian = setelah masuk hari tersebut • Fidayah satu bulan penuh = akhir Ramadhan dan setelahnya • Tidak dibolehkan membayar di awal Ramadhan, kecuali Abu Hanifah, membolehkan Teknis Pemberian • Dibolehkan memberikan 30x fidyah kepada 1 orang miskin • Lebih utama memberikan ke lebih banyak orang miskin, misal = 30 orang miskin masing2 1 fidyah, atau 10 orang @3 fidyah
 26. A. Kewajiban Niyat B. Permasalahan seputar Niat Puasa C. Hal yang membatalkan Puasa D. Hal yang dibolehkan 3# RUKUN PUASA
 27. ًَ‫و‬َ‫ن‬ً‫ًما‬ ٍ‫ئ‬ ِ ‫ر‬ْ‫ًام‬ِ‫ُل‬‫ك‬ِ‫ل‬ً‫ا‬َ‫م‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ًو‬ِ‫ت‬‫ا‬َّ‫ي‬ِ‫الن‬ِ‫ب‬ًُ‫ل‬‫ا‬َ‫م‬ْ‫ع‬َ ْ ‫إنماًاْل‬ ‫ى‬ ‘Setiap perbuatan itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkan.’ (HR Bukhori Muslim) ‫له‬ ‫صيام‬ ‫فال‬ ‫الفجر‬ ‫قبل‬ ‫الصيام‬ ‫يبيت‬ ‫لم‬ ‫من‬ ‘Barangsiapa yang tidak membulatkan niatnya untuk berpuasa sebelum fajar, makatidak sah puasanya.’ (HR Ahmad) URGENSI & DALIL NIAT PUASA • Niat itu harus sudah dijalankan sejak semalam, batas paling akhirnya ketika fajar shubuh hampir terbit, kecuali Puasa Sunnah, maka boleh berniat puasa siang hari selama belum makan dan minum dan hal yang membatalkan lainnya
 28. ‫فإنًنوىًبقلبهًدونًلسانهًأجزاه‬ Imam Nawawi : Sesungguhnya niat dengan hati tanpa lisan sudah cukup.” (Al-Majmu’) Adapun hukum melafalkan niat menurut ulama : MELAFALKAN NIAT PUASA • Hukumnya SUNNAH/Mustahabb (disukai) menurut Imam Syafii untuk menguatkan niat dan menghilangkan keraguan : • ‫يندب‬ ‫بل‬ ‫بها‬ ‫التلفظ‬ ‫يشترط‬ ‫وال‬ ‫لقلب‬ ‫با‬ ‫النيات‬ “Niat itu dengan hati, dan tidak disyaratkan mengucapkannya. Tetapi mengucapkan niat itu disunahkan.”(Ianat Tholibin) • Hukumnya MAKRUH : Madzhab Hanabilah dan Hanafiyah, karena tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW
 29. PERTAMA : Tidak boleh ( Jumhur Ulama) Niat itu harus dilakukan pada setiap malam, karena ibadah puasa tiap hari berbeda dan terpisah/berdiri sendiri. Puasa sehari yang batal tidak merusak puasa lainnya. NIAT LANGSUNG UNTUK SATU BULAN ? KEDUA : Boleh ( Imam Malik) Berdasarkan ayat AlQuran tentang puasa Ramadhan : ُ‫ه‬ْ‫م‬ُ‫ص‬َ‫ي‬ْ‫ل‬َ‫ف‬ َ‫ر‬ْ‫ه‬َّ‫ش‬‫ال‬ ُ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫د‬ِ‫ه‬َ‫ش‬ ْ‫ن‬َ‫م‬َ‫ف‬ Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah (QS 2/185) Dan diqiyaskan dengan rangkaian ibadah haji yang bermacam- macam tapi cukup satu niat
 30. • ‫تكلم‬ ‫أو‬ ‫به‬ ‫تعمل‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫أنفسها‬ ‫به‬ ‫حدثت‬ ‫أو‬ ‫وسوست‬ ‫عما‬ ‫ألمتي‬ ‫تجاوز‬ ‫هللا‬ ‫إن‬ • “Sesungguhnya Allah telah memaafkan umatku atas dosa dari bisikan jiwa, selagi belum dilakukan atau belum diucapkan.” (HR. Bukhari dan Muslim) NIAT BERBUKA APAKAH BATAL ? • Jumhur Ulama mengatakan tidak batal, bagi mereka yang sempat berniat berbuka/membatalkan puasanya, tetapi belum melakukan satupun hal-hal yang membatalkan. • Hanabilah , menyatakan batalnya mereka yang berniat kuat membatalkan puasa, meskipun belum melakukan hal yang membatalkan, salah satu dalilnya : dua orang pembunuh dan yang dibunuh sama-sama dineraka, karena niatnya.
 31. HAL-HAL YANG MEMBATALKAN PUASA
 32. • ُ‫ط‬ْ‫ي‬َ‫خ‬ْ‫ال‬ ُ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬ َ‫َّن‬‫ي‬َ‫ب‬َ‫ت‬َ‫ي‬ ‫ى‬َّ‫ت‬َ‫ح‬ ‫وا‬ُ‫ب‬ َ‫ر‬ْ‫ش‬‫ا‬ َ‫و‬ ‫وا‬ُ‫ل‬ُ‫ك‬ َ‫و‬ ِ‫م‬ ِ‫د‬ َ‫و‬ْ‫س‬َ ْ ‫األ‬ ِ‫ْط‬‫ي‬َ‫خ‬ْ‫ال‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫ض‬َ‫ي‬ْ‫ب‬َ ْ ‫األ‬ ‫وا‬ُّ‫م‬ِ‫ت‬َ‫أ‬ َّ‫م‬ُ‫ث‬ ِ ‫ر‬ْ‫ج‬َ‫ف‬ْ‫ال‬ َ‫ن‬ ِ‫ل‬ْ‫ي‬َّ‫الل‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ام‬َ‫ي‬ّ ِ ‫الص‬ • “Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.” (QS. Al Baqarah: 187). 1# Makan & Minum dengan SENGAJA Jika terlupa maka tidak batal, berdasarkan hadits : َ‫ف‬ ، ُ‫ه‬َ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ص‬ َّ‫م‬ِ‫ت‬ُ‫ي‬ْ‫ل‬َ‫ف‬ َ‫ب‬ ِ ‫َر‬‫ش‬ َ‫و‬ َ‫ل‬َ‫ك‬َ‫أ‬َ‫ف‬ َ‫ى‬ِ‫س‬َ‫ن‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ُ‫ه‬‫ا‬َ‫ق‬َ‫س‬ َ‫و‬ ُ َّ ‫ّللا‬ ُ‫ه‬َ‫م‬َ‫ع‬ْ‫ط‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ “Apabila seseorang makan dan minum dalam keadaan lupa, hendaklah dia tetap menyempurnakan puasanya karena Allah telah memberi dia makan dan minum. (HR Bukhori Muslim)
 33. • Obat tetes mata, tetes telinga, pencuci telinga, obat tetes hidung, spray untuk hidung, jika tidak sampai menelan rasa yang sampai pada tenggorokan. • Pil tablet yang diletakkan di bawah lidah untuk pengobatan serangan jantung dan yang lainnya, jika menghindari menelan rasa yang sampai pada tenggorokan. • Melubangi gigi, mencabutnya, membersihkannya, bersiwak, sikat gigi, jika menghindari menelan rasa yang sampai pada tenggorokan. Nadwah Fikih Kedokteran 1997 di Maroko yang tidak membatalkan puasa (1/2)
 34. • Berkumur, berkumur di tenggorokan, pengobatan uap mulut, jika menghindari menelan rasa yang sampai pada tenggorokan. • Pengobatan melalui suntik di kulit, atau lengan, atau otot, kecuali larutan dan suntik sumplemen sari makanan. • Gas oksigen • Semua yang diserap oleh tubuh melalui kulit, seperti minyak, balsem, koyo • Dan lain-lain ( silahkan rujuk sumber terkait) Lanjutan …. (2/2)
 35. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda : ً ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ً َ ‫س‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ف‬ًٌ‫م‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫ص‬ًَ‫و‬ُ‫ه‬َ‫ًو‬ٌ‫ء‬ْ‫ى‬َ‫ق‬ًُ‫ه‬َ‫ع‬َ‫ر‬َ‫ذ‬ًْ‫ن‬َ‫م‬ ً ْ‫ل‬َ‫ف‬ًَ‫ء‬‫ا‬َ‫ق‬َ‫ت‬ْ‫س‬‫ًا‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ًو‬ٌ‫ء‬‫ا‬َ‫ض‬َ‫ق‬ًِ‫ه‬ ًِ ‫ض‬ْ‫ق‬َ‫ي‬ “Barangsiapa yang dipaksa muntah sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qodho’ baginya. Namun apabila dia muntah (dengan sengaja), maka wajib baginya membayar qodho’ (HR Abu Daud) 2# MUNTAH dengan SENGAJA
 36. Dari Abu Sa’id Al Khudri, Nabi SAW bersabda : ْ‫م‬ُ‫ص‬َ‫ت‬ ْ‫م‬َ‫ل‬ َ‫و‬ ِّ‫ل‬َ‫ص‬ُ‫ت‬ ْ‫م‬َ‫ل‬ ْ‫ت‬َ‫ض‬‫ا‬َ‫ح‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ َ ‫ْس‬‫ي‬َ‫ل‬َ‫أ‬ » . ْ‫ل‬ُ‫ق‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ب‬ َ‫ن‬ . َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ « َ‫ص‬ْ‫ق‬ُ‫ن‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬َ‫ف‬ ‫ا‬َ‫ه‬ِ‫ن‬‫ي‬ِ‫د‬ ِ‫ان‬ “Bukankah kalau wanita tersebut haidh, dia tidak shalat dan juga tidak menunaikan puasa?” Para wanita menjawab, “Betul.” (HR Bukhori) 3# Keluar HAID dan NIFAS • Menurut ulama dibolehkan minum obat penunda haid, selama tidak berbahaya bagi Kesehatan, dan juga diizinkan oleh sang suami. • Ada yang mengatakan tidak dianjurkan karena bisa mengurangi kepasrahan atas ketetapan Allah SWT, kecuali dengan alasan yang penting seperti saat haji/umroh • Para Wanita haidh tetap bisa mendapatkan banyak peluang pahala di bulan Ramadhan
 37. Mengeluarkan mani dengan sengaja baik dengan tangan, rabaan, atau aktifitas seksual lainnya membatalkan puasa : ‫ى‬ِ‫ل‬ْ‫ج‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫ه‬َ‫ت‬ َ‫و‬ْ‫ه‬َ‫ش‬ َ‫و‬ ُ‫ه‬َ‫ب‬‫ا‬َ‫َر‬‫ش‬ َ‫و‬ ُ‫ه‬َ‫م‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ط‬ ُ‫ك‬ُ‫ر‬ْ‫ت‬َ‫ي‬ “Allah Ta’ala berfirman): ketika berpuasa ia meninggalkan makan, minum dan syahwat karena-Ku”(HR Bukhori) Sumber https://rumaysho.com/1169-6-pembatal-puasa.html 4# Mengeluarkan MANI dg SENGAJA • Adapun jika keluar mani karena membayangkan, berkhayal, atau memandang tanpa sengaja, maka tidak batal berdasarkan : • ً َ‫س‬ُ‫ف‬ْ‫ن‬َ‫ًأ‬ِ‫ه‬ِ‫ب‬ً ْ‫ت‬َ‫ث‬َّ‫د‬َ‫ح‬ً‫ا‬َ‫م‬ً‫ى‬ِ‫ت‬َّ‫م‬ُ‫أ‬ًْ‫َن‬‫ع‬ًَ‫ز‬َ‫او‬َ‫ج‬َ‫ت‬ًَ َّ ‫ًَّللا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ً ْ‫م‬َّ‫ل‬َ‫ك‬َ‫ت‬َ‫ت‬ً ْ‫و‬َ‫ًْأ‬‫ل‬َ‫م‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ًْ‫م‬َ‫ل‬ً‫ا‬َ‫م‬ً،ً‫ا‬َ‫ه‬ • “Sesungguhnya Allah memaafkan umatku apa yang terbayang dalam hati mereka, selama tidak melakukan atau pun mengungkapnya” (HR Bukhori)
 38. Kalau dalam keadaan dibolehkan tidak puasa maka tidak apa-apa Kalau dalam keadaan wajib puasa. Maka qodho dan kafaroh : 1. Memerdekakan Hamba sahaya 2. Puasa 2 bulan berturut-turut 3. Memberi makan 60 orang miskin BERJIMA SIANG HARI RAMADHAN • Ulama berbeda pendapat tentang apakah kafaroh wajib bagi keduanya atau salah satu saja. • Pendapat Imam Syafii dan salah satu qoul Ahmad adalah hanya bagi laki-laki saja. Karena dalam hadist Rasulullah SAW tidak menyuruh si Wanita, dan juga karena kafaroh adalah hak harta yang merupakan tanggung jawab laki2/suami.
 39. HAL-HAL YANG DIBOLEHKAN DALAM PUASA
 40. ِ‫ب‬ َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫س‬ َ‫و‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫هللا‬ ‫ى‬َّ‫ل‬َ‫ص‬ ِ َّ ‫ّللا‬ َ‫ل‬‫و‬ُ‫س‬ َ‫ر‬ ُ‫ْت‬‫ي‬َ‫أ‬َ‫ر‬ َ‫ء‬‫ا‬َ‫م‬ْ‫ال‬ ِ‫ه‬ِ‫س‬ْ‫أ‬َ‫ر‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُّ‫ب‬ُ‫ص‬َ‫ي‬ ِ‫ج‬ ْ‫ر‬َ‫ع‬ْ‫ال‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ٌ‫م‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫ص‬ َ‫و‬ُ‫ه‬ َ‫و‬ ، ِّ‫ر‬َ‫ح‬ْ‫ال‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ ، ِ ‫ش‬َ‫ط‬َ‫ع‬ْ‫ال‬ Saya melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam di daerah ‘Arj, beliau menuangkan air ke kepala beliau saat puasa, karena kehausan atau sangat panas. (HR. Ahmad) Referensi: https://konsultasisyariah.com/19290-bukan- pembatal-pembatal-puasa.html 1# MANDI MENYIRAM KEPALA • Menyelam kedalam air atau berselimut dengan kain basah, dengan tujuan mendinginkan badan dibolehkan. Juga tidak apa-apa mengguyurkan air di kepala karena panas dan haus. • Berenang makruh karena dikhawatirkan masuk air. • Kalau pekerjaannya menyelam atau mengharuskan menyelam , maka tidak apa-apa seandainya dijaga dari kemasukan air.
 41. Bercelak dan tetes mata tidaklah membatalkan puasa. Ibnu Taimiyah menjelaskan, “Pendapat yang lebih kuat adalah hal-hal ini tidaklah membatalkan puasa. Sedangkan hadits yang menyatakan bahwa bercelak membatalkan puasa adalah hadits yang dho’if (lemah). Al Hasan Al Bashri mengatakan, ِ‫م‬ِ‫ئ‬‫ا‬َّ‫ص‬‫ل‬ِ‫ل‬ ِ‫ل‬ْ‫ح‬ُ‫ك‬ْ‫ال‬ِ‫ب‬ ‫س‬ْ‫أ‬َ‫ب‬ َ ‫ال‬ “Tidak mengapa bercelak untuk orang yang berpuasa. 2# CELAK DAN TETES MATA
 42. Dari Jabir bin ‘Abdillah, dari ‘Umar Bin Al Khaththab, beliau berkata, ِ‫ب‬َّ‫ن‬‫ال‬ ُ‫ْت‬‫ي‬َ‫ت‬َ‫أ‬َ‫ف‬ ٌ‫م‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫ص‬ ‫َا‬‫ن‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ُ‫ت‬ْ‫َّل‬‫ب‬َ‫ق‬َ‫ف‬ ‫ما‬ ْ‫و‬َ‫ي‬ ُ‫ت‬ْ‫ش‬َ‫ش‬َ‫ه‬ َّ‫ى‬ - ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ - ْ‫ال‬ ُ‫ت‬ْ‫ع‬َ‫ن‬َ‫ص‬ ُ‫ت‬ْ‫ل‬ُ‫ق‬َ‫ف‬ ً‫ا‬‫ر‬ْ‫م‬َ‫أ‬ َ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ي‬ ِ َّ ‫ّللا‬ ُ‫ل‬‫و‬ُ‫س‬ َ‫ر‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬َ‫ف‬ ٌ‫م‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫ص‬ ‫َا‬‫ن‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ُ‫ت‬ْ‫َّل‬‫ب‬َ‫ق‬ ً‫ا‬‫يم‬ِ‫ظ‬َ‫ع‬ - ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ - « َ‫ْت‬‫ض‬َ‫م‬ْ‫ض‬َ‫م‬َ‫ت‬ ْ‫و‬َ‫ل‬ َ‫ْت‬‫ي‬َ‫أ‬ َ‫ر‬َ‫أ‬ ٍ‫اء‬َ‫م‬ِ‫ب‬ ٌ‫م‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫ص‬ َ‫ت‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫و‬ » . ِ َّ ‫ّللا‬ ُ‫ل‬‫و‬ُ‫س‬ َ‫ر‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬َ‫ف‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬ِ‫ب‬ َ ‫س‬ْ‫أ‬َ‫ب‬ َ‫ال‬ ُ‫ت‬ْ‫ل‬ُ‫ق‬ - ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ - « َ‫يم‬ِ‫ف‬َ‫ف‬ » “Pada suatu hari aku rindu dan hasratku muncul kemudian aku mencium istriku padahal aku sedang berpuasa, maka aku datang kepada Nabi SAW dan aku berkata, “Hari ini aku melakukan suatu kesalahan besar, aku telah mencium istriku padahal sedang berpuasa” Rasulullah SAW bertanya, “Bagaimana pendapatmu jika kamu berpuasa kemudian berkumur-kumur?” Aku menjawab, “Seperti itu tidak mengapa.” Kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Lalu apa masalahnya? (HR Ahmad, Abu Daud) 3# MENCIUM ISTRI & BERMESRAAN
 43. Dari ‘Aisyah RA, beliau berkata, ُّ‫ى‬ِ‫ب‬َّ‫ن‬‫ال‬ َ‫ان‬َ‫ك‬ – ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ – َ‫و‬ ، ُ‫ر‬ِ‫ش‬‫ا‬َ‫ب‬ُ‫ي‬ َ‫و‬ ُ‫ل‬ِّ‫ب‬َ‫ق‬ُ‫ي‬ ِ‫ب‬ ْ‫ر‬ِ‫إل‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ك‬َ‫ل‬ْ‫م‬َ‫أ‬ َ‫ان‬َ‫ك‬ َ‫و‬ ، ٌ‫م‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫ص‬ َ‫و‬ُ‫ه‬ ِ‫ه‬ . “Nabi SAW biasa mencium dan mencumbu istrinya sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Beliau melakukan demikian karena beliau adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya.” (HR. Bukhari no. 1927 dan Muslim no. 1106) ‫حركت‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫تكره‬ ‫أنها‬ ‫والشافعية‬ ‫الحنفية‬ ‫ومذهب‬ ،‫الجمهور‬ ‫قال‬ ‫وبه‬ ‫تركها‬ ‫األولى‬ ‫لكن‬ ،‫لغيره‬ ‫والتكره‬ ‫شهوته‬ . Jumhur ulama membolehkan, sementara Hanafiyah dan Syafiiyah mengatakan bahwa MAKRUH bagi yg tdk bisa menahan syahwatnya. Dan lebih utama meninggalkannya. PENDAPAT ULAMA SEPUTARNYA
 44. ٍ ‫َّاس‬‫ب‬َ‫ع‬ ِ‫ْن‬‫ب‬‫ا‬ ِ‫ن‬َ‫ع‬ – ‫عنهما‬ ‫هللا‬ ‫رضى‬ – َّ‫ى‬ِ‫ب‬َّ‫ن‬‫ال‬ َّ‫ن‬َ‫أ‬ – ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ – ٌ‫م‬ ِ ‫ر‬ْ‫ح‬ُ‫م‬ َ‫و‬ْ‫ه‬ َ‫و‬ ، َ‫م‬َ‫ج‬َ‫ت‬ْ‫اح‬ ٌ‫م‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫ص‬ َ‫و‬ْ‫ه‬ َ‫و‬ َ‫م‬َ‫ج‬َ‫ت‬ْ‫اح‬ َ‫و‬ . Dari Ibnu ‘Abbas , Nabi SAW berbekam dalam keadaan berihrom dan berpuasa. (HR. Bukhari ) 4# BERBEKAM • Menurut jumhur (mayoritas ulama) yaitu Imam Abu Hanifah, Malik, Asy Syafi’i, berbekam tidaklah membatalkan puasa. • Imam Asy Syafi’i dalam Al Umm mengatakan, “Jika seseorang meninggalkan bekam ketika puasa dalam rangka kehati-hatian, maka itu lebih aku sukai. Namun jika ia tetap melakukan bekam, aku tidak menganggap puasanya batal.”
 45. Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia mengatakan, َ‫ح‬ ْ‫ل‬ُ‫خ‬ْ‫د‬َ‫ي‬ ْ‫م‬َ‫ل‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫ء‬ْ‫ي‬َّ‫ش‬‫ال‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ َّ‫ل‬َ‫خ‬‫ال‬ َ‫ق‬ ْ‫و‬ُ‫ذ‬َ‫ي‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ ‫س‬ْ‫أ‬َ‫ب‬ َ‫ال‬ ٌ‫م‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫ص‬ َ‫و‬ُ‫ه‬ َ‫و‬ ُ‫ه‬َ‫ق‬ْ‫ل‬ “Tidak mengapa seseorang yang sedang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu, selama tidak masuk sampai ke kerongkongan.” 5# MENCICIPI MAKANAN Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, “Mencicipi makanan dimakruhkan jika tidak ada hajat, namun tidak membatalkan puasa. Sedangkan jika ada hajat, maka dibolehkan sebagaimana berkumur-kumur ketika berpuasa.
 46. Orang Junub dan belum sempat mandi ketika adzan berkumandang • Puasanya tetap sah • ‫قالت‬ ‫عنها‬ ‫هللا‬ ‫رضي‬ ‫عائشة‬ ‫حديث‬ ‫من‬ ‫ومسلم‬ ‫البخاري‬ ‫صحيح‬ ‫في‬ ‫جاء‬ " : ‫أشهد‬ ‫على‬ ‫احتال‬ ‫غير‬ ‫جماع‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫جنب‬ ‫ليصبح‬ ‫كان‬ ‫أنه‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫هللا‬ ‫رسول‬ ‫ثم‬ ‫م‬ ‫يصومه‬ " ، • “Saya bersaksi bahwa Rasulullah saw di suatu pagi (setelah azan) junub karena jimak, bukan bermimpi, kemudian beliau tetap puasa” (HR Bukhori Muslim dari Aisyah) • Demikian pula perempuan apabila suci sebelum fajar (waktu azan subuh) wajib baginya puasa walau belum sempat mandi besar setelah terbit fajar.
 47. 4# ADAB & SUNNAH PUASA
 48. ‫وا‬ُ‫ر‬َّ‫ح‬َ‫س‬َ‫ت‬ ً َ‫ب‬ً ِ ‫ور‬ُ‫ح‬َّ‫س‬‫ىًال‬ِ‫ف‬ًَّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ ً ‫ة‬َ‫ك‬َ‫ر‬ “Makan sahurlah,, karena di dalam (makanan) sahur itu terdapat keberkahan” (Muttafaq ‘alaih). 1# MAKAN SAHUR PENUH KEBERKAHAN Waktu Mulia Kekuatan Ibadah Rahmat Kebaikan Terhindar Penyakit & Akhlak Buruk Pahala Sunnah
 49. ‫عنهم‬ ‫هللا‬ ‫رضي‬ ‫فكانوا‬ ‫يوم‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫مرة‬ ‫القرآن‬ ‫يختم‬ ‫عنه‬ ‫هللا‬ ‫رضي‬ ‫عفان‬ ‫بن‬ ‫عثمان‬ ‫فكان‬ ‫للص‬ ً‫ا‬‫مخفف‬ ‫ركعة‬ ‫عشر‬ ‫االثنتي‬ ‫في‬ ‫التراويح‬ ‫صالة‬ ‫في‬ ‫البقرة‬ ‫سورة‬ ‫يقرأ‬ ‫من‬ ‫ون‬ّ‫د‬‫يع‬ ‫الة‬ ‫قرب‬ ‫من‬ ‫بالسحور‬ ‫الخدم‬ ‫استعجل‬ ‫الصالة‬ ‫من‬ ‫فرغوا‬ ‫إذا‬ ‫حتى‬ ‫ه‬ّ‫كل‬ ‫الليل‬ ‫يقومون‬ ‫وكانوا‬ ‫الفجر‬ ‫أذان‬ . Di bulan Ramadhan Utsman bin Affan mengkhatamkan Al-Quran setiap hari, dan membaca Al Baqoroh saat tarawih dibagi dalam 12 rekaat, dan mereka para sahabat banyak yang qiyamul lail sepanjang malam, sampai Ketika selesai menjelang fajar, para khodim segera menyiapkan sahur Salafusholih Mengakhirkan SAHUR
 50.  َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ‫عنه‬ ‫هللا‬ ‫رضي‬ َ‫ة‬ َ‫ْر‬‫ي‬ َ‫ر‬ُ‫ه‬ ‫ي‬ِ‫ب‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬ : ِ َّ ‫ّللا‬ ُ‫ل‬‫و‬ُ‫س‬ َ‫ر‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ َ‫س‬ َ‫و‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ َّ ‫ّللا‬ ‫ى‬َّ‫ل‬َ‫ص‬ َ‫م‬َّ‫ل‬ ( : ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ َ‫ي‬ َ ‫ال‬َ‫ف‬ ِ‫ه‬ِ‫د‬َ‫ي‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫ء‬‫َا‬‫ن‬ِ ْ ‫اإل‬ َ‫و‬ َ‫ء‬‫ا‬َ‫د‬ِّ‫ن‬‫ال‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫د‬َ‫ح‬َ‫أ‬ َ‫ع‬ِ‫م‬َ‫س‬ ِ‫م‬ ُ‫ه‬َ‫ت‬َ‫ج‬‫ا‬َ‫ح‬ َ‫ي‬ ِ ‫ض‬ْ‫ق‬َ‫ي‬ ‫ى‬َّ‫ت‬َ‫ح‬ ُ‫ه‬ْ‫ع‬َ‫ض‬ ُ‫ه‬ْ‫ن‬ ) ‫األلباني‬ ‫قال‬ ‫داود‬ ‫أبي‬ ‫صحيح‬ ‫في‬ " : ، ‫صحيح‬ ‫حسن‬ ‫إسناده‬  “apabila salah seorang diantara kalian mendengar adan dalam keadaan ditangannya masih ada piring , jangan disimpan, sampai ia memenuhi kebutuhannya dari piring tersebut” (HR Abu Daud)  Hadis ini bagi yang tidak mengetahui waktu, atau ragu terkait waktu azan Bagaimana Ketika mendengar AZAN
 51. • ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫ولقوله‬ " : ‫وأخ‬ ‫الفطر‬ ‫عجلوا‬ ‫ما‬ ‫بخير‬ ‫أمتي‬ ‫تزال‬ ‫ال‬ ‫روا‬ ‫السحور‬ " ‫أحمد‬ ‫رواه‬ • Rasulullah saw bersabda:”Umatku masih dalam keadaan baik selama menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur.” (HR. Bukhori Muslim) • ‫قال‬ ‫عنه‬ ‫هللا‬ ‫رضي‬ ‫عامر‬ ‫بن‬ ‫سلمان‬ ‫عن‬ : ‫و‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫هللا‬ ‫رسول‬ ‫قال‬ ‫سلم‬ : " ‫ال‬ ‫فعلى‬ ‫التمر‬ ‫يجد‬ ‫لم‬ ‫فإن‬ ،‫التمر‬ ‫على‬ ‫فليفطر‬ ً‫ا‬‫صائم‬ ‫أحدكم‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫فإن‬ ،‫ماء‬ ‫طهور‬ ‫الماء‬ " ‫الخمسة‬ ‫رواه‬ . • “kalau salah seorang diantara kalian puasa maka berbukalah dengan kurma, kalau tidak ada maka dengan air, sesungguhnya air itu membersihkan. 2# MENYEGERAKAN BERBUKA
 52. ِ َّ ‫ّللا‬ ُ‫ل‬‫و‬ُ‫س‬ َ‫ر‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ َ‫ة‬ َ‫ْر‬‫ي‬ َ‫ر‬ُ‫ه‬ ‫ى‬ِ‫ب‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬ - ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ - « َ‫و‬ ٍ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ي‬ ِّ‫ل‬ُ‫ك‬ ‫ى‬ِ‫ف‬ َ‫ء‬‫ا‬َ‫ق‬َ‫ت‬ُ‫ع‬ ِ َّ ِ ‫َلِل‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ُ‫ه‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ ٍ‫د‬ْ‫ب‬َ‫ع‬ ِّ‫ل‬ُ‫ك‬ِ‫ل‬ ٍ‫ة‬َ‫ل‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ ٌ‫ة‬َ‫ب‬‫ا‬َ‫ج‬َ‫ت‬ْ‫س‬ُ‫م‬ ٌ‫ة‬ َ‫ْو‬‫ع‬َ‫د‬ ْ‫م‬ » . “ Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang dimerdekakan pada setiap siang dan malam, setiap hamba dari mereka memiliki doa yang dikabulkan.” HR. Ahmad Berkata Al Hafizh: “Ini maksudnya di dalam Ramadhan.” 3# MEMPERBANYAK BERDOA
 53. َ‫ج‬‫ال‬َ‫و‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ َ‫ل‬َ‫م‬َ‫ع‬‫ال‬َ‫و‬ ِ ‫ور‬ُّ‫الز‬ َ‫ل‬ ْ‫و‬َ‫ق‬ ْ‫ع‬َ‫د‬َ‫ي‬ ْ‫م‬َ‫ل‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ َ‫أ‬ ٌ‫ة‬َ‫ج‬‫ا‬َ‫ح‬ ِ ‫ه‬ ِ ‫ّلِل‬ َ ‫س‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ف‬ َ‫ل‬ْ‫ه‬ ُ‫ه‬َ‫م‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ط‬ َ‫ع‬َ‫د‬َ‫ي‬ ْ‫ن‬ ُ‫ه‬َ‫ب‬‫ا‬َ‫َر‬‫ش‬َ‫و‬ “Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang haram, juga berperilaku seperti perilaku orang- orang bodoh, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minuman.” (HR. Bukhari) 4# MENGHINDARI PERUSAK PAHALA PUASA KESI- SIAAN EMOSI DUSTA GHIBAH KEMAKSIATAN َ‫ف‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫د‬َ‫ح‬َ‫أ‬ ِ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ص‬ ُ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ي‬ َ‫َان‬‫ك‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬َ‫وو‬ َ‫خ‬ْ‫ص‬َ‫ي‬ َ‫ال‬َ‫و‬ ْ‫ث‬ُ‫ف‬ْ‫ر‬َ‫ي‬ َ‫ال‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ ، ْ‫ب‬ ُ‫ق‬َ‫ي‬ْ‫ل‬َ‫ف‬ ،ُ‫ه‬َ‫ل‬َ‫ت‬‫ا‬َ‫ق‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ ٌ‫د‬َ‫ح‬َ‫أ‬ ُ‫ه‬‫ه‬‫ب‬‫ا‬َ‫س‬ ٌ‫م‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫ص‬ ٌ‫ؤ‬ُ‫ر‬ْ‫ام‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬ ْ‫ل‬ ”Apabila salah seorang dari kalian berpuasa maka janganlah berkata kotor, jangan pula berteriak-teriak. Jika ada seseorang yang mencaci dan mengajak berkelahi maka katakanlah, ’Saya sedang berpuasa’.” (HR. Bukhari Muslim)
 54. IBADAH SYIAR DISTRAKSI Kegiatan RAMADHAN : hati2 DISTRAKSI
 55. ً َّ‫ن‬‫ًال‬َ‫َان‬‫ك‬ًَ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ً‫ا‬َ‫م‬ُ‫ه‬ْ‫ن‬َ‫ع‬ًُ َّ ‫ًَّللا‬َ‫ي‬ ِ ‫ض‬َ‫ًر‬ ٍ ‫اس‬َّ‫ب‬َ‫ع‬ًِ‫ن‬ْ‫ب‬‫ًا‬ْ‫َن‬‫ع‬ ً َّ‫ل‬َ‫س‬َ‫ًو‬ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ًُ َّ ‫ىًَّللا‬َّ‫ل‬َ‫ص‬ًُّ‫ي‬ِ‫ب‬ ً ِ ‫اس‬َّ‫ن‬‫ًَال‬‫د‬َ‫و‬ْ‫ج‬َ‫أ‬ًَ‫م‬ ً َ ِ ‫ًْل‬َ‫ان‬َ‫ض‬َ‫م‬َ‫ًر‬ ِ ‫ر‬ْ‫ه‬َ‫ش‬ً‫ي‬ِ‫ف‬ًُ‫ُون‬‫ك‬َ‫ي‬ً‫ا‬َ‫م‬ًُ‫د‬َ‫و‬ْ‫ج‬َ‫أ‬َ‫ًو‬ ِ ‫ر‬ْ‫ي‬َ‫خ‬ْ‫ل‬‫ا‬ِ‫ب‬ ً َ‫ل‬ًِ‫ُل‬‫ك‬ً‫ي‬ِ‫ف‬ًُ‫ه‬‫ا‬َ‫ق‬ْ‫ل‬َ‫ي‬ًَ‫َان‬‫ك‬ًَ‫ل‬‫ي‬ ِ ‫ر‬ْ‫ب‬ ِ‫ًج‬َّ‫ن‬ ً ِ ‫ر‬ْ‫ه‬َ‫ش‬ً‫ي‬ِ‫ف‬ًٍ‫ة‬َ‫ل‬ْ‫ي‬ ً ِ َّ ‫ًَّللا‬ُ‫ل‬‫و‬ُ‫س‬َ‫ًر‬ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ً ُ‫ض‬ ِ ‫ر‬ْ‫ع‬َ‫ي‬ًَ‫خ‬ِ‫ل‬َ‫س‬ْ‫ن‬َ‫ي‬ً‫ى‬َّ‫ت‬َ‫ح‬ًَ‫ان‬َ‫ض‬َ‫م‬َ‫ر‬ ً َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫س‬َ‫ًو‬ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ًُ َّ ‫ىًَّللا‬َّ‫ل‬َ‫ص‬ً ًُ‫ه‬َ‫ي‬ِ‫ق‬َ‫ل‬ً‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ًَ‫آن‬ْ‫ر‬ُ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ ً َ‫ل‬َ‫س‬ْ‫ر‬ُ‫م‬ْ‫ل‬‫ًا‬ِ‫يح‬ ِ ‫ًالر‬ْ‫ن‬ِ‫ًم‬ ِ ‫ر‬ْ‫ي‬َ‫خ‬ْ‫ل‬‫ا‬ِ‫ب‬ًَ‫د‬َ‫و‬ْ‫ج‬َ‫ًأ‬َ‫َان‬‫ك‬ًُ‫ل‬‫ي‬ ِ ‫ر‬ْ‫ب‬ ِ‫ج‬ ً ِ‫ة‬ Dari Ibnu Abbas RA, Nabi SAW adalah seorang yang paling ringan untuk berbuat kebaikan. Dan paling dermawan lagi pada bulan Ramadlan. Sebab, Jibril menemuinya pada setiap malam dalam bulan Ramadlan hingga ia berbaring sementara Rasulullah SAW memperdengarkan bacaan Al Qur`annya. Maka di saat Jibril menemuinya, pada saat itu pulalah beliau menjadi orang yang lebih cepat berbuat kebaikan bahkan melebihi cepatnya angin yang berhembus. (HR. Bukhori) 5# TADARUS AL-QURAN & DERMAWAN
 56. ‫فكان‬ ‫عثمان‬ ‫بن‬ ‫عفان‬ ‫رضي‬ ‫هللا‬ ‫عنه‬ ‫يختم‬ ‫القرآن‬ ‫مرة‬ ‫في‬ ‫كل‬ ‫يوم‬ ‫فكانوا‬ ‫رضي‬ ‫هللا‬ ‫عنهم‬ ‫ون‬‫يعد‬ ‫من‬ ‫يقرأ‬ ‫سورة‬ ‫البقرة‬ ‫في‬ ‫صَلة‬ ‫التراويح‬ ‫في‬ ‫االثنتي‬ ‫عشر‬ ‫ركعة‬ ‫مخفف‬ ً ‫ا‬ ‫للصَلة‬ Di bulan Ramadhan Utsman bin Affan mengkhatamkan Al-Quran setiap hari, dan membaca Al Baqoroh saat tarawih dibagi dalam 12 rekaat, ‫فقد‬ ‫كان‬ ‫سفيان‬ ‫الثوري‬ ‫إذا‬ ‫دخل‬ ‫رمضان‬ ‫ترك‬ ‫جميع‬ ،‫اْلعمال‬ ‫وأقبل‬ ‫على‬ ‫قراءة‬ ‫القرآ‬ ‫ن‬ . Sufyan at-Tsauri Ketika datang Ramadhan meninggalkan semua aktifitas dan fokus untuk tilawah Al-Quran ‫وكان‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫إسماعيل‬ ‫البخاري‬ ‫يختم‬ ‫في‬ ‫رمضان‬ ‫في‬ ‫النهار‬ ‫كل‬ ‫يوم‬ ،‫ختمة‬ ‫ويقوم‬ ‫بعد‬ ‫التراويح‬ ‫كل‬ ‫ثَلث‬ ً ٍ‫ل‬‫ليا‬ ‫بختمة‬ . Imam Bukhori setiap Ramadhan mengkhatamkan AlQuran setiap hari, dan mengkhatamkan dalam tarawih setiap tiga malam sekali Salaf , Ramadhan dan Al-Quran
 57. ‫الذهبي‬ ‫اإلمام‬ ‫قال‬ ": ‫أن‬ ‫وبلغنا‬ ً‫حمادًبنًأبيًسليمان‬ ‫دن‬ ‫ذا‬ ‫كان‬ ‫يا‬ ‫إنس‬ ‫مائة‬ ‫خمس‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫في‬ ‫ر‬ِّ‫فط‬ُ‫ي‬ ‫كان‬ ‫وأنه‬ ،‫متسعة‬ ‫وأنه‬ ،‫ان‬ ‫درهم‬ ‫مائة‬ ‫واحد‬ ‫لكل‬ ‫العيد‬ ‫بعد‬ ‫يعطيهم‬ ‫كان‬ ." Adalah Hamad bin Abi Sulaiman (faqih Kufah, syeikh imam abu hanifah) orang yang kaya raya, dan beliau saat Ramadhan memberikan berbuka kepada 500 orang, dan beliau memberikan THR kepada mereka setiap satu orang 100 dirham. Salaf dan Ramadhan peduli
 58. ً ْ‫ل‬‫ًا‬َ‫ل‬َ‫خ‬َ‫د‬ً‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ً‫ًصلىًهللاًعليهًوسلم‬ُّ‫ي‬ِ‫ب‬َّ‫ن‬‫ًال‬َ‫ان‬َ‫ك‬ ًَ‫ًو‬ُ‫ه‬َ‫ر‬َ‫ز‬ْ‫ئ‬ِ‫ًَّم‬‫د‬َ‫ش‬ًُ‫ْر‬‫ش‬َ‫ع‬ ًُ‫ه‬َ‫ل‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ً‫ا‬َ‫ي‬ْ‫ح‬َ‫أ‬ ً ُ‫ه‬َ‫ل‬ْ‫ه‬َ‫ًأ‬َ‫ظ‬َ‫ق‬ْ‫ي‬َ‫أ‬َ‫و‬ • adalah Nabi SAW ketika masuk sepuluh hari yang terakhir (Romadhon), menghidupkan malam, membangunkan istrinya, dan mengikat sarungnya (HR Bukhori dan Muslim) 6# BERSUNGGUH-SUNGGUH DALAM IBADAH
 59. ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ َ‫ر‬َ‫ض‬َ‫ح‬ ْ‫د‬َ‫ق‬ َ‫ر‬ْ‫ه‬َّ‫ش‬‫ال‬ ‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ِ‫ف‬ْ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ٌ‫ْر‬‫ي‬َ‫خ‬ ٌ‫ة‬َ‫ل‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ ِ‫ه‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ ٍ ‫ر‬ْ‫ه‬َ‫ش‬ َ‫و‬ ُ‫ه‬َّ‫ل‬ُ‫ك‬ َ‫ْر‬‫ي‬َ‫خ‬ْ‫ال‬ َ‫م‬ ِ ‫ر‬ُ‫ح‬ ْ‫د‬َ‫ق‬َ‫ف‬ ‫ا‬َ‫ه‬َ‫م‬ ِ ‫ر‬ُ‫ح‬ ْ‫ح‬َ‫م‬ َّ‫ال‬ِ‫إ‬ ‫ا‬َ‫ه‬ َ‫ْر‬‫ي‬َ‫خ‬ ُ‫م‬ َ‫ر‬ْ‫ح‬ُ‫ي‬ َ‫ال‬ ٌ‫م‬‫و‬ُ‫ر‬ » . Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya bulan ini telah menghampiri kalian, di dalamnya terdapat sebuah malam lebih baik daripada seribu bulan barangsiapa yang diharakan darinya , maka sungguh ia telah terlarang dari seluruh kebaikan dan tidak dilarang dari kebaikannya kecuali seorang yang merugi.” HR. Ibnu Majah) INVESTASI LAILATUL QODAR
 60. Alhamdulillah HP : 081329078646 www.indonesiaoptimis.com Email : sirohcenter@gmail.com FB : Hatta Syamsuddin Twitter : @hattasyamsuddin
Publicité