γεωγραφια

2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης
2ο Δημοτικό Σχολείο ΞάνθηςTeacher at Ministerio de Educación à 2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ



15ο Κεφάλαιο
Η σημασία του υδρογραφικού δικτύου στη
ζωή των ανθρώπων.



ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΜΠΑΤΖΑΚΗΣ



14/11/13

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΜΠΑΤΖΑΚΗΣ

1
ΑΡΔΕΥΣΗ



Άρδευση είναι η τεχνητή παροχή
νερού σε καλλιεργούμενο έδαφος
για να υποβοηθηθεί η ανάπτυξη
των σπαρτών. Στην αγροτική
παραγωγή συνήθως χρησιμοποιείται
σε ξηρές περιοχές ή και σε περιόδους
περιορισμένης βροχόπτωσης, αλλά
επίσης και για την προστασία των
φυτών από τον παγετό.
Επιπλέον, το πλημμύρισμα των χωραφιών
εμποδίζει την ανάπτυξη ζιζανίων σε ορυζώνες.
Συχνά η άρδευση μελετάται σε συνάρτηση με
την αποστράγγιση, που έχει τον αντίθετο σκοπό,
δηλαδή την απομάκρυνση του πλεονάζοντος
ύδατος από το καλλιεργούμενο έδαφος.
14/11/13

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΜΠΑΤΖΑΚΗΣ

2






ΣΥΝΕΧΕΙΑ άρδευσης
Σχετικά με την κατασκευή υποδομών
χρησιμοποιείται και ο όρος έγγειες βελτιώσεις, που
σημαίνει βελτιώσεις του εδάφους.
Σημαντικά έργα άρδευσης είναι η κατασκευή
φραγμάτων, η κατασκευή λιμνοδεξαμενών, η
κατασκευή αρδευτικών δικτύων διανομής και οι
γεωτρήσεις.
Οι εγγειοβελτιωτικές δραστηριότητες
περιλαμβάνουν, εκτός από τα έργα άρδευσης, τα
αντιπλημμυρικά έργα, τα αποξηραντικά έργα, τις
αναδασώσεις και τις ισοπεδώσεις/συστηματοποίηση
εδαφών.
14/11/13
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΜΠΑΤΖΑΚΗΣ
3
ΥΔΡΕΥΣΗ
Άρδευση είναι η τεχνητή παροχή
νερούσε καλλιεργούμενο έδαφος
για να υποβοηθηθεί η ανάπτυξη
των σπαρτών.
Στην αγροτική παραγωγή
συνήθως χρησιμοποιείται σε
ξηρές περιοχές ή και σε περιόδους
περιορισμένης βροχόπτωσης, αλλά
αλλά επίσης και για την προστασία
των φυτών από τον

14/11/13

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΜΠΑΤΖΑΚΗΣ

4


παγετό. Επιπλέον, το πλημμύρισμα των χωραφιών
εμποδίζει την ανάπτυξη ζιζανίων σε ορυζώνες.
Συχνά η άρδευση μελετάται σε συνάρτηση με την
αποστράγγιση, που έχει τον αντίθετο σκοπό, δηλαδή
την απομάκρυνση του πλεονάζοντος ύδατος από το
καλλιεργούμενο έδαφος.

14/11/13

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΜΠΑΤΖΑΚΗΣ

5
ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΥΚΤΥΟ

Το τρεχούµενο πάνω στην επιφάνεια της Γης
νερό αποτελεί τον
 σπουδαιότερο παράγοντα διαµόρφωσης του
επιφανειακού αναγλύφου. Έτσι
 όταν αυτό οργανώνεται σε µια επιµήκη
υδάτινη µάζα µέσα σε ρυάκια,
 χείµαρρους και ποταµούς δηµιουργεί τις
κατάλληλες συνθήκες για την
 διάβρωση, µεταφορά και απόθεση φερτών
υλικών που αποσπάστηκαν από
 τα µητρικά πετρώματα.


14/11/13

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΜΠΑΤΖΑΚΗΣ

6













Η δράση αυτή του νερού αποτελεί την κύρια αιτία
για την δηµιουργία των λεκανών απορροής και των
κοιλάδων που σαν
µορφολογικό σύνολο διαµορφώνουν στη βάση τους
του δρόµους
αποστράγγισης του νερού δηλαδή το υδρογραφικό
δίκτυο.
Ουσιαστικά το υδρογραφικό δίκτυο αποτελεί το
δίκτυο µεταφοράς κίνησης του επιφανειακού νερού και των ιζημάτων
µιας υδρολογικής
λεκάνης.
14/11/13

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΜΠΑΤΖΑΚΗΣ

7














ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Η µελέτη ενός υδρογραφικού δικτύου εστιάζεται στις

Η µελέτη ενός υδρογραφικού δικτύου εστιάζεται στις
ιδιότητες του και
στους πιθανούς τρόπους ανάπτυξής του. Όταν η ροή του
επιφανειακού
νερού µεταβληθεί από επιφανειακού µανδύα σε γραµµική,
τότε το νερό
συγκεντρώνεται σε µια στενή κοίτη µε πλευρικές όχθες και
ρέει ευκολότερα
προς τα κατάντη µε την µορφή ενός επιµήκους υδάτινου
ρεύµατος το οποίο
αποτελεί τη στοιχειώδη µονάδα του υδρογραφικού δικτύου
που αλλιώς
ονοµάζεται χείµαρρος. ΚΛΙΚ.
14/11/13

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΜΠΑΤΖΑΚΗΣ

8
14/11/13

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΜΠΑΤΖΑΚΗΣ

9
ΠΛΩΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ

θα πρέπει να σταθούμε στο μεγαλύτερο ποταμό
το Νείλο( 6.669 χλμ). Βρίσκεται στη Βόρεια
Αφρική,
πηγάζει
από
τις λίμνες Βικτόρια καιΑλβέρτου και
εκβάλλει
στη
Μεσόγειο
θάλασσα σχηματίζοντας Δέλτα.Διαρρέει το
Σουδάν και την Αίγυπτο και στις όχθες του
βρίσκονται οι πόλεις του Χαρτούμ, του Καΐρου
και της Αλεξάνδρειας. Χωρίς αυτόν πολλές
περιοχές θα ήταν έρημοι. Είναι πλωτός σε μεγάλο
τμήμα του βοηθώντας έτσι το εμπόριο και τον
τουρισμό.
14/11/13
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΜΠΑΤΖΑΚΗΣ
10
14/11/13

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΜΠΑΤΖΑΚΗΣ

11
ΠΗΓΕΣ WIKIPEDIA
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
14/11/13

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΜΠΑΤΖΑΚΗΣ

12
1 sur 12

Contenu connexe

Similaire à γεωγραφια(20)

φράγμα του ασουάνφράγμα του ασουάν
φράγμα του ασουάν
2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης1.7K vues
υδωρυδωρ
υδωρ
mavraroda926 vues
ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΛΕΙΨΥΔΡΙΑ
ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ
1lykspartis202 vues
ΠεντάζωνοΠεντάζωνο
Πεντάζωνο
Kiriaki Keramitsoglou684 vues
12889 (1).pdf12889 (1).pdf
12889 (1).pdf
EfthimisDimakis16 vues

Plus de 2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης(20)

"Εγώ κι εσύ μαζί" Βιωματικη Δραση 2o Δ.Σ.Ξ..pptx"Εγώ κι εσύ μαζί" Βιωματικη Δραση 2o Δ.Σ.Ξ..pptx
"Εγώ κι εσύ μαζί" Βιωματικη Δραση 2o Δ.Σ.Ξ..pptx
2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης51 vues
Ρήγας Βελεστινλής.pptΡήγας Βελεστινλής.ppt
Ρήγας Βελεστινλής.ppt
2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης46 vues
Μάρκος-Μπότσαρης.pptΜάρκος-Μπότσαρης.ppt
Μάρκος-Μπότσαρης.ppt
2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης31 vues
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ.pptxΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ.pptx
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ.pptx
2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης21 vues
Αθανάσιος Διάκος.pptΑθανάσιος Διάκος.ppt
Αθανάσιος Διάκος.ppt
2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης62 vues
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ.pptxΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ.pptx
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ.pptx
2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης73 vues
Αθανάσιος Διάκος.pptΑθανάσιος Διάκος.ppt
Αθανάσιος Διάκος.ppt
2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης24 vues
ΟΙ ΦΙΛΙΚΟΙΟΙ ΦΙΛΙΚΟΙ
ΟΙ ΦΙΛΙΚΟΙ
2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης53 vues
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης56 vues
H ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥH ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
H ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης18 vues
Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ_Σισαμπέρη.pptxΗ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ_Σισαμπέρη.pptx
Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ_Σισαμπέρη.pptx
2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης19 vues
Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΗ ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης67 vues
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ_ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ_
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ_
2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης20 vues
Η Άλωση της Τριπολιτσάς.pptxΗ Άλωση της Τριπολιτσάς.pptx
Η Άλωση της Τριπολιτσάς.pptx
2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης17 vues
Η Μαντώ Μαυρογένους.pptxΗ Μαντώ Μαυρογένους.pptx
Η Μαντώ Μαυρογένους.pptx
2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης16 vues
Ο Ιωάννης Καποδίστριας.pptxΟ Ιωάννης Καποδίστριας.pptx
Ο Ιωάννης Καποδίστριας.pptx
2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης9 vues
Η Φιλική Εταιρεία.pptxΗ Φιλική Εταιρεία.pptx
Η Φιλική Εταιρεία.pptx
2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης52 vues
Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης27 vues
Ο ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣΟ ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ
Ο ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ
2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης5 vues
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ
2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης16 vues

γεωγραφια

  • 1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  15ο Κεφάλαιο Η σημασία του υδρογραφικού δικτύου στη ζωή των ανθρώπων.  ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΜΠΑΤΖΑΚΗΣ  14/11/13 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΜΠΑΤΖΑΚΗΣ 1
  • 2. ΑΡΔΕΥΣΗ  Άρδευση είναι η τεχνητή παροχή νερού σε καλλιεργούμενο έδαφος για να υποβοηθηθεί η ανάπτυξη των σπαρτών. Στην αγροτική παραγωγή συνήθως χρησιμοποιείται σε ξηρές περιοχές ή και σε περιόδους περιορισμένης βροχόπτωσης, αλλά επίσης και για την προστασία των φυτών από τον παγετό. Επιπλέον, το πλημμύρισμα των χωραφιών εμποδίζει την ανάπτυξη ζιζανίων σε ορυζώνες. Συχνά η άρδευση μελετάται σε συνάρτηση με την αποστράγγιση, που έχει τον αντίθετο σκοπό, δηλαδή την απομάκρυνση του πλεονάζοντος ύδατος από το καλλιεργούμενο έδαφος. 14/11/13 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΜΠΑΤΖΑΚΗΣ 2
  • 3.    ΣΥΝΕΧΕΙΑ άρδευσης Σχετικά με την κατασκευή υποδομών χρησιμοποιείται και ο όρος έγγειες βελτιώσεις, που σημαίνει βελτιώσεις του εδάφους. Σημαντικά έργα άρδευσης είναι η κατασκευή φραγμάτων, η κατασκευή λιμνοδεξαμενών, η κατασκευή αρδευτικών δικτύων διανομής και οι γεωτρήσεις. Οι εγγειοβελτιωτικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν, εκτός από τα έργα άρδευσης, τα αντιπλημμυρικά έργα, τα αποξηραντικά έργα, τις αναδασώσεις και τις ισοπεδώσεις/συστηματοποίηση εδαφών. 14/11/13 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΜΠΑΤΖΑΚΗΣ 3
  • 4. ΥΔΡΕΥΣΗ Άρδευση είναι η τεχνητή παροχή νερούσε καλλιεργούμενο έδαφος για να υποβοηθηθεί η ανάπτυξη των σπαρτών. Στην αγροτική παραγωγή συνήθως χρησιμοποιείται σε ξηρές περιοχές ή και σε περιόδους περιορισμένης βροχόπτωσης, αλλά αλλά επίσης και για την προστασία των φυτών από τον 14/11/13 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΜΠΑΤΖΑΚΗΣ 4
  • 5.  παγετό. Επιπλέον, το πλημμύρισμα των χωραφιών εμποδίζει την ανάπτυξη ζιζανίων σε ορυζώνες. Συχνά η άρδευση μελετάται σε συνάρτηση με την αποστράγγιση, που έχει τον αντίθετο σκοπό, δηλαδή την απομάκρυνση του πλεονάζοντος ύδατος από το καλλιεργούμενο έδαφος. 14/11/13 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΜΠΑΤΖΑΚΗΣ 5
  • 6. ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΥΚΤΥΟ Το τρεχούµενο πάνω στην επιφάνεια της Γης νερό αποτελεί τον  σπουδαιότερο παράγοντα διαµόρφωσης του επιφανειακού αναγλύφου. Έτσι  όταν αυτό οργανώνεται σε µια επιµήκη υδάτινη µάζα µέσα σε ρυάκια,  χείµαρρους και ποταµούς δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την  διάβρωση, µεταφορά και απόθεση φερτών υλικών που αποσπάστηκαν από  τα µητρικά πετρώματα.  14/11/13 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΜΠΑΤΖΑΚΗΣ 6
  • 7.        Η δράση αυτή του νερού αποτελεί την κύρια αιτία για την δηµιουργία των λεκανών απορροής και των κοιλάδων που σαν µορφολογικό σύνολο διαµορφώνουν στη βάση τους του δρόµους αποστράγγισης του νερού δηλαδή το υδρογραφικό δίκτυο. Ουσιαστικά το υδρογραφικό δίκτυο αποτελεί το δίκτυο µεταφοράς κίνησης του επιφανειακού νερού και των ιζημάτων µιας υδρολογικής λεκάνης. 14/11/13 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΜΠΑΤΖΑΚΗΣ 7
  • 8.        ΣΥΝΕΧΕΙΑ Η µελέτη ενός υδρογραφικού δικτύου εστιάζεται στις Η µελέτη ενός υδρογραφικού δικτύου εστιάζεται στις ιδιότητες του και στους πιθανούς τρόπους ανάπτυξής του. Όταν η ροή του επιφανειακού νερού µεταβληθεί από επιφανειακού µανδύα σε γραµµική, τότε το νερό συγκεντρώνεται σε µια στενή κοίτη µε πλευρικές όχθες και ρέει ευκολότερα προς τα κατάντη µε την µορφή ενός επιµήκους υδάτινου ρεύµατος το οποίο αποτελεί τη στοιχειώδη µονάδα του υδρογραφικού δικτύου που αλλιώς ονοµάζεται χείµαρρος. ΚΛΙΚ. 14/11/13 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΜΠΑΤΖΑΚΗΣ 8
  • 10. ΠΛΩΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ θα πρέπει να σταθούμε στο μεγαλύτερο ποταμό το Νείλο( 6.669 χλμ). Βρίσκεται στη Βόρεια Αφρική, πηγάζει από τις λίμνες Βικτόρια καιΑλβέρτου και εκβάλλει στη Μεσόγειο θάλασσα σχηματίζοντας Δέλτα.Διαρρέει το Σουδάν και την Αίγυπτο και στις όχθες του βρίσκονται οι πόλεις του Χαρτούμ, του Καΐρου και της Αλεξάνδρειας. Χωρίς αυτόν πολλές περιοχές θα ήταν έρημοι. Είναι πλωτός σε μεγάλο τμήμα του βοηθώντας έτσι το εμπόριο και τον τουρισμό. 14/11/13 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΜΠΑΤΖΑΚΗΣ 10
  • 12. ΠΗΓΕΣ WIKIPEDIA ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 14/11/13 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΜΠΑΤΖΑΚΗΣ 12