Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Avoin tieto yritysten käyttöön
Open Forum 21.3.2014 - Data-driven Business
Projektipäällikkö Tanja Lahti
Helsingin kaupunki
Helsingin kaupungin aineistopankki/Lauri Mannermaa
JULKISET
PALVELUT
PYSÄKÖINTI
LIIKENNE-
ONNETTOMUUDET
VÄESTÖ
PÄÄTÖKSET
P...
Unelmamme:
Avoin, osallistava, toimiva ja
elinvoimainen kaupunki
Helsingin kaupungin aineistopankki/Lauri Mannermaa
http://opendefinition.org/okd/suomi/
 Julkista tietoa
 Lupa käyttää
 Koneluettavassa muodossa
 Maksutta saatavilla “A ...
Helsinki Region Infoshare www.hri.fi
Avointa julkista dataa
pääkaupunkiseudulta
kenen tahansa vapaasti
hyödynnettäväksesi
...
Tilastoja ja ennusteita
Esim. asuminen, työllisyys, hyvinvointi, väestö
Paikkatietoaineistoja
Esim. aluejaot, vanhoja kart...
Datajournalismi
Opetus ja
tutkimus
Visualisointeja
Sovelluksia
Avoin data
Osallistumista
Blindsquare
Älypuhelinsovellus, joka auttaa
näkövammaisia navigoimaan
kaupunkiympäristössä
Globaalia dataa
• Openstreetmap...
http://www.parkmanworld.com/
http://www.hri.fi/fi/sovellukset/helsinki-by-age-in-google-maps/ by Jani Hannen
Lisää sovelluksia
ja hyödyntämis-
esimerkkejä
sovellusgalleriassa
www.hri.fi > Sovellukset
oim-, pankki- ja asiantu 2011 12,30 0
östön koulutus 2011 125,00 0
a puhelinpalvelut 2011 21 505,74 0
kennemaksut 2011 43,...
…tulee myös
edistää datojen
hyödyntämistä!
Helsingin kaupungin aineistopankki/Comma Image Oy
Kannustetaan hyödyntämään
www.apps4finland.fi
http://dev.hel.fi
Kehittäjätapaamisia
Lasipalatsilla:
- 8.4. klo 16.30-
historiapainotus
- 13.5.
- 10.6.
Lähitulevaisuus
• Datan avaaminen vakiinnutetaan osaksi kaupunkien normaalitoimintaa
• Miksi?
 Hyötyjä eri tahoille, myös...
www.hri.fi
KIITOS!
Helsingin kaupungin tietokeskus
Tanja Lahti
tanja.lahti@hel.fi
www.hri.fi
www.facebook.com/helsinkiregioninfoshare...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

HRI-esittely 21.3.2014 Open Forum - Data-driven Business -tilaisuudessa

Forum Virium Helsingin Rake-salissa järjestämä yrittäjille kohdennettu avoin Open Forum -tilaisuus, jossa aiheena "Data-driven business".

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

HRI-esittely 21.3.2014 Open Forum - Data-driven Business -tilaisuudessa

 1. 1. Avoin tieto yritysten käyttöön Open Forum 21.3.2014 - Data-driven Business Projektipäällikkö Tanja Lahti Helsingin kaupunki
 2. 2. Helsingin kaupungin aineistopankki/Lauri Mannermaa JULKISET PALVELUT PYSÄKÖINTI LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VÄESTÖ PÄÄTÖKSET PALVELUT ”MIDATA” JULKINEN LIIKENNE KULTTUURI MAANKÄYTTÖ TAPAHTUMAT RAKENNUS- TYÖMAAT RIKOKSET
 3. 3. Unelmamme: Avoin, osallistava, toimiva ja elinvoimainen kaupunki Helsingin kaupungin aineistopankki/Lauri Mannermaa
 4. 4. http://opendefinition.org/okd/suomi/  Julkista tietoa  Lupa käyttää  Koneluettavassa muodossa  Maksutta saatavilla “A piece of content or data is open if anyone is free to use, reuse, and redistribute it — subject only, at most, to the requirement to attribute and/or share-alike.” Avoin data
 5. 5. Helsinki Region Infoshare www.hri.fi Avointa julkista dataa pääkaupunkiseudulta kenen tahansa vapaasti hyödynnettäväksesi • Yli 1000 dataa • Sovellusesimerkkejä ja -ideoita • Toivo dataa & anna palautetta • Ohjeita tiedon avaamiseen • Vinkkejä hyödyntäjille
 6. 6. Tilastoja ja ennusteita Esim. asuminen, työllisyys, hyvinvointi, väestö Paikkatietoaineistoja Esim. aluejaot, vanhoja karttoja ja ilmakuvia, rakennustietoja, liikennevalotietoa, lumiaurojen sijantitietoja Muita tietoaineistoja Esim. PKS:n palvelupisterekisteri, päätöksentekodataa, HSL:n aikatauludataa, kuntien tilinpäätöstiedot, HKO:n konserttitietokanta HRI:ssa avattuja tietoaineistoja
 7. 7. Datajournalismi Opetus ja tutkimus Visualisointeja Sovelluksia Avoin data Osallistumista
 8. 8. Blindsquare Älypuhelinsovellus, joka auttaa näkövammaisia navigoimaan kaupunkiympäristössä Globaalia dataa • Openstreetmap • Foursquare Avointa dataa Helsingin seudulta • HSL reittiopas rajapinta • Pääkaupunkiseudun palvelupisteet www.blindsquare.com
 9. 9. http://www.parkmanworld.com/
 10. 10. http://www.hri.fi/fi/sovellukset/helsinki-by-age-in-google-maps/ by Jani Hannen
 11. 11. Lisää sovelluksia ja hyödyntämis- esimerkkejä sovellusgalleriassa www.hri.fi > Sovellukset
 12. 12. oim-, pankki- ja asiantu 2011 12,30 0 östön koulutus 2011 125,00 0 a puhelinpalvelut 2011 21 505,74 0 kennemaksut 2011 43,74 0 t koneista ja kalustosta 2011 17 237,23 0 uokratuotot 2011 -80,00 0 omaisuuden myyntivoitot 2011 -2 258,37 0 usipalkat 2011 164 192,79 188 000 untijapalkkiot 2011 5 474,00 18 000 opalkkiot 2011 300,00 0 tetut palkat ja palkkiot 2011 78 854,00 475 000 Kansaneläkelaitoksen korv 2011 -390,90 0 maksut 2011 50 736,71 58 051 tetut eläkekulut 2011 21 685,00 133 855 aliturvamaksut 2011 3 700,79 4 367 myysvakuutusmaksut 2011 4 428,34 6 592 urmavakuutusmaksut 2011 968,76 1 442 tetut sosiaalivakuutusmak 2011 4 747,00 10 070 untijapalvelut 2011 137 425,79 1 420 000 yttö- ja ohjelm ylläpito 2011 24,14 0 öspalvelut 2011 533,00 0 stopalvelut 2011 1 160,28 0 oim-, pankki- ja asiantu 2011 -7,12 4 123 ukset 2011 22 625,00 0 a puhelinpalvelut 2011 1 944,33 3 000 kennemaksut 2011 566,19 0 nevakuutukset 2011 479,38 1 000 tusrahastomaksut 2011 981,71 1 000 usvälineiden kunnossapit 2011 639,28 2 000 uspalvelut 2011 6 392,19 20 000 emuspalvelut 2011 18 922,93 20 000 ökunnan taksin käyttö 2011 1 097,72 1 000 östön matkakulut 2011 1 840,08 20 000 ja kuljetuspalvelut 2011 0,00 2 000 omat päivärahat 2011 712,05 2 000 matkustus- ja kuljetuspal 2011 93,50 1 000 östön koulutus 2011 3 609,94 5 000 uripalvelut 2011 630,00 0 - ja virkistyspalvelut 2011 4 514,86 18 000 oulutus- ja kulttuuripal 2011 0,00 5 000 alvelut 2011 675,00 1 000 sto- ja opetustarvikkeet 2011 46,86 0 2011 0,00 3 000 vikkeet 2011 2 428,15 3 000 eet 2011 1 280,68 1 500 s- ja puhdaineet ja - ta 2011 3,40 0 ja voiteluaineet 2011 1 950,41 4 000 Tili Tilin nimi Vuosi Toteuma Tulosbudj 4341 Asiantuntijapalvelut 2011 253 919,76 4341 Asiantuntijapalvelut 2011 10 000,00 4359 Muut toim-, pankki- ja asiantu 2011 12,30 4471 Henkilöstön koulutus 2011 125,00 4377 Tele- ja puhelinpalvelut 2011 21 505,74 4378 Tietoliikennemaksut 2011 43,74 7125 Poistot koneista ja kalustosta 2011 17 237,23 3489 Muut vuokratuotot 2011 -80,00 3526 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 2011 -2 258,37 4005 Kuukausipalkat 2011 164 192,79 1 4063 Asiantuntijapalkkiot 2011 5 474,00 4069 Luentopalkkiot 2011 300,00 4081 Jaksotetut palkat ja palkkiot 2011 78 854,00 4 4093 Muut Kansaneläkelaitoksen korv 2011 -390,90 4105 KuEL-maksut 2011 50 736,71 4135 Jaksotetut eläkekulut 2011 21 685,00 1 4155 Sosiaaliturvamaksut 2011 3 700,79 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 2011 4 428,34 4165 Tapaturmavakuutusmaksut 2011 968,76 4175 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 2011 4 747,00 4341 Asiantuntijapalvelut 2011 137 425,79 1 4 4343 Atk-käyttö- ja ohjelm ylläpito 2011 24,14 4347 Käännöspalvelut 2011 533,00 4352 Toimistopalvelut 2011 1 160,28 4359 Muut toim-, pankki- ja asiantu 2011 -7,12 4373 Painatukset 2011 22 625,00 4377 Tele- ja puhelinpalvelut 2011 1 944,33 4341 Asiantuntijapalvelut 2011 253 919,76 0 4341 Asiantuntijapalvelut 2011 10 000,00 0 4359 Muut toim-, pankki- ja asiantu 2011 12,30 0 4471 Henkilöstön koulutus 2011 125,00 0 4377 Tele- ja puhelinpalvelut 2011 21 505,74 0 4378 Tietoliikennemaksut 2011 43,74 0 7125 Poistot koneista ja kalustosta 2011 17 237,23 0 3489 Muut vuokratuotot 2011 -80,00 0 3526 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 2011 -2 258,37 0 4005 Kuukausipalkat 2011 164 192,79 188 000 4063 Asiantuntijapalkkiot 2011 5 474,00 18 000 4069 Luentopalkkiot 2011 300,00 0 4081 Jaksotetut palkat ja palkkiot 2011 78 854,00 475 000 4093 Muut Kansaneläkelaitoksen korv 2011 -390,90 0 4105 KuEL-maksut 2011 50 736,71 58 051 4135 Jaksotetut eläkekulut 2011 21 685,00 133 855 4155 Sosiaaliturvamaksut 2011 3 700,79 4 367 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 2011 4 428,34 6 592 4165 Tapaturmavakuutusmaksut 2011 968,76 1 442 4175 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 2011 4 747,00 10 070 4341 Asiantuntijapalvelut 2011 137 425,79 1 420 000 4343 Atk-käyttö- ja ohjelm ylläpito 2011 24,14 0 4347 Käännöspalvelut 2011 533,00 0 4352 Toimistopalvelut 2011 1 160,28 0 4359 Muut toim-, pankki- ja asiantu 2011 -7,12 4 123 4373 Painatukset 2011 22 625,00 0 4377 Tele- ja puhelinpalvelut 2011 1 944,33 3 000 4378 Tietoliikennemaksut 2011 566,19 0 4383 Liikennevakuutukset 2011 479,38 1 000 4389 Vakuutusrahastomaksut 2011 981,71 1 000 4428 Kuljetusvälineiden kunnossapit 2011 639,28 2 000 4432 Majoituspalvelut 2011 6 392,19 20 000 4433 Ravitsemuspalvelut 2011 18 922,93 20 000 4442 Henkilökunnan taksin käyttö 2011 1 097,72 1 000 4443 Henkilöstön matkakulut 2011 1 840,08 20 000 4447 Rahti- ja kuljetuspalvelut 2011 0,00 2 000 4448 Verottomat päivärahat 2011 712,05 2 000 4449 Muut matkustus- ja kuljetuspal 2011 93,50 1 000 4471 Henkilöstön koulutus 2011 3 609,94 5 000 4472 Kulttuuripalvelut 2011 630,00 0 4474 Opinto- ja virkistyspalvelut 2011 4 514,86 18 000 4484 Muut koulutus- ja kulttuuripal 2011 0,00 5 000 4495 Muut palvelut 2011 675,00 1 000 4511 Toimisto- ja opetustarvikkeet 2011 46,86 0 4531 Kartat 2011 0,00 3 000 4541 Elintarvikkeet 2011 2 428,15 3 000 4563 Lääkkeet 2011 1 280,68 1 500 4574 Siivous- ja puhdaineet ja - ta 2011 3,40 0 4577 Poltto- ja voiteluaineet 2011 1 950,41 4 000 Vuosi Toteuma Tulosbudjetti 2011 253 919,76 0 2011 10 000,00 0 siantu 2011 12,30 0 2011 125,00 0 2011 21 505,74 0 2011 43,74 0 stosta 2011 17 237,23 0 2011 -80,00 0 yntivoitot 2011 -2 258,37 0 2011 164 192,79 188 000 2011 5 474,00 18 000 2011 300,00 0 kkiot 2011 78 854,00 475 000 ksen korv 2011 -390,90 0 2011 50 736,71 58 051 2011 21 685,00 133 855 2011 3 700,79 4 367 ksut 2011 4 428,34 6 592 ksut 2011 968,76 1 442 uutusmak 2011 4 747,00 10 070 2011 137 425,79 1 420 000 äpito 2011 24,14 0 2011 533,00 0 2011 1 160,28 0 siantu 2011 -7,12 4 123 2011 22 625,00 0 2011 1 944,33 3 000 2011 566,19 0 2011 479,38 1 000 ut 2011 981,71 1 000 nossapit 2011 639,28 2 000 7125 Poistot koneista ja kalustosta 2011 17 237,23 0 3489 Muut vuokratuotot 2011 -80,00 0 3526 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 2011 -2 258,37 0 4005 Kuukausipalkat 2011 164 192,79 188 000 4063 Asiantuntijapalkkiot 2011 5 474,00 18 000 4069 Luentopalkkiot 2011 300,00 0 4081 Jaksotetut palkat ja palkkiot 2011 78 854,00 475 000 4093 Muut Kansaneläkelaitoksen korv 2011 -390,90 0 4105 KuEL-maksut 2011 50 736,71 58 051 4135 Jaksotetut eläkekulut 2011 21 685,00 133 855 4155 Sosiaaliturvamaksut 2011 3 700,79 4 367 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 2011 4 428,34 6 592 4165 Tapaturmavakuutusmaksut 2011 968,76 1 442 4175 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 2011 4 747,00 10 070 4341 Asiantuntijapalvelut 2011 137 425,79 1 420 000 4343 Atk-käyttö- ja ohjelm ylläpito 2011 24,14 0 4347 Käännöspalvelut 2011 533,00 0 4352 Toimistopalvelut 2011 1 160,28 0 4359 Muut toim-, pankki- ja asiantu 2011 -7,12 4 123 4373 Painatukset 2011 22 625,00 0 4377 Tele- ja puhelinpalvelut 2011 1 944,33 3 000 4378 Tietoliikennemaksut 2011 566,19 0 4383 Liikennevakuutukset 2011 479,38 1 000 4389 Vakuutusrahastomaksut 2011 981,71 1 000 4428 Kuljetusvälineiden kunnossapit 2011 639,28 2 000 4432 Majoituspalvelut 2011 6 392,19 20 000 4433 Ravitsemuspalvelut 2011 18 922,93 20 000 4442 Henkilökunnan taksin käyttö 2011 1 097,72 1 000 4443 Henkilöstön matkakulut 2011 1 840,08 20 000 4447 Rahti- ja kuljetuspalvelut 2011 0,00 2 000 4448 Verottomat päivärahat 2011 712,05 2 000 4449 Muut matkustus- ja kuljetuspal 2011 93,50 1 000 4471 Henkilöstön koulutus 2011 3 609,94 5 000 4472 Kulttuuripalvelut 2011 630,00 0 4474 Opinto- ja virkistyspalvelut 2011 4 514,86 18 000 4484 Muut koulutus- ja kulttuuripal 2011 0,00 5 000 4495 Muut palvelut 2011 675,00 1 000 4511 Toimisto- ja opetustarvikkeet 2011 46,86 0 4531 Kartat 2011 0,00 3 000 4541 Elintarvikkeet 2011 2 428,15 3 000 4563 Lääkkeet 2011 1 280,68 1 500 4574 Siivous- ja puhdaineet ja - ta 2011 3,40 0 4577 Poltto- ja voiteluaineet 2011 1 950,41 4 000 Tili Tilin nimi Vuosi Toteuma Tulosbudjetti 4341 Asiantuntijapalvelut 2011 253 919,76 0 4341 Asiantuntijapalvelut 2011 10 000,00 0 4359 Muut toim-, pankki- ja asiantu 2011 12,30 0 4471 Henkilöstön koulutus 2011 125,00 0 4377 Tele- ja puhelinpalvelut 2011 21 505,74 0 4378 Tietoliikennemaksut 2011 43,74 0 7125 Poistot koneista ja kalustosta 2011 17 237,23 0 3489 Muut vuokratuotot 2011 -80,00 0 3526 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 2011 -2 258,37 0 4005 Kuukausipalkat 2011 164 192,79 188 000 4063 Asiantuntijapalkkiot 2011 5 474,00 18 000 4069 Luentopalkkiot 2011 300,00 0 4081 Jaksotetut palkat ja palkkiot 2011 78 854,00 475 000 4093 Muut Kansaneläkelaitoksen korv 2011 -390,90 0 4105 KuEL-maksut 2011 50 736,71 58 051 4135 Jaksotetut eläkekulut 2011 21 685,00 133 855 4155 Sosiaaliturvamaksut 2011 3 700,79 4 367 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 2011 4 428,34 6 592 4165 Tapaturmavakuutusmaksut 2011 968,76 1 442 4175 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 2011 4 747,00 10 070 4341 Asiantuntijapalvelut 2011 137 425,79 1 420 000 4343 Atk-käyttö- ja ohjelm ylläpito 2011 24,14 0 4347 Käännöspalvelut 2011 533,00 0 4352 Toimistopalvelut 2011 1 160,28 0 4359 Muut toim-, pankki- ja asiantu 2011 -7,12 4 123 4373 Painatukset 2011 22 625,00 0 4377 Tele- ja puhelinpalvelut 2011 1 944,33 3 000 4378 Tietoliikennemaksut 2011 566,19 0 4383 Liikennevakuutukset 2011 479,38 1 000 4389 Vakuutusrahastomaksut 2011 981,71 1 000 4428 Kuljetusvälineiden kunnossapit 2011 639,28 2 000 4432 Majoituspalvelut 2011 6 392,19 20 000 4433 Ravitsemuspalvelut 2011 18 922,93 20 000 4442 Henkilökunnan taksin käyttö 2011 1 097,72 1 000 4443 Henkilöstön matkakulut 2011 1 840,08 20 000 4447 Rahti- ja kuljetuspalvelut 2011 0,00 2 000 4448 Verottomat päivärahat 2011 712,05 2 000 4449 Muut matkustus- ja kuljetuspal 2011 93,50 1 000 4471 Henkilöstön koulutus 2011 3 609,94 5 000 4472 Kulttuuripalvelut 2011 630,00 0 4474 Opinto- ja virkistyspalvelut 2011 4 514,86 18 000 4484 Muut koulutus- ja kulttuuripal 2011 0,00 5 000 4495 Muut palvelut 2011 675,00 1 000 4511 Toimisto- ja opetustarvikkeet 2011 46,86 0 4531 Kartat 2011 0,00 3 000 4541 Elintarvikkeet 2011 2 428,15 3 000 4563 Lääkkeet 2011 1 280,68 1 500 4574 Siivous- ja puhdaineet ja - ta 2011 3,40 0 4577 Poltto- ja voiteluaineet 2011 1 950,41 4 000 Tili Tilin nimi Vuosi Toteuma Tulosbudjetti 4341 Asiantuntijapalvelut 2011 253 919,76 0 4341 Asiantuntijapalvelut 2011 10 000,00 0 4359 Muut toim-, pankki- ja asiantu 2011 12,30 0 4471 Henkilöstön koulutus 2011 125,00 0 4377 Tele- ja puhelinpalvelut 2011 21 505,74 0 4378 Tietoliikennemaksut 2011 43,74 0 7125 Poistot koneista ja kalustosta 2011 17 237,23 0 3489 Muut vuokratuotot 2011 -80,00 0 3526 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 2011 -2 258,37 0 4005 Kuukausipalkat 2011 164 192,79 188 000 4063 Asiantuntijapalkkiot 2011 5 474,00 18 000 4069 Luentopalkkiot 2011 300,00 0 4081 Jaksotetut palkat ja palkkiot 2011 78 854,00 475 000 4093 Muut Kansaneläkelaitoksen korv 2011 -390,90 0 4105 KuEL-maksut 2011 50 736,71 58 051 4135 Jaksotetut eläkekulut 2011 21 685,00 133 855 4155 Sosiaaliturvamaksut 2011 3 700,79 4 367 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 2011 4 428,34 6 592 4165 Tapaturmavakuutusmaksut 2011 968,76 1 442 4175 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 2011 4 747,00 10 070 4341 Asiantuntijapalvelut 2011 137 425,79 1 420 000 4343 Atk-käyttö- ja ohjelm ylläpito 2011 24,14 0 4347 Käännöspalvelut 2011 533,00 0 4352 Toimistopalvelut 2011 1 160,28 0 4359 Muut toim-, pankki- ja asiantu 2011 -7,12 4 123 4373 Painatukset 2011 22 625,00 0 4377 Tele- ja puhelinpalvelut 2011 1 944,33 3 000 4378 Tietoliikennemaksut 2011 566,19 0 4383 Liikennevakuutukset 2011 479,38 1 000 4389 Vakuutusrahastomaksut 2011 981,71 1 000 4428 Kuljetusvälineiden kunnossapit 2011 639,28 2 000 4432 Majoituspalvelut 2011 6 392,19 20 000 4433 Ravitsemuspalvelut 2011 18 922,93 20 000 4442 Henkilökunnan taksin käyttö 2011 1 097,72 1 000 4443 Henkilöstön matkakulut 2011 1 840,08 20 000 4447 Rahti- ja kuljetuspalvelut 2011 0,00 2 000 4448 Verottomat päivärahat 2011 712,05 2 000 4449 Muut matkustus- ja kuljetuspal 2011 93,50 1 000 4471 Henkilöstön koulutus 2011 3 609,94 5 000 4472 Kulttuuripalvelut 2011 630,00 0 Datojen avaamisen lisäksi...
 13. 13. …tulee myös edistää datojen hyödyntämistä! Helsingin kaupungin aineistopankki/Comma Image Oy
 14. 14. Kannustetaan hyödyntämään www.apps4finland.fi
 15. 15. http://dev.hel.fi Kehittäjätapaamisia Lasipalatsilla: - 8.4. klo 16.30- historiapainotus - 13.5. - 10.6.
 16. 16. Lähitulevaisuus • Datan avaaminen vakiinnutetaan osaksi kaupunkien normaalitoimintaa • Miksi?  Hyötyjä eri tahoille, myös julkishallinnolle itselleen ml. päättäjille  Miksi ei? • Haasteita tunnistettu, mutta taklattavissa – kyse toimintakulttuurin muutoksesta • Avattavaa dataa riittää – tuodaan ne näkyville • Avoimia ja standardoitu rajapintoja tavoitellaan yhä enemmän • Yhteistyötä yli rajojen: kuntien sisällä, kuntien kesken, valtion kanssa, kansainvälisillä kentillä, asukkaiden, kehittäjien, korkeakoulujen, yrittäjien jne. kanssa
 17. 17. www.hri.fi
 18. 18. KIITOS! Helsingin kaupungin tietokeskus Tanja Lahti tanja.lahti@hel.fi www.hri.fi www.facebook.com/helsinkiregioninfoshare twitter: @HRInfoshare

×