Upplysningen mastodontpresentationen

Upplysningen
1700-talet och framåt - Orsaker, innehåll och följder
Mastodontpresentation....
UPPLYSNINGEN
INNEHÅLL

ORSAKER
Religionskrig
Vetenskapliga
upptäckter
Nya samhällsgrupper
Utökat resande

FÖLJDER
Förnuft och erfarenhet
Religionskritik
Samhällskontraktet
Mänskliga rättigheter
Pedagogik
Nya styrelseskick
Framstegstanken
Vetenskap i centrum

Revolutioner
Nytt samhälle:
Kapitalismen
Global påverkan.
Nya -ismer:
nationalism
liberalism
Orsaker till upplysningen
Religionskrig

✤

Tryckpressen = fler läser Bibeln

✤

Reformationen splittrar kyrkan
(Martin Luther 1500-talet)

✤

1600-talet - Religionskrig i Europa
(ex: 30-åriga kriget)

✤

De ständiga bråken får folk att ifrågasätta kyrkan
och religion över huvudtaget.
Vetenskapliga upptäckter
✤

Medeltid:
Bibeln och de gamla grekerna = BÄST.

✤

1500-talet: Copernicus
(solen i mitten - inga bevis)

✤

1600-talet: Newton
(lagar för universum - baseras på bevis)

✤

Kan man göra likadana lagar för samhället?
Ger också grund för religionskritik.
Nya samhällsgrupper
✤

Medeltiden:
Skråväsendet, krångligt att handla.
Eliten pysslar inte med handel.

✤

1500-1600-tal:
Bankerna uppfinns (Medici, Florens)
Aktiebolag (Holland)
Silver och guld från Amerika

✤

1700-talet:
Rika handelsmän, journalister, advokater, bankirer stark grupp
som saknar politiskt inflytande -----> REVOLUTION!
Utökat resande

✤

Möte med ”vilden”
(indianer, naturfolk)

✤

Inspiration från Kina.
(Ostindiska kompaniet)

✤

Idéer sprids snabbare.
Upplysningens idéer
Förnuft och erfarenhet
✤

Människan är utrustad med ett förnuft.
Det gör att vi, baserat på våra erfarenheter
och observationer, kan dra slutsatser om världen.

✤

FÖRNUFT (rationalism):
1600-talet - Descartes - Cogito ergo sum

✤

Erfarenhet (empirism):
Experiment, observationer = vetenskapliga metoden
Viktiga tänkare: John Locke, Francis Bacon
Religionskritik
✤

Ny världsbild:
Gud ”urmakaren” som startar universum.

✤

Voltaire - tolerans, ogillar dock katolska kyrkan
(”krossa den skändliga”)

✤

Ateism = något helt nytt på 1700-talet.
Franska revolutionen = kyrkor byggs om till tempel
där man hyllar ”förnuftet”.
Samhällskontraktet
✤

I ursprungsläget (stenåldern) fanns inga
stater. För att hjälpa varandra + garantera trygghet
skapas stater.

✤

En god stat bör bygga på ett kontrakt mellan styrande
och styrda som gör klart vilka regler som ska gälla.

✤

De styrda ska ha rätt att störta de styrande om de bryter
kontraktet.

✤

Denna idé ligger bakom exempelvis USA:s konstitution.
Mänskliga rättigheter
✤

JOHN LOCKE:
Alla människor föds med naturliga, medfödda rättigheter.
Rätten till Liv, hälsa och egendom.

✤

”Mänskliga rättigheter” gäller i första stadiet bara vita män...

✤

Olympie de Gauge - Kvinnors rättigheter

✤

1791 - Mänskliga rättigheter (Frankrike)
1948 - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
Pedagogik - hur uppfostra barn?
✤

Innan upplysningen:
Barn föds onda. Stryk och hård undervisning får dem goda.

✤

John Locke:
Människan föds som ett oskrivet blad (”tabula rasa”)
Våra erfarenheter skapar vilka vi blir.

✤

Rousseau (i boken Emile):
Man ska utgå från barnets nyfikenhet när man lär ut någonting.
Inget ska tvingas på barnet.
Samhället fördärvar barnen.
Nya styrelseskick
✤

Upplyst despotism (Voltaire, ex: Gustaf III)
En smart och upplyst person styr.

✤

Parlamentarism (England / Sveriges frihetstid)
En regering vald av ett parlament styr.
Begränsad kungamakt.

✤

Maktdelning (Montesqiue, USA)
Dömande, lagstiftande och verkställande makt
hålls isär.

✤

Folklig direktdemokrati (Rosseau, antikens Grekland)
Vetenskapen i centrum

✤

Vetenskapen blir viktigare än religionen
på att besvara frågor.

✤

Konflikten mellan religion och vetenskap
vinns i stort sett av upplysningsfilosoferna.

✤

Det leder fram till en våg av upptäckter 1750- idag :
bakterier, ångmaskinen, motorer, evolutionen...etc...
Följder
Revolutioner

✤

Glorious Revolution (1688) - England - parlamentarism

✤

Amerikanska revolutionen (1776-1781)

✤

Franska revolutionen (1789-94)

✤

Haitiska revolutionen (1794-1804)

✤

...och nästan alla revolutioner fram till idag...
Nytt samhälle: Kapitalismen

✤

De mäktigaste i det nya samhället blir kapitalister, borgarklassen.
Dvs. handelsmän, företagare, rika stadsbor.

✤

Bankverksamhet, pengar och ekonomisk frihet blir idealet.

✤

Idealet sprids över världen och ifrågasätts inte förrän på 1800-talet av
kommunisterna (Karl Marx).
Global påverkan

✤

Upplysningens idéer sprids över världen genom kolonierna och
Napoleons arméer.

✤

Nationalism, liberalism och samhällssystem baserade på
samhällskontraktet sprids över världen.

✤

Fortfarande idag sprids upplysningsidealen över världen.
Nya -ismer
✤

Liberalismen
Människan ska ha mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, politisk frihet
och ekonomisk frihet. Staten ska inte blanda sig i.

✤

Nationalismen
Människorna i ett land går från undersåtar till medborgare.
Arméerna blir värnpliktsarméer istället för legosoldater.
Människor blir stolta över sina länder.
Ett land, ett språk, ett folk.
(= nationalismen = det som orsakar i stort sett alla krig på 1900-talet)
1 sur 20

Recommandé

Upplysning par
UpplysningUpplysning
Upplysningbjörn westerström
3.2K vues16 diapositives
Upplysningen par
UpplysningenUpplysningen
UpplysningenErika Persson
1.6K vues9 diapositives
Upplysningen par
UpplysningenUpplysningen
UpplysningenArlandagymnasiet
8.2K vues11 diapositives
Upplysningen par
UpplysningenUpplysningen
UpplysningenPer Falk
3.1K vues35 diapositives
Upplysningen par
UpplysningenUpplysningen
Upplysningenandreaswass
1.1K vues18 diapositives
Franska Revolutionen par
Franska RevolutionenFranska Revolutionen
Franska RevolutionenMarie Linder
10.9K vues45 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Revolution! par
Revolution!Revolution!
Revolution!Arlandagymnasiet
1.2K vues10 diapositives
Industriella revolutionen par
Industriella revolutionenIndustriella revolutionen
Industriella revolutionensofianilsson
18.8K vues16 diapositives
Amerikanska revolutionen egen par
Amerikanska revolutionen egenAmerikanska revolutionen egen
Amerikanska revolutionen egensofianilsson
5.2K vues11 diapositives
3. ideologier par
3. ideologier3. ideologier
3. ideologierlararniklas
19.8K vues5 diapositives
Triangelhandel par
TriangelhandelTriangelhandel
TriangelhandelPer Meding
589 vues5 diapositives
2 vad är ekonomi par
2 vad är ekonomi2 vad är ekonomi
2 vad är ekonomiulfalster78
3.2K vues10 diapositives

Tendances(20)

Industriella revolutionen par sofianilsson
Industriella revolutionenIndustriella revolutionen
Industriella revolutionen
sofianilsson18.8K vues
Amerikanska revolutionen egen par sofianilsson
Amerikanska revolutionen egenAmerikanska revolutionen egen
Amerikanska revolutionen egen
sofianilsson5.2K vues
Industriella revolutionen par Hajen
Industriella revolutionenIndustriella revolutionen
Industriella revolutionen
Hajen11.6K vues
Amerikanska Revolutionen par Marie Linder
Amerikanska RevolutionenAmerikanska Revolutionen
Amerikanska Revolutionen
Marie Linder21.6K vues
Franska revolutionen par sofianilsson
Franska revolutionen Franska revolutionen
Franska revolutionen
sofianilsson15.9K vues
Franska revolutionen par frokenida
Franska revolutionenFranska revolutionen
Franska revolutionen
frokenida14.1K vues
Industriella revolutionen skolsidan par rangesim
Industriella revolutionen  skolsidanIndustriella revolutionen  skolsidan
Industriella revolutionen skolsidan
rangesim3.7K vues
Industriella revolutionen par gurun1983
Industriella revolutionenIndustriella revolutionen
Industriella revolutionen
gurun19831.4K vues
9. sosialismi ja työväenliike par slidesharexi
9. sosialismi ja työväenliike9. sosialismi ja työväenliike
9. sosialismi ja työväenliike
slidesharexi8.6K vues
Revolutionerna i Amerika och Frankrike par Janne Juopperi
Revolutionerna i Amerika och FrankrikeRevolutionerna i Amerika och Frankrike
Revolutionerna i Amerika och Frankrike
Janne Juopperi6.4K vues

Similaire à Upplysningen mastodontpresentationen

Upplysningen par
UpplysningenUpplysningen
UpplysningenArlandagymnasiet
1.2K vues10 diapositives
Upplysningen par
UpplysningenUpplysningen
UpplysningenErika Persson
228 vues9 diapositives
Demokrati par
DemokratiDemokrati
Demokratibjörn westerström
939 vues22 diapositives
Världen 1815 1914 par
Världen 1815 1914Världen 1815 1914
Världen 1815 1914sofianilsson
641 vues7 diapositives
Ideologier då och nu par
Ideologier då och nuIdeologier då och nu
Ideologier då och nuHajen
19.7K vues24 diapositives
Tro vetenskap. Tranemo gymnasieskola, 2019-11-28 par
Tro vetenskap. Tranemo gymnasieskola, 2019-11-28Tro vetenskap. Tranemo gymnasieskola, 2019-11-28
Tro vetenskap. Tranemo gymnasieskola, 2019-11-28Lars Gunther
147 vues59 diapositives

Similaire à Upplysningen mastodontpresentationen(20)

Ideologier då och nu par Hajen
Ideologier då och nuIdeologier då och nu
Ideologier då och nu
Hajen19.7K vues
Tro vetenskap. Tranemo gymnasieskola, 2019-11-28 par Lars Gunther
Tro vetenskap. Tranemo gymnasieskola, 2019-11-28Tro vetenskap. Tranemo gymnasieskola, 2019-11-28
Tro vetenskap. Tranemo gymnasieskola, 2019-11-28
Lars Gunther147 vues
Vägen till första världskriget par Janne Juopperi
Vägen till första världskrigetVägen till första världskriget
Vägen till första världskriget
Janne Juopperi4.8K vues
Amerikanska och franska revolutionen par andreaswass
Amerikanska och franska revolutionenAmerikanska och franska revolutionen
Amerikanska och franska revolutionen
andreaswass1.9K vues
Filosofi, allm. och eko. ideehistoria par Peter Forssman
Filosofi, allm. och eko. ideehistoriaFilosofi, allm. och eko. ideehistoria
Filosofi, allm. och eko. ideehistoria
Peter Forssman255 vues
Den franska revolutionen 1 bakgrund och orsaker till revolutionen par stolofalex
Den franska revolutionen 1 bakgrund och orsaker till revolutionenDen franska revolutionen 1 bakgrund och orsaker till revolutionen
Den franska revolutionen 1 bakgrund och orsaker till revolutionen
stolofalex3.1K vues
2 medeltidens tro och ideal par ulfalster78
2 medeltidens tro och ideal2 medeltidens tro och ideal
2 medeltidens tro och ideal
ulfalster783.7K vues

Plus de henriktrost

Antikens grekland par
Antikens greklandAntikens grekland
Antikens greklandhenriktrost
1.3K vues10 diapositives
Kalla kriget inledning par
Kalla kriget inledningKalla kriget inledning
Kalla kriget inledninghenriktrost
1.3K vues10 diapositives
Kongos historia par
Kongos historiaKongos historia
Kongos historiahenriktrost
1.3K vues12 diapositives
Forntid flodkulturerna par
Forntid flodkulturernaForntid flodkulturerna
Forntid flodkulturernahenriktrost
1.6K vues10 diapositives
Medeltid genomgång par
Medeltid genomgångMedeltid genomgång
Medeltid genomgånghenriktrost
2.3K vues29 diapositives
Vägen till förintelsen par
Vägen till förintelsenVägen till förintelsen
Vägen till förintelsenhenriktrost
2.6K vues16 diapositives

Plus de henriktrost(7)

Kalla kriget inledning par henriktrost
Kalla kriget inledningKalla kriget inledning
Kalla kriget inledning
henriktrost1.3K vues
Forntid flodkulturerna par henriktrost
Forntid flodkulturernaForntid flodkulturerna
Forntid flodkulturerna
henriktrost1.6K vues
Medeltid genomgång par henriktrost
Medeltid genomgångMedeltid genomgång
Medeltid genomgång
henriktrost2.3K vues
Vägen till förintelsen par henriktrost
Vägen till förintelsenVägen till förintelsen
Vägen till förintelsen
henriktrost2.6K vues

Upplysningen mastodontpresentationen

 • 1. Upplysningen 1700-talet och framåt - Orsaker, innehåll och följder Mastodontpresentation....
 • 2. UPPLYSNINGEN INNEHÅLL ORSAKER Religionskrig Vetenskapliga upptäckter Nya samhällsgrupper Utökat resande FÖLJDER Förnuft och erfarenhet Religionskritik Samhällskontraktet Mänskliga rättigheter Pedagogik Nya styrelseskick Framstegstanken Vetenskap i centrum Revolutioner Nytt samhälle: Kapitalismen Global påverkan. Nya -ismer: nationalism liberalism
 • 4. Religionskrig ✤ Tryckpressen = fler läser Bibeln ✤ Reformationen splittrar kyrkan (Martin Luther 1500-talet) ✤ 1600-talet - Religionskrig i Europa (ex: 30-åriga kriget) ✤ De ständiga bråken får folk att ifrågasätta kyrkan och religion över huvudtaget.
 • 5. Vetenskapliga upptäckter ✤ Medeltid: Bibeln och de gamla grekerna = BÄST. ✤ 1500-talet: Copernicus (solen i mitten - inga bevis) ✤ 1600-talet: Newton (lagar för universum - baseras på bevis) ✤ Kan man göra likadana lagar för samhället? Ger också grund för religionskritik.
 • 6. Nya samhällsgrupper ✤ Medeltiden: Skråväsendet, krångligt att handla. Eliten pysslar inte med handel. ✤ 1500-1600-tal: Bankerna uppfinns (Medici, Florens) Aktiebolag (Holland) Silver och guld från Amerika ✤ 1700-talet: Rika handelsmän, journalister, advokater, bankirer stark grupp som saknar politiskt inflytande -----> REVOLUTION!
 • 7. Utökat resande ✤ Möte med ”vilden” (indianer, naturfolk) ✤ Inspiration från Kina. (Ostindiska kompaniet) ✤ Idéer sprids snabbare.
 • 9. Förnuft och erfarenhet ✤ Människan är utrustad med ett förnuft. Det gör att vi, baserat på våra erfarenheter och observationer, kan dra slutsatser om världen. ✤ FÖRNUFT (rationalism): 1600-talet - Descartes - Cogito ergo sum ✤ Erfarenhet (empirism): Experiment, observationer = vetenskapliga metoden Viktiga tänkare: John Locke, Francis Bacon
 • 10. Religionskritik ✤ Ny världsbild: Gud ”urmakaren” som startar universum. ✤ Voltaire - tolerans, ogillar dock katolska kyrkan (”krossa den skändliga”) ✤ Ateism = något helt nytt på 1700-talet. Franska revolutionen = kyrkor byggs om till tempel där man hyllar ”förnuftet”.
 • 11. Samhällskontraktet ✤ I ursprungsläget (stenåldern) fanns inga stater. För att hjälpa varandra + garantera trygghet skapas stater. ✤ En god stat bör bygga på ett kontrakt mellan styrande och styrda som gör klart vilka regler som ska gälla. ✤ De styrda ska ha rätt att störta de styrande om de bryter kontraktet. ✤ Denna idé ligger bakom exempelvis USA:s konstitution.
 • 12. Mänskliga rättigheter ✤ JOHN LOCKE: Alla människor föds med naturliga, medfödda rättigheter. Rätten till Liv, hälsa och egendom. ✤ ”Mänskliga rättigheter” gäller i första stadiet bara vita män... ✤ Olympie de Gauge - Kvinnors rättigheter ✤ 1791 - Mänskliga rättigheter (Frankrike) 1948 - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
 • 13. Pedagogik - hur uppfostra barn? ✤ Innan upplysningen: Barn föds onda. Stryk och hård undervisning får dem goda. ✤ John Locke: Människan föds som ett oskrivet blad (”tabula rasa”) Våra erfarenheter skapar vilka vi blir. ✤ Rousseau (i boken Emile): Man ska utgå från barnets nyfikenhet när man lär ut någonting. Inget ska tvingas på barnet. Samhället fördärvar barnen.
 • 14. Nya styrelseskick ✤ Upplyst despotism (Voltaire, ex: Gustaf III) En smart och upplyst person styr. ✤ Parlamentarism (England / Sveriges frihetstid) En regering vald av ett parlament styr. Begränsad kungamakt. ✤ Maktdelning (Montesqiue, USA) Dömande, lagstiftande och verkställande makt hålls isär. ✤ Folklig direktdemokrati (Rosseau, antikens Grekland)
 • 15. Vetenskapen i centrum ✤ Vetenskapen blir viktigare än religionen på att besvara frågor. ✤ Konflikten mellan religion och vetenskap vinns i stort sett av upplysningsfilosoferna. ✤ Det leder fram till en våg av upptäckter 1750- idag : bakterier, ångmaskinen, motorer, evolutionen...etc...
 • 17. Revolutioner ✤ Glorious Revolution (1688) - England - parlamentarism ✤ Amerikanska revolutionen (1776-1781) ✤ Franska revolutionen (1789-94) ✤ Haitiska revolutionen (1794-1804) ✤ ...och nästan alla revolutioner fram till idag...
 • 18. Nytt samhälle: Kapitalismen ✤ De mäktigaste i det nya samhället blir kapitalister, borgarklassen. Dvs. handelsmän, företagare, rika stadsbor. ✤ Bankverksamhet, pengar och ekonomisk frihet blir idealet. ✤ Idealet sprids över världen och ifrågasätts inte förrän på 1800-talet av kommunisterna (Karl Marx).
 • 19. Global påverkan ✤ Upplysningens idéer sprids över världen genom kolonierna och Napoleons arméer. ✤ Nationalism, liberalism och samhällssystem baserade på samhällskontraktet sprids över världen. ✤ Fortfarande idag sprids upplysningsidealen över världen.
 • 20. Nya -ismer ✤ Liberalismen Människan ska ha mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, politisk frihet och ekonomisk frihet. Staten ska inte blanda sig i. ✤ Nationalismen Människorna i ett land går från undersåtar till medborgare. Arméerna blir värnpliktsarméer istället för legosoldater. Människor blir stolta över sina länder. Ett land, ett språk, ett folk. (= nationalismen = det som orsakar i stort sett alla krig på 1900-talet)