Hoe iwt subsidie aanvragen

Hoe iwt subsidie aanvragen
Wie zijn we?


Missie
Vlaamse KMO's helpen te innoveren door hen
toegang te geven tot kennis, creativiteit en
financiële middelen

Dienstverlening
Kosteloos en confidentieel
Werkgevers bundelen krachten
   IWT ondersteunt
Hoe iwt subsidie aanvragen
Wat doen we?
http://www.iwt.be/sites/default/files/publicaties/IWT_jaarverslag_2011_versie_met_bijlagen.pdf
Hoe iwt subsidie aanvragen
Hoe iwt subsidie aanvragen
Komt mijn project in aanmerking?
Ruwe inschatting slaagkans
Innovatie                   Valorisatie

Origineel                    Omzetperspectief
- Creatieve insteek               - Voor de aanvrager
- Vernieuwend voor bedrijf en sector       - Subsidie heeft economische groei ( andere
                          maatschappelijke doelstellingen zijn van
                          minder belang)Uitdagend                    Tewerkstelling en investeringen
- Uitwerking van het idee moet uitdagend zijn,  - Bij Vlaamse bedrijven: aanvrager,
 dus meer dan gewone engineering. In het     toeleveranciers, onderaannemers,…
 ontwikkelingstraject worden onzekerheden
 weggewerkt.Kennisopbouw
- De bedrijfspartners capteren de opgedane
 kennis/ervaring.
Welke projectvorm?

                 KMO
  Kmo-      Kmo-                      Portfolio van
haalbaarheids-  innovatie-  Sprint-projecten  O&O-projecten  haalbaarheids-
  studies    projecten                     studies
                  GO
Definitie KMO


 KMO (Kleine of Middelgrote onderneming)
 < 250 werknemers
 < € 50 miljoen jaaromzet of < € 43 miljoen balanstotaal
 Consolidatie bij meer dan 25% aandelen

 KO (Kleine onderneming)
 < 50 werknemers
 < € 10 miljoen jaaromzet of < € 10 miljoen balanstotaal
 Consolidatie bij meer dan 25% aandelen

 Starter
 Kleine onderneming
 Jonger dan 6 jaar
Welke projectvorm?

                 KMO
  Kmo-      Kmo-                      Portfolio van
haalbaarheids-  innovatie-  Sprint-projecten  O&O-projecten  haalbaarheids-
  studies    projecten                     studies
                  GO
Innovatieproces

         studie              prototype
Start!
2-4 weken  12 werkdagen         1-2 wekenBehandeling dossier

                                2-3 maanden
Stappenplan bedrijf
    Uitwisselen versies met
     Innovatiecentrum als
       klankbord
      TIP: start dadelijk in
      aanvraagsjabloon
Hoe iwt subsidie aanvragen
Aanvraagformulier
Innovatiedoel     Kennissprong
                      Uitvoering    Valorisatie      Begroting
           en uitdagingen


              Hoe komt             Aan welke prijs wil
 Samenvatting van                                   Bruto-
            aanvrager tot dit  Werkpakketten    de klant de
   het dossier                                  personeelskosten
               idee?              innovatie kopen?
                                             Niet-
            Welk probleem lost            Wat is de     personeelskosten
            de innovatie op?            productiekost?
                                          €40.000/mensjaar
             Verschil met              Wat is de
              bestaande             verwachte groei in  Offertes > €8500
              oplossing?               omzet?
             Waarom is het            Wat is het effect   Externe kosten
            uitwerken van de           op tewerkstelling   intellectuele
              innovatie            en investeringen in   eigendom
              uitdagend?              Vlaanderen?      €20.000
Innovatiedoel


 Samenvatting van het dossier (1 pagina)


  Concreet meetbare doelen: wanneer beschouw je de
  innovatie als geslaagd

  Aanwending van de resultaten: natraject, omzet en
  tewerkstelling/investeringen
Aanvraagformulier
Innovatiedoel     Kennissprong
                      Uitvoering    Valorisatie      Begroting
           en uitdagingen


              Hoe komt             Aan welke prijs wil
 Samenvatting van                                   Bruto-
            aanvrager tot dit  Werkpakketten    de klant de
   het dossier                                  personeelskosten
               idee?              innovatie kopen?
                                             Niet-
            Welk probleem lost            Wat is de     personeelskosten
            de innovatie op?            productiekost?
                                          €40.000/mensjaar
             Verschil met              Wat is de
              bestaande             verwachte groei in  Offertes > €8500
              oplossing?               omzet?
             Waarom is het            Wat is het effect   Externe kosten
            uitwerken van de           op tewerkstelling   intellectuele
              innovatie            en investeringen in   eigendom
              uitdagend?              Vlaanderen?      €20.000
Aanvraagformulier
Innovatiedoel     Kennissprong
                      Uitvoering    Valorisatie      Begroting
           en uitdagingen


              Hoe komt             Aan welke prijs wil
 Samenvatting van                                   Bruto-
            aanvrager tot dit  Werkpakketten    de klant de
   het dossier                                  personeelskosten
               idee?              innovatie kopen?
                                             Niet-
            Welk probleem lost            Wat is de     personeelskosten
            de innovatie op?            productiekost?
                                          €40.000/mensjaar
             Verschil met              Wat is de
              bestaande             verwachte groei in  Offertes > €8500
              oplossing?               omzet?
             Waarom is het            Wat is het effect   Externe kosten
            uitwerken van de           op tewerkstelling   intellectuele
              innovatie            en investeringen in   eigendom
              uitdagend?              Vlaanderen?      €20.000
Uitvoering
  Maak duidelijk dat je weet waaraan je begint door te
  omschrijven wat je gaat doen en hoe je dat gaat
  aanpakken en hoeveel inspanningen dat zal vergen.
Uitvoering - werkplan
 Werkpakketten met tijdsbesteding in maanden

 - Doelstellingen en criteria
 - Taken: beschrijving van geplande taken, methodes, technieken, …
 - Uitvoeringsrisico’s

         Overzichtstabel van de te besteden mensmaanden

    Werkpakket   Partner      Periode      Personeels-
                     (maand)      bezetting
    1       Aanvrager
            Partner
            …
    2


    3


    …
Wat te denken van…?

           Overzichtstabel van de te besteden mensmaanden

 Werkpakket       Partner        Periode         Personeels-
                       (maand)         bezetting

 1 Literatuurstudie   Aanvrager
            Partner
            …
 2 Ontwerp


 3 Montage


 4 Testen
 Waar zitten de uitdagingen?
Wat te denken van…?
Sterkte van het team!OnderaannemerBedrijfspartnerOnderzoekspartner
Competentie van de uitvoerders
                 KENNIS ???
Aanvraagformulier
Innovatiedoel     Kennissprong
                      Uitvoering    Valorisatie      Begroting
           en uitdagingen


              Hoe komt             Aan welke prijs wil
 Samenvatting van                                   Bruto-
            aanvrager tot dit  Werkpakketten    de klant de
   het dossier                                  personeelskosten
               idee?              innovatie kopen?
                                             Niet-
            Welk probleem lost            Wat is de     personeelskosten
            dit innovatie op?           productiekost?
                                          €40.000/mensjaar
             Verschil met              Wat is de
              bestaande             verwachte groei   Offertes > €8500
              oplossing               omzet?
             Waarom is het            Wat is het effect   Externe kosten
            uitwerken van de           op tewerkstelling   intellectuele
              innovatie            en investeringen in   eigendom
              uitdagend?              Vlaanderen?      €20.000
Valorisatiepotentieel
Valorisatie

 Welk potentieel aan ROI kan Vlaanderen verwachten als de
 innovatie succesvol wordt?
Strategisch      Kansen/bedrei-
 belang en       gingen in de
groeipad voor       markt
 het bedrijf
   Sterkte/zwakte  Tewerkstelling,
    aanvrager   verankering en
            investeringen
            in Vlaanderen
Wat te denken van…?

 Valorisatie

 De projectresultaten moeten resulteren in een softwareversie 3.0 die
 de functionaliteiten bevat zoals beschreven in 2.3.1 en meer bepaald
 de korte beschrijving van de work packages. Het is de bedoeling dat
 deze software verkoopsklaar is en kan ingezet worden bij bestaande
 klanten of kan aangeboden worden aan nieuwe klanten.


 Er moet steeds een natraject volgen. De steun gaat
 tem prototype ontwikkeling.
 Het fine tunen en marktklaar maken kan niet meer
 gesteund worden.
Wat te denken van…?

 Valorisatie

 Markt

 Markt = 2 miljard € gehaald uit deskresearch.
 We wensen 1% markt aandeel = 20 miljoen €


 Ipv top down benadering.
 Groei vooral ook bekijken bottom up:
 • Wie zijn je klanten?
 • Hoe ga je die bereiken?
 • Zit je al in die markt of hoe geraak je daar binnen?
 • Hoeveel klanten wil je de komende jaren bedienen?
 • Heb je al potentiele klanten? Zo ja, wie?
Jaar 1  Jaar 2  Jaar 3  Jaar 4 Jaar 5
Omzet
Kosten
Brutomarge
VTE

Aantal en welke VTE’s kwalitatief onderbouwen.
Hoe iwt subsidie aanvragen
Aanvraagformulier
Innovatiedoel     Kennissprong
                      Uitvoering    Valorisatie      Begroting
           en uitdagingen


              Hoe komt             Aan welke prijs wil
 Samenvatting van                                   Bruto-
            aanvrager tot dit  Werkpakketten    de klant de
   het dossier                                  personeelskosten
               idee?              innovatie kopen?
                                             Niet-
            Welk probleem lost            Wat is de     personeelskosten
            dit innovatie op?           productiekost?
                                          €40.000/mensjaar
             Verschil met              Wat is de
              bestaande             verwachte groei   Offertes > €8500
              oplossing               omzet?
             Waarom is het            Wat is het effect   Externe kosten
            uitwerken van de           op tewerkstelling   intellectuele
              innovatie            en investeringen in   eigendom
              uitdagend?              Vlaanderen?      €20.000
2-4 weken     12 werkdagen         1-2 wekenBehandeling dossier

                                   2-3 maanden
Stappenplan bedrijf
    Uitwisselen versies met
     Innovatiecentrum als
       klankbord
      TIP: start dadelijk in      IWT belt bedrijf voor
      aanvraagsjabloon        datum instructiegesprek
                      (bedrijf overlegt datum
                      met Innovatiecentrum)
2-4 weken     12 werkdagen         1-2 wekenBehandeling dossier

                                   2-3 maanden
Stappenplan bedrijf
    Uitwisselen versies met          Uitwisselen versies met
     Innovatiecentrum als           Innovatiecentrum als
       klankbord                 klankbord
      TIP: start dadelijk in      IWT belt bedrijf voor
      aanvraagsjabloon        datum instructiegesprek
                      (bedrijf overlegt datum
                      met Innovatiecentrum)
2-4 weken     12 werkdagen                    1-2 wekenBehandeling dossier

                                   2-3 maanden
Stappenplan bedrijf
    Uitwisselen versies met          Uitwisselen versies met
     Innovatiecentrum als           Innovatiecentrum als
       klankbord                 klankbord
      TIP: start dadelijk in      IWT belt bedrijf voor          IWT mailt bedrijf voor
      aanvraagsjabloon        datum instructiegesprek           datum jurering
                      (bedrijf overlegt datum         (bedrijf overlegt datum
                      met Innovatiecentrum)          met Innovatiecentrum)
2-4 weken     12 werkdagen                    1-2 wekenBehandeling dossier

                                   2-3 maanden
Stappenplan bedrijf
    Uitwisselen versies met          Uitwisselen versies met
     Innovatiecentrum als           Innovatiecentrum als
       klankbord                 klankbord                       mondelinge
                                                       verdediging      TIP: start dadelijk in      IWT belt bedrijf voor          IWT mailt bedrijf voor
      aanvraagsjabloon        datum instructiegesprek           datum jurering
                      (bedrijf overlegt datum         (bedrijf overlegt datum
                      met Innovatiecentrum)          met Innovatiecentrum)
Jury
Samenstelling jury
Hoe iwt subsidie aanvragen
Hoe iwt subsidie aanvragen
Bjorn Kiekens
GSM 0473 66 21 57            Regio Kempen
bjorn.kiekens@innovatiecentrum.be
Kurt Peys
GSM 0479 80 30 08            Regio Kempen & Antwerpen
kurt.peys@innovatiecentrum.beHans Haagdorens
GSM 0494 04 74 04
hans.haagdorens@innovatiecentrum.be   Regio AntwerpenBert Reekmans
GSM 0477 993 907            Regio Mechelen
bert.reekmans@innovatiecentrum.be
1 sur 46

Recommandé

IWT subsidies en kosteloze begeleiding door het Innovatiecentrum par
IWT subsidies en kosteloze begeleiding door het InnovatiecentrumIWT subsidies en kosteloze begeleiding door het Innovatiecentrum
IWT subsidies en kosteloze begeleiding door het InnovatiecentrumPeter Rutten
657 vues16 diapositives
CallWorX - Business Development en Innovatie par
CallWorX - Business Development en InnovatieCallWorX - Business Development en Innovatie
CallWorX - Business Development en InnovatieAndy Oppelaar
411 vues42 diapositives
Van groen idee naar duurzame BV par
Van groen idee naar duurzame BVVan groen idee naar duurzame BV
Van groen idee naar duurzame BVHANduurzaam
358 vues28 diapositives
Frt 110523.2 - Vision Meeting - Intrapeneurship - Marc Bogaert - The Second... par
Frt  110523.2 - Vision Meeting - Intrapeneurship - Marc Bogaert - The Second...Frt  110523.2 - Vision Meeting - Intrapeneurship - Marc Bogaert - The Second...
Frt 110523.2 - Vision Meeting - Intrapeneurship - Marc Bogaert - The Second...Flevum
512 vues26 diapositives
VanAannemenNaarOndernemen par
VanAannemenNaarOndernemenVanAannemenNaarOndernemen
VanAannemenNaarOndernemenPeterFraanje
1.3K vues43 diapositives
Wbso rda presentatie ro par
Wbso rda presentatie roWbso rda presentatie ro
Wbso rda presentatie roJeannet02
447 vues16 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Ontwerp betere businessmodellen met behulp van Business model patronen (Snipp... par
Ontwerp betere businessmodellen met behulp van Business model patronen (Snipp...Ontwerp betere businessmodellen met behulp van Business model patronen (Snipp...
Ontwerp betere businessmodellen met behulp van Business model patronen (Snipp...Robbert Fransen
1.3K vues48 diapositives
Presentatie netwerkbijeenkomst voor grote(re) mobiliteitsbureaus 22 juni 2012 par
Presentatie netwerkbijeenkomst voor grote(re) mobiliteitsbureaus 22 juni 2012Presentatie netwerkbijeenkomst voor grote(re) mobiliteitsbureaus 22 juni 2012
Presentatie netwerkbijeenkomst voor grote(re) mobiliteitsbureaus 22 juni 2012jhofland
723 vues51 diapositives
Finnoveren white paper par
Finnoveren white paperFinnoveren white paper
Finnoveren white paperdi²D BVBA
300 vues22 diapositives
Technovation Hub netwerk event 1.0 public par
Technovation Hub netwerk event 1.0  publicTechnovation Hub netwerk event 1.0  public
Technovation Hub netwerk event 1.0 publicChrsje
61 vues64 diapositives
Reshoring door automatisering (en organsatie) par
Reshoring door automatisering (en organsatie)Reshoring door automatisering (en organsatie)
Reshoring door automatisering (en organsatie)Kamer van Koophandel
1.3K vues56 diapositives
Innovatie en Ondernemen (2007) par
Innovatie en Ondernemen (2007)Innovatie en Ondernemen (2007)
Innovatie en Ondernemen (2007)VIGCbe
186 vues28 diapositives

Tendances(20)

Ontwerp betere businessmodellen met behulp van Business model patronen (Snipp... par Robbert Fransen
Ontwerp betere businessmodellen met behulp van Business model patronen (Snipp...Ontwerp betere businessmodellen met behulp van Business model patronen (Snipp...
Ontwerp betere businessmodellen met behulp van Business model patronen (Snipp...
Robbert Fransen1.3K vues
Presentatie netwerkbijeenkomst voor grote(re) mobiliteitsbureaus 22 juni 2012 par jhofland
Presentatie netwerkbijeenkomst voor grote(re) mobiliteitsbureaus 22 juni 2012Presentatie netwerkbijeenkomst voor grote(re) mobiliteitsbureaus 22 juni 2012
Presentatie netwerkbijeenkomst voor grote(re) mobiliteitsbureaus 22 juni 2012
jhofland723 vues
Finnoveren white paper par di²D BVBA
Finnoveren white paperFinnoveren white paper
Finnoveren white paper
di²D BVBA300 vues
Technovation Hub netwerk event 1.0 public par Chrsje
Technovation Hub netwerk event 1.0  publicTechnovation Hub netwerk event 1.0  public
Technovation Hub netwerk event 1.0 public
Chrsje61 vues
Innovatie en Ondernemen (2007) par VIGCbe
Innovatie en Ondernemen (2007)Innovatie en Ondernemen (2007)
Innovatie en Ondernemen (2007)
VIGCbe186 vues
140110 VOKA A-W Business Modeling par KurtPeys
140110 VOKA A-W Business Modeling140110 VOKA A-W Business Modeling
140110 VOKA A-W Business Modeling
KurtPeys426 vues
IA Innovatieve marketingcommunicatie: Klaar voor de strijd. KHLeuven Sessie 6. par Ikinnoveer
IA Innovatieve marketingcommunicatie: Klaar voor de strijd. KHLeuven Sessie 6.IA Innovatieve marketingcommunicatie: Klaar voor de strijd. KHLeuven Sessie 6.
IA Innovatieve marketingcommunicatie: Klaar voor de strijd. KHLeuven Sessie 6.
Ikinnoveer689 vues
Denkpatronen open innovatie en keten innovatie - 2012-2013 par Jurjen Helmus
Denkpatronen open innovatie en keten innovatie - 2012-2013Denkpatronen open innovatie en keten innovatie - 2012-2013
Denkpatronen open innovatie en keten innovatie - 2012-2013
Jurjen Helmus1.4K vues
Health innovation school 18 par CbusineZ
Health innovation school 18Health innovation school 18
Health innovation school 18
CbusineZ760 vues
CRM Innovation Event 2010 - TNO Co-Creatie Overzicht par Martijn Staal
CRM Innovation Event 2010 - TNO Co-Creatie OverzichtCRM Innovation Event 2010 - TNO Co-Creatie Overzicht
CRM Innovation Event 2010 - TNO Co-Creatie Overzicht
Martijn Staal448 vues
Staalkaart slimmer werken 18 06-09 par kirstenwind
Staalkaart slimmer werken 18 06-09Staalkaart slimmer werken 18 06-09
Staalkaart slimmer werken 18 06-09
kirstenwind1.2K vues
Business Innovation Seminar - Fontys Ton Schurgers par Henk de Folter
Business Innovation Seminar - Fontys Ton SchurgersBusiness Innovation Seminar - Fontys Ton Schurgers
Business Innovation Seminar - Fontys Ton Schurgers
Henk de Folter1.2K vues
Van Dam Orenda Voorbeelden 2012v6 par Kadlaa
Van Dam Orenda Voorbeelden 2012v6Van Dam Orenda Voorbeelden 2012v6
Van Dam Orenda Voorbeelden 2012v6
Kadlaa526 vues
Productontwikkeling en innovatie webinar TNS NIPO: Alleen investeren in kansr... par Kantar TNS
Productontwikkeling en innovatie webinar TNS NIPO: Alleen investeren in kansr...Productontwikkeling en innovatie webinar TNS NIPO: Alleen investeren in kansr...
Productontwikkeling en innovatie webinar TNS NIPO: Alleen investeren in kansr...
Kantar TNS856 vues
Open innovatie & co creatie seminar SURFnet par Martijn Staal
Open innovatie & co creatie seminar SURFnetOpen innovatie & co creatie seminar SURFnet
Open innovatie & co creatie seminar SURFnet
Martijn Staal366 vues

En vedette

Using Video, High-Definition Photography, and 3-D Walkthroughs to Market Real... par
Using Video, High-Definition Photography, and 3-D Walkthroughs to Market Real...Using Video, High-Definition Photography, and 3-D Walkthroughs to Market Real...
Using Video, High-Definition Photography, and 3-D Walkthroughs to Market Real...Tom Blefko
165 vues21 diapositives
Finding People par
Finding PeopleFinding People
Finding PeopleColumbia
321 vues3 diapositives
US Venture Capital par
US Venture CapitalUS Venture Capital
US Venture CapitalColumbia
2K vues10 diapositives
Sakai 3 Boston V03 par
Sakai 3 Boston V03Sakai 3 Boston V03
Sakai 3 Boston V03guest1411821
394 vues38 diapositives
Fed Reserve Stress Test par
Fed Reserve Stress TestFed Reserve Stress Test
Fed Reserve Stress TestColumbia
540 vues38 diapositives
Connection Marketing Presentation Details Bw par
Connection Marketing Presentation Details BwConnection Marketing Presentation Details Bw
Connection Marketing Presentation Details Bwjad1281
170 vues32 diapositives

En vedette(20)

Using Video, High-Definition Photography, and 3-D Walkthroughs to Market Real... par Tom Blefko
Using Video, High-Definition Photography, and 3-D Walkthroughs to Market Real...Using Video, High-Definition Photography, and 3-D Walkthroughs to Market Real...
Using Video, High-Definition Photography, and 3-D Walkthroughs to Market Real...
Tom Blefko165 vues
Finding People par Columbia
Finding PeopleFinding People
Finding People
Columbia321 vues
US Venture Capital par Columbia
US Venture CapitalUS Venture Capital
US Venture Capital
Columbia2K vues
Fed Reserve Stress Test par Columbia
Fed Reserve Stress TestFed Reserve Stress Test
Fed Reserve Stress Test
Columbia540 vues
Connection Marketing Presentation Details Bw par jad1281
Connection Marketing Presentation Details BwConnection Marketing Presentation Details Bw
Connection Marketing Presentation Details Bw
jad1281170 vues
Portfolio Design Greeting Cards par MaximKotov
Portfolio Design Greeting CardsPortfolio Design Greeting Cards
Portfolio Design Greeting Cards
MaximKotov331 vues
Presentazione1[1] par dolver
Presentazione1[1]Presentazione1[1]
Presentazione1[1]
dolver169 vues
Глобальная политика XXI века — Кадры решают всё! par Ян Юшин
Глобальная политика XXI века — Кадры решают всё!Глобальная политика XXI века — Кадры решают всё!
Глобальная политика XXI века — Кадры решают всё!
Ян Юшин973 vues
Xcelsius engage Presentation by dashboardcafe.com par Sigit Yunanto
Xcelsius engage Presentation by dashboardcafe.comXcelsius engage Presentation by dashboardcafe.com
Xcelsius engage Presentation by dashboardcafe.com
Sigit Yunanto2.7K vues
CFR Study: Recession in Historical Context par Columbia
CFR Study: Recession in Historical ContextCFR Study: Recession in Historical Context
CFR Study: Recession in Historical Context
Columbia467 vues
Steven\' s Skills par SDuhig
Steven\' s SkillsSteven\' s Skills
Steven\' s Skills
SDuhig285 vues
Foreclosure vs. Short Sale; Homeowner Consequences par Tom Blefko
Foreclosure vs. Short Sale; Homeowner ConsequencesForeclosure vs. Short Sale; Homeowner Consequences
Foreclosure vs. Short Sale; Homeowner Consequences
Tom Blefko220 vues
Kerfin Hh Video 1 par Ekerfin
Kerfin Hh Video 1Kerfin Hh Video 1
Kerfin Hh Video 1
Ekerfin333 vues
How to add social networking buttons to your outlook email signature par AK Stout
How to add social networking buttons to your outlook email signatureHow to add social networking buttons to your outlook email signature
How to add social networking buttons to your outlook email signature
AK Stout801 vues
Keeping Track of Deadlines par Tom Blefko
Keeping Track of DeadlinesKeeping Track of Deadlines
Keeping Track of Deadlines
Tom Blefko137 vues
BT&amp;D Gallery of Projects par btdtheresa
BT&amp;D Gallery of ProjectsBT&amp;D Gallery of Projects
BT&amp;D Gallery of Projects
btdtheresa237 vues

Similaire à Hoe iwt subsidie aanvragen

Subsidies iwt 2012 par
Subsidies iwt 2012Subsidies iwt 2012
Subsidies iwt 2012innovatiecentra
336 vues17 diapositives
131008 innovatiefinanciering plato (kp) par
131008 innovatiefinanciering plato (kp)131008 innovatiefinanciering plato (kp)
131008 innovatiefinanciering plato (kp)KurtPeys
477 vues98 diapositives
Commerciele Presentatie Innovatie Radar par
Commerciele Presentatie Innovatie RadarCommerciele Presentatie Innovatie Radar
Commerciele Presentatie Innovatie Radarguestc134da71
1.4K vues18 diapositives
Tips en tricks voor het schrijven van een IWT subsidieaanvraag. par
Tips en tricks voor het schrijven van een IWT subsidieaanvraag.Tips en tricks voor het schrijven van een IWT subsidieaanvraag.
Tips en tricks voor het schrijven van een IWT subsidieaanvraag.Peter Rutten
1.6K vues33 diapositives
Innoveren door-slimmer-werken par
Innoveren door-slimmer-werkenInnoveren door-slimmer-werken
Innoveren door-slimmer-werkenJeroen Wilmes
253 vues34 diapositives
20120216 sessie ivm subsidies vs-extern par
20120216 sessie ivm subsidies vs-extern20120216 sessie ivm subsidies vs-extern
20120216 sessie ivm subsidies vs-externinnovatiecentra
537 vues45 diapositives

Similaire à Hoe iwt subsidie aanvragen(20)

131008 innovatiefinanciering plato (kp) par KurtPeys
131008 innovatiefinanciering plato (kp)131008 innovatiefinanciering plato (kp)
131008 innovatiefinanciering plato (kp)
KurtPeys477 vues
Commerciele Presentatie Innovatie Radar par guestc134da71
Commerciele Presentatie Innovatie RadarCommerciele Presentatie Innovatie Radar
Commerciele Presentatie Innovatie Radar
guestc134da711.4K vues
Tips en tricks voor het schrijven van een IWT subsidieaanvraag. par Peter Rutten
Tips en tricks voor het schrijven van een IWT subsidieaanvraag.Tips en tricks voor het schrijven van een IWT subsidieaanvraag.
Tips en tricks voor het schrijven van een IWT subsidieaanvraag.
Peter Rutten1.6K vues
Innoveren door-slimmer-werken par Jeroen Wilmes
Innoveren door-slimmer-werkenInnoveren door-slimmer-werken
Innoveren door-slimmer-werken
Jeroen Wilmes253 vues
20120216 sessie ivm subsidies vs-extern par innovatiecentra
20120216 sessie ivm subsidies vs-extern20120216 sessie ivm subsidies vs-extern
20120216 sessie ivm subsidies vs-extern
innovatiecentra537 vues
Funding@work hoe schrijf ik een iwt dossier par innovatiecentra
Funding@work hoe schrijf ik een iwt dossierFunding@work hoe schrijf ik een iwt dossier
Funding@work hoe schrijf ik een iwt dossier
innovatiecentra1.1K vues
Begeleiding steunaanvragen kmo programma 2018 par Peter Rutten
Begeleiding steunaanvragen kmo programma 2018Begeleiding steunaanvragen kmo programma 2018
Begeleiding steunaanvragen kmo programma 2018
Peter Rutten51 vues
Gilbert Silvius on Project Portfolio Management par Gilbert Silvius
Gilbert Silvius on Project Portfolio ManagementGilbert Silvius on Project Portfolio Management
Gilbert Silvius on Project Portfolio Management
Gilbert Silvius559 vues
ICT en Subsidies - De Breed en Partners - 24 maart 2015 par ICT Valley
ICT en Subsidies - De Breed en Partners - 24 maart 2015ICT en Subsidies - De Breed en Partners - 24 maart 2015
ICT en Subsidies - De Breed en Partners - 24 maart 2015
ICT Valley363 vues
Financiering van innovatieprojecten (in samenwerking met kennisinstellingen) par Albregts Anke
Financiering van innovatieprojecten (in samenwerking met kennisinstellingen)Financiering van innovatieprojecten (in samenwerking met kennisinstellingen)
Financiering van innovatieprojecten (in samenwerking met kennisinstellingen)
Albregts Anke511 vues
Geïntegreerd werken / ERP/ Bedrijfssoftware in de KMO: 10 praktische tips par Jeroen Persyn
Geïntegreerd werken / ERP/ Bedrijfssoftware in de KMO: 10 praktische tipsGeïntegreerd werken / ERP/ Bedrijfssoftware in de KMO: 10 praktische tips
Geïntegreerd werken / ERP/ Bedrijfssoftware in de KMO: 10 praktische tips
Jeroen Persyn354 vues
Brandweer over Morgen par rdschinning
Brandweer over MorgenBrandweer over Morgen
Brandweer over Morgen
rdschinning245 vues

Hoe iwt subsidie aanvragen

 • 2. Wie zijn we? Missie Vlaamse KMO's helpen te innoveren door hen toegang te geven tot kennis, creativiteit en financiële middelen Dienstverlening Kosteloos en confidentieel
 • 9. Komt mijn project in aanmerking?
 • 11. Innovatie Valorisatie Origineel Omzetperspectief - Creatieve insteek - Voor de aanvrager - Vernieuwend voor bedrijf en sector - Subsidie heeft economische groei ( andere maatschappelijke doelstellingen zijn van minder belang) Uitdagend Tewerkstelling en investeringen - Uitwerking van het idee moet uitdagend zijn, - Bij Vlaamse bedrijven: aanvrager, dus meer dan gewone engineering. In het toeleveranciers, onderaannemers,… ontwikkelingstraject worden onzekerheden weggewerkt. Kennisopbouw - De bedrijfspartners capteren de opgedane kennis/ervaring.
 • 12. Welke projectvorm? KMO Kmo- Kmo- Portfolio van haalbaarheids- innovatie- Sprint-projecten O&O-projecten haalbaarheids- studies projecten studies GO
 • 13. Definitie KMO KMO (Kleine of Middelgrote onderneming) < 250 werknemers < € 50 miljoen jaaromzet of < € 43 miljoen balanstotaal Consolidatie bij meer dan 25% aandelen KO (Kleine onderneming) < 50 werknemers < € 10 miljoen jaaromzet of < € 10 miljoen balanstotaal Consolidatie bij meer dan 25% aandelen Starter Kleine onderneming Jonger dan 6 jaar
 • 14. Welke projectvorm? KMO Kmo- Kmo- Portfolio van haalbaarheids- innovatie- Sprint-projecten O&O-projecten haalbaarheids- studies projecten studies GO
 • 15. Innovatieproces studie prototype
 • 17. 2-4 weken 12 werkdagen 1-2 weken Behandeling dossier 2-3 maanden Stappenplan bedrijf Uitwisselen versies met Innovatiecentrum als klankbord TIP: start dadelijk in aanvraagsjabloon
 • 19. Aanvraagformulier Innovatiedoel Kennissprong Uitvoering Valorisatie Begroting en uitdagingen Hoe komt Aan welke prijs wil Samenvatting van Bruto- aanvrager tot dit Werkpakketten de klant de het dossier personeelskosten idee? innovatie kopen? Niet- Welk probleem lost Wat is de personeelskosten de innovatie op? productiekost? €40.000/mensjaar Verschil met Wat is de bestaande verwachte groei in Offertes > €8500 oplossing? omzet? Waarom is het Wat is het effect Externe kosten uitwerken van de op tewerkstelling intellectuele innovatie en investeringen in eigendom uitdagend? Vlaanderen? €20.000
 • 20. Innovatiedoel Samenvatting van het dossier (1 pagina) Concreet meetbare doelen: wanneer beschouw je de innovatie als geslaagd Aanwending van de resultaten: natraject, omzet en tewerkstelling/investeringen
 • 21. Aanvraagformulier Innovatiedoel Kennissprong Uitvoering Valorisatie Begroting en uitdagingen Hoe komt Aan welke prijs wil Samenvatting van Bruto- aanvrager tot dit Werkpakketten de klant de het dossier personeelskosten idee? innovatie kopen? Niet- Welk probleem lost Wat is de personeelskosten de innovatie op? productiekost? €40.000/mensjaar Verschil met Wat is de bestaande verwachte groei in Offertes > €8500 oplossing? omzet? Waarom is het Wat is het effect Externe kosten uitwerken van de op tewerkstelling intellectuele innovatie en investeringen in eigendom uitdagend? Vlaanderen? €20.000
 • 22. Aanvraagformulier Innovatiedoel Kennissprong Uitvoering Valorisatie Begroting en uitdagingen Hoe komt Aan welke prijs wil Samenvatting van Bruto- aanvrager tot dit Werkpakketten de klant de het dossier personeelskosten idee? innovatie kopen? Niet- Welk probleem lost Wat is de personeelskosten de innovatie op? productiekost? €40.000/mensjaar Verschil met Wat is de bestaande verwachte groei in Offertes > €8500 oplossing? omzet? Waarom is het Wat is het effect Externe kosten uitwerken van de op tewerkstelling intellectuele innovatie en investeringen in eigendom uitdagend? Vlaanderen? €20.000
 • 23. Uitvoering Maak duidelijk dat je weet waaraan je begint door te omschrijven wat je gaat doen en hoe je dat gaat aanpakken en hoeveel inspanningen dat zal vergen.
 • 24. Uitvoering - werkplan Werkpakketten met tijdsbesteding in maanden - Doelstellingen en criteria - Taken: beschrijving van geplande taken, methodes, technieken, … - Uitvoeringsrisico’s Overzichtstabel van de te besteden mensmaanden Werkpakket Partner Periode Personeels- (maand) bezetting 1 Aanvrager Partner … 2 3 …
 • 25. Wat te denken van…? Overzichtstabel van de te besteden mensmaanden Werkpakket Partner Periode Personeels- (maand) bezetting 1 Literatuurstudie Aanvrager Partner … 2 Ontwerp 3 Montage 4 Testen Waar zitten de uitdagingen?
 • 26. Wat te denken van…?
 • 27. Sterkte van het team! Onderaannemer Bedrijfspartner Onderzoekspartner
 • 28. Competentie van de uitvoerders KENNIS ???
 • 29. Aanvraagformulier Innovatiedoel Kennissprong Uitvoering Valorisatie Begroting en uitdagingen Hoe komt Aan welke prijs wil Samenvatting van Bruto- aanvrager tot dit Werkpakketten de klant de het dossier personeelskosten idee? innovatie kopen? Niet- Welk probleem lost Wat is de personeelskosten dit innovatie op? productiekost? €40.000/mensjaar Verschil met Wat is de bestaande verwachte groei Offertes > €8500 oplossing omzet? Waarom is het Wat is het effect Externe kosten uitwerken van de op tewerkstelling intellectuele innovatie en investeringen in eigendom uitdagend? Vlaanderen? €20.000
 • 31. Valorisatie Welk potentieel aan ROI kan Vlaanderen verwachten als de innovatie succesvol wordt?
 • 32. Strategisch Kansen/bedrei- belang en gingen in de groeipad voor markt het bedrijf Sterkte/zwakte Tewerkstelling, aanvrager verankering en investeringen in Vlaanderen
 • 33. Wat te denken van…? Valorisatie De projectresultaten moeten resulteren in een softwareversie 3.0 die de functionaliteiten bevat zoals beschreven in 2.3.1 en meer bepaald de korte beschrijving van de work packages. Het is de bedoeling dat deze software verkoopsklaar is en kan ingezet worden bij bestaande klanten of kan aangeboden worden aan nieuwe klanten. Er moet steeds een natraject volgen. De steun gaat tem prototype ontwikkeling. Het fine tunen en marktklaar maken kan niet meer gesteund worden.
 • 34. Wat te denken van…? Valorisatie Markt Markt = 2 miljard € gehaald uit deskresearch. We wensen 1% markt aandeel = 20 miljoen € Ipv top down benadering. Groei vooral ook bekijken bottom up: • Wie zijn je klanten? • Hoe ga je die bereiken? • Zit je al in die markt of hoe geraak je daar binnen? • Hoeveel klanten wil je de komende jaren bedienen? • Heb je al potentiele klanten? Zo ja, wie?
 • 35. Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Omzet Kosten Brutomarge VTE Aantal en welke VTE’s kwalitatief onderbouwen.
 • 37. Aanvraagformulier Innovatiedoel Kennissprong Uitvoering Valorisatie Begroting en uitdagingen Hoe komt Aan welke prijs wil Samenvatting van Bruto- aanvrager tot dit Werkpakketten de klant de het dossier personeelskosten idee? innovatie kopen? Niet- Welk probleem lost Wat is de personeelskosten dit innovatie op? productiekost? €40.000/mensjaar Verschil met Wat is de bestaande verwachte groei Offertes > €8500 oplossing omzet? Waarom is het Wat is het effect Externe kosten uitwerken van de op tewerkstelling intellectuele innovatie en investeringen in eigendom uitdagend? Vlaanderen? €20.000
 • 38. 2-4 weken 12 werkdagen 1-2 weken Behandeling dossier 2-3 maanden Stappenplan bedrijf Uitwisselen versies met Innovatiecentrum als klankbord TIP: start dadelijk in IWT belt bedrijf voor aanvraagsjabloon datum instructiegesprek (bedrijf overlegt datum met Innovatiecentrum)
 • 39. 2-4 weken 12 werkdagen 1-2 weken Behandeling dossier 2-3 maanden Stappenplan bedrijf Uitwisselen versies met Uitwisselen versies met Innovatiecentrum als Innovatiecentrum als klankbord klankbord TIP: start dadelijk in IWT belt bedrijf voor aanvraagsjabloon datum instructiegesprek (bedrijf overlegt datum met Innovatiecentrum)
 • 40. 2-4 weken 12 werkdagen 1-2 weken Behandeling dossier 2-3 maanden Stappenplan bedrijf Uitwisselen versies met Uitwisselen versies met Innovatiecentrum als Innovatiecentrum als klankbord klankbord TIP: start dadelijk in IWT belt bedrijf voor IWT mailt bedrijf voor aanvraagsjabloon datum instructiegesprek datum jurering (bedrijf overlegt datum (bedrijf overlegt datum met Innovatiecentrum) met Innovatiecentrum)
 • 41. 2-4 weken 12 werkdagen 1-2 weken Behandeling dossier 2-3 maanden Stappenplan bedrijf Uitwisselen versies met Uitwisselen versies met Innovatiecentrum als Innovatiecentrum als klankbord klankbord mondelinge verdediging TIP: start dadelijk in IWT belt bedrijf voor IWT mailt bedrijf voor aanvraagsjabloon datum instructiegesprek datum jurering (bedrijf overlegt datum (bedrijf overlegt datum met Innovatiecentrum) met Innovatiecentrum)
 • 42. Jury
 • 46. Bjorn Kiekens GSM 0473 66 21 57  Regio Kempen bjorn.kiekens@innovatiecentrum.be Kurt Peys GSM 0479 80 30 08  Regio Kempen & Antwerpen kurt.peys@innovatiecentrum.be Hans Haagdorens GSM 0494 04 74 04 hans.haagdorens@innovatiecentrum.be  Regio Antwerpen Bert Reekmans GSM 0477 993 907  Regio Mechelen bert.reekmans@innovatiecentrum.be