Publicité
Publicité

Contenu connexe

Plus de Hilde Charlotte Solheim(20)

Publicité

Ny destinasjonsorganisering - Terje Devold - Morgendagens Reiseliv 090911

 1. Organiseringen av norsk reiseliv i en ny tid - rapporten er levert. Hva med løsningen? Terje Devold, Adm. direktør, 62°NORD AS, Ålesund
 2. BAKGRUNN • Reiselivssjef Ålesund Reiselivslag – Destinasjon Ålesund & Sunnmøre – 1998-2005 • Styreleder Møre og Romsdal Reiseliv 1999-2005 • Adm. Dir. Fjord Norge AS 2005-2008 • Adm. Dir. 62°NORD AS 2008 – – 3 hoteller – Båtcharter – Arrangementsselskap – Og litt diverse….
 3. UTVALGETS MANDAT Utvalget skal på grunnlag av dagens struktur og finansiering: • Utarbeide forslag til en framtidsorientert organisering av de selskap som skal jobbe med profilering, markedsføring, eventuelt salg av det norske reiselivsproduktet både i det internasjonale og nasjonale markedet, vertskapsansvaret, destinasjons- og produktutvikling • Utarbeide forslag til finansieringsmodell-/er, kompetanse og økonomisk struktur i selskapene • Utarbeide forslag til samarbeidslinjer mellom de ulike nivåene i Norge hvor Innovasjon Norge er inkludert
 4. UTVALGETS HOVEDFUNN • Det er svært mange små reisemålsselskap og en fragmentert struktur • Ingen har full oversikt over hvilke selskap som eksisterer • De fleste eiere/medlemmer og ledere i reisemålsselskaper mener at det er for mange organisasjoner i dag • Eierne/medlemmene som mener at det er for mange reisemålsselskap, mener også at det er en god idé å la ens eget selskap inngå i et større
 5. NØKKELTALL • De 84 respondentene som har oppgitt sysselsetting, utfører til sammen 370 årsverk og har samlede inntekter på 550 millioner kroner • Gjennomsnittsorganisasjonen har 4 ansatte, utfører 5 årsverk og har 7 millioner kroner i årlige inntekter • Medianorganisasjonen: 3 ansatte, 3 årsverk og 3,7 millioner i inntekter • I gjennomsnitt står hvert årsverk for en inntekt på 1,4 millioner kroner
 6. DAGENS STRUKTUR
 7. HOVEDFUNN
 8. OPPSUMMERING 107 årsverk benyttes til kontakt mot det offentlige og medlemmer (stakeholders) 81 årsverk benyttes til intern administrasjon 144 årsverk benyttes til kjernevirksomhet ROM FOR EFFEKTIVISERING?
 9. HAR UTVALGET INNFRIDD? De skulle; Utarbeide forslag til en framtidsorientert organisering - ikke gjennomført Utarbeide forslag til finansieringsmodell – ikke gjennomført Utarbeide forslag til samarbeidslinjer – ikke gjennomført Utvalget har laget en statusrapport – ikke en tiltaksplan
 10. FORSLAG TIL TILTAK 1. DEFINER PRIORITERTE OPPGAVER 2. DEFINER MINIMUM ÅRSVERK OG BEHOV FOR RESSURSER 3. DEFINER MÅLSATT FORDELINGSNØKKEL NÆRING/OFFENTLIG 4. FÅ DE STORE TIL Å SLUTTE SEG TIL OVENNEVNTE 5. KJØR LØP – OG HOLD UT!
 11. DEFINER PRIORITERTE OPPGAVER Reisemålsselskap skal ha følgende prioriterte oppgaver; 1. Vertskap inkl Turistinformasjon(er) 2. Markedsføring inkl presse 3. Daglig ledelse inkl strategi og næringskontakt 4. Produktutvikling
 12. DEFINER MINIMUM ÅRSVERK OG BEHOV FOR RESSURSER 1. Vertskap inkl Turistinformasjon(er) 1 + 0,5 årsverk – MNOK 1,5 2. Markedsføring inkl web 1,0 årsverk – MNOK 2 3. Daglig ledelse inkl strategi og næringskontakt 1,0 årsverk – MNOK 1 4. Produktutvikling 1,0 årsverk – MNOK 1,5 SUM: Minimum 4 + 0,5 årsverk – MNOK 6
 13. DEFINER MÅLSATT FORDELINGS- NØKKEL NÆRING/OFFENTLIG Vertskap: 100% offentlig Markedsføring: 100% næring Ledelse: 50% offentlig/50% næring Produktutvikling: 50% offentlig/50% næring SUM 45% offentlig/55% næring Offentlige må bidra med min. MNOK 2,7 (45%) Næringen må bidra med min. MNOK 3,3 (55%)
 14. FÅ DE STORE TIL Å SLUTTE SEG TIL OVENNEVNTE 1. De store nasjonale og regionale aktørene slutter seg til målsettingene, og klargjør at de trekker sine bidrag til organisasjoner som ikke innfrir disse i løpet av 12-18 måneder. 2. Innovasjon Norge klargjør at kun organisasjoner som innfrir målsettingene omfattes av tilskudds- og samarbeidsløsninger. 3. Fylkeskommunene og landsdelsselskapene vedtar tilsvarende spilleregler.
 15. KJØR LØP – OG HOLD UT! • Det er ikke – og blir aldri – enkelt • Det er imidlertid rasjonelt, fornuftig og logisk • Alle kan velge å organisere seg annerledes, men må ta konsekvensene selv • Det eneste som mangler er lederskap og mot Vær så god; utredningen er levert
Publicité