Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Kommunikasjon	
  som	
  fremmer	
  
læring	
  
19	
  juni	
  2014	
  
”De	
  organisasjoner	
  som	
  virkelig	
  kommer	
  :l	
  å	
  
lykkes	
  i	
  frem:den,	
  vil	
  være	
  organisasjone...
Why	
  smart	
  people	
  don´t	
  learn	
  
•  Smarte	
  personer	
  må	
  og	
  bør	
  ha	
  ideer	
  som	
  de	
  
arbe...
Det	
  berømmelige	
  isQellet	
  
19	
  juni	
  2014	
  
Koorienteringsmodellen	
  
Sak	
  
Leders	
  
tolkning	
  av	
  
sak	
  
AnsaBes	
  
tolkning	
  av	
  
sak	
  
Leders	
  ...
4	
  koorienterings:lstander	
  
Sann	
  
konsensus	
  
Dissens	
  
Falsk	
  
konsensus	
  
Falsk	
  
konflikt	
  
19	
  ju...
Enkel	
  vs.	
  dobbelkretslæring	
  
19	
  juni	
  2014	
  
Styrende	
  
verdier	
  
Handlinger	
  
Avvik	
  eller	
  
fe...
Gjensidig	
  lærings-­‐modellen	
  
Verdier	
  (Frame):	
  
•  Utveksle	
  relevant	
  
informasjon	
  
•  Søk	
  gjensidi...
Toveis	
  symmetrisk	
  kommunikasjon	
  
19	
  juni	
  2014	
  
Argyris	
  og	
  Schön,	
  1978	
  
Våre	
  verdier,	
  h...
Kontrollmodell	
  1	
  (bulldoser)	
  
19	
  juni	
  2014	
  
Argyris	
  og	
  Schön,	
  1978	
  
Våre	
  verdier,	
  hold...
Kontrollmodell	
  2	
  	
  
(jernhånd	
  i	
  silkehanske)	
  
19	
  juni	
  2014	
  
Argyris	
  og	
  Schön,	
  1978	
  
...
Evnen	
  :l	
  å	
  lyBe	
  ak:vt	
  
•  En	
  enkel,	
  men	
  likevel	
  dypsindig	
  egenskap	
  
•  Krever	
  at	
  vi...
19	
  juni	
  2014	
  
Slutnings-­‐	
  
s:gen	
  
 
	
  
	
   	
  Høy	
  
	
  
	
  
Argumentasjon	
  
	
  
	
  
	
  
	
   	
  Lav	
  
	
  
	
   	
   	
  	
  
	
   	
   	
  ...
Balanse	
  er	
  ikke	
  nok!	
  
•  Argumentasjon:	
  Du	
  er	
  en	
  idiot!	
  
•  Spørsmål:	
  Var	
  du	
  født	
  s...
HQA	
  eller	
  LQA?	
  
•  Jeg	
  tror	
  vi	
  trenger	
  en	
  sterk	
  leder,	
  og	
  Espen	
  burde	
  
være	
  vår	...
HQI	
  eller	
  LQI?	
  
•  Jeg	
  har	
  forklart	
  hvordan	
  jeg	
  betrakter	
  
situasjonen.	
  Kunne	
  du	
  forte...
 
	
   	
   	
  	
  
	
   	
   	
  Høy	
  
	
  
	
  
	
  
Argumentasjon	
  
	
  
	
  
	
   	
  	
  
	
   	
   	
  Lav	
  
...
Eksempel:	
  
S:g	
  er	
  ansvarlig	
  for	
  et	
  kommunikasjonsprogram	
  ved	
  en	
  av	
  Norges	
  beste	
  
høysk...
Eksempel:	
  
Det	
  SFg	
  tenkte/følte,	
  men	
  ikke	
  sa:	
  
Tenk	
  om	
  noen	
  fra	
  administrasjonen	
  for	
...
Kilder:	
  
•  Roberta	
  Wiig	
  Berg,	
  Associate	
  Professor,	
  
Handelshøyskolen	
  BI	
  
•  Chris	
  Argyris,	
  ...
Gjerne	
  ta	
  kontakt	
  for	
  en	
  prat!	
  
Alle	
  :ders	
  kommunikasjon	
  AS	
  
Hilde	
  Fredheim	
  Høgberg	
 ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Kommunikasjon som fremmer læring

3 269 vues

Publié le

Presentasjon for ledere som ønsker å bli mer bevisst på hvordan kommunikasjon fungerer.

Publié dans : Direction et management
 • Yes you are right. There are many research paper writing services available now. But almost services are fake and illegal. Only a genuine service will treat their customer with quality research papers. ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Sie können Hilfe bekommen bei ⇒ www.WritersHilfe.com ⇐. Erfolg und Grüße!
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F90ZZC ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Kommunikasjon som fremmer læring

 1. 1. Kommunikasjon  som  fremmer   læring   19  juni  2014  
 2. 2. ”De  organisasjoner  som  virkelig  kommer  :l  å   lykkes  i  frem:den,  vil  være  organisasjoner  som   oppdager  hvordan  de  kan  utnyBe  folks   engasjement  og  evne  :l  å  lære  på  alle  nivåer  i   en  organisasjon.”     (Senge,  2006)   19  juni  2014  
 3. 3. Why  smart  people  don´t  learn   •  Smarte  personer  må  og  bør  ha  ideer  som  de   arbeider  og  kjemper  for   •  Men,  jo  hardere  de  kjemper  for  og  forsvarer  disse   gode  ideene,  desto  mindre  sjanse  har  ledere  for  å   finne  frem  :l  de  aller  beste  løsningene   (Argyris,  1991  )     •  Løsningene  som  medarbeiderne  er  med  på…   (Kjeldsen,  2006)   19  juni  2014  
 4. 4. Det  berømmelige  isQellet   19  juni  2014  
 5. 5. Koorienteringsmodellen   Sak   Leders   tolkning  av   sak   AnsaBes   tolkning  av   sak   Leders   oppfatning  av   perspek:v   AnsaBes   oppfatning  av   leders   perspek:v   Enighet   Forståelse   Nøyak:ghet   Samsvar   Samsvar   McLeod  &  Chaffee,  1973  
 6. 6. 4  koorienterings:lstander   Sann   konsensus   Dissens   Falsk   konsensus   Falsk   konflikt   19  juni  2014   Dozier  &  Ehling,  1992  
 7. 7. Enkel  vs.  dobbelkretslæring   19  juni  2014   Styrende   verdier   Handlinger   Avvik  eller   feil   Enkelkretslæring   Dobbeltkretslæring   Argyris  og  Schön,  1978  
 8. 8. Gjensidig  lærings-­‐modellen   Verdier  (Frame):   •  Utveksle  relevant   informasjon   •  Søk  gjensidig  læring   •  Fremme  opplyste  valg   •  Det  kan  hende  at  jeg  ikke   har  fåB  med  meg  alt…   •  Det  er  mulig  at  andre  har   seB  noe  som  jeg  har   overseB…   •  Uenighet  kan  være  kilde   :l  læring…   Handlinger:   •  Forklar  hva  får  meg  :l  å   tro  det  jeg  tror   •  S:lle  spørsmål  angående   de  andres  meninger   •  Innby  :l  at  folk  udordrer   mine  meninger   •  Vis  respekt  ved  å  gå  ut  fra   at  de  andre  også  er   interessert  i  og  i  stand  :l   å  lære   19  juni  2014  
 9. 9. Toveis  symmetrisk  kommunikasjon   19  juni  2014   Argyris  og  Schön,  1978   Våre  verdier,  holdninger  og  følelser     Våre  handlinger   Det  kan  hende  jeg  ikke  har  seB  hele   bildet     Jeg  forklarer  det  jeg  mener,  og   hvorfor  jeg  mener  det   De  andre  kan  ha  seB  noe  jg  har  gåB   glipp  av.     Jeg  s:ller  spørsmål  slik  at  jeg  får  en   dyp  forståelse  av  det  de  andre  mener   Uenighet  og  feil  kan  føre  :l  lærdom     Jeg  gir  uBrykk  for  følelser  på  en  måte   som  gjør  det  mulig  å  diskutere  dem    
 10. 10. Kontrollmodell  1  (bulldoser)   19  juni  2014   Argyris  og  Schön,  1978   Våre  verdier,  holdninger  og  følelser     Våre  handlinger   Jeg  har  reB  og  er  den  fornuhige  her     Jeg  legger  frem  egne  meninger  og   konklusjoner   De  som  er  uenige  med  meg  er   urimelige     Jeg  s:ller  ikke  spørsmål  angående   andres  meninger   Uenighet  er  nega:vt  –  og  noen   kommer  :l  å  tape     Jeg  oppmuntrer  ikke  :l  spørsmål   angående  mine  meninger    
 11. 11. Kontrollmodell  2     (jernhånd  i  silkehanske)   19  juni  2014   Argyris  og  Schön,  1978   Våre  verdier,  holdninger  og  følelser     Våre  handlinger   Jeg  har  reB  og  er  den  fornuhige  her     Jeg  holder  meg  passiv  inn:l  en   anledning  byr  seg     De  som  er  uenige  med  meg  er   urimelige     Jeg  s:ller  ledende  spørsmål  for  å   hjelpe  dem  med  å  forstå   Uenighet  er  nega:vt  –  og  noen   kommer  :l  å  tape     Jeg  prøver  å  redde  alle  parters  ansikt     Jeg  oppmuntrer  ikke  :l  spørsmål   angående  egne  meninger  
 12. 12. Evnen  :l  å  lyBe  ak:vt   •  En  enkel,  men  likevel  dypsindig  egenskap   •  Krever  at  vi  ikke  bare  hører  ordene,  men  også   omfavner  og  aksepterer  innholdet   •  Krever  at  vi  ikke  lar  egne  tanker  prege  oss   •  Man  må  høre  på  andre,  men  sam:dig  også  på   seg  selv  og  sine  reaksjoner   19  juni  2014  
 13. 13. 19  juni  2014   Slutnings-­‐   s:gen  
 14. 14.        Høy       Argumentasjon            Lav                        Lav              Høy                    Spørsmål   Matrise  for  argumentering/ undersøkelser   19  juni  2014     Forklarer   Er  påtvingende       Gjensidig  læring     Observerer   Er  unnvikende     Intervjuer   Avhører  
 15. 15. Balanse  er  ikke  nok!   •  Argumentasjon:  Du  er  en  idiot!   •  Spørsmål:  Var  du  født  sånn?   19  juni  2014  
 16. 16. HQA  eller  LQA?   •  Jeg  tror  vi  trenger  en  sterk  leder,  og  Espen  burde   være  vår  leder!   •  Jeg  tolker  denne  rapportens  sta:s:kker  slik  at  vi   har  utviklet  et  tryggere  arbeidssted.   •  Når  vi  snakker  sammen  er  det  ingen  som  hører   på  meg.  Jeg  har  vik:ge  innspill!   •  Den  beste  :den  for  å  kjøre  en  øvelse  er  midt  i  full   forvirring.  Forvirring  er  noe  vi  burde  utnyBe  siden   vi  er  et  krigsskip,  og  man  deltar  ikke  i  slag  når  alt   er  rolig.   19  juni  2014  
 17. 17. HQI  eller  LQI?   •  Jeg  har  forklart  hvordan  jeg  betrakter   situasjonen.  Kunne  du  fortelle  hvordan  du  ser   på  det?   •  Kan  du  gi  et  eksempel?   •  Hvordan  kan  det  være  at  du  har  så  mange   problemer  med  å  greie  din  del  av  prosjektet?   •  Nå  har  jeg  forklart  det  vi  skal  gjøre  to  ganger.   Dere  forstår  deBe  nå,  ikke  sant?   19  juni  2014  
 18. 18.                Høy         Argumentasjon                  Lav                              Lav            Høy                      Spørsmål   •  Forklarer  egen  tankegang   •  Gir  eksempler   •  Prøver  å  forstå  den  andres   synspunkter   •  Gransker  den  andres  tenking   •  Oppmuntrer  den  andre  Fl  å   uGordre   •  Kommer  med  konklusjoner   •  Gir  ingen  eksempler   •  Forklarer  ikke  egen   tankegang   •  Søker  bekrehende   synspunkter   •  S:ller  ledende  spørsmål   •  Forsøker  å  forhindre  den   andre  fra  å  udordre   Dobbelkretslæring   19  juni  2014  
 19. 19. Eksempel:   S:g  er  ansvarlig  for  et  kommunikasjonsprogram  ved  en  av  Norges  beste   høyskoler.     Som  et  ledd  i  høyskolens  internasjonaliseringsprosess  har  skolen  bestemt  at   noen  kurs  holdes  på  engelsk  for  at  studentene  skal  få  mer  erfaring  med  å   fungere  faglig  i  et  språk  som  de  kommer  :l  å  trenge.  Skolen  vil  forberede  sine   studenter  best  mulig  :l  deres  frem:dige  s:llinger.     S:g  mener  deBe  er  et  skriB  i  rik:g  retning.  Det  blir  bestemt  at  3  av  15  kurs   skal  holdes  på  engelsk.  I  :llegg  når  det  gjelder  disse  3  kurs  har  faglige   medarbeidere  lagt  inn  løpende  :lbakemeldinger  :l  studentene  og  krever   muntlige  presentasjoner  og  deltakelse  på  workshops;  deBe  krever  mer  arbeid   for  studentene,  de  faglige  ansaBe  og  de  i  administrasjonen,  men  resultatene   er  meget  posi:ve.     S:g  ville  få  administrasjonen  :l  å  godta  disse  endringene.       Følgende  samtale  skjedde  under  et  møte  der  S:g  presenterte  planen  for   administrasjonen:   19  juni  2014  
 20. 20. Eksempel:   Det  SFg  tenkte/følte,  men  ikke  sa:   Tenk  om  noen  fra  administrasjonen  for  en   gang  skyld  ba  om  en  udordring!  Det  er  sant   at  det  blir  mer  arbeid,  men  no  pain,  no   gain.  Denne  udordringer  har  skolen  og   studentene  bare  godt  av.     Det  er  ikke  bra,  verken  for  skolens  rennomé   eller  for  studentenes  læring  at  studentene   aldri  har  måBet  møte  høyere  standarder.   Det  er  bedre  at  de  lærer  å  fungere  på   engelsk  nå  enn  på  den  første  jobben.     EB  skriB  av  gangen?  Hvor  lat  går  det  an  å   være?  Jeg  skjønner  at  de  er  under   :dspress,  men  deBe  er  såpass  vik:g  at  de   må  ta  seg  :d  :l  det  og  ikke  bare  tenke  på   hva  som  er  leBest  for  dem.     Det  som  ble  sagt  i  samtalen  mellom   SFg  og  administrasjonen:   Adm:  Vi  har  aldri  haB  kurs  både  på  engelsk   og  med  så  mange  vurderingspunkter  før.   Jeg  faBer  ikke  hvorfor  vi  må  gjøre  deBe,  det   gjør  alt  så  mye  vanskeligere  for  oss.     S:g:  Jeg  er  bekymrt  over  at  skolen  ikke  har   krevd  slike  :ltak  av  sine  studenter  før.   Tiden  er  inne  nå!     Adm:  Kunne  vi  ikke  ta  det  eB  skriB  av   gangen?  Det  ville  gjøre  det  leBere  for  oss.     S:g:  Jeg  ser  ingen  grunn  :l  det.  DeBe  burde   vært  gjort  for  lenge  siden!     19  juni  2014  
 21. 21. Kilder:   •  Roberta  Wiig  Berg,  Associate  Professor,   Handelshøyskolen  BI   •  Chris  Argyris,  Professor  Emeritus,  Harvard   Business  School   •  Robert  Putnam,  Poli:cal  Scien:st,  Harvard   Business  School   •  Peter  Senge,  forsker  og  direktør  ved  Center  for   Organiza:onal  Learning  ved  MIT  Sloan  School  of   Management.   •  Kommunikasjon  for  ledere  og  organisasjoner   (2014),  Peggy  Simcic  Brønn  og  Jan  Ke:l  Arnulf.    19  juni  2014  
 22. 22. Gjerne  ta  kontakt  for  en  prat!   Alle  :ders  kommunikasjon  AS   Hilde  Fredheim  Høgberg   Kommunikasjonsrådgiver     Telefon:  +47  40  80  54  54   E-­‐post:  hilde@at-­‐k.no   www.alle:derskommunikasjon.no     www.facebook.com/ alle:derskommunikasjon   @Atkommunikasjon   instagram.com/atkommunikasjon          19  juni  2014  

×