Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ВІЗИТНА КАРТКА ВЧИТЕЛЯ
Проблема: Використання ІКТ при вивченні хімії
Педагогічний стаж: 22 роки
Спеціаліст вищої кваліфіка...
ВІДГАДАВШИ ЦІ ЗАГАДКИ І СКЛАВШИ
ПЕРШІ ЛІТЕРИ СЛІВ ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ ТЕМУ
НАШОГО ЗАНЯТТЯ
• ЕЛЕМЕНТ , НАЗВА ЯКОГО
СПІВЗВУЧНА З Н...
НЕ БІЙСЯ, ЩО НЕ ЗНАЄШ, БІЙСЯ, ЩО НЕ
НАВЧИШСЯ
Проблемне питання:
“Розвиток
пізнавальної
активності і
самостійності
учнів шл...
ВИКОРИСТАННЯ ІКТ
ПРИ ВИВЧЕННІ ХІМІЇ
„ХТО ЦІКАВИТЬСЯ
ПРЕДМЕТОМ, У ТОГО
ВІДКРИТІ ОЧІ І РОЗУМ”
ОСНОВНІ ВИДИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З ХІМІЇ
лекції різних видів:
- проблемна лекція-бесіда;
- діалогічна лекція з елементами
пр...
МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Проблемні завдання і
запитання:
Тема „Вуглеводи”
(11 клас)
Проблемні запитання:
1. Чи пр...
ЦІКАВІ ФАКТИ
При вивченні теми «Вода –
природний оксид» у 8 класі,
теми «Розчини» у 9 класі
• В даний момент 70 % поверхні...
УКРАЇНСЬКІ ПРИКАЗКИ, ПРИСЛІВ’Я
• Щоб узнати чоловіка, треба з ним
пуд солі з’їсти
• Без солі не смачно, без хліба не
ситно...
ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ –
це поєднання інформаційних
технологій з комунікаційними
для вирішення різноманітн...
ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ
Дозволяє
демонструвати
готові фрагменти
уроку, в повному
обсязі
використовувати
інформацію на
CD та D...
ПЕРЕВАГИ ДЛЯ УЧНІВ
Учні
починають
розуміти
складні ідеї
завдяки більш
ясної і
динамічної
подачі
матеріалу
Робить урок
ціка...
ІКТ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ УРОКУ
Застосу-
вання
ППЗ
Вивчення нового
матеріалу
Контроль знань
Відпрацювання
умінь і
навичок
Узага...
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Учні об’єднуються в творчі групи, обирають
тему, розподіляють обов'язки та складають
план ...
ВИВЧЕННЯ НОВОГО
МАТЕРІАЛУ
ДЕМОНСТРАЦІЯ ФІЛЬМІВ, ВІДЕО,
АНІМАЦІЙ
ДЕМОНСТРАЦІЯ ФІЛЬМІВ, ВІДЕО, АНІМАЦІЙ
• Вивчення будови атома
УТВОРЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ В МОЛЕКУЛІ АЗОТУ
УТВОРЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ В МОЛЕКУЛІ ХЛОРУ
• Вивчення внутрішньої будови речовин
ДЕМОНСТРАЦІЇ ДОСЛІДІВ
ПРОВЕДЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ
ІНТЕРАКТИВНА ДОШКА – ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ НАВЧАННЯ
• Зростання ефективності
навчально-виховного процесу
• Модернізація методів...
ПЕРЕВАГИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ
ПРЕЗЕНТАЦІЙ:
• презентації дають змогу учителю зацікавити аудиторію предметом –
заняття стають біл...
Мотчана С. І.
Хімія, 7 клас
Урок- презентація
Підготувала: вчитель хімії
Сосницької гімназії ім. О.П.
Довженка
Давайте поміркуємо
Чому в природі так мало
окремих атомів, більшість
існує тільки у вигляді молекул?
Атоми
сполучаються у молекули не безладно,
а у певній відповідності
HCl H2S
NH3
CH4
H2O
Вода
NH3
Амоніак
HСl
Хлоридна
кислота
HСl
Хлоридна
кислота
Сl
Н
H2O
Вода
Н Н
О
NH3
Амоніак
N
Н
Н
Н
Здатність атомів
утворювати певну
кількість зв'язків
називається
ВАЛЕНТНІСТЮ
Атоми
різних елементів
можуть
утворювати
певну
кількість зв'язків,
притаманну лише
їм
H2O
Вода
Н Н
О
Na2O
Натрій
оксид
Na
О
Na
CaO
Кальцій
оксид
Са
О
Атоми
зі сталою валентністю
Атоми
зі змінною валентністю
NH3
Амоніак
N
Н
Н
Н
N2O
Нітроген
оксид
О
NN
Валентність залежить від будови атома і
визначається за положенням у періодичній системі.
Валентність
Стала Змінна
Валентн...
Валентність атомів позначається
римськими цифрами, які
розташовуються над елементом
С О2
IV II
II
Al2 О3
III
Калій сульфід
К
К
S
K2S
Правила складання хімічних формул:
1. Об'єднуватись у молекули можуть:
Метал + неметал
Метал + Окс...
Алюміній оксид
Правила складання хімічних формул:
1. Об'єднуватись у молекули можуть:
Метал + неметал
Метал + Оксиген
Неме...
Алюміній оксид
Правила складання хімічних формул:
1. Об'єднуватись у молекули можуть:
Метал + неметал
Метал + Оксиген
Неме...
Застосуємо набуті знання на
практиці
 Складіть формули сполук за їх
валентністю:
KO, CaCl, AlCl, NaS, CuO, MgS
 Складіть...
К2О CaCI2 AICI3 Na2S
CuO MgS
Na2O CO Fe2O3 N2O5
РОЗРАХУНКОВІ ЗАДАЧІ
ВИКОРИСТАННЯ ХІМІЧНИХ ТРЕНАЖЕРІВ
Відпрацювання умінь і навичок
• Масова частка елемента в речовині –
це величина, що визначається
відношенням маси, яка припадає на
елемент, до маси всіє...
• Масова частка позначається w (читається дубль-
ве) і виражається у частках одиниці або у
відсотках. Спосіб обчислення по...
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Задача 1
Вивести формулу речовини, якщо відомо, що до її
складу входить Сульфур (масова частка станови...
Дано:
w(S) = 40%
w (O) = 60%
• SxOy - ?
Розв’язування:
Позначимо число атомів
Сульфуру через х, атомів Оксигену – через у....
Задача 2
Обчислити масову частку Алюмінію у
глиноземі Al2O3
Дано:
Al2O3.
Знайти:
w(Al) = ?
Розв’язування:
Mr(Al2O3) = 2Ar(Al) + 3Ar(O)
Mr(Al2O3) = 2 · 27 + 3 · 16 = 102
w(Al) =
102
5...
Задача 3
Визначити, яку масу алюмінію можна дістати з
глинозему масою 200 тис. т, якщо відомо, що
масова частка Алюмінію в...
Дано:
m(Al2O3) = 200 тис.т.
w(Al) = 53% = 0,53
m(Al) - ?
Розв’язування:
З умови задачі відомо,
що глинозем масою 1т
містит...
ВИКОРИСТАННЯ ППЗ
Практична робота № 1.
Добування карбон (IV)
оксиду,
взаємоперетворення
карбонатів і
гідрогенкарбонатів
• ...
ВИКОРИСТАННЯ ХІМІЧНИХ ТРЕНАЖЕРІВ
Відпрацювання умінь і
навичок
РОБОТА В ГРУПАХ
ХІМІЧНИЙ ТРЕНАЖЕР
а б в г д е є ж з і ї и
К Na Ва Са Mg А1 ІІ
Fе
IІІ
Fе
Zn І
Сu
ІІ
Сu
Lі
1 С1-
2 Вr-
3 I-
4 S=
5 SO3=
6 SO...
КАРТКИ САМОКОНТРОЛЮ-ВІДПОВІДІ
Сl- SO4= РО4≡
K KCl K2SO4 K3РО4
Са СаСl2 СаSO4 Са3(РО4)2
Аl АlСl3 Аl2(SO4)3 АlРО4
Варіант 1
...
ЗАПОВНИТИ ПОРОЖНІ КЛІТИНКИ.
Формула
оксиду
Назва
оксиду
Формула
основи, що
відповідає
оксиду
Назва основи,
що відповідає
о...
Ca O Be O Fe O
HCl Na2O H2 S
MgO Zn O CuO
ВИГРАШНИЙ ШЛЯХ – ФОРМУЛИ ОСНОВНИХ
ОКСИДІВ.
SO3 SiO2 Fe2O3
N2 O5 CaO Fe O
P2 O5 MgO Na2O
ВИГРАШНИЙ ШЛЯХ – ФОРМУЛИ КИСЛОТНИХ
ОКСИДІВ.
HCl HBr H3PO4
H2SO3 HNO3 H2SO4
H2S H2CO3 H2SiO3
ВИГРАШНИЙ ШЛЯХ – ФОРМУЛИ
ДВОХОСНОВНИХ КИСЛОТ.
«БІЛА ВОРОНА»
NА2O H2S HCL
CA O H2CO3 HNO3
CU O H2 SO4 HBR
ZN O H2 SO3 H2 CO3
MGO H2 SIO3 HI
МЕТОД «ХІМІЧНА ЕСТАФЕТА»
Здійснити перетворення:
• CuS => SO2 => SO3 => H2SO4 =>BaSo4
• Cu -> CuO -> Cu(NO3)2 -> Cu(OH)2 -...
УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ
• «Основні класи неорганічних сполук»
• Варіант 1
• І рівень
• 1. Вкажіть формулу амфотерного гідроксид...
ІІ рівень
5. Запропонуйте відповідність між можливістю проходження реакції
та
реагентами:
1) реакція відбувається; А) Zn(O...
ІІІ РІВЕНЬ
8. ЗАПИШІТЬ РІВНЯННЯ РЕАКЦІЙ, ЯКЩО ЦЕ МОЖЛИВО, МІЖ НАТРІЙ
ГІДРОКСИДОМ ТА
РЕЧОВИНАМИ: НІТРАТНА КИСЛОТА, БАРІЙ ОР...
УЗАГАЛЬНИМО
В умовах
формування
відкритого
інформаційно-
освітнього
простору ІКТ
стають
невід'ємним
атрибутом
навчального
...
використання ікт при вивченні хімії
використання ікт при вивченні хімії
використання ікт при вивченні хімії
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

використання ікт при вивченні хімії

використання ікт при вивченні хімії

 • Soyez le premier à commenter

використання ікт при вивченні хімії

 1. 1. ВІЗИТНА КАРТКА ВЧИТЕЛЯ Проблема: Використання ІКТ при вивченні хімії Педагогічний стаж: 22 роки Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії Вчитель хімії Сосницької гімназіїї ім. О.П.Довженка. Мотчана Світлана Іванівна
 2. 2. ВІДГАДАВШИ ЦІ ЗАГАДКИ І СКЛАВШИ ПЕРШІ ЛІТЕРИ СЛІВ ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ ТЕМУ НАШОГО ЗАНЯТТЯ • ЕЛЕМЕНТ , НАЗВА ЯКОГО СПІВЗВУЧНА З НАЗВОЮ КРАЇНИ ,ДЕ ЗНАХОДИТЬСЯ НАЙЧИСТІШИЙ ЗРАЗОК ПРИРОДНОГО ЗАЛІЗА • МЕТАЛ В СОЛЯХ НЕ НЕБЕЗПЕЧНИЙ І В ОРГАНІЗМІ ТЕЖ ДОРЕЧНИЙ • МЕТАЛ, ЯКИЙ ЗА ДРЕВНЬОЮ МІФОЛОГІЄЮ ПРИРЕЧЕНИЙ НА «ВІЧНІ МУКИ» • Яка вода стає каламутною від дихання? • Від назви якого хімічного елемента відкинувши першу літеру, можна утворити назву спиртного напою? • Символ елемента, розчин якого лякає всіх малих бешкетників. • Який метал входить до складу хлорофілу? • Речовина, яка сповільнює хімічну реакцію. • Інша назва калій гідроксиду.
 3. 3. НЕ БІЙСЯ, ЩО НЕ ЗНАЄШ, БІЙСЯ, ЩО НЕ НАВЧИШСЯ Проблемне питання: “Розвиток пізнавальної активності і самостійності учнів шляхом використання ІКТ на уроках хімії” Педагогічне кредо: • “Без постійного самовдосконалення учителем бути неможливо”
 4. 4. ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ПРИ ВИВЧЕННІ ХІМІЇ
 5. 5. „ХТО ЦІКАВИТЬСЯ ПРЕДМЕТОМ, У ТОГО ВІДКРИТІ ОЧІ І РОЗУМ”
 6. 6. ОСНОВНІ ВИДИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З ХІМІЇ лекції різних видів: - проблемна лекція-бесіда; - діалогічна лекція з елементами проблемної і пошукової роботи; - лекція-презентація; - брейн-ринг; - прес-конференція. семінарські та лабораторні заняття; Самостійні і контрольні роботи.
 7. 7. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Проблемні завдання і запитання: Тема „Вуглеводи” (11 клас) Проблемні запитання: 1. Чи правильне твердження, що хліб, сир, ковбаса, цукор є штучною їжею? 2. Який зв’язок між буряком і тістечком? 3. Чому хворим на цукровий діабет інсулін вводять у кров, а не дають з їжею? Тема „Нітроген і фосфор” (10 клас) Проблема: Азот, хто він – друг чи ворог? Чому елементу Нітрогену найбільш не повезло з назвою? Тема „Білки” (11 клас) Проблемне запитання: Давні мисливці, не знаючи хімії, змащували наконечники стріл білком, щоб паралізувати здобич.На яких властивостях грунтується така дія білка?
 8. 8. ЦІКАВІ ФАКТИ При вивченні теми «Вода – природний оксид» у 8 класі, теми «Розчини» у 9 класі • В даний момент 70 % поверхні Землі покриті водою , а придатний до вживання тільки 1 % цієї води. • Кров людини на 83% складається з води. Кавун на 93% складається з води. • Людський організм на 60-70 % складається з води а дитячий на 80 %. П'ятимісячний ембріон складається з води на 94%. • Людина за своє життя випиває в середньому 35 тонн води. • Людина може обходитися без їжі 30 діб і лише менше тижня без води.
 9. 9. УКРАЇНСЬКІ ПРИКАЗКИ, ПРИСЛІВ’Я • Щоб узнати чоловіка, треба з ним пуд солі з’їсти • Без солі не смачно, без хліба не ситно. • Заробив на сіль до оселедця • Немає долі без солі. • Сіль, дорожча за золото. • Хліб, сіль, вода — козацька їда • В решеті води не наносиш. • Вода все сполоще, крім лихого слова. • Вода в одного бере, а другому дає. • Води - хоч топитись, та нема де напитись. • Золотий молоток і залізні двері відчиняє. • Гість першого дня - золото, другого - срібло, а третього - мідь: додому їдь. • Куй залізо, поки гаряче. • Іржа залізо їсть, а чоловіка - хвороба. • На тоє коваль кліщі має, щоб його в руки не пекло, як залізо тримає
 10. 10. ІНФОРМАЦІЙНО- КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – це поєднання інформаційних технологій з комунікаційними для вирішення різноманітних задач сучасного освітньо-інформаційного суспільства ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – це сукупність методів, засобів і прийомів, що використовуються з метою збирання, зберігання, опрацювання, розповсюдження, відображення і використання різноманітних даних задля інтересів і потреб користувачів
 11. 11. ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ Дозволяє демонструвати готові фрагменти уроку, в повному обсязі використовувати інформацію на CD та DVD Зручно працювати з класом або групою учнів. Дозволяє збільшити обсяг навчального матеріалу. Надихає на пошук нових підходів до навчання, стимулює професійний ріст учителя.
 12. 12. ПЕРЕВАГИ ДЛЯ УЧНІВ Учні починають розуміти складні ідеї завдяки більш ясної і динамічної подачі матеріалу Робить урок цікавішим, надає більших можливостей для участі в навчальному процесі, розвиває мотивацію Розвиває особистісні й соціальні навички; учні працюють творчо, стають впевненішими у собі
 13. 13. ІКТ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ УРОКУ Застосу- вання ППЗ Вивчення нового матеріалу Контроль знань Відпрацювання умінь і навичок Узагальнення знань
 14. 14. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ Учні об’єднуються в творчі групи, обирають тему, розподіляють обов'язки та складають план дій Відбирають, накопичують та систематизують Інформацію, уточнюють форми подання матеріалу Створюють мультимедійну презентацію проекту. Готуються до захисту, обговорюють можливості подальшої роботи над проектом Презентування та оцінювання проекту
 15. 15. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ ДЕМОНСТРАЦІЯ ФІЛЬМІВ, ВІДЕО, АНІМАЦІЙ
 16. 16. ДЕМОНСТРАЦІЯ ФІЛЬМІВ, ВІДЕО, АНІМАЦІЙ • Вивчення будови атома
 17. 17. УТВОРЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ В МОЛЕКУЛІ АЗОТУ
 18. 18. УТВОРЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ В МОЛЕКУЛІ ХЛОРУ • Вивчення внутрішньої будови речовин
 19. 19. ДЕМОНСТРАЦІЇ ДОСЛІДІВ
 20. 20. ПРОВЕДЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ
 21. 21. ІНТЕРАКТИВНА ДОШКА – ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ НАВЧАННЯ • Зростання ефективності навчально-виховного процесу • Модернізація методів і форм навчання • Динамічність використання ресурсу • Вирішення навчальних задач усіх типів • Активізація зорового сприйняття матеріалу • Розвиток просторової уяви • Забезпечення роботи як з цілим класом або групами, так і з окремими учнями Company Logo
 22. 22. ПЕРЕВАГИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ: • презентації дають змогу учителю зацікавити аудиторію предметом – заняття стають більш емоційними; • презентації можуть створюватися не тільки для показу на великому екрані для аудиторії, але також можуть використовуватися для індивідуального перегляду на комп’ютері; • комп’ютерні презентації можуть використовуватися як для занять з безпосередньою участю учителя, так і без його участі (наприклад, під час виконання самостійної роботи); • маневреність при доборі потрібної послідовності відображення навчальної інформації.
 23. 23. Мотчана С. І. Хімія, 7 клас Урок- презентація Підготувала: вчитель хімії Сосницької гімназії ім. О.П. Довженка
 24. 24. Давайте поміркуємо Чому в природі так мало окремих атомів, більшість існує тільки у вигляді молекул?
 25. 25. Атоми сполучаються у молекули не безладно, а у певній відповідності HCl H2S NH3 CH4
 26. 26. H2O Вода NH3 Амоніак HСl Хлоридна кислота
 27. 27. HСl Хлоридна кислота Сl Н
 28. 28. H2O Вода Н Н О
 29. 29. NH3 Амоніак N Н Н Н
 30. 30. Здатність атомів утворювати певну кількість зв'язків називається ВАЛЕНТНІСТЮ
 31. 31. Атоми різних елементів можуть утворювати певну кількість зв'язків, притаманну лише їм
 32. 32. H2O Вода Н Н О Na2O Натрій оксид Na О Na CaO Кальцій оксид Са О Атоми зі сталою валентністю
 33. 33. Атоми зі змінною валентністю NH3 Амоніак N Н Н Н N2O Нітроген оксид О NN
 34. 34. Валентність залежить від будови атома і визначається за положенням у періодичній системі. Валентність Стала Змінна Валентність (Н) = І Валентність (О) = ІІ Валентність (F) = І Максимальна валентність = № групи. (виключення О = ІІ, Fe = ІІ, ІІІ) Мінімальна валентність ( неметалів у сполукахіз металами і Н) = 8 – № групи. Проміжні валентності = максимальна валентність мінус числа кратні двом.Валентність елементів І,ІІ,ІІІ груп = № групи (виключення Cu = I і ІІ) У бінарних сполуках сумарна валентність усіх атомів одного елемента завжди дорівнює сумарній валентності усіх атомів другого елемента
 35. 35. Валентність атомів позначається римськими цифрами, які розташовуються над елементом С О2 IV II II Al2 О3 III
 36. 36. Калій сульфід К К S K2S Правила складання хімічних формул: 1. Об'єднуватись у молекули можуть: Метал + неметал Метал + Оксиген Неметал + Оксиген Гідроген + Неметал 2. Всі валентності мають бути зайняті
 37. 37. Алюміній оксид Правила складання хімічних формул: 1. Об'єднуватись у молекули можуть: Метал + неметал Метал + Оксиген Неметал + Оксиген Гідроген + Неметал 2. Всі валентності мають бути зайняті Al О
 38. 38. Алюміній оксид Правила складання хімічних формул: 1. Об'єднуватись у молекули можуть: Метал + неметал Метал + Оксиген Неметал + Оксиген Гідроген + Неметал 2. Всі валентності мають бути зайняті Al О О О Al Al – ІІІ О - ІІ 6 Al2O3
 39. 39. Застосуємо набуті знання на практиці  Складіть формули сполук за їх валентністю: KO, CaCl, AlCl, NaS, CuO, MgS  Складіть формули бінарних сполук з Оксигеном: Натрію; Карбону (ІІ); Феруму (ІІІ); Нітрогену (V).
 40. 40. К2О CaCI2 AICI3 Na2S CuO MgS Na2O CO Fe2O3 N2O5
 41. 41. РОЗРАХУНКОВІ ЗАДАЧІ ВИКОРИСТАННЯ ХІМІЧНИХ ТРЕНАЖЕРІВ Відпрацювання умінь і навичок
 42. 42. • Масова частка елемента в речовині – це величина, що визначається відношенням маси, яка припадає на елемент, до маси всієї речовини.
 43. 43. • Масова частка позначається w (читається дубль- ве) і виражається у частках одиниці або у відсотках. Спосіб обчислення полягає у знаходженні частини від цілого за формулою: • w = • де w – масова частка елемента; Ar – відносна атомна маса елемента; n – кількість атомів елемента у формулі; Mr – відносна молекулярна або формульна маса речовини. Mr nAr
 44. 44. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ Задача 1 Вивести формулу речовини, якщо відомо, що до її складу входить Сульфур (масова частка становить 40%) і Оксиген.
 45. 45. Дано: w(S) = 40% w (O) = 60% • SxOy - ? Розв’язування: Позначимо число атомів Сульфуру через х, атомів Оксигену – через у. Число атомів у речовині прямо пропорційне масовій частці елемента й обернено пропорційне його відносній атомній масі, тобто x : y = х : у = 1,25 : 3,75 Знайдені числа виражають кількісне відношення між атомами елементів. Але відношення між атомами може бути виражене тільки цілими числами. Тому обираємо найменше із знайдених чисел, приймаємо його за одиницю і ділимо на нього решту чисел: Формула SO3 х : у = ; 16 60 : 32 40 )O( )O( : )S( )S(  rr A w A w 3:1 25,1 75,3 : 25,1 25,1 
 46. 46. Задача 2 Обчислити масову частку Алюмінію у глиноземі Al2O3
 47. 47. Дано: Al2O3. Знайти: w(Al) = ? Розв’язування: Mr(Al2O3) = 2Ar(Al) + 3Ar(O) Mr(Al2O3) = 2 · 27 + 3 · 16 = 102 w(Al) = 102 54 = 0,53, або 53%
 48. 48. Задача 3 Визначити, яку масу алюмінію можна дістати з глинозему масою 200 тис. т, якщо відомо, що масова частка Алюмінію в глиноземі становить 53%.
 49. 49. Дано: m(Al2O3) = 200 тис.т. w(Al) = 53% = 0,53 m(Al) - ? Розв’язування: З умови задачі відомо, що глинозем масою 1т містить 1т · 0,53 = 0,53т Al, а 200 тис. т – 200тис. т · 0,53 = 106 тис. т Al.
 50. 50. ВИКОРИСТАННЯ ППЗ Практична робота № 1. Добування карбон (IV) оксиду, взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів • http://www.znanius.c om/4301.html Company Logo
 51. 51. ВИКОРИСТАННЯ ХІМІЧНИХ ТРЕНАЖЕРІВ Відпрацювання умінь і навичок
 52. 52. РОБОТА В ГРУПАХ
 53. 53. ХІМІЧНИЙ ТРЕНАЖЕР а б в г д е є ж з і ї и К Na Ва Са Mg А1 ІІ Fе IІІ Fе Zn І Сu ІІ Сu Lі 1 С1- 2 Вr- 3 I- 4 S= 5 SO3= 6 SO4= 7 РO4≡ 8 СОз= 9 SiOз= 10 NO3- 11 NO2- 12 F- ї Company Logo
 54. 54. КАРТКИ САМОКОНТРОЛЮ-ВІДПОВІДІ Сl- SO4= РО4≡ K KCl K2SO4 K3РО4 Са СаСl2 СаSO4 Са3(РО4)2 Аl АlСl3 Аl2(SO4)3 АlРО4 Варіант 1 I- CO3= РО4≡ Li LiI Li2CO3 Li3PO4 Ba BaI2 BaCO3 Ba3(PO4)2 Fe(III) FeI3 Fe2(CO3)3 FePO4 Варіант 2 NO3- SO3= РО4≡ Na NaNO3 Na2SO3 Na3PO4 Mg Mg(NO3)2 MgSO3 Mg3(PO4)2 Sc(III) Sc(NO3)3 Sc2(SO3)3 ScPO4 Варіант 3 Br- SiO3= РО4≡ Ba BaBr2 BaSiO3 Ba3(PO4)2 Pb(ІІ) PbBr2 PbSiO3 Pb3(PO4)2 Cr(III) CrBr3 Cr2(SiO3)3 CrPO4 Варіант 4
 55. 55. ЗАПОВНИТИ ПОРОЖНІ КЛІТИНКИ. Формула оксиду Назва оксиду Формула основи, що відповідає оксиду Назва основи, що відповідає оксиду алюміній оксид CaO КОН Натрій гідроксид
 56. 56. Ca O Be O Fe O HCl Na2O H2 S MgO Zn O CuO ВИГРАШНИЙ ШЛЯХ – ФОРМУЛИ ОСНОВНИХ ОКСИДІВ.
 57. 57. SO3 SiO2 Fe2O3 N2 O5 CaO Fe O P2 O5 MgO Na2O ВИГРАШНИЙ ШЛЯХ – ФОРМУЛИ КИСЛОТНИХ ОКСИДІВ.
 58. 58. HCl HBr H3PO4 H2SO3 HNO3 H2SO4 H2S H2CO3 H2SiO3 ВИГРАШНИЙ ШЛЯХ – ФОРМУЛИ ДВОХОСНОВНИХ КИСЛОТ.
 59. 59. «БІЛА ВОРОНА» NА2O H2S HCL CA O H2CO3 HNO3 CU O H2 SO4 HBR ZN O H2 SO3 H2 CO3 MGO H2 SIO3 HI
 60. 60. МЕТОД «ХІМІЧНА ЕСТАФЕТА» Здійснити перетворення: • CuS => SO2 => SO3 => H2SO4 =>BaSo4 • Cu -> CuO -> Cu(NO3)2 -> Cu(OH)2 -> CuO • Zn -> ZnSO4 -> Zn(OH)2 -> ZnO -> ZnCl2 • NaOH ->Na2CO3->CaCO3->CaO->CaCl2 •
 61. 61. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ • «Основні класи неорганічних сполук» • Варіант 1 • І рівень • 1. Вкажіть формулу амфотерного гідроксиду: • А) Fe(OH)2; Б) Mg(OH)2; В) NaOH; Г) Zn(OH)2. • 2. Запропонуйте речовину, яка не взаємодіє з купрум ( ІІ ) нітратом: • А) сульфатна кислота; Б) калій гідроксид; • В) натрій хлорид; Г) залізо. • 3. Вкажіть колір якого набуде лакмус у розчині калій гідроксиду: • А) червоний; Б) синій; В) малиновий; Г) жовтий. • 4. Запропонуйте речовину, яка взаємодіє із лугами лише у розчині: • А) ортофосфатна кислота; Б) нітроген ( V ) оксид; • В) карбон ( ІV ) оксид; Г) цинк хлорид. ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
 62. 62. ІІ рівень 5. Запропонуйте відповідність між можливістю проходження реакції та реагентами: 1) реакція відбувається; А) Zn(OH)2 + KOH ®; 2) реакція не відбувається. Б) MnBr2 + Zn ®; В) Cu(OH)2 + HCl ®; Г) K2SO4 + HNO3 ®. 6. Віднайдіть відповідність між ознакою реакції та речовинами що між собою взаємодіють: 1) виділення газу; А) алюміній гідроксид + ортофосфатна кислота; 2) випадання осаду; Б) купрум ( ІІ ) нітрат + мідь; 3) утворилась вода. В) барій гідроксид + сульфур ( VІ ) оксид; Г) ферум ( ІІ ) сульфід + сульфатна кислота. 7. Встановіть послідовність можливості витіснення металами Стануму із його солей, починаючи від найбільш активного: А) Fe; Б) Al; В) Mg; Г) Ni.
 63. 63. ІІІ РІВЕНЬ 8. ЗАПИШІТЬ РІВНЯННЯ РЕАКЦІЙ, ЯКЩО ЦЕ МОЖЛИВО, МІЖ НАТРІЙ ГІДРОКСИДОМ ТА РЕЧОВИНАМИ: НІТРАТНА КИСЛОТА, БАРІЙ ОРТОФОСФАТ, СУЛЬФУР ( ІV ) ОКСИД, ЦИНК ГІДРОКСИД, ФЕРУМ ( ІІ ) СУЛЬФІД. ВКАЖІТЬ ЗАГАЛЬНУ СУМУ КОЕФІЦІЄНТІВ У РІВНЯНЬ РЕАКЦІЙ, ЩО ВІДБУВАЮТЬСЯ. 9. ЗАПРОПОНУЙТЕ КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ ФЕРУМ ( ІІІ ) ОКСИДУ, ЩО УТВОРИВСЯ ВНАСЛІДОК РОЗКЛАДУ 14 Г ФЕРУМ ( ІІІ ) ГІДРОКСИДУ. А) 0,07 МОЛЬ; Б) 0,7 МОЛЬ; В) 7 МОЛЬ; Г) 7,7МОЛЬ. ІV РІВЕНЬ 10. НАПИШІТЬ РІВНЯННЯ РЕАКЦІЙ МІЖ РЕЧОВИНАМИ: А) КАЛЬЦІЙ ГІДРОКСИДОМ І НІТРОГЕН ( V ) ОКСИДОМ; Б) ЦИНКУ І ПЛЮМБУМ ( ІІ ) НІТРАТОМ; В) ХРОМ ( ІІІ ) ГІДРОКСИДОМ І СУЛЬФАТНОЮ КИСЛОТОЮ; Г) ЦИНК ГІДРОКСИДОМ І КАЛІЙ ОКСИДОМ. ВКАЖІТЬ ЗАГАЛЬНУ СУМУ КОЕФІЦІЄНТІВ ПРОДУКТІВ РЕАКЦІЙ В УСІХ РІВНЯННЯХ РЕАКЦІЙ. 11. СУМІШ ЦИНКУ І МІДІ МАСОЮ 10 Г, ПРОРЕАГУВАЛА ІЗ РОЗБАВЛЕНОЮ СУЛЬФАТНОЮ КИСЛОТОЮ МАСОЮ 2 Г. ВСТАНОВІТЬ МАСОВУ ЧАСТКУ МІДІ У СУМІШІ. А) 78%; Б) 87%; В) 90%; Г) 91%.
 64. 64. УЗАГАЛЬНИМО В умовах формування відкритого інформаційно- освітнього простору ІКТ стають невід'ємним атрибутом навчального процесу. ІКТ відкривають можливості для вдосконалення діяльності вчителя за рахунок організації особистісно- орієнтованого навчання на вищому рівні Все це націлює вчителя на творчий пошук нових шляхів реалізації освітніх, виховних і розвиваючих цілей засобами ІКТ

×