Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Ad

“Nghịch”U-boot


   HND
 Tháng 9, 2012

Ad

Phần 1

LÝ DO PHẢI NGHỊCH

Ad

Build U-boot: vài thắc mắc
• Configure board:
 – #make CROSS_COMPILE=arm-none-eabi-
  da850evm_config.
 – #make CROSS_...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 32 Publicité
1 sur 32 Publicité

Plus De Contenu Connexe

U boot

 1. 1. “Nghịch”U-boot HND Tháng 9, 2012
 2. 2. Phần 1 LÝ DO PHẢI NGHỊCH
 3. 3. Build U-boot: vài thắc mắc • Configure board: – #make CROSS_COMPILE=arm-none-eabi- da850evm_config. – #make CROSS_COMPILE=arm-none-eabi- • Cái gì thực sự chạy đằng sau các lệnh này? – File nào sẽ được khi gọi khi các lệnh trên được thực thi? – Liệu U-boot lấy từ trên mạng về, có chạy với board của mình hay không?
 4. 4. Tại sao “phá” U-boot(1) • Vai trò quen thuộc: – Sử dụng U-boot như là bootloader: boot từ flash(nor,nand,MMC), hay boot từ cách kênh giao tiếp như: ethernet, uart. – Sử dụng U-boot để gọi linux kernel: truyền arguments cho kernel.
 5. 5. Tại sao “phá” U-boot(2) • Vai trò “phá” – Dùng U-boot để học nhúng(embedded system). – Dùng U-boot để phát triển ứng dụng đơn(stand- alone application). – Dùng U-boot để thử nghiệm driver: GPIO,uart,spi, i2c, ethernet, flashs…
 6. 6. Ai nên “phá” U-boot(1) • Các “tay mơ”( newbie) chưa biết gì U-boot nên “phá”. • Chưa biết về nhúng. • Các chuyên gia làm board(hardware expert) nên “phá”.
 7. 7. Ai nên “phá” U-boot(2) • Cho Newbie: – Làm quen với cách làm việc của open source: cài đặt cross-compiler, Makefile, C source code. – Sau đó là làm quen với CPU: starup code, system configuration. – Làm quen với cách viết code trên C.
 8. 8. Ai nên “phá” U-boot(3) • Chuyên gia sản xuất development board – Tạo u-boot phù hợp với board của mình( chẳng lẽ cứ xài u-boot của người khác). – Cung cấp nhanh ứng dụng để test hardware.
 9. 9. Phần 2 CHUẨN BỊ “NGHỊCH”
 10. 10. Chuẩn bị môi trường “nghịch”(1) • Môi trường miễn phí: – 1 máy tính “dỏm”, có cài Ubuntu(12.04 or higher). – Internet: nhớ có tunnel proxy để vượt tường lửa -> truy cập facebook(giải thích sau).
 11. 11. Chuẩn bị môi trường “nghịch”(2) • Trình biên dịch: – Sử dụng Code Sourcery: • Có phiên bản miễn phí: • Có phiên bản commercial(phòng khi dự án thành công,có tiền chuyển từ miễn phí sang). – Lưu ý khi download Code Sourcery: • Download phiên bản dành cho loại CPU nào(arm,intel,MIPS,…) • Môi trường để cài: Linux(Ubuntu), hay Windows. • Download the EABI Release: dành cho build U-boot,linux kernel( arm-none-eabi-) • Download the GNU/Linux Release: dành cho build ứng dụng để chạy trên linux(arm-none-linux-gnueabi-gcc- ),chưa cần thiết cho build U-boot,kernel linux.
 12. 12. Chuẩn bị môi trường “nghịch”(3) • Cài đặt cross-compiler: – Chạy cài đặt Code Sourcery trên Ubuntu( chọn thiết lập mặc định cho chắc). Nếu Ubuntu không cho chạy(do thiếu quyền) thì mở Terminal, và thiết lập: • #chmod +x “file cài đặt code sourcery” – Test cross-compiler: mở Terminal, chạy dòng lệnh sau: • #arm-none-eabi-gcc -v
 13. 13. U-boot source code • Download phiên bản U-boot mới nhất từ đây:http://ftp.denx.de/pub/u-boot/ • Hiện tại( Tháng 9, 2012) phiên bản an toàn nhất là: 2012_04 ( tuy nhiên có vấn đề với đọc Nand flash của TI). • Giải nén u-boot: – #tar zvf u-boot-2012.04.tar.bz2
 14. 14. Phần 3: B ẮT ĐẦU “NGHỊCH”
 15. 15. Môi trường phần cứng(1) • SBC8018. – Sử dụng chip AM1808( tương đương L138,nhưng không có khối DSP). – Các tham số hardware cần lưu ý: • DDR: có dung lượng 128MBytes, bắt đầu từ địa chỉ: 0xc0000000 • UART: • NAND flash:
 16. 16. Giải mã U-boot – Configuration(1) • Trước khi build u-boot,ta phải config source code bằng lệnh: – #make CROSS_COMPILE=arm-none-eabi- da850evm_config • Vậy lệnh này ở đâu ra? • Kiểm tra file board.cfg sẽ có 1 trường dữ liệu: da850evm arm arm926ejs da8xxevm davinci davinci da850evm:MAC_ADDR_IN_SPIFLASH
 17. 17. Giải mã U-boot – Configuration(2) Giá trị Ý Nghĩa Target da850evm: tên của board. Do đó khi config board ta phải chạy lệnh: #make CROSS_COMPILE=arm-none-eabi- da850evm_config ARCH arm CPU arm926ejs Board name da8xxevm Vendor davinci Soc davinci Options da850evm:MAC_ADDR_IN_SPIFLASH
 18. 18. Giải mã U-boot - CPU • Từ bảng cấu hình, ta sẽ biết ngay đoạn mã quan trọng nhất: startup code cho CPU của board sẽ nằm ở: – /arch/arch’value/cpu/cpu’s value/soc : arch/arm/cpu/arm926ejs/davinci
 19. 19. Giải mã U-boot – Board • Code dành để cấu hình board(sau khi start up) sẽ nằm ở: – /board/vendor/board name: /board/davinci/da8xxevm • Vấn đề xuất hiện: trong thư mục /board/davinci/da8xxevm có rất nhiều file .c cho từng loại board khác( da830 …) vậy căn cứ vào đâu để biên dịch đúng file da850evm.c: kiểm tra Makefile ta thấy: – COBJS-$(CONFIG_MACH_DAVINCI_DA850_EVM) += da850evm.o – Điều đó chứng tỏ CONFIG_MACH_DAVINCI_DA850_EVM đã được “define” đâu đó.
 20. 20. Giải mã U-boot – “Đầu bự” • U-boot giấu file config cho từng board ở nơi khá bí hiểm: – includeconfigs • Toàn bộ các file định nghĩa cho các board phải nằm ở đây dưới cái tên: “board_name”.h . Trong trường hợp cụ thể ở đây là: da850evm.h • Mở ra đúng phóc là có – #define CONFIG_MACH_DAVINCI_DA850_EVM
 21. 21. Giải mã U-boot – Xong • Tới đây về cơ bản ta đã biết đường đi lối lại của U-boot khi nó configure, và biên dịch cho một board mới. • Để cho rõ, ta nên làm một bài tập nhỏ sau: tạo “code base” trên u-boot hỗ trợ custom defined board như sau: CPU: am1808, board name: bullet, thiết kế giống như da850evm. Yêu cầu: các lệnh sau biên dịch thành công: – #make CROSS_COMPILE=arm-none-eabi- bullet_config – #make CROSS_COMPILE=arm-none-eabi- • Có thể làm cho atmel, samsung hay freescale arm9 đang có trên thị trường tùy ý.
 22. 22. Giải mã U-boot – Chữ nhiều quá thêm cái hình cho dễ hiểu
 23. 23. Giải mã U-boot: Đã thật sự xong chưa? • Đã thật sự xong chưa? Liệu biên dịch thành công thì nạp xuống board có ra gì không? • Sự cần thiết của driver. • Các driver cần lưu ý: – UART. – Ethernet. – NAND flash.
 24. 24. Giải mã U-boot: Driver • Điều chắc chắn: nếu board của bạn “mông má” từ 1 board đã chạy rồi(lưu ý phần UART phải giống nhé), quá trình tạo code giống như đã trình bày ở trên, thì console chắc cú là xuất ra dòng: #u-boot> • Vậy phải làm gì tiếp theo? Driver tiếp là cái chắc vì: – Ngoại vi chắc chắn là khác với board gốc. – Chân cẳng cũng khác.
 25. 25. Giải mã U-boot: Thực thi U-boot • U-boot được chạy như thế nào? – Tất cả CPU sẽ có phần bootstrap, đoạn code nhỏ này khởi tạo PLL, SRAM, SDRAM… Bootstrap này có sẵn hay có thể nạp vào SRAM của CPU bằng JTAG. – Nếu boot từ flash(nor, nand, spi), bootstrap sẽ truy cập( driver đọc flash tích hợp sẵn trong bootstrap) và đọc file(trong trường hợp này là u-boot) và để lên SDRAM. – Sau đó nhảy đến SDRAM tại địa chỉ vừa load để thực thi file. – Vì bootstrap chạy trên SRAM, nên nó khá nhỏ nên thường không có serial, ethernet …
 26. 26. Giải mã U-boot: Driver • Vị trí source driver thường dùng: – /driver/serial: dành cho serial – /driver/mtd: memory technology device, nor nand và các loại flash vào đây. – /driver/gpio – /driver/net: lưu ý là các driver cho PHY device thường lại được đặt khá lung tung • /driver/net/phy. • Đôi khi nằm cùng vị trí với CPU,hoặc board( đề cập slide 17/18).
 27. 27. Giải mã U-boot: Driver UART • Nhớ lại file “đầu bự” da850evm.h ở slide 19 – CONFIG_SYS_NS16550 – CONFIG_SYS_NS16550_SERIAL • Tham chiếu vào Makefile ở /drivers/serial ta sẽ biết những file nào sẽ biên dịch để sử dụng là driver cho board.
 28. 28. Giải mã U-boot: Driver ethernet(1) • U-boot chia ethernet làm 2 phần: – /net : có thể nói đây là lớp TCP/IP , phần này chắc chắn đúng, và ít khi cần port lại. – /drivers/net và /drivers/net/phy: tương ứng cho lớp MAC và PHY, cần port mỗi khi làm cho board mới. – Đầu mối kết hợp giữa 2 phần trên được thực hiện trong phần khởi tạo board, với sbc8018 thì trong hàm davinci_emac_initialize gọi bởi cpu_eth_init
 29. 29. Giải mã U-boot: Driver ethernet(2) • Việc cần làm khi port: – Driver cho MAC quan trọng hơn PHY ( PHY gần như không cần, chỉ cần theo đúng generic PHY). – Nếu liên kết giữa MAC và PHY theo truyền thống( MII hay RMII). • MAC phát hiện,điều khiển PHY sử dụng MDC. • Dữ liệu trao đổi giữa MAC và PHY qua các đường IO độc lập với MDC -> MAC có thể không phát hiện PHY nhưng vẫn giao tiếp dữ liệu được. – Các loại khác: usb, com … : chưa biết. – Với sbc8018: căn cứ và Makefile trong /drivers/net để biết driver MAC nào được sử dụng: • COBJS-$(CONFIG_DRIVER_TI_EMAC) += davinci_emac.o
 30. 30. Giải mã U-boot: Driver NAND flash(1) • Define: CONFIG_USE_NAND nếu sử dụng NAND. • Makefile trong /drivers/mtd/nand cho ta biết file driver của NAND: – COBJS-$(CONFIG_NAND_DAVINCI) += davinci_nand.o • Cung cấp các tham số để driver cấu hình: – #define CONFIG_SYS_NAND_BASE DAVINCI_ASYNC_EMIF_DATA_CE3_BASE – #define CONFIG_SYS_NAND_PAGE_2K – #define CONFIG_SYS_NAND_CS 3
 31. 31. Giải mã U-boot: Driver NAND flash(2) • Flash rất quan trọng: – Nơi chứa biến môi trường. – Nới chứa bản thân u-boot, đồng thời là các app được gọi bởi u-boot( user app hay linux kernel , rootfs). • Cấu hình environment: – CONFIG_ENV_IS_IN_NAND : biến môi trường trong nand flash. – CONFIG_ENV_OFFSET: có thể ở đầu flash(block 0 hay ở đoạn cuối flash). – CONFIG_ENV_SIZE: kích cỡ.
 32. 32. Giải mã U-boot: Hết • Các điểm lưu ý: – Khai báo Board : boards.cfg – Board config: /include/configs/”boardname.h” – CPU/Board initialize: /arch/arch’value/cpu/cpu’s và /board/vendor/”boardname” – Makefile ở trong các thư mục driver. • /drivers/serial • /drivers/mtd/nand, /drivers/mtd/nor • /drivers/net, /drivers/net/phy

×