Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Profibus Em277

Profibus

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Profibus Em277

  1. 1. EM277 Profibus-DP Module <ul><li>Module truyền thông Profibus-DPcủa PLC S7-200 </li></ul><ul><li>Cho phép CPU 222 , 224 và 226 truyền thông với Profibus DP Master </li></ul><ul><li>Có thể truyền thông với 6 MPI Master </li></ul>
  2. 3. Kết nối CPU S7-200 vào mạng Profibus-DP thông qua EM277 Profibus-DP Module
  3. 4. S7-200 truyền thông Profibus-DP và MPI qua EM277
  4. 5. Một vài thông số của EM277 <ul><li>Số Port : 1 </li></ul><ul><li>Truyền theo chuẩn RS-485,tự động điều chỉnh tốc độ Baud(9.6k-12Mbps) </li></ul><ul><li>Station address 0-99 </li></ul><ul><li>6 MPI connect </li></ul>
  5. 6. Thiết lập truyền thông Profibus-DP với EM277 <ul><li>EM277 sẽ được config bởi DP-Master để có thể nhận dữ liệu từ DP-Master hay gửi dữ liệu lên DP-Master </li></ul><ul><li>EM277 phải được thiết lập địa chỉ bằng các Switch nằm trên module </li></ul><ul><li>Dữ liệu DP-Master gửi xuống DP-slave gọi là Output Data , dữ liệu DP-Master nhận vế từ DP-slave gọi là Input Data </li></ul>
  6. 7. <ul><li>Input và Output data buffer nằm trong vùng nhớ V của CPU S7-200.Địa chỉ bắt đầu hay độ dài của data sẽ được config bởi DP-Master. </li></ul><ul><li>DP-Master còn xác định cách thức data được truyền đi : theo byte , word, buffer </li></ul>
  7. 15. Xây dựng một mạng Profibus đơn giản với SIMANTIC STEP 7
  8. 16. Chương trình S7-200

×