Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ĐƠN XÁC NHẬN KHÔNG NỢ THUẾ

407 vues

Publié le

ĐƠN XÁC NHẬN KHÔNG NỢ THUẾ
http://dichvuketoantrongoi.org/

Publié dans : Économie & finance
  • Mình nhận làm báo cáo thực tập, luận văn cho các bạn sinh viên, chi phí sinh viên, làm trực tiếp hoặc online nếu xa, các bạn liên hệ qua SDT/ ZALO - 0917193864
       Répondre 
    Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
    Votre message apparaîtra ici
  • Soyez le premier à aimer ceci

ĐƠN XÁC NHẬN KHÔNG NỢ THUẾ

  1. 1. CÔNG TY………… -------------- Số:…/…/CV- V/v: đề nghị xác nhận không nợ thuế để phục vụ việc…………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------***------------ Hà Nội, ngày …. tháng …. năm… Kính gửi: Chi cục thuế quận/huyện……………………..…. Tên doanh nghiệp:……… ……………………………….….…………………..…. Mã số thuế…………………………………………………………………………... Địa chỉ:……………………………………………………………………………… Số điện thoại:………………………..Fax:…………………………………………. Để thuận tiện cho việc giải thể công ty/tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy chúng tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan xác nhận số thuế Công Ty đã nộp vào ngân sách Nhà nước với nội dung như sau: 1. Số thuế đã đóng ……………………………………….. 2. Loại thuế ………………………………………... 3. Thời điểm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế………………………………… Công ty………. đã hoàn thành nghĩa vụ thuế vào ngân sách nhà nước và hiện không còn nợ thuế Nhà nước. Để Công Ty….. hoàn tất thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, rất mong chi cục thuế quận/huyện…… xác nhận cho Công ty chúng tôi trong thời gian sớm nhất. Trân trọng cám ơn và kính chào! ….., ngày….tháng….năm Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Giám đốc)

×