Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Etabs 2015 - Những tính năng mới nổi bật

11 018 vues

Publié le

Những cải tiến mới nổi bật của phần mềm Etabs 2015 so với phiên bản cũ, giúp người dùng rút ngắn được thời gian xây dựng mô hình và công đoạn phân tích thiết kế

Publié dans : Ingénierie
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2ZDZFYj ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • hay
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Etabs 2015 - Những tính năng mới nổi bật

 1. 1. LOGO * CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG - CIC * CÔNG TY TNHH KẾT CẤU WEFLY * KETCAUSOFT Trình bày: Hồ Việt Hùng (Công ty TNHH Kết cấu WEFLY) ETABS 2015 – NHỮNG TÍNH NĂNG MỚI NỔI BẬT
 2. 2. www.cic.com.vn ETABS 2015 Hiệu suất cao hơn Hỗ trợ xây dựng mô hình tốt hơn Gán dữ liệu thông minh hơn Kết quả phân tích trực quan hơn Khả năng thiết kế kết cấu liên hợp Khả năng thiết kế chi tiết kết cấu thép Hỗ trợ lập trình (API)
 3. 3. www.cic.com.vn ETABS 2015 Thời gian phân tích ngắn hơn Dung lượng file ít hơn HIỆU SUẤT CAO HƠN
 4. 4. www.cic.com.vn ETABS 2015 Etabs 9.7.4 Etabs 2015 Công trình 1: 9 tầng nổi – 1 tầng hầm
 5. 5. www.cic.com.vn ETABS 2015 Etabs 9.7.4 Etabs 2015 Công trình 2: 19 tầng nổi – 1 tầng hầm
 6. 6. www.cic.com.vn ETABS 2015 SO SÁNH HIỆU SUẤT Công trình Etabs 9.7.4 Etabs 2015 Công trình 1 (9 tầng) Thời gian phân tích 40 s 22 s Dung lượng 121 MB 40.7 MB Công trình 2 (20 tầng) Thời gian phân tích 2ph 10s 1ph 16s Dung lượng 361 MB 143 MB
 7. 7. www.cic.com.vn ETABS 2015 HỖ TRỢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH TỐT HƠN 1. Giao diện đồ họa mạnh mẽ hơn 2. Quản lý hệ lưới tốt hơn 3. Sơ đồ trực quan khi vẽ các đối tượng 4. Chức năng vẽ nhanh một số cấu kiện phức tạp
 8. 8. www.cic.com.vn ETABS 2015 Giao diện đồ họa mạnh mẽ hơn
 9. 9. www.cic.com.vn ETABS 2015 Quản lý hệ lưới tốt hơn Việc vẽ thêm đường lưới được thực hiện giống như vẽ phần tử
 10. 10. www.cic.com.vn ETABS 2015 Quản lý hệ lưới tốt hơn Việc vẽ thêm đường lưới được thực hiện giống như vẽ phần tử
 11. 11. www.cic.com.vn ETABS 2015 Quản lý hệ lưới tốt hơn Dễ dàng chuyển chế độ làm việc giữa các hệ lưới
 12. 12. www.cic.com.vn ETABS 2015 Quản lý hệ lưới tốt hơn Dễ dàng chuyển chế độ làm việc giữa các hệ lưới
 13. 13. www.cic.com.vn ETABS 2015 Quản lý hệ lưới tốt hơn Sơ đồ trực quan khi vẽ các đối tượng
 14. 14. www.cic.com.vn ETABS 2015 Chức năng vẽ nhanh cấu kiện Vách Vẽ vách phẳng có chiều dài định trước bằng cách Click chuột
 15. 15. www.cic.com.vn ETABS 2015 Chức năng vẽ nhanh cấu kiện Vách Vẽ một số lõi vách bằng cách Click chuột
 16. 16. www.cic.com.vn ETABS 2015 Chức năng vẽ nhanh cấu kiện Vách Vẽ một số lõi vách bằng cách Click chuột
 17. 17. www.cic.com.vn ETABS 2015 GÁN DỮ LIỆU THÔNG MINH HƠN 1. Thay đổi dữ liệu đã gán ngay trên cửa sổ Properties của phần tử 2. Hiển thị giá trị tải trọng gán lên dầm ngay trên mặt bằng 3. Gán tải trọng Sàn theo chức năng (Shell Uniform Load Sets) 4. Sao chép các dữ liệu đã gán
 18. 18. www.cic.com.vn ETABS 2015 Thay đổi dữ liệu đã gán trên cửa sổ Properties của các phần tử 1. Thay đổi tiết diện 2. Thay đổi tải trọng
 19. 19. www.cic.com.vn ETABS 2015 Hiển thị giá trị tải trọng gán lên Dầm ngay trên mặt bằng
 20. 20. www.cic.com.vn ETABS 2015 Gán tải trọng sàn theo chức năng Tạo loại chức năng sàn với nhiều trường hợp tải trọng đi kèm
 21. 21. www.cic.com.vn ETABS 2015 Gán tải trọng sàn theo chức năng Gán vào các ô sàn tương ứng
 22. 22. www.cic.com.vn ETABS 2015 Sao chép dữ liệu đã gán Sao chép dữ liệu đã gán cho một phần tử và áp dụng cho các phần tử khác 1. Tiết diện 2. Tải trọng 3. Các điều kiện liên kết v.v..
 23. 23. www.cic.com.vn ETABS 2015 Thể hiện kết quả phân tích trực quan hơn 1. Thể hiện phản lực trực quan hơn 2. Thể hiện độ võng và nội lực sàn trực quan hơn 3. Thể hiện phản ứng của kết cấu đa dạng hơn, trực quan hơn
 24. 24. www.cic.com.vn ETABS 2015 Thể hiện phản lực trực quan hơn
 25. 25. www.cic.com.vn ETABS 2015 Thể hiện độ võng và nội lực sàn trực quan
 26. 26. www.cic.com.vn ETABS 2015 Thể hiện độ võng và nội lực sàn trực quan
 27. 27. www.cic.com.vn ETABS 2015 Thể hiện phản ứng của kết cấu đa dạng và trực quan hơn Chuyển vị lệch tầng Tải trọng tự động
 28. 28. www.cic.com.vn ETABS 2015 Khả năng thiết kế kết cấu liên hợp
 29. 29. www.cic.com.vn ETABS 2015 Khả năng thiết kế chi tiết kết cấu thép
 30. 30. www.cic.com.vn ETABS 2015 HỖ TRỢ LẬP TRÌNH (API)
 31. 31. LOGO www.cic.com.vn www.wefly-str.com www.ketcausoft.com

×