Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Digitaalinen ja sosiaalinen media opetuksessa

3 121 vues

Publié le

Luento Opiskeluympäristöt ja digitaalinen media -kurssilla 8.9.2008.

Publié dans : Technologie
 • Soyez le premier à commenter

Digitaalinen ja sosiaalinen media opetuksessa

 1. 1. Digitaalinen ja sosiaalinen media opetuksessa Harto Pönkä http://edtech.oulu.fi/ Department of Educational Sciences and Teacher Education University of Oulu
 2. 2. Lähde: http://wikimindmap.com/viewmap.php?wiki=en.wikipedia.org&topic=digital+media&Submit=Search
 3. 4. Intel 80486 DX2
 4. 5. Digitaalisen median muotoja <ul><li>Tekstit </li></ul><ul><li>Äänet: puhe, musiikki, efektit </li></ul><ul><li>Kuvat: valokuvat, piirrokset, symbolit, tietokonegrafiikka </li></ul><ul><li>Animaatiot </li></ul><ul><li>Videot </li></ul><ul><li>Digitarinat </li></ul><ul><li>Slideshow-esitykset </li></ul><ul><li>Multimediaesitykset </li></ul><ul><li>Www-sivustot </li></ul><ul><li>Ohjelmat ja pelit </li></ul>
 5. 6. Digitaalisen median välineitä ja kanavia <ul><li>Tietokoneet </li></ul><ul><ul><li>Supertietokoneet ja klusterit </li></ul></ul><ul><ul><li>Internet-palvelimet </li></ul></ul><ul><ul><li>PC:t, kannettavat, minikannettavat </li></ul></ul><ul><ul><li>Sulautetut tietokoneet </li></ul></ul><ul><li>Älypuhelimet, PDA-laitteet, Internet-tabletit ja muut mobiililaitteet </li></ul><ul><li>Tallennusmediat: kovalevy, CD, DVD, muistitikut, muistikortit jne. </li></ul><ul><li>Digi-TV </li></ul><ul><li>Lähiverkot, Internet, World Wide Web </li></ul><ul><li>Nettiradio, netti-TV </li></ul><ul><li>E-kirjat, näköislehdet, muut sähköiset julkaisut (PDF) </li></ul><ul><li>RSS-syötteet, podcastit, vodcastit </li></ul><ul><li>MP3-soittimet </li></ul>
 6. 7. Digitaalisen median erityispiirteitä <ul><li>Sähköisyys </li></ul><ul><li>Tallennettavuus ja monistettavuus </li></ul><ul><li>Siirrettävyys </li></ul><ul><li>Uudelleenkäytettävyys </li></ul><ul><li>Vuorovaikutteisuus </li></ul><ul><li>Matala julkaisukynnys </li></ul><ul><li>Muutettavuus ja päivitettävyys </li></ul><ul><li>Avoimuus </li></ul><ul><li>Ajasta ja paikasta riippumattomuus </li></ul><ul><li>Liitettävyys, upotettavuus, integroitavuus </li></ul><ul><li>Edullisuus </li></ul>
 7. 8. Digitaalisen median suunnittelu- ja tuotantoprosessi <ul><li>Tarve tai ongelma </li></ul><ul><li>Vaatimusmäärittely </li></ul><ul><li>Ideointi ja suunnittelu </li></ul><ul><li>Materiaalin keruu </li></ul><ul><li>Toteutus </li></ul><ul><li>(Loppu-)testaus </li></ul><ul><li>Julkaisu tai käyttöönotto </li></ul><ul><li>Ylläpito ja jatkokehitys </li></ul>
 8. 9. Internet - verkkojen verkko
 9. 10. World Wide Web <ul><li>Tekniikoita </li></ul><ul><ul><li>HTTP-protokolla </li></ul></ul><ul><ul><li>Www-selaimella luettavat hypertekstisivut (client side) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>(X)HTML- ja CSS-kuvauskielet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>JavaScript-toiminnallisuudet, DHTML </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Selainlaajennukset, esim. Java, Flash, ActiveX </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Palvelinohjelmat, esim. CGI, PHP, ASP, JSP (server side) </li></ul></ul><ul><li>” Web 1.0:lle” tyypillistä: </li></ul><ul><ul><li>Kotisivut, vieraskirjat, kyselyt ja testit, materiaalipankit, hakemistot, webringit, meta-hakukoneet, web-chatit, laskurit </li></ul></ul><ul><ul><li>Staattiset sisällöt, joihin käyttäjä ei voi vaikuttaa </li></ul></ul><ul><ul><li>Lomakepohjaiset toiminnot, suljetut web-palvelut </li></ul></ul><ul><ul><li>Selainriippuvaiset ja epästandardit toiminnot </li></ul></ul><ul><ul><li>Framet, GIF-animaatiot, font-tagit, meta-hakusanat </li></ul></ul>
 10. 11. Web 2.0 <ul><li>Siirtyminen toiminnallisempiin , www-pohjaisiin sovelluksiin </li></ul><ul><li>Sosiaalisempi lähestymistapa sisällön tuottamiseen ja jakeluun, jossa korostetaan avointa kommunikointia, päätösvallan hajauttamista ja tiedon vapaata jakamista ja uudelleen käyttöä </li></ul><ul><li>Monet uudet käsitteet ja teknologiat on yhdistetty Web 2.0 -ilmiöön, esimerkiksi weblogit, podcastit, RSS-syötteet , erilaiset yhteisöllisyyttä tukevat www-sovellukset kuten Wikipedia tai Flickr , www-pohjaiset ohjelmointirajapinnat, Web-standardit ja Ajax . </li></ul><ul><li>Yhteisöllisen tiedon jalostamisen termi on käyttäjätuotanto (eng. Produsage). </li></ul>http://fi.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
 11. 12. Sosiaalinen media <ul><li>Sosiaalinen media viittaa tietoverkossa toimivaan yhteisöllisesti tuotettuun tai ainakin jaettuun mediasisältöön. Näissä käyttäjät jakavat keskenään mielipiteitä, näkemyksiä, kokemuksia ja näkökulmia. ( http://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiaalinen_media ) </li></ul><ul><li>Sosiaalinen media = media + siihen liitetyt sosiaalisesti jaetut merkitykset. </li></ul><ul><li>Sosiaalista mediaa on monissa Web 2.0 –palveluissa, joita voidaan siten kutsua myös sosiaalisen median palveluiksi . </li></ul>
 12. 13. Kehityksen suunta: Web as platform <ul><li>Ohjelmat, työskentely ja yhteisöt siirtyvät nettiin </li></ul><ul><li>Www-selain korvaa käyttöjärjestelmän ohjelmien suorittamisalustana </li></ul><ul><ul><li>Laajakaistaliittymät jo joka kodissa (vs. virtuaalinen/sähköinen syrjäytyminen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Web-tekniikat ovat jo riittävän kehittyneitä vaativampienkin toimintojen toteuttamiseen </li></ul></ul><ul><ul><li>Google Chrome –selain: käyttöjärjestelmille tyypillisiä piirteitä </li></ul></ul><ul><ul><li>Microsoft on ennustanut, että Windows Vista on viimeinen perinteinen Windows-käyttöjärjestelmä </li></ul></ul><ul><li>Monikanavaisuus </li></ul><ul><ul><li>Tietokoneet, mobiililaitteet, MP3-soittimet jne. </li></ul></ul><ul><ul><li>Graafiset ja tekstipohjaiset käyttöliittymät samaan sisältöön </li></ul></ul>
 13. 14. Digitaalinen media opetuksessa
 14. 15. TVT:n opetuskäytön ”utopiat” (uskomukset) <ul><li>Väsymättömän ja yksilöllisen harjaannuttajan utopia </li></ul><ul><li>Älykkään tutorin utopia </li></ul><ul><li>Mikromaailmoiden utopia </li></ul><ul><li>Multimedian utopia </li></ul><ul><li>Virtualisoinnin utopia </li></ul><ul><li>Yhteisöllisen oppimisen utopia </li></ul><ul><li>Mobiilin oppimisen utopia </li></ul><ul><li>Web 2.0:n ja sosiaalisen median utopia </li></ul>Lehtinen, 2006 (soveltaen)
 15. 16. Digitaalisen median käyttö yksilöllisen oppimisen tukena <ul><li>Ymmärtävä oppiminen </li></ul><ul><ul><li>Tiedon prosessointi, ongelmanratkaisu, käsitteellinen muutos, käsitekokonaisuudet, opitun soveltaminen eri konteksteissa.... </li></ul></ul><ul><li>Multimediaesitykset </li></ul><ul><li>Oppimisohjelmat </li></ul><ul><li>Pelit </li></ul><ul><li>Digitaalisen median työkaluohjelmat </li></ul><ul><li>Oppimisen ja tiedonprosessoinnin tukemiseen tarkoitetut ohjelmat </li></ul><ul><ul><li>Käsite- ja miellekartat, alleviivausohjelmat, mallinnusohjelmat, suunnitteluohjelmat jne. </li></ul></ul><ul><li>Tiedonhaku netistä </li></ul><ul><li>Videoluennot, podcastit </li></ul>
 16. 17. Digitaalisen median käyttö yhteisöllisen oppimisen tukena <ul><li>Yhteisöllinen oppiminen ja tiedonrakentelu </li></ul><ul><ul><li>Yhteinen virtuaalinen työskentelytila </li></ul></ul><ul><ul><li>Ryhmäytymisen ja yhteisöllisyyden tukeminen, social grounding, oppijoiden välinen vuorovaikutus </li></ul></ul><ul><ul><li>Vastavuoroisuus, tiedonjakaminen, käsitteelliset luomukset, jaettu asiantuntijuus </li></ul></ul><ul><li>Yhteisölliset oppimisohjelmat ja –pelit </li></ul><ul><li>Verkko-oppimisympäristöt (esim. Moodle ja Optima) </li></ul><ul><li>Sosiaalisen median verkkopalvelut </li></ul><ul><ul><li>Wikit, blogit, Jaiku, delicious.com jne. </li></ul></ul><ul><li>Virtuaalimaailmat </li></ul><ul><ul><li>Second life, Habbo Hotel, World of Warcraft </li></ul></ul>
 17. 18. Digitaalisen median opetuskäytön periaatteita <ul><li>Välineiden käytön tulee olla oppimisteoreettisesti perusteltua ja tarkoitukseen sopivaa </li></ul><ul><li>Yksilöllisten oppimistyylien huomioonottaminen </li></ul><ul><li>Yhteisön oppimiskulttuurin huomioonottaminen </li></ul><ul><li>Toiminnan ja sisältöjen vaihtelevuus </li></ul><ul><li>Opetuksen vaiheistaminen, deadlinet </li></ul><ul><li>Ohjaaminen, tuutorointi, työskentelyn seuraaminen </li></ul><ul><li>Tekninen tuki </li></ul><ul><li>Arviointi: lopputulos vai prosessi? </li></ul>
 18. 19. Digitaalisen median opetuskäytön kompastuskiviä (pedagogisia virheitä) <ul><li>Aikarajojen puuttuminen tai liian tiukka aikataulu </li></ul><ul><li>Riittämätön ohjaus ja tuki </li></ul><ul><li>Yksinäisyys, ei muiden läsnäolon tuntua </li></ul><ul><li>Toiminnan yksitoikkoisuus, virikkeiden puute </li></ul><ul><li>Epätarkoituksenmukainen TVT:n käyttö </li></ul><ul><li>Tekniset ongelmat, ohjelmien käytön vaikeus </li></ul><ul><li>Kuormittavuus vs. motivaatio </li></ul>
 19. 20. Oppimisaihiot (learning objects) <ul><li>Oppimisaihio on yksittäinen ja kompakti multimedia- tai hypermediapohjainen &quot;oppimateriaalipalanen&quot;, jota voidaan käyttää erilaisissa oppimisprosesseissa ja oppimisprosessien eri vaiheissa. </li></ul><ul><li>(Silander, 2003) </li></ul>Kurssi Moduuli Moduuli Moduuli Opetuskerta Opetuskerta Opetuskerta Oppimisaihio Oppimisaihio Oppimisaihio
 20. 21. Oppimisaihion synonyymejä <ul><li>oppisisältö, oppimismoduuli, oppimisobjekti, </li></ul><ul><li>opetusolio, oppimisyksikkö, oppimisdokumentti, </li></ul><ul><li>opetusmateriaali </li></ul><ul><li>learning object (LO), shareable content object, </li></ul><ul><li>reusable learning object (RLO), modular building </li></ul><ul><li>block, learning material </li></ul>
 21. 22. Oppimisaihioiden tyyppejä <ul><li>Tietoa sisältävät aihiot . Esim. jotakin aihetta esittelevä www-sivu tai opettajan opas. </li></ul><ul><li>Työkaluaihiot . Tukevat oppimisprosessia. Esim. miellekartta-, alleviivaus- ja muistiinpanotoiminnot. </li></ul><ul><li>Seuranta-aihiot . Tarjoavat tietoa oppimisprosessin etenemisestä. </li></ul><ul><li>Testiaihiot. Käytetään oppimisen testaamiseen. Esim. pienet vuorovaikutteiset testit ja tehtävät. </li></ul><ul><li>Materiaalia järjestävät aihiot . Kokoavat tekstit ja kuvat kappaleisiin, kappaleet jaksoihin ja jaksot lukuihin. Sisältävät tietoa muun muassa materiaalin viitteistä. </li></ul>Koper, 2003
 22. 23. Oppimisaihion metatieto <ul><li>Nimi ja aihe </li></ul><ul><li>Tavoite, tehtävä </li></ul><ul><li>Sijainti (URL-osoite) </li></ul><ul><li>Suhde muihin oppimisaihioihin </li></ul><ul><li>Tekijänoikeustiedot (tekijä, lisenssi) </li></ul><ul><li>Kuvaus oppimisaihiosta </li></ul><ul><li>Indeksointitiedot: haku- ja avainsanat, tagit </li></ul><ul><li>Pedagoginen metatieto (ohjaus, arviointi, skriptit, jne.) </li></ul>
 23. 24. Tekninen käytettävyys <ul><li>Saavutettavuus (Accessibility) </li></ul><ul><li>Opittavuus ja muistettavuus (Learnability and Memorability) </li></ul><ul><li>Toiminta käyttäjän ehdoilla (User control) </li></ul><ul><li>Ohjeet (Help) </li></ul><ul><li>Graafinen ulkoasu (Graphical layout) </li></ul><ul><li>Luotettavuus (Reliability) </li></ul><ul><li>Johdonmukaisuus (Consistency) </li></ul><ul><li>Käytön tehokkuus (Efficiency) </li></ul><ul><li>Muistettavien asioiden määrä (Memory load) </li></ul><ul><li>Virhetilanteet (Errors) </li></ul>Nokelainen, 2004
 24. 25. Pedagoginen käytettävyys <ul><li>Toiminta oppijan ehdoilla (Learner control) </li></ul><ul><li>Oppijan aktiivisuus (Learner activity) </li></ul><ul><li>Yhteistoiminnallinen oppiminen (Cooperative learning) Yhteisöllinen oppiminen (Collaborative learning) </li></ul><ul><li>Tavoitteellisuus (Goal orientation) </li></ul><ul><li>Soveltuvuus (Applicability) </li></ul><ul><li>Lisäarvo (Added value) </li></ul><ul><li>Motivaatio (Motivation) </li></ul><ul><li>Aiemman tietämyksen arvostus (Valuation of previous knowledge) </li></ul><ul><li>Joustavuus (Flexibility) </li></ul><ul><li>Palaute (Feedback) </li></ul>Nokelainen, 2004
 25. 26. Yhteisöllinen oppiminen verkossa ja mobiilisti
 26. 27. Verkko-oppimisympäristöt (VLE) <ul><li>Viime vuosiin asti verkko-oppimisympäristöt ovat olleet tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen (CSCL) tutkimuksen keskiössä. </li></ul><ul><li>Verkko-oppimisympäristöjen suunnittelun tavoitteena on mm. </li></ul><ul><ul><li>tukea oppijoiden ajattelun prosesseja </li></ul></ul><ul><ul><li>tukea käsitteellisten luomusten muodostamista yhteisöllisesti </li></ul></ul><ul><ul><li>tarjota virtuaalinen tila oppijayhteisön toiminnalle </li></ul></ul><ul><li>Sekä onnistuneita ja epäonnistuneita sovelluksia. </li></ul><ul><li>Opettajan/tuutoroiden toiminta ratkaisevassa asemassa. </li></ul><ul><li>Oppimiskulttuurin muutos vaatii aikaa ja vaivaa! </li></ul>Scardamalia, 2004
 27. 28. Sosiaalisen median verkkopalvelut <ul><li>Keskeistä mm. yhteisöllisyys, käyttäjätuotanto, tiedonjakaminen, käyttäjien välinen viestintä </li></ul><ul><ul><li> Voidaan käyttää yhteisöllisen oppimisen ja tiedonrakentamisen tukemiseen. </li></ul></ul><ul><li>Sosiaalisen median verkkopalveluita voidaan yhdistää toisiinsa esim. RSS-syötteillä ja rakentaa siten avoin virtuaalinen oppimisympäristö. </li></ul><ul><li>Sosiaalisen median palveluita käytetään yhä enemmän mobiililaitteilla. </li></ul><ul><li>Vielä beta-vaiheessa? </li></ul>
 28. 29. Mobiililaitteiden tuki yhteisölliselle oppimiselle <ul><li>Mahdollistaa mobiilin yhteisöllisen oppimisympäristön </li></ul><ul><ul><li>Paikkatieto, presence-tieto (läsnäolo/tila) </li></ul></ul><ul><ul><li>Koulun pihalla, luonnon keskellä, museossa, retkellä... </li></ul></ul><ul><li>Oppimisen tukeminen missä ja milloin vain? </li></ul><ul><ul><li>Verkkojen kantoalue, akkukesto, pieni näyttö ja näppäimistö.... </li></ul></ul><ul><li>Elinikäisen oppimisen näkökulma </li></ul><ul><li>Kamerakännykät </li></ul><ul><ul><li>Kuvat ja niiden selitykset ovat käsitteellisiä luomuksia </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuviin yhdistyy alkuperäisen tilanteen muistoja, kokemuksia ja tunteita sekä fyysiset puitteet ja vallinnut sosiaalinen tilanne. </li></ul></ul>Sharples, 2000; Scifo, 2005
 29. 30. Yhteisölliset skriptit yhteisöllisen oppimisen ohjaamisessa <ul><li>Kokoelma ohjeita, jotka määrittelevät, kuinka ryhmän jäsenet työskentelevät yhteisöllisesti ratkaistaakseen jonkin ongelman tai tehtävän. </li></ul><ul><li>Skriptit tukevat, ohjaavat ja jäsentävät oppijoiden kognitiivisia prosesseja ja ryhmän vuorovaikutusta. </li></ul><ul><li>Skriptit integroidaan oppimisympäristöön, esim. verkko-oppimisympäristöön, sosiaalisen median palveluun tai mobiiliohjelmaan. </li></ul><ul><li>Tutkimuksissa todettu toimiviksi. </li></ul>Dillenbourg, 2002
 30. 31. Yhteisöllisten skriptien vaatimuksia <ul><li>Skriptin tulee loogisesti synnyttää ja tukea yhteisöllistä oppimista ja tiedonrakentamista. </li></ul><ul><li>Skripti ei saa olla liian tiukka (over-scripting) </li></ul><ul><li>Skriptin vaiheita tulee voida seurata helposti. Tätä voidaan helpottaa esim. koostamalla skriptistä yhtenäinen tarina tai välittämällä se vaiheittain jonkin apuvälineen kautta. </li></ul><ul><li>Oppijat voivat hylätä liian tiukasti määritellyn tai liian monimutkaisen skriptin. </li></ul><ul><li>Skriptin tulisi olla siirrettävissä eri konteksteihin. </li></ul>Dillenbourg, 2002
 31. 32. Yhteenvetoa: Mitä meillä on nyt? <ul><li>Oppimisteoreettinen pohja TVT:n opetuskäytölle </li></ul><ul><ul><li>Voidaan tukea tiedonprosessointia ja ymmärtävää oppimista </li></ul></ul><ul><ul><li>Voidaan tukea yhteisöllistä oppimista ja tiedonrakentamista </li></ul></ul><ul><li>Verkko-oppimisympäristöt </li></ul><ul><ul><li>Yhteisöllisen työskentelyn virtuaalinen työtila </li></ul></ul><ul><ul><li>Tutkittu pitkään; teoreettinen näyttö </li></ul></ul><ul><li>Sosiaalisen median verkkopalvelut </li></ul><ul><ul><li>Avoimuus, verkottuneisuus, integroitavuus, modulaarisuus </li></ul></ul><ul><li>Mobiililaitteet </li></ul><ul><ul><li>Ajasta ja paikasta riippumattomuus (?) </li></ul></ul><ul><ul><li>Verkkoyhteys, kamera, presence (läsnäolo/tila), paikkatieto, yms. </li></ul></ul><ul><li>Yhteisölliset skriptit </li></ul><ul><ul><li>Tukevat, ohjaavat ja jäsentävät yhteisöllistä työskentelyä </li></ul></ul><ul><ul><li>Integroitavissa eri välineisiin ja ohjelmiin </li></ul></ul>
 32. 33. Yhteenvetoa: Mihin ollaan menossa? <ul><li>Tavoitteena oppimisen ja vuorovaikutuksen prosessien tukeminen tarkoituksenmukaisella tavalla. </li></ul><ul><li>Hajautettu ja sulautettu oppimisympäristö: eri välineet ja ohjelmat osana yhtenäistä oppimisympäristöä. </li></ul><ul><li>Tarvitaan uudenlaisia avoimia verkko-oppimisympäristöjä, joihin voidaan liittää sosiaalisen median palveluita ja sisältöjä. </li></ul><ul><li>Samaa verkko-oppimisympäristöä on voitava käyttää sekä tietokoneilla että mobiililaitteilla. </li></ul><ul><li>Tarvitaan ohjelmien välisiä yhteisiä standardeja (esim. RSS-syötteet, oppimisaihiot, yhteisölliset skriptit) </li></ul><ul><li>Tarvitaan soveltavaa, kriittistä tutkimusta. (DBR?) </li></ul>

×