Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhön

 1. Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhön Harto Pönkä, 07.09.2012 #etapaiva
 2. Reaaliaikainen netti, some ja tiedon valtava määrä vaativat uusia taitoja.
 3. Kiitokset avusta @HoxBox, @kaaiia, @HeidiTuuliaEk ja @mariarajakallio!
 4. Se on: Kuva: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Atlas_Santiago_Toural_GFDL.jpg, Luis Miguel Bugallo Sánchez (CC-BY-SA)
 5. ”Jättiläinen” muodostuu verkostoosi kuuluvista ihmisistä (esim. Twitter) Lähde: Verkosto visualisoituna: #sometu, Olli Parviainen, 1.11.2010, http://verkostoanatomia.wordpress.com/2010/11/01/verkosto-visualisoituna-sometu/
 6. Toisenlainen ”jättiläinen” muodostuu, kun jotain tehdään YHDESSÄ.
 7. Miksi ja miten somea opetukseen?
 8. ”Sosiaalisen median opetuskäyttö merkitsee ennen kaikkea toimintakulttuurin muutosta. -- Sen mukanaan tuoma avoimuus, julkisuus ja yhteisöllisyys ovat asioita, jotka eivät ole tyypillisesti kuuluneet opetustyöhön. Emme voi taistella tätä muutosta vastaan, vaan meidän tulee löytää oppimisen kannalta mielekkäät tavat toimia uusissa oppimisen yhteisöissä. Lähde: Sosiaalisen median opetuskäyttö (Pönkä, Impiö, & Vallivaara, 2012) http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9823-3
 9. Kuva: http://www.flickr.com/photos/langwitches/3458534773/in/set-72157605083562304/ (jaettu lisenssillä CC-BY-NC-AS), perustuu Alec Courosan alkuperäiseen malliin, kts. http://educationaltechnology.ca/couros/799
 10. Parvet ja verkostot On sanottu, että tuottavat sisältöjä sosiaalisen median monipäisesti. yhteisöissä on joukkoälyä. Sosiaalisessa mediassa on verkkovoimaa. Oppimistutkijan silmin kyse on yhteisöllisestä oppimisesta, tiedon jakamisesta ja -rakentelusta.
 11. Yhteisöllinen tiedonrakentelu • Keskeistä on yhteinen tavoite oppia jotakin ja kognitiivisten ponnistelujen jakaminen. • Yhteisöllinen tiedonrakentaminen on ongelmalähtöistä. • Työskentelyä käsitteellisten luomusten, kuten suunnitelmien ja teorioiden, luomiseksi. • Keskusteluissa oppijat selittävät omia ajatuksiaan. Tästä on hyötyä sekä heille itselleen että muille oppijoille. • Vastavuoroinen opettaminen ja oppiminen: ryhmä on enemmän kuin osiensa summa. Lähteet: Scardamalia & Bereiter, 2003, 2005; Lehtinen, 2003
 12. Yhteisöllisen tiedonrakentelun tuloksena syntyy parhaimmillaan luomus tai innovaatio, joka ylittää sen, mihin ryhmän jäsenet olisivat yksinään kyenneet. Yhteisöllistä oppimista teutaan, koska se käynnistää ymmärtävän oppimisen mekanismeja yksilötasolla.
 13. 1. Vaihe
 14. Aloita jostakin tutusta ja helposta • Valitse yksi itsellesi tuttu sosiaalisen median palvelu, jolle on pedagogisesti järkevä käyttötarkoitus • Esimerkiksi luokan/kurssin yhteinen blogi tai wiki • Ensimmäisellä kerralla on turha hamuta liikoja – Mahdollisuuksia riittää, mutta keskity johonkin tiettyyn asiaan oppimisen tukemisessa – Pidä työskentely omissa käsissäsi • Kerää palautetta ja arvioi, miten onnistuit
 15. Toimintakulttuuri 1. vaiheessa • Opettajajohtoisuus • Opiskelijoiden osallistaminen • Epävarmuus verkkoa ja avoimuutta kohtaan, kannustuksen tarve • Kriittisyys välineitä kohtaan ja/tai korostunut innostus
 16. http://allinaikka.wordpress.com/
 17. Opetusblogi Opetuksen dokumentointi ja yhteinen työtila  Tehtävät vaiheistettuna ja ohjaus reaaliajassa  Yhteinen tila, yhteisöllisyyden tukeminen  Tiedon ja kokemusten jakaminen http://allinaikka.wordpress.com/
 18. 2. Vaihe
 19. Vähän enemmän ja paremmin • Arvioi ja kehitä opetusta aiemman pohjalta • Siirrä vastuuta oppijoille – Esimerkiksi jos viimeksi oli kurssin yhteinen blogi, seuraavaksi voidaan sen lisäksi perustaa opiskelijoiden henkilökohtaiset blogit • Ota käyttöön jokin uusi sosiaalisen median palvelu, joka sopii kurssin työskentelyyn – Esim. miellekarttaohjelma, yhteiset muistiinpanot, sosiaaliset kirjanmerkit, mikroblogi tai wiki
 20. Toimintakulttuuri 2. vaiheessa • Tarkka työnjako opettajan ja opiskelijoiden välillä • Valmius omien sisältöjen julkaisemiseen verkossa • Vastuu oman ryhmän toiminnasta • Yksityisyyden hallinta korostuu
 21. Omassa blogissaan oppija voi arvioida omaa ja ryhmänsä työskentelyä sekä pohtia oppimisen kannalta keskeisiä aiheita.
 22. Yhteiset muistiinpanot Katso esimerkki: http://screencastle.com/watch/bf101617408882a288f7b434455f03d7 TIEKE:n muistio, vapaasti käytössä: http://muistio.tieke.fi/
 23. Sosiaaliset kirjanmerkit ja koosteet http://pinterest.com/hponka/social-media-statistics-and-insights/
 24. http://www.mindmeister.com/
 25. Käsite- ja miellekartat  Esittää käsitteet ja niiden väliset yhteydet  Tiedon visualisointi, ideointi, jäsentäminen, suunnittelu jne.  Kognitiivinen työkalu tiedonrakentelun tukemiseen http://www.mindmeister.com/
 26. http://purot.net/
 27. Wiki Yhteisöllistä prosessikirjoittamista ja keskustelua  Yhteisöllinen työskentely: sisällöntuotanto ja keskustelu  Toimintaa helppo seurata ja työskentelyprosessi jää talteen  Verkkoympäristön rakentaminen some-palveluita yhdistellen http://purot.net/
 28. Keskustelu inspiroi sisällöntuotantoa ja sisältö keskustelua.
 29. Yhteisöllinen prosessi Runsas keskustelu yhteisöllisen prosessin alussa ennustaa hyvää lopputulosta.
 30. 3. Vaihe
 31. Sosiaalisen median oppimisympäristö • Sosiaalisen median palvelujen avulla on mahdollista rakentaa loputtomasti erilaisia oppimisympäristöjä • Jotta kokonaisuus ei pirstaloidu, kokoa oppimisympäristö loogiseksi kokonaisuudeksi esim. tähtimallin mukaisesti • Toimintaa on voitava seurata yhdestä paikasta • Edelleen: muista perusteet eli oppimisen tuki!
 32. Muutos ”perinteiseen” verratttuna Perinteinen verkko-oppimisympäristö: Tähtimalli: toimintoja yhdistellään kaikki toiminnot samassa järjestelmässä useista verkkopalveluista
 33. Toimintakulttuuri 3. vaiheessa • Yhteisesti jaettu vastuu toiminnasta • Yhteisöllisen työskentelyn korostuminen • Avoimuus ja vastavuoroinen tiedon jakaminen • Kekseliäisyys ja kokeellisuus sekä välineissä että toimintatavoissa
 34. Palapelimalli (jigsaw) 1. Kotiryhmissä 2. Eksperttiryhmissä 3. Kotiryhmissä
 35. Tutkivan oppimisen malli Hakkarainen, Lonka, & Lipponen, 1999; Wikipediassa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Tutkiva_oppiminen
 36. Ilmiöpohjainen oppiminen • Oppimisen lähtökohtana ovat kokonaisvaltaiset, todellisen maailman ilmiöt, joita tarkastellaan aidossa kontekstissa. • Ilmiöihin liittyviä tietoja ja taitoja opetellaan oppiainerajat ylittäen. • Työskentely esim. ongelmalähtöisen oppimisen mukaisesti 7 vaiheessa • Suomalainen ilmiöpohjaisen oppimisen foorumi: http://ilmiopohjaisuus.ning.com/ Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Ilmi%C3%B6pohjainen_oppiminen
 37. Käänteinen opetus (flipped classroom) • Kääntää luentopainotteisen opetuksen toisinpäin: – Verkkoluento esim. YouTube-videona tai video podcastina – Videoiden pohjalta keskustellaan verkossa – Koulussa aika varataan työskentelylle • Keskiössä TVT:n käyttö sekä aktiivinen ja yhteisöllinen oppiminen Kuva: http://www.knewton.com/flipped-classroom/ Lisää aiheesta esim. http://harto.wordpress.com/2012/05/21/uusi-mullistava-oppimisteoria-opetetaan-takaperin/
 38. 4. Vaihe ja siitä eteenpäin
 39. Yhteisöresurssit • Yhteisöresursseilla tarkoitetaan olemassa olevia sosiaalisen median yhteisöjä, ryhmiä ja verkostoja • Opiskelijat voivat tehdä verkossa osallistuvaa tutkimusta: havainnoida, esittää kysymyksiä, keskustella, tutkia vanhoja keskusteluja jne. • Asiantuntijayhteisöjen kautta opetukseen voidaan tuoda sellaista sisältöä, jonka saavuttaminen olisi muuten vaikeaa • Asiantuntijoita voidaan pyytää myös verkkovierailulle omiin verkkoympäristöihin
 40. Yhteisöresurssit http://puutarha.net/index.asp?s=/keskustelu/keskustelu.asp?id=1531
 41. https://www.facebook.com/Senjaopettaa
 42. http://www.tweetdeck.com/ http://twitter.com/
 43. Toimintakulttuuri 4. vaiheessa • Itseohjautuvuus • Yksilön ja yhteisön tasapaino • Joustavat tilannesidonnaiset toimintatavat • Sosiaalisen median ympäristöjen näkeminen osana yhteiskuntaa
 44. 1. Kaikki lähtee yhdestä palikasta 2. Annetaan palikoita myös oppijoille Kurssiblogi + opiskelijoiden blogit + Kurssin yhteinen jotain uutta blogi tai wiki Vastuu opettajalla 3. Laitetaan monta palikkaa yhteen! 4. Otetaan yhteisöresurssit käyttöön Tähtimallin mukainen Sosiaalisen median sosiaalisen median yhteisöt osaksi oppimisympäristö oppimisympäristöä ja oppimisen resurssiksi Vastuu opiskelijoilla Katso kuva: http://xkcd.com/802/
 45. Sosiaalisen median opetuskäytön vaiheet Kuva saatavana: http://www.flickr.com/photos/harto/5144222216/
 46. Suunnittele oppimispolku Palaute ja lopetus • Oppiminen on prosessi, joka voidaan kuvata Tehtävä oppimispolkuna • Opettajan tehtävänä Arviointi on suunnitella, mitä Miten tuet oppimisprosessia vaiheita ja etappeja alusta loppuun? polulla on Tehtävä Aloitus
 47. Oppimisprosessi arvioinnin keskiössä
 48. Katso myös nämä: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9823-3 http://www.slideshare.net/hponka/luoti-some- kayttoehdotjasuositukset
 49. Verkkoidentiteetti ja somen etiikkaa
 50. Rakenna verkkoidentiteettiä tietoisesti Kaikki toimintasi netissä jää talteen. Käytä tämä hyväksesi, älä pahaksesi.
 51. Käyttö luvan kanssa, lähde: http://www.flickr.com/photos/tuija/4570906654/in/set-72157624358887769/
 52. Valitse, missä olet aktiivinen
 53. Identiteettiä ei voi varastaa, eikö niin?
 54. Netiketin alkeet • Älä puhu pahaa muista. • Kuuntele ja pyri ymmärtämään muita. • Kirjoita rehdisti omalla nimelläsi – seiso sanojesi takana. • Pyydä anteeksi, jos olet toiminut väärin toista kohtaan. • Joskus voi olla hyvä syy muokata tai poistaa omia viestejään. • Kiitä palveluksista. • Rajaa avoimuutesi ja kunnioita muiden asettamia rajoja. • Netissä on vaikea edustaa vain itseään. • Älä jätä verkkoon sellaista, mihin et halua törmätä tulevaisuudessa.
 55. KIITOS! Harto Pönkä http://twitter.com/hponka/ http://slideshare.com/hponka http://harto.wordpress.com/ http://www.innowise.fi/
Publicité