Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)

Etäluento LUOTI-oppilaitosjohdon koulutuksessa 17.8.2012, Harto Pönkä, Innowise

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)

 1. 1. Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri versio 2.0 Harto Pönkä, 17.8.2012 Oppilaitosjohdon LUOTI-koulutus Twitterissä: #luoti
 2. 2. http://internet-map.net/
 3. 3. Kuva saatavana: http://www.flickr.com/photos/harto/5068756112/in/set-72157625134401194/
 4. 4. Sosiaalinen media uudistaa TOIMINTAKULTTUURIN• Avoimuus, julkisuus, jakaminen• Keskustelun ja yhteistyön arvostaminen• Yhteisöjen hyödyntäminen ja muiden auttaminen• ”Alhaalta ylöspäin” -ilmiöt• Verkkopalvelujen ja yhteisöllisten menetelmien luova hyödyntäminen• Kokeilevuus, oppiminen
 5. 5. Kuinka sosiaalinen Facebook on?
 6. 6. Entäpä Twitter?https://twitter.com/ http://www.tweetdeck.com/
 7. 7. Sosiaaliset verkostot ovat tehokkaita keskusteluun ja tiedon välittämiseen, mutta eivät yhteisölliseen tiedonrakenteluun Lähde: Verkosto visualisoituna: #sometu, Olli Parviainen, 1.11.2010,http://verkostoanatomia.wordpress.com/2010/11/01/verkosto-visualisoituna-sometu/
 8. 8. Yhteisöllinen tiedonrakentelu• Tavoitteellista työskentelyä käsitteellisten luomusten, kuten suunnitelmien ja teorioiden, luomiseksi. (Scardamalia & Bereiter, 2003, 2005)• Yhteisöllinen tiedonrakentaminen on ongelmalähtöistä: tavoitteena on yhteisen ongelman ratkaiseminen.• Keskustelujen aikana oppijat joutuvat selittämään (ulkoistamaan) omia ajatuksiaan. Tästä on hyötyä sekä heille itselleen että muille oppijoille. (Lehtinen, 2003)• Vastavuoroinen opettaminen ja oppiminen: ryhmä on enemmän kuin osiensa summa.
 9. 9. Kun puhutaan yhteisöllisestätyöskentelystä, niin puhutaan ryhmistä.
 10. 10. ”Ryhmää” ei synny ilman yhteistä tavoitetta! Yhteinen tavoite syntyy neuvottelemalla,jonka jälkeen ryhmän jäsenten tulisi tiedostaa se.
 11. 11. Ryhmäytyminen1. Muotoutumisvaihe • Luodaan ryhmän rakenne ja rutiinit • Ryhmän jäsenet etsivät paikkaansa ja välttävät konflikteja • Varsinaiseen tehtävään käytetään vähemmän voimavaroja1. Kuohuntavaihe (voi toistua, kun ryhmään tulee uusia jäseniä) • Työskentely synnyttää ryhmän toimintaan, rooleihin ja vastuisiin liittyviä konflikteja. Ne selkeyttävät toimintaa ja parantavat vuorovaikutusta. • Kuohunnan voimakkuus riippuu ryhmän jäsenistä ja organisaatiokulttuurista.1. Normien luomisen vaihe • Ryhmän roolit, tehtävät ja normit ovat selkeytyneet. Luottamus ja lojaalius. • Jäsenet ymmärtävät toistensa näkökulmia sekä arvostavat ja tukevat toisiaan. • Jäsenet välttävät muutoksia, uusia konflikteja ja ulkoa tulevaa ohjausta.1. Toteuttamisvaihe (kaikki ryhmät eivät pääse tähän) • Ryhmä toimii itsenäisesti ja joustavasti. Jäsenet luottavat toisiinsa. • Rooleja ja vastuita muutellaan tarpeen mukaan, ilman konflikteja. • Ryhmä pystyy keskittymään täysipainoisesti tavoitteen saavuttamiseen.1. Lopettamisvaihe • Ryhmän hajoaminen aiheuttaa haikeutta tai helpotusta, myös konflikteja. Lähde: Tuckman, B. (1965 & 1977). http://en.wikipedia.org/wiki/Tuckman%27s_stages_of_group_development
 12. 12. Tehokas ryhmä on sitoutunuttavoitteen saavuttamiseen,joka konkretisoituu esim.yhteisenä tuotoksena.
 13. 13. Keskustelu inspiroi sisällöntuotantoa ja sisältö keskustelua.
 14. 14. Yhteisöllinen prosessiRunsas keskustelu yhteisöllisen prosessin alussa ennustaa hyvää lopputulosta.
 15. 15. Yhteisöllisen tiedonrakenteluntuloksena syntyy parhaimmillaanluomus tai innovaatio,joka ylittää sen, mihin ryhmänjäsenet olisivat yksinään kyenneet. Yhteisöllistä oppimista teutaan, koska se käynnistää ymmärtävän oppimisen mekanismeja yksilötasolla.
 16. 16. Voisiko oppilaitoskokonaisuutena muodostaaverkkoyhteisön?
 17. 17. Miten verkkoyhteisö syntyy? • Oleellista on, että ihmiset osallistuvat johonkin yhteiseen toimintaan, jossa keskeistä on yhteisöllinen työskentelytapa. • On oltava jokin pysyvä yhteinen ”syy” osallistua yhteisön toimintaan. • Kukaan ei käytä teknologiaa vain sen itsensä vuoksi. • Yhteisöä tuetaan tukemalla sen jäsenten välistä vuorovaikutusta ja yhteisöllistä työskentelyä.Lisää aiheesta blogissani: http://harto.wordpress.com/2011/10/21/perustetaan-verkkoyhteiso-helpommin-sanottu-kuin-tehty/
 18. 18. Isossa verkkoyhteisössä yhteisöllinen toiminta keskittyy sen ytimeen. Lurkkaajat, Pienet Yhteisön ydinjopa yli 60% kaveriklusterit (ja sisäpiiri) Lähde: http://www.orgnet.com/community.html
 19. 19. Verkkoyhteisö• Yhteisöä yhdistää jokin yhteinen intressi• Verkkoyhteisöä kuvaavia piirteitä: – Jäsenet ovat pitkäaikaisessa tai jatkuvassa vuorovaikutuksessa – Jäsenten välille syntyy monitasoisia sosiaalisia suhteita, hierarkiaa sekä yhteisön sisäisiä normeja – Verkkoyhteisön voi käsittää myös isona ”ryhmänä” – Suhteellisen tiukka yhteisöllisyys• Verkkoyhteisö voi toimia joko vain yhdessä tai useissa sosiaalisen median palveluissa samaan aikaan• Verkkoyhteisö-sanaa käytetään myös kokonaisista verkkopalveluista, mutta yhdessä palvelussa voi olla samaan aikaan useita verkkoyhteisöjä
 20. 20. Sosiaalinen media on ennen muuta vuorovaikutusta: oma aktiivisuus saamuutkin osallistumaan!
 21. 21. KIITOS!Harto Pönkähttp://twitter.com/hponka/http://slideshare.com/hponkahttp://harto.wordpress.com/http://www.innowise.fi/

×