Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Mobiililaitteet ja sosiaaliset ohjelmat yhteisöllisen oppimisen tukena Haasteena toimivien periaatteiden yhdistäminen Hart...
Esityksen sisältö <ul><li>Nykyaikainen oppimiskäsitys: ymmärtävä ja yhteisöllinen oppiminen sekä yhteisöllinen tiedonraken...
Ymmärtävä oppiminen <ul><li>Käsitteellinen ymmärrys (asiantuntijuus) </li></ul><ul><ul><li>Ymmärrys koostuu käsitteistä ja...
Yhteisöllinen oppiminen <ul><li>” Tilanne , jossa kaksi tai useampi ihminen oppii tai pyrkii oppimaan jotakin yhdessä...
Yhteisöllinen tiedonrakentaminen <ul><li>Tavoitteellista työskentelyä käsitteellisten luomusten, kuten suunnitelmien ja te...
Esimerkki: Tutkivan oppimisen malli Hakkarainen, Lonka, & Lipponen, 1999
Oppiminen yksin ja yhdessä <ul><li>Yhteisöllinen oppiminen ja tiedonrakentaminen käynnistävät laadukkaita yksilöllisiä opp...
Yhteisölliset skriptit <ul><li>Kokoelma ohjeita, jotka määrittelevät, kuinka ryhmän jäsenet työskentelevät yhteisöllisesti...
Yhteisöllisten skriptien vaatimuksia <ul><li>Skriptin tulee loogisesti synnyttää ja tukea yhteisöllistä oppimista ja tiedo...
Verkko-oppimisympäristöt <ul><li>Viime vuosiin asti verkko-oppimisympäristöt ovat olleet CSCL-tutkimuksen keskiössä. </li>...
Sosiaaliset ohjelmat <ul><li>Keskeistä yhteisöllisyys, käyttäjien tuottamat sisällöt, sosiaaliset verkostot, avoimuus, est...
Esimerkkejä sosiaalisista ohjelmista <ul><li>Blogit – henkilökohtainen oppimisympäristö? </li></ul><ul><li>Wikit </li></ul...
Mobiililaitteiden tuki oppimiselle <ul><li>Mahdollistaa mobiilin oppimisympäristön </li></ul><ul><ul><li>Koulun pihalla, l...
Case 1: Käytäntöyhteisön tukeminen mobiilin oppimisympäristön avulla <ul><li>Maantieteellisesti hajautunut työyhteisö (n=1...
Case 1: Käytäntöyhteisön tukeminen mobiilin oppimisympäristön avulla <ul><li>Tuloksia: </li></ul><ul><ul><li>FLE3mobile –o...
Case 2: Mobiililaitteilla tuettu yhteisöllinen oppiminen <ul><li>Koululuokka (n=22) Pikku-Syötteen luontopolulla, työskent...
Case 2: Mobiililaitteilla tuettu yhteisöllinen oppiminen <ul><li>Tuloksia: </li></ul><ul><ul><li>Keskustelut etenivät peda...
Case 3: Mobiililaitteet ja web 2.0 –ohjelmat työvälineinä Edufeed-kurssilla <ul><li>Yliopisto-opiskelijat (n=22), työsken...
Case 3: Mobiililaitteet ja web 2.0 –ohjelmat työvälineinä Edufeed-kurssilla <ul><li>Alustavia tuloksia: </li></ul><ul><ul>...
Yhteenvetoa: Toimivat periaatteet... <ul><li>Oppimisteoreettinen pohja </li></ul><ul><ul><li>Teknologian tuki yhteisöllise...
...ja niiden yhdistäminen <ul><li>Hajautettu ja sulautettu oppimisympäristö: eri välineet ja ohjelmat osana yhtenäistä opp...
Kiitos! <ul><li>Kysymyksiä? </li></ul><ul><li>Sähköposti: [email_address] </li></ul><ul><li>WWW: http :// edtech.oulu.fi...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Mobiililaitteet ja sosiaaliset ohjelmat yhteisöllisen oppimisen tukena: haasteena toimivien periaatteiden yhdistäminen

2 819 vues

Publié le

ITK'08 -konferenssin tutkijatapaamisessa pitämäni esitys.

Publié dans : Technologie
 • Soyez le premier à commenter

Mobiililaitteet ja sosiaaliset ohjelmat yhteisöllisen oppimisen tukena: haasteena toimivien periaatteiden yhdistäminen

 1. 1. Mobiililaitteet ja sosiaaliset ohjelmat yhteisöllisen oppimisen tukena Haasteena toimivien periaatteiden yhdistäminen Harto Pönkä Piia Näykki, Jari Laru http://edtech.oulu.fi/ Department of Educational Sciences and Teacher Education University of Oulu
 2. 2. Esityksen sisältö <ul><li>Nykyaikainen oppimiskäsitys: ymmärtävä ja yhteisöllinen oppiminen sekä yhteisöllinen tiedonrakentaminen </li></ul><ul><li>Yhteisölliset skriptit </li></ul><ul><li>Verkko-oppimisympäristöt ja sosiaaliset ohjelmat </li></ul><ul><li>Miten se tehdään: 3 case-tutkimusta </li></ul><ul><li>Yhteenvetoa </li></ul>
 3. 3. Ymmärtävä oppiminen <ul><li>Käsitteellinen ymmärrys (asiantuntijuus) </li></ul><ul><ul><li>Ymmärrys koostuu käsitteistä ja niiden välisistä suhteista </li></ul></ul><ul><ul><li>Liittyy tiettyyn asiakokonaisuuteen / alaan </li></ul></ul><ul><li>Ymmärtäminen näkyy mm. kykynä ratkaista ongelmia, suunnitella käsitteellisiä luomuksia, huomata säännönmukaisuuksia, laatia järkeviä argumentteja ja selityksiä sekä muodostaa analogioita. </li></ul><ul><li>Opetuksen tulee perustua tietämisen prosessien tuntemiseen. (Piaget, 1978) </li></ul><ul><li>Ihminen oppii etsimällä aktiivisesti tietoa ja rakentamalla uutta tietämystä ja ymmärrystä aiempien tietojensa ja uskomustensa pohjalta. </li></ul><ul><li>Oppiminen = käsitteellistä muutosta </li></ul>
 4. 4. Yhteisöllinen oppiminen <ul><li>” Tilanne , jossa kaksi tai useampi ihminen oppii tai pyrkii oppimaan jotakin yhdessä. ” (Dillenbourg, 1999) </li></ul><ul><li>Keskeistä on yhteinen tavoite oppia jotakin ja kognitiivisten ponnistelujen jakaminen . Tämä erottaa yhteisöllisen oppimisen perinteisestä yhteistyöstä ja työnjaosta. </li></ul>
 5. 5. Yhteisöllinen tiedonrakentaminen <ul><li>Tavoitteellista työskentelyä käsitteellisten luomusten, kuten suunnitelmien ja teorioiden, luomiseksi. (Scardamalia & Bereiter, 2003, 2005) </li></ul><ul><li>Yhteisöllinen tiedonrakentaminen on ongelmalähtöistä: tavoitteena on yhteisen ongelman ratkaiseminen. </li></ul><ul><li>Keskustelujen aikana oppijat joutuvat selittämään (ulkoistamaan) omia ajatuksiaan. Tästä on hyötyä sekä heille itselleen että muille oppijoille. (Lehtinen, 2003) </li></ul>
 6. 6. Esimerkki: Tutkivan oppimisen malli Hakkarainen, Lonka, & Lipponen, 1999
 7. 7. Oppiminen yksin ja yhdessä <ul><li>Yhteisöllinen oppiminen ja tiedonrakentaminen käynnistävät laadukkaita yksilöllisiä oppimisprosesseja. </li></ul><ul><li>Vastavuoroinen oppiminen: ryhmä on enemmän kuin osiensa summa. </li></ul><ul><li>Tulevaisuuden työtehtävissä työskennellään yhä enemmän tiedon parissa – yhdessä. </li></ul><ul><ul><li>Asiantuntijuus, asiantuntijayhteisöt, verkottuneet työyhteisöt </li></ul></ul>
 8. 8. Yhteisölliset skriptit <ul><li>Kokoelma ohjeita, jotka määrittelevät, kuinka ryhmän jäsenet työskentelevät yhteisöllisesti ratkaistaakseen jonkin ongelman tai tehtävän. ”Käsikirjoitus”. </li></ul><ul><li>Skriptit tukevat, ohjaavat ja jäsentävät oppijoiden kognitiivisia prosesseja ja ryhmän vuorovaikutusta. </li></ul><ul><li>Skriptit integroidaan oppimisympäristöön, esim. verkko-oppimisympäristöön, sosiaaliseen ohjelmaan tai mobiiliohjelmaan. </li></ul><ul><li>Tutkimuksissa todettu toimiviksi. </li></ul>Dillenbourg, 2002
 9. 9. Yhteisöllisten skriptien vaatimuksia <ul><li>Skriptin tulee loogisesti synnyttää ja tukea yhteisöllistä oppimista ja tiedonrakentamista. </li></ul><ul><li>Skripti ei saa olla liian tiukka (over-scripting) </li></ul><ul><li>Skriptin vaiheita tulee voida seurata helposti. Tätä voidaan helpottaa esim. koostamalla skriptistä yhtenäinen tarina tai välittämällä se jonkin apuvälineen kautta. </li></ul><ul><li>Oppijat voivat hylätä liian tiukasti määritellyn tai monimutkaisen skriptin. </li></ul><ul><li>Skriptin tulisi olla siirrettävissä eri konteksteihin. </li></ul>Dillenbourg, 2002
 10. 10. Verkko-oppimisympäristöt <ul><li>Viime vuosiin asti verkko-oppimisympäristöt ovat olleet CSCL-tutkimuksen keskiössä. </li></ul><ul><li>Verkko-oppimisympäristöjen suunnittelun tavoitteena on tyypillisesti </li></ul><ul><ul><li>tukea oppijoiden ajattelun prosesseja </li></ul></ul><ul><ul><li>tukea käsitteellisten luomusten muodostamista yhteisöllisesti </li></ul></ul><ul><ul><li>tarjota virtuaalinen tila oppijayhteisön toiminnalle </li></ul></ul><ul><li>Sekä onnistuneita ja epäonnistuneita sovelluksia. </li></ul><ul><li>Opettajan/tuutoroiden toiminta ratkaisevassa asemassa. </li></ul><ul><li>Oppimiskulttuurin muutos vaatii aikaa ja vaivaa! </li></ul>Scardamalia, 2004
 11. 11. Sosiaaliset ohjelmat <ul><li>Keskeistä yhteisöllisyys, käyttäjien tuottamat sisällöt, sosiaaliset verkostot, avoimuus, esteettömyys. </li></ul><ul><ul><li> Voidaan käyttää yhteisöllisen oppimisen ja tiedonrakentamisen tukemiseen. </li></ul></ul><ul><li>Ohjelmia voidaan yhdistellä esim. RSS-syötteillä ja koostaa useista ohjelmista avoin virtuaalinen oppimisympäristö. </li></ul><ul><li>Sosiaalisia ohjelmia käytetään yhä enemmän mobiililaitteilla. </li></ul><ul><li>Vielä beta-vaiheessa? </li></ul>
 12. 12. Esimerkkejä sosiaalisista ohjelmista <ul><li>Blogit – henkilökohtainen oppimisympäristö? </li></ul><ul><li>Wikit </li></ul><ul><li>Jaiku, Twitter </li></ul><ul><li>Del.icio.us </li></ul><ul><li>YouTube, Flickr </li></ul><ul><li>IRC-Galleria </li></ul><ul><li>Habbo Hotel </li></ul><ul><li>FaceBook, FB:n miniohjelmat </li></ul><ul><li>Sosiaaliset hakukoneet </li></ul><ul><li>Muut web 2.0 –ohjelmat... </li></ul>
 13. 13. Mobiililaitteiden tuki oppimiselle <ul><li>Mahdollistaa mobiilin oppimisympäristön </li></ul><ul><ul><li>Koulun pihalla, luonnon keskellä, museossa, retkellä... </li></ul></ul><ul><li>Oppimisen tukeminen missä ja milloin vain? </li></ul><ul><ul><li>Verkkojen kantoalue, akkukesto, pieni näyttö ja näppäimistö.... </li></ul></ul><ul><li>Elinikäinen oppiminen: yksin, yhdessä? </li></ul><ul><li>Kamerakännykät </li></ul><ul><ul><li>Kuvat ja niiden selitykset ovat käsitteellisiä luomuksia </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuviin yhdistyy alkuperäisen tilanteen muistoja, kokemuksia ja tunteita sekä fyysiset puitteet ja vallinnut sosiaalinen tilanne. </li></ul></ul>Sharples, 2000; Scifo, 2005
 14. 14. Case 1: Käytäntöyhteisön tukeminen mobiilin oppimisympäristön avulla <ul><li>Maantieteellisesti hajautunut työyhteisö (n=10). </li></ul><ul><li>Välineet: PocketPC-kämmenmikrot ja FLE3mobile –oppimisympäristö. </li></ul><ul><li>Tavoite: tiedonjakamisen, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhteisöllisen oppimisen lisääminen. </li></ul><ul><li>Aineisto: lokitiedot ja testihenkilöiden haastattelut. </li></ul><ul><li>Analyysi: tilastollinen analyysi ja verkostoanalyysi. </li></ul>Goman & Laru, 2003; Laru & Järvelä, 2008
 15. 15. Case 1: Käytäntöyhteisön tukeminen mobiilin oppimisympäristön avulla <ul><li>Tuloksia: </li></ul><ul><ul><li>FLE3mobile –oppimisympäristön käyttö oli vähäistä. </li></ul></ul><ul><ul><li>Yhteisön jäsenillä ei ollut todellista tarvetta virtuaaliselle yhteisölliselle työskentelylle. </li></ul></ul><ul><ul><li>Yhteisön sosiaalisia rakenteita ei voi siirtää sellaisenaan virtuaaliseen oppimisympäristöön, vaan ne rakentuvat siellä uudestaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kämmenmikroista tuli testihenkilöille tärkeitä henkilökohtaisia työvälineitä. </li></ul></ul>Goman & Laru, 2003; Laru & Järvelä, 2008
 16. 16. Case 2: Mobiililaitteilla tuettu yhteisöllinen oppiminen <ul><li>Koululuokka (n=22) Pikku-Syötteen luontopolulla, työskentelivät 2-3 hengen ryhmissä. </li></ul><ul><li>Välineet: Nokia 3650 -kamerakännykät, Lehtiset-sovellus, jolla välitettiin yhteisöllinen skripti sekä oppilasryhmien luomat multimediaviestit. </li></ul><ul><li>Tavoitteet: </li></ul><ul><ul><li>Selvittää, miten mobiililaitteilla voidaan tukea yhteisöllistä oppimista ja tiedonrakentamista avoimessa oppimisympäristössä. </li></ul></ul><ul><ul><li>Testata ja kehittää mobiililaitteilla tuettua yhteisöllisen oppimisen pedagogista mallia (design-tutkimus). </li></ul></ul><ul><li>Aineisto: Alku- ja loppukyselyt, käsitekartat, keskustelujen nauhoitukset, ”lehtiset”. </li></ul><ul><li>Analyysi: sisällönanalyysi ja tilastollinen analyysi </li></ul>Pönkä, 2008
 17. 17. Case 2: Mobiililaitteilla tuettu yhteisöllinen oppiminen <ul><li>Tuloksia: </li></ul><ul><ul><li>Keskustelut etenivät pedagogisen mallin mukaisesti. </li></ul></ul><ul><ul><li>Käsitekartoissa havaittu muutos oli yhteydessä sekä tehtävänaikaisen aktiivisen keskustelun että yhteisöllisyyden kokemuksen kanssa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Käsitteellisen muutoksen kannalta näytti olevan tärkeää, että asiakokonaisuuteen liittyviä ongelmia ratkaistiin useiden tehtävien aikana erilaisissa konteksteissa. </li></ul></ul>Pönkä, 2008
 18. 18. Case 3: Mobiililaitteet ja web 2.0 –ohjelmat työvälineinä Edufeed-kurssilla <ul><li>Yliopisto-opiskelijat (n=22), työskentelivät 4-5 hengen ryhmissä 3 kk kestäneellä kurssilla. </li></ul><ul><li>Välineet: blogit, wiki, RSS-lukija, tiedostonjako-ohjelmia, Nokia N73 –kamerakännykät. </li></ul><ul><li>Tavoite: selvittää, kuinka sosiaalisen webin sovelluksia voidaan käyttää yhteisöllisen oppimisen tukemisessa. </li></ul><ul><li>Aineisto: ryhmätilanteiden videoinnit, kyselyt, haastattelut, ohjelmien lokitiedostot. </li></ul><ul><li>Analyysi: kesken </li></ul>Järvelä, Näykki, Laru, & Luokkanen, 2007
 19. 19. Case 3: Mobiililaitteet ja web 2.0 –ohjelmat työvälineinä Edufeed-kurssilla <ul><li>Alustavia tuloksia: </li></ul><ul><ul><li>Näyttää siltä, että käsitteellisten luomusten rakentaminen ja jakaminen tuki opiskelijoiden yhteisöllistä oppimista. </li></ul></ul><ul><ul><li>Työskentely johti opiskelijoiden itseohjautuvuuteen, mikä näkyi oman ymmärryksen selittämisenä ja kehittämisenä. </li></ul></ul><ul><ul><li>Opiskelijat kokivat kuvien ja niiden selitysten tuottamisen haastavana. </li></ul></ul><ul><ul><li>Työskentelymalli, jossa käytettiin sosiaalisia ohjelmia ja mobiililaitteita yhdessä yhteisöllisen oppimisen tukemiseen ja ohjaamiseen, toimi. </li></ul></ul>Järvelä, Näykki, Laru, & Luokkanen, 2007
 20. 20. Yhteenvetoa: Toimivat periaatteet... <ul><li>Oppimisteoreettinen pohja </li></ul><ul><ul><li>Teknologian tuki yhteisölliselle oppimiselle ja tiedonrakentamiselle </li></ul></ul><ul><li>Yhteisölliset skriptit </li></ul><ul><ul><li>Tukevat, ohjaavat ja jäsentävät yhteisöllistä työskentelyä </li></ul></ul><ul><ul><li>Integroitavissa eri välineisiin ja ohjelmiin </li></ul></ul><ul><li>Verkko-oppimisympäristöt </li></ul><ul><ul><li>Yhteisöllisen työskentelyn virtuaalinen työtila </li></ul></ul><ul><li>Sosiaaliset ohjelmat: </li></ul><ul><ul><li>Avoimuus, verkottuneisuus, integroitavuus, modulaarisuus </li></ul></ul><ul><li>Mobiililaitteet: </li></ul><ul><ul><li>Ajasta ja paikasta riippumattomuus (?) </li></ul></ul><ul><ul><li>Verkkoyhteys, kamera, muut ominaisuudet </li></ul></ul>
 21. 21. ...ja niiden yhdistäminen <ul><li>Hajautettu ja sulautettu oppimisympäristö: eri välineet ja ohjelmat osana yhtenäistä oppimisympäristöä. </li></ul><ul><li>Tarvitaan uudenlaisia ”verkko-oppimisympäristöjä”, joihin voidaan liittää sosiaalisia ohjelmia, ja jotka mahdollistavat avoimen virtuaalisen oppimisympäristön. </li></ul><ul><li>Tietokoneet ja mobiililaitteet ovat vain erilaisia välineitä, joilla virtuaalista oppimisympäristöä voidaan käyttää. </li></ul><ul><li>Tarvitaan ohjelmien välisiä yhteisiä standardeja (esim. RSS) </li></ul><ul><li>Keskeistä oppimisen ja vuorovaikutuksen prosessien tukeminen tarkoituksenmukaisella tavalla. Oppimismallit. </li></ul><ul><li>Tarvitaan soveltavaa, kriittistä tutkimusta. </li></ul>
 22. 22. Kiitos! <ul><li>Kysymyksiä? </li></ul><ul><li>Sähköposti: [email_address] </li></ul><ul><li>WWW: http :// edtech.oulu.fi/ </li></ul>

×