Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Ohjelmien ja verkkopalveluiden arviointi oppimisen ja opetuksen näkökulmasta (ryhmätyötehtävä) Harto Pönkä http://edtech.o...
Miten arvioida ohjelmaa tai verkkopalvelua oppimisen ja opetuksen näkökulmasta? <ul><li>Ydinkysymys: Miten ohjelma tai ver...
Miten tukea ymmärtävää oppimista ja käsitteellistä muutosta? <ul><li>Aiempien tietojen aktivointi </li></ul><ul><li>Tietoi...
Otteita aiemmista luennoista...
Tekninen käytettävyys <ul><li>Saavutettavuus (Accessibility) </li></ul><ul><li>Opittavuus ja muistettavuus (Learnability a...
Pedagoginen käytettävyys <ul><li>Toiminta oppijan ehdoilla (Learner control) </li></ul><ul><li>Oppijan aktiivisuus (Learne...
Käytettävyyden arviointi <ul><li>Katso esitys teknisen ja pedagogisen käytettävyyden arvioinnista: http://www.uta.fi/aktk...
Ohjelmat ja verkkopalvelut osana oppimisympäristöä <ul><li>Millaisen oppimisympäristön haluat rakentaa? </li></ul><ul><li>...
Hyödynnettävyys avoimessa verkko-oppimisympäristössä <ul><li>Miten verkkopalvelua voidaan käyttää tähtimallissa? </li></ul...
Affordanssit – arvioinnin ydin? <ul><li>Mitä oppimista ja opetusta tukevia affordansseja ohjelmien/verkkopalveluiden käytö...
[email_address] Affordanssikategoriat (Hyvönen, väitöskirjaehdotus)
Tehtävänantoon...
Ryhmätyön tehtävä <ul><li>Työskentely 2-3 opiskelijan ryhmissä </li></ul><ul><li>Valitkaa haluamanne ohjelma tai verkkopal...
Ryhmätyön aikataulu <ul><li>Ma 15.9.2008: </li></ul><ul><ul><li>Ryhmien muodostaminen ja aiheiden valinta </li></ul></ul...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Ohjelmien ja verkkopalveluiden arviointi oppimisen ja opetuksen näkökulmasta (ryhmätyötehtävä)

1 190 vues

Publié le

Opiskeluympäristöt ja digitaalinen media -kurssin ryhmätyötehtävä 15.9.2008.

Publié dans : Technologie
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Ohjelmien ja verkkopalveluiden arviointi oppimisen ja opetuksen näkökulmasta (ryhmätyötehtävä)

 1. 1. Ohjelmien ja verkkopalveluiden arviointi oppimisen ja opetuksen näkökulmasta (ryhmätyötehtävä) Harto Pönkä http://edtech.oulu.fi/ Department of Educational Sciences and Teacher Education University of Oulu
 2. 2. Miten arvioida ohjelmaa tai verkkopalvelua oppimisen ja opetuksen näkökulmasta? <ul><li>Ydinkysymys: Miten ohjelma tai verkkopalvelu voi tukea oppimista? </li></ul><ul><li>Arviointi perustuu siis myös oppimiskäsitykseen. </li></ul><ul><li>Näkökulmia: </li></ul><ul><ul><li>Yksilöllinen ja yhteisöllinen oppiminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Motivaatio, metakognitio, itsesäätely, oppimisstrategiat... </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppimisen ohjaaminen, yhteisölliset skriptit </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppimisen seuraaminen ja arviointi </li></ul></ul><ul><ul><li>Tekninen ja pedagoginen käytettävyys </li></ul></ul><ul><ul><li>Affordanssit </li></ul></ul>
 3. 3. Miten tukea ymmärtävää oppimista ja käsitteellistä muutosta? <ul><li>Aiempien tietojen aktivointi </li></ul><ul><li>Tietoisen oppimisen ja metakognition tukeminen </li></ul><ul><li>Pedagogisesti mielekkään yhteisöllisyyden tukeminen </li></ul><ul><li>Oppijan mahdollisuus kohdata ilmiön monimutkaisuus </li></ul><ul><li>Ilmiön esittäminen useilla tavoilla </li></ul><ul><li>Ajattelun visualisoiminen </li></ul><ul><li>Analogisen päättelyn tukeminen </li></ul><ul><li>Sopiva kognitiivinen kuormitus </li></ul><ul><li>Oppimismallit (esim. tutkiva oppiminen) </li></ul><ul><li>Otteita ”Opi ja onnistu verkossa – ahiot avuksi” –kirjan sisällysluettelosta </li></ul><ul><li>(toim. Liisa Ilomäki, 2005, OPH) </li></ul>
 4. 4. Otteita aiemmista luennoista...
 5. 5. Tekninen käytettävyys <ul><li>Saavutettavuus (Accessibility) </li></ul><ul><li>Opittavuus ja muistettavuus (Learnability and Memorability) </li></ul><ul><li>Toiminta käyttäjän ehdoilla (User control) </li></ul><ul><li>Ohjeet (Help) </li></ul><ul><li>Graafinen ulkoasu (Graphical layout) </li></ul><ul><li>Luotettavuus (Reliability) </li></ul><ul><li>Johdonmukaisuus (Consistency) </li></ul><ul><li>Käytön tehokkuus (Efficiency) </li></ul><ul><li>Muistettavien asioiden määrä (Memory load) </li></ul><ul><li>Virhetilanteet (Errors) </li></ul>Nokelainen, 2004
 6. 6. Pedagoginen käytettävyys <ul><li>Toiminta oppijan ehdoilla (Learner control) </li></ul><ul><li>Oppijan aktiivisuus (Learner activity) </li></ul><ul><li>Yhteistoiminnallinen oppiminen (Cooperative learning) Yhteisöllinen oppiminen (Collaborative learning) </li></ul><ul><li>Tavoitteellisuus (Goal orientation) </li></ul><ul><li>Soveltuvuus (Applicability) </li></ul><ul><li>Lisäarvo (Added value) </li></ul><ul><li>Motivaatio (Motivation) </li></ul><ul><li>Aiemman tietämyksen arvostus (Valuation of previous knowledge) </li></ul><ul><li>Joustavuus (Flexibility) </li></ul><ul><li>Palaute (Feedback) </li></ul>Nokelainen, 2004
 7. 7. Käytettävyyden arviointi <ul><li>Katso esitys teknisen ja pedagogisen käytettävyyden arvioinnista: http://www.uta.fi/aktkk/lectures/itk2004/pn_itk_2004_131slides.pdf </li></ul><ul><li>(Kannattaa olla kriittinen) </li></ul>
 8. 8. Ohjelmat ja verkkopalvelut osana oppimisympäristöä <ul><li>Millaisen oppimisympäristön haluat rakentaa? </li></ul><ul><li>Neljä näkökulmaa: </li></ul><ul><ul><li>Onko oppimisympäristö oppijakeskeinen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Onko oppimisympäristö tietokeskeinen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Onko oppimisympäristö arviointikeskeinen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Onko oppimisympäristö yhteisökeskeinen? </li></ul></ul><ul><li>Tarkemmin aiheesta oli Pirkon luennossa </li></ul>
 9. 9. Hyödynnettävyys avoimessa verkko-oppimisympäristössä <ul><li>Miten verkkopalvelua voidaan käyttää tähtimallissa? </li></ul><ul><li>Voidaanko siihen liittää muita verkkopalveluita? </li></ul><ul><li>Onko verkkopalvelusta saatavissa RSS-syötteet? </li></ul><ul><li>Onko sen linkittäminen helppoa? </li></ul><ul><li>Vaatiiko se kirjautumisen? </li></ul><ul><li>Onko sen metatiedot kunnossa? </li></ul><ul><li>Löytyykö se Googlella? </li></ul>
 10. 10. Affordanssit – arvioinnin ydin? <ul><li>Mitä oppimista ja opetusta tukevia affordansseja ohjelmien/verkkopalveluiden käytössä muodostuu? </li></ul><ul><li>Mitä eri käyttömahdollisuuksia ohjelmilla/verkkopalveluilla on? </li></ul><ul><li>Missä määrin nämä käyttömahdollisuudet riippuvat oppijasta tai opettajasta ja arvioitavasta ohjelmasta/verkkopalvelusta? </li></ul>
 11. 11. [email_address] Affordanssikategoriat (Hyvönen, väitöskirjaehdotus)
 12. 12. Tehtävänantoon...
 13. 13. Ryhmätyön tehtävä <ul><li>Työskentely 2-3 opiskelijan ryhmissä </li></ul><ul><li>Valitkaa haluamanne ohjelma tai verkkopalvelu ja arvioikaa sitä oppimisen ja opetuksen näkökulmasta. </li></ul><ul><li>Käyttäkää apuna luentojen antia sekä kirjallisuutta (verkko, kirjasto). Lähdeviittaukset. </li></ul><ul><li>Tuotos koostetaan kurssin wikiin. Jokaiselle ryhmälle on oma wikisivu. </li></ul><ul><li>Tuotokset esitetään kurssin viimeisellä tunnilla. Lyhyet powerpoint-esitykset. </li></ul>
 14. 14. Ryhmätyön aikataulu <ul><li>Ma 15.9.2008: </li></ul><ul><ul><li>Ryhmien muodostaminen ja aiheiden valinta </li></ul></ul><ul><ul><li>Alustava suunnitelma työskentelystä wikiin </li></ul></ul><ul><li>Ensimmäiset 2 viikkoa </li></ul><ul><ul><li>Kontakti- ja verkkotyöskentely, tuotos wikiin </li></ul></ul><ul><li>Ma 29.9.2008 </li></ul><ul><ul><li>Esitarkastus – työn oltava hyvällä mallilla </li></ul></ul><ul><li>Viimeiset 1½ viikkoa </li></ul><ul><ul><li>Viimeistely ja powerpoint-esityksen teko </li></ul></ul><ul><li>Ti 7.10.2008 </li></ul><ul><ul><li>Esitykset </li></ul></ul>

×