Paljonko digiosaamista on tarpeeksi?

Harto Pönkä
Harto PönkäCEO at Innowise à Innowise
Paljonko digiosaamista
on tarpeeksi?
26.4.2022
Harto Pönkä
Innowise
Kuva: Marvin Meyer @Unsplash, 2018
Puheenvuoron aiheita
2
Mitkä ovat työelämän
perusdigitaitoja?
Etätyö ja digitaalinen
hyvinvointi
Media- ja
informaatiolukutaito
Yhteenvetoa: Paljonko
digiosaamista on tarpeeksi?
Mitkä ovat työelämän perusdigitaitoja?
Tehnyt etätyötä viimeisen 12 kuukauden aikana 2012-2021
Korona synnytti valtavan etätyöbuumin toimihenkilövaltaisilla aloilla – ns. uusi normaali.
Lähde: TEM, Työolobarometri 2021 ennakkotiedot, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163948/TEM_2022_23.pdf
4
Sähköisten työtilojen ja pikaviestintävälineiden käyttö työssä (2015-2021)
 Digitaalisten välineiden käyttö keskittyy vuorovaikutukseen kuten pikaviestimiin,
etäkokousalustoihin ja yhteistyöalustoihin.
Lähde: TEM, Työolobarometri 2021 ennakkotiedot, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163948/TEM_2022_23.pdf
5
Sosiaalisen median käyttö työssä
 Somepalvelujen käyttö työssä ei ole juuri kasvanut vuoden 2017 jälkeen, vaan laskenut.
 Yrityksissä käytetään laajasti pilvipalveluja kuten tiedostonjakoa ja toimisto-ohjelmia.
Lähteet: TEM, Työolobarometri 2021 ennakkotiedot, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163948/TEM_2022_23.pdf
Suomen virallinen tilasto (SVT), Tietotekniikan käyttö yrityksissä, 2021, https://www.stat.fi/til/icte/2021/icte_2021_2021-12-03_kat_003_fi.html
6
Pilvipalvelujen käyttö yrityksissä
Organisaatioiden sisäisesti käyttämät viestintä-, some- ja pilvipalvelut
Lähde: North Patrol, Intranet ja digitaalinen työympäristö 2020 -selvitys,
https://www.slideshare.net/NorthPatrol/intranet-ja-digitaalinen-tyymprist-2020-selvityksen-tulokset/16 (N=111 vastaajaorganisaatiota, yli puolet kunnallisia tai julkisia organisaatioita)
7
Microsoft Teams Etäkokous ja työtilat 85 %
Microsoft O365 SharePoint Työtilat/intranet 52 %
Yammer Keskustelu ja tiedonjako 52 %
WhatsApp Keskustelu ja tiedonjako 37 %
Confluence Wikialusta 23 %
Zoom Etäkokous 22 %
Slack Keskustelu ja tiedonjako 21 %
Trello Projektinhallinta 20 %
Moodle Verkkokoulutus, tiedonjako 19 %
Google Drive Tiedostojen pilvitallennus 16 %
M-Files Tiedostojen pilvitallennus 15 %
Facebookin suljetut ryhmät Keskustelu ja tiedonjako 14 %
TOP 10 sovellukset oppimisessa ja opetuksessa 2017-2021
Data: Jane Hart, 2017-2021, Top Tools for Learning, https://www.toptools4learning.com/, kuva: Harto Pönkä, 14.9.2021
8
2017 2018 2019 2020 2021
Etätyö ja digitaalinen hyvinvointi
Etätyö koetaan tuotteliaaksi, mutta se vaatii rauhallisen tilan
Lähde: TEM, Työolobarometri 2021 ennakkotiedot, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163948/TEM_2022_23.pdf
10
Tietoturva vaarantuu etätöissä
11
Lähde: Tessian, 2020,
https://www.tessian.com/research/the-state-of-data-loss-prevention-2020/ (2000 vastaajaa Yhdysvalloissa ja Englannissa)
”Kyberturvayhtiö Tessianin tutkimuksen mukaan
52 prosenttia kotona työskentelevistä sanoo
syystä tai toisesta kiertävänsä yrityksen
tietoturvan käytäntöjä.”
Syitä:
 Etätyössä käytetään eri laitteita kuin
työpaikalla (50 %)
 Etätyössä ei koeta olevan IT-osaston
valvonnassa (48 %)
 Työhön tulee häiriöitä mm. perheenjäsenten
vuoksi (47 %)
 Työhön liittyvä aikataulupaine (39 %)
Sähköpostien
tarkistaminen
Somepalvelut ja
pikaviestit
Netissä surffailu
Pelaaminen
Radion tai äänikirjan
kuuntelu
Puoliso, lapset,
ystävät jne.
Muut hoidettavat
asiat
”Hoidan monta asiaa
samaan aikaa”
”Teen pienet helpot
työt ensin”
Varo: Office 365 -huijaukset ovat yleisiä!
 Rikolliset pyrkivät tietojenkalastelusivun avulla saamaan haltuunsa käyttäjätunnuksia,
joilla he voivat päästä käsiksi luottamuksellisiin tietoihin kuten lähetettyihin laskuihin.
 Murretuilla tunnuksilla voidaan lähettää esim. ”korjattuja” huijauslaskuja.
Lähde: Viestintävirasto, 2019,
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/uusin-microsoft-office-365-huijaus-ohjaa-uhrin-murretulle-sharepoint-tilille
13
“
Jos työ pelkistyy tietokoneen ja kännykän
äärelle, tauot jäävät pitämättä ja
poikkeustilanne jatkuu pitkään, riskinä on
tylsistyminen ja etätyöapatia.
Työstä voi kadota mieli ja merkitys, kun
kasvokkaiset kohtaamiset puuttuvat eikä
tekemisestään saa välitöntä palautetta.
14
Lähde: Työterveyslaitos, Jari Hakanen, 21.4.2020,
https://www.ttl.fi/tyopiste/torju-etatyoapatia-tuunaa-tyotasi-paremmaksi/
Hyvinvoinnin tukemisen osa-alueet digitaalisesti välittyneessä työympäristössä
Lähde: Kirsi Sjöblom, Väitöskirja 2020, Flourishing in 21st century workplaces – how to support knowledge workers’ productivity and well-being in modern environments,
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/314728/FLOURISH.pdf?sequence=1&isAllowed=y (suomennettu mukaillen)
15
Yksilön kyvykkyys itsensä
johtamiseen ja henkisten
resurssiensa hallintaan
Yksilöllisten ja yhteisten
toimintatapojen
kehittäminen niin, että
välineitä ja tiloja
käytetään hyödyllisesti
Fyysisten
työympäristöjen ja
työvälineiden käyttö ja
kehittäminen
Tuunaa etätyö mielekkääksi!
1. Suunnittele etukäteen etänä tapahtuvaa työtä
2. Rauhoita jokaisen työaika ja kunnioita vapaa-aikaa
3. Luo rutiineja: tauot, palaverit, etäkahvit jne.
4. Sopikaa sovellusten käytölle yhteiset käytännöt
5. Varmista tasavertainen osallistuminen etäkokouksiin
6. Anna aikaa oppimiselle ja kokeilulle, tarjoa tukea
7. Tunteita voi ilmaista etänäkin: emojit, GIF:fit jne.
16
Esimerkkejä yritysten käytänteistä: HS, 16.3.2020,
https://www.hs.fi/talous/art-2000006440821.html
Media- ja informaatiolukutaito
17
Somessa tarvitaan monilukutaitoa eli merkitysten ymmärtämistä
18
1. Kuka tai ketkä ovat tehneet sisällön?
2. Onko kyse alkuperäisestä sisällöstä vai remixistä?
3. Mitä tarkoitusta varten sisältö on tehty?
4. Milloin sisältö on julkaistu? Onko sitä muokattu sen jälkeen?
5. Miten suosittu sisältö on? Ketkä ovat jakaneet sitä?
6. Mitä tekijänoikeuksia sisältöön liittyy?
7. Miten sisältö on teknisesti toteutettu? Voiko sen upottaa?
8. Rikkooko sisältö käytetyn verkkopalvelun käyttöehtoja?
9. Onko sisältö avoimesti vai rajoitetusti julkaistu?
10. Mihin laajempaan kokonaisuuteen sisältö liittyy?
11. Mitä konteksti, jossa sisältö on julkaistu, kertoo itse
sisällöstä ja tekijästä?
12. Miten sisältöä on optimoitu hakukoneita ja
sosiaalisessa mediassa leviämistä varten?
Lähde: H. Pönkä, 2016, Monilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessa,
http://www.slideshare.net/hponka/monilukutaito-ja-sosiaalinen-media-opetuksessa
Esimerkki monilukutaidosta: Wikipedia-artikkeli
19
Kuvakaappaus: Suomenkielisen Wikipedian COVID-19-artikkeli,
https://fi.wikipedia.org/wiki/COVID-19 (3.6.2020)
Valeuutisten levittämisen mekanismit
20
Kuvakaappaus: http://archive.is/5lfHH Lisää tapauksesta: http://www.snopes.com/clinton-votes-found-in-warehouse/
1. Tunteisiin vetoava väite, huhu tai oikea
uutinen, jolle annetaan haluttu merkitys.
2. Synnyttää lukijoissa helposti tunnereaktion:
tykkäyksen, kommentin, jakamisen.
3. Tehosteena huomiota herättävä kuva tai video.
4. Valeuutisen tekijä ja lähipiiri levittävät julkaisua
sosiaalisen median kanavissa.
5. Valeuutisten levittämisen tueksi voidaan
perustaa joukoittain some-tunnuksia ja
esimerkiksi Facebook-ryhmiä, joilla
”rekrytoidaan” apulaisia mukaan.
6. Kriitikot käännetään eduksi esim. leimaamalla
heidät virallisen propagandan edustajiksi.
7. Valeuutinen saavuttaa suurimman
näkyvyytensä, jos sitä lainataan valtamediassa.
21
Lähde: Faktabaari, 27.1.2018, https://twitter.com/Faktabaari/status/957230461184507904
Lisätietoa: https://faktabaari.fi/baaripuhetta/disinformaation-analysointi-ja-faktantarkistusprosessi/
Informaatiovaikuttamisen tekniikoita
22
Lähde: Valtioneuvoston kanslia, 2019, Informaatiovaikuttamiseen vastaaminen : Opas viestijöille, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161512
Tunnistatko informaatiovaikuttamisen ja osaatko vastata siihen?
Yhteenvetoa: Paljonko digiosaamista on tarpeeksi?
Tärkeimmät taidot työelämässä
1. Analyyttinen ajattelu ja innovointi
2. Aktiivinen oppiminen ja oppimisstrategiat
3. Monimutkainen ongelmanratkaisu
4. Kriittinen ajattelu ja analysointi
5. Luovuus, omaperäisyys ja oma-aloitteisuus
6. Johtaminen ja sosiaalinen vaikuttaminen
7. Teknologian käyttö, seuranta ja hallinta
8. Teknologian suunnittelu ja ohjelmointi
9. Sinnikkyys, stressinsieto ja joustavuus
10. Päättely, ongelmanratkaisu ja ideointi
Lähde: World Economic Forum, 2020, https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/
24
EU-kansalaisen digitaaliset kompetenssit (2022)
Välttämättömät digitaaliset taidot
työelämään, opiskeluun ja
yhteiskuntaan osallistumiseen.
1. Informaatio- ja datanlukutaito
2. Viestintä ja yhteistyö
3. Digitaalisen sisällön
tuottaminen
4. Turvallisuus
5. Ongelmanratkaisu
Tiedot – taidot – asenteet
EU, DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens - With new examples of knowledge, skills and attitudes, 2022,
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415
25
DigComp 2.2: digitaalisten kompetenssien osa-alueet
EU, DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens - With new examples of knowledge, skills and attitudes, 2022,
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415 (suomennos tekijän)
26
Informaatio- ja
datanlukutaito
Viestintä ja
yhteistyö
Digitaalisen
sisällön luominen
Turvallisuus Ongelmanratkaisu
• Osaa ilmaista
tiedontarpeita sekä
paikantaa ja hakea
digitaalista dataa, tietoa
ja sisältöä.
• Osaa arvioida lähteen ja
sen sisällön
merkityksen.
• Osaa tallentaa, hallita ja
järjestää digitaalista
dataa, tietoa ja sisältöä.
• Osaa olla
vuorovaikutuksessa,
viestiä ja tehdä
yhteistyötä digitaalisten
teknologioiden avulla
huomioiden samalla
kulttuurien ja
sukupolvien välisen
monimuotoisuuden.
• Osallistuu
yhteiskuntaan julkisten
ja yksityisten
digitaalisten palvelujen
ja osallistavan
kansalaisuuden kautta.
• Hallitsee digitaalista
läsnäoloaan,
identiteettiään ja
mainettaan.
• Osaa luoda ja muokata
digitaalista sisältöä.
• Osaa parantaa ja liittää
tietoja olemassa
olevaan
tietokokonaisuuteen
ymmärtäen samalla,
miten tekijänoikeuksia
ja lisenssejä tulee
soveltaa.
• Osaa antaa
ymmärrettäviä käskyjä
tietokonejärjestelmälle.
• Osaa suojata laitteita,
sisältöjä, henkilötietoja
ja yksityisyyttä
digitaalisissa
ympäristöissä.
• Osaa suojata fyysistä ja
psyykkistä terveyttä ja
on tietoinen
digitaalisista
teknologioista, joilla voi
edistää sosiaalista
hyvinvointia ja
osallisuutta.
• On tietoinen
digitaalisten
teknologioiden ja niiden
käytön
ympäristövaikutuksista.
• Tunnistaa tarpeita ja
ongelmia sekä osaa
ratkaista käsitteellisiä
ongelmia ja
ongelmatilanteita
digitaalisissa
ympäristöissä.
• Osaa käyttää digitaalisia
työkaluja prosessien ja
tuotteiden
kehittämiseen.
• Pysyy ajan tasalla
digitaalisesta
kehityksestä.
EU, DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens - With new examples of knowledge, skills and attitudes, 2022,
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415 (konekäännetty Google Kääntäjällä)
27
1-2
Löytäminen
3-4
Keskitaso
5-6
Edistynyt
7-8
Erikoistunut
Pystyykö ratkaisemaan itse mahdollisia ongelmia digitaalisten välineiden käytössä (2021)
Lähde: TEM, Työolobarometri 2021 ennakkotiedot, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163948/TEM_2022_23.pdf
28
Inspiraationa mm. Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen digitaalisen kompetenssin osa-alueet, DigiComp v. 2.1, 2017, https://ec.europa.eu/jrc/en/science-update/new-
digcomp-report-develops-proficiency-levels Lisää aiheesta: https://harto.wordpress.com/2021/09/02/digitaitotesti-digitaalisen-osaamisen-matriisi-ja-kuinka-se-tehtiin/
29
Digiin tutustuja Aloitteleva käyttäjä Hyötykäyttäjä Edistynyt käyttäjä Erikoistunut osaaja
Toiminnan
itsenäisyys
• Opastus ja toisto • Toimintaa tukeva ohjaus • Itsenäinen harjoittelu ja
tiedon haku
• Kykenee jakamaan
osaamistaan muille
• Toiminnan kehittäminen
ja uusien ratkaisujen
ideointi
Laitteet ja
perusohjelmat
• Tietokone
• Kännykkä
• Netinkäyttö
• Sovellusten asennus
• Hakemistojen ja
tiedostojen hallinta
• Uuden laitteen
käyttöönotto
• Tiedostojen siirto
laitteiden välillä
• Muiden opastaminen
• Ohjelmien ja sovellusten
yhdistely
• Uusien ohjelmien
suunnittelu
• Web-tekniikat
• Ohjelmointi
Sisältöjen
tuottaminen ja
visuaalisuus
• Ohjelmien käyttö ohjeita
seuraamalla
• Kännykällä kuvaaminen
• Tekstinkäsittely
• Kuvien lähetys
• Kuvien käyttö
dokumenteissa
• Pilvipalvelut
• Visuaaliset esitykset •
Kuvien editointi
• Ohjemateriaalien teko
• Videoiden editointi
• Graafinen suunnittelu
Palveluihin
kirjautuminen ja
tietoturva
• Omille laitteille
kirjautuminen
• Tietoturvan perusteet
• Tietosuojan huomiointi
• Rekisteröityminen
verkkopalveluihin
• Sähköinen
tunnistautuminen
• Huijausten tunnistaminen
• Turvataidot somessa
• Virustorjuntaohjelmat
• VPN- ja
etäkäyttösovellukset
• Suojattu tiedonsiirto
Tiedonhaku ja
mediataidot
• Verkkojulkaisujen ja
uutissivustojen
seuraaminen
• Viranomaisten sivustot
• Tiedonhaun perusteet
• Lähdekriittisyys
• Tietojen tarkistus eri
lähteistä
• Sisältöjen jako
• Tekijänoikeudet
• Monilukutaidot
• Sisältöjen kuratointi
• Uuden tiedon
kollektiivinen tuottaminen
esim. Wikipediaan
Asiointi ja omien
asioiden hoito
• Muistiinpanot omalle
laitteelle
• Verkkolomakkeet
• Karttapalvelut
• Sähköinen kalenteri
• Ostokset ja varaukset •
Verkkopankki
• Asiointipalvelut
• Oppimisalustat
• Turvapostin ja vastaavien
käyttö salassa pidettävien
tietojen lähettämisessä
Viestintä ja
sosiaalinen
toiminta
• Puhelut ja tekstiviestit • Sähköposti
• Chat-keskustelu
• Netiketti
• Verkkopelit
• Some- ja
pikaviestipalvelut
• Videopuhelut
• Etäkokoukset
• Yhteinen työskentely
verkossa
• Verkostoituminen
• Some-ryhmiin
osallistuminen
• Yhteisen työskentelyn
suunnittelu ja ohjaus
• Some-ylläpito
• Vaikuttaminen ja
markkinointi verkossa
Digitaitotesti
 Testaa digitaitosi täällä:
https://testimato.com/fi/test/38393/perform
Testistä ja kuinka se tehtiin: https://harto.wordpress.com/2021/09/02/digitaitotesti-digitaalisen-osaamisen-matriisi-ja-kuinka-se-tehtiin/
Kuvassa testin päätelmien jakauma 25.4.2022
30
Yrittäjät käyttävät kolmanneksi vähiten sosiaalista mediaa (2018!)
Datalähde: Yle ja Taloustutkimus, 7.4.2018, 15-79-vuotiaat, N=1089. Kuva: Harto Pönkä, 15.4.2019.
https://yle.fi/uutiset/3-10148277
31
Mitä yrittäjän digityökalupakki voi sisältää?
32
 Valitse työkalut, jotka palvelevat yrityksesi ja asiakkaidesi tarpeita parhaiten.
 Kaikkea ei tarvitse ottaa haltuun kerralla – etene askel kerrallaan.
Peruspalvelut
•Pilvipalvelut/toimisto-
ohjelmat
•Tiedostojen
varmuuskopiointi
•Sähköpostit
•Kotisivut
•Yhteydenotto-
/tarjouspyyntölomake
•Ajankohtaista-palsta
•Avoimet työpaikat/
hakulomake
•Kuvagalleriat ja
kuvapankit
Digitaal.liiketoiminta
•Kävijäseuranta
•Hakukoneoptimointi
•Kampanjasivut
•Chat
•Verkkokauppa
•Varauskalenteri
•Extranet/intranet
•Asiakkuudenhallinta- ja
tikettijärjestelmät
•Räätälöidyt verkko- ja
mobiilisovellukset
Sisältömarkkinointi
•Uutiskirjeet
•Blogit
•Kuvat
•E-julkaisut ja ladattavat
dokumentit
•Videot ja animaatiot
•Esitykset
•Podcastit
•Joukkoistamiset
•Kilpailut
•Sovellukset ja pelit
Sosiaalinen media
•Facebook
•Instagram
•YouTube
•Twitter
•Pinterest
•SlideShare
•WhatsApp
•Snapchat, TikTok ja
muut somepalvelut
Mainonta
•Mainosviestit
(sähköpostit ja
tekstiviestit)
•Mainosbannerit
•Google-mainonta
•Facebook- ja
Instagram-mainonta
•Twitter-mainonta
•YouTube-mainonta
•Vaikuttajamarkkinointi
“
Kyky pitää huolta omasta
fyysisestä ja henkisestä
terveydestä ovat keskeisiä
digihyvinvoinnin taitoja.
33
34
Kysymyksiä tai
kommentteja?
Yhteystiedot
Harto Pönkä
0400500315
@hponka
harto.ponka@innowise.fi
https://www.innowise.fi/
Kiitos!
1 sur 34

Contenu connexe

Tendances(20)

Informaatiovaikuttaminen somessaInformaatiovaikuttaminen somessa
Informaatiovaikuttaminen somessa
Harto Pönkä398 vues
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaTietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen media
Harto Pönkä861 vues
Opetus koronan aikaan – Tiivistelmä OAJ:n kyselyn tuloksistaOpetus koronan aikaan – Tiivistelmä OAJ:n kyselyn tuloksista
Opetus koronan aikaan – Tiivistelmä OAJ:n kyselyn tuloksista
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ5.8K vues
Kuvaaminen oppilaitoksissaKuvaaminen oppilaitoksissa
Kuvaaminen oppilaitoksissa
Harto Pönkä304 vues
Tietosuoja koulussa käytännössäTietosuoja koulussa käytännössä
Tietosuoja koulussa käytännössä
Harto Pönkä597 vues

Similaire à Paljonko digiosaamista on tarpeeksi?(20)

Digiosaava suomi tänään ja huomennaDigiosaava suomi tänään ja huomenna
Digiosaava suomi tänään ja huomenna
TIEKE Finnish Information Society Development Centre214 vues
Forssan digiportaat 7.5.21Forssan digiportaat 7.5.21
Forssan digiportaat 7.5.21
Matleena Laakso202 vues
Vuorovaikutus verkko-opetuksessaVuorovaikutus verkko-opetuksessa
Vuorovaikutus verkko-opetuksessa
Irma Mänty162 vues
Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksiaDigiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksia
Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksia
TIEKE Finnish Information Society Development Centre377 vues
Digikompassi ja digisivistysDigikompassi ja digisivistys
Digikompassi ja digisivistys
Harto Pönkä46 vues
Tiviittori - Digiosaamisen arviointiTiviittori - Digiosaamisen arviointi
Tiviittori - Digiosaamisen arviointi
TIEKE Finnish Information Society Development Centre717 vues
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019Heikki polonen oaj-areena-cmad2019
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019
CMAD Finland557 vues
Sosiaalisen median katsaus 07/2022Sosiaalisen median katsaus 07/2022
Sosiaalisen median katsaus 07/2022
Harto Pönkä6.8K vues
Slide shareSlide share
Slide share
Katja Meskanen170 vues
Nanokoulutuksilla digiosaavaan tulevaisuuteenNanokoulutuksilla digiosaavaan tulevaisuuteen
Nanokoulutuksilla digiosaavaan tulevaisuuteen
TIEKE Finnish Information Society Development Centre152 vues
Missa mun data 280120Missa mun data 280120
Missa mun data 280120
Sitra / Hyvinvointi1.4K vues
Digitalisaatio ja valtioneuvostoDigitalisaatio ja valtioneuvosto
Digitalisaatio ja valtioneuvosto
Jyrki Kasvi1.5K vues
Koulujen digitalisoituminenKoulujen digitalisoituminen
Koulujen digitalisoituminen
Jyrki Kasvi3.2K vues

Paljonko digiosaamista on tarpeeksi?

 • 1. Paljonko digiosaamista on tarpeeksi? 26.4.2022 Harto Pönkä Innowise Kuva: Marvin Meyer @Unsplash, 2018
 • 2. Puheenvuoron aiheita 2 Mitkä ovat työelämän perusdigitaitoja? Etätyö ja digitaalinen hyvinvointi Media- ja informaatiolukutaito Yhteenvetoa: Paljonko digiosaamista on tarpeeksi?
 • 3. Mitkä ovat työelämän perusdigitaitoja?
 • 4. Tehnyt etätyötä viimeisen 12 kuukauden aikana 2012-2021 Korona synnytti valtavan etätyöbuumin toimihenkilövaltaisilla aloilla – ns. uusi normaali. Lähde: TEM, Työolobarometri 2021 ennakkotiedot, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163948/TEM_2022_23.pdf 4
 • 5. Sähköisten työtilojen ja pikaviestintävälineiden käyttö työssä (2015-2021)  Digitaalisten välineiden käyttö keskittyy vuorovaikutukseen kuten pikaviestimiin, etäkokousalustoihin ja yhteistyöalustoihin. Lähde: TEM, Työolobarometri 2021 ennakkotiedot, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163948/TEM_2022_23.pdf 5
 • 6. Sosiaalisen median käyttö työssä  Somepalvelujen käyttö työssä ei ole juuri kasvanut vuoden 2017 jälkeen, vaan laskenut.  Yrityksissä käytetään laajasti pilvipalveluja kuten tiedostonjakoa ja toimisto-ohjelmia. Lähteet: TEM, Työolobarometri 2021 ennakkotiedot, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163948/TEM_2022_23.pdf Suomen virallinen tilasto (SVT), Tietotekniikan käyttö yrityksissä, 2021, https://www.stat.fi/til/icte/2021/icte_2021_2021-12-03_kat_003_fi.html 6 Pilvipalvelujen käyttö yrityksissä
 • 7. Organisaatioiden sisäisesti käyttämät viestintä-, some- ja pilvipalvelut Lähde: North Patrol, Intranet ja digitaalinen työympäristö 2020 -selvitys, https://www.slideshare.net/NorthPatrol/intranet-ja-digitaalinen-tyymprist-2020-selvityksen-tulokset/16 (N=111 vastaajaorganisaatiota, yli puolet kunnallisia tai julkisia organisaatioita) 7 Microsoft Teams Etäkokous ja työtilat 85 % Microsoft O365 SharePoint Työtilat/intranet 52 % Yammer Keskustelu ja tiedonjako 52 % WhatsApp Keskustelu ja tiedonjako 37 % Confluence Wikialusta 23 % Zoom Etäkokous 22 % Slack Keskustelu ja tiedonjako 21 % Trello Projektinhallinta 20 % Moodle Verkkokoulutus, tiedonjako 19 % Google Drive Tiedostojen pilvitallennus 16 % M-Files Tiedostojen pilvitallennus 15 % Facebookin suljetut ryhmät Keskustelu ja tiedonjako 14 %
 • 8. TOP 10 sovellukset oppimisessa ja opetuksessa 2017-2021 Data: Jane Hart, 2017-2021, Top Tools for Learning, https://www.toptools4learning.com/, kuva: Harto Pönkä, 14.9.2021 8 2017 2018 2019 2020 2021
 • 10. Etätyö koetaan tuotteliaaksi, mutta se vaatii rauhallisen tilan Lähde: TEM, Työolobarometri 2021 ennakkotiedot, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163948/TEM_2022_23.pdf 10
 • 11. Tietoturva vaarantuu etätöissä 11 Lähde: Tessian, 2020, https://www.tessian.com/research/the-state-of-data-loss-prevention-2020/ (2000 vastaajaa Yhdysvalloissa ja Englannissa) ”Kyberturvayhtiö Tessianin tutkimuksen mukaan 52 prosenttia kotona työskentelevistä sanoo syystä tai toisesta kiertävänsä yrityksen tietoturvan käytäntöjä.” Syitä:  Etätyössä käytetään eri laitteita kuin työpaikalla (50 %)  Etätyössä ei koeta olevan IT-osaston valvonnassa (48 %)  Työhön tulee häiriöitä mm. perheenjäsenten vuoksi (47 %)  Työhön liittyvä aikataulupaine (39 %)
 • 12. Sähköpostien tarkistaminen Somepalvelut ja pikaviestit Netissä surffailu Pelaaminen Radion tai äänikirjan kuuntelu Puoliso, lapset, ystävät jne. Muut hoidettavat asiat ”Hoidan monta asiaa samaan aikaa” ”Teen pienet helpot työt ensin”
 • 13. Varo: Office 365 -huijaukset ovat yleisiä!  Rikolliset pyrkivät tietojenkalastelusivun avulla saamaan haltuunsa käyttäjätunnuksia, joilla he voivat päästä käsiksi luottamuksellisiin tietoihin kuten lähetettyihin laskuihin.  Murretuilla tunnuksilla voidaan lähettää esim. ”korjattuja” huijauslaskuja. Lähde: Viestintävirasto, 2019, https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/uusin-microsoft-office-365-huijaus-ohjaa-uhrin-murretulle-sharepoint-tilille 13
 • 14. “ Jos työ pelkistyy tietokoneen ja kännykän äärelle, tauot jäävät pitämättä ja poikkeustilanne jatkuu pitkään, riskinä on tylsistyminen ja etätyöapatia. Työstä voi kadota mieli ja merkitys, kun kasvokkaiset kohtaamiset puuttuvat eikä tekemisestään saa välitöntä palautetta. 14 Lähde: Työterveyslaitos, Jari Hakanen, 21.4.2020, https://www.ttl.fi/tyopiste/torju-etatyoapatia-tuunaa-tyotasi-paremmaksi/
 • 15. Hyvinvoinnin tukemisen osa-alueet digitaalisesti välittyneessä työympäristössä Lähde: Kirsi Sjöblom, Väitöskirja 2020, Flourishing in 21st century workplaces – how to support knowledge workers’ productivity and well-being in modern environments, https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/314728/FLOURISH.pdf?sequence=1&isAllowed=y (suomennettu mukaillen) 15 Yksilön kyvykkyys itsensä johtamiseen ja henkisten resurssiensa hallintaan Yksilöllisten ja yhteisten toimintatapojen kehittäminen niin, että välineitä ja tiloja käytetään hyödyllisesti Fyysisten työympäristöjen ja työvälineiden käyttö ja kehittäminen
 • 16. Tuunaa etätyö mielekkääksi! 1. Suunnittele etukäteen etänä tapahtuvaa työtä 2. Rauhoita jokaisen työaika ja kunnioita vapaa-aikaa 3. Luo rutiineja: tauot, palaverit, etäkahvit jne. 4. Sopikaa sovellusten käytölle yhteiset käytännöt 5. Varmista tasavertainen osallistuminen etäkokouksiin 6. Anna aikaa oppimiselle ja kokeilulle, tarjoa tukea 7. Tunteita voi ilmaista etänäkin: emojit, GIF:fit jne. 16 Esimerkkejä yritysten käytänteistä: HS, 16.3.2020, https://www.hs.fi/talous/art-2000006440821.html
 • 18. Somessa tarvitaan monilukutaitoa eli merkitysten ymmärtämistä 18 1. Kuka tai ketkä ovat tehneet sisällön? 2. Onko kyse alkuperäisestä sisällöstä vai remixistä? 3. Mitä tarkoitusta varten sisältö on tehty? 4. Milloin sisältö on julkaistu? Onko sitä muokattu sen jälkeen? 5. Miten suosittu sisältö on? Ketkä ovat jakaneet sitä? 6. Mitä tekijänoikeuksia sisältöön liittyy? 7. Miten sisältö on teknisesti toteutettu? Voiko sen upottaa? 8. Rikkooko sisältö käytetyn verkkopalvelun käyttöehtoja? 9. Onko sisältö avoimesti vai rajoitetusti julkaistu? 10. Mihin laajempaan kokonaisuuteen sisältö liittyy? 11. Mitä konteksti, jossa sisältö on julkaistu, kertoo itse sisällöstä ja tekijästä? 12. Miten sisältöä on optimoitu hakukoneita ja sosiaalisessa mediassa leviämistä varten? Lähde: H. Pönkä, 2016, Monilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessa, http://www.slideshare.net/hponka/monilukutaito-ja-sosiaalinen-media-opetuksessa
 • 19. Esimerkki monilukutaidosta: Wikipedia-artikkeli 19 Kuvakaappaus: Suomenkielisen Wikipedian COVID-19-artikkeli, https://fi.wikipedia.org/wiki/COVID-19 (3.6.2020)
 • 20. Valeuutisten levittämisen mekanismit 20 Kuvakaappaus: http://archive.is/5lfHH Lisää tapauksesta: http://www.snopes.com/clinton-votes-found-in-warehouse/ 1. Tunteisiin vetoava väite, huhu tai oikea uutinen, jolle annetaan haluttu merkitys. 2. Synnyttää lukijoissa helposti tunnereaktion: tykkäyksen, kommentin, jakamisen. 3. Tehosteena huomiota herättävä kuva tai video. 4. Valeuutisen tekijä ja lähipiiri levittävät julkaisua sosiaalisen median kanavissa. 5. Valeuutisten levittämisen tueksi voidaan perustaa joukoittain some-tunnuksia ja esimerkiksi Facebook-ryhmiä, joilla ”rekrytoidaan” apulaisia mukaan. 6. Kriitikot käännetään eduksi esim. leimaamalla heidät virallisen propagandan edustajiksi. 7. Valeuutinen saavuttaa suurimman näkyvyytensä, jos sitä lainataan valtamediassa.
 • 21. 21 Lähde: Faktabaari, 27.1.2018, https://twitter.com/Faktabaari/status/957230461184507904 Lisätietoa: https://faktabaari.fi/baaripuhetta/disinformaation-analysointi-ja-faktantarkistusprosessi/
 • 22. Informaatiovaikuttamisen tekniikoita 22 Lähde: Valtioneuvoston kanslia, 2019, Informaatiovaikuttamiseen vastaaminen : Opas viestijöille, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161512 Tunnistatko informaatiovaikuttamisen ja osaatko vastata siihen?
 • 24. Tärkeimmät taidot työelämässä 1. Analyyttinen ajattelu ja innovointi 2. Aktiivinen oppiminen ja oppimisstrategiat 3. Monimutkainen ongelmanratkaisu 4. Kriittinen ajattelu ja analysointi 5. Luovuus, omaperäisyys ja oma-aloitteisuus 6. Johtaminen ja sosiaalinen vaikuttaminen 7. Teknologian käyttö, seuranta ja hallinta 8. Teknologian suunnittelu ja ohjelmointi 9. Sinnikkyys, stressinsieto ja joustavuus 10. Päättely, ongelmanratkaisu ja ideointi Lähde: World Economic Forum, 2020, https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/ 24
 • 25. EU-kansalaisen digitaaliset kompetenssit (2022) Välttämättömät digitaaliset taidot työelämään, opiskeluun ja yhteiskuntaan osallistumiseen. 1. Informaatio- ja datanlukutaito 2. Viestintä ja yhteistyö 3. Digitaalisen sisällön tuottaminen 4. Turvallisuus 5. Ongelmanratkaisu Tiedot – taidot – asenteet EU, DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens - With new examples of knowledge, skills and attitudes, 2022, https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415 25
 • 26. DigComp 2.2: digitaalisten kompetenssien osa-alueet EU, DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens - With new examples of knowledge, skills and attitudes, 2022, https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415 (suomennos tekijän) 26 Informaatio- ja datanlukutaito Viestintä ja yhteistyö Digitaalisen sisällön luominen Turvallisuus Ongelmanratkaisu • Osaa ilmaista tiedontarpeita sekä paikantaa ja hakea digitaalista dataa, tietoa ja sisältöä. • Osaa arvioida lähteen ja sen sisällön merkityksen. • Osaa tallentaa, hallita ja järjestää digitaalista dataa, tietoa ja sisältöä. • Osaa olla vuorovaikutuksessa, viestiä ja tehdä yhteistyötä digitaalisten teknologioiden avulla huomioiden samalla kulttuurien ja sukupolvien välisen monimuotoisuuden. • Osallistuu yhteiskuntaan julkisten ja yksityisten digitaalisten palvelujen ja osallistavan kansalaisuuden kautta. • Hallitsee digitaalista läsnäoloaan, identiteettiään ja mainettaan. • Osaa luoda ja muokata digitaalista sisältöä. • Osaa parantaa ja liittää tietoja olemassa olevaan tietokokonaisuuteen ymmärtäen samalla, miten tekijänoikeuksia ja lisenssejä tulee soveltaa. • Osaa antaa ymmärrettäviä käskyjä tietokonejärjestelmälle. • Osaa suojata laitteita, sisältöjä, henkilötietoja ja yksityisyyttä digitaalisissa ympäristöissä. • Osaa suojata fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja on tietoinen digitaalisista teknologioista, joilla voi edistää sosiaalista hyvinvointia ja osallisuutta. • On tietoinen digitaalisten teknologioiden ja niiden käytön ympäristövaikutuksista. • Tunnistaa tarpeita ja ongelmia sekä osaa ratkaista käsitteellisiä ongelmia ja ongelmatilanteita digitaalisissa ympäristöissä. • Osaa käyttää digitaalisia työkaluja prosessien ja tuotteiden kehittämiseen. • Pysyy ajan tasalla digitaalisesta kehityksestä.
 • 27. EU, DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens - With new examples of knowledge, skills and attitudes, 2022, https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415 (konekäännetty Google Kääntäjällä) 27 1-2 Löytäminen 3-4 Keskitaso 5-6 Edistynyt 7-8 Erikoistunut
 • 28. Pystyykö ratkaisemaan itse mahdollisia ongelmia digitaalisten välineiden käytössä (2021) Lähde: TEM, Työolobarometri 2021 ennakkotiedot, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163948/TEM_2022_23.pdf 28
 • 29. Inspiraationa mm. Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen digitaalisen kompetenssin osa-alueet, DigiComp v. 2.1, 2017, https://ec.europa.eu/jrc/en/science-update/new- digcomp-report-develops-proficiency-levels Lisää aiheesta: https://harto.wordpress.com/2021/09/02/digitaitotesti-digitaalisen-osaamisen-matriisi-ja-kuinka-se-tehtiin/ 29 Digiin tutustuja Aloitteleva käyttäjä Hyötykäyttäjä Edistynyt käyttäjä Erikoistunut osaaja Toiminnan itsenäisyys • Opastus ja toisto • Toimintaa tukeva ohjaus • Itsenäinen harjoittelu ja tiedon haku • Kykenee jakamaan osaamistaan muille • Toiminnan kehittäminen ja uusien ratkaisujen ideointi Laitteet ja perusohjelmat • Tietokone • Kännykkä • Netinkäyttö • Sovellusten asennus • Hakemistojen ja tiedostojen hallinta • Uuden laitteen käyttöönotto • Tiedostojen siirto laitteiden välillä • Muiden opastaminen • Ohjelmien ja sovellusten yhdistely • Uusien ohjelmien suunnittelu • Web-tekniikat • Ohjelmointi Sisältöjen tuottaminen ja visuaalisuus • Ohjelmien käyttö ohjeita seuraamalla • Kännykällä kuvaaminen • Tekstinkäsittely • Kuvien lähetys • Kuvien käyttö dokumenteissa • Pilvipalvelut • Visuaaliset esitykset • Kuvien editointi • Ohjemateriaalien teko • Videoiden editointi • Graafinen suunnittelu Palveluihin kirjautuminen ja tietoturva • Omille laitteille kirjautuminen • Tietoturvan perusteet • Tietosuojan huomiointi • Rekisteröityminen verkkopalveluihin • Sähköinen tunnistautuminen • Huijausten tunnistaminen • Turvataidot somessa • Virustorjuntaohjelmat • VPN- ja etäkäyttösovellukset • Suojattu tiedonsiirto Tiedonhaku ja mediataidot • Verkkojulkaisujen ja uutissivustojen seuraaminen • Viranomaisten sivustot • Tiedonhaun perusteet • Lähdekriittisyys • Tietojen tarkistus eri lähteistä • Sisältöjen jako • Tekijänoikeudet • Monilukutaidot • Sisältöjen kuratointi • Uuden tiedon kollektiivinen tuottaminen esim. Wikipediaan Asiointi ja omien asioiden hoito • Muistiinpanot omalle laitteelle • Verkkolomakkeet • Karttapalvelut • Sähköinen kalenteri • Ostokset ja varaukset • Verkkopankki • Asiointipalvelut • Oppimisalustat • Turvapostin ja vastaavien käyttö salassa pidettävien tietojen lähettämisessä Viestintä ja sosiaalinen toiminta • Puhelut ja tekstiviestit • Sähköposti • Chat-keskustelu • Netiketti • Verkkopelit • Some- ja pikaviestipalvelut • Videopuhelut • Etäkokoukset • Yhteinen työskentely verkossa • Verkostoituminen • Some-ryhmiin osallistuminen • Yhteisen työskentelyn suunnittelu ja ohjaus • Some-ylläpito • Vaikuttaminen ja markkinointi verkossa
 • 30. Digitaitotesti  Testaa digitaitosi täällä: https://testimato.com/fi/test/38393/perform Testistä ja kuinka se tehtiin: https://harto.wordpress.com/2021/09/02/digitaitotesti-digitaalisen-osaamisen-matriisi-ja-kuinka-se-tehtiin/ Kuvassa testin päätelmien jakauma 25.4.2022 30
 • 31. Yrittäjät käyttävät kolmanneksi vähiten sosiaalista mediaa (2018!) Datalähde: Yle ja Taloustutkimus, 7.4.2018, 15-79-vuotiaat, N=1089. Kuva: Harto Pönkä, 15.4.2019. https://yle.fi/uutiset/3-10148277 31
 • 32. Mitä yrittäjän digityökalupakki voi sisältää? 32  Valitse työkalut, jotka palvelevat yrityksesi ja asiakkaidesi tarpeita parhaiten.  Kaikkea ei tarvitse ottaa haltuun kerralla – etene askel kerrallaan. Peruspalvelut •Pilvipalvelut/toimisto- ohjelmat •Tiedostojen varmuuskopiointi •Sähköpostit •Kotisivut •Yhteydenotto- /tarjouspyyntölomake •Ajankohtaista-palsta •Avoimet työpaikat/ hakulomake •Kuvagalleriat ja kuvapankit Digitaal.liiketoiminta •Kävijäseuranta •Hakukoneoptimointi •Kampanjasivut •Chat •Verkkokauppa •Varauskalenteri •Extranet/intranet •Asiakkuudenhallinta- ja tikettijärjestelmät •Räätälöidyt verkko- ja mobiilisovellukset Sisältömarkkinointi •Uutiskirjeet •Blogit •Kuvat •E-julkaisut ja ladattavat dokumentit •Videot ja animaatiot •Esitykset •Podcastit •Joukkoistamiset •Kilpailut •Sovellukset ja pelit Sosiaalinen media •Facebook •Instagram •YouTube •Twitter •Pinterest •SlideShare •WhatsApp •Snapchat, TikTok ja muut somepalvelut Mainonta •Mainosviestit (sähköpostit ja tekstiviestit) •Mainosbannerit •Google-mainonta •Facebook- ja Instagram-mainonta •Twitter-mainonta •YouTube-mainonta •Vaikuttajamarkkinointi
 • 33. “ Kyky pitää huolta omasta fyysisestä ja henkisestä terveydestä ovat keskeisiä digihyvinvoinnin taitoja. 33