Sosiaalinen media opintojen ohjauksessa

Harto Pönkä
Harto PönkäCEO at Innowise à Innowise
Harto Pönkä, 24.3.2017
Sosiaalinen media opintojen ohjauksessa
Some ohjaajan oppimisympäristönä
Mitä hyötyä
sosiaalisesta
mediasta on
ohjaustyötä
tekeville?
MIKSI?
Joukkoistaminen
(kyselyt, näkö-
kulmien keruu)
Verkostoituminen
Varsinainen
ohjaus- ja
neuvontatyö
Ajankohtaisten
aiheiden
seuranta ja
tiedonkeruu
Ammatillinen
kehittyminen ja
profiloituminen
Keskusteluun
osallistuminen
Sisältöjen
julkaisu ja
kuratointi
(esim. koosteet)
Sosiaalisen median
hyötyjä ohjaajille
Kuva: http://www.flickr.com/photos/langwitches/3458534773/in/set-72157605083562304/ (jaettu lisenssillä CC-BY-NC-AS), perustuu
Alec Courosan alkuperäiseen malliin, kts. http://educationaltechnology.ca/couros/799
Henkilökohtainen oppimisympäristö (PLE)
Sosiaalinen media opintojen ohjauksessa
Kuva: Harto Pönkä, Sosiaalisen median käsikirja, 2014
Mitä some-
palveluita
käyttöön?
Eri sosiaalisen median
palvelut mahdollistavat
erilaisia asioita. Valitse
tavoitteisiisi sopivia
palveluita.
• ”Tilannehuone”
• Media- ja nettialan suosima
• Sopii henkilökohtaiseen
verkostoitumiseen
• Sopii hyvin joukkoviestintään:
yhdeltä-monelle
• Seuraajia saat seuraamalla muita
ja twiittaamalla aktiivisesti
• Hyödynnä: retweetit ja
#hashtagit viestisi levittämisesesä
• ”Kokoontumispaikka”
• Koko kansan some-palvelu
• Sopii organisaationa (=FB-sivuna)
toimimiseen
• Yhteisöllisen vuorovaikutuksen
paikka: monelta-monelle
• Aktiivinen julkaiseminen tuo
osallistujia keskusteluihin
• Hyödynnä: ”sisäpiireihin” pääsy
FB-ryhmissä ja henkilökohtaisissa
profiileissa
Osittain lähteenä käytetty mm. Janne Matikaisen ja Mikko Villin esitystä Twitter viestintänä -seminaarissa 29.1.2016
Kätevä ohjelma Twitterin seuraamiseen ja twiittailuun: https://tweetdeck.twitter.com/
Twitter-seurattavia ohjauksesta
• Anne Rongas
– https://twitter.com/arongas
• Matleena Laakso
– https://twitter.com/matleenalaakso
• Jaana Kettunen
– https://twitter.com/jaanakettunen
• Riikka Vanninen
– https://twitter.com/riikkavanninen
• Nina Heikkinen
– https://twitter.com/nheikkin
• Sara Peltola
– https://twitter.com/Sara_Peltola
• Jaakko Helander
– https://twitter.com/jaakkohelander
• Riikka Marttinen
– https://twitter.com/rilimam
• Anu Raudasoja
– https://twitter.com/ARaudasoja
• Voit etsiä Twitteristä esim. kokemuksia, vastauksia
kysymyksiin ja sopivia haastateltavia
• Lähesty suoraan sopivia käyttäjiä mainitsemalla heidän
@tunnuksensa. Voit myös ”pingata” käyttäjiä.
• Muutkin aiheesta tietävät voivat vastata twiittiisi
• Keskustelu leviää Twitterin verkostossa vastausten ja
retweettien kautta
Lähde: Eliisa Vainikka, 2013,
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/68122/twiiteryhmia_ja_uutispaivittelya_toimittajana_2013.pdf?sequence=1
Kyselyt Twitterissä
Opinto-ohjaus kaikille kiinnostuneille: https://www.facebook.com/groups/511352878960315/
Lähde: Jaana Kettunen, 2016, https://www.slideshare.net/Nordvux/using-ict-in-outreach-and-guidance-jaana-kettunen
Kuvakaappaus: https://www.youtube.com/results?search_query=ohjaus
Ammatillinen profiili somessa
Etunimi Sukunimi
• Nimi ja nimimerkki
• Profiilikuva
• Profiilisivu
• Lyhyt esittely
• Kuvat, tilapäivitykset, viestit
• Kaverit ja verkostot
• = kuva, joka sinusta välittyy
somessa
Verkkoidentiteetti
Verkkoelämän 360 astetta (Aalto & Uusisaari, 2010)
Rakenna verkkoidentiteettiä harkiten
Kaikki toimintasi netissä jää talteen. Älä julkaise, jos et ole varma.
• Kerro avoimesti kuka olet. Ole persoonallinen minä
• Seuraa ja kuuntele, tutustu ihmisiin ja opi tavat
• Keskustele, keskustele, keskustele!
• Tee työtäsi, mutta älä sulkeudu työroolisi taakse.
– Aseta kuitenkin yksityisyytesi rajat ja kunnioita muiden rajoja.
• Ole mukava, tee palveluksia, toimi yhteisön hyväksi
– Osallistu, aloita keskusteluja, kutsu mukaan muitakin
– Välitä ja tuota kiinnostavaa sisältöä
– Toimi vastavuoroisesti: vastaa muille, kiitä palveluksista, lähde
mukaan yhteisiin juttuihin
 Luot suhteita, etenet yhteisössä, saavutat luottamusta
ja keräät sosiaalista pääomaa
Töissä, mutta omana itsenä verkossa
Mikä on asemasi verkostoissa?
LinkedIn: CV ja asiantuntijaverkosto
http://www.linkedin.com/
Blogin esittelysivu: https://harto.wordpress.com/esittely/
Bloggaamisesta
• Blogi on tärkeä lisä asiantuntijaimagon rakentamisessa, mutta
voit käyttää sitä myös portfolion kokoamiseen
• Kerro aluksi blogin tarkoitus ja esittele itsesi
• Kirjoita blogiin säännöllisesti – vaatii sitoutumista
• Kirjoitukset ovat pääsääntöisesti julkisia. Salasanasuojaukset ovat
kuitenkin mahdollisia
• Kirjoitusten otsikot ovat tärkeitä kiinnostuksen herättämisen ja
hakukonenäkyvyyden kannalta
• Seuraa, mitä kommentteja saat blogiisi
– Harkitse, mihin kommentteihin vastaat ja miten.
– Blogia on syytä seurata myös spämmiviestien vuoksi.
– Blogin omistajalla on oikeus poistaa viestejä.
Silmäiltävää ja luettavaa sisältöä
• Kirjoita tiiviisti, lyhyitä kappaleita
• Jaa teksti osiin väliotsikoilla
• Käytä listoja ja taulukoita
• Valokuvat, piirrokset ja graafit lisäävät kiinnostusta
– Oletus: kuvaa klikkaamalla aukeaa sen isompi versio
– Muista myös kuvatekstit
• Linkitä aina, kun siitä on lukijalle selvä hyöty
– Lähteet, esim. tutkimusraportit, viranomaislähteet jne.
– Verkkosivu, johon juttu liittyy
– Alkuperäisjuttu
• Kerro kirjoittaja/julkaisija ja ajankohta
• Kerro, jos olet muokannut juttua ja sen syy
Jaettavuus ja metatiedot
• Otsikko, joka herättää kiinnostuksen (title)
– Suositus enintään 55 merkkiä
• Kuvausteksti, joka kertoo vähän lisää (description)
– Suositus enintään 155 merkkiä
• Jakokuva
– Facebook: vähintään 600 x 315 px, paras 1200 x 630 px
– Twitter: vähintään 560 x 281 px, twiiteissä 1024 x 512 px
• Tarkista, miltä juttu näyttää some-palveluissa:
– Facebook: https://developers.facebook.com/tools/debug/og/object/
– Twitter: https://cards-dev.twitter.com/validator
• Jakopainikkeet: Facebook, Twitter, WhatsApp, (Google+)
Pidä huolta osaamisestasi!
Ohjaajan somessa tarvittavia taitoja
• Tiedonhaku ja tiedon jakaminen
• Verkkokeskustelu
• Verkostoituminen
• Henkilötietojen käsittely, yksityisyyden suoja
• Tekijänoikeudet
• Nettikiusaamiseen ja häiriköintiin puuttuminen
• Sosiaalisen median pedagoginen käyttö
• Somepalvelujen tekninen käyttötaito ja
ongelmatilanteiden selvittely
21. vuosisadan ”tulevaisuuden” taidot
Ajattelutavat
1. Luovuus ja innovaatio
2. Kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisu ja
päätöksentekokyky
3. Oppimaan oppiminen ja metakognitiiviset taidot
Työtavat
4. Viestintä
5. Yhteisöllinen työskentely
Työvälineiden hallinta
6. Informaation lukutaito
7. Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) lukutaito
Elin- ja osallistumistavat
8. Paikallinen ja globaali kansalaisuus
9. Elämä ja työura
10. Henkilökohtainen ja sosiaalinen vastuu
sekä kulttuurinen tietoisuus
http://www.atc21s.org/
21. vuosisadan taidot ja nettilukutaito
Jakaa Suunnitella
Ohjelmoida
Koostaa
Tarkistaa
Muunnella
Arvioida
Yhdistää tietoja
Navigoida
Hakea
Olla yhteydessä
verkkoyhteisöihin
Suojata
Avoin
käytäntö
Tehdä
yhdessä
Kirjoittaa
Lukea
Osallistua
Nettilukutaito
(monilukutaito)
Ongelmanratkaisu
Viestintä
Luovuus
Yhteisöllinen työskentely
Lähde: Mozilla, Web Literacy 2.0, https://learning.mozilla.org/en-US/web-literacy/ ja http://mozilla.github.io/content/web-lit-whitepaper/
Verkostoitumis- ja vaikuttamistaidot
Hyvät verkosto- ja
vuorovaikutustaidot antavat
etua yhteiskunnallisessa
vaikuttamisessaEsimerkkinä eduskuntavaalien ehdokkaiden Twitter-verkosto:
http://www.slideshare.net/hponka/eduskuntavaalit-ja-
ehdokkaiden-sosiaalinen-verkosto-twitteriss
Keskeistä: kriittinen ajattelu ja vuorovaikutustaidot
Työolobarometri 2014, TEM, http://www.tem.fi/files/42242/barometri.pdf (N=349)
Somen työkäyttö liittyy useimmin tiedonhankintaan,
jakamiseen, uuden oppimiseen ja yhteistyösuhteisiin.
Lähde: Henkilöstön osaamistarpeet digitaloudessa, EK:n yrityskyselyn tulokset 2017,
https://ek.fi/wp-content/uploads/Digi_Henko_Diat.pdf
http://www.gartner.com/newsroom/id/3114217
Gartner: teknologian hypekäyrä (2015)
Lähde: Koehler, M. & Mishra, P., 2006, http://tpack.org/
Suomeksi esim. http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=672
Teknologis-pedagoginen sisältötieto
• Tietoa siitä, mitkä pedagogiset menetelmät ja
teknologiset ratkaisut sopivat juuri tämän aiheen
opettamiseen ja oppimiseen
• Mahdollistaa teknologian tehokkaan käytön
opetuksen ja oppimisen tukena
• Edellyttää opettajalta jatkuvaa osaamisen
ylläpitoa kaikista osatekijöistä:
– Sisältötieto
– Pedagoginen tieto
– Teknologinen tieto
Some ohjaus- ja neuvontatyössä
Ohjaus on jatkuvaa, vuorovaikutteista
ja tavoitteellista toimintaa oppimisen,
kasvun ja kehityksen tueksi.
Opetushallitus
2014, Hyvän ohjauksen kriteerit
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/hyvan_ohjauksen_kriteerit
Suurin osa on valmis
avoimuuteen ja keskusteluun
verkossa, kunhan se tapahtuu
tuttujen ihmisten kesken.
Verkko-opetuksen vuorovaikutussuhteet ja työkalut
Oppimisympäristön peruspalikoita
• Oppimisalustat (Moodle, Optima, yms.)
• Blogit (Wordpress, Blogger)
• Wikit (MediaWiki, Wikispaces, Purot.net)
• Käsitekarttatyökalut (Mindmeister, Bubbl.us, Popplet)
• Esitystyökalut (SlideShare , Prezi)
• Videopalvelut (YouTube, Vimeo)
• Jaetut tiedostot (Google Drive, Office 365/OneDrive, Dropbox)
• Jaetut muistiinpanot (Evernote, Diigo, Etherpad)
• Mikroblogit (Twitter, Yammer, Tumblr)
• Yhteisöpalvelut ja -sivustot (Facebook, Google+, Ning)
• Viestintä- ja verkkokokousohjelmat (Adobe Connect, Skype,
Lync)
• Pikaviestisovellukset (WhatsApp, Facebook Messenger)
• Jne.
Tähtimalli
Sosiaalinen media opintojen ohjauksessa
Sosiaalinen media opintojen ohjauksessa
Kuva: https://www.youtube.com/user/oamkextra/videos
Oma YouTube-kanava ohjaukseen?
WhatsApp Facebook & FB messenger Skype
Pikaviestit ja ryhmäkeskustelut
• Some-palvelut ovat tärkeitä nuorille kavereiden välisessä
viestinnässä ja vertaistuessa
• Esimerkiksi WhatsApp-ryhmä vahvistaa opiskelijoiden
yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vertaistukea
• Some-ryhmiä voidaan perustaa lisäksi opintojaksoja ja
harjoitteluja varten ohjaajan/opettajan aloitteesta
– Aluksi tottuminen uuteen toimintatapaan ja käyttötarkoitukseen
– Some-ryhmät sopivat ryhmän etäohjaukseen: tiedotus, kokemusten vaihto,
tehtävien anto, kuvien ja videoiden jako, jne.
• Ohjaaja voi tarjota myös yksilöohjausta some-palvelujen
kautta. Huomioitava henkilötietojen käsittely
– Huomioitava oppilaitoksen some-ohjeistuksessa
– Esim. WhatsApp ja Snapchat eivät tallenna viestejä palvelimilleen sen
jälkeen, kun ne on välitetty vastaanottajalle
Some-palvelut ryhmäohjauksessa
Käytäntöyhteisö
Aihealue
ToimintaYhteisö
• Yhteinen kiinnostava aihealue,
jota pitää tutkia ja kehittää
• Enemmän kuin yhteinen tehtävä
• Aihealue määrittelee yhteiset
ratkaistavat ongelmat
• Jäsenet ovat aihealueen osaajia
• Jäsenillä on tietoa, menetelmiä,
työkaluja ym., joita he jakavat ja
kehittävät yhdessä
• Yhteisön toiminta tuo jäsenille
käytännön tietoa aihealueesta
• Aihealue on jäsenille tärkeä
• Keskeistä Jäsenten välinen
vuorovaikutus, tiedon jakaminen ja
ongelmien ratkaisu
• Syntyy monitasoisia sosiaalisia
suhteita, mm. sisä- ja ulkopiiriläiset
Lisää aiheesta: https://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4yt%C3%A4nt%C3%B6yhteis%C3%B6
PYRI SIIHEN, ETTÄ OPPIJAT…
1. selittävät ajatteluaan ja
välittävät tietoa toisilleen
2. arvioivat tietoa kriittisesti
3. esittävät kysymyksiä
4. rakentavat uutta tietoa
5. ratkaisevat ongelmia
6. soveltavat oppimaansa
Yhteisöllinen oppiminen käynnistää
ymmärtävän oppimisen
mekanismeja yksilötasolla.
1. Oppijan hallinta
- Oppijan mahdollisuus hallita työskentelyä ja ottaa vastuuta
- Opetusta/työskentelyä tulisi voida seurata helposti
2. Oppijan aktiivisuus
- Toiminnot kannustavat itsenäiseen työskentelyyn
- Opettajan mahdollisuudet ohjata oppijan työskentelyä
3. Yhteistoiminnallinen/yhteisöllinen oppiminen
- Keskustelu- ja muut ryhmätyöskentelyä tukeva toiminnot
- Vuorovaikutuksen mahdollistaminen
- Opettajan mahdollisuus seurata oppijoiden vuorovaikutusta
4. Tavoitteellisuus
- Selkeät oppimista tukevat tavoitteet, tuloksiin keskittyminen
- Opettajan mahdollisuus seurata tuloksia ja osallistua oppijoiden
tavoitteiden asettamiseen
5. Sovellettavuus
- Opetukseen soveltuvat materiaalit ja tehtävät, esim. kyselyt
- Mahdollisuus tekemällä oppimiseen
- Oppijan oikea-aikainen ja oikean tasoinen tukeminen
6. Lisäarvo oppimiselle
- Ohjelman käyttö tukee tehokasta oppimista
- Mahdollisuus käyttää erilaisia sisältöjä ja mediamuotoja
7. Motivointi
- Sisäisen ja ulkoisen orientaation tukeminen
- Oppimisen merkitykselliseksi tekeminen oppijalle
8. Aiemman tiedon huomiointi
- Oppijan aiemman osaamisen huomiointi ja mahdollisuus edetä
oppimisessa sen mukaan
- Oppimispolut ja opetuksen suunnittelun mallit
9. Joustavuus
- Oppijan taitotason huomiointi, hajauttaminen ja eriyttäminen
- Toistuvat tehtävät
10. Palaute
- Palautteen kannustavuus ja tarkkuus
- Oppijan tekemien virheiden näyttäminen
Lähde: Petri Nokelainen, 2006, kuva: Harto Pönkä, Open Somekirja, 2017
Ryhmätyöskentely
• Työskentely 2-4 hengen ryhmissä
• Aiheet:
1. WhatsApp ja Snapchat, työpuhelimen käyttö ohjauksessa
2. Facebook ohjauksessa
3. Blogit, esim. Blogger ohjauksessa
4. YouTube ja somepalvelujen videot ohjauksessa
• Luo tunnus, testaa, tutki ja arvioi valitsemasi somepalvelun
pedagogista käytettävyyttä ohjauksessa
• Kirjoita tulokset Google-dokumenttiin: Verkko-ohjauksen
toimintamalli hyvien käytäntöjen opas
Pelisäännöt somessa
• Oppilaita opastetaan käyttäjätunnusten ja salasanojen
tekemisessä sekä yksityisyyden suojaamisessa.
• Noudatetaan some-palvelujen käyttöehtoja ja ikärajoja.
• Huolehditaan, että oppijoilla on riittävät tiedot
tekijänoikeuksista.
• Korostetaan hyvää käytöstä, yhteisöllisten toimintatapojen
omaksumista ja toisen kunnioittamista.
• Häiriökäyttäytymistä ja kiusaamista ei hyväksytä.
• Some-palvelujen opetuskäytölle tehdään malli, joka
mahdollistaa oppilaiden osaamisen ja taitojen kehittymisen
turvallisessa ympäristössä.
• Luottamuksellista tietoa ei viedä some-palveluihin.
• Tunnetaan henkilötietoja ja henkilötietorekisterien ylläpitoa
koskevat määräykset.
Somen turvallinen ja eettinen käyttö
Lähde: https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/lukiokoulutuksen_
jarjestaminen/sosiaalisen_median_opetuskayton_suositukset, 30.3.2012
Reilun somen säännöt
1. Erottele tieto ja mielipide.
2. Perustele väitteesi.
3. Myönnä ja korjaa virheesi.
4. Ole avoin.
5. Älä jankuta.
6. Älä provosoi.
7. Älä johda harhaan.
8. Kunnioita toisten ihmisarvoa.
9. Kunnioita toisten yksityisyyttä.
10. Kunnioita oikeutta.
11. Mieti, kenelle viestisi välittyy.
12. Älä aiheuta harmia.
Lähde: http://etiikka.fi/some/reilun-somen-saannot/
Läpinäkyvyys
tuottaa luottamusta
Kuva: Jack Kaminski @Unsplash
Tarkistuslista:
• Missä maassa palvelu sijaitsee? Suosi EU:ssa sijaitsevia.
• Mikä on palvelun ikäraja?
• Mitä henkilötietoja rekisteröitymisen ja palvelun käytössä
tallennetaan?
• Saako sama käyttäjä luoda palveluun useita käyttäjätunnuksia?
• Voidaanko tietojasi luovuttaa muille tai käyttää esimerkiksi
mainontaan?
• Mitä oikeuksia palvelu saa tekemiisi sisältöihin kuten teksteihisi
ja valokuviisi? Voidaanko niitä käyttää muualla?
• Mihin voit olla yhteydessä, jos palvelun käytössä ilmenee
ongelmia?
• Miten voit lopettaa palvelun käytön? Mitä tekemillesi sisällöille
ja muille sinusta kerätyille tiedoille tehdään siinä tapauksessa?
Palvelun käyttöehdot = sopimus
Miten some-palveluita opetukseen?
• Kaupalliset some-palvelut:
– Alaikäiset huoltajan suostumuksella
– Täysi-ikäiset omalla vastuullaan
• Koulu/kunta voi hankkia osto-/sopimuspalveluita
• Koulu/kunta voi asentaa ja ylläpitää omia some-
palveluita
• Muista myös oppilaiden oikeudet: jokainen
päättää itse esimerkiksi omien tuotostensa
julkaisemisesta
Lähde: Työterveyslaitos, 17.12.2014, http://www.ttl.fi/partner/tyosuojelupaneeli/Asiakirjat/IV_TS-paneeli_tuloskooste.pdf
(N=498, 348 työsuojeluvaltuutettua ja 150 työsuojelupäälliköä)
Noin puolessa somea käyttävissä työpaikoissa on
laadittu ohjeistuksia sen käytölle.
Some-ohjeistus, case 1
Lähde: Oulun yliopiston sosiaalisen median ohjeistus, https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=22578268
Some-ohjeistus, case 2
Lähde: Kirkon sosiaalisen median suuntaviivat, http://some.kirkonsuuntaviivat.fi/
Some-ohjeistus, case 3
AnswerGarden-työskentely
• Aiheet:
1. Mitä on otettava huomioon, kun otetaan uusi somepalvelu
käyttöön ohjauksessa?
2. Miten käytät Facebookia ohjauksessa huomioiden yksityisen ja
työroolin?
3. Mitä muut on otettava huomioon, kun tehdään ohjausta ja
neuvontaa somessa?
• Facebookin käyttöehdot
kieltävät kahden eri
käyttäjätunnuksen luomisen
• Erillistä ohjaajatunnusta ei
siis pitäisi tehdä
• Voit toimia Facebook-
ryhmissä ja -sivuissa omalla
tunnuksellasi, eikä sinun
tarvitse ottaa ohjattavia
kavereiksesi
• Facebookin käyttöehdot:
https://www.facebook.com/le
gal/terms/update
Ylläpitäjän rooli ja moderointi
• Ylläpitäjä ”omistaa” verkkoympäristön.
• Jos ylläpitäjätunnus varastetaan, koko verkkoympäristö on
mennyttä.
• Ylläpitäjä päättää käyttäjistä ja määrää säännöt
• Verkkokeskusteluja tulee valvoa
– Roskapostit, asiattomuudet, mainokset yms. voi poistaa
• Häiriköivät käyttäjät voi poistaa (IP-numeron esto)
• Varmuuskopiointi kannattaa – jos ei muuten, niin omien
virheiden varalta.
Verkkoympäristön ylläpito
Kuva CC-BY
Tunnista todelliset häiriköt
• Piilotettu kommentti näkyy yhä kommentin kirjoittajalle ja hänen kavereilleen
• Piilotuksen jälkeen kommentin voi näyttää uudestaan, poistaa kokonaan,
ilmiantaa sen Facebookille tai estää kirjoittajan
Facebookissa kommentin
piilotus yleensä riittää
Kuva: Nico Beard @ Unsplash
Pidä
nollatoleranssi
henkilöön
kohdistuville
loukkauksille ja
uhkauksille.
1. Ota kuvakaappaus
viestistä todisteeksi.
2. Poista viesti näkyvistä.
3. Tarvittaessa rikosilmoitus.
Keskustelu
&
kysymykset
Open somekirja
(Docendo, maaliskuu 2017)
• Sosiaalinen media koulussa ja
opetuksessa, uudet OPS:it
• Askelmerkit sosiaalisen median
opetuskäyttöön
• Pedagogiikka ja some
• Yhteisöllinen oppiminen, pedagogiset
mallit ja opetuksen skriptaaminen
• Yli 70:n some-palvelun esittely
• Laitteet, uudet trendit, opettajien
some-verkostot ja paljon muuta 
• Lue lisää:
https://www.docendo.fi/open-
somekirja-harto-ponka.html
Harto Pönkä
http://twitter.com/hponka/
http://slideshare.com/hponka
http://harto.wordpress.com/
http://www.innowise.fi/
Kiitos!
1 sur 73

Recommandé

Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä par
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältäSosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältäHarto Pönkä
3.3K vues80 diapositives
Digitaalisuus, sosiaalinen media ja opetuksen kehittäminen käytännössä par
Digitaalisuus, sosiaalinen media ja opetuksen kehittäminen käytännössäDigitaalisuus, sosiaalinen media ja opetuksen kehittäminen käytännössä
Digitaalisuus, sosiaalinen media ja opetuksen kehittäminen käytännössäHarto Pönkä
4.1K vues83 diapositives
Somepalvelut ja TVT opetuksessa par
Somepalvelut ja TVT opetuksessaSomepalvelut ja TVT opetuksessa
Somepalvelut ja TVT opetuksessaHarto Pönkä
2.5K vues66 diapositives
Markkinointi somepalveluissa, perusteet kuntoon -paketti par
Markkinointi somepalveluissa, perusteet kuntoon -pakettiMarkkinointi somepalveluissa, perusteet kuntoon -paketti
Markkinointi somepalveluissa, perusteet kuntoon -pakettiHarto Pönkä
2.7K vues84 diapositives
Yläkoululaiset somessa par
Yläkoululaiset somessaYläkoululaiset somessa
Yläkoululaiset somessaHarto Pönkä
4.2K vues56 diapositives
(Verkko-)vuorovaikutus ja ohjaus par
(Verkko-)vuorovaikutus ja ohjaus(Verkko-)vuorovaikutus ja ohjaus
(Verkko-)vuorovaikutus ja ohjausHarto Pönkä
7.1K vues78 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Tekijänoikeudet, lähdekritiikki, vastamedia, nettihuijaukset ja monilukutaito par
Tekijänoikeudet, lähdekritiikki, vastamedia, nettihuijaukset ja monilukutaitoTekijänoikeudet, lähdekritiikki, vastamedia, nettihuijaukset ja monilukutaito
Tekijänoikeudet, lähdekritiikki, vastamedia, nettihuijaukset ja monilukutaitoHarto Pönkä
4.2K vues76 diapositives
Sosiaalinen media uudessa OPSissa par
Sosiaalinen media uudessa OPSissaSosiaalinen media uudessa OPSissa
Sosiaalinen media uudessa OPSissaHarto Pönkä
7.3K vues79 diapositives
Lapset ja nuoret turvallisesti somessa 28.9.21 par
Lapset ja nuoret turvallisesti somessa 28.9.21Lapset ja nuoret turvallisesti somessa 28.9.21
Lapset ja nuoret turvallisesti somessa 28.9.21Matleena Laakso
123 vues24 diapositives
Digi-OPS opettajan ja opiskelijan kannalta par
Digi-OPS opettajan ja opiskelijan kannaltaDigi-OPS opettajan ja opiskelijan kannalta
Digi-OPS opettajan ja opiskelijan kannaltaHarto Pönkä
3.4K vues49 diapositives
Sosiaalisen median trendit 18.11.2015 par
Sosiaalisen median trendit 18.11.2015Sosiaalisen median trendit 18.11.2015
Sosiaalisen median trendit 18.11.2015Satu Luhtanen
2.5K vues43 diapositives
Monilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessa par
Monilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessaMonilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessa
Monilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessaHarto Pönkä
6.6K vues18 diapositives

Tendances(20)

Tekijänoikeudet, lähdekritiikki, vastamedia, nettihuijaukset ja monilukutaito par Harto Pönkä
Tekijänoikeudet, lähdekritiikki, vastamedia, nettihuijaukset ja monilukutaitoTekijänoikeudet, lähdekritiikki, vastamedia, nettihuijaukset ja monilukutaito
Tekijänoikeudet, lähdekritiikki, vastamedia, nettihuijaukset ja monilukutaito
Harto Pönkä4.2K vues
Sosiaalinen media uudessa OPSissa par Harto Pönkä
Sosiaalinen media uudessa OPSissaSosiaalinen media uudessa OPSissa
Sosiaalinen media uudessa OPSissa
Harto Pönkä7.3K vues
Lapset ja nuoret turvallisesti somessa 28.9.21 par Matleena Laakso
Lapset ja nuoret turvallisesti somessa 28.9.21Lapset ja nuoret turvallisesti somessa 28.9.21
Lapset ja nuoret turvallisesti somessa 28.9.21
Matleena Laakso123 vues
Digi-OPS opettajan ja opiskelijan kannalta par Harto Pönkä
Digi-OPS opettajan ja opiskelijan kannaltaDigi-OPS opettajan ja opiskelijan kannalta
Digi-OPS opettajan ja opiskelijan kannalta
Harto Pönkä3.4K vues
Sosiaalisen median trendit 18.11.2015 par Satu Luhtanen
Sosiaalisen median trendit 18.11.2015Sosiaalisen median trendit 18.11.2015
Sosiaalisen median trendit 18.11.2015
Satu Luhtanen2.5K vues
Monilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessa par Harto Pönkä
Monilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessaMonilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessa
Monilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessa
Harto Pönkä6.6K vues
Somen tilastoja ja mahdollisuuksia par Harto Pönkä
Somen tilastoja ja mahdollisuuksiaSomen tilastoja ja mahdollisuuksia
Somen tilastoja ja mahdollisuuksia
Harto Pönkä1.7K vues
Some ja nuoret - Mitä opettajan on hyvä tietää niin sanotuista diginatiiveista? par Harto Pönkä
Some ja nuoret - Mitä opettajan on hyvä tietää niin sanotuista diginatiiveista?Some ja nuoret - Mitä opettajan on hyvä tietää niin sanotuista diginatiiveista?
Some ja nuoret - Mitä opettajan on hyvä tietää niin sanotuista diginatiiveista?
Harto Pönkä7.8K vues
Uusimmat some-palvelut ja journalismi - WhatsApp, Snapchat ja median muutos par Harto Pönkä
Uusimmat some-palvelut ja journalismi - WhatsApp, Snapchat ja median muutosUusimmat some-palvelut ja journalismi - WhatsApp, Snapchat ja median muutos
Uusimmat some-palvelut ja journalismi - WhatsApp, Snapchat ja median muutos
Harto Pönkä10.5K vues
Oulun yliopisto sosiaalisessa mediassa par oulunyliopisto
Oulun yliopisto sosiaalisessa mediassaOulun yliopisto sosiaalisessa mediassa
Oulun yliopisto sosiaalisessa mediassa
oulunyliopisto970 vues
Sosiaalinen media - tilannekatsaus ja yrityksen toiminnassa par Harto Pönkä
Sosiaalinen media - tilannekatsaus ja yrityksen toiminnassaSosiaalinen media - tilannekatsaus ja yrityksen toiminnassa
Sosiaalinen media - tilannekatsaus ja yrityksen toiminnassa
Harto Pönkä6.6K vues
Somepolitiikka, somen käyttö ja maineenhallinta par Harto Pönkä
Somepolitiikka, somen käyttö ja maineenhallintaSomepolitiikka, somen käyttö ja maineenhallinta
Somepolitiikka, somen käyttö ja maineenhallinta
Harto Pönkä8.2K vues
Sosiaalisen median perusteita ja vinkkejä yrittäjille ja yrityksille par Harto Pönkä
Sosiaalisen median perusteita ja vinkkejä yrittäjille ja yrityksilleSosiaalisen median perusteita ja vinkkejä yrittäjille ja yrityksille
Sosiaalisen median perusteita ja vinkkejä yrittäjille ja yrityksille
Harto Pönkä1.2K vues
Sosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessa par Harto Pönkä
Sosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessaSosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessa
Sosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessa
Harto Pönkä2.9K vues
Sosiaalisen median perusteita ja ajankohtaiskatsaus par Harto Pönkä
 Sosiaalisen median perusteita ja ajankohtaiskatsaus Sosiaalisen median perusteita ja ajankohtaiskatsaus
Sosiaalisen median perusteita ja ajankohtaiskatsaus
Harto Pönkä4.6K vues
21. vuosisadan taidot ja monialaiset oppimiskokonaisuudet par Harto Pönkä
21. vuosisadan taidot ja monialaiset oppimiskokonaisuudet21. vuosisadan taidot ja monialaiset oppimiskokonaisuudet
21. vuosisadan taidot ja monialaiset oppimiskokonaisuudet
Harto Pönkä2.8K vues
Monilukutaito lukion opetuksessa par Harto Pönkä
Monilukutaito lukion opetuksessaMonilukutaito lukion opetuksessa
Monilukutaito lukion opetuksessa
Harto Pönkä6.4K vues
Nuorten some - faktoja ja kysymyksiä par Harto Pönkä
Nuorten some - faktoja ja kysymyksiäNuorten some - faktoja ja kysymyksiä
Nuorten some - faktoja ja kysymyksiä
Harto Pönkä6.1K vues
Häiriköt, tietoturva ja some-ohjeistukset par Harto Pönkä
Häiriköt, tietoturva ja some-ohjeistuksetHäiriköt, tietoturva ja some-ohjeistukset
Häiriköt, tietoturva ja some-ohjeistukset
Harto Pönkä2.8K vues
Sosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessä par Harto Pönkä
Sosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessäSosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessä
Sosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessä
Harto Pönkä1.1K vues

En vedette

Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot par
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostotSosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostotHarto Pönkä
5K vues39 diapositives
Turvallisesti netissä/somessa (nuorten vanhemmille) par
Turvallisesti netissä/somessa (nuorten vanhemmille)Turvallisesti netissä/somessa (nuorten vanhemmille)
Turvallisesti netissä/somessa (nuorten vanhemmille)Harto Pönkä
3.6K vues58 diapositives
Nuoret somessa - nopeat ja hitaat muutokset par
Nuoret somessa - nopeat ja hitaat muutoksetNuoret somessa - nopeat ja hitaat muutokset
Nuoret somessa - nopeat ja hitaat muutoksetHarto Pönkä
4.3K vues34 diapositives
Turvallisesti netissä/somessa par
Turvallisesti netissä/somessaTurvallisesti netissä/somessa
Turvallisesti netissä/somessaHarto Pönkä
3.9K vues51 diapositives
Sosiaalisen median katsaus 10/2016 par
Sosiaalisen median katsaus 10/2016Sosiaalisen median katsaus 10/2016
Sosiaalisen median katsaus 10/2016Harto Pönkä
40K vues50 diapositives
Sosiaalisen median katsaus 02/2015 par
Sosiaalisen median katsaus 02/2015Sosiaalisen median katsaus 02/2015
Sosiaalisen median katsaus 02/2015Harto Pönkä
81.2K vues56 diapositives

En vedette(17)

Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot par Harto Pönkä
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostotSosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot
Harto Pönkä5K vues
Turvallisesti netissä/somessa (nuorten vanhemmille) par Harto Pönkä
Turvallisesti netissä/somessa (nuorten vanhemmille)Turvallisesti netissä/somessa (nuorten vanhemmille)
Turvallisesti netissä/somessa (nuorten vanhemmille)
Harto Pönkä3.6K vues
Nuoret somessa - nopeat ja hitaat muutokset par Harto Pönkä
Nuoret somessa - nopeat ja hitaat muutoksetNuoret somessa - nopeat ja hitaat muutokset
Nuoret somessa - nopeat ja hitaat muutokset
Harto Pönkä4.3K vues
Turvallisesti netissä/somessa par Harto Pönkä
Turvallisesti netissä/somessaTurvallisesti netissä/somessa
Turvallisesti netissä/somessa
Harto Pönkä3.9K vues
Sosiaalisen median katsaus 10/2016 par Harto Pönkä
Sosiaalisen median katsaus 10/2016Sosiaalisen median katsaus 10/2016
Sosiaalisen median katsaus 10/2016
Harto Pönkä40K vues
Sosiaalisen median katsaus 02/2015 par Harto Pönkä
Sosiaalisen median katsaus 02/2015Sosiaalisen median katsaus 02/2015
Sosiaalisen median katsaus 02/2015
Harto Pönkä81.2K vues
Sosiaalisen median tilannekatsaus: tasapainoilua itsen ja muiden välillä par Harto Pönkä
Sosiaalisen median tilannekatsaus: tasapainoilua itsen ja muiden välilläSosiaalisen median tilannekatsaus: tasapainoilua itsen ja muiden välillä
Sosiaalisen median tilannekatsaus: tasapainoilua itsen ja muiden välillä
Harto Pönkä38K vues
Sosiaalinen media 08/2009 par Harto Pönkä
Sosiaalinen media 08/2009Sosiaalinen media 08/2009
Sosiaalinen media 08/2009
Harto Pönkä19.9K vues
Sosiaalisen median katsaus 09/2013 par Harto Pönkä
Sosiaalisen median katsaus 09/2013Sosiaalisen median katsaus 09/2013
Sosiaalisen median katsaus 09/2013
Harto Pönkä58.5K vues
Sosiaalisen median katsaus 08/2011 par Harto Pönkä
Sosiaalisen median katsaus 08/2011Sosiaalisen median katsaus 08/2011
Sosiaalisen median katsaus 08/2011
Harto Pönkä22.3K vues
Sosiaalisen median katsaus 05/2010 par Harto Pönkä
Sosiaalisen median katsaus 05/2010Sosiaalisen median katsaus 05/2010
Sosiaalisen median katsaus 05/2010
Harto Pönkä21.6K vues
The Digital Consumer Report 2014 Nielsen par Dung Tri
The Digital Consumer Report 2014 NielsenThe Digital Consumer Report 2014 Nielsen
The Digital Consumer Report 2014 Nielsen
Dung Tri129K vues
Digitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukena par Harto Pönkä
Digitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukenaDigitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukena
Digitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukena
Harto Pönkä2.7K vues
German infantry wwii par Odal Rune
German infantry wwiiGerman infantry wwii
German infantry wwii
Odal Rune546 vues
Oppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avulla par Harto Pönkä
Oppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avullaOppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avulla
Oppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avulla
Harto Pönkä3K vues
Ryhmän aktivointi sosiaalisen median välineillä par Harto Pönkä
Ryhmän aktivointi sosiaalisen median välineilläRyhmän aktivointi sosiaalisen median välineillä
Ryhmän aktivointi sosiaalisen median välineillä
Harto Pönkä2.8K vues

Similaire à Sosiaalinen media opintojen ohjauksessa

Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista? par
Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista?Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista?
Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista?Harto Pönkä
1.9K vues54 diapositives
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet par
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteetVerkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteetHarto Pönkä
3.2K vues64 diapositives
Sosiaalinen media oppimisen ja opetuksen tukena par
Sosiaalinen media oppimisen ja opetuksen tukenaSosiaalinen media oppimisen ja opetuksen tukena
Sosiaalinen media oppimisen ja opetuksen tukenaHarto Pönkä
2.1K vues46 diapositives
Sosiaalinen media oppilaitoksen ja sen hankkeiden viestinnässä ja markkinoinn... par
Sosiaalinen media oppilaitoksen ja sen hankkeiden viestinnässä ja markkinoinn...Sosiaalinen media oppilaitoksen ja sen hankkeiden viestinnässä ja markkinoinn...
Sosiaalinen media oppilaitoksen ja sen hankkeiden viestinnässä ja markkinoinn...Matleena Laakso
1K vues40 diapositives
Online-yhteistyo par
Online-yhteistyoOnline-yhteistyo
Online-yhteistyoMiia Kosonen
4.3K vues38 diapositives
Sosiaalinen media mukaan opetukseen! par
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!Sosiaalinen media mukaan opetukseen!
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!Harto Pönkä
2.6K vues47 diapositives

Similaire à Sosiaalinen media opintojen ohjauksessa(20)

Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista? par Harto Pönkä
Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista?Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista?
Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista?
Harto Pönkä1.9K vues
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet par Harto Pönkä
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteetVerkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Harto Pönkä3.2K vues
Sosiaalinen media oppimisen ja opetuksen tukena par Harto Pönkä
Sosiaalinen media oppimisen ja opetuksen tukenaSosiaalinen media oppimisen ja opetuksen tukena
Sosiaalinen media oppimisen ja opetuksen tukena
Harto Pönkä2.1K vues
Sosiaalinen media oppilaitoksen ja sen hankkeiden viestinnässä ja markkinoinn... par Matleena Laakso
Sosiaalinen media oppilaitoksen ja sen hankkeiden viestinnässä ja markkinoinn...Sosiaalinen media oppilaitoksen ja sen hankkeiden viestinnässä ja markkinoinn...
Sosiaalinen media oppilaitoksen ja sen hankkeiden viestinnässä ja markkinoinn...
Matleena Laakso1K vues
Sosiaalinen media mukaan opetukseen! par Harto Pönkä
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!Sosiaalinen media mukaan opetukseen!
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!
Harto Pönkä2.6K vues
Sosiaalinen media opetuksessa par Harto Pönkä
Sosiaalinen media opetuksessaSosiaalinen media opetuksessa
Sosiaalinen media opetuksessa
Harto Pönkä2.5K vues
Sosiaalisen median koulutuspäivän runko par Tuija Aalto
Sosiaalisen median koulutuspäivän runkoSosiaalisen median koulutuspäivän runko
Sosiaalisen median koulutuspäivän runko
Tuija Aalto573 vues
Sosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessa par Harto Pönkä
Sosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessaSosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessa
Sosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessa
Harto Pönkä2.6K vues
Sosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuurit par Harto Pönkä
Sosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuuritSosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuurit
Sosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuurit
Harto Pönkä3.5K vues
Verkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksi par Harto Pönkä
Verkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksiVerkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksi
Verkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksi
Harto Pönkä2.1K vues
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri par Harto Pönkä
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuriYhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Harto Pönkä1K vues
Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd... par Harto Pönkä
Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd...Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd...
Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd...
Harto Pönkä2.8K vues
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteita par Harto Pönkä
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteitaVerkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
Harto Pönkä3.4K vues
Sosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössä par Harto Pönkä
Sosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössäSosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössä
Sosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössä
Harto Pönkä1.1K vues
Sosiaalisen median käyttöönotto vaiheittain par Harto Pönkä
Sosiaalisen median käyttöönotto vaiheittainSosiaalisen median käyttöönotto vaiheittain
Sosiaalisen median käyttöönotto vaiheittain
Harto Pönkä427 vues
Läppäri jokaiselle & some käyttöön! par Matleena Laakso
Läppäri jokaiselle & some käyttöön! Läppäri jokaiselle & some käyttöön!
Läppäri jokaiselle & some käyttöön!
Matleena Laakso779 vues
Sosiaalisen median hyödyntäminen PBL-ongelmien rakentamisessa par Matleena Laakso
Sosiaalisen median hyödyntäminen PBL-ongelmien rakentamisessaSosiaalisen median hyödyntäminen PBL-ongelmien rakentamisessa
Sosiaalisen median hyödyntäminen PBL-ongelmien rakentamisessa
Matleena Laakso1.6K vues
Sosiaalinen media kaupungin ja kaupunkilaisten kohtaamisessa par Harto Pönkä
Sosiaalinen media kaupungin ja kaupunkilaisten kohtaamisessa Sosiaalinen media kaupungin ja kaupunkilaisten kohtaamisessa
Sosiaalinen media kaupungin ja kaupunkilaisten kohtaamisessa
Harto Pönkä1.6K vues

Plus de Harto Pönkä

Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika par
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaHarto Pönkä
84 vues47 diapositives
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit par
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitHarto Pönkä
278 vues40 diapositives
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen par
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHarto Pönkä
115 vues25 diapositives
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin par
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinHarto Pönkä
155 vues51 diapositives
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa par
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaHarto Pönkä
44 vues17 diapositives
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa par
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaHarto Pönkä
55 vues48 diapositives

Plus de Harto Pönkä(20)

Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika par Harto Pönkä
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Harto Pönkä84 vues
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit par Harto Pönkä
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Harto Pönkä278 vues
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen par Harto Pönkä
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Harto Pönkä115 vues
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin par Harto Pönkä
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Harto Pönkä155 vues
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa par Harto Pönkä
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Harto Pönkä44 vues
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa par Harto Pönkä
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Harto Pönkä55 vues
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella par Harto Pönkä
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Harto Pönkä188 vues
Sosiaalinen media, koulu ja opetus par Harto Pönkä
Sosiaalinen media, koulu ja opetusSosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
Harto Pönkä63 vues
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja par Harto Pönkä
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaVerkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Harto Pönkä75 vues
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja par Harto Pönkä
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuojaSome- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Harto Pönkä193 vues
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta par Harto Pönkä
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Harto Pönkä429 vues
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui? par Harto Pönkä
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Harto Pönkä78 vues
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä par Harto Pönkä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässäTietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Harto Pönkä121 vues
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa par Harto Pönkä
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissaTietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Harto Pönkä111 vues
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022 par Harto Pönkä
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022
Harto Pönkä1.8K vues
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa par Harto Pönkä
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussaTietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Harto Pönkä179 vues

Sosiaalinen media opintojen ohjauksessa

 • 1. Harto Pönkä, 24.3.2017 Sosiaalinen media opintojen ohjauksessa
 • 4. Joukkoistaminen (kyselyt, näkö- kulmien keruu) Verkostoituminen Varsinainen ohjaus- ja neuvontatyö Ajankohtaisten aiheiden seuranta ja tiedonkeruu Ammatillinen kehittyminen ja profiloituminen Keskusteluun osallistuminen Sisältöjen julkaisu ja kuratointi (esim. koosteet) Sosiaalisen median hyötyjä ohjaajille
 • 5. Kuva: http://www.flickr.com/photos/langwitches/3458534773/in/set-72157605083562304/ (jaettu lisenssillä CC-BY-NC-AS), perustuu Alec Courosan alkuperäiseen malliin, kts. http://educationaltechnology.ca/couros/799 Henkilökohtainen oppimisympäristö (PLE)
 • 7. Kuva: Harto Pönkä, Sosiaalisen median käsikirja, 2014 Mitä some- palveluita käyttöön? Eri sosiaalisen median palvelut mahdollistavat erilaisia asioita. Valitse tavoitteisiisi sopivia palveluita.
 • 8. • ”Tilannehuone” • Media- ja nettialan suosima • Sopii henkilökohtaiseen verkostoitumiseen • Sopii hyvin joukkoviestintään: yhdeltä-monelle • Seuraajia saat seuraamalla muita ja twiittaamalla aktiivisesti • Hyödynnä: retweetit ja #hashtagit viestisi levittämisesesä • ”Kokoontumispaikka” • Koko kansan some-palvelu • Sopii organisaationa (=FB-sivuna) toimimiseen • Yhteisöllisen vuorovaikutuksen paikka: monelta-monelle • Aktiivinen julkaiseminen tuo osallistujia keskusteluihin • Hyödynnä: ”sisäpiireihin” pääsy FB-ryhmissä ja henkilökohtaisissa profiileissa Osittain lähteenä käytetty mm. Janne Matikaisen ja Mikko Villin esitystä Twitter viestintänä -seminaarissa 29.1.2016
 • 9. Kätevä ohjelma Twitterin seuraamiseen ja twiittailuun: https://tweetdeck.twitter.com/
 • 10. Twitter-seurattavia ohjauksesta • Anne Rongas – https://twitter.com/arongas • Matleena Laakso – https://twitter.com/matleenalaakso • Jaana Kettunen – https://twitter.com/jaanakettunen • Riikka Vanninen – https://twitter.com/riikkavanninen • Nina Heikkinen – https://twitter.com/nheikkin • Sara Peltola – https://twitter.com/Sara_Peltola • Jaakko Helander – https://twitter.com/jaakkohelander • Riikka Marttinen – https://twitter.com/rilimam • Anu Raudasoja – https://twitter.com/ARaudasoja
 • 11. • Voit etsiä Twitteristä esim. kokemuksia, vastauksia kysymyksiin ja sopivia haastateltavia • Lähesty suoraan sopivia käyttäjiä mainitsemalla heidän @tunnuksensa. Voit myös ”pingata” käyttäjiä. • Muutkin aiheesta tietävät voivat vastata twiittiisi • Keskustelu leviää Twitterin verkostossa vastausten ja retweettien kautta Lähde: Eliisa Vainikka, 2013, http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/68122/twiiteryhmia_ja_uutispaivittelya_toimittajana_2013.pdf?sequence=1 Kyselyt Twitterissä
 • 12. Opinto-ohjaus kaikille kiinnostuneille: https://www.facebook.com/groups/511352878960315/
 • 13. Lähde: Jaana Kettunen, 2016, https://www.slideshare.net/Nordvux/using-ict-in-outreach-and-guidance-jaana-kettunen
 • 17. • Nimi ja nimimerkki • Profiilikuva • Profiilisivu • Lyhyt esittely • Kuvat, tilapäivitykset, viestit • Kaverit ja verkostot • = kuva, joka sinusta välittyy somessa Verkkoidentiteetti
 • 18. Verkkoelämän 360 astetta (Aalto & Uusisaari, 2010)
 • 19. Rakenna verkkoidentiteettiä harkiten Kaikki toimintasi netissä jää talteen. Älä julkaise, jos et ole varma.
 • 20. • Kerro avoimesti kuka olet. Ole persoonallinen minä • Seuraa ja kuuntele, tutustu ihmisiin ja opi tavat • Keskustele, keskustele, keskustele! • Tee työtäsi, mutta älä sulkeudu työroolisi taakse. – Aseta kuitenkin yksityisyytesi rajat ja kunnioita muiden rajoja. • Ole mukava, tee palveluksia, toimi yhteisön hyväksi – Osallistu, aloita keskusteluja, kutsu mukaan muitakin – Välitä ja tuota kiinnostavaa sisältöä – Toimi vastavuoroisesti: vastaa muille, kiitä palveluksista, lähde mukaan yhteisiin juttuihin  Luot suhteita, etenet yhteisössä, saavutat luottamusta ja keräät sosiaalista pääomaa Töissä, mutta omana itsenä verkossa
 • 21. Mikä on asemasi verkostoissa?
 • 22. LinkedIn: CV ja asiantuntijaverkosto http://www.linkedin.com/
 • 24. Bloggaamisesta • Blogi on tärkeä lisä asiantuntijaimagon rakentamisessa, mutta voit käyttää sitä myös portfolion kokoamiseen • Kerro aluksi blogin tarkoitus ja esittele itsesi • Kirjoita blogiin säännöllisesti – vaatii sitoutumista • Kirjoitukset ovat pääsääntöisesti julkisia. Salasanasuojaukset ovat kuitenkin mahdollisia • Kirjoitusten otsikot ovat tärkeitä kiinnostuksen herättämisen ja hakukonenäkyvyyden kannalta • Seuraa, mitä kommentteja saat blogiisi – Harkitse, mihin kommentteihin vastaat ja miten. – Blogia on syytä seurata myös spämmiviestien vuoksi. – Blogin omistajalla on oikeus poistaa viestejä.
 • 25. Silmäiltävää ja luettavaa sisältöä • Kirjoita tiiviisti, lyhyitä kappaleita • Jaa teksti osiin väliotsikoilla • Käytä listoja ja taulukoita • Valokuvat, piirrokset ja graafit lisäävät kiinnostusta – Oletus: kuvaa klikkaamalla aukeaa sen isompi versio – Muista myös kuvatekstit • Linkitä aina, kun siitä on lukijalle selvä hyöty – Lähteet, esim. tutkimusraportit, viranomaislähteet jne. – Verkkosivu, johon juttu liittyy – Alkuperäisjuttu • Kerro kirjoittaja/julkaisija ja ajankohta • Kerro, jos olet muokannut juttua ja sen syy
 • 26. Jaettavuus ja metatiedot • Otsikko, joka herättää kiinnostuksen (title) – Suositus enintään 55 merkkiä • Kuvausteksti, joka kertoo vähän lisää (description) – Suositus enintään 155 merkkiä • Jakokuva – Facebook: vähintään 600 x 315 px, paras 1200 x 630 px – Twitter: vähintään 560 x 281 px, twiiteissä 1024 x 512 px • Tarkista, miltä juttu näyttää some-palveluissa: – Facebook: https://developers.facebook.com/tools/debug/og/object/ – Twitter: https://cards-dev.twitter.com/validator • Jakopainikkeet: Facebook, Twitter, WhatsApp, (Google+)
 • 28. Ohjaajan somessa tarvittavia taitoja • Tiedonhaku ja tiedon jakaminen • Verkkokeskustelu • Verkostoituminen • Henkilötietojen käsittely, yksityisyyden suoja • Tekijänoikeudet • Nettikiusaamiseen ja häiriköintiin puuttuminen • Sosiaalisen median pedagoginen käyttö • Somepalvelujen tekninen käyttötaito ja ongelmatilanteiden selvittely
 • 29. 21. vuosisadan ”tulevaisuuden” taidot Ajattelutavat 1. Luovuus ja innovaatio 2. Kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätöksentekokyky 3. Oppimaan oppiminen ja metakognitiiviset taidot Työtavat 4. Viestintä 5. Yhteisöllinen työskentely Työvälineiden hallinta 6. Informaation lukutaito 7. Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) lukutaito Elin- ja osallistumistavat 8. Paikallinen ja globaali kansalaisuus 9. Elämä ja työura 10. Henkilökohtainen ja sosiaalinen vastuu sekä kulttuurinen tietoisuus http://www.atc21s.org/
 • 30. 21. vuosisadan taidot ja nettilukutaito Jakaa Suunnitella Ohjelmoida Koostaa Tarkistaa Muunnella Arvioida Yhdistää tietoja Navigoida Hakea Olla yhteydessä verkkoyhteisöihin Suojata Avoin käytäntö Tehdä yhdessä Kirjoittaa Lukea Osallistua Nettilukutaito (monilukutaito) Ongelmanratkaisu Viestintä Luovuus Yhteisöllinen työskentely Lähde: Mozilla, Web Literacy 2.0, https://learning.mozilla.org/en-US/web-literacy/ ja http://mozilla.github.io/content/web-lit-whitepaper/
 • 31. Verkostoitumis- ja vaikuttamistaidot Hyvät verkosto- ja vuorovaikutustaidot antavat etua yhteiskunnallisessa vaikuttamisessaEsimerkkinä eduskuntavaalien ehdokkaiden Twitter-verkosto: http://www.slideshare.net/hponka/eduskuntavaalit-ja- ehdokkaiden-sosiaalinen-verkosto-twitteriss
 • 32. Keskeistä: kriittinen ajattelu ja vuorovaikutustaidot
 • 33. Työolobarometri 2014, TEM, http://www.tem.fi/files/42242/barometri.pdf (N=349) Somen työkäyttö liittyy useimmin tiedonhankintaan, jakamiseen, uuden oppimiseen ja yhteistyösuhteisiin.
 • 34. Lähde: Henkilöstön osaamistarpeet digitaloudessa, EK:n yrityskyselyn tulokset 2017, https://ek.fi/wp-content/uploads/Digi_Henko_Diat.pdf
 • 36. Lähde: Koehler, M. & Mishra, P., 2006, http://tpack.org/ Suomeksi esim. http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=672
 • 37. Teknologis-pedagoginen sisältötieto • Tietoa siitä, mitkä pedagogiset menetelmät ja teknologiset ratkaisut sopivat juuri tämän aiheen opettamiseen ja oppimiseen • Mahdollistaa teknologian tehokkaan käytön opetuksen ja oppimisen tukena • Edellyttää opettajalta jatkuvaa osaamisen ylläpitoa kaikista osatekijöistä: – Sisältötieto – Pedagoginen tieto – Teknologinen tieto
 • 38. Some ohjaus- ja neuvontatyössä
 • 39. Ohjaus on jatkuvaa, vuorovaikutteista ja tavoitteellista toimintaa oppimisen, kasvun ja kehityksen tueksi. Opetushallitus 2014, Hyvän ohjauksen kriteerit http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/hyvan_ohjauksen_kriteerit
 • 40. Suurin osa on valmis avoimuuteen ja keskusteluun verkossa, kunhan se tapahtuu tuttujen ihmisten kesken.
 • 42. Oppimisympäristön peruspalikoita • Oppimisalustat (Moodle, Optima, yms.) • Blogit (Wordpress, Blogger) • Wikit (MediaWiki, Wikispaces, Purot.net) • Käsitekarttatyökalut (Mindmeister, Bubbl.us, Popplet) • Esitystyökalut (SlideShare , Prezi) • Videopalvelut (YouTube, Vimeo) • Jaetut tiedostot (Google Drive, Office 365/OneDrive, Dropbox) • Jaetut muistiinpanot (Evernote, Diigo, Etherpad) • Mikroblogit (Twitter, Yammer, Tumblr) • Yhteisöpalvelut ja -sivustot (Facebook, Google+, Ning) • Viestintä- ja verkkokokousohjelmat (Adobe Connect, Skype, Lync) • Pikaviestisovellukset (WhatsApp, Facebook Messenger) • Jne.
 • 47. WhatsApp Facebook & FB messenger Skype Pikaviestit ja ryhmäkeskustelut
 • 48. • Some-palvelut ovat tärkeitä nuorille kavereiden välisessä viestinnässä ja vertaistuessa • Esimerkiksi WhatsApp-ryhmä vahvistaa opiskelijoiden yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vertaistukea • Some-ryhmiä voidaan perustaa lisäksi opintojaksoja ja harjoitteluja varten ohjaajan/opettajan aloitteesta – Aluksi tottuminen uuteen toimintatapaan ja käyttötarkoitukseen – Some-ryhmät sopivat ryhmän etäohjaukseen: tiedotus, kokemusten vaihto, tehtävien anto, kuvien ja videoiden jako, jne. • Ohjaaja voi tarjota myös yksilöohjausta some-palvelujen kautta. Huomioitava henkilötietojen käsittely – Huomioitava oppilaitoksen some-ohjeistuksessa – Esim. WhatsApp ja Snapchat eivät tallenna viestejä palvelimilleen sen jälkeen, kun ne on välitetty vastaanottajalle Some-palvelut ryhmäohjauksessa
 • 49. Käytäntöyhteisö Aihealue ToimintaYhteisö • Yhteinen kiinnostava aihealue, jota pitää tutkia ja kehittää • Enemmän kuin yhteinen tehtävä • Aihealue määrittelee yhteiset ratkaistavat ongelmat • Jäsenet ovat aihealueen osaajia • Jäsenillä on tietoa, menetelmiä, työkaluja ym., joita he jakavat ja kehittävät yhdessä • Yhteisön toiminta tuo jäsenille käytännön tietoa aihealueesta • Aihealue on jäsenille tärkeä • Keskeistä Jäsenten välinen vuorovaikutus, tiedon jakaminen ja ongelmien ratkaisu • Syntyy monitasoisia sosiaalisia suhteita, mm. sisä- ja ulkopiiriläiset Lisää aiheesta: https://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4yt%C3%A4nt%C3%B6yhteis%C3%B6
 • 50. PYRI SIIHEN, ETTÄ OPPIJAT… 1. selittävät ajatteluaan ja välittävät tietoa toisilleen 2. arvioivat tietoa kriittisesti 3. esittävät kysymyksiä 4. rakentavat uutta tietoa 5. ratkaisevat ongelmia 6. soveltavat oppimaansa Yhteisöllinen oppiminen käynnistää ymmärtävän oppimisen mekanismeja yksilötasolla.
 • 51. 1. Oppijan hallinta - Oppijan mahdollisuus hallita työskentelyä ja ottaa vastuuta - Opetusta/työskentelyä tulisi voida seurata helposti 2. Oppijan aktiivisuus - Toiminnot kannustavat itsenäiseen työskentelyyn - Opettajan mahdollisuudet ohjata oppijan työskentelyä 3. Yhteistoiminnallinen/yhteisöllinen oppiminen - Keskustelu- ja muut ryhmätyöskentelyä tukeva toiminnot - Vuorovaikutuksen mahdollistaminen - Opettajan mahdollisuus seurata oppijoiden vuorovaikutusta 4. Tavoitteellisuus - Selkeät oppimista tukevat tavoitteet, tuloksiin keskittyminen - Opettajan mahdollisuus seurata tuloksia ja osallistua oppijoiden tavoitteiden asettamiseen 5. Sovellettavuus - Opetukseen soveltuvat materiaalit ja tehtävät, esim. kyselyt - Mahdollisuus tekemällä oppimiseen - Oppijan oikea-aikainen ja oikean tasoinen tukeminen 6. Lisäarvo oppimiselle - Ohjelman käyttö tukee tehokasta oppimista - Mahdollisuus käyttää erilaisia sisältöjä ja mediamuotoja 7. Motivointi - Sisäisen ja ulkoisen orientaation tukeminen - Oppimisen merkitykselliseksi tekeminen oppijalle 8. Aiemman tiedon huomiointi - Oppijan aiemman osaamisen huomiointi ja mahdollisuus edetä oppimisessa sen mukaan - Oppimispolut ja opetuksen suunnittelun mallit 9. Joustavuus - Oppijan taitotason huomiointi, hajauttaminen ja eriyttäminen - Toistuvat tehtävät 10. Palaute - Palautteen kannustavuus ja tarkkuus - Oppijan tekemien virheiden näyttäminen Lähde: Petri Nokelainen, 2006, kuva: Harto Pönkä, Open Somekirja, 2017
 • 52. Ryhmätyöskentely • Työskentely 2-4 hengen ryhmissä • Aiheet: 1. WhatsApp ja Snapchat, työpuhelimen käyttö ohjauksessa 2. Facebook ohjauksessa 3. Blogit, esim. Blogger ohjauksessa 4. YouTube ja somepalvelujen videot ohjauksessa • Luo tunnus, testaa, tutki ja arvioi valitsemasi somepalvelun pedagogista käytettävyyttä ohjauksessa • Kirjoita tulokset Google-dokumenttiin: Verkko-ohjauksen toimintamalli hyvien käytäntöjen opas
 • 54. • Oppilaita opastetaan käyttäjätunnusten ja salasanojen tekemisessä sekä yksityisyyden suojaamisessa. • Noudatetaan some-palvelujen käyttöehtoja ja ikärajoja. • Huolehditaan, että oppijoilla on riittävät tiedot tekijänoikeuksista. • Korostetaan hyvää käytöstä, yhteisöllisten toimintatapojen omaksumista ja toisen kunnioittamista. • Häiriökäyttäytymistä ja kiusaamista ei hyväksytä. • Some-palvelujen opetuskäytölle tehdään malli, joka mahdollistaa oppilaiden osaamisen ja taitojen kehittymisen turvallisessa ympäristössä. • Luottamuksellista tietoa ei viedä some-palveluihin. • Tunnetaan henkilötietoja ja henkilötietorekisterien ylläpitoa koskevat määräykset. Somen turvallinen ja eettinen käyttö Lähde: https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/lukiokoulutuksen_ jarjestaminen/sosiaalisen_median_opetuskayton_suositukset, 30.3.2012
 • 55. Reilun somen säännöt 1. Erottele tieto ja mielipide. 2. Perustele väitteesi. 3. Myönnä ja korjaa virheesi. 4. Ole avoin. 5. Älä jankuta. 6. Älä provosoi. 7. Älä johda harhaan. 8. Kunnioita toisten ihmisarvoa. 9. Kunnioita toisten yksityisyyttä. 10. Kunnioita oikeutta. 11. Mieti, kenelle viestisi välittyy. 12. Älä aiheuta harmia. Lähde: http://etiikka.fi/some/reilun-somen-saannot/
 • 57. Tarkistuslista: • Missä maassa palvelu sijaitsee? Suosi EU:ssa sijaitsevia. • Mikä on palvelun ikäraja? • Mitä henkilötietoja rekisteröitymisen ja palvelun käytössä tallennetaan? • Saako sama käyttäjä luoda palveluun useita käyttäjätunnuksia? • Voidaanko tietojasi luovuttaa muille tai käyttää esimerkiksi mainontaan? • Mitä oikeuksia palvelu saa tekemiisi sisältöihin kuten teksteihisi ja valokuviisi? Voidaanko niitä käyttää muualla? • Mihin voit olla yhteydessä, jos palvelun käytössä ilmenee ongelmia? • Miten voit lopettaa palvelun käytön? Mitä tekemillesi sisällöille ja muille sinusta kerätyille tiedoille tehdään siinä tapauksessa? Palvelun käyttöehdot = sopimus
 • 58. Miten some-palveluita opetukseen? • Kaupalliset some-palvelut: – Alaikäiset huoltajan suostumuksella – Täysi-ikäiset omalla vastuullaan • Koulu/kunta voi hankkia osto-/sopimuspalveluita • Koulu/kunta voi asentaa ja ylläpitää omia some- palveluita • Muista myös oppilaiden oikeudet: jokainen päättää itse esimerkiksi omien tuotostensa julkaisemisesta
 • 59. Lähde: Työterveyslaitos, 17.12.2014, http://www.ttl.fi/partner/tyosuojelupaneeli/Asiakirjat/IV_TS-paneeli_tuloskooste.pdf (N=498, 348 työsuojeluvaltuutettua ja 150 työsuojelupäälliköä) Noin puolessa somea käyttävissä työpaikoissa on laadittu ohjeistuksia sen käytölle.
 • 61. Lähde: Oulun yliopiston sosiaalisen median ohjeistus, https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=22578268 Some-ohjeistus, case 2
 • 62. Lähde: Kirkon sosiaalisen median suuntaviivat, http://some.kirkonsuuntaviivat.fi/ Some-ohjeistus, case 3
 • 63. AnswerGarden-työskentely • Aiheet: 1. Mitä on otettava huomioon, kun otetaan uusi somepalvelu käyttöön ohjauksessa? 2. Miten käytät Facebookia ohjauksessa huomioiden yksityisen ja työroolin? 3. Mitä muut on otettava huomioon, kun tehdään ohjausta ja neuvontaa somessa?
 • 64. • Facebookin käyttöehdot kieltävät kahden eri käyttäjätunnuksen luomisen • Erillistä ohjaajatunnusta ei siis pitäisi tehdä • Voit toimia Facebook- ryhmissä ja -sivuissa omalla tunnuksellasi, eikä sinun tarvitse ottaa ohjattavia kavereiksesi • Facebookin käyttöehdot: https://www.facebook.com/le gal/terms/update
 • 66. • Ylläpitäjä ”omistaa” verkkoympäristön. • Jos ylläpitäjätunnus varastetaan, koko verkkoympäristö on mennyttä. • Ylläpitäjä päättää käyttäjistä ja määrää säännöt • Verkkokeskusteluja tulee valvoa – Roskapostit, asiattomuudet, mainokset yms. voi poistaa • Häiriköivät käyttäjät voi poistaa (IP-numeron esto) • Varmuuskopiointi kannattaa – jos ei muuten, niin omien virheiden varalta. Verkkoympäristön ylläpito
 • 69. • Piilotettu kommentti näkyy yhä kommentin kirjoittajalle ja hänen kavereilleen • Piilotuksen jälkeen kommentin voi näyttää uudestaan, poistaa kokonaan, ilmiantaa sen Facebookille tai estää kirjoittajan Facebookissa kommentin piilotus yleensä riittää
 • 70. Kuva: Nico Beard @ Unsplash Pidä nollatoleranssi henkilöön kohdistuville loukkauksille ja uhkauksille. 1. Ota kuvakaappaus viestistä todisteeksi. 2. Poista viesti näkyvistä. 3. Tarvittaessa rikosilmoitus.
 • 72. Open somekirja (Docendo, maaliskuu 2017) • Sosiaalinen media koulussa ja opetuksessa, uudet OPS:it • Askelmerkit sosiaalisen median opetuskäyttöön • Pedagogiikka ja some • Yhteisöllinen oppiminen, pedagogiset mallit ja opetuksen skriptaaminen • Yli 70:n some-palvelun esittely • Laitteet, uudet trendit, opettajien some-verkostot ja paljon muuta  • Lue lisää: https://www.docendo.fi/open- somekirja-harto-ponka.html