Sosiaalisen median perusteita ja vinkkejä yrittäjille ja yrityksille

Harto Pönkä
Harto PönkäCEO at Innowise à Innowise
Sosiaalisen median perusteita ja
vinkkejä yrittäjille ja yrityksille
Harto Pönkä, 14.04.2010
Tässä on
muutama
sosiaalisen
median
palvelu.
Oikeasti
tarvitset
niistä aluksi
ehkä
1 tai 2.
”Ei voisi vähempää
kiinnostaa.”
Miksi pitäisi?
http://www.kaenkky.com/
Googlen ykköspaikka on
parasta markkinointia.
Blogikirjoituksilla saattaa olla
yllättävän suuria vaikutuksia.
Suomessa luotetaan huomattavasti enemmän TV-uutisiin,
sanomalehtiin, yritysten kotisivuihin ja esitteisiin kuin muissa maissa.
– Ei paras mahdollinen kasvualusta sosiaaliselle medialle?
Kuitenkin luottamus Wikipediaan, foorumeihin ja blogeihin
on samaa luokkaa kuin muissa maissa.
Lähde: http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007067
Sosiaalisen median
palvelut elävät
käyttäjistään.
Sosiaalisen median käsite
Sisällöt Yhteisöt
Teknologiat
Yhteisten
merkitysten
muodostamisen
prosessi
Lähde: http://harto.wordpress.com/2009/07/27/sosiaalisen-median-maaritelmia/
Kyse on ennen muuta keskustelusta...
...uusien yhteyksien syntymisestä...
...ja omaehtoisesta yhteisöllisyydestä.
Internet,
verkkojen verkko
Lähde: http://www.rapleaf.com/company_press_2008_06_18.html
Nuoret käyttävät eniten sosiaalista mediaa,
mutta palveluiden välillä on isoja eroja.
Eri palveluiden ikäjakaumia
Lähde: http://www.rapleaf.com/company_press_2008_06_18.html
sisällön tuottajat
sisällön kuluttajat
Lähde: http://blogs.forrester.com/groundswell/2007/04/forresters_new_.html
Sosiaalisen median käyttäjäryhmät
Lähde: http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1006914
Suurin osa
käyttäjien luomasta
sisällöstä on
jaettua tietoa.
Ennuste 2013:
50% käyttäjistä
tuottaa sisältöä
ja
70% käyttäjistä
kuluttaa muiden
tuottamaa sisältöä.
Lähde: http://www.pewinternet.org/Reports/2009/Adults-and-Social-Network-Websites.aspx
Sosiaalisissa verkostopalveluissa selvästi tärkeintä
on pitää yhteyttä kavereihin.
Yli 400 milj. käyttäjää.
Yli 200 milj. päivittäistä käyttäjää.
Yli 100 milj. aktiivista mobiilikäyttäjää.
Yli 35 milj. käyttäjää päivittää tilaviestinsä
vähintään kerran päivässä. (Laskenut 45 milj.sta!)
Suomessa noin 1,6 miljoonaa käyttäjää.
Lähde: http://www.facebook.com/press/info.php?statistics (14.04.2010)
Mies, 120 ystävää
• Kommentoi 7 ystävänsä kuvia tai tila-/seinäviestejä
• Viestittelee tai chattäilee 4 ystävänsä kanssa
Nainen, 120 ystävää
• Kommentoi 10 ystävänsä kuvia tai tila-/seinäviestejä
• Viestittelee tai chattäilee 6 ystävänsä kanssa
Käyttäjät viestivät
aktiivisesti 5-10%:n
kanssa ystävistään.
Lähde: http://www.insidefacebook.com/2009/02/27/facebooks-in-house-sociologist-shares-stats-on-users-social-behavior/
http://www.facebook.com/ideapakka?ref=sgm
http://www.facebook.com/TAIGAKORU
http://www.facebook.com/search/?q=iltalehti%20boikottiin&o=69
http://www.facebook.com/home.php?#!/friendtrepreneur?ref=ts
http://www.facebook.com/home.php?#!/photo.php?pid=3535698&id=126445101073
Ihmiset muodostavat verkoston, jossa
jokainen on enintään kuuden askeleen päässä muista.
Lähde: http://en.wikipedia.org/wiki/Six_degrees_of_separation
Käyttäjät muodostavat
sosiaalisia verkostoja.
Tämä verkosto syntyi noin
kahdessa viikossa.
Verkostot välittävät tietoa,
keskustelevat, muodostavat
ryhmiä jne.
Solmukäyttäjät ovat
keskeisiä toimijoita, mutta
he voivat myös dominoida
verkostoa.
Lähde: http://harto.wordpress.com/2009/03/22/qaikun-sosiaalinen-verkosto-visualisoituna/
Sosiaalisten verkostojen rakenne
Heikot sidokset ovat
merkittäviä, sillä ne
muodostavat siltoja
verkoston eri
klustereiden välille.
Solmukäyttäjät
välittävät tietoa
tehokkaasti. He voivat
myös dominoida
verkostoa.
Kiinteät ryhmät
kierrättävät joskus
tarpeetontakin tietoa.
Yhteydet voivat olla yksi-
tai kaksisuuntaisia.
Sosiaalisen verkoston
luomiseen voidaan käyttää
monia erilaisia aineistoja.
Vahvoja sidoksia
syntyy, kun kaveri
on myös kaverin
kaveri.
Ulkopuolisilla ei
ole yhteyksiä muihin,
mutta he ovat silti
osa kokonaisuutta.
Twitter – maailman pulssi
Linkkien jakaminen
TweetDeck
http://tweetdeck.com/
Twitterissä monilla on satoja ja tuhansia kontakteja,
mutta vain harvojen kanssa ollaan aktiivisesti yhteydessä.
Lähde: http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2317/2063
”Kaverien” määrä kasvaa Twitterissä vain tiettyyn rajaan
asti, kun seurattavien määrä kasvaa yhä suuremmaksi.
Kaveri = käyttäjä, johon on ollut yhteydessä vähintään kahdesti.
Lähde: http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2317/2063
Jokainen verkottuu omalla tavallaan
Lähde: http://www.connectedaction.net/2008/12/20/distinguishing-social-network-attributes-of-online-social-roles/
Ei yksi, vaan monta verkostoa
Verkkoidentiteetti = profiili/presenssi
• Sosiaalinen media on samaan aikaan
henkilökohtainen ja julkinen
• Verkkoidentiteetti:
– Nick / nimimerkki ja nimi
– Profiilikuva
– Esittelysivu
– Kaverit ja verkostot
• Verkkoidentiteetti voidaan varastaa
• World Wide Webillä on pitkä muisti
Luottamus
on tunne tai varmuus siitä, että johonkuhun tai
johonkin voi luottaa, että joku tai jokin ei petä
toiveita tai aiheuta pettymystä.
(Kielitoimiston sanakirja, 2004)
Mihin luottamus perustuu?
• Tavoitepohjainen luottamus
• Laskelmoiva luottamus
• Tietopohjainen luottamus
• Kunnioitukseen perustuva
luottamus
Lähde: Matikainen, 2009, http://www.valt.helsinki.fi/blogs/crc/sosiaalisen_ja_perinteisen_median_rajalla_raportti.pdf
http://perjantairesepti.blogspot.com/
Herrankukkaron perjantairesepti -blogi
 Yrityksen asiakkaita kiinnostavaa sisältöä, kerää asiakkaita
 Blogi luo tarinaa yrityksen erityisosaamisesta ja laadusta
 Linkitys yrityksen kotisivuille, josta löytyy palvelut
Avoimuudessa on monta astetta
• Täysin avoin
– Kaikki voivat lukea ja osallistua
• Osittain avoin
– Kaikki voivat lukea
– Vain jäsenet voivat osallistua
• Suljettu, rekisteröintipakko
– Vain rekisteröityneet käyttäjät pääsevät
palveluun, mutta kuka tahansa voi rekisteröityä
• Suljettu, kutsu vaaditaan
– Vain kutsutut käyttäjät pääsevät palveluun
• Suljettu ja salainen
– Ei listaudu julkisesti; osoite täytyy tietää
http://www.facebook.com/group.php?gid=190349334561
Facebook-ryhmä
 Seinä, kuvat, keskustelut, linkit, tapahtumat, yms.
 Ryhmän jäsenille voi lähettää massaviestejä
 Ryhmä voi olla avoin, suljettu tai salainen
Facebook-fanisivu
 Seinä, kuvat, laatikot, keskustelut, tapahtumat, linkit, yms.
 Tilapäivitykset näkyvät ”fanien” etusivuilla
 Faneille voi antaa luvan kirjoittaa seinälle tai estää sen
http://www.facebook.com/pages/KontaktiVerkko/209306566254
SOMETU-verkosto
 Avoin: kuka tahansa voi vierailla sivustolla ja liittyä mukaan
 Avoimesti ja vapaaehtoisesti ylläpidetty, epäkaupallinen
 Verkostomainen, ryhmissä myös kiinteämpää yhteisöllisyyttä,
esim. moni hanke on hyödyntänyt Sometua toiminnassaan
http://sometu.ning.com/
Dojolaiset.com-yhteisö
 Suljettu: liittymiselle on kriteereitä, kaikkia ei hyväksytä
 Tiukasti johdettu: väärin käyttäytyvät ja liian kriittiset poistetaan,
uloslinkityksiä ei sallita, käyttäjiä kannustetaan ilmiantoihin
 Selvästi kaupallinen, mutta ylläpitäjänä ei mainita yritystä (laillisuus?)
http://www.dojolaiset.com/
Sosiaalinen media asiakkaiden
kohtaamisessa
”83 prosenttia vastaajista toteaa, ettei
sosiaalisilla medioilla ole roolia yritysten
markkinoinnissa, 74 prosentin mukaan ei
viestinnässäkään.”
Lähde: http://www.kauppalehti.fi/5/i/yritykset/lehdisto/hellink/tiedote.jsp?selected=kaikki&oid=20090901/12525923175140
• Google http://www.google.com/
• Google Alerts http://www.google.com/alerts
• Google Insights http://www.google.com/insights/search/
• HowSociable http://www.howsociable.com/
• SocialMention http://socialmention.com/
• Quarkbase http://www.quarkbase.com/
• Twitter http://search.twitter.com/
• Qaiku http://www.qaiku.com/search/
• Suomi24 http://keskustelu.suomi24.fi/search/
• Puskaradio http://www.puskaradio.org/
• Paikalliset keskustelufoorumit
• Lisäksi perinteiset keinot: palaute, kyselyt jne.
”Millainen maine meillä on?”
http://www.twazzup.com/?q=oulu
• Ihminen pelkää itseään, toisia ihmisiä ja elämää.
• Uhattuna ollessaan ihminen alkaa
puolustautumaan. Silloin viimeinen asia, mikä
tulee mieleen, on olla minkäänlaisessa
rikastavassa vuorovaikutuksessa toisten kanssa.
Pekka Himanen, 12.11.2009, luento Helsingin yliopistolla
Pelon ilmapiiri vs. rikastava vuorovaikutus
• Avoimuutta
• Keskustelua
• Hallitsemattomuutta
• Kasvotonta ja anonyymiä ”nettiväkeä”
• Yrityksen maineen pilaamista ja omien kasvojen
menetystä
• Tuntematonta ympäristöä
• Osaamattomuutta ja virheitä
• Työajan tuhlaamista
Mitä organisaatiot pelkäävät?
• Tee yrityksestäsi ensin edustuskelpoinen.
• Toimiminen sosiaalisessa mediassa ei ole
irrallaan muusta yrityksen toiminnasta.
• Sosiaalisessa mediassa täytyy toimia sen
ehdoilla (eli käyttäjien ehdoilla).
• Sosiaalisen median käyttäjät ovat kriittisiä ja
media(luku)taitoisia.
Lähtökohtia
Onko kuvassa asiakkaasi ja sinä?
Onko matkallanne sama suunta?
Anna asiakkaiden parannella tuotteitasi
ja kertoa, mitä he haluavat.
http://aivo.sonera.fi/
Yritys
Asiakkaat,
kilpailijat, muut
Yhteistyö-
kumppanit
”Ihmiset
verkostoituvat,
eivät brändit”
T
A
V
O
I
T
T
E
E
T
• Asiakaspalvelua
• Sisällöntuotantoa
• Tuotekehitystä
• Tiedotusta
• Markkinointia
• Myyntiä
• (Keksi itse lisää!)
 Keskustelua ja yhteistoimintaa toisten kanssa
Mitä somessa voi tehdä?
Osallistuminen synnyttää osallistumista
Lähde: http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/5506/Active-Business-
Blogs-Draw-6-9-Times-More-Organic-Search-Traffic-than-Non-Bloggers.aspx
• Organisaatiolla voi olla
– brändättyjä profiileja
– työntekijöiden nimillä olevia profiileja
• Työntekijöille voidaan antaa rooleja
– Kuka vastaa mihinkin kysymyksiin
– Kysymysten ohjaaminen oikealle vastaajalle
– ”En tiedä, otan selvää” -tapaukset
• Lisäksi työntekijät ovat sosiaalisessa mediassa
henkilökohtaisilla profiileilla
• Samassakin sosiaalisen median palvelussa voi olla työprofiili
ja henkilökohtainen profiili
Erilaiset profiilit
• Et voi määrätä mistä keskustellaan
• ... mutta voit luotsata keskustelua:
– Vastaa harkiten
– Nosta esiin positiivisia keskustelunaiheita
– Esitä kysymyksiä, ole kiinnostunut
• Ole aktiivinen, mutta kaikkeen ei tarvitse reagoida.
• Ole rehellinen. Myönnä virheet. Ota opiksesi.
• Sosiaalisessa mediassa ei voi piiloutua.
• Valta on massoilla: käyttäjillä yhdessä.
Osallistuminen organisaationa
• Ylläpitäjä ”omistaa” verkkoympäristön.
• Jos ylläpitäjätunnus varastetaan, koko verkkoympäristö on
mennyttä.
• Ylläpitäjä päättää käyttäjistä ja määrää säännöt
• Verkkokeskusteluja tulee valvoa
– Roskapostit, asiattomuudet, mainokset yms. voi poistaa
• Häiriköivät käyttäjät voi poistaa (IP-numeron esto)
• Varmuuskopiointi kannattaa – jos ei muuten, niin omien
virheiden varalta.
Verkkoympäristön ylläpito
• Vaihtoehtoja on runsaasti
– Facebook
– Twitter
– YouTube
– Yritysblogi
– Keskustelualue www-sivustolla
– Mitä vain
• Sulauta sosiaalinen media
muuhun markkinointiin
• Muista ristikkäismainonta
Aloittaminen on helppoa!
Kyllä, siihen menee aikaa,
mutta saat sen moninkertaisena
hyötynä myöhemmin takaisin.
Lähteet: http://www.gemilo.com/yritysblogi/tukes-vaihtoi-television-sosiaaliseen-mediaan/ ja
http://www.aller.fi/yritys/tiedotteet/_a101717/aller+goes+social/
Tältä se sitten näyttää
1. Reaaliaikainen markkinatutkimus ilmaiseksi
2. Brändisi syntyy sosiaalisessa mediassa
3. Verkostoituminen kasvaa korkoa koron päälle
4. Sinulla ja asiakkaillasi on yhteinen tavoite
5. Jos odotat enää vuottakaan, olet myöhässä
Viisi hyvää syytä
Lähde: http://mopaali.fi/blogi/Miksi-sosiaaliseen-mediaan--124.html
Harto Pönkä
http://harto.wordpress.com/
http://www.innowise.fi/
KIITOS!
1 sur 66

Contenu connexe

Similaire à Sosiaalisen median perusteita ja vinkkejä yrittäjille ja yrityksille(20)

Sosiaalisen median perusteita ja vinkkejä yrittäjille ja yrityksille

Notes de l'éditeur

  1. Sosiaalinen media on prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla. (Jussi Pekka-Erkkola sekä Kalliala ja Toikkanen 2009)
  2. Esim. Flickr-kuvanjakopalvelu saavuttaa myös ueista 35-44-vuotiaita. Facebook, LinkedIn.
  3. Sisällön tuottajat – kuluttajat. Ennuste 2013: 50% käyttäjistä tuottaa sisältöä ja 70% käyttäjistä kuluttaa muiden tuottamaa sisältöä. Nykyisin 43% ja 60%.
  4. Monelle tutuin. toiseksi suosituin nettipalvelu heti Googlen jälkeen. Kasvaa nopeiten yli 35-vuotiaiden keskuudessa.