Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Wikit hyötykäyttöön yrityksen sisällä ja sidosryhmissä Harto Pönkä, 2.12.2010
<ul><li>Wiki on www-sivusto, jonka sisältöä käyttäjät voivat itse muokata </li></ul><ul><li>Wiki voi olla joko avoin tai ...
On sanottu, että sosiaalisen median yhteisöissä on joukkoälyä . Oppimistutkijan silmin kyse on yhteisöllisestä tiedon ...
Wiki-artikkeli Wikipediassa http://fi.wikipedia.org/wiki/Wiki
Sivuun liittyvä keskustelu http://fi.wikipedia.org/wiki/Keskustelu:Wiki
Sivun versiohistoria http://fi.wikipedia.org/wiki/Keskustelu:Wiki
 
<ul><li>Keskustelua </li></ul><ul><ul><li>Tavoitteet, ratkaistavat ongelmat tms. </li></ul></ul><ul><ul><li>Työskentelytav...
<ul><li>Koostuu vähintään kahdesta ihmisestä </li></ul><ul><li>Ryhmän jäsenet tiedostavat sekä oman jäsenyytensä ja että m...
” Ryhmää” ei synny ilman yhteistä tavoitetta! Yhteinen tavoite syntyy neuvottelemalla , jonka jälkeen ryhmän jäsenten t...
Organisaatio Asiakasverkostot Yhteistyö- verkostot TAVOITTEET? YHTEISET TYÖTILAT?
<ul><li>Yhteinen verkossa oleva tila, jossa on työskentelyä tukevia materiaaleja ja työvälineitä </li></ul><ul><li>Helpost...
<ul><li>” Tyypillisesti menetelmällä etsitään johonkin ongelmaan parasta mahdollista ratkaisua, jota periaatteessa voi esi...
<ul><li>Fasilitointi tarkoittaa ryhmäprosessien suunnittelua ja toteuttamista. </li></ul><ul><li>Fasilitointi keskittyy r...
Tapahtuman suunnittelua
Yhteiset muistiinpanot
Pk-yrityksen laatujärjestelmä Kuva saatu käyttöön: http://medita.fi/
<ul><li>” Jokaiselle on jaettu omia vastuualueita laatujärjestelmästä ja näin tässä mahdollisuuden ajaa wiki kerralla mei...
http://palsta.saunalahti.fi/wiki/  Vertaisasiakaspalvelua
Wiki + muut tarvittavat some-palvelut
<ul><li>Asennuksen/käyttöönoton hankaluus </li></ul><ul><li>Keskustelutoimintojen ongelmat </li></ul><ul><li>Wiki markup –...
<ul><li>Käyttäjälähtöisyys, käytettävyys, käyttökokemus </li></ul><ul><li>Yhteisöllisen työskentelyn tukeminen so. keskust...
Purot.net – uudenlainen wikipalvelu http:// purot.net/
<ul><li>Käyttäjälähtöisyys ja KISS suunnitteluperiaatteina </li></ul><ul><li>Havainto, ettei wikien kehityksessä ole näkyn...
<ul><li>Osoite: http://purot.net  </li></ul><ul><li>Jos kiinnostuit, laita Purot-wiki seurantaan: </li></ul><ul><ul><li>...
Harto Pönkä http://twitter.com/hponka/  http://slideshare.com/hponka  http ://harto.wordpress.com/ http://www.innowise.f...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Wikit hyötykäyttöön yrityksen sisällä ja sidosryhmissä

5 010 vues

Publié le

Harto Pönkä/Innowise, 2.12.2010

 • Soyez le premier à commenter

Wikit hyötykäyttöön yrityksen sisällä ja sidosryhmissä

 1. 1. Wikit hyötykäyttöön yrityksen sisällä ja sidosryhmissä Harto Pönkä, 2.12.2010
 2. 2. <ul><li>Wiki on www-sivusto, jonka sisältöä käyttäjät voivat itse muokata </li></ul><ul><li>Wiki voi olla joko avoin tai suljettu </li></ul><ul><li>Wikiin voidaan kirjoittaa, liittää, linkittää ja upottaa erilaisia sisältöjä </li></ul><ul><li>Wikisivuihin liittyy yleensä keskustelu- tai kommentointitoiminto </li></ul><ul><li>Wikien tarkoitus on tukea yhteisöllistä työskentelyä ja/tai toimia kollektiivisena tietovarastona </li></ul>Mikä wiki on?
 3. 3. On sanottu, että sosiaalisen median yhteisöissä on joukkoälyä . Oppimistutkijan silmin kyse on yhteisöllisestä tiedon jakamisesta ja -rakentelusta. Parvet ja verkostot tuottavat sisältöjä monipäisesti . Sosiaalisessa mediassa on verkkovoimaa.
 4. 4. Wiki-artikkeli Wikipediassa http://fi.wikipedia.org/wiki/Wiki
 5. 5. Sivuun liittyvä keskustelu http://fi.wikipedia.org/wiki/Keskustelu:Wiki
 6. 6. Sivun versiohistoria http://fi.wikipedia.org/wiki/Keskustelu:Wiki
 7. 8. <ul><li>Keskustelua </li></ul><ul><ul><li>Tavoitteet, ratkaistavat ongelmat tms. </li></ul></ul><ul><ul><li>Työskentelytavat ja eteneminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Sisältöön liittyvä keskustelu </li></ul></ul><ul><li>Sisällöntuotantoa </li></ul><ul><ul><li>Tiedon lisäämistä muista lähteistä </li></ul></ul><ul><ul><li>Uuden tiedon rakentamista </li></ul></ul><ul><ul><li>Muokkaamista, korjaamista, täydentämistä </li></ul></ul><ul><ul><li>Jäsentämistä ja rakenteellista järjestelyä </li></ul></ul><ul><li>Keskustelu inspiroi sisällöntuotantoa ja sisältö keskustelua </li></ul><ul><li>Hyville ryhmille on ominaista runsas keskustelu koko prosessin ajan </li></ul>Yhteisöllinen prosessi wikissä
 8. 9. <ul><li>Koostuu vähintään kahdesta ihmisestä </li></ul><ul><li>Ryhmän jäsenet tiedostavat sekä oman jäsenyytensä ja että muut ryhmän jäsenet. </li></ul><ul><li>Ryhmän toiminnan käynnistämisessä ja ylläpitämisessä on keskeistä ryhmän jäsenten välinen vuorovaikutus sekä yhteinen tavoite. </li></ul><ul><li>Ryhmässä on vakiintuneita sääntöjä ja toimintatapoja eli normeja, jotka voivat olla julkilausuttuja normeja ja piilonormeja. </li></ul><ul><li>Normien rikkomisesta voi seurata sanktioita. </li></ul>Ryhmät
 9. 10. ” Ryhmää” ei synny ilman yhteistä tavoitetta! Yhteinen tavoite syntyy neuvottelemalla , jonka jälkeen ryhmän jäsenten tulisi tiedostaa se.
 10. 11. Organisaatio Asiakasverkostot Yhteistyö- verkostot TAVOITTEET? YHTEISET TYÖTILAT?
 11. 12. <ul><li>Yhteinen verkossa oleva tila, jossa on työskentelyä tukevia materiaaleja ja työvälineitä </li></ul><ul><li>Helposti muokattavissa ja laajennettavissa tarpeen mukaan </li></ul><ul><li>Virtuaaliseen työtilaan voidaan liittää esim. RSS-syötteitä ja upotettuja some-palveluita </li></ul><ul><li>Käyttäjien työskentelyä voi seurata ja se dokumentoituu eli jää talteen </li></ul><ul><li>Wiki on hyvä valinta työtilaksi, sillä se sisältää useimmin tarvittavat toiminnot ja siihen voidaan liittää helposti muita välineitä </li></ul>Virtuaalinen työtila
 12. 13. <ul><li>” Tyypillisesti menetelmällä etsitään johonkin ongelmaan parasta mahdollista ratkaisua, jota periaatteessa voi esittää kuka tahansa. Aineistoa kerätään, luokitellaan, lajitellaan, tuotetaan ja jalostetaan kollektiivisesti.” </li></ul><ul><li>Yksilön motiiveja vapaaehtoistyölle: </li></ul><ul><ul><li>talkoohenki sekä yksilön ja kaikkien etu (commons) </li></ul></ul><ul><ul><li>maine ja kunnia </li></ul></ul><ul><ul><li>avoin informaatio ja sivistäminen, kuten Wikipedia </li></ul></ul><ul><ul><li>pääsy resursseihin joihin ei muutoin pääsisi </li></ul></ul>Crowdsourcing/talkoistaminen Lähde: Hintikka & Rongas, 2010, http://www.digibusiness.fi/uploads/reports/1272450666_elma_nettiin_1.pdf
 13. 14. <ul><li>Fasilitointi tarkoittaa ryhmäprosessien suunnittelua ja toteuttamista. </li></ul><ul><li>Fasilitointi keskittyy rikastavan ja rakentavan yhteistyön edellytysten luomiseen. </li></ul><ul><li>Fasilitaattori ei ota kantaa sisältöön vaan auttaa ryhmää pääsemään päämääriinsä. Fasilitoinnissa siis erotetaan prosessi ja sisältö. </li></ul><ul><li>Fasilitaattori sosiaalisessa mediassa: </li></ul><ul><ul><li>Herättää keskustelua, tuo eri näkökulmia esiin </li></ul></ul><ul><ul><li>Ohjaa ryhmän sisällöntuotantoa </li></ul></ul><ul><ul><li>Nostaa esille osallistujien kysymyksiä, kommentteja yms. </li></ul></ul><ul><ul><li>Toimii sihteerinä ennen, aikana ja jälkeen </li></ul></ul><ul><ul><li>Tiedottaa, jakaa aiheeseen liittyviä linkkejä jne. </li></ul></ul><ul><ul><li>Suunnittelee, mitä seuraavaksi; huolehtii jatkuvuudesta </li></ul></ul>Fasilitointi Lähde: http ://fi.wikipedia.org/wiki/Fasilitointi_%28organisaatio%29
 14. 15. Tapahtuman suunnittelua
 15. 16. Yhteiset muistiinpanot
 16. 17. Pk-yrityksen laatujärjestelmä Kuva saatu käyttöön: http://medita.fi/
 17. 18. <ul><li>” Jokaiselle on jaettu omia vastuualueita laatujärjestelmästä ja näin tässä mahdollisuuden ajaa wiki kerralla meidän työtapoihin sisään. ” </li></ul><ul><li>” Luotan siihen, että keskustelu laatujärjestelmästä tulee nyt kirjattua wikiin, jonka pitäisi ratkaista juuri se ongelma, ettei näitä fyysisesti voida yhdessä vääntää. ” </li></ul><ul><li>” Uuden työkalun käyttöön on aina kynnys, mutta tämä wiki otettiin sekä ideana että perehdytyksessä hyvin vastaan.” </li></ul><ul><li>” olen jo nyt valmis yllyttämään muitakin viestintätoimistoja paitsi laatujärjestelmätyöhön, sen tekemiseen juuri wikin avulla. ” Tiinu Wuolio viestinnän suunnittelija/senior consultant (1.12.2010) </li></ul>Case: Viestintätoimisto Medita
 18. 19. http://palsta.saunalahti.fi/wiki/ Vertaisasiakaspalvelua
 19. 20. Wiki + muut tarvittavat some-palvelut
 20. 21. <ul><li>Asennuksen/käyttöönoton hankaluus </li></ul><ul><li>Keskustelutoimintojen ongelmat </li></ul><ul><li>Wiki markup –merkkauskielten vaikeus ja rajoitukset esim. sosiaalisen median palvelujen upottamisessa </li></ul><ul><li>Sivuston rakenteen hallintaan liittyvät ongelmat </li></ul><ul><li>Samanaikaisen muokkauksen ongelmat </li></ul><ul><li>Monimutkaisuus, teknisyys </li></ul><ul><li>Toiminnan ja käyttäjien seuraamisen hankaluus </li></ul><ul><li>Työskentelytapoihin ja -kulttuuriin liittyvät ongelmat </li></ul><ul><li> Lähtökohtana pitäisi olla some-aikakauden käyttäjän tarpeet! </li></ul>Wikien yleiset ongelmat
 21. 22. <ul><li>Käyttäjälähtöisyys, käytettävyys, käyttökokemus </li></ul><ul><li>Yhteisöllisen työskentelyn tukeminen so. keskustelun ja sisällöntuotannon tasapaino </li></ul><ul><li>Joustavuus erilaisille sovellustavoille </li></ul><ul><li>Sosiaalisen median palvelujen upotettavuus sekä tiedon jakaminen ulos palvelusta </li></ul><ul><li>Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta </li></ul><ul><li>Käyttäjien tekeminen toisilleen näkyväksi </li></ul><ul><li> Käyttäjien tarpeiden JA yhteisöllisen työskentelyn mekanismien ymmärtäminen JA sosiaalisen median koko skaalan huomioiminen </li></ul>Wikin kriittiset ominaisuudet Lisää aiheesta blogissani: http://harto.wordpress.com/2008/08/02/hyvalta-wikilta-vaadittavat-ominaisuudet/
 22. 23. Purot.net – uudenlainen wikipalvelu http:// purot.net/
 23. 24. <ul><li>Käyttäjälähtöisyys ja KISS suunnitteluperiaatteina </li></ul><ul><li>Havainto, ettei wikien kehityksessä ole näkynyt tarpeiden mukaista edistystä </li></ul><ul><li>Yrittäjän, opettajan, oppimistutkijan ja kouluttajan tausta </li></ul><ul><li>Kokemukset wikialustoista ja sosiaalisen median palvelujen käytöstä yhteisöllisen työskentelyn tukena </li></ul><ul><li>6 vuotta Innowise CMS -julkaisujärjestelmän kehitystyötä </li></ul><ul><li>Ideoitu 2-3 vuotta (+testattu ideatasolla), suunniteltu vuosi, toteutettu tähän asti 6 kk </li></ul>Purot-wikin taustaa
 24. 25. <ul><li>Osoite: http://purot.net </li></ul><ul><li>Jos kiinnostuit, laita Purot-wiki seurantaan: </li></ul><ul><ul><li>http://www.facebook.com/purotwiki </li></ul></ul><ul><ul><li>http://twitter.com/purotwiki </li></ul></ul><ul><li>Oman testitunnuksen voit tilata täältä: http://www.innowise.fi/fi/purot_testaus/ </li></ul>Mennään katsomaan sitä!
 25. 26. Harto Pönkä http://twitter.com/hponka/ http://slideshare.com/hponka http ://harto.wordpress.com/ http://www.innowise.fi/ KIITOS!

×