Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri

Harto Pönkä
Harto PönkäCEO at Innowise à Innowise
Yhteisöllisyys ja avoin
  toimintakulttuuri
                versio 3.0
        Harto Pönkä, 20.11.2012

    Oppilaitosjohdon LUOTI-koulutus
            Twitterissä: #luoti
http://internet-map.net/
Kuva saatavana: http://www.flickr.com/photos/harto/5068756112/in/set-72157625134401194/
Sosiaalinen media uudistaa
     TOIMINTAKULTTUURIN
• Avoimuus, julkisuus,
 jakaminen
• Keskustelun ja yhteistyön
 arvostaminen
• Yhteisöjen hyödyntäminen ja
 muiden auttaminen
• ”Alhaalta ylöspäin” -ilmiöt
• Verkkopalvelujen ja
 yhteisöllisten menetelmien
 luova hyödyntäminen
• Kokeilevuus, oppiminen
Kuinka sosiaalinen Facebook on?
Entäpä Twitter?
https://twitter.com/ http://www.tweetdeck.com/
Sosiaaliset verkostot ovat
                             tehokkaita keskusteluun ja
                             tiedon välittämiseen, mutta
                             eivät yhteisölliseen
                             tiedonrakenteluun
     Lähde: Verkosto visualisoituna: #sometu, Olli Parviainen, 1.11.2010,
http://verkostoanatomia.wordpress.com/2010/11/01/verkosto-visualisoituna-sometu/
Yhteisöllinen tiedonrakentelu
• Tavoitteellista työskentelyä käsitteellisten
 luomusten, kuten suunnitelmien ja teorioiden,
 luomiseksi. (Scardamalia & Bereiter, 2003, 2005)
• Yhteisöllinen tiedonrakentaminen on
 ongelmalähtöistä: tavoitteena on yhteisen
 ongelman ratkaiseminen.
• Keskustelujen aikana oppijat joutuvat selittämään
 (ulkoistamaan) omia ajatuksiaan. Tästä on hyötyä
 sekä heille itselleen että muille oppijoille.
 (Lehtinen, 2003)
• Vastavuoroinen opettaminen ja oppiminen:
 ryhmä on enemmän kuin osiensa summa.
Kun puhutaan yhteisöllisestä
työskentelystä, niin puhutaan
    ryhmistä.
”Ryhmää” ei synny
    ilman yhteistä tavoitetta!
  Yhteinen tavoite syntyy neuvottelemalla,
jonka jälkeen ryhmän jäsenten tulisi tiedostaa se.
Ryhmäytyminen
1.  Muotoutumisvaihe
   •  Luodaan ryhmän rakenne ja rutiinit
   •  Ryhmän jäsenet etsivät paikkaansa ja välttävät konflikteja
   •  Varsinaiseen tehtävään käytetään vähemmän voimavaroja

1.  Kuohuntavaihe (voi toistua, kun ryhmään tulee uusia jäseniä)
   •  Työskentely synnyttää ryhmän toimintaan, rooleihin ja vastuisiin liittyviä
     konflikteja. Ne selkeyttävät toimintaa ja parantavat vuorovaikutusta.
   •  Kuohunnan voimakkuus riippuu ryhmän jäsenistä ja organisaatiokulttuurista.

1.  Normien luomisen vaihe
   •  Ryhmän roolit, tehtävät ja normit ovat selkeytyneet. Luottamus ja lojaalius.
   •  Jäsenet ymmärtävät toistensa näkökulmia sekä arvostavat ja tukevat toisiaan.
   •  Jäsenet välttävät muutoksia, uusia konflikteja ja ulkoa tulevaa ohjausta.

1.  Toteuttamisvaihe (kaikki ryhmät eivät pääse tähän)
   •  Ryhmä toimii itsenäisesti ja joustavasti. Jäsenet luottavat toisiinsa.
   •  Rooleja ja vastuita muutellaan tarpeen mukaan, ilman konflikteja.
   •  Ryhmä pystyy keskittymään täysipainoisesti tavoitteen saavuttamiseen.

1.  Lopettamisvaihe
   •  Ryhmän hajoaminen aiheuttaa haikeutta tai helpotusta, myös konflikteja.

             Lähde: Tuckman, B. (1965 & 1977).
   http://en.wikipedia.org/wiki/Tuckman%27s_stages_of_group_development
Tehokas ryhmä on sitoutunut
tavoitteen saavuttamiseen,
joka konkretisoituu esim.
yhteisenä tuotoksena.
Keskustelu inspiroi sisällöntuotantoa ja sisältö keskustelua.
Yhteisöllinen prosessi
Runsas keskustelu yhteisöllisen prosessin
  alussa ennustaa hyvää lopputulosta.
Yhteisöllisen tiedonrakentelun
tuloksena syntyy parhaimmillaan
luomus tai innovaatio,
joka ylittää sen, mihin ryhmän
jäsenet olisivat yksinään kyenneet.         Yhteisöllistä oppimista teutaan,
         koska se käynnistää
         ymmärtävän oppimisen
         mekanismeja yksilötasolla.
Voisiko
  oppilaitos
kokonaisuutena
 muodostaa
verkkoyhteisön?
Flipped classroom –työskentely jatkuu
 • Käykää lyhyesti läpi esitehtävään tulleet
  vastaukset ja keskustelu
 • Aikaa keskustelulle n. 15 min
 • Muodostakaa 2-4 suositusta, miten koululle voisi
  perustaa oman verkkoyhteisön
   – Kirjoittakaa suositukset Edulan keskusteluun
Miten verkkoyhteisö syntyy?

        • Oleellista on, että ihmiset osallistuvat johonkin
         yhteiseen toimintaan, jossa keskeistä on
         yhteisöllinen työskentelytapa.
        • On oltava jokin pysyvä yhteinen ”syy” osallistua
         yhteisön toimintaan.
        • Kukaan ei käytä teknologiaa vain sen itsensä
         vuoksi.
        • Yhteisöä tuetaan tukemalla sen jäsenten välistä
         vuorovaikutusta ja yhteisöllistä työskentelyä.Lisää aiheesta blogissani: http://harto.wordpress.com/2011/10/21/perustetaan-verkkoyhteiso-helpommin-sanottu-kuin-tehty/
Isossa verkkoyhteisössä
                              yhteisöllinen toiminta
                              keskittyy sen ytimeen.
 Lurkkaajat,   Pienet      Yhteisön ydin
jopa yli 60%  kaveriklusterit   (ja sisäpiiri)
           Lähde: http://www.orgnet.com/community.html
Verkkoyhteisö

• Yhteisöä yhdistää jokin yhteinen intressi
• Verkkoyhteisöä kuvaavia piirteitä:
  – Jäsenet ovat pitkäaikaisessa tai jatkuvassa vuorovaikutuksessa
  – Jäsenten välille syntyy monitasoisia sosiaalisia suhteita,
   hierarkiaa sekä yhteisön sisäisiä normeja
  – Verkkoyhteisön voi käsittää myös isona ”ryhmänä”
  – Suhteellisen tiukka yhteisöllisyys
• Verkkoyhteisö voi toimia joko vain yhdessä tai useissa
 sosiaalisen median palveluissa samaan aikaan
• Verkkoyhteisö-sanaa käytetään myös kokonaisista
 verkkopalveluista, mutta yhdessä palvelussa voi olla
 samaan aikaan useita verkkoyhteisöjä
Sosiaalinen media on ennen
   muuta vuorovaikutusta:
 oma aktiivisuus saa
muutkin osallistumaan!
KIITOS!

Harto Pönkä
http://twitter.com/hponka/
http://slideshare.com/hponka
http://harto.wordpress.com/
http://www.innowise.fi/
1 sur 22

Recommandé

Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2) par
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)Harto Pönkä
1.3K vues21 diapositives
Sosiaalisen median yhteisöllisyys par
Sosiaalisen median yhteisöllisyysSosiaalisen median yhteisöllisyys
Sosiaalisen median yhteisöllisyysHarto Pönkä
1.3K vues51 diapositives
Mitä on laadukas yhteisöllisyys somessa? par
Mitä on laadukas yhteisöllisyys somessa?Mitä on laadukas yhteisöllisyys somessa?
Mitä on laadukas yhteisöllisyys somessa?Harto Pönkä
9.6K vues15 diapositives
Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista? par
Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista?Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista?
Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista?Harto Pönkä
1.9K vues54 diapositives
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri par
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuriYhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuriHarto Pönkä
1.6K vues25 diapositives
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet par
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteetVerkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteetHarto Pönkä
3.2K vues64 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Sosiaalinen media oppimisen ja opetuksen tukena par
Sosiaalinen media oppimisen ja opetuksen tukenaSosiaalinen media oppimisen ja opetuksen tukena
Sosiaalinen media oppimisen ja opetuksen tukenaHarto Pönkä
2.1K vues46 diapositives
Online co-creation par
Online co-creationOnline co-creation
Online co-creationMiia Kosonen
1.4K vues26 diapositives
Sosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössä par
Sosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössäSosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössä
Sosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössäHarto Pönkä
1.1K vues52 diapositives
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuudet par
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuudetOsallistumisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuudet
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuudetHarto Pönkä
616 vues39 diapositives
Sosiaalisen median perusteita ja vinkkejä yrittäjille ja yrityksille par
Sosiaalisen median perusteita ja vinkkejä yrittäjille ja yrityksilleSosiaalisen median perusteita ja vinkkejä yrittäjille ja yrityksille
Sosiaalisen median perusteita ja vinkkejä yrittäjille ja yrityksilleHarto Pönkä
1.2K vues66 diapositives
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä par
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältäSosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältäHarto Pönkä
3.3K vues80 diapositives

Tendances(20)

Sosiaalinen media oppimisen ja opetuksen tukena par Harto Pönkä
Sosiaalinen media oppimisen ja opetuksen tukenaSosiaalinen media oppimisen ja opetuksen tukena
Sosiaalinen media oppimisen ja opetuksen tukena
Harto Pönkä2.1K vues
Sosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössä par Harto Pönkä
Sosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössäSosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössä
Sosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössä
Harto Pönkä1.1K vues
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuudet par Harto Pönkä
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuudetOsallistumisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuudet
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuudet
Harto Pönkä616 vues
Sosiaalisen median perusteita ja vinkkejä yrittäjille ja yrityksille par Harto Pönkä
Sosiaalisen median perusteita ja vinkkejä yrittäjille ja yrityksilleSosiaalisen median perusteita ja vinkkejä yrittäjille ja yrityksille
Sosiaalisen median perusteita ja vinkkejä yrittäjille ja yrityksille
Harto Pönkä1.2K vues
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä par Harto Pönkä
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältäSosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä
Harto Pönkä3.3K vues
Verkkoyhteisot 091008 Kk par Dicile
Verkkoyhteisot 091008 KkVerkkoyhteisot 091008 Kk
Verkkoyhteisot 091008 Kk
Dicile299 vues
Miten sosiaaliset verkostot voivat tukea opettajuutta? par Harto Pönkä
Miten sosiaaliset verkostot voivat tukea opettajuutta?Miten sosiaaliset verkostot voivat tukea opettajuutta?
Miten sosiaaliset verkostot voivat tukea opettajuutta?
Harto Pönkä779 vues
Mullistaako sosiaalinen media oppimisen? par Harto Pönkä
Mullistaako sosiaalinen media oppimisen?Mullistaako sosiaalinen media oppimisen?
Mullistaako sosiaalinen media oppimisen?
Harto Pönkä742 vues
Sosiaalisen median työkalut VASU-/OPS-työn tukena par Harto Pönkä
Sosiaalisen median työkalut VASU-/OPS-työn tukenaSosiaalisen median työkalut VASU-/OPS-työn tukena
Sosiaalisen median työkalut VASU-/OPS-työn tukena
Harto Pönkä632 vues
Sosiaaliseen mediaan - lisääntyykö avoimuus, syntyykö vuorovaikutusta? par Harto Pönkä
Sosiaaliseen mediaan - lisääntyykö avoimuus, syntyykö vuorovaikutusta?Sosiaaliseen mediaan - lisääntyykö avoimuus, syntyykö vuorovaikutusta?
Sosiaaliseen mediaan - lisääntyykö avoimuus, syntyykö vuorovaikutusta?
Harto Pönkä2.4K vues
Sosiaalinen Media Ja Aktiiviset Tyotavat par Jarkko Elo
Sosiaalinen Media Ja Aktiiviset TyotavatSosiaalinen Media Ja Aktiiviset Tyotavat
Sosiaalinen Media Ja Aktiiviset Tyotavat
Jarkko Elo265 vues
Verkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksi par Harto Pönkä
Verkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksiVerkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksi
Verkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksi
Harto Pönkä2.1K vues
Sosiaalinen media ja tulevaisuuden työ par Marko Sykkö
Sosiaalinen media ja tulevaisuuden työSosiaalinen media ja tulevaisuuden työ
Sosiaalinen media ja tulevaisuuden työ
Marko Sykkö602 vues
Sosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuurit par Harto Pönkä
Sosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuuritSosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuurit
Sosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuurit
Harto Pönkä3.5K vues
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus par Harto Pönkä
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutusYhteisöllisyys ja vuorovaikutus
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus
Harto Pönkä5.9K vues
Wiki ryhmätyöskentelyn tukena par Harto Pönkä
Wiki ryhmätyöskentelyn tukenaWiki ryhmätyöskentelyn tukena
Wiki ryhmätyöskentelyn tukena
Harto Pönkä2.4K vues
Vierailija virtuaalimaailmasta par Harto Pönkä
Vierailija virtuaalimaailmastaVierailija virtuaalimaailmasta
Vierailija virtuaalimaailmasta
Harto Pönkä748 vues
Miten Purot.net-wiki tukee yhteistyötä ja oppimista? par Harto Pönkä
Miten Purot.net-wiki tukee yhteistyötä ja oppimista?Miten Purot.net-wiki tukee yhteistyötä ja oppimista?
Miten Purot.net-wiki tukee yhteistyötä ja oppimista?
Harto Pönkä2.4K vues

Similaire à Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri

Online-yhteistyo par
Online-yhteistyoOnline-yhteistyo
Online-yhteistyoMiia Kosonen
4.3K vues38 diapositives
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteita par
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteitaVerkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteitaHarto Pönkä
3.4K vues37 diapositives
Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseen par
Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseenSosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseen
Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseenHarto Pönkä
3K vues71 diapositives
Sosiaalinen media mukaan opetukseen! par
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!Sosiaalinen media mukaan opetukseen!
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!Harto Pönkä
2.6K vues47 diapositives
Sosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessä par
Sosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessäSosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessä
Sosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessäHarto Pönkä
1.1K vues110 diapositives
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhön par
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhönSosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhön
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhönHarto Pönkä
1.2K vues55 diapositives

Similaire à Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri(19)

Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteita par Harto Pönkä
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteitaVerkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
Harto Pönkä3.4K vues
Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseen par Harto Pönkä
Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseenSosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseen
Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseen
Harto Pönkä3K vues
Sosiaalinen media mukaan opetukseen! par Harto Pönkä
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!Sosiaalinen media mukaan opetukseen!
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!
Harto Pönkä2.6K vues
Sosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessä par Harto Pönkä
Sosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessäSosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessä
Sosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessä
Harto Pönkä1.1K vues
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhön par Harto Pönkä
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhönSosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhön
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhön
Harto Pönkä1.2K vues
Sosiaalinen media opintojen ohjauksessa par Harto Pönkä
Sosiaalinen media opintojen ohjauksessaSosiaalinen media opintojen ohjauksessa
Sosiaalinen media opintojen ohjauksessa
Harto Pönkä4.1K vues
Sosiaalinen media opetuksessa par Harto Pönkä
Sosiaalinen media opetuksessaSosiaalinen media opetuksessa
Sosiaalinen media opetuksessa
Harto Pönkä2.5K vues
Sosiaalinen media kaupungin ja kaupunkilaisten kohtaamisessa par Harto Pönkä
Sosiaalinen media kaupungin ja kaupunkilaisten kohtaamisessa Sosiaalinen media kaupungin ja kaupunkilaisten kohtaamisessa
Sosiaalinen media kaupungin ja kaupunkilaisten kohtaamisessa
Harto Pönkä1.6K vues
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus par Sanna Brauer
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatusKansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus
Sanna Brauer1.3K vues
Lähiruokakuluttajien organisoituminen ja verkkoviestintä par Laura Browne
Lähiruokakuluttajien organisoituminen ja verkkoviestintäLähiruokakuluttajien organisoituminen ja verkkoviestintä
Lähiruokakuluttajien organisoituminen ja verkkoviestintä
Laura Browne221 vues
Verkostomainen ja luova tiimityö par Juha Laamanen
Verkostomainen ja luova tiimityöVerkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityö
Juha Laamanen320 vues
Verkostomainen ja luova tiimityö par Sovelto
Verkostomainen ja luova tiimityöVerkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityö
Sovelto345 vues
Verkostomainen ja luova tiimityö par Juha Laamanen
Verkostomainen ja luova tiimityöVerkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityö
Juha Laamanen223 vues
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä par Harto Pönkä
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiäSosiaalinen media yhdistää ihmisiä
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä
Harto Pönkä563 vues
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm... par Salla-Maaria Laaksonen
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
Sosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöille par Jukka Helin
Sosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöilleSosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöille
Sosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöille
Jukka Helin866 vues

Plus de Harto Pönkä

Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika par
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaHarto Pönkä
83 vues47 diapositives
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit par
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitHarto Pönkä
238 vues40 diapositives
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen par
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHarto Pönkä
114 vues25 diapositives
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin par
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinHarto Pönkä
155 vues51 diapositives
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa par
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaHarto Pönkä
44 vues17 diapositives
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa par
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaHarto Pönkä
55 vues48 diapositives

Plus de Harto Pönkä(20)

Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika par Harto Pönkä
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Harto Pönkä83 vues
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit par Harto Pönkä
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Harto Pönkä238 vues
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen par Harto Pönkä
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Harto Pönkä114 vues
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin par Harto Pönkä
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Harto Pönkä155 vues
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa par Harto Pönkä
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Harto Pönkä44 vues
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa par Harto Pönkä
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Harto Pönkä55 vues
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella par Harto Pönkä
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Harto Pönkä187 vues
Sosiaalinen media, koulu ja opetus par Harto Pönkä
Sosiaalinen media, koulu ja opetusSosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
Harto Pönkä63 vues
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja par Harto Pönkä
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaVerkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Harto Pönkä73 vues
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja par Harto Pönkä
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuojaSome- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Harto Pönkä193 vues
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta par Harto Pönkä
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Harto Pönkä429 vues
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui? par Harto Pönkä
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Harto Pönkä77 vues
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä par Harto Pönkä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässäTietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Harto Pönkä121 vues
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa par Harto Pönkä
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissaTietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Harto Pönkä109 vues
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022 par Harto Pönkä
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022
Harto Pönkä1.8K vues
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa par Harto Pönkä
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussaTietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Harto Pönkä179 vues

Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri

 • 1. Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri versio 3.0 Harto Pönkä, 20.11.2012 Oppilaitosjohdon LUOTI-koulutus Twitterissä: #luoti
 • 4. Sosiaalinen media uudistaa TOIMINTAKULTTUURIN • Avoimuus, julkisuus, jakaminen • Keskustelun ja yhteistyön arvostaminen • Yhteisöjen hyödyntäminen ja muiden auttaminen • ”Alhaalta ylöspäin” -ilmiöt • Verkkopalvelujen ja yhteisöllisten menetelmien luova hyödyntäminen • Kokeilevuus, oppiminen
 • 7. Sosiaaliset verkostot ovat tehokkaita keskusteluun ja tiedon välittämiseen, mutta eivät yhteisölliseen tiedonrakenteluun Lähde: Verkosto visualisoituna: #sometu, Olli Parviainen, 1.11.2010, http://verkostoanatomia.wordpress.com/2010/11/01/verkosto-visualisoituna-sometu/
 • 8. Yhteisöllinen tiedonrakentelu • Tavoitteellista työskentelyä käsitteellisten luomusten, kuten suunnitelmien ja teorioiden, luomiseksi. (Scardamalia & Bereiter, 2003, 2005) • Yhteisöllinen tiedonrakentaminen on ongelmalähtöistä: tavoitteena on yhteisen ongelman ratkaiseminen. • Keskustelujen aikana oppijat joutuvat selittämään (ulkoistamaan) omia ajatuksiaan. Tästä on hyötyä sekä heille itselleen että muille oppijoille. (Lehtinen, 2003) • Vastavuoroinen opettaminen ja oppiminen: ryhmä on enemmän kuin osiensa summa.
 • 10. ”Ryhmää” ei synny ilman yhteistä tavoitetta! Yhteinen tavoite syntyy neuvottelemalla, jonka jälkeen ryhmän jäsenten tulisi tiedostaa se.
 • 11. Ryhmäytyminen 1. Muotoutumisvaihe • Luodaan ryhmän rakenne ja rutiinit • Ryhmän jäsenet etsivät paikkaansa ja välttävät konflikteja • Varsinaiseen tehtävään käytetään vähemmän voimavaroja 1. Kuohuntavaihe (voi toistua, kun ryhmään tulee uusia jäseniä) • Työskentely synnyttää ryhmän toimintaan, rooleihin ja vastuisiin liittyviä konflikteja. Ne selkeyttävät toimintaa ja parantavat vuorovaikutusta. • Kuohunnan voimakkuus riippuu ryhmän jäsenistä ja organisaatiokulttuurista. 1. Normien luomisen vaihe • Ryhmän roolit, tehtävät ja normit ovat selkeytyneet. Luottamus ja lojaalius. • Jäsenet ymmärtävät toistensa näkökulmia sekä arvostavat ja tukevat toisiaan. • Jäsenet välttävät muutoksia, uusia konflikteja ja ulkoa tulevaa ohjausta. 1. Toteuttamisvaihe (kaikki ryhmät eivät pääse tähän) • Ryhmä toimii itsenäisesti ja joustavasti. Jäsenet luottavat toisiinsa. • Rooleja ja vastuita muutellaan tarpeen mukaan, ilman konflikteja. • Ryhmä pystyy keskittymään täysipainoisesti tavoitteen saavuttamiseen. 1. Lopettamisvaihe • Ryhmän hajoaminen aiheuttaa haikeutta tai helpotusta, myös konflikteja. Lähde: Tuckman, B. (1965 & 1977). http://en.wikipedia.org/wiki/Tuckman%27s_stages_of_group_development
 • 12. Tehokas ryhmä on sitoutunut tavoitteen saavuttamiseen, joka konkretisoituu esim. yhteisenä tuotoksena.
 • 13. Keskustelu inspiroi sisällöntuotantoa ja sisältö keskustelua.
 • 14. Yhteisöllinen prosessi Runsas keskustelu yhteisöllisen prosessin alussa ennustaa hyvää lopputulosta.
 • 15. Yhteisöllisen tiedonrakentelun tuloksena syntyy parhaimmillaan luomus tai innovaatio, joka ylittää sen, mihin ryhmän jäsenet olisivat yksinään kyenneet. Yhteisöllistä oppimista teutaan, koska se käynnistää ymmärtävän oppimisen mekanismeja yksilötasolla.
 • 16. Voisiko oppilaitos kokonaisuutena muodostaa verkkoyhteisön?
 • 17. Flipped classroom –työskentely jatkuu • Käykää lyhyesti läpi esitehtävään tulleet vastaukset ja keskustelu • Aikaa keskustelulle n. 15 min • Muodostakaa 2-4 suositusta, miten koululle voisi perustaa oman verkkoyhteisön – Kirjoittakaa suositukset Edulan keskusteluun
 • 18. Miten verkkoyhteisö syntyy? • Oleellista on, että ihmiset osallistuvat johonkin yhteiseen toimintaan, jossa keskeistä on yhteisöllinen työskentelytapa. • On oltava jokin pysyvä yhteinen ”syy” osallistua yhteisön toimintaan. • Kukaan ei käytä teknologiaa vain sen itsensä vuoksi. • Yhteisöä tuetaan tukemalla sen jäsenten välistä vuorovaikutusta ja yhteisöllistä työskentelyä. Lisää aiheesta blogissani: http://harto.wordpress.com/2011/10/21/perustetaan-verkkoyhteiso-helpommin-sanottu-kuin-tehty/
 • 19. Isossa verkkoyhteisössä yhteisöllinen toiminta keskittyy sen ytimeen. Lurkkaajat, Pienet Yhteisön ydin jopa yli 60% kaveriklusterit (ja sisäpiiri) Lähde: http://www.orgnet.com/community.html
 • 20. Verkkoyhteisö • Yhteisöä yhdistää jokin yhteinen intressi • Verkkoyhteisöä kuvaavia piirteitä: – Jäsenet ovat pitkäaikaisessa tai jatkuvassa vuorovaikutuksessa – Jäsenten välille syntyy monitasoisia sosiaalisia suhteita, hierarkiaa sekä yhteisön sisäisiä normeja – Verkkoyhteisön voi käsittää myös isona ”ryhmänä” – Suhteellisen tiukka yhteisöllisyys • Verkkoyhteisö voi toimia joko vain yhdessä tai useissa sosiaalisen median palveluissa samaan aikaan • Verkkoyhteisö-sanaa käytetään myös kokonaisista verkkopalveluista, mutta yhdessä palvelussa voi olla samaan aikaan useita verkkoyhteisöjä
 • 21. Sosiaalinen media on ennen muuta vuorovaikutusta: oma aktiivisuus saa muutkin osallistumaan!

Notes de l'éditeur

 1. Onnistuessaan yhteisöllisellä oppimisella ja tiedonrakentelulla ja päästään lopputulokseen, joka ylittää kaikki odotukset. Luomus tarkoittaa esimerkiksi suunnitelmaa, teoriaa, innovaatiota, tuotetta tai muuta ryhmän saavuttamaa tulosta, johon päästiin sitä kautta että yhteisöllisen toiminnan kautta opiskelijat ymmärsivät toisiaan entistä paremmin ja pystyivät tukemaan toisiaan tiedonrakentelussa. Uskon, että tämä on se tapa, miten voidaan vastata tulevaisuuden oppimisen haasteisiin.