Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Sopra Steria vant kompetanseprisen 2016_ lær hvorfor

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Prospera 2014/2015
Prospera 2014/2015
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 29 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Sopra Steria vant kompetanseprisen 2016_ lær hvorfor (20)

Plus récents (20)

Publicité

Sopra Steria vant kompetanseprisen 2016_ lær hvorfor

 1. 1. KOMPETANSE OG LÆRING I SOPRA STERIA Kompetansedagene HR Norge 2016
 2. 2. NORGE 1 150 SVERIGE 70 DANMARK 80 Frankrike – 16.700 UK – 6.200 Resten av Europa – 8.400 Utenfor Europa – 5.000 ET EUROPEISK SELSKAP MED EN TYDELIG LOKAL TILSTEDEVÆRELSE Kompetanse og læring i Sopra Steria2
 3. 3. SOPRA STERIA I SKANDINAVIA • Business Consulting – Applications – Infrastructure Management • 1,8 milliarder omsetning i Skandinavia • 1300 ansatte i Skandinavia • Gjennomsnittsalder: 38 år • Kvinneandel: 25 prosent
 4. 4. VÅR SELSKAPSKULTUR– POWER OF SHARING Enkle Kreative Respektfulle Åpne Selvstendige Kompetanse og læring i Sopra Steria4
 5. 5. EN FELLES FORSTÅELSE I ORGANISASJONEN OM AT KOMPETANSEUTVIKLING LØNNER SEG 5 HR praksiser som mest direkte påvirker finansielt resultat, er praksiser som tar for seg ferdigheter (tiltak som sikrer ansattes ferdigheter gjennom god rekruttering, stødig utvelgelse og grundig opplæring). Kilde: Lepak, Jiang, Hu, og Baer (2012)Metastudie av 100 studier av «HRs bidrag til organisasjoners resultater», Kompetanse og læring i Sopra Steria
 6. 6. AT SATSNING PÅ KOMPETANSE LØNNER SEG VISER DETTE RESULTATET 6 Kilde: Universum 1. Sopra Steria 2. Capgemini 3. Bekk Consulting 4. Visma 5. Cisco Systems Vi scorer best på kriteriet «Profesjonell opplæring og utvikling» Kompetanse og læring i Sopra Steria
 7. 7. UTEN EN AKTIV SATSNING PÅ KOMPETANSE HADDE VI IKKE OPPNÅDD VÅR STERKE ORGANISKE VEKST 7 Strategisk rekruttering  Senior konsulenter bygger forretningsområder  En større andel av den totale rekrutteringen vil bestå av graduates Kompetanse og læring i Sopra Steria
 8. 8. UTEN STERK SATSNING PÅ KOMPETANSE HADDE VI IKKE BLITT EN AV NORGES BESTE ARBEIDSPLASSER Kompetanse og læring i Sopra Steria8
 9. 9. LEDERFORANKRING ER ESSENSIELT FOR Å LYKKES OG VI HAR DET
 10. 10. STERIAS GRUNNFILOSOFI Riktig tilbud Riktig kompetanse Riktige metoder Riktig salg Riktig kvalitet Fornøyde kunder Faglige utfordringer Fornøyde medarbeidere Økte markedsandelser God lønnsomhet Positiv omtale Kompetanse og læring i Sopra Steria12
 11. 11. EN 15 ÅRS KOMPETANSEREISE 2001 Endring av strategi 2006 Vår første deltakelse i Great Place to Work 2008 Internt Akademi Faggrupper formaliseres 2011 Power of Sharing introduseres 2012: Den første læringsportalen på intranett lanseres Og akkurat nå er vi «norges- mestere» Kompetanse og læring i Sopra Steria13
 12. 12. DETTE ER FUNDAMENTET FOR KOMPETANSESTRATEGIEN Kompetanse og læring i Sopra Steria12 Sopra Steria SCAN 2017 strategi Et ledende selskap; sterkt, synlig og anerkjent Bygge intellektuell og finansiell styrke til å ta påta oss de største endringsprosjektene i vår bransje Internasjonal ende-til -ende partner for våre kunder Tett på våre kunder Den beste arbeidsplassen for de beste konsulentene + Bygge en felles sektororganisert skandinavisk organisasjon. Felles kompetanser og verdier: 1. Ansvar 2. Initiativ 3. Kommunikasjon 4. Holdninger & adferd 5. Teamarbeid
 13. 13. FRA FORRETNINGS STRATEGI TIL KEY LEARNING INDICATORS (KLI) Forretningens mål HR-strategi KLI - På påstanden «Jeg har mulighet til å utvikle min kompetanse» i Great Place to Work undersøkelsen, svarer 90% positivt. - På avsluttende intervjuer svarer 90% «JA» på påstanden «Jeg har vært fornøyd med min kompetanseutvikling i løpet av min periode i selskapet» - Måten vi utvikler våre medarbeidere på har viktig innflytelse på employer branding - 90% svarer ja på utsagnet "Jeg vil anbefale denne opplæringen til andre" når du deltar i intern opplæring - Antall opplæringstimer per ansatt Kompetanse og læring i Sopra Steria13
 14. 14. VI BRUKER 70:20:10 PRINSIPPET SOM LEDESTJERNE Kompetanse og læring i Sopra Steria14 70% 20% 10% On-the-job Experience Informal Learning Formal Learning
 15. 15. ET LEARNING GOVERNANCE BOARD SIKRER EN KONSISTENT STRATEGIIMPLEMENTERING OG NØDVENDIG SAMKJØRING 15 • Board eier: HR - Head of Learning and Development • Observatør: Knowledge Manager • Faste medlemmer 1 leder på direktør nivå fra hvert forretningsområde • HR Business Partners • Direktør salg 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal Kompetanse og læring i Sopra Steria Kvartalsvise møter med fast agenda
 16. 16. DELT ANSVAR FOR KOMPETANSEUTVIKLING Kompetanse og læring i Sopra Steria18 Medarbeider: Ansvarlig for egen læring. Linjeleder Forme alternativer, vise interesse, følge opp og tilrettelegge. HR: Oversette strategier til kompetanse- utviklingsbehov, planer og tiltak. Toppleder: Gi myndighet og legitimitet Medarbeider HR Linjeleder Topp- leder
 17. 17. TETT PÅ KUNDER SOPRA STERIA SKANDINAVIA – FORVENTNINGER TIL VÅRE LEDERE 17 VÆR ROLLEMODELLTETT PÅ MEDARBEIDERE BYGG TILLIT  Sett deg inn i markedet vi operer i  Bruk tid hos kunder  Utvikle og vedlikehold kundenettverk  Søk etter nye forretningsmuligheter  Engasjer deg i deres hverdag  Gi tilbakemeldinger  Respekter uenighet  Utøv dømmekraft – les situasjoner og mennesker  Bruk talentene rundt deg  Demonstrer kompetanse  Fortell hvem du er  Hold det du lover  Skap gode resultater  Respekter forskjellighet  Vær forutsigbar  Skap et klima for åpen dialog  Ta ansvar  Ta beslutninger  Løs problemer på lavest mulig nivå  Vær synlig Legg til rette for læring Kompetanse og læring i Sopra Steria
 18. 18. SKIFTE AV FOKUS FRA STRUKTURERT LÆRING TIL MER SOSIAL OG NETTVERKSORIENTERT LÆRING ENDRER OGSÅ ROLLEN TIL HR 18 Rollen endres fra å styre læring til å tilrettelegge og rådgi Skape kultur for læring Skape møteplasser Benytte interne sosiale medier som f.eks. Yammer Levere systemstøtte Kompetanse og læring i Sopra Steria
 19. 19. ALDERSSAMMENSETNING PÅVIRKER BRUK AV VIRKEMIDLER 19 Lav Senior Høy Verdi Junior Effekt av ikke-formell læring Effekt av formell læring
 20. 20. KURSKATALOGEN 20
 21. 21. Kompetanse og læring i Sopra Steria21
 22. 22. VI HAR UTALLIGE KILDER FOR KUNNSKAP OG LÆRING SOM TIL SAMMEN DANNER ET ØKOSYSTEM FOR LÆRING 22 Frihet Verdi KURS PLANLAGT RESSURSER VED BEHOV SOSIAL SAMHANDLING PERSONLIG LÆRING Foredrag og lyntaler "det daglige arbeid" 360 Utfordrende oppgaver utvidelse av rolle bytte av prosjekt Medlemskap i org. og nettverk Refleksjon blogging Young Professionals Coaching Communities Senior Professionals "Power of sharing" Yammer Jente- nettverk Lederforum Intranett Eksterne - meetups - nettverk Mentoring Kurskatalogen Sertifiseringer IMPACT Nanolæringskurs Sopra Steria Akademiet "Ny som leder"- program MOOC Learning@SopraSteria Plural Sight Gartner Resource center India
 23. 23. VEIEN VIDERE 23
 24. 24. HVORDAN LYKKES MED DETTE? Kompetanse og læring i Sopra Steria24 70% 20% 10% On-the-job Experience Informal Learning Formal Learning
 25. 25. Kompetanse og læring i Sopra Steria25 HVORDAN FÅ ET GODT SAMSPILL MED PROSJEKTENE SLIK AT DE ER OPTIMALE LÆRINGSARENAER?
 26. 26. Kompetanse og læring i Sopra Steria26 HVORDAN FÅ FLERE LEDERNE TIL Å BLI TALENTPRODUSENTER?
 27. 27. Kompetanse og læring i Sopra Steria27 HVORDAN FÅ DEN ENKELTE KONSULENT TIL Å TA ENDA STØRRE EIERSKAP TIL SIN EGEN KOMPETANSEUTVIKLING?
 28. 28. Kompetanse og læring i Sopra Steria28 HVORDAN BRUKE TEKNOLOGI PÅ EN OPTIMAL MÅTE?
 29. 29. 29 SPØRSMÅL Kompetanse og læring i Sopra Steria

×