Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Gedragsregels social media

13 583 vues

Publié le

hoe om te gaan met gedragsregels voor het gebruik van social media door medewerkers van organisaties

Publié dans : Business
 • dank voor de feedback!!

  Ik zal o.a. de piramide nog eens bekijken. Wat de top van de piramide betreft: voor (pers)woordvoerders en MT-lede geldt volgens mij toch een extra verantwoordelijkheid. En het is goed om die expliciet te maken.
  Ik kom hier nog op terug

  groet, Huib Koeleman
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Kort en krachtige presentatie over gedragsregels & social media. Goed voor de discussie die nu ook in onze organisatie loopt over het gebruik van social media. Alvast daarvoor dank!
  Punt 2 en 4 in de piramide (slide 12) lijken me echter moeilijk te monitoren. Met name als ik kijk naar de grote van onze organisatie (hbo-instelling: 20.000 studenten, 2000 medewerkers). Maar wat dan te doen? Voor kleinere organisaties is dat anders. Punt 2 is naar mijn idee enigzins tegenstrijdig met de uitgangspunten van de nieuwe manier van werken waarbij je uitgaat van vertrouwen van de medewerker. Punt 4: iedere medewerker, actief op social media, vertegenwoordigt naar mijn mening de organisatie extern. Tussen privé en werk zit bijna geen onderscheid meer. Ik zou meer praktijkvoorbeelden/situaties willen lezen van bijvoorbeeld Coca Cola, trial en error. Op welke manier/wijze zijn zij tot bepaalde keuzes gekomen? Succes!!!
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Gedragsregels social media

 1. 1. Gedragsregels social media Hoe ga je er mee om?Huib Koeleman Verandercommunicatie febr 2013
 2. 2. 2
 3. 3. Het kan zomaar mis gaan: Grappige exportproducten heeft Nederland: Sieneke, Joran van der Sloot en de PVV 3
 4. 4. Niet handig dus… 4
 5. 5. En niet alles wordt grappig gevonden…. 5
 6. 6. Maar als medewerker moet je wel opletten 6
 7. 7. Praktische tips
 8. 8. Vrije nieuwsgaring§ De pers mag openbare foto’s van facebook etc gebruiken§ Uitspraken van communicatiemensen en managers mogen geciteerd worden 8
 9. 9. Do’s1.  Wees aanwezig op social network sites2.  Check je privacy settings3.  Monitor regelmatig je online reputatie (webutatie) en die van je collega’s.4.  Probeer onjuiste  informatie gewijzigd of verwijderd te krijgen5.  Houd uw sociale netwerk gezond: kies de goede vrienden6.  Let op: niets verdwijnt op het internet 9
 10. 10. Don’ts1.  Plaats geen domme foto’s op je Facebook-pagina2.  Geef geen overhaastig commentaar op online forums of op andermans blogberichten.3.  Ga online geen directe confrontatie aan met een doelbewust kwaadwillende of lasteraar4.  Onderschat het aantal mensen niet die online informatie over jou zoeken5.  Niet iedereen deelt jouw gevoel voor humor6.  Privé-tweets bestaan niet 10
 11. 11. Gedragsregels
 12. 12. Waarom gedragsregels?Voor Tegen§  Om juridische problemen voor de §  Social media staan voor vrijheid en organisatie te voorkomen transparantie, daar horen geen regels bij§  Om medewerkers tegen zichzelf te beschermen §  Regels kunnen leiden tot minder gebruik social media§  Zorg om tijdsverspilling §  HNW vraagt zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Sturen op output, niet op regels 12
 13. 13. Mijn keuze Het gesprek voeren met collega’s over de mogelijkheden en gevaren van social media is belangrijker dan het invoeren van regels 13
 14. 14. Enkele simpele voorbeelden Don’t be stu Goog le .com pid Hav e fun, be smart la Coca Co 14
 15. 15. CNV, bruikbare regels(bron http://nl.sitestat.com/cnv/cnv/s?pdf.socialmediaprotocol&ns_type=pdf)§  15 regels voor het gebruik van social media voor CNV leden •  Het wijst op de verantwoordelijkheid van de medewerker voor de inhoud van zijn of haar berichten •  Het geeft aan wanneer en hoe je de link met de organisatie aangeeft •  Het behandelt auteursrecht •  En de bijzondere positie van leidinggevenden en bestuurders •  Hoe om te gaan met fouten (zelf corrigeren, zonder eerdere bericht te wijzigen) •  En de mate waarin je actief kan/mag zijn op social media (in overleg)§  Leuk: mag ook door andere organisaties worden gebruikt (vervang CNV door XXX) 15
 16. 16. Coca Cola, 3 niveaus§  Insteek: verken de wereld van social media§  De kernwaarden van de Coca Cola company vormen de basis!§  Geen directe richtlijnen, maar gaat uit van “have fun, be smart”§  3 versies: •  5 algemene kernwaarden voor iedereen •  Richtlijnen voor partners en bureaus waar men mee samen werkt •  Verwachtingen aan woordvoerders (deze moeten intern gecertificeerd zijn) 16
 17. 17. De rijksoverheid, simpelDe voorlichtingsraad hanteert vier regels:1.  Don’t be stupid (bron: Google)2.  Zie social media als bron van informatie voor nieuw beleid3.  Ambtenaar is ambassadeur •  Wees zorgvuldig, betrouwbaar, positief en respectvol •  Ambtenarenwet en ARAR gelden ook bij social media •  Als je vanuit je functie communiceert, val je onder ministeriele verantwoordelijkheid •  Communiceer gericht en gedoseerd4.  Uitwisseling ervaringen en evaluatie •  Begin per departement met een paar dossiers •  Beperk het aantal ambtenaren dat communiceert uit hoofde van hun functie •  Evalueer regelmatig de ervaringen 17
 18. 18. SNS gedragsregels 18
 19. 19. Je hebt codes en codes 19
 20. 20. Verschillende soorten gedragsregelsType gedragsregels:§  handige tips of strenge wetten?Inhoud:§  Over het gebruik van internet op je werk§  Hoe je social media kan gebruiken voor de organisatie (van medewerker tot woordvoerder)§  Relatie privé tweets en werk 20
 21. 21. Verschillende niveaus voor afspraken 4. Certi- ficeren 3. Code voor medewerkers 2. Afspraken over gebruik internet voor medewerkers 1. Sites en social media beschikbaar stellen voor medewerkers 21
 22. 22. Verschillende niveaus voor afspraken De basis: het beschikbaar stellen van internet en 4. Certi- social media aan ficeren medewerkers 3. Code voor medewerkers 2. Afspraken over gebruik internet voor medewerkers 1. Sites en social media beschikbaar stellen voor medewerkers 22
 23. 23. Verschillende niveaus voor afspraken Afspreken wie hoe lang gebruik 4. Certi- mogen maken van ficeren welke sites 3. Code voor medewerkers 2. Afspraken over gebruik internet voor medewerkers 1. Sites en social media beschikbaar stellen voor medewerkers 23
 24. 24. Verschillende niveaus voor afspraken Regels opstellen voor het algemeen gebruik van social 4. Certi- media door ficeren medewerkers 3. Code voor medewerkers 2. Afspraken over gebruik internet voor medewerkers 1. Sites en social media beschikbaar stellen voor medewerkers 24
 25. 25. Verschillende niveaus voor afspraken Regels opstellen voor medewerkers die de organisatie naar buiten 4. Certi- vertegenwoordigen ficeren (managers, woordvoerders) 3. Code voor medewerkers 2. Afspraken over gebruik internet voor medewerkers 1. Sites en social media beschikbaar stellen voor medewerkers 25
 26. 26. Hoe stel je ze op voor jouw organisatie? •  Wat gaat er mis als je geen code hebt? Stap 1 •  Voor wie zijn ze van toepassing? check •  Welke wetten en regels gelden al? Stap 2: •  Wat zijn de waarden van de organisatie?startpunt •  Welke niveaus wil je afdekken Stap 3 •  Wil je tips, of strenge regels indeling 26
 27. 27. Hoe stel je ze op voor jouw organisatie? •  Verzamel voorbeelden van codes •  Bespreek de randvoorwaarden en voorbeelden met een Stap 4 klankbordgroep Brain- storm •  Kom tot een concept code Stap 5: •  Denk na over handhaving concept •  Organiseer workshops social media (do’s & dont’s) Stap 6 •  Bespreek de code tijdens de workshopsworkshop 27
 28. 28. Enkele voorbeelden§  “realiseert u zich dat informatie die in beginsel was bedoeld voor vrienden kan worden doorgestuurd “§  “medewerkers worden geacht geen links op te nemen naar illegale content, seksueel getinte content of content die haat zaait”§  “schrijf voor een open dialoog in de eerste persoon”§  Probeer de eerste te zijn om je fouten te corrigeren, zonder eerdere berichten te wijzigen of te verwijderen. Vermeld daarbij dat jij degene bent die het bericht wijzigt” 28
 29. 29. Handhaving §  Bij grote overtre d ingen van de co schaden: berisp de, die de organ ing, en soms ze isatie lfs ontslag§  Bij kleine overtr edingen: mede eventueel brede werker aanspre r bespreken ken, en casus 29
 30. 30. 30
 31. 31. Bronnen§  Gedragscode CNV§  Gedragscode Coca Cola Company in Colaregels voor Social Media§  Gedragscode Rijksoverheid§  case SNS, Utrechtse communicatiekring§  Social media voor interne communicatie, Huib Koeleman, Kluwer 31
 32. 32. Voor meer informatie 32

×