Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Yhteisöviestinnän ja markkinoinnin perusteet/ Markkinoinnin perusteita 
Tero Lämsä / 2014
•Markkinoinnin perusteet 
•Markkinoinnin kilpailukeinot 
•Markkinointisuunnitelma 
•Markkinoinnin suunnittelu 
•Mainoskamp...
Tellme and I willforget, 
Show me and I mightremember, 
Involveme and I willunderstand 
(Benjamin Franklin)
Mitä on markkinointi ? 
Johtamisprosessi, jonka tarkoitus on tunnistaa, ennakoida ja täyttää asiakkaiden tarpeet siten, et...
Markkinointimix/ 4P=markkinoinnin kilpailukeinot (Kotler) 
-4P= Apuväline markkinoinnin suunnitteluun, eli: 
-tuotteen ja ...
4P + 2P + 3P 
Markkinointimix 
4P 
Price(hinta) 
Product(tuote) 
Place(saatavuus) 
Promotion 
(markkinointi- 
Viestintä) 
...
Markkinointi = 
Miten asiakkaita saadaan ja miten niitä pidetään 
VISIO 
YDINVIESTI 
IHMISET 
TYÖKALUT 
Markkinointi on os...
Markkinointiviestinnän muodot(Bergström & Leppänen 2008) 
Mainonta 
Myyntityö 
Myynninedistäminen (SalesPromotion) 
Tiedot...
Markkinointiviestinnän muodot (http://www.edu.fi/oppimateriaalit/markkinointisuunnitelma/pages/viestinta.htm) 
Markkinoinn...
Asiakassuhteen eteneminen(Takala 2007) 
TUNNISTAMINEN 
(en ole kuullut teistä aiemmin) 
MUISTAMINEN 
(muistan teidät) 
TUN...
Markkinoinnin suunnittelu
Markkinointiviestinnän suunnittelun avainkysymykset(Isohookana 2007) 
Tavoitteiden asettaminen 
Kohderyhmien määrittäminen...
Markkinointisuunnitelma (Kotler, Wong, Saunders, Armstrong 2005) 
1) Tiivistelmä 
2) Tämänhetkisen markkinatilanteen analy...
Markkinointisuunnitelma (Kotler, Wong, Saunders, Armstrong 2005) 
1) Tiivistelmä 
2) Tämänhetkisen markkinatilanteen analy...
Markkinointisuunnitelma (Kotler, Wong, Saunders, Armstrong 2005) 
3) SWOT -analyysi 
4) Markkinoinnin tavoitteiden asettam...
Markkinointisuunnitelma (Kotler, Wong, Saunders, Armstrong 2005) 
5) Markkinointistrategia 
6) Markkinoinnin toimenpidesuu...
Markkinointisuunnitelma (Kotler, Wong, Saunders, Armstrong 2005) 
7) Budjetti 
8) Seuranta 
-Suunnitelman aiheuttamien kul...
”Kevytyrittäjän” markkinointisuunnitelma(Mukaillen Laitinen,S., Kopakkala,O& Pasanen, T. 2014) 
1.Kohderyhmä (=Kenelle?) 
...
1. Kohderyhmä 
•Rajaa kohderyhmä, sen perusteella voit valita viestintäsi ja markkinointisi tyylin 
•Jos olet jo aiemmin m...
2. Kilpailuetu 
•Miksi asiakkaasi ostavat sinulta eivätkä kilpailijoiltasi? 
•Pystytkö tarjoamaan palvelua, jota kukaan mu...
3. Hinnoittelu 
Hinnoittelu määrittelee myös strategiaasi: 
”Jos hinnoittelet itsesi premium-hintaiseksi, joudut keskittym...
4. Vanhoille asiakkaille myyminen on helpompaa ja edullisempaa kuin uusien etsiminen 
•Asiakkaiden uudelleenostojen määrä ...
5. Kuinka paljon resursseja markkinointiin on käytettävissä? 
•Tee budjetti ennen markkinointikanavien valitsemista: Kuink...
6. Valitse oikeat toimenpiteet 
•Valitse markkinointisuunnitelmaasi parhaiten sopivat toimenpiteet 
Jos kohderyhmäsi on ri...
7. Miten markkinointia seurataan? 
Facebook-sivun päivittäminen ja videoblogin tekeminen on hauskaa puuhaa, mutta tuottaak...
Mainoskampanjan suunnittelu(Bergström & Leppänen 2008) 
Mainonta ei voi olla eri medioihin viskottuja satunnaisia mainoksi...
Tero Lämsä/ Syksy 2009 
Nuoret markkinoinnin kohderyhmänä / esimerkki segmentoinnista 
”mikäli markkinoija haluaa tavoitta...
Markkinointia käytännössä 
Sissimarkkinointi? 
Verkko ja sosiaalinen media? 
Markkinoinnin perusteet / Tero Lämsä 2014
Sissimarkkinointi 
…oletteko nähneet miehen pilkkimässä kävelykadulla pellen nenän kanssa? 
…lappu fillarin tankoon: korja...
Markkinoinnin perusteet / Tero Lämsä 2014
Sosiaalinen media: ”peruspalikoita” (Seppälä, P. 2011) 
www- sivut 
@ 
uutiskirje 
Järjestöviestintä ja markkinointi: 
*li...
www- sivut 
@ 
uutiskirje 
Blogi? 
Vlogi? 
# @ 
Resurssit? 
Kohderyhmä? 
Kanavien valinta? 
????? 
????? 
????? 
Markkinoi...
Sosiaalinen media järjestön markkinoinnissa ja viestinnässä(Seppälä, P. 2011) 
Kuuntelu -> Puhuminen -> Aktivointi -> Asia...
Yhdistyksen sosiaalisen median toimintasuunnitelma 
1.tarkoitus: miksi järjestön pitäisi toimia sosiaalisessa mediassa? 
2...
Markkinoinnin tulevaisuus
Markkinoinnin 
muutos 
Kuluttaja- 
käyttäytymisen muutos 
Mediakentän pirstaloituminen 
Digitaalisuus ja vuorovaikutteisuu...
•internet ei ole media, vaan valtava keskustelu, joka koostuu lukemattomasta määrästä pieniä ja suuria yhteisöjä. 
•markki...
•aiemmin mainostajan oli pakko ostaa mediatilaa tai saada toimittajat kirjoittamaan itsestään saadakseen viestinsä kohdery...
Seuraava murros on jo täällä? 
•Sosiaalinen media on nyt hypensähuipulla (kun paavi ja papatkin ovat jo facebookissa), vii...
LÄHTEET 
Bergström,S. & Leppänen,A. 2010. Markkinoinnin maailma 
Juholin, Elisa. 2013. Communicare. Kasva viestinnän ammat...
Markkinoinnin perusteet / Basics of marketing / Tero Lämsä
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Markkinoinnin perusteet / Basics of marketing / Tero Lämsä

Yhteisöviestinnän ja markkinoinnin perusteet -johdantoluento aloittaville yhteisöpedagogi -opiskelijoille. Tavoitteena laajentaa ajattelua markkinoinnista yksittäisistä toimenpiteistä kohti ajattelutapaa. Sisältöinä mm. markkinoinnin suunnittelu, markkinointiviestinnän suunnittelu, sosiaalinen media erityisesti pienten yhdistystoimijoiden ja yritysten työkaluna, sissimarkkinointi sekä joitain ajatuksia markkinoinnin nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Pyrin päivittämään markkinoinnin avauspaketin 1-2 vuoden välein ja viime keväänä matskuja päivittäessäni huomasin, että viimeisen kahden vuoden aikana on tapahtunut huikea muutos niin toimintaympäristössä kuin mediankäyttötottumuksissa.

Moni markkinoija huutaa tyhjyyteen tai yrittää puuhastella sosiaalisessa mediassa ja verkossa jotain - tietämättä kuitenkaan ihan tarkkaan mitä. Tähän kaaokseen yritän tarjota opiskelijoille jotain selkeää jäsennystä ja käytännön työkaluja.

 • Soyez le premier à commenter

Markkinoinnin perusteet / Basics of marketing / Tero Lämsä

 1. 1. Yhteisöviestinnän ja markkinoinnin perusteet/ Markkinoinnin perusteita Tero Lämsä / 2014
 2. 2. •Markkinoinnin perusteet •Markkinoinnin kilpailukeinot •Markkinointisuunnitelma •Markkinoinnin suunnittelu •Mainoskampanjan suunnittelu •Markkinointia käytännössä •Sosiaalinen media viestinnän ja markkinoinnin välineenä •Sissimarkkinointi •Markkinoinnin tulevaisuus
 3. 3. Tellme and I willforget, Show me and I mightremember, Involveme and I willunderstand (Benjamin Franklin)
 4. 4. Mitä on markkinointi ? Johtamisprosessi, jonka tarkoitus on tunnistaa, ennakoida ja täyttää asiakkaiden tarpeet siten, että se tuottaa voittoa. (Charteredinstitutefor Marketing, 2001) Markkinoinnin tavoitteena on rakentaa yritykselle voittoa tuottavia suhteita kohdeasiakkaiden kanssa. (Kotler& Armstrong 2004) …prosessi, jossa suunnitellaan ja toteutetaan tavaroiden, ideoidenja palvelujentuotteistaminen, hinnoittelu, markkinointiviestintä ja jakelu. "markkinointi on sosiaalinen prosessi, jonka kautta yksilöt ja ryhmät tyydyttävät tarpeitaan ja halujaan vaihtamalla tuotteita ja luomalla arvoa muiden kanssa". (Kotler) Markkinoinnin tarkoitus on luoda arvoa asiakkaalle ja voittoa yritykselle. Tyypillisesti markkinointi on pitkäjännitteistä ja hidasta toimintaa jonka tulokset näkyvät vasta pitkän ajan kuluttua. Markkinointi tarkoittaapaljon enemmän kuin pelkästään mainontaa ja myyntiä. (wikipedia) = kuinka asiakkaita saadaan ja kuinka niitä pidetään (Mikko Kalliola, Aava&Bang, 2012) Markkinoinnin perusteet / Tero Lämsä 2014
 5. 5. Markkinointimix/ 4P=markkinoinnin kilpailukeinot (Kotler) -4P= Apuväline markkinoinnin suunnitteluun, eli: -tuotteen ja sen ominaisuuksien määrittämiseen, -jakelutavasta päättämiseen ja -myynninedistämisen keinojen valitsemiseen. Markkinointimix 4P Price(hinta) Product(tuote) Place(markkinointi- kanavat, jakelu) Promotion (markkinointi- Viestintä) ulkoasu tuotevalikoima Tuotemerkki (brändi) laatu jakelukanavat Miten asiakas pääsee tuotteen luokse? / löytää sen? Mistä tuotetta voi ostaa? mainonta PR (suhdetoiminta) suoramarkkinointi myyntityö myynninedistäminen Hinnasto, listahinta, alennukset? Miten maksu tapahtuu? Psykologia+matematiikka Hinta on arvon mitta ominaisuudet Tuotteistaminen? Markkinoinnin perusteet / Tero Lämsä 2014
 6. 6. 4P + 2P + 3P Markkinointimix 4P Price(hinta) Product(tuote) Place(saatavuus) Promotion (markkinointi- Viestintä) + 3P: palveluiden markkinointi * People(ihmiset) * Physicalevidence(fyysiset todisteet) * Processes( prosessit) + 2P: * Politics(politiikka, lait ja säännöt) * Public Relations(suhdetoiminta) Markkinoinnin perusteet / Tero Lämsä 2014
 7. 7. Markkinointi = Miten asiakkaita saadaan ja miten niitä pidetään VISIO YDINVIESTI IHMISET TYÖKALUT Markkinointi on osa koko organisaation toimintaa ja sen suunnittelua (Mukaillen Mikko Kalliola, 14.9.2011, Osaamisesta tuoteideaksi –opintojakson alustusluento) MISSIO: Suurempi päämäärä, miksi me olemme olemassa? VISIO: Millainen organisaatio haluaa tulevaisuudessa olla? Miten kiteytämme mission ja vision ydinviestiksi ja viestimme sen johdonmukaisesti Sitouttaminen, sisäinen markkinointi, mitä tämä minulle tarkoittaa, mikä minun osuuteni ”suuremmassa suunnitelmassa” on? Markkinoinnin suunnittelu, esitteet, visuaalinen ilme, nettisivut jne jne… Markkinoinnin perusteet / Tero Lämsä 2014
 8. 8. Markkinointiviestinnän muodot(Bergström & Leppänen 2008) Mainonta Myyntityö Myynninedistäminen (SalesPromotion) Tiedottaminen ja suhdetoiminta (Public Relations) -maksettua, tavoitteellista tiedottamista: tunnetuksi tekeminen, kiinnostuksen lisääminen, ostojen lisääminen -mediamainonta, suoramainonta & täydentävä mainonta -käytetään erityisesti kalliimpien tuotteiden/palveluiden markkinoinnissa ja B-2-B -markkinoinnissa -markkinointiviestinnän tehokkain vaikutuskeino (myös kallein…) -täydentää mainontaa ja myyntityötä: messut, tuote-esittelyt, kilpailut, tapahtumien järjestäminen, sponsorointi, myymäläpromootiot, kuponkitarjoukset, ilmaisnäytteet… -suhteiden hoitaminen tiedotusvälineisiin, omistajiin, yhteistyökumppaneihin, viranomaisiin, rahoittajiin… -lehdistötiedotteet, PR-tilaisuudet, hyväntekeväisyys, newsletterit(uutiskirjeet)… -tavoitteena luoda hyvää mainetta yritykselle ja aikaansaada positiivisia asenteita -sisäinen: harrastustoiminnan tukeminen, henkilökuntaedut, tiedottaminen, tapahtumat -kohdistetaan myös jälleenmyyjiin: koulutus, myyntikilpailut, syöttäminen ja juottaminen, markkinointituki Markkinoinnin perusteet / Tero Lämsä 2014
 9. 9. Markkinointiviestinnän muodot (http://www.edu.fi/oppimateriaalit/markkinointisuunnitelma/pages/viestinta.htm) Markkinoinnin perusteet / Tero Lämsä 2014
 10. 10. Asiakassuhteen eteneminen(Takala 2007) TUNNISTAMINEN (en ole kuullut teistä aiemmin) MUISTAMINEN (muistan teidät) TUNNETTUUS (kyllä, olen nähnyt teidät usein) MIELIKUVA (tiedän, mitä edustatte) MIELTYMYKSET (olette valintalistallani) KOKEILU (näyttäkää, mitä osaatte) ENSIOSTO (toivon, etten tule pettymään) UUSINTAOSTO (olette ensimmäisenä listallani) USKOLLISUUS (”brandlover”) SUOSITTELU (”brandevangelist”) Markkinoinnin perusteet / Tero Lämsä 2014
 11. 11. Markkinoinnin suunnittelu
 12. 12. Markkinointiviestinnän suunnittelun avainkysymykset(Isohookana 2007) Tavoitteiden asettaminen Kohderyhmien määrittäminen Sanomapäätös Markkinointiviestinnän keinojen valinta -Pääsanoma, jonka kohderyhmän toivotaan muistavan -Eli MITÄ LUPAAMME viestin vastaanottajalle? -AIDA(S) –kaava…. -Tunnettuustavoitteet ja toimintatavoitteet Markkinoinnin perusteet / Tero Lämsä 2014
 13. 13. Markkinointisuunnitelma (Kotler, Wong, Saunders, Armstrong 2005) 1) Tiivistelmä 2) Tämänhetkisen markkinatilanteen analyysi 3) SWOT -analyysi 4) Tavoitteiden asettaminen 5) Markkinointistrategia 6) Toimenpiteet 7) Budjetti 8) Seuranta Markkinoinnin perusteet / Tero Lämsä 2014
 14. 14. Markkinointisuunnitelma (Kotler, Wong, Saunders, Armstrong 2005) 1) Tiivistelmä 2) Tämänhetkisen markkinatilanteen analyysi -Markkinoiden kuvaus -Laki ja säädökset -Tuotteen kuvaus -Kohdemarkkinat ja asiakkaiden tarpeet -Kilpailutilanne Ketkä ovat asiakkaasi ja kohderyhmäsi? Segmentointi: yksityishenkilöt (demografiset tekijät, eli ikä, sukupuoli, tulotaso, asuinalue, perheen koko kulutustottu- mukset…) tai yhteisöt (toimiala, yhteisön koko, yhteisön ikä, sijainti…) Mitkä ovat asiakkaiden ostotottumukset? Kuinka paljon asiakkaita on? Missä asiakkaat sijaitsevat? Kuka tekee ostopäätöksen, jos asiakkaasi on yritys/yhdistys? Kuka vastaa samaan tarpeeseen? (ei siis vain kenellä on sama tuote) Ketkä ovat pahimmat kilpailijasi? Mainitse 3-5 tärkeintä. Mitkä ovat heidän vahvat puolensa? Mitkä ovat heidän heikot puolensa? Mitkä ovat kilpailijoiden tuotteet tai palvelut? Kuinka kilpailijoiden tuotteet/ palvelut eroavat omistasi? Mitkä ovat kilpailijoiden käyttämät myynninedistämistoimenpiteet ja mainosvälineet? Miten erottaudut kilpailijoistasi? Markkinoinnin perusteet / Tero Lämsä 2014
 15. 15. Markkinointisuunnitelma (Kotler, Wong, Saunders, Armstrong 2005) 3) SWOT -analyysi 4) Markkinoinnin tavoitteiden asettaminen -Vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet, uhat -Ulkoisen ja sisäisen ympäristön analyysi -Mikä on yrityksen markkinoinnin tavoite ajanjaksolla, jolle markkinointisuunnitelma tehdään? -Selkeät, ymmärrettävät tavoitteet, joita on helppo mitata! Markkinoinnin perusteet / Tero Lämsä 2014
 16. 16. Markkinointisuunnitelma (Kotler, Wong, Saunders, Armstrong 2005) 5) Markkinointistrategia 6) Markkinoinnin toimenpidesuunnitelma -”raaka” kuvaus strategiasta, jolla asetetut tavoitteet saavutetaan -kohdemarkkinat -Markkinointimix-strategia(4P): -Tuote; arvoväittämä -Hinnoittelu; hinta-asemointi -Markkinointiviestintä, Myynninedistäminen; viestintästrategia… -Jakelustrategia -Strategian muuntaminen konkreettisiksi toimenpiteiksi, jotka hoidetaan tiettyyn määräaikaan mennessä -Mitä tehdään? -Kuka tekee? -Mihin mennessä? -Mitä se maksaa? Markkinoinnin perusteet / Tero Lämsä 2014
 17. 17. Markkinointisuunnitelma (Kotler, Wong, Saunders, Armstrong 2005) 7) Budjetti 8) Seuranta -Suunnitelman aiheuttamien kulujen ja aikaansaamien tuottojen arviointi Budjetissa arvioidaan: -Aikaansaatu myynti (kappalemäärä, tuotto €) -Kulut, joita suunnitelmasta aiheutuu -Arvioitu voitto (myyntituotot –markkinointikulut) -Aikaansaannoksien mittaaminen ja arviointi asetettuihin tavoitteisiin ja budjettiin nähden Markkinoinnin perusteet / Tero Lämsä 2014
 18. 18. ”Kevytyrittäjän” markkinointisuunnitelma(Mukaillen Laitinen,S., Kopakkala,O& Pasanen, T. 2014) 1.Kohderyhmä (=Kenelle?) 2. Kilpailuetu (=Miksi?) 3. Hinnoittelu (4. Vanhalle asiakkaalle myyminen on helpompaa kuin uuden hankkiminen) 5. Kuinka paljon resursseja markkinointiin on käytettävissä? 6. Valitse oikeat toimenpiteet (=Miten?) 7. Miten markkinointia seurataan? Markkinoinnin perusteet / Tero Lämsä 2014
 19. 19. 1. Kohderyhmä •Rajaa kohderyhmä, sen perusteella voit valita viestintäsi ja markkinointisi tyylin •Jos olet jo aiemmin myynyt palveluitasi, mieti, ketkä niitä ovat ostaneet. •Mieti, mikä ihmisryhmä on kiinnostunut maksamaan palveluistasi eniten (Mukaillen Laitinen,S., Kopakkala,O& Pasanen, T. 2014) Markkinoinnin perusteet / Tero Lämsä 2014
 20. 20. 2. Kilpailuetu •Miksi asiakkaasi ostavat sinulta eivätkä kilpailijoiltasi? •Pystytkö tarjoamaan palvelua, jota kukaan muu ei voi tarjota? Oletko alan luotettavin vai nopein toimija? •Mieti oma kilpailuetusi huolellisesti ja nosta se koko markkinointiviestinnän kärjeksi. Toista kilpailuetuasi kotisivuilla, asiakastapaamisissa, esitteissä ja markkinointimateriaaleissa. Tee itsesi muistetuksi kilpailuetusi kautta. (Mukaillen Laitinen,S., Kopakkala,O& Pasanen, T. 2014) Markkinoinnin perusteet / Tero Lämsä 2014
 21. 21. 3. Hinnoittelu Hinnoittelu määrittelee myös strategiaasi: ”Jos hinnoittelet itsesi premium-hintaiseksi, joudut keskittymään pienempään asiakasryhmään. Saat työllesi korkeamman keskimääräisen hinnan, mutta asiakkaiden määrä on pienempi” ”Jos taas lähdet alentamaan omaa hintaasi kilpailijoiden hintoja pienemmäksi, saat varmasti enemmän asiakkaita, mutta asiakkaiden laatu ja oma tuntipalkkasi on huonompi.” (Mukaillen Laitinen,S., Kopakkala,O& Pasanen, T. 2014) Markkinoinnin perusteet / Tero Lämsä 2014
 22. 22. 4. Vanhoille asiakkaille myyminen on helpompaa ja edullisempaa kuin uusien etsiminen •Asiakkaiden uudelleenostojen määrä kertoo siitä, miten hyvin olet hoitanut työsi. •Jos tarjoat laadukasta palvelua ja miellyttäviä kokemuksia, saat asiakkaat todennäköisesti ostamaan uudelleen •Pidä hyvää huolta asiakassuhteista. Aina ei kannata maksimoida ensimmäisen laskun summaa, vaan ajatella pidemmällä tähtäimellä. (Mukaillen Laitinen,S., Kopakkala,O& Pasanen, T. 2014) Markkinoinnin perusteet / Tero Lämsä 2014
 23. 23. 5. Kuinka paljon resursseja markkinointiin on käytettävissä? •Tee budjetti ennen markkinointikanavien valitsemista: Kuinka paljon omaa aikaavoit käyttää markkinointiin ja kuinka paljon rahaaon käytettävissä? •Yleensä aloittava yrittäjä on tilanteessa, jossa omaa aikaa on paljon, mutta rahaa vähän. •Laske myös omalle ajallesi arvo. Mieti, kuinka paljon omaan markkinointiin käyttämäsi ajan on tuotettava tulosta, jotta ajankäyttö on järkevää. (Mukaillen Laitinen,S., Kopakkala,O& Pasanen, T. 2014) Markkinoinnin perusteet / Tero Lämsä 2014
 24. 24. 6. Valitse oikeat toimenpiteet •Valitse markkinointisuunnitelmaasi parhaiten sopivat toimenpiteet Jos kohderyhmäsi on rikkaat yli 60-vuotiaat ihmiset, ei sosiaalinen media ole oikea myyntikanava. Jos tavoitteena on myydä palveluita teknologiaintoisille nuorille, voi Twitter olla paras markkinointikanava. •Kohdista markkinointisi sinne, missä kohderyhmäsi liikkuu (Mukaillen Laitinen,S., Kopakkala,O& Pasanen, T. 2014) Markkinoinnin perusteet / Tero Lämsä 2014
 25. 25. 7. Miten markkinointia seurataan? Facebook-sivun päivittäminen ja videoblogin tekeminen on hauskaa puuhaa, mutta tuottaako se uusia asiakkaita? •Aseta selkeä tavoite markkinoinnillesi: kuinka paljon olet valmis maksamaan yhdestä asiakkaasta ja kuinka paljon omaa aikaa voit markkinointiin käyttää? •Kaikkia markkinointitoimenpiteitä pitää seurata. Muuten et tiedä, mitä teet oikein ja mitä väärin. •Pyri markkinoinnin tulosten seuraamisessa yksinkertaisuuteen: Jos myyt lähinnä verkkosivun kautta, voit seurata esim. yhteydenottojen määrää ja sitä, mistä yhteydenotot ovat tulleet. Jos asiakkaasi ottavat yhteyttä puhelimitse, voit kysyä suoraan, miten he löysivät sinut. (Mukaillen Laitinen,S., Kopakkala,O& Pasanen, T. 2014) Markkinoinnin perusteet / Tero Lämsä 2014
 26. 26. Mainoskampanjan suunnittelu(Bergström & Leppänen 2008) Mainonta ei voi olla eri medioihin viskottuja satunnaisia mainoksia aina tarpeen mukaan, vaan mainonta on suunniteltava jatkuvaksi ja yhtenäiseksi. Mainonnalle on myös asetettava selkeät tavoitteet. 1. Kenelle mainostetaan? 2. Mitä mainostetaan? 3. Mihin pyritään? 4. Paljonko käytetään rahaa? 5. Miten mainostetaan? 6. Missä mainostetaan? 7. Milloin mainostetaan? 8. Kenelle pitää kertoa etukäteen? 9. Miten toteutusta ja tehoa seurataan? -> Mainoksen peruslupaus kiteytettynä? Miksi tämä kannattaa ostaa? -> Ketkä ostavat nyt? Kohderyhmä –mitä haluavat ja arvostavat? -> Kampanjan tavoite & KONKREETTINEN TAVOITE: x kpl uusia asiakkaita, x €lisää myyntiä, x kpl uusia jäseniä… -> Budjetti: suunnittelu, tuotanto, media, tutkimuskust. Muuta? -> Tyyli, sanoma, sisältö & markkinoinnin yhdenmukaisuus -> media –ja mainosvälinevalinta -> aikataulutus: esim. uimapatjoja ei ehkä enää nyt kannata mainostaa.. -> sisäinen tiedottaminen, Markkinoinnin perusteet / Tero Lämsä 2014
 27. 27. Tero Lämsä/ Syksy 2009 Nuoret markkinoinnin kohderyhmänä / esimerkki segmentoinnista ”mikäli markkinoija haluaa tavoittaa jonkin alakulttuurin, hänen on osattava puhutella ryhmää sille ominaisilla asioilla ja tuottaa ryhmän haluamia tuotteita” (bergström&leppänen, 2008) Ulkonäkoja muoti kiinnostaa… Menestyksen halu, kilpailuhenkisyys, kuluttavat paljon Kriittisiä idealistia, halu muuttaa asioita Tietokoneet kiinnostaa Koti ja perhe tärkeitä Markkinoinnin perusteet / Tero Lämsä 2014
 28. 28. Markkinointia käytännössä Sissimarkkinointi? Verkko ja sosiaalinen media? Markkinoinnin perusteet / Tero Lämsä 2014
 29. 29. Sissimarkkinointi …oletteko nähneet miehen pilkkimässä kävelykadulla pellen nenän kanssa? …lappu fillarin tankoon: korjausarvio ja tarjous… …hylätyt lastenvaunut, joista kuului itkua…. …löytäneet kahvilusikan keskeltä katua …starwars–armeija new yorkinkaduilla Markkinoinnin perusteet / Tero Lämsä 2014
 30. 30. Markkinoinnin perusteet / Tero Lämsä 2014
 31. 31. Sosiaalinen media: ”peruspalikoita” (Seppälä, P. 2011) www- sivut @ uutiskirje Järjestöviestintä ja markkinointi: *linkittäminen eri palveluiden välillä kasvattaa näkyvyyttä ja liikennettä *sitoutuneiden jäsenten hyödyntäminen verkkoviestin- nässä Markkinoinnin perusteet / Tero Lämsä 2014
 32. 32. www- sivut @ uutiskirje Blogi? Vlogi? # @ Resurssit? Kohderyhmä? Kanavien valinta? ????? ????? ????? Markkinoinnin perusteet / Tero Lämsä 2014
 33. 33. Sosiaalinen media järjestön markkinoinnissa ja viestinnässä(Seppälä, P. 2011) Kuuntelu -> Puhuminen -> Aktivointi -> Asiakaspalvelu -> Osaaminen Markkinoinnin perusteet / Tero Lämsä 2014
 34. 34. Yhdistyksen sosiaalisen median toimintasuunnitelma 1.tarkoitus: miksi järjestön pitäisi toimia sosiaalisessa mediassa? 2.kohderyhmä: ketä järjestö haluaa tavoittaa sosiaalisessa mediassa? 3.tavoitteet: mitä sos. median avulla halutaan saavuttaa? 4.palvelut: mitä sos. median kanavia käyttäen tavoitetaan halutut kohderyhmät ja saavutetaan tavoitteet? 5.tekijät: kenen ansiosta suunnitelmassa onnistutaan? 6.menetelmät: mitkä sos. median tavat ovat järjestölle luontaisimpia ja mihin on resursseja? TULOSTEN SEURANTA: Esim. googleanalytics, social mention, facebookinja youtubenomat seurantatyökalut (www.kansalaisyhteiskunta.fi/markkinointi) Markkinoinnin perusteet / Tero Lämsä 2014
 35. 35. Markkinoinnin tulevaisuus
 36. 36. Markkinoinnin muutos Kuluttaja- käyttäytymisen muutos Mediakentän pirstaloituminen Digitaalisuus ja vuorovaikutteisuus Markkinoinnin muutoksen taustat (Salmenkivi & Nyman 2008, 61) * Markkinoinnin kohdentamisesta asiakkaiden löydettäväksi * Markkinointi on mahdollista ilman mediabudjettia * Internetistä tulee kokoomamedia * Kerronnasta keskustelevaan markkinointiin ”Markkinointi kääntyy päälaelleen…. ….ulospäin suunnatun viestin sijaan tärkeäksi tuleekin sisäänpäin tuleva viesti” Markkinoinnin perusteet / Tero Lämsä 2014
 37. 37. •internet ei ole media, vaan valtava keskustelu, joka koostuu lukemattomasta määrästä pieniä ja suuria yhteisöjä. •markkinointi netissä ei voi olla vain yksisuuntaista viestintää, vaan keskusteluun osallistumista ja sen vahvistamista internetille luonteenomaisilla keinoilla •mainonta ei enää tavoita, koska ihmiset.. …eivät enää käytä massamedioita kuten ennen …oppivat väistämään ja torjumaan mainontaa …eivät netissä halua mainontaa, vaan tietoa heitä kiinnostavista asioista …tuottavat itse yhä suuremman osan ostopäätöksiin vaikuttavasta tiedosta •Internetissä pienten toimijoiden mahdollisuudet kilpailla suurten kanssa ovat paremmat kuin koskaan. (mukaillen Juslén2009 ja 2011) Internet muuttaa markkinointia -huomioita Markkinoinnin perusteet / Tero Lämsä 2014
 38. 38. •aiemmin mainostajan oli pakko ostaa mediatilaa tai saada toimittajat kirjoittamaan itsestään saadakseen viestinsä kohderyhmän tietoisuuteen (pitääkö enää paikkansa?) •Asiakkaan keskeyttämisestä mainonnan avulla kohti löytymistä silloin, kun asiakas sitä toivoo! -> on julkaistava hyödyllistä ja mielenkiintoista sisältöä ja osallistuttava keskusteluun •Ei enää viestien huutamista vaan kiinnostuksen herättämistä, vuorovaikutuksen aikaansaamista ja lupausten lunastamista •internet on toimintaympäristö, ei yksi viestintäkanava tai media!! •Internetissä asiakkaat eivät ole passiivisia markkinointiviestien vastaanottajia, vaan aktiivisia osallistujia ja sisällön tuottajia, joilla on halua ja mahdollisuuksia vaikuttaa (mukaillen Juslén2009 ja 2011) Internet muuttaa markkinointia -huomioita Markkinoinnin perusteet / Tero Lämsä 2014
 39. 39. Seuraava murros on jo täällä? •Sosiaalinen media on nyt hypensähuipulla (kun paavi ja papatkin ovat jo facebookissa), viime vuosikymmenen loppu oli sosiaalisen median aikaa •Seuraavan parin vuoden aikana mobiiliinternet kasvaa kymmenkertaiseksi verrattuna kiinteiden internet-laitteiden määrään (älypuhelin, tabletit…) •Älypuhelin tietää sijaintisi ja on yhteydessä internetiin ja siellä oleviin paikkoihin, joilla on myös digitaalinen ulottuvuus: Saamme tietoa paikasta, jossa olemme ja voimme olla yhteydessä/vuorovaikutuksessa ympäristömme kanssa •Valokuvaamisen ja kuvien jakamisen räjähdysmäinen kasvu yhdistettynä paikkatietoon -> Digitaalisen ja todellisen maailman ”sulautuminen” : Fyysisen maailman kanssa voi olla vuorovaikutuksessa digitaalisesti ->jokaisella paikalla on digitaalinen ulottuvuus, johon voi olla yhteydessä (Salmenkivi 2012) Internet muuttaa markkinointia -huomioita Markkinoinnin perusteet / Tero Lämsä 2014
 40. 40. LÄHTEET Bergström,S. & Leppänen,A. 2010. Markkinoinnin maailma Juholin, Elisa. 2013. Communicare. Kasva viestinnän ammatilaiseksi. Helsinki: Management instituteof Finland Juslén, J. 2009. Netti mullistaa markkinoinnin. Helsinki: Talentum. Juslen, J. 2011. Nettimarkkinoinnin karttakirja. Tietosykli. Isohookana,H. 2007. Yrityksen markkiointiviestintä. Helsinki: WSOY. Kotler,P. & Armstrong,G. 2004. Principlesof marketing. New York: PrenticeHall. Kotler, P., Wong, V., Saunders, J. & Armstrong, G. (2005) Principles of Marketing. New York: Prentice Hall Laitinen,S., Kopakkala,O& Pasanen, T. 2014. Kevytyrittäjän markkinointikirja. Salmenkivi, S. & Nyman, N. 2008. Yhteisöllinen media ja muuttuva markkinointi 2.0. Helsinki: Talentum. Salmenkivi, S. 2012. Digitaalitodellisuus. Helsinki: Talentum. Seppälä, P. 2011. Kiinnostu ja kiinnosta. Näin markkinoit järjestöäsi sosiaalisessa mediassa. Lahti: SKAF ry. Takala, T. 2007. Markkinoinnin musta kirja. Helsinki: WSOY. Markkinoinnin perusteet / Tero Lämsä 2014

×