Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
College Beleid & Planning Adek – UVS; jr 09/10


Vakomschrijving Adek – UVS

Vak:           Beleid & Planning
Ac...
College Beleid & Planning Adek – UVS; jr 09/10


    Welke indeling wordt gebruikt
    Wat zijn de verschillen en ...
College Beleid & Planning Adek – UVS; jr 09/10


Werkopdrachten
Werkopdracht 1 [individueel]
Schrijf een essay over Beleid...
College Beleid & Planning Adek – UVS; jr 09/10


  2. Wat is het concrete beleidsprobleem en wie is/zijn probleemeigenaa...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Uvs B A M A Soc Vakomschrijving B& P 0910

770 vues

Publié le

Van de cursus is bespreekbaar vakinhoud, programma, werkopdrachten, literatuur

Publié dans : Voyages, Business
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Uvs B A M A Soc Vakomschrijving B& P 0910

 1. 1. College Beleid & Planning Adek – UVS; jr 09/10 Vakomschrijving Adek – UVS Vak: Beleid & Planning Academisch jaar: 2009-2010 Docent Drs. H. Yngard Doelgroep: BAMA/sociologie Doel “Het aandragen van wetenschappelijke kennis over en inzichten in het proces van beleidsvorming en beleidsuitvoering en de relatie met planning als onmisbaar element van het proces van beleidsvorming.” Bron: zie studiegids Studenten hebben overzicht van theoretische benaderingen van beleid en planning Studenten begrijpen het beleidsproces [formulering, uitvoering & evaluatie], strategische planning [visie, missie, doelen, planning] Studenten ontwikkelen vaardigheden voor beleidsanalyse. Begintermen Informatievaardigheden Cursus “organisatie & management” Methodiek Het programma is opgebouwd uit een aantal interactieve werkcolleges, waarbij studenten worden aangemoedigd tot zelfstudie. Het bestaat uit een aantal sessies met werkopdrachten die na bestudering moeten worden uitgevoerd. Deze worden in de groep of individueel uitgevoerd. Afronding college Het college wordt afgerond met een werkstuk, dat in groepsverband wordt gemaakt aan de hand van werkopdracht 4. Voorafgaand worden opdrachten gegeven die individueel als in groepsverband worden uitgevoerd en worden betrokken in de eindbeoordeling. Opdracht 1 en 2 vormen een gemiddeld cijfer. Het cijfer van opdracht 3 en het gemiddeld van opdracht 1 en 2 vormen weer een gemiddeld cijfer dat als eind cijfer geldt. Er zijn meerdere werkopdrachten, maar 3 worden meegerekend in de eindbeoordeling. De andere werkopdrachten worden dan beschouwd als een voorbereiding oftewel deelopdracht. Inhoud 1. Introductie [colleges 1,2,3] [vakomschrijving, procedures en afspraken bespreken] Definities beleid, planning, relatie beleid & planning Werkopdracht 1 Tijdens het college wordt op basis van de werkopdracht gediscussieerd over de begrippen en een standpunt ingenomen. Opdracht “Beleidsnota’s” [colleges 4,5,6] Vergelijk een beleidsdocument van een particuliere organisatie met die van het MOP Suriname. 1
 2. 2. College Beleid & Planning Adek – UVS; jr 09/10 Welke indeling wordt gebruikt Wat zijn de verschillen en overeenkomsten. [zie vragen beleidsanalyse] 2. Beleid & politiek [college 7] Beleid op micro, meso en macro niveau Actoren in het beleid Externe en interne omgeving van beleid aan de hand van het MOP Suriname Actoren in de interne omgeving; presentatie van een case, particuliere organisatie Beleidsanalyse [college 8,9] 3. Beleidsproces [college 8] De fasen formulering, uitvoering en evaluatie komen aan de orde. 4. Strategische planning Concept van strategische planning Werkopdracht: Obama speech, november 2008; instructie volgt. 5. Beleidsformulering [colleges 9,10,11] • Formuleer Vision, mission statement • Analyse van de omgeving [extern en intern, SWOT] • Formulering doelen [strategische, jaar] • Strategie formulering • Activiteiten die per periode daaruit voortvloeien Werkopdracht aan de hand van “kus de visie wakker”. Instructie volgt 6. Beleidsuitvoering [college 12] Implementatie voorwaarden en dilemma’s Beleidsevaluatie [college 12] Beleid en veranderingen in organisaties [paradigma’s en veranderingen] [college 13] Problemen bij de uitvoering komen aan de orde; de invloed van paradigma’s en veranderingen]. Aan de hand van een video presentatie worden problemen aan de orde gesteld. 7. Beleid in de praktijk case “onderwijs” [colleges 16] Visies op onderwijs [Sectorplan Onderwijs. Artikelen Drs. A. Marschall] 8. Werkopdracht 3 beleidsanalyse De studenten moeten na college 12 een aanvang maken met opdracht 3. Hierdoor hebben studenten de gelegenheid om tijdens de colleges problemen aan de orde te stellen en samen met de docent oplossingen te zoeken. De concrete opdracht wordt uiterlijk 18 december 2009 gepubliceerd. 2
 3. 3. College Beleid & Planning Adek – UVS; jr 09/10 Werkopdrachten Werkopdracht 1 [individueel] Schrijf een essay over Beleid en planning; definities van beleid, planning, relatie beleid & planning. Datum indiening: dinsdag 17 november ’09, tijdens college. Studenten worden in de gelegenheid gesteld een introductie te krijgen in de bibliotheek van de Universiteit van Suriname ter ondersteuning van uit te voeren opdrachten. Datum dinsdag 10 november ’09; 10.00 – 11.00 uur, Bibliotheek UVS. Welke informatie is beschikbaar met betrekking tot “beleid & planning”. Bekijk de beschikbare literatuur als de elektronische sites. Kies 2 definities van elektronische sites en 1 uit de collectie van deze bibliotheek. De informatie hoeft niet beperkt te blijven tot Nederlandse literatuur. Ga aan de hand van beschikbare literatuur 3 definities van beleid en planning na; wat zijn de verschillen en de overeenkomsten. Vervolgens bekijk je de relatie tussen beleid en planning. Neem daarover ook een eigen standpunt in en presenteer je bevindingen op schrift [schrijf een essay]. Inhoud van de schriftelijke presentatie [essay]: Algemene kenmerken: 750-1000 woorden, geprint, arial 12, standaard indeling Inleiding; Wat is het kader waarbinnen deze opdracht wordt gegeven en wat is de opdracht. Opbouw van de presentatie Kern Uitwerking van de analyse; Opvattingen mbt beleid; wat zijn de componenten, overeenkomsten en verschillen Opvattingen mbt planning; wat zijn de componenten, overeenkomsten en verschillen Opvattingen mbt de relatie tussen beleid en planning Individueel standpunt mbt de begrippen en motivatie van het standpunt Slot Conclusie mbt de begrippen Geraadpleegde bronnen [NB! De geraadpleegde bronnen behoren niet tot de tekst.] Werkopdracht 2; Beleidsanalyse MOP Suriname Kies een afgebakend onderwerp uit het MOP van Suriname [2006-2011], maak aan de hand van de geformuleerde onderzoeksvragen een beleidsanalyse. Let op de beschikbaarheid van informatie en ga zo gauw mogelijk aan de slag! … Groepsgrootte: maximaal 3 personen Datum indiening: dinsdag 8 december ’09, tijdens college. Onderzoeksvragen 1. Welke geschiedenis heeft het beleidsterrein? Algemeen en ten aanzien van de communicatie (eerdere campagnes of andere communicatieactiviteiten)? 3
 4. 4. College Beleid & Planning Adek – UVS; jr 09/10 2. Wat is het concrete beleidsprobleem en wie is/zijn probleemeigenaar? 3. Wat is de inhoud van het huidige beleid? [gaarne omschrijven; geen cut & paste] 4. Hoe is het beleidsproces tot dat moment verlopen? o Ambtelijke voorbereiding o Politieke besluitvorming o Betrokkenheid van externe partijen bij de vormgeving van het beleid (aard, mate en wijze van betrokkenheid) o Is er sprake van een gedeeld probleembesef? 5. Hoe is de uitvoeringsorganisatie voor het beleid en aansturing hiervan opgezet en welke informatiestromen zijn hiervoor in het leven geroepen? 6. Welke conclusies kun je trekken aan de hand van verkregen informatie? Bronnen Hill Charles W.L, Jones, Gareth, Strategic management, 2002 What should our mission statement say? http://www.supportcenter.org/sf/genie.html http://www.bplans.com www.burgerparticipatie Literatuur: Standaard : van de Groef H & Hoppe R; Beleid en politiek, 1992 Hoogerwerf; Overheidsbeleid Te vinden in de Bibliotheek UVS Hill W.L, Jones, G, Strategic management, 2002 Internet: thema “Beleid”, “Planning” Te vinden via de docent. http://www.supportcenter.org/sf/genie.html, http://www.bplans.com Paramaribo, November 2009/HY 4

×