Đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm 2023-2024

Đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm 2023-2024 (tham khảo) từ www.haic2hv.net

1
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I TOÁN 9
(Thời gian làm bài: 90 phút)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm).
Câu 1. Điều kiện xác định của biểu thức
√
x − 1 là
A. x < 1. B. x ≥ 1. C. x > 1. D. x ≤ 1.
Câu 2. Trong các hàm số sau đây, hàm số bậc nhất là
A. y = 0.x + 1. B. y =
2
3
− 2x. C. y = 2x2
+ 1. D. y =
1
x
.
Câu 3. Trong các hàm số dưới đây, hàm số đồng biến trên R là
A. y = x − 2. B. y = 3 − 2x. C. y = 1. D. y = (
√
3 − 2)x.
Câu 4. Đồ thị hàm số y = 2x − 4 cắt trục tung tại điểm có tọa độ là
A. (−2; −1). B. (1; −2). C. (2; 0). D. (0; −4).
Câu 5. Giá trị của tham số m để đường thẳng y = (2m + 1)x + 3 cắt trục hoành tại điểm có
hoành độ bằng −1 là
A. m = −2. B. m = −1. C. m = 1. D. m = 2.
Câu 6. Góc α tạo bởi đường thẳng y = 2 −
√
3.x với chiều dương của trục Ox có số đo là
A. 30◦
. B. 60◦
. C. 120◦
. D. 150◦
.
Câu 7. Cho tam giác ABC vuông tại A. Khi đó sin B bằng
A.
AB
BC
. B.
AC
BC
. C.
BA
AC
. D.
AC
AB
.
Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, hệ thức nào sau đây sai?
A. sin B = cos C. B. sin2
B + cos2
B = 1.
C. cos B = sin (90◦
− B). D. sin C = cos(90◦
− B).
Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH = 6cm, HC = 8cm. Độ dài cạnh BH
bằng
A. 7, 5cm. B. 4, 5cm. C. 12, 5cm. D. 10cm.
Câu 10. Cho đường tròn (O; R) và dây MN = 6, khoảng cách từ tâm O đến dây MN là 4. Khi
đó độ dài bán kính R là
A. 8. B. 5. C. 11. D. 6.
Câu 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng y = 5x + 2m + 7 và y = x − m − 2
cắt nhau tại một điểm nằm trên trục tung. Giá trị của m bằng
A. 6. B. 2. C. −2. D. −3.
Câu 12. Một cột cờ cao 3, 5m có bóng trên mặt đất dài 4, 8m. Góc tạo bởi tia sáng mặt trời và
cột cờ là
A. 36◦
6′
. B. 36◦
7′
. C. 37◦
6′
. D. Kết quả khác.
www.haic2hv.net
2
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm).
Câu 1 (1,5 điểm). Cho hai biểu thức A =
√
x − 1
√
x
và B =
√
x
√
x − 1
−
1
x −
√
x
(với x > 0; x ̸= 1).
a) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 9.
b) Rút gọn biểu thức B.
c) Với x nguyên, tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = B : A.
Câu 2 (2,0 điểm). Cho hàm số bậc nhất y = (m − 2)x + m + 1 (với m là tham số, m ̸= 2), có
đồ thị là đường thẳng (d).
a) Tìm m để (d) đi qua điểm A(1; −1). Với m vừa tìm được, vẽ đường thẳng (d).
b) Tìm m để đường thẳng (d) song song với đường thẳng (d′
) : y = 1 − 3x.
Câu 3 (3,0 điểm). Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Lấy điểm C trên đường tròn (O)
sao cho CA > CB (C khác B). Vẽ đường thẳng d vuông góc với AB tại B. Tiếp tuyến với đường
tròn (O) tại C cắt các đường thẳng d và AB lần lượt tại M và E. Đường thẳng OC cắt đường
thẳng d tại N. Đường thẳng AC cắt đường thẳng d và NE lần lượt tại F và H. Gọi K và I lần
lượt là giao điểm của OM với BC và đường tròn (O).
a) Chứng minh bốn điểm B, O, C, M cùng thuộc một đường tròn.
b) Chứng minh M là trung điểm của BF.
c) Chứng minh AB.AE = AF.AH.
d) Chứng minh IM.OK = OI.IK.
Câu 4 (0,5 điểm). Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn a + b + 3ab = 5. Tìm giá trị lớn nhất
của biểu thức
P =
√
4 − a2 +
√
4 − b2 +
3ab
a + b
·
—–HẾT—–
www.haic2hv.net

Recommandé

Tuyen tap de thi vao lop 10 par
Tuyen tap de thi vao lop 10Tuyen tap de thi vao lop 10
Tuyen tap de thi vao lop 10Nguyen Van Tai
10.6K vues118 diapositives
40 de-thi-toan-vao-10-chon-loc-co-dap-an par
40 de-thi-toan-vao-10-chon-loc-co-dap-an40 de-thi-toan-vao-10-chon-loc-co-dap-an
40 de-thi-toan-vao-10-chon-loc-co-dap-anThoPhng316106
38 vues142 diapositives
de-thi-thi-mon-toan-lan-2-truong-thpt-le-quy-don-2017 par
de-thi-thi-mon-toan-lan-2-truong-thpt-le-quy-don-2017de-thi-thi-mon-toan-lan-2-truong-thpt-le-quy-don-2017
de-thi-thi-mon-toan-lan-2-truong-thpt-le-quy-don-2017toantieuhociq
307 vues7 diapositives
36 de-luyen-thi-vao-lop 10 par
36 de-luyen-thi-vao-lop 1036 de-luyen-thi-vao-lop 10
36 de-luyen-thi-vao-lop 10mcbooksjsc
300 vues17 diapositives
Đề Thi Thử Chuyên ĐH Vinh Lần 1 par
Đề Thi Thử Chuyên ĐH Vinh Lần 1Đề Thi Thử Chuyên ĐH Vinh Lần 1
Đề Thi Thử Chuyên ĐH Vinh Lần 1nmhieupdp
175 vues6 diapositives
Tuyển chọn 50 đề thi học sinh giỏi toán 9 par
Tuyển chọn 50 đề thi học sinh giỏi toán 9Tuyển chọn 50 đề thi học sinh giỏi toán 9
Tuyển chọn 50 đề thi học sinh giỏi toán 9Nhập Vân Long
8.6K vues61 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm 2023-2024

DA168_2023_TC_ĐỀ 21-9B-có đáp án 1.pdf par
DA168_2023_TC_ĐỀ 21-9B-có đáp án 1.pdfDA168_2023_TC_ĐỀ 21-9B-có đáp án 1.pdf
DA168_2023_TC_ĐỀ 21-9B-có đáp án 1.pdfnguynl122299
4 vues9 diapositives
50 de thi hsg toan 9 par
50 de thi hsg toan 950 de thi hsg toan 9
50 de thi hsg toan 9thanhgand
2.9K vues61 diapositives
50dethihsgtoan9 140928111901-phpapp01 par
50dethihsgtoan9 140928111901-phpapp0150dethihsgtoan9 140928111901-phpapp01
50dethihsgtoan9 140928111901-phpapp01Minh Đức
669 vues61 diapositives
2018 dangthuchua1 par
2018 dangthuchua12018 dangthuchua1
2018 dangthuchua1nmhieupdp
84 vues5 diapositives
9 [htq] de thi hsg 2 par
9 [htq] de thi hsg 29 [htq] de thi hsg 2
9 [htq] de thi hsg 2Hồng Quang
1.2K vues11 diapositives
39 đề luyện thi học sinh giỏi toán 9 par
39 đề luyện thi học sinh giỏi toán 939 đề luyện thi học sinh giỏi toán 9
39 đề luyện thi học sinh giỏi toán 9Jackson Linh
864 vues39 diapositives

Similaire à Đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm 2023-2024(20)

DA168_2023_TC_ĐỀ 21-9B-có đáp án 1.pdf par nguynl122299
DA168_2023_TC_ĐỀ 21-9B-có đáp án 1.pdfDA168_2023_TC_ĐỀ 21-9B-có đáp án 1.pdf
DA168_2023_TC_ĐỀ 21-9B-có đáp án 1.pdf
nguynl1222994 vues
50 de thi hsg toan 9 par thanhgand
50 de thi hsg toan 950 de thi hsg toan 9
50 de thi hsg toan 9
thanhgand2.9K vues
50dethihsgtoan9 140928111901-phpapp01 par Minh Đức
50dethihsgtoan9 140928111901-phpapp0150dethihsgtoan9 140928111901-phpapp01
50dethihsgtoan9 140928111901-phpapp01
Minh Đức669 vues
2018 dangthuchua1 par nmhieupdp
2018 dangthuchua12018 dangthuchua1
2018 dangthuchua1
nmhieupdp84 vues
39 đề luyện thi học sinh giỏi toán 9 par Jackson Linh
39 đề luyện thi học sinh giỏi toán 939 đề luyện thi học sinh giỏi toán 9
39 đề luyện thi học sinh giỏi toán 9
Jackson Linh 864 vues
De thi thu vao 10 chuyen ngu par Toán THCS
De thi thu vao 10 chuyen nguDe thi thu vao 10 chuyen ngu
De thi thu vao 10 chuyen ngu
Toán THCS596 vues
De thi thu vao 10 chuyen ngu par Toán THCS
De thi thu vao 10 chuyen nguDe thi thu vao 10 chuyen ngu
De thi thu vao 10 chuyen ngu
Toán THCS13 vues
Bo de thi thu dh khoi d nam 2014 thay hung par Quang Dũng
Bo de thi thu dh khoi d nam 2014 thay hungBo de thi thu dh khoi d nam 2014 thay hung
Bo de thi thu dh khoi d nam 2014 thay hung
Quang Dũng4.1K vues
Đề Tham Khảo 2018 Môn Toán par nmhieupdp
Đề Tham Khảo 2018 Môn ToánĐề Tham Khảo 2018 Môn Toán
Đề Tham Khảo 2018 Môn Toán
nmhieupdp1.2K vues
Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thử Chuyên ĐH Vinh lần 1 năm 2018 par nmhieupdp
Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thử Chuyên ĐH Vinh lần 1 năm 2018Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thử Chuyên ĐH Vinh lần 1 năm 2018
Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thử Chuyên ĐH Vinh lần 1 năm 2018
nmhieupdp2.5K vues
Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thử 2018 Môn Toán Chuyên ĐHV lần 1 par nmhieupdp
Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thử 2018 Môn Toán Chuyên ĐHV lần 1Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thử 2018 Môn Toán Chuyên ĐHV lần 1
Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thử 2018 Môn Toán Chuyên ĐHV lần 1
nmhieupdp9.1K vues
Đề Minh Họa 2016 Môn Toán par nmhieupdp
Đề Minh Họa 2016 Môn Toán Đề Minh Họa 2016 Môn Toán
Đề Minh Họa 2016 Môn Toán
nmhieupdp185 vues
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/ par Vui Lên Bạn Nhé
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/ par Vui Lên Bạn Nhé
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
de thi toan 12 quoc gia par Vo Huynh
de thi toan 12 quoc giade thi toan 12 quoc gia
de thi toan 12 quoc gia
Vo Huynh112 vues
Bo de thi lop 10 mon toan co dap an par Tommy Bảo
Bo de thi lop 10 mon toan co dap anBo de thi lop 10 mon toan co dap an
Bo de thi lop 10 mon toan co dap an
Tommy Bảo93.4K vues

Plus de haic2hv.net

Đề kiểm tra giữa học kì 1 toán 9 năm 2023-2024 par
Đề kiểm tra giữa học kì 1 toán 9 năm 2023-2024Đề kiểm tra giữa học kì 1 toán 9 năm 2023-2024
Đề kiểm tra giữa học kì 1 toán 9 năm 2023-2024haic2hv.net
54 vues2 diapositives
Đề cương ôn tập giữa kì 1 toán 8 năm học 2023 - 2024 par
Đề cương ôn tập giữa kì 1 toán 8 năm học 2023 - 2024Đề cương ôn tập giữa kì 1 toán 8 năm học 2023 - 2024
Đề cương ôn tập giữa kì 1 toán 8 năm học 2023 - 2024haic2hv.net
1.4K vues5 diapositives
Đáp án đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm học 2023-2024 par
Đáp án đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm học 2023-2024Đáp án đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm học 2023-2024
Đáp án đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm học 2023-2024haic2hv.net
61 vues2 diapositives
05 đề kiểm tra tháng 9 toán 9 năm 2023 trường Lomonoxop par
05 đề kiểm tra tháng 9 toán 9 năm 2023 trường Lomonoxop05 đề kiểm tra tháng 9 toán 9 năm 2023 trường Lomonoxop
05 đề kiểm tra tháng 9 toán 9 năm 2023 trường Lomonoxophaic2hv.net
193 vues5 diapositives
Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử) par
Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử)Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử)
Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử)haic2hv.net
325 vues33 diapositives
Đề thi AMC 8 từ 2010 đến nay bản tiếng Việt cập nhật năm 2023 par
Đề thi AMC 8 từ 2010 đến nay bản tiếng Việt cập nhật năm 2023Đề thi AMC 8 từ 2010 đến nay bản tiếng Việt cập nhật năm 2023
Đề thi AMC 8 từ 2010 đến nay bản tiếng Việt cập nhật năm 2023haic2hv.net
10K vues19 diapositives

Plus de haic2hv.net (20)

Đề kiểm tra giữa học kì 1 toán 9 năm 2023-2024 par haic2hv.net
Đề kiểm tra giữa học kì 1 toán 9 năm 2023-2024Đề kiểm tra giữa học kì 1 toán 9 năm 2023-2024
Đề kiểm tra giữa học kì 1 toán 9 năm 2023-2024
haic2hv.net 54 vues
Đề cương ôn tập giữa kì 1 toán 8 năm học 2023 - 2024 par haic2hv.net
Đề cương ôn tập giữa kì 1 toán 8 năm học 2023 - 2024Đề cương ôn tập giữa kì 1 toán 8 năm học 2023 - 2024
Đề cương ôn tập giữa kì 1 toán 8 năm học 2023 - 2024
haic2hv.net 1.4K vues
Đáp án đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm học 2023-2024 par haic2hv.net
Đáp án đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm học 2023-2024Đáp án đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm học 2023-2024
Đáp án đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm học 2023-2024
haic2hv.net 61 vues
05 đề kiểm tra tháng 9 toán 9 năm 2023 trường Lomonoxop par haic2hv.net
05 đề kiểm tra tháng 9 toán 9 năm 2023 trường Lomonoxop05 đề kiểm tra tháng 9 toán 9 năm 2023 trường Lomonoxop
05 đề kiểm tra tháng 9 toán 9 năm 2023 trường Lomonoxop
haic2hv.net 193 vues
Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử) par haic2hv.net
Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử)Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử)
Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử)
haic2hv.net 325 vues
Đề thi AMC 8 từ 2010 đến nay bản tiếng Việt cập nhật năm 2023 par haic2hv.net
Đề thi AMC 8 từ 2010 đến nay bản tiếng Việt cập nhật năm 2023Đề thi AMC 8 từ 2010 đến nay bản tiếng Việt cập nhật năm 2023
Đề thi AMC 8 từ 2010 đến nay bản tiếng Việt cập nhật năm 2023
haic2hv.net 10K vues
Tuyển tập đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 có đáp án par haic2hv.net
Tuyển tập đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 có đáp ánTuyển tập đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 có đáp án
Tuyển tập đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 có đáp án
haic2hv.net 23.6K vues
Tuyen tap De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 8 par haic2hv.net
Tuyen tap De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 8Tuyen tap De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 8
Tuyen tap De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 8
haic2hv.net 1.9K vues
Đề thi Toán học Hoa Kỳ (AMC8) từ 2010 đến nay bản tiếng Việt có đáp án par haic2hv.net
Đề thi Toán học Hoa Kỳ (AMC8) từ 2010 đến nay bản tiếng Việt có đáp ánĐề thi Toán học Hoa Kỳ (AMC8) từ 2010 đến nay bản tiếng Việt có đáp án
Đề thi Toán học Hoa Kỳ (AMC8) từ 2010 đến nay bản tiếng Việt có đáp án
haic2hv.net 5.9K vues
Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 Đại số par haic2hv.net
Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 Đại sốBồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 Đại số
Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 Đại số
haic2hv.net 418 vues
Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 8 tập 2 par haic2hv.net
Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 8 tập 2Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 8 tập 2
Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 8 tập 2
haic2hv.net 1.2K vues
Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 8 tập 1 par haic2hv.net
Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 8 tập 1Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 8 tập 1
Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 8 tập 1
haic2hv.net 924 vues
21 de kiem tra hoc ki 2 mon toan lop 4 par haic2hv.net
21 de kiem tra hoc ki 2 mon toan lop 421 de kiem tra hoc ki 2 mon toan lop 4
21 de kiem tra hoc ki 2 mon toan lop 4
haic2hv.net 2K vues
75 de thi hoc sinh gioi toan 7 co dap an chi tiet par haic2hv.net
75 de thi hoc sinh gioi toan 7 co dap an chi tiet75 de thi hoc sinh gioi toan 7 co dap an chi tiet
75 de thi hoc sinh gioi toan 7 co dap an chi tiet
haic2hv.net 24.7K vues
bai toan hay cua lao trong de thi ismo 2015 - olympic toan va khoa hoc par haic2hv.net
bai toan hay cua lao trong de thi ismo 2015 - olympic toan va khoa hocbai toan hay cua lao trong de thi ismo 2015 - olympic toan va khoa hoc
bai toan hay cua lao trong de thi ismo 2015 - olympic toan va khoa hoc
haic2hv.net 423 vues
Tuyển tập 272 bài toán lớp 1 ôn tập theo chủ đề - iHoc.me | Tải miễn phí par haic2hv.net
Tuyển tập 272 bài toán lớp 1 ôn tập theo chủ đề - iHoc.me | Tải miễn phíTuyển tập 272 bài toán lớp 1 ôn tập theo chủ đề - iHoc.me | Tải miễn phí
Tuyển tập 272 bài toán lớp 1 ôn tập theo chủ đề - iHoc.me | Tải miễn phí
haic2hv.net 17K vues
300 bài toán lớp 4 ôn luyện thi học sinh giỏi và violympic toán par haic2hv.net
300 bài toán lớp 4 ôn luyện thi học sinh giỏi và violympic toán300 bài toán lớp 4 ôn luyện thi học sinh giỏi và violympic toán
300 bài toán lớp 4 ôn luyện thi học sinh giỏi và violympic toán
haic2hv.net 14.6K vues
Chuyên đề toán lớp 4 bồi dưỡng học sinh giỏi có lời giải - Tài liệu toán học par haic2hv.net
Chuyên đề toán lớp 4 bồi dưỡng học sinh giỏi có lời giải - Tài liệu toán họcChuyên đề toán lớp 4 bồi dưỡng học sinh giỏi có lời giải - Tài liệu toán học
Chuyên đề toán lớp 4 bồi dưỡng học sinh giỏi có lời giải - Tài liệu toán học
haic2hv.net 76.4K vues
120 bài toán luyện thi violympic lớp 5 có đáp án par haic2hv.net
120 bài toán luyện thi violympic lớp 5 có đáp án120 bài toán luyện thi violympic lớp 5 có đáp án
120 bài toán luyện thi violympic lớp 5 có đáp án
haic2hv.net 12.2K vues
250 bài toán cơ bản lớp 4 và 25 đề tham khảo - Tải miễn phí par haic2hv.net
250 bài toán cơ bản lớp 4 và 25 đề tham khảo - Tải miễn phí 250 bài toán cơ bản lớp 4 và 25 đề tham khảo - Tải miễn phí
250 bài toán cơ bản lớp 4 và 25 đề tham khảo - Tải miễn phí
haic2hv.net 7.2K vues

Dernier

BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... par
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...Nguyen Thanh Tu Collection
11 vues90 diapositives
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... par
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...Nguyen Thanh Tu Collection
8 vues83 diapositives
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ... par
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...Nguyen Thanh Tu Collection
7 vues204 diapositives
Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách... par
Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách...Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách...
Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách...DỊCH VỤ VIẾT ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO/ TEL: 0909.232.620
5 vues26 diapositives
So sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docx par
So sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docxSo sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docx
So sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docxlamluanvan.net Viết thuê luận văn
5 vues103 diapositives
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... par
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...Nguyen Thanh Tu Collection
10 vues91 diapositives

Dernier(20)

BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ... par Nguyen Thanh Tu Collection
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf par Fred Hub
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
Fred Hub10 vues
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf par Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub14 vues
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx par AnhTran821950
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxTIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
AnhTran8219506 vues
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... par Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf par Fred Hub
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 vues
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf par Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub10 vues
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... par Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... par Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...

Đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm 2023-2024

  • 1. 1 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I TOÁN 9 (Thời gian làm bài: 90 phút) I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm). Câu 1. Điều kiện xác định của biểu thức √ x − 1 là A. x < 1. B. x ≥ 1. C. x > 1. D. x ≤ 1. Câu 2. Trong các hàm số sau đây, hàm số bậc nhất là A. y = 0.x + 1. B. y = 2 3 − 2x. C. y = 2x2 + 1. D. y = 1 x . Câu 3. Trong các hàm số dưới đây, hàm số đồng biến trên R là A. y = x − 2. B. y = 3 − 2x. C. y = 1. D. y = ( √ 3 − 2)x. Câu 4. Đồ thị hàm số y = 2x − 4 cắt trục tung tại điểm có tọa độ là A. (−2; −1). B. (1; −2). C. (2; 0). D. (0; −4). Câu 5. Giá trị của tham số m để đường thẳng y = (2m + 1)x + 3 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng −1 là A. m = −2. B. m = −1. C. m = 1. D. m = 2. Câu 6. Góc α tạo bởi đường thẳng y = 2 − √ 3.x với chiều dương của trục Ox có số đo là A. 30◦ . B. 60◦ . C. 120◦ . D. 150◦ . Câu 7. Cho tam giác ABC vuông tại A. Khi đó sin B bằng A. AB BC . B. AC BC . C. BA AC . D. AC AB . Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, hệ thức nào sau đây sai? A. sin B = cos C. B. sin2 B + cos2 B = 1. C. cos B = sin (90◦ − B). D. sin C = cos(90◦ − B). Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH = 6cm, HC = 8cm. Độ dài cạnh BH bằng A. 7, 5cm. B. 4, 5cm. C. 12, 5cm. D. 10cm. Câu 10. Cho đường tròn (O; R) và dây MN = 6, khoảng cách từ tâm O đến dây MN là 4. Khi đó độ dài bán kính R là A. 8. B. 5. C. 11. D. 6. Câu 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng y = 5x + 2m + 7 và y = x − m − 2 cắt nhau tại một điểm nằm trên trục tung. Giá trị của m bằng A. 6. B. 2. C. −2. D. −3. Câu 12. Một cột cờ cao 3, 5m có bóng trên mặt đất dài 4, 8m. Góc tạo bởi tia sáng mặt trời và cột cờ là A. 36◦ 6′ . B. 36◦ 7′ . C. 37◦ 6′ . D. Kết quả khác. www.haic2hv.net
  • 2. 2 II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm). Câu 1 (1,5 điểm). Cho hai biểu thức A = √ x − 1 √ x và B = √ x √ x − 1 − 1 x − √ x (với x > 0; x ̸= 1). a) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 9. b) Rút gọn biểu thức B. c) Với x nguyên, tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = B : A. Câu 2 (2,0 điểm). Cho hàm số bậc nhất y = (m − 2)x + m + 1 (với m là tham số, m ̸= 2), có đồ thị là đường thẳng (d). a) Tìm m để (d) đi qua điểm A(1; −1). Với m vừa tìm được, vẽ đường thẳng (d). b) Tìm m để đường thẳng (d) song song với đường thẳng (d′ ) : y = 1 − 3x. Câu 3 (3,0 điểm). Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Lấy điểm C trên đường tròn (O) sao cho CA > CB (C khác B). Vẽ đường thẳng d vuông góc với AB tại B. Tiếp tuyến với đường tròn (O) tại C cắt các đường thẳng d và AB lần lượt tại M và E. Đường thẳng OC cắt đường thẳng d tại N. Đường thẳng AC cắt đường thẳng d và NE lần lượt tại F và H. Gọi K và I lần lượt là giao điểm của OM với BC và đường tròn (O). a) Chứng minh bốn điểm B, O, C, M cùng thuộc một đường tròn. b) Chứng minh M là trung điểm của BF. c) Chứng minh AB.AE = AF.AH. d) Chứng minh IM.OK = OI.IK. Câu 4 (0,5 điểm). Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn a + b + 3ab = 5. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = √ 4 − a2 + √ 4 − b2 + 3ab a + b · —–HẾT—– www.haic2hv.net