Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Infografia i Visualització UOC Meet

Introducció a la Infografia i Visualització UOC Meet

Infografia i Visualització UOC Meet

 1. 1. Ignasi Alcalde www.ignasialcalde.es @ignasialcaldeInfografia i visualització de dades Infografia i visualització de dades Roman Ondak “Measuring Universe“ 17 Juliol 2013  
 2. 2. Ignasi Alcalde www.ignasialcalde.es @ignasialcaldeInfografia i visualització de dades QUI SÓC o  Grau universitari en Multimèdia o  Màster universitari en Societat d 'Informació i el Coneixement o  Formador Infografia i Visualització a Barcelona Activa o  Consultor docent a la UOC o  Membre Infoexplorers (Xarxa d'experts en anàlisis de dades,visualització i xarxes socials)!
 3. 3. Ignasi Alcalde www.ignasialcalde.es @ignasialcaldeInfografia i visualització de dades INFOGRAFIA I VISUALITZACIÓ DE DADES. PRINCIPIS1
 4. 4. Ignasi Alcalde www.ignasialcalde.es @ignasialcaldeInfografia i visualització de dades INTERÈS INTERNET
 5. 5. Ignasi Alcalde www.ignasialcalde.es @ignasialcaldeInfografia i visualització de dades INTERES LLIBRES
 6. 6. Ignasi Alcalde www.ignasialcalde.es @ignasialcaldeInfografia i visualització de dades INTERES DIARIS Zacks,  J.,  Levy,  E.,  Tversky,  B.,  Schinao,  D.  (2002).  Graphs  in  Print,  DiagrammaBc  RepresentaBon  and  Reasoning,    
 7. 7. Ignasi Alcalde www.ignasialcalde.es @ignasialcaldeInfografia i visualització de dades SOM VISUALS Roman Ondak “Measuring Universe“
 8. 8. Ignasi Alcalde www.ignasialcalde.es @ignasialcaldeInfografia i visualització de dades PERCEPCIÓ
 9. 9. Ignasi Alcalde www.ignasialcalde.es @ignasialcaldeInfografia i visualització de dades PERCEPCIÓ Font:  hGp://neomam.com/interacBve/13reasons/      
 10. 10. Ignasi Alcalde www.ignasialcalde.es @ignasialcaldeInfografia i visualització de dades PERCEPCIÓ Font:  hGp://neomam.com/interacBve/13reasons/      
 11. 11. Ignasi Alcalde www.ignasialcalde.es @ignasialcaldeInfografia i visualització de dades INFOGRAFIA Font:  Intel.com    
 12. 12. Ignasi Alcalde www.ignasialcalde.es @ignasialcaldeInfografia i visualització de dades DEFINIM  INFOGRAFIA       Font:  Wikipedia   és  una  representació  més  visual  que  els  mateixos  textos,  en   la   qual   intervenen   descripcions,   narracions   o   interpretacions,   presentades   de   manera   gràfica   figura)va,   que   poden   o   no   coincidir   amb   grafismes   abstractes   i   /   o   sons.    
 13. 13. Ignasi Alcalde www.ignasialcalde.es @ignasialcaldeInfografia i visualització de dades     QUE  FAN     “Explicar  històries  visualment”   Font  :     Chiqui  Esteban:  Editorial  Designer  (Graphics)    The  Boston  Globe    
 14. 14. Ignasi Alcalde www.ignasialcalde.es @ignasialcaldeInfografia i visualització de dades VEIEM     Font:  Jaume  Serra.  CLARÍN.    
 15. 15. Ignasi Alcalde www.ignasialcalde.es @ignasialcaldeInfografia i visualització de dades VISUALITZACIÓ     hGp://wearedata.watchdogs.com/  
 16. 16. Ignasi Alcalde www.ignasialcalde.es @ignasialcaldeInfografia i visualització de dades VISUALITZACIÓ     Font  :  hGp://hint.fm/wind/  
 17. 17. Ignasi Alcalde www.ignasialcalde.es @ignasialcaldeInfografia i visualització de dades DEFINIM     “   Mul6disciplina   que   representa   les   dades   transformant-­‐les   en   informació   semàn6ca   a   través   de   mitjans   gràfics,   combinant  la  seva  funcionalitat  i  estè.ca  amb  simplicitat,  i   es6mulant  la  par6cipació  dels  usuaris  “     Visualització     Font  :    taller  VISDA  MosaIc  UOC  
 18. 18. Ignasi Alcalde www.ignasialcalde.es @ignasialcaldeInfografia i visualització de dades CONCEPTES Infografia  Vs  Visualització   Font:  El  arte  funcional  :  Alberto  Cairo.   “Alguns   especialistes   marquen   una   frontera   entre   aquestes   dues   disciplines,   basada   en   el   fet   que,   suposadament,   la   infografia   consisteix   a   presentar   informació  per  mitjà  de  gràfics  estadísBcs,  mapes  i  esquemes,  mentre  que  la   visualització  es  basa  en  la  creació  d’eines  visuals  (estàBques  i  interacBves)  que   un  públic  pugui  fer  servir  per  explorar,  analitzar  i  estudiar  conjunts  complexos   de  dades  “     Hi   ha   una   naturalesa   comuna   de   la   infografia   i   la   visualització   ja   que     pertanyen   a   un   mateix   conBnu,   on     els   límits   de   la   qual   són   definits   per   les   paraules  presentació  i  exploració.        
 19. 19. Ignasi Alcalde www.ignasialcalde.es @ignasialcaldeInfografia i visualització de dades 6 RAONS http://ialcalde.es/13raons 1.  Som éssers visuals 2.  Infoxicació 3.  Són més atractives 4.  Comprensió 5.  Retenció Lectora 6.  Viralitzables
 20. 20. Ignasi Alcalde www.ignasialcalde.es @ignasialcaldeInfografia i visualització de dades Font.  ffctn.com     BASES  COGNITIVES       “Les  dades,organitzats  i  empleats  degudament,poden     converBr-­‐se  en  informació.   La  informació,  absorbida,compresa  i  aplicada  per  les  persones,   pot  converBr-­‐se  en  coneixements.   Els  coneixements  aplicats  freqüentment  en  un  camp  poden   converBr-­‐se  en  saviesa,i  la  saviesa  és  la  base  de  l'acció  posiBva”     Michael Cooley:”Architect or Bee?”Hogarth Press,London,UK,1987.  
 21. 21. Ignasi Alcalde www.ignasialcalde.es @ignasialcaldeInfografia i visualització de dades Font.  ffctn.com   1   BASES  COGNITIVES     Complexitat

×