Ang Pamahalaang Lokal

Ang Pamahalaang
Lokal
OAyon sa 1987 Konstitusyon ng
Pilipinas, ang lokal na
pamahalaan ay tumutukoy sa
pagkakahati-hating teritoryal at
pulitikal ng Pilipinas. Binubuo
ito ng mga lalawigan, lungsod,
munisipalidad at mga barangay.
OSa pamamagitan ng
pamahalaang lokal,
madaling naipaparating ng
mga mamamayan ang
kanilang mga naisin,
adhikain at mga karaingan
sa mga kinauukulan.
OAng pamahalaang lokal din
ang nagsisilbing ahensiya
ng pamahalaang pambansa
sa pagpapatupad ng mga
tuntunin at kautusan sa
pamayanan.
OSa ilalim ng
sentralisadong
pamahalaan, ang mga
lokal na pamahalaan ay
nilikha lamang ng
pambansang
pamahalaan o Kongreso.
Ang isang bansang hindi
sentralisado, ang mga lokal na
pamahalaan ay nakararanas ng
higit na kalayaan o awtonomiya.
Ang kanilang kapangyarihan ay
nagmumula sa sa charter ng
Konstitusyon at hindi sa
pambansang pamahalaan o
Kongreso.
Mga Lokal na
Pamahalaan sa
Pilipinas
OAng pamahalaang lokal ng Pilipinas
ay binubuo ng mga lalawigan,
lungsod, munisipalidad at mga
barangay. Ang tiyak na pagkakahati-
hati ng mga gawain at
kapangyarihan ng bawat isa ay
nakasaad sa mga probisyon ng
Batas Republika Blg. 7160 na kilala
sa tawag na Local Government
Code of 1991. Umiral ito noong
Enero 1, 1992.
Kapangyarihan ng mga
Lokal na Pamahalaan
Kapalit ng kapangyarihang
mayroon ang lokal na
pamahalaan, sila ay
inaasahang makakagawa ng
mga paraan upang matiyak
ang mga sumusunod:
OMapanatili at mapagyaman ang
kultura ng bansa;
OMapangalagaan ang kalusugan
at kaligtasan ng mga
mamamayan;
OMapangalagaan ang mga
karapatan ng mga tao na
makapanirahan sa isang lugar
na may balanseng ekolohiya;
OMalinang ang kakayahan ng
mga nasasakupan sa larangan
ng agham at teknolohiya;
OPataasin ang moral ng publiko;
OPatatagin ang kabuhayan ng
mga mamamayan;
OTingnan nang may pagkakapantay-
pantay ang lahat;
OLumikha at magkaloob ng matatag
na hanapbuhay; at
OPanatilihin ang katahimikan,
kaayusan at katiwasayan sa
nasasakupan
Ang mga ito ay nasa ilalim ng
tinatawag na General Welfare Clause.
Kapangyarihan ng
Pamahalaang Lokal sa
Paglikha ng mga
Pagkukunan ng Pondo
OItinatadhana ng mga batas
na ang mga pamahalaang
lokal ay may
kapangyarihang lumikha ng
mga paraan upang
makalikom ng salapi na
ipangtutustos sa lahat ng
mga pangangailangan ng
mga mamamayan.
OItinatagubilin din ng mga
batas na ang mga
pamamaraan ng
pamahalaang lokal sa
paglikom ng badyet ay
dapat naaayon sa mga
tagubilin ng Kongreso.
Ang mga sumusunod na
probisyon ay nangangasiwa
sa sistema ng pagbubuwis at
ng iba pang paraan na
ginagawa ng pamahalaang
lokal sa paglikom ng pondo:
OAng pagbubuwis ay
makatarungan at naaayon sa
kakayahan ng mga tao;
OAng mga nakokolektang buwis
ay dapat lang na magamit sa
kapakanan ng mga
mamamayan;
OAng pagbubuwis ay hindi
nagmamalabis ng nakapang-
aapi; at
OAng pagbubuwis ay naaayon
sa batas, sa pampublikong
polisiya, at sa pambansang
pamantayang pang-ekonomiya.
Laang Pondo ng Pambansang
Pamahalaan sa Lokal na Pamahalaan
OLalawigan- dalawampu’t tatlong
bahagdan (23%)
OLungsod- dalawampu’t tatlong
bahagdan (23%)
OMunisipalidad- tatlumpu’t-apat na
bahagdan (34%)
OBarangay- dalawampung bahagdan
(20%)
Isinasaalang-alang din sa
pagbibigay ng badyet ng
pamahalaang pambansa sa
mga pamahalaang lokal ang
mga sumusunod:
OPopulasyon- limampung bahagdan
(50%)
OSukat na nasasakupan-
dalawampu’t limang bahagdan
(25%)
OPatas na pamamahagi-
dalawampu’t limang bahagdan
(25%)
Mga Pinuno ng Pamahalaang
Lokal
OItinatadhana ng batas na ang
sinumang nagnanais na
manungkulan sa lokal na
pamahalaan ay dapat
magtaglay ng mga sumusunod
na kuwalipikasyon:
OA. Siya ay dapat na lehitimong
mamamayan ng Pilipinas;
ORehistradong botante sa barangay,
munisipalidad, lungsod o lalawigan kung
saan siya nais kumandidato;
OMay isang taon na nakapaninirahan sa
lugar kung saan niya ninanais
kumandidato bag dumating ang araw ng
halalan; at
ONakakabasa at nakasusulat ng Filipino o
sa iba pang wika ng Pilipinas.
OAng mga kandidato s mga
posisyong gobernador, bise-
gobernador, kasapi ng
sangguniang panlalawigan,
alkalde, bise-alkalde at kasapi
ng sangguniang panlungsod ng
mga prominenteng
urbanisadong lungsod ay dapat
na 23 na taong gulang sa araw
ng halalan.
OAng mga kandidato sa pagka-
alkalde, bise-alkalde ng mga
tinatawag na independent
component cities/ muncipalities
ay dapat na 21 taong gulang sa
araw ng halalan.
OAng mga kandidato sa
pagka punong-barangay o
kasapi ng sangguniang
barangay ay dapat na 18
taong gulang sa araw ng
halalan.
OAng termino ng panunungkulan
ng mga halal na opisyal ay
tatlong taon. Walang sinumang
halal na opisyal ang dapat
manungkulan nang higit pa sa
tatlong sunod-sunod na termino
sa parehong tungkulin.
OAng panunungkulan naman
ng mga opisyal ng
barangay at ng mga kasapi
ng sangguniang barnagay
ay tatlong taon at
nagsisimula pagkatapos ng
regular na halalan ng mga
barangay tuwing ikalawang
lunes ng Mayo.
Batasan ng Lokal na
Pamahalaan
OAng kapangyarihang gumawa ng
batas para sa mga nasasakupan
ay pangunahing tungkulin ng
Sangguniang Panlalawigan para
sa mga lalawigan, ng
Sangguniang Panlungsod para sa
mga lungsod, Sangguniang
Bayan para sa mga
munisipalidad, at ng Sangguniang
Barangay para sa mga barangay.
OAng bise-gobernador ay ang
pinuno ng Sangguniang
Panlalawigan; ang bise-alkalde
naman ay ang pinuno ng
Sangguniang Panlungsod at
Sangguniang Bayan; at ang
punong barangay naman ay
ang pinuno ng Sangguniang
Barangay.
OAng pinuno ay bumoboto
lamang kapag may nagaganap
na tie sa halalang ginaganap sa
sesyon hinggil sa mga
nakahaing isyu o sa
pagpapatibay ng isang
panukalang-batas o ordinansa.
OKung sa mga pagkakataong walang
kakayahan ang bise-gobernador, bise-
alkalde at punong barangay na
pangunahan at pamunuan ang
sanggunian, ang mga kasapi ng
sanggunian ay pinapayagang maghalal
ng bagong pinuno na magmumula sa
kanilang hanay. Dapat nga lamang na
idaos ang pamimili sa pamamaagitan ng
halalan sa isang pulong na quorum.
1 sur 34

Recommandé

Sangay ng Pamahalaan par
Sangay ng PamahalaanSangay ng Pamahalaan
Sangay ng PamahalaanRitchenMadura
14.2K vues24 diapositives
Ang Tatlong Sangay ng Pamahalaan ng Pilipinas par
Ang Tatlong Sangay ng Pamahalaan ng PilipinasAng Tatlong Sangay ng Pamahalaan ng Pilipinas
Ang Tatlong Sangay ng Pamahalaan ng Pilipinasiamnotangelica
261.4K vues28 diapositives
YUNIT 3 ARALIN 1:Ang Pambansang Pamahalaan at Kapangyarihan ng Sangay Nito par
YUNIT 3 ARALIN 1:Ang Pambansang Pamahalaan at Kapangyarihan ng Sangay NitoYUNIT 3 ARALIN 1:Ang Pambansang Pamahalaan at Kapangyarihan ng Sangay Nito
YUNIT 3 ARALIN 1:Ang Pambansang Pamahalaan at Kapangyarihan ng Sangay NitoEDITHA HONRADEZ
172.9K vues30 diapositives
Sangay ng pamahalaan par
Sangay ng pamahalaanSangay ng pamahalaan
Sangay ng pamahalaanLeth Marco
40.2K vues16 diapositives
Mga Paglilingkod ng Pamahalaan sa Mamamayan par
Mga Paglilingkod ng Pamahalaan sa MamamayanMga Paglilingkod ng Pamahalaan sa Mamamayan
Mga Paglilingkod ng Pamahalaan sa MamamayanBilly Rey Rillon
86.4K vues15 diapositives
simuno at panaguri par
simuno at panagurisimuno at panaguri
simuno at panaguriErica Bedeo
151.8K vues17 diapositives

Contenu connexe

Tendances

10 karapatan ng bawat batang pilipino par
10 karapatan ng bawat batang pilipino10 karapatan ng bawat batang pilipino
10 karapatan ng bawat batang pilipinorajnulada
899.7K vues12 diapositives
Pandiwa par
PandiwaPandiwa
PandiwaLadySpy18
334.2K vues14 diapositives
Pamahalaang sentral par
Pamahalaang sentralPamahalaang sentral
Pamahalaang sentralAnnieforever Oralloalways
117.4K vues47 diapositives
FILIPINO: PANG URI AT PANG ABAY par
FILIPINO: PANG URI AT PANG ABAYFILIPINO: PANG URI AT PANG ABAY
FILIPINO: PANG URI AT PANG ABAYjoywapz
331.2K vues25 diapositives
YUNIT III ARALIN 7:Kahulugan ng mga Simbolo at Sagisag ng Kapangyarihan ng... par
YUNIT III ARALIN 7:Kahulugan ng mga Simbolo at Sagisag ng Kapangyarihan  ng...YUNIT III ARALIN 7:Kahulugan ng mga Simbolo at Sagisag ng Kapangyarihan  ng...
YUNIT III ARALIN 7:Kahulugan ng mga Simbolo at Sagisag ng Kapangyarihan ng...EDITHA HONRADEZ
138.2K vues19 diapositives
Paghihiwalay ng kapangyarihan at check and balance sa mga sangay ng pamahalaan par
Paghihiwalay ng kapangyarihan at check and balance sa mga sangay ng pamahalaanPaghihiwalay ng kapangyarihan at check and balance sa mga sangay ng pamahalaan
Paghihiwalay ng kapangyarihan at check and balance sa mga sangay ng pamahalaanEDITHA HONRADEZ
52.4K vues14 diapositives

Tendances(20)

10 karapatan ng bawat batang pilipino par rajnulada
10 karapatan ng bawat batang pilipino10 karapatan ng bawat batang pilipino
10 karapatan ng bawat batang pilipino
rajnulada899.7K vues
Pandiwa par LadySpy18
PandiwaPandiwa
Pandiwa
LadySpy18334.2K vues
FILIPINO: PANG URI AT PANG ABAY par joywapz
FILIPINO: PANG URI AT PANG ABAYFILIPINO: PANG URI AT PANG ABAY
FILIPINO: PANG URI AT PANG ABAY
joywapz331.2K vues
YUNIT III ARALIN 7:Kahulugan ng mga Simbolo at Sagisag ng Kapangyarihan ng... par EDITHA HONRADEZ
YUNIT III ARALIN 7:Kahulugan ng mga Simbolo at Sagisag ng Kapangyarihan  ng...YUNIT III ARALIN 7:Kahulugan ng mga Simbolo at Sagisag ng Kapangyarihan  ng...
YUNIT III ARALIN 7:Kahulugan ng mga Simbolo at Sagisag ng Kapangyarihan ng...
EDITHA HONRADEZ138.2K vues
Paghihiwalay ng kapangyarihan at check and balance sa mga sangay ng pamahalaan par EDITHA HONRADEZ
Paghihiwalay ng kapangyarihan at check and balance sa mga sangay ng pamahalaanPaghihiwalay ng kapangyarihan at check and balance sa mga sangay ng pamahalaan
Paghihiwalay ng kapangyarihan at check and balance sa mga sangay ng pamahalaan
EDITHA HONRADEZ52.4K vues
Tungkulin at pananagutan ng mga namumuno sa lalawigan par leah barazon
Tungkulin at pananagutan ng mga namumuno sa lalawiganTungkulin at pananagutan ng mga namumuno sa lalawigan
Tungkulin at pananagutan ng mga namumuno sa lalawigan
leah barazon31.9K vues
Ang Pamahalaan at serbisyong Panlipunan par iamnotangelica
Ang Pamahalaan at serbisyong PanlipunanAng Pamahalaan at serbisyong Panlipunan
Ang Pamahalaan at serbisyong Panlipunan
iamnotangelica171.2K vues
Mga uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit par RitchenMadura
Mga uri ng Pangungusap Ayon sa GamitMga uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit
Mga uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit
RitchenMadura18.4K vues
Uri ng pangngalan par Jov Pomada
Uri ng pangngalanUri ng pangngalan
Uri ng pangngalan
Jov Pomada305.9K vues
Aralin panlipunan modyul 21. pamahalaan at kapangyarihan (1) par Mildred Matugas
Aralin panlipunan modyul 21. pamahalaan at kapangyarihan (1)Aralin panlipunan modyul 21. pamahalaan at kapangyarihan (1)
Aralin panlipunan modyul 21. pamahalaan at kapangyarihan (1)
Mildred Matugas195.4K vues

En vedette

Ang Pamahalaan ng Sinaunang Lipunang Pilipino: Barangay par
Ang Pamahalaan ng Sinaunang Lipunang Pilipino: BarangayAng Pamahalaan ng Sinaunang Lipunang Pilipino: Barangay
Ang Pamahalaan ng Sinaunang Lipunang Pilipino: Barangayjetsetter22
253.5K vues15 diapositives
Pamahalaang Barangay par
Pamahalaang BarangayPamahalaang Barangay
Pamahalaang BarangayMavict De Leon
82K vues34 diapositives
Araling Panlipunan 5 Ang Edukasyon noong Panahon ng Espanyol par
Araling Panlipunan 5 Ang Edukasyon noong Panahon ng EspanyolAraling Panlipunan 5 Ang Edukasyon noong Panahon ng Espanyol
Araling Panlipunan 5 Ang Edukasyon noong Panahon ng EspanyolJuan Miguel Palero
50.7K vues11 diapositives
Ppt.Pamahalaang Kolonyal par
Ppt.Pamahalaang KolonyalPpt.Pamahalaang Kolonyal
Ppt.Pamahalaang KolonyalLorena de Vera
46.9K vues21 diapositives
Panahanan sa pamumuhay ng mga unang pilipino par
Panahanan sa pamumuhay ng mga unang pilipinoPanahanan sa pamumuhay ng mga unang pilipino
Panahanan sa pamumuhay ng mga unang pilipinoFortune Odquier
170.2K vues24 diapositives
Iba’t ibang uri ng panahanan (espanyol) par
Iba’t ibang uri ng panahanan (espanyol)Iba’t ibang uri ng panahanan (espanyol)
Iba’t ibang uri ng panahanan (espanyol)jetsetter22
106.5K vues17 diapositives

En vedette(11)

Ang Pamahalaan ng Sinaunang Lipunang Pilipino: Barangay par jetsetter22
Ang Pamahalaan ng Sinaunang Lipunang Pilipino: BarangayAng Pamahalaan ng Sinaunang Lipunang Pilipino: Barangay
Ang Pamahalaan ng Sinaunang Lipunang Pilipino: Barangay
jetsetter22253.5K vues
Araling Panlipunan 5 Ang Edukasyon noong Panahon ng Espanyol par Juan Miguel Palero
Araling Panlipunan 5 Ang Edukasyon noong Panahon ng EspanyolAraling Panlipunan 5 Ang Edukasyon noong Panahon ng Espanyol
Araling Panlipunan 5 Ang Edukasyon noong Panahon ng Espanyol
Juan Miguel Palero50.7K vues
Panahanan sa pamumuhay ng mga unang pilipino par Fortune Odquier
Panahanan sa pamumuhay ng mga unang pilipinoPanahanan sa pamumuhay ng mga unang pilipino
Panahanan sa pamumuhay ng mga unang pilipino
Fortune Odquier170.2K vues
Iba’t ibang uri ng panahanan (espanyol) par jetsetter22
Iba’t ibang uri ng panahanan (espanyol)Iba’t ibang uri ng panahanan (espanyol)
Iba’t ibang uri ng panahanan (espanyol)
jetsetter22106.5K vues
Aralin 4 ang sistema ng edukasyon ng mga espanyol par CHIKATH26
Aralin 4 ang sistema ng edukasyon ng mga espanyolAralin 4 ang sistema ng edukasyon ng mga espanyol
Aralin 4 ang sistema ng edukasyon ng mga espanyol
CHIKATH26223.7K vues
Ibat’t ibang antas ng mga sinaunang lipunan par jetsetter22
Ibat’t ibang antas ng mga sinaunang lipunanIbat’t ibang antas ng mga sinaunang lipunan
Ibat’t ibang antas ng mga sinaunang lipunan
jetsetter22297.9K vues
Iba’t ibang mga matalinghagang salita par Renalyn Arias
Iba’t ibang mga matalinghagang salitaIba’t ibang mga matalinghagang salita
Iba’t ibang mga matalinghagang salita
Renalyn Arias527.3K vues

Similaire à Ang Pamahalaang Lokal

Ang Sangay Tagahukom par
Ang Sangay TagahukomAng Sangay Tagahukom
Ang Sangay TagahukomAlma Tadtad
41.8K vues61 diapositives
Republic act 7160 erasquin par
Republic act 7160 erasquinRepublic act 7160 erasquin
Republic act 7160 erasquinAlice Bernardo
1.7K vues12 diapositives
Christopher john s kodigo ng pamahalaang lokal par
Christopher john s kodigo ng pamahalaang lokalChristopher john s kodigo ng pamahalaang lokal
Christopher john s kodigo ng pamahalaang lokalAlice Bernardo
3K vues11 diapositives
Ang pamahalaan ng pilipinas par
Ang pamahalaan ng pilipinasAng pamahalaan ng pilipinas
Ang pamahalaan ng pilipinasAlice Bernardo
216.8K vues51 diapositives
Pamahalaang Lokal par
Pamahalaang LokalPamahalaang Lokal
Pamahalaang LokalLea Perez
389 vues23 diapositives
Ang mga batas sa pilipinas par
Ang mga batas sa pilipinasAng mga batas sa pilipinas
Ang mga batas sa pilipinasAlice Bernardo
223.6K vues24 diapositives

Similaire à Ang Pamahalaang Lokal(20)

Ang Sangay Tagahukom par Alma Tadtad
Ang Sangay TagahukomAng Sangay Tagahukom
Ang Sangay Tagahukom
Alma Tadtad41.8K vues
Christopher john s kodigo ng pamahalaang lokal par Alice Bernardo
Christopher john s kodigo ng pamahalaang lokalChristopher john s kodigo ng pamahalaang lokal
Christopher john s kodigo ng pamahalaang lokal
Alice Bernardo3K vues
Ang pamahalaan ng pilipinas par Alice Bernardo
Ang pamahalaan ng pilipinasAng pamahalaan ng pilipinas
Ang pamahalaan ng pilipinas
Alice Bernardo216.8K vues
Pamahalaang Lokal par Lea Perez
Pamahalaang LokalPamahalaang Lokal
Pamahalaang Lokal
Lea Perez389 vues
Ang mga batas sa pilipinas par Alice Bernardo
Ang mga batas sa pilipinasAng mga batas sa pilipinas
Ang mga batas sa pilipinas
Alice Bernardo223.6K vues
Introduksiyon sa Pamahalaan ng Pilipinas par MAILYNVIODOR1
Introduksiyon sa Pamahalaan ng PilipinasIntroduksiyon sa Pamahalaan ng Pilipinas
Introduksiyon sa Pamahalaan ng Pilipinas
MAILYNVIODOR1535 vues
Ap y3 aralin 1 ang pambansang pamahalaan at kapangyarihan ng sangay nito par RacelErika
Ap y3 aralin 1 ang pambansang pamahalaan at kapangyarihan ng sangay nitoAp y3 aralin 1 ang pambansang pamahalaan at kapangyarihan ng sangay nito
Ap y3 aralin 1 ang pambansang pamahalaan at kapangyarihan ng sangay nito
RacelErika9.5K vues
Sangay tagahukom (judiciary) grade 4 par KC Gonzales
Sangay tagahukom (judiciary) grade 4Sangay tagahukom (judiciary) grade 4
Sangay tagahukom (judiciary) grade 4
KC Gonzales73 vues
Modyul 4 aralin 3 politikal na pakikilahok par edwin planas ada
Modyul 4 aralin 3 politikal na pakikilahokModyul 4 aralin 3 politikal na pakikilahok
Modyul 4 aralin 3 politikal na pakikilahok
edwin planas ada4.2K vues
Mga namumuno sa komunidad par KlaireCalma1
Mga namumuno sa komunidadMga namumuno sa komunidad
Mga namumuno sa komunidad
KlaireCalma1725 vues
Yunit iii aralin 1Ang Pambansang Pamahalaan at Kapangyarihan ng Sangay Nito par EDITHA HONRADEZ
Yunit iii aralin 1Ang Pambansang Pamahalaan at Kapangyarihan ng Sangay NitoYunit iii aralin 1Ang Pambansang Pamahalaan at Kapangyarihan ng Sangay Nito
Yunit iii aralin 1Ang Pambansang Pamahalaan at Kapangyarihan ng Sangay Nito
EDITHA HONRADEZ46.1K vues
Aralin 1 Ang Pambansang Pamahalaan at Kapangyarihan ng Sangay Nito par Jonalyn Malabrigo
Aralin 1 Ang Pambansang Pamahalaanat Kapangyarihan ng Sangay NitoAralin 1 Ang Pambansang Pamahalaanat Kapangyarihan ng Sangay Nito
Aralin 1 Ang Pambansang Pamahalaan at Kapangyarihan ng Sangay Nito
Sistemang Pampamahalaan ng Pilipinas ppt par Abem Amlac
Sistemang Pampamahalaan ng Pilipinas pptSistemang Pampamahalaan ng Pilipinas ppt
Sistemang Pampamahalaan ng Pilipinas ppt
Abem Amlac11.8K vues
THE ROLES AND POWER OF LEGISLATIVE BRANCH par Mary Grace Ayade
THE ROLES AND POWER OF LEGISLATIVE BRANCHTHE ROLES AND POWER OF LEGISLATIVE BRANCH
THE ROLES AND POWER OF LEGISLATIVE BRANCH
Mary Grace Ayade156 vues

Plus de iamnotangelica

The Basics of MS Windows 8 Operating System par
The Basics of MS Windows 8 Operating SystemThe Basics of MS Windows 8 Operating System
The Basics of MS Windows 8 Operating Systemiamnotangelica
2.9K vues10 diapositives
The Computer par
The ComputerThe Computer
The Computeriamnotangelica
622 vues12 diapositives
Introduction to Research Methodology par
Introduction to Research MethodologyIntroduction to Research Methodology
Introduction to Research Methodologyiamnotangelica
465 vues15 diapositives
Changing statements into questions par
Changing statements into questionsChanging statements into questions
Changing statements into questionsiamnotangelica
2.1K vues23 diapositives
Long and Short A Sound par
Long and Short A SoundLong and Short A Sound
Long and Short A Soundiamnotangelica
249 vues23 diapositives
S blends par
S blendsS blends
S blendsiamnotangelica
532 vues20 diapositives

Plus de iamnotangelica(20)

The Basics of MS Windows 8 Operating System par iamnotangelica
The Basics of MS Windows 8 Operating SystemThe Basics of MS Windows 8 Operating System
The Basics of MS Windows 8 Operating System
iamnotangelica2.9K vues
Introduction to Research Methodology par iamnotangelica
Introduction to Research MethodologyIntroduction to Research Methodology
Introduction to Research Methodology
iamnotangelica465 vues
Changing statements into questions par iamnotangelica
Changing statements into questionsChanging statements into questions
Changing statements into questions
iamnotangelica2.1K vues
Mga Sagisag ng Bansa para sa Pagkakakilanlang pilipino par iamnotangelica
Mga Sagisag ng Bansa para sa Pagkakakilanlang pilipinoMga Sagisag ng Bansa para sa Pagkakakilanlang pilipino
Mga Sagisag ng Bansa para sa Pagkakakilanlang pilipino
iamnotangelica21.8K vues
Lesson Plan in Content-Based Instruction par iamnotangelica
Lesson Plan in Content-Based InstructionLesson Plan in Content-Based Instruction
Lesson Plan in Content-Based Instruction
iamnotangelica9.6K vues
Tracing the beginnings of Computer par iamnotangelica
Tracing the beginnings of ComputerTracing the beginnings of Computer
Tracing the beginnings of Computer
iamnotangelica101 vues

Ang Pamahalaang Lokal

 • 2. OAyon sa 1987 Konstitusyon ng Pilipinas, ang lokal na pamahalaan ay tumutukoy sa pagkakahati-hating teritoryal at pulitikal ng Pilipinas. Binubuo ito ng mga lalawigan, lungsod, munisipalidad at mga barangay.
 • 3. OSa pamamagitan ng pamahalaang lokal, madaling naipaparating ng mga mamamayan ang kanilang mga naisin, adhikain at mga karaingan sa mga kinauukulan.
 • 4. OAng pamahalaang lokal din ang nagsisilbing ahensiya ng pamahalaang pambansa sa pagpapatupad ng mga tuntunin at kautusan sa pamayanan.
 • 5. OSa ilalim ng sentralisadong pamahalaan, ang mga lokal na pamahalaan ay nilikha lamang ng pambansang pamahalaan o Kongreso.
 • 6. Ang isang bansang hindi sentralisado, ang mga lokal na pamahalaan ay nakararanas ng higit na kalayaan o awtonomiya. Ang kanilang kapangyarihan ay nagmumula sa sa charter ng Konstitusyon at hindi sa pambansang pamahalaan o Kongreso.
 • 7. Mga Lokal na Pamahalaan sa Pilipinas
 • 8. OAng pamahalaang lokal ng Pilipinas ay binubuo ng mga lalawigan, lungsod, munisipalidad at mga barangay. Ang tiyak na pagkakahati- hati ng mga gawain at kapangyarihan ng bawat isa ay nakasaad sa mga probisyon ng Batas Republika Blg. 7160 na kilala sa tawag na Local Government Code of 1991. Umiral ito noong Enero 1, 1992.
 • 10. Kapalit ng kapangyarihang mayroon ang lokal na pamahalaan, sila ay inaasahang makakagawa ng mga paraan upang matiyak ang mga sumusunod:
 • 11. OMapanatili at mapagyaman ang kultura ng bansa; OMapangalagaan ang kalusugan at kaligtasan ng mga mamamayan; OMapangalagaan ang mga karapatan ng mga tao na makapanirahan sa isang lugar na may balanseng ekolohiya;
 • 12. OMalinang ang kakayahan ng mga nasasakupan sa larangan ng agham at teknolohiya; OPataasin ang moral ng publiko; OPatatagin ang kabuhayan ng mga mamamayan;
 • 13. OTingnan nang may pagkakapantay- pantay ang lahat; OLumikha at magkaloob ng matatag na hanapbuhay; at OPanatilihin ang katahimikan, kaayusan at katiwasayan sa nasasakupan Ang mga ito ay nasa ilalim ng tinatawag na General Welfare Clause.
 • 14. Kapangyarihan ng Pamahalaang Lokal sa Paglikha ng mga Pagkukunan ng Pondo
 • 15. OItinatadhana ng mga batas na ang mga pamahalaang lokal ay may kapangyarihang lumikha ng mga paraan upang makalikom ng salapi na ipangtutustos sa lahat ng mga pangangailangan ng mga mamamayan.
 • 16. OItinatagubilin din ng mga batas na ang mga pamamaraan ng pamahalaang lokal sa paglikom ng badyet ay dapat naaayon sa mga tagubilin ng Kongreso.
 • 17. Ang mga sumusunod na probisyon ay nangangasiwa sa sistema ng pagbubuwis at ng iba pang paraan na ginagawa ng pamahalaang lokal sa paglikom ng pondo:
 • 18. OAng pagbubuwis ay makatarungan at naaayon sa kakayahan ng mga tao; OAng mga nakokolektang buwis ay dapat lang na magamit sa kapakanan ng mga mamamayan;
 • 19. OAng pagbubuwis ay hindi nagmamalabis ng nakapang- aapi; at OAng pagbubuwis ay naaayon sa batas, sa pampublikong polisiya, at sa pambansang pamantayang pang-ekonomiya.
 • 20. Laang Pondo ng Pambansang Pamahalaan sa Lokal na Pamahalaan OLalawigan- dalawampu’t tatlong bahagdan (23%) OLungsod- dalawampu’t tatlong bahagdan (23%) OMunisipalidad- tatlumpu’t-apat na bahagdan (34%) OBarangay- dalawampung bahagdan (20%)
 • 21. Isinasaalang-alang din sa pagbibigay ng badyet ng pamahalaang pambansa sa mga pamahalaang lokal ang mga sumusunod:
 • 22. OPopulasyon- limampung bahagdan (50%) OSukat na nasasakupan- dalawampu’t limang bahagdan (25%) OPatas na pamamahagi- dalawampu’t limang bahagdan (25%)
 • 23. Mga Pinuno ng Pamahalaang Lokal OItinatadhana ng batas na ang sinumang nagnanais na manungkulan sa lokal na pamahalaan ay dapat magtaglay ng mga sumusunod na kuwalipikasyon:
 • 24. OA. Siya ay dapat na lehitimong mamamayan ng Pilipinas; ORehistradong botante sa barangay, munisipalidad, lungsod o lalawigan kung saan siya nais kumandidato; OMay isang taon na nakapaninirahan sa lugar kung saan niya ninanais kumandidato bag dumating ang araw ng halalan; at ONakakabasa at nakasusulat ng Filipino o sa iba pang wika ng Pilipinas.
 • 25. OAng mga kandidato s mga posisyong gobernador, bise- gobernador, kasapi ng sangguniang panlalawigan, alkalde, bise-alkalde at kasapi ng sangguniang panlungsod ng mga prominenteng urbanisadong lungsod ay dapat na 23 na taong gulang sa araw ng halalan.
 • 26. OAng mga kandidato sa pagka- alkalde, bise-alkalde ng mga tinatawag na independent component cities/ muncipalities ay dapat na 21 taong gulang sa araw ng halalan.
 • 27. OAng mga kandidato sa pagka punong-barangay o kasapi ng sangguniang barangay ay dapat na 18 taong gulang sa araw ng halalan.
 • 28. OAng termino ng panunungkulan ng mga halal na opisyal ay tatlong taon. Walang sinumang halal na opisyal ang dapat manungkulan nang higit pa sa tatlong sunod-sunod na termino sa parehong tungkulin.
 • 29. OAng panunungkulan naman ng mga opisyal ng barangay at ng mga kasapi ng sangguniang barnagay ay tatlong taon at nagsisimula pagkatapos ng regular na halalan ng mga barangay tuwing ikalawang lunes ng Mayo.
 • 30. Batasan ng Lokal na Pamahalaan
 • 31. OAng kapangyarihang gumawa ng batas para sa mga nasasakupan ay pangunahing tungkulin ng Sangguniang Panlalawigan para sa mga lalawigan, ng Sangguniang Panlungsod para sa mga lungsod, Sangguniang Bayan para sa mga munisipalidad, at ng Sangguniang Barangay para sa mga barangay.
 • 32. OAng bise-gobernador ay ang pinuno ng Sangguniang Panlalawigan; ang bise-alkalde naman ay ang pinuno ng Sangguniang Panlungsod at Sangguniang Bayan; at ang punong barangay naman ay ang pinuno ng Sangguniang Barangay.
 • 33. OAng pinuno ay bumoboto lamang kapag may nagaganap na tie sa halalang ginaganap sa sesyon hinggil sa mga nakahaing isyu o sa pagpapatibay ng isang panukalang-batas o ordinansa.
 • 34. OKung sa mga pagkakataong walang kakayahan ang bise-gobernador, bise- alkalde at punong barangay na pangunahan at pamunuan ang sanggunian, ang mga kasapi ng sanggunian ay pinapayagang maghalal ng bagong pinuno na magmumula sa kanilang hanay. Dapat nga lamang na idaos ang pamimili sa pamamaagitan ng halalan sa isang pulong na quorum.