Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ddo2 David Stevens Mict Digitaldividend Stevensx

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Ddo2 David Stevens Mict Digitaldividend Stevensx

 1. 1. Digital Dividend in a Divided Country - Division of powers in Belgium and consequences for the Digital Dividend Debate David STEVENS ICRI – K.U.Leuven - IBBT October 2008 Katholieke Universiteit Leuven
 2. 2. About Belgium...
 3. 3. ...its division of powers... 1. 1830 – 1990: cultural vs. technical aspects •°Belgium: constitution: February 7th, 1831 • december 24th,1970: “cultuurgemeenschappen” • act July 21st, 1971: “radio-omroep en televisie” • act august 8th, 1980 2. 1990 – 1991: technical aspects follow cultural ones Constitutional court: january 25th, 1990 & february 7th, 1991: radio and television “as a whole”... BUT: policing the ether = federal 3. 1991 – 2004: What’s in a name? • in pursuit of a definition of broadcasting HOWEVER: convergence (networks, services, equipment, ...)
 4. 4. ...and its constit. court (132/2004) • B.10.1. De radio-omroep, die de televisie omvat, kan van de andere vormen van telecommunicatie worden onderscheiden doordat een radio-omroepprogramma openbare informatie verspreidt en vanuit het oogpunt van degene die uitzendt, bestemd is voor het publiek in het algemeen of voor een deel ervan en geen vertrouwelijk karakter heeft. Diensten die geïndividualiseerde en door een vorm van vertrouwelijkheid gekenmerkte informatie leveren, vallen daarentegen niet onder de radio-omroep en behoren tot de bevoegdheid van de federale wetgever. • B.10.2. Doorslaggevend voor radio-omroep en televisie is het ter beschikking stellen van openbare informatie voor het publiek in het algemeen. In een evolutieve interpretatie van het omroepbegrip omvat dit ook het uitzenden op individueel verzoek. Omroepactiviteiten verliezen niet hun aard omdat met de evolutie van de techniek aan de kijker of luisteraar een ruimere mogelijkheid van eigen keuze wordt geboden.
 5. 5. “And now, the end is near”... (?) 4. Arbitragehof 132/2004, 155/2004, ... “B.6.2. In de regel houdt de afwezigheid van samenwerking in een aangelegenheid waarvoor de bijzondere wetgever daartoe niet in een verplichting voorziet, geen schending in van de bevoegdheidsregels. Te dezen zijn evenwel de bevoegdheden van de federale Staat en de gemeenschappen inzake de elektronische communicatie-infrastructuur, ten gevolge van de technologische evolutie, dermate verweven geworden dat ze niet meer dan in onderlinge samenwerking kunnen worden uitgeoefend. Daaruit volgt dat de wetgever, door eenzijdig de bevoegdheid van de regulator van de telecommunicatie te regelen, het evenredigheidsbeginsel heeft geschonden dat eigen is aan elke bevoegdheidsuitoefening.” collaboration!
 6. 6. Division of powers - telecom Act July 13th, 2005 on electronic communications
 7. 7. Division of powers - media Conseil supérieur de l’audiovisuel Decreten betreffende de radio- Décret sur la radiodiffusion Dekret über den Rundfunk und die omroep en de televisie (February 27th, 2003) Kinovorstellungen (June 27th, 2005) (March 4th, 2005) Wet van 30 maart 1995 betreffende de elektronische- communicatienetwerken en -diensten en de uitoefening van omroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad
 8. 8. Division of powers – collaboration 17 november 2006: Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige (!) Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het wederzijds consulteren bij het opstellen van regelgeving inzake elektronische communicatienetwerken, het uitwisselen van informatie en de uitoefening van de bevoegdheden met betrekking tot elektronische communicatienetwerken door de regulerende instanties bevoegd voor telecommunicatie of radio-omroep en televisie • scope: • drafting legislation • decisions of regulators • who? : CRC and IMCTR • how? : ‘fixed’ procedure
 9. 9. 14 days : s NRA2 tionasure ep e Exc al m eeks) on w Comments NRAs visiax. 2 NRA3 pro (m NRA4 Draft decision NRA1 Adapted draft decision NRA1 CRC: •4+2+2+1 7 days • legal person NRA2 • decision by consensus NRA3 • procedural rules • appeal: court of appeal BXL NRA4 • after d30: contra proposals 75 days Draft decision NRA1 IMCTR: • relevant ministers • consultations on legislation Implementation: • decision by consensus NRA1
 10. 10. Impact – Vlaanderen Art. 136 Broadcasting decree (March 4th, 2005): October 2007 “Gelet op de twee beslissingen van de Vlaamse Regering m.b.t. de digitale ether heeft Vlaanderen dan ook principieel de intentie om het totale frequentiespectrum dat resulteert uit de RRC06-onderhandelingen zo snel mogelijk te gebruiken voor omroeptoepassingen zoals bijvoorbeeld DVB-T, DVB-H, T-DAB, T-DMB en HDTV. Het digitaal dividend zal dus in Vlaanderen worden ingezet voor bijkomende omroeptoepassingen.” Beleidsbrief 2008, p 69, te consulteren op http://docs.vlaanderen.be/portaal/beleidsbrieven2007- 2008/bourgeois/beleidsbrief_media_bourgeois.pdf
 11. 11. Impact – Communauté francaise June 27th, 2008 Le CSA français a publié sa contribution à consultation publique sur le dividende numérique lancée en avril par la Commission du dividende numérique et le Comité stratégique pour le numérique. Le Conseil y insiste sur la nécessité de réserver des fréquences pour l’extension de la couverture de la télévision numérique terrestre qui est une priorité, pour le développement des nouveaux services tels que la télévision en haute définition ou la télévision mobile personnelle et pour l’introduction de la radio numérique qui doit s’effectuer dans des conditions techniques optimales. www.csa.fr/actualite/dossiers/dossiers_detail.php?id=126508
 12. 12. Impact – federale overheid • Raad van State: G/A 186.589 (January 28th 2008) BIPT requests annulment of Flemish decree decree of the Flemish government of October 12th, 2007 (published November 6th, 2007) which establishes the frequency plan for digital terrestrial radio and television broadcasting. In general, this decree assigns frequency channels to specific geographical areas in Flanders. • For the rest: “radio silence”...
 13. 13. 14 dagen : Summary e ringegele ond aatr ) n NRA2 Uitzge mweken Commentaren NRAs opi 2 orl(max. NRA3 vo NRA4 Ontwerpbeslissing Aangepaste NRA1 ontwerpbeslissing NRA1 CRC: •4+2+2+1 7 dagen • rechtspersoonlijkheid NRA2 • beslissing bij consensus supérieur Conseil de l’audiovisuel NRA3 • huishoudelijk reglement • beroep: Hof van beroep BXL NRA4 Decreten betreffende de radio- • vanaf d30: tegenvoorstellen radiodiffusion omroep en de televisie Décret sur la Dekret über den Rundfunk und die (February 27th, 2003) Kinovorstellungen (June 27th, 2005) (March 4th, 2005) 75 dagen Ontwerpbeslissing Act July 13th, 2005 on NRA1 IMCTR: electronic communications • bevoegde van 30 maart 1995 betreffende de elektronische- Wet ministers • consultaties over regelgeving uitoefening van communicatienetwerken en -diensten en de Uitvoering: NRA1 • beslissing bij consensusgebied Brussel-Hoofdstad omroepactiviteiten in het tweetalig
 14. 14. References STEVENS, David, UYTTENDAELE, Caroline & VALCKE, Peggy (i.s.m. QUECK, Robert) "De implementatie van de communicatierichtlijnen in België: kwintet of kakofonie?", Computerrecht 2003/1, 44-61. STEVENS, David, "De bevoegdheidverdeling in de elektronische communicatie: van uit de hand gelopen schietincident tot nucleaire ramp?", noot bij Arbitragehof nr. 132/2004 en nr. 155/2004, Auteurs en Media 2005/2, 159 - 166. STEVENS, David en VALCKE, Peggy, "Verplichte samenwerking in de elektronische-communicatiesector: wat baten kaars en bril...", noot bij Arbitragehof, 8 november 2006, nr. 163/2006, T.B.H. 2007, afl. 3, 227 - 232.

  Soyez le premier à commenter

  Identifiez-vous pour voir les commentaires

Vues

Nombre de vues

513

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

2

Actions

Téléchargements

3

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×