Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Význam a využitie kongregačnýchVýznam a využitie kongregačných
písomností Bratislavskej stolicepísomností Bratislavskej st...
Kongregačné písomnostiKongregačné písomnosti
Štátny archív v Bratislave, fond Bratislavská župa I.
 verejná správa stolic...
Význam a hodnota kongregačných písomnostíVýznam a hodnota kongregačných písomností
Významné postavenie Bratislavskej stoli...
Digitalizácia kongregačných spisovDigitalizácia kongregačných spisov
 Viac ako 180. 000 záberov
 1664 – 1795
Obsahujú pí...
Prístroj na vyťahovanie
pňov (1771)
Nákresy ochranných
hrádzí (1783)
Zobrazenie
devalvovaných
mincí (1732)
Náčrt prístroja...
Politické dejiny
Oznámenie o úmrtí Márie Terézie
a nástup na trón Jozefa II. (1781)
Hraničné spory medzi panstvami
Devín a...
Hospodárske dejiny
Prístup rakúskych klobúčnikov
na uhorské trhy (1722)
Cechové artikuly kožušníkov zo Šamorína
Mlynský po...
Zabezpečenie prepravy
vojakov do vojenského tábora
v Kittsee (1770)
Vojenské dejiny
Prípis na pridelenie povozov
na prepra...
Pôdorys a priečelie novozriadenej
kaplánky v Petržalke (1788)
Správa o púti obyvateľov
z Rakúska do Marianky
(1788)
Cirkev...
Zbierka pre pohorelcov
v Rakúsku a Bavorsku (1779)
Sociálne dejiny
Magistrát Viedne žiada
informácie o pohľadávkach
sirôt ...
Dejiny školstva a zdravotníctva
Udelenie privilégií pre
novozriadenú chirurgickú
akadémiu vo Viedni (1786)
Oznámenie o výc...
Ďakujem Vám za pozornosť
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Bedeutung, Anwendung und Benutzerfreundlichkeit der Kongregationsdokumente der Pressburger Gespanschaft / Význam a využitie kongregačných písomností Bratislavskej stolice

691 vues

Publié le

Final conference Project Memory Without Borders, 13th and 14th of May 2014 (Castle Bratislava & Austrian State Archives), http://crossborderarchives.eu: Presentation Mária Zacherová

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Bedeutung, Anwendung und Benutzerfreundlichkeit der Kongregationsdokumente der Pressburger Gespanschaft / Význam a využitie kongregačných písomností Bratislavskej stolice

 1. 1. Význam a využitie kongregačnýchVýznam a využitie kongregačných písomností Bratislavskej stolicepísomností Bratislavskej stolice Štátny archív v Bratislave Mária Zacharová Záverečná konferencia projektu „Pamäť bez hraníc“ - 13.-14.5.2014
 2. 2. Kongregačné písomnostiKongregačné písomnosti Štátny archív v Bratislave, fond Bratislavská župa I.  verejná správa stolice (zhromaždenia stoličnej šľachty) Medzi kongregačné písomnosti patria: - Kongregačné protokoly (1579-1848) - Kongregačné spisy (1664-1849) - Úradné knihy (rozhodnutia kongregácií, nariadenia a prípisy vyšších vrchností) - Pomocné knihy (elenchy, indexy) - Súpisy obyvateľov (1777-1829) Súpisy Židov (1770,1793,1848) a Cigánov (1773,1782) - Vyúčtovanie župnej nemocnice v Trnave (1830-1833) Súpis Židov z roku 1848 Najstarší kongregačný protokol
 3. 3. Význam a hodnota kongregačných písomnostíVýznam a hodnota kongregačných písomností Významné postavenie Bratislavskej stolice: - popredné postavenie medzi ostatnými stolicami Uhorska - geografické postavenie (na hranici s dnešným Rakúskom a Maďarskom) - odrazom dejín celého Uhorska v novovekých dejinách Podpisy predstaviteľov župy Župné pečatidlo Korabinszkého mapa Bratislavskej stolice
 4. 4. Digitalizácia kongregačných spisovDigitalizácia kongregačných spisov  Viac ako 180. 000 záberov  1664 – 1795 Obsahujú písomnosti od: - nadriadených osôb a úradov (panovník, Uhorská komora) - rovnocenných úradov (susedné župy, cirkevné inštitúcie) - podriadených úradov a osôb (obce, súkromné osoby) - vlastné písomnosti (štatúty, úpravy, výkazy, koncepty) Najstarší spis z roku 1664
 5. 5. Prístroj na vyťahovanie pňov (1771) Nákresy ochranných hrádzí (1783) Zobrazenie devalvovaných mincí (1732) Náčrt prístroja na kosenie rastlín pod vodou (1772) - Materiál najmä spisový (latinčina, maďarčina, nemčina, slovenčina) - Prílohy k spisom - mapy, plány, nákresy, brožúrky a iné Náčrt regulácie Rusovského ramena Dunaja (1771)
 6. 6. Politické dejiny Oznámenie o úmrtí Márie Terézie a nástup na trón Jozefa II. (1781) Hraničné spory medzi panstvami Devín a Hainburg (1784) Mierová zmluva s Tureckom (1739 -1741) Plán hraničného ostrova Ostrovec (1778)
 7. 7. Hospodárske dejiny Prístup rakúskych klobúčnikov na uhorské trhy (1722) Cechové artikuly kožušníkov zo Šamorína Mlynský poriadok Márie Terézie (1755) Výber mýta v Dürnkrute (1783) Nariadenie o zamedzení pašovania dobytka do Rakúska (1747) Správa o dovoze vína z Rakúska (1740)
 8. 8. Zabezpečenie prepravy vojakov do vojenského tábora v Kittsee (1770) Vojenské dejiny Prípis na pridelenie povozov na prepravu zbraní z viedenských skladov (1739) Spis o príčinách vojny medzi Pruskom a Rakúskom (1757)
 9. 9. Pôdorys a priečelie novozriadenej kaplánky v Petržalke (1788) Správa o púti obyvateľov z Rakúska do Marianky (1788) Cirkevné dejiny Zoznam ukradnutých predmetov z kostola v obci Petronell v Rakúsku (1761)
 10. 10. Zbierka pre pohorelcov v Rakúsku a Bavorsku (1779) Sociálne dejiny Magistrát Viedne žiada informácie o pohľadávkach sirôt po Ž. Lebitsiacsovi voči devínskej továrni (1794) Spolupráca s rakúskymi úradmi pri potieraní tulákov (1753)
 11. 11. Dejiny školstva a zdravotníctva Udelenie privilégií pre novozriadenú chirurgickú akadémiu vo Viedni (1786) Oznámenie o výchove dievčat za guvernantky v kolégiu sv. Hypolita v Rakúsku (1785) Opatrenia proti šíreniu moru (1710) Brožúrka o predchádzaní epidemiám po povodniach (1784)
 12. 12. Ďakujem Vám za pozornosť

×