Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Catalunya Central. Atenció a la salut mental integrada entre nivells

396 vues

Publié le

La falta de consens entre els àmbits assistencials Atenció Primària i Salut Mental en les
malalties més prevalents requereix la implantació d’un procés de millora en la coordinació.

Publié dans : Santé & Médecine
  • Soyez le premier à commenter

Catalunya Central. Atenció a la salut mental integrada entre nivells

  1. 1. Un any de Pla de salut, un esforç col·lectiu 30 de novembre – 1 de desembre 2012 Atenció a la Salut mental integrada entre nivells Autors: Joan Ribas Sabaté, director Salut Mental Adults del Consorci Sanitari de l’ Anoia Mar Casanovas Marfà, farmacèutica del SAP Anoia de l’Institut Català de la Salut i Grup de treball Guia de depressió a l’AnoiaIntroduccióLa falta de consens entre els àmbits assistencials Atenció Primària i Salut Mental en lesmalalties més prevalents requereix la implantació d’un procés de millora.ObjectiusMillorar la coordinació Salut Mental (SM) i Atenció Primària (AP).Material i mètodesAny 2009 Seguint les recomanacions del pla director de SM es crea el programa SEMÀFOR (Criteris diagnòstics per la derivació a SM)Any 2010 S’implementa el programa Semàfor. Es crea un grup de treball multidisciplinar d’AP i SMAny 2011 Incorporació de la recepta electrònica a SM Acord entre àmbits assistencials: la prescripció, revisió i seguiment dels pacients amb patologia mental. Es redacta una guia de la depressió a l’Anoia consensuada entre els equipsAny 2012 Implementació de la Guia de la depressió a l’AnoiaResultats Nombre de Primeres visites Tipus de prescripció CSMA 800 600 Recepta 400 electrònica 85% Altres 200 15% 0 2009 2010 2011Incorporació dels professionals del CSMA (psiquiatres, psicòlegs) a l’AP: mitjana de 7hores setmanals a cada ABSConclusions impacte en els objectius del Pla de salut• Millora de l’adequació de les derivacions a SM amb la conseqüent disminució del tempsd’espera per primera visita al centre de SM, en cas de patologia mental greu.• Alta satisfacció dels professionals implicats. Cooperació en sessions clíniques realitzadespels psiquiatres.• Augmenta la seguretat del pacient en relació a la prescripció. La despesa en farmàcia ésassumida per la unitat productiva que fa el seguiment clínic, disminueix la prescripcióinduïda de SM.• Aquesta experiència ens serà d’utilitat a l’hora d’elaborar la ruta assistencial.Organitza:

×