Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Mètodes de disseny polítiques públiques(20)

Plus de Ismael Peña-López(20)

Publicité

Mètodes de disseny polítiques públiques

 1. Mètodes de disseny de polítiques públiques POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES Mètodes de disseny de polítiques públiques Bloc 2. Disseny, implementació i avaluació de polítiques publiques 2.1 Disseny de polítiques públiques Ismael Peña-López Barcelona, 23 de novembre de 2022 1
 2. La presa de decisions públiques POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 2
 3. Del desenvolupament a la governança POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 3 Desenvolupament socioeconòmic
 4. Del desenvolupament a la governança POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 4 Desenvolupament socioeconòmic Recursos individuals
 5. Del desenvolupament a la governança POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 5 Desenvolupament socioeconòmic Recursos individuals Elecció objectiva
 6. Del desenvolupament a la governança POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 6 Canvi en els valors
 7. Del desenvolupament a la governança POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 7 Canvi en els valors Valors emancipadors
 8. Del desenvolupament a la governança POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 8 Canvi en els valors Valors emancipadors Elecció subjectiva
 9. Del desenvolupament a la governança POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 9 Canvi en els valors Valors emancipadors Elecció subjectiva Desenvolupament socioeconòmic Recursos individuals Elecció objectiva
 10. Del desenvolupament a la governança POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 10 Democratització
 11. Del desenvolupament a la governança POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 11 Democratització Llibertats i drets
 12. Del desenvolupament a la governança POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 12 Democratització Llibertats i drets Elecció efectiva
 13. Del desenvolupament a la governança POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 13 Desenvolupament socioeconòmic Recursos individuals Elecció objectiva Canvi en els valors Valors emancipadors Elecció subjectiva Democratització Llibertats i drets Elecció efectiva
 14. Del desenvolupament a la governança POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 14 Desenvolupament socioeconòmic Recursos individuals Elecció objectiva Canvi en els valors Valors emancipadors Elecció subjectiva Democratització Llibertats i drets Elecció efectiva Llibertat manca de limitacions per pensar o fer el que hom vol Empoderament capacitat per fer-ho Governança canviar el sistema (no només actuar-hi)
 15. Decidir... POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 15 Diagnosi
 16. Decidir... POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 16 Deliberació
 17. Decidir... POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 17 Negociació
 18. Decidir... POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 18 Execució
 19. Decidir... POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 19 Avaluació
 20. Decidir POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 20 Diagnosi Deliberació Negociació Execució Avaluació
 21. La diagnosi POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 21
 22. La diagnosi • Aleatòria • Política • Iniciatives especialistes • Iniciativa popular POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 22
 23. Anomenar i emmarcar Per cada opció • Quina és la qüestió • Què s’hi pot fer • Quins desavantatges hi ha • Quin nom li posem POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 23
 24. Els actors • Identitat • Institucionalitzats, representats • Relacions • Mida • Tendència • Espais • Instruments POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 24
 25. Actors formals, actors informals POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 25 Agenda pública
 26. Actors formals, actors informals POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 26 Agenda pública Agenda latent
 27. Actors formals, actors informals POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 27 Agenda pública Agenda latent Participació informal
 28. Actors formals, actors informals POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 28 Poder de prescripció
 29. Actors formals, actors informals POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 29 Poder de prescripció Tendències Massa crítica
 30. Actors formals, actors informals POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 30 Poder de prescripció Tendències Massa crítica Mapa d’actors
 31. Actors formals, actors informals POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 31 Poder de prescripció Tendències Massa crítica Mapa d’actors Agenda pública Agenda latent Participació informal
 32. Actors formals, actors informals POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 32 Anàlisi de la percepció
 33. Actors formals, actors informals POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 33 Anàlisi de la percepció Anàlisi en temps real
 34. Actors formals, actors informals POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 34 Anàlisi de la percepció Anàlisi en temps real Anàlisi ubiqua
 35. Actors formals, actors informals POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 35 Agenda pública Agenda latent Participació informal Poder de prescripció Tendències Massa crítica Mapa d’actors Anàlisi de la percepció Anàlisi en temps real Anàlisi ubiqua
 36. Taller 1. Mapa d’actors I: visions Cartografiar els diferents perfils de ciutadà afectats per una qüestió i els respectius posicionaments: • Llistar els actors • Tipificar el seu perfil • Establir relacions entre actors • Descriure les seves aproximacions a la qüestió • Anomenar el seu problema POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 36
 37. Mapa d’actors: visions POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 37 Actor Actor Actor Actor Actor Qui és? Què li passa? Què fa? NOM DEL PROBLEMA Qui és? Què li passa? Què fa? NOM DEL PROBLEMA Qui és? Què li passa? Què fa? NOM DEL PROBLEMA Qui és? Què li passa? Què fa? NOM DEL PROBLEMA Qui és? Què li passa? Què fa? NOM DEL PROBLEMA Quina relació tenen?
 38. Disseny, impactes, resultats POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 38
 39. El disseny • Informar • Regular • Finançar • Organitzar POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 39
 40. Els impactes • Canvis en la visió del món • Finestra d’Overton • Canvis en comportaments • Canvis en les regles de joc • Significats • Normes (socials) • Relacions de poder POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 40
 41. Els resultats • Canvis materials • Comportaments mesurables • Increments o decrements de factors • Canvis de tendència • Canvis normatius (legals) POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 41
 42. La Teoria del Canvi POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 42 Blasco, J. (2009). Avaluació del disseny. Guia pràctica 3. Col·lecció Ivàlua de guies pràctiques sobre avaluació de polítiques públiques. Barcelona: Ivàlua Problema (necessitats) Recursos (inputs) Activitats (processos) Productes Resultats (outputs) Impactes (outcomes) Raó de la intervenció Ex. mortalitat infantil per malalties que es poden prevenir El que es necessita Ex. metges, vacunes, vehicles, finançament El que la intervenció fa Ex. campanya de vacunacions anuals Els productes de les activiats de la intervenció Ex. nombre de nens vacunats Beneficis de curta, mitjana o llarga durada Ex. reducció de la mortalitat infantil Hipòtesi: cal intervenir i assignar-hi recursos Hipòtesi: els productes o resultats tenen els impactes previstos Hipòtesi: els recursos són suficients per les activitats Hipòtesi: les activitats són adequades i poden generar resultats
 43. Taller 2. Teoria del canvi I: impactes, resultats • Identificar els impactes que perseguim • Relacionar els impactes amb els resultats POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 43
 44. Teoria del canvi: impactes, resultats POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 44 Resultats Impactes Resultat Impacte Impacte Impacte Resultat Resultat
 45. Disseny, deliberació, negociació, participació POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 45
 46. La deliberació • Mapejar actors i/o problemes ocults • Obtenir informació per la diagnosi i disseny • Sensibilitzar sobre el problema • Identificar quins valors estan en joc • Obtenir o mesurar el suport públic • Prevenir el conflicte POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 46
 47. La negociació • Opcions vs. valors • Punt de partida vs. punt d’arribada • Allò irrenunciable i valor negocial • Finestra d’Overton • Eficiència de Pareto • Vel de la ignoràcia de Rawls POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 47
 48. La participació ciutadana (I) • Identificació de la qüestió • Objectius • Recursos i compromisos • El grup motor • Grup objectiu i mapa d’actors • Instrument de participació POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 48
 49. La participació ciutadana (II) • Planificació • Informació i comunicació • Accions • Resultats • Retorn a participants i ciutadania • Avaluació i seguiment POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 49
 50. La participació ciutadana (III) POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 50 Diagnosi Implementació Avaluació Disseny Marc referència Normes, límits Compromís polític Grup promotor Mapa d’actors Resultats Impactes Objectius Instruments Informació Comunicació
 51. La participació ciutadana (IV) POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 51 Instruments de participació ciutadana Infraestructures Actors i espais de participació informal i no-formal Gestió del Coneixement Transformació de l’Administració Diagnosi Implemen- tació Avaluació Disseny
 52. L’experiència de la participació POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 52 Identitat
 53. L’experiència de la participació POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 53 Identitat Interessos
 54. L’experiència de la participació POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 54 Identitat Interessos Adscripció
 55. L’experiència de la participació POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 55 Autoritat
 56. L’experiència de la participació POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 56 Autoritat Poder(s)
 57. L’experiència de la participació POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 57 Autoritat Poder(s) Representació
 58. L’experiència de la participació POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 58 Autoritat Poder(s) Representació Identitat Agenda latent Adscripció
 59. L’experiència de la participació POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 59 Transaccions
 60. L’experiència de la participació POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 60 Transaccions Traçabilitat
 61. L’experiència de la participació POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 61 Transaccions Traçabilitat Transparència
 62. L’experiència de la participació POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 62 Identitat Interessos Adscripció Autoritat Poder(s) Representació Transaccions Traçabilitat Transparència
 63. Taller 3. Mapa d’actors II: aportacions Cartografiar els diferents perfils de ciutadà afectats per una qüestió i les seves respectives propostes: • Llistar els actors • Explorar instruments per arribar-hi • Llistar el rang de possibles solucions aportades per cada tipus d’actor i el seu impacte esperat POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 63
 64. Mapa d’actors: aportacions POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 64 Actor Qui és? Què li passa? Què fa? NOM DEL PROBLEMA Proposta Altres actors? (externs?) Proposta Altres actors? (externs?) Proposta Altres actors? (externs?)
 65. Disseny i execució POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 65
 66. Els objectius (I) SMART • eSpecífics • Mesurables • Assolibles • Realistes • Temporalitzats POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 66
 67. Els objectius (II) • Generals o estratègics • Específics • Operatius POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 67
 68. Els indicadors (I) Impacte o de resultats Actuació o output Recursos o inputs Eficiència Entorn Percepció POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 68
 69. Els indicadors (II) Quins Qui Com Quant ens costen Legitimitat POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 69
 70. Les actuacions Productes/resultats esperats. Paper en la consecució dels objectius. Recursos. Fites i paquets de treball. Calendari. Lideratge i responsabilitats. POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 70
 71. Els recursos Persones Finançament Temps Recursos materials Capital social i polític Cost d’oportunitat POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 71
 72. Taller 4. Teoria del canvi II: activitats, productes • Programar actuacions polítiques (productes) • Relacionar actuacions amb resultats • Relacionar els impactes amb els resultats POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 72
 73. Teoria del canvi: activitats, productes POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 73 Resultats Impactes Resultat Impacte Impacte Impacte Activitat Recurs Recursos Activitats Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat
 74. Avaluació, transparència POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 74
 75. L’avaluació (I) Administrativa Ecològica Legal Política Tècnica Metodològica POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 75
 76. L’avaluació (II) Àmbits on dur a terme l’avaluació Possibles metodologies Objectiu de l’avaluació Espais i actors on fer la difusió Objectius del pla de difusió Revisió de la Teoria del Canvi POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 76
 77. El retiment de comptes i la transparència Sostenibilitat social Sostenibilitat econòmica Sostenibilitat mediambiental Integritat Traçabilitat i replicabilitat POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 77
 78. Govern Obert POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 78
 79. Transparència Participació Govern 2.0 Plens Comissions Polític Tècnic Pla estratègic participatiu El Govern Obert POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 79 Col·laboració Govern Obert Pressupostos participatius Blog Fitxa de política Documents Petjada legislativa Xarxes socials Executiu 2.0 Dades obertes Agenda Visualització de dades Pressupostos Explotació de dades Govern Obert Programari Xarxa d’Administracions obertes Blog Portal de Transparència Administració electrònica Ciutadà Entitats Col·laboració Cogestió
 80. El Govern Obert POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 80 META Govern Obert Comunicació Publicitat Avaluació Capacitació Foment de la demanda Formació intermediaris Infraestruct. Eines obertes Protocols oberts Interoperabilitat Tècnica Política Atenció al ciutadà Administració electrònica Participació Formal reactiva Sessions plenàries Comissions Formal proactiva Pressupostos participatius Plans de govern Escolta activa Blogs ciutadans Xarxes ciutadanes Col·laboració Explícita Institucions Espais ciutadans Partenariats Socials Públics Privats Xarxes (“humanes”) Instruments Tàcita Blogs de projectes Xarxes socials de projectes Plataformes Blogs de polítics Xarxes socials de polítics Espais institucionals Blogs de tècnics Xarxes socials de tècnics Organitzacions Transparència Arxiu Documents Dades obertes Quadre de comandament Pressupostos oberts Visualització de dades Petjada política Petjada legislativa
 81. ANNEX: plantilles pel treball en grups POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES Mètodes de disseny de polítiques públiques Bloc 2. Disseny, implementació i avaluació de polítiques publiques 2.1 Disseny de polítiques públiques GRUP: Barcelona, 26 de març de 2021 81
 82. Mapa d’actors: visions POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 82 Actor Actor Actor Actor Actor Qui és? Què li passa? Què fa? NOM DEL PROBLEMA Qui és? Què li passa? Què fa? NOM DEL PROBLEMA Qui és? Què li passa? Què fa? NOM DEL PROBLEMA Qui és? Què li passa? Què fa? NOM DEL PROBLEMA Qui és? Què li passa? Què fa? NOM DEL PROBLEMA Quina relació tenen?
 83. Teoria del canvi: impactes, resultats POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 83 Resultats Impactes Resultat Impacte Impacte Impacte Resultat Resultat
 84. Mapa d’actors: aportacions POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 84 Actor Qui és? Què li passa? Què fa? NOM DEL PROBLEMA Proposta Altres actors? (externs?) Proposta Altres actors? (externs?) Proposta Altres actors? (externs?)
 85. Teoria del canvi: activitats, productes POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 85 Resultats Impactes Resultat Impacte Impacte Impacte Activitat Recurs Recursos Activitats Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat
 86. POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ PÚBLIQUES 86 Per citar aquesta obra: Peña-López, I. (2022). Mètodes de disseny de polítiques públiques. Postgrau en Direcció i Gestió Públiques, 23 de novembre de 2022. Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya http://ictlogy.net/presentations/20221123_ismael_pena-lopez_-_metodes_disseny_politiques_publiques.pdf Per a contactar amb l'autor: http://contacte.ictlogy.net Tota la informació presentada en aquest document es troba sota una Llicència Creative Commons del tipus Reconeixement – No Comercial Per a més informació visiteu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/
Publicité