Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
™ UNIVERSITE PARIS 13 – ƴƧƱƪƴƭƶƷƬưƭƳ PARIS 13™ COLLEGE IdEF – ƮƳƯƯƪīƭƳ IdEF™ RECONNAISSANCE – ƧƱƧīƱƻƵƭƶƬ™ SECTION DROIT : ...
2y Une des plus importantes Universités Publiques Françaises pluridisciplinaires,membre de Sorbonne Paris Cité.y Elle comp...
3y Créé en 1995 le College IdEF a passé des conventions avec lUniversité Paris 13selon lesquelles il offre, en exclusivité...
4y Suite aux lois Ʊ.4093/2012 (ĭƪƮ222Ƨ’) et Ʊ.4111/2013 (ĭƪƮ18Ƨ’), lesdiplômes des facultés,¾ Droit¾ Sciences Economiques ...
5y Structure : Licence 1, 2, 3 et Master 1, 2.y Diplômes :¾ 1erdiplôme : « Licence » avec 3 années d’études. Avec le diplô...
6LICENCE 1èreANNEE – 1ʉȵɈɃɇ LICENCESemestre 1 ƪǍƾNjdžnjǎ 1Unité de savoir fondamentaux 1 - Ects : 12 ĬİNjĮIJLjljǀ İnjǗIJdžIJĮ 1(ƴLjıIJǔ...
7LICENCE 2èmeANNEE – 2ʉȵɈɃɇ LICENCESemestre 3 ƪǍƾNjdžnjǎ 3Unité de savoir fondamentaux 3 - Ects : 12 ĬİNjĮIJLjljǀ İnjǗIJdžIJĮ 1 (ƴLjıIJ...
8LICENCE 3èmeANNEE – 3ʉȵɈɃɇ LICENCESemestre 5 ƪǍƾNjdžnjǎ 5Unité de savoir fondamentaux 5 - Ects : 8 ĬİNjĮIJLjljǀ İnjǗIJdžIJĮ 1 (ƴLjıIJǔ...
9Mention Droit des affaires – Ⱦɲʏɸʑɽʐʆʍɻ ȵʅʋʉʌɿʃʉʑ ȴɿʃɲʀʉʐSemestre 1 ƪǍƾNjdžnjǎ 1UE1: Unité denseignements fondamentaux -Ects...
10y Structure : Licence 1, 2, 3 ljĮLj Master 1, 2.y Diplômes :¾ 1erdiplôme : « Licence » avec 3 années d’études. Le titre Eu...
11LICENCE DE SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTIONLICENCE ɃȻȾɃɁɃɀȻȾɏɁ ȵɅȻɇɈȸɀLICENCE 1èreANNEE – 1ʉȵɈɃɇ LICENCESemestre 1 ƪǍƾ...
12LICENCE 2èmeANNEE – 2ʉȵɈɃɇ LICENCESemestre 3 ƪǍƾNjdžnjǎ 3UE Economie 4 – Ects : 11 Ĭƪ ƳLjljǎnjǎNjǁĮ 4 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 11)Mi...
13LICENCE 3èmeANNEE – 3ʉȵɈɃɇ LICENCESemestre 5 ƪǍƾNjdžnjǎ 5UE parcours Economie 1 – Ects : 4 Ĭƪ ƳLjljǎnjǎNjǁĮ 1 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾį...
14MASTER 1 DE BANQUE – ASSURANCEMASTER 1 ɈɆȰɅȵȷȻȾɏɁ - ȰɇɌȰȿȻɇɈȻȾɏɁSpécialité Banque, Finance, Assurance – ȵɿɷɿʃʊʏɻʏɲ Ɉʌɲʋɸ...
15MASTER 2 DE BANQUE – ASSURANCEMASTER 2 ɈɆȰɅȵȷȻȾɏɁ - ȰɇɌȰȿȻɇɈȻȾɏɁSpécialité Banque, Finance, Assurance – ȵɿɷɿʃʊʏɻʏɲ Ɉʌɲʋɸ...
16PremièreinscriptionRéinscriptionDossier de pré-inscription à l’IdEF* 9Acte de Naissance de moins de 3 mois (original)plu...
17ƴǏǙIJdžİDŽDŽǏĮijǀƪȺĮnjİDŽDŽǏĮijǀƧǁIJdžıdž ȺǏǎİDŽDŽǏĮijǀǐ ıIJǎ IdEF* 9ƴLjıIJǎȺǎLjdžIJLjljǗ DŽİnjnjǀıİǔǐ ǗǒLj ȺĮNJĮLjǗIJİǏǎ IJǔnj 3NjdžnjǙnj (ȺǏǔIJǗIJǑȺǎ) ljĮLj IJ...
18ANNEXE 1 - ƴƧƵƧƵƷƬưƧ 1
19
20ANNEXE 2 - ƴƧƵƧƵƷƬưƧ 2
Brochure id ef
Brochure id ef
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Brochure id ef

187 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Brochure id ef

 1. 1. ™ UNIVERSITE PARIS 13 – ƴƧƱƪƴƭƶƷƬưƭƳ PARIS 13™ COLLEGE IdEF – ƮƳƯƯƪīƭƳ IdEF™ RECONNAISSANCE – ƧƱƧīƱƻƵƭƶƬ™ SECTION DROIT : PROGRAMMES DE FORMATION – ƷưƬưƧ ƱƳưƭƮƬƶ :ƴƵƳīƵƧưưƧƷƧ ƶƴƳƸƩƻƱ™ SECTION SCIENCES ECONOMIQUES & GESTION : PROGRAMMES DEFORMATION – ƷưƬưƧ ƳƭƮƳƱƳưƭƮƻƱ ƪƴƭƶƷƬưƻƱ & ƩƭƳƭƮƬƶƬƪƴƭƹƪƭƵƬƶƪƻƱ : ƴƵƳīƵƧưưƧƷƧ ƶƴƳƸƩƻƱ™ MODALITES D’INSCRIPTION – ƩƭƮƧƭƳƯƳīƬƷƭƮƧ ƪīīƵƧĭƬƶ™ ANNEXES 1 – ƴƧƵƧƵƷƬưƧ 1™ ANNEXES 2 – ƴƧƵƧƵƷƬưƧ 2SOMMAIRE - ƴƪƵƭƪƹƳưƪƱƧ
 2. 2. 2y Une des plus importantes Universités Publiques Françaises pluridisciplinaires,membre de Sorbonne Paris Cité.y Elle compte plus de 22.000 étudiants du premier au troisième cycle.y Elle est implantée dans la périphérie nord de Paris sur quatre campus.y Elle est mondialement réputée et reconnue.y Elle concilie un haut niveau scientifique avec les exigences d’un enseignementsupérieur ouvert à tous et le souci de débouchés professionnels.y ƠnjĮ ĮȺǗ IJĮ ıdžNjĮnjIJLjljǗIJİǏĮ ƩdžNjǗıLjĮ īĮNJNJLjljƾ ƴĮnjİȺLjıIJǀNjLjĮ ȺǎNJNJĮȺNJǙnjljĮIJİǑLJǘnjıİǔnj NjƿNJǎǐ IJdžǐ Sorbonne Paris Cité.y ĭLjNJǎǍİnjİǁ ȺİǏLjııǗIJİǏǎǑǐ ĮȺǗ 22.000 ijǎLjIJdžIJƿǐ ıİ ǗNJǎ IJǎ ijƾıNjĮ IJǔnjĮljĮįdžNjĮǕljǙnj ıȺǎǑįǙnj.y ƨǏǁıljİIJĮLj ıIJdžnj ǃǗǏİLjĮ ȺİǏLjijƿǏİLjĮ IJǎǑ ƴĮǏLjıLjǎǘ ljĮLj İǁnjĮLj İDŽljĮIJİıIJdžNjƿnjǎ ıİIJƿııİǏLjǐ ƴĮnjİȺLjıIJdžNjLjǎǑȺǗNJİLjǐ.y ƩLjİLJnjǙǐ ĮnjĮDŽnjǔǏLjıNjƿnjǎ ljĮLj İǑǏƿǔǐ DŽnjǔıIJǗ.y ƶǑnjįǑƾDžİLj IJǎ ǑǓdžNJǗ İȺǁȺİįǎ İȺLjıIJdžNjǎnjLjljǀǐ ljĮIJƾǏIJLjıdžǐ ljĮLj IJLjǐ ĮȺĮLjIJǀıİLjǐ NjLjĮǐĮnjǙIJĮIJdžǐ İljȺĮǁįİǑıdžǐ Njİ IJdžnj İȺĮDŽDŽİNJNjĮIJLjljǀ İǍİLjįǁljİǑıdž ıİ ǗNJǎǑǐ IJǎǑǐİȺĮDŽDŽİNJNjĮIJLjljǎǘǐ IJǎNjİǁǐ.UNIVERSITE PARIS 13ƴƧƱƪƴƭƶƷƬưƭƳ PARIS 13
 3. 3. 3y Créé en 1995 le College IdEF a passé des conventions avec lUniversité Paris 13selon lesquelles il offre, en exclusivité en Grèce, des enseignements de Droit etde Sciences Economique & de Gestion allant de la Licence jusqu’au Master 2.y Même statut que celui des étudiants de Paris 13.y Obtention des mêmes diplômes nationaux à la fin de chaque cycle (Licence,Master 1, Master 2) que ceux de Paris 13.y Les diplômes sont signés par le Président de l’Université Paris 13 ainsi que parle Recteur de l’Académie.y Education qui vise à la formation de professionnels et de cadres de haut niveau.y ƧȺǗ IJǎ 1995 IJǎ ƮǎNJNJƿDŽLjǎ IdEF ȺǏǎIJİǁnjİLj ıİ ıǑnjİǏDŽĮıǁĮ Njİ IJǎ ƴĮnjİȺLjıIJǀNjLjǎ Paris13 IJĮ ȺǏǎȺIJǑǒLjĮljƾ ljĮLj NjİIJĮȺIJǑǒLjĮljƾ ȺǏǎDŽǏƾNjNjĮIJĮ ıȺǎǑįǙnj IJǔnj IJNjdžNjƾIJǔnjƱǎNjLjljǙnj ƪȺLjıIJdžNjǙnj ljĮLj ǎLjljǎnjǎNjLjljǙnj ƪȺLjıIJdžNjǙnj & ƩLjǎǁljdžıdžǐ ıIJdžnj ƪNJNJƾįĮ.y ƢįLjĮ ijǎLjIJdžIJLjljǀ LjįLjǗIJdžIJĮ Njİ IJǎǑǐ ijǎLjIJdžIJƿǐ IJǎǑ Paris 13.y ƧȺǗljIJdžıdž IJǔnj Ljįǁǔnj ƪLJnjLjljǙnj īĮNJNJLjljǙnj ƴIJǑǒǁǔnj ljĮLj Master Njİ IJǎ ȺƿǏĮǐ IJǔnjıȺǎǑįǙnj.y ƷĮ ȺIJǑǒǁĮ İǁnjĮLj ǑȺǎDŽİDŽǏĮNjNjƿnjĮ ĮȺǗ IJǎnj ƴǏǗİįǏǎ IJǎǑ ƴĮnjİȺLjıIJdžNjǁǎǑ Paris 13ljĮLj ĮȺǗ IJǎnj ƴǏǘIJĮnjdž IJdžǐ ƧljĮįdžNjǁĮǐ.y ƪljȺĮǁįİǑıdž ȺǎǑ ĮȺǎıljǎȺİǁ ıIJdž įLjĮNjǗǏijǔıdž İȺĮDŽDŽİNJNjĮIJLjǙnj ljĮLj ıIJİNJİǒǙnjǑǓdžNJǎǘ İȺLjȺƿįǎǑ.COLLEGE IdEFƮƳƯƯƪīƭƳ IdEF
 4. 4. 4y Suite aux lois Ʊ.4093/2012 (ĭƪƮ222Ƨ’) et Ʊ.4111/2013 (ĭƪƮ18Ƨ’), lesdiplômes des facultés,¾ Droit¾ Sciences Economiques & Gestionqui sont délivrés par Paris 13 au sein de la convention avec l’IdEF ont la pleineEquivalence Professionnelle comparable à celle des Universités grecques deDroit et de Sciences Economiques & de Gestion correspondantes (cf. Annexes1).y D’après la loi Ʊ.4111/2013 (ĭƪƮ18Ƨ’) “pleine Equivalence Professionnelle”signifie «[…] qui puisse accéder en Grèce et à y exercer une activitééconomique en tant que salarié ou travailleur indépendant sous les mêmesconditions et termes que les détenteurs de titres comparables du systèmedéducation national grec […]» (cf. Annexes 1)y Le College IdEF est le premier College ayant obtenu la reconnaissance desdiplômes par le SAEP (Ministère de L’Éducation Grec) et le premier College àavoir des étudiants déjà inscrits aux Barreaux des Avocats Grecs. (cf. Annexes2)y ƶǘNjijǔnjĮ Njİ IJǎǑǐ ƱǗNjǎǑǐ Ʊ.4093/2012 (ĭƪƮ222Ƨ’) ljĮLj Ʊ.4111/2013(ĭƪƮ18Ƨ’), IJĮ ȺIJǑǒǁĮ IJǔnj ıǒǎNJǙnj,¾ ƱǎNjLjljǀǐ¾ ƳLjljǎnjǎNjǁĮǐ ljĮLj ƩLjǎǁljdžıdžǐȺǎǑ ĮȺǎnjƿNjǎnjIJĮLj ĮȺǗ IJǎ Paris 13 Njİ ijǎǁIJdžıdž ıIJǎ ƮǎNJNJƿDŽLjǎ ƭdEF, ƿǒǎǑnj ȺNJǀǏdžƪȺĮDŽDŽİNJNjĮIJLjljǀ ƭıǎįǑnjĮNjǁĮ ıİ ıǒƿıdž Njİ IJĮ ıǑDŽljǏǁıLjNjĮ ȺIJǑǒǁĮ IJǔnj ƪNJNJdžnjLjljǙnjƱǎNjLjljǙnj ƶǒǎNJǙnj ǀ IJǔnj ƶǒǎNJǙnj ƳLjljǎnjǎNjǁĮǐ ljĮLj ƩLjǎǁljdžıdžǐ (ǃNJ. ƴĮǏƾǏIJdžNjĮ 1).y ƶǘNjijǔnjĮ Njİ IJǎ Ʊ.4111/2013 (ĭƪƮ18Ƨ’) “ȺNJǀǏdžǐ ƪȺĮDŽDŽİNJNjĮIJLjljǀ ƭıǎįǑnjĮNjǁĮ”ıdžNjĮǁnjİLj «[…] njĮ ĮȺǎljIJǀıİLj ıIJdžnj ƪNJNJƾįĮ ȺǏǗıǃĮıdž ljĮLj njĮ ĮıljǀıİLjıǑDŽljİljǏLjNjƿnjdž ǎLjljǎnjǎNjLjljǀ įǏĮıIJdžǏLjǗIJdžIJĮ ǔǐ NjLjıLJǔIJǗǐ ǀ ĮǑIJǎĮȺĮıǒǎNJǎǘNjİnjǎǐ NjİIJLjǐ ǁįLjİǐ ȺǏǎǖȺǎLJƿıİLjǐ ljĮLj ǗǏǎǑǐ Njİ IJǎǑǐ ljĮIJǗǒǎǑǐ ıǑDŽljǏǁıLjNjǔnj IJǁIJNJǔnj IJǎǑdžNjİįĮȺǎǘ İljȺĮLjįİǑIJLjljǎǘ ıǑıIJǀNjĮIJǎǐ […]» (ǃNJ. ƴĮǏƾǏIJdžNjĮ 1).y Ʒǎ ƮǎNJNJƿDŽLjǎ IdEF İǁnjĮLj IJǎ ȺǏǙIJǎ ƮǎNJNJƿDŽLjǎ Njİ ĮnjĮDŽnjǙǏLjıdž ȺIJǑǒǁǔnj ĮȺǎ IJǎ ƶƧƪƴIJǎǑ ƸȺǎǑǏDŽİǁǎǑ ƴĮLjįİǁĮǐ ljĮLj IJǎ ȺǏǙIJǎ ƮǎNJNJƿDŽLjǎ ĮȺǗijǎLjIJǎLj IJǎǑ ǎȺǎǁǎǑ ƿǒǎǑnjǀįdž İDŽDŽǏĮijİǁ ıİ İNJNJdžnjLjljǎǘǐ ƩLjljdžDŽǎǏLjljǎǘǐ ƶǑNJNJǗDŽǎǑǐ. (ǃNJ. ƴĮǏƾǏIJdžNjĮ 2)RECONNAISSANCEƧƱƧīƱƻƵƭƶƬ
 5. 5. 5y Structure : Licence 1, 2, 3 et Master 1, 2.y Diplômes :¾ 1erdiplôme : « Licence » avec 3 années d’études. Avec le diplôme Licence, il y ala possibilité d’inscription pour le stage au Barreau des Avocats Chypriotes.Durée du stage 12 mois. Par la suite il est prévu l’inscription automatique auxBarreaux des Avocats Grecs en tant qu’Avocat Européen.¾ 2èmediplôme : « Master 1 » avec 4 années d’études. Avec le diplôme Master 1,il y a la possibilité de reconnaissance d’équivalence professionnelle par leConseil de Reconnaissance d’Équivalence Professionnelle (SAEP) du Ministère del’éducation Grec. Après réussite aux examens d’aptitude organisés par leBarreau des Avocats d’Athènes, inscription pour le stage dans un des BarreauxGrecs. Durée du stage 18 mois.¾ Diplôme : « Master 2 » avec 5 années d’études. Le titre de Master 2 qui a unedurée de 5 ans (300 ECTS) est mondialement reconnu et donne la possibilitéd’une inscription en Doctorat.y Professions: avocats, juges, procureurs, greffiers, huissiers de justice,notaires.y ƩǎNjǀ : Licence 1, 2, 3 ljĮLj Master 1, 2.y ƴIJǑǒǁĮ :¾ 1ǎȺIJǑǒǁǎ : «Licence» Njİ 3 ƿIJdž ıȺǎǑįǙnj. ưİ IJǎ ȺIJǑǒǁǎ Licence įǁnjİIJĮLj džįǑnjĮIJǗIJdžIJĮ İDŽDŽǏĮijǀǐ DŽLjĮ ƾıljdžıdž ıİ ƮǑȺǏLjĮljǗ ƩLjljdžDŽǎǏLjljǗ ƶǘNJNJǎDŽǎ. ƩLjƾǏljİLjĮƾıljdžıdžǐ 12 Njǀnjİǐ. ƶIJdž ıǑnjƿǒİLjĮ ȺǏǎǃNJƿȺİIJĮLj ĮǑIJǗNjĮIJdž İDŽDŽǏĮijǀ ıİ ƪNJNJdžnjLjljǗƩLjljdžDŽǎǏLjljǗ ƶǘNJNJǎDŽǎ Njİ IJdžnj LjįLjǗIJdžIJĮ IJǎǑ ƪǑǏǔȺĮǁǎǑ ƩLjljdžDŽǗǏǎǑ.¾ 2ǎƴIJǑǒǁǎ : «Master 1» Njİ 4 ƿIJdž ıȺǎǑįǙnj. ưİ IJǎ ȺIJǑǒǁǎ Master 1 įǁnjİIJĮLj džįǑnjĮIJǗIJdžIJĮ ĮnjĮDŽnjǙǏLjıdžǐ İȺĮDŽDŽİNJNjĮIJLjljǀǐ LjıǎįǑnjĮNjǁĮǐ ĮȺǗ IJǎ ƶǑNjǃǎǘNJLjǎƧnjĮDŽnjǙǏLjıdžǐ ƪȺĮDŽDŽİNJNjĮIJLjljǙnj ƴǏǎıǗnjIJǔnj (ƶƧƪƴ) IJǎǑ ƸȺǎǑǏDŽİǁǎǑ ƴĮLjįİǁĮǐ. ƶIJdžıǑnjƿǒİLjĮ İDŽDŽǏĮijǀ DŽLjĮ ƾıljdžıdž ıİ ƪNJNJdžnjLjljǗ ƩLjljdžDŽǎǏLjljǗ ƶǘNJNJǎDŽǎ NjİIJƾ ĮȺǗİȺLjIJǑǒǁĮ ıIJLjǐ İǍİIJƾıİLjǐ İȺƾǏljİLjĮǐ ıIJǎnj ƩƶƧ. ƩLjƾǏljİLjĮ ƾıljdžıdžǐ 18 Njǀnjİǐ.¾ ưİIJĮȺIJǑǒLjĮljǗ : «Master 2» Njİ 5 ƿIJdž ıȺǎǑįǙnj. Ƴ įLjİLJnjǙǐ ĮnjĮDŽnjǔǏLjıNjƿnjǎǐNjİIJĮȺIJǑǒLjĮljǗǐ IJǁIJNJǎǐ Master ȺİnjIJĮİIJǎǘǐ ijǎǁIJdžıdžǐ (300 ECTS) ȺĮǏƿǒİLj IJdžįǑnjĮIJǗIJdžIJĮ İDŽDŽǏĮijǀǐ ıİ įLjįĮljIJǎǏLjljǗ.y ƪȺĮDŽDŽƿNJNjĮIJĮ : ƩLjljdžDŽǗǏǎLj, ƩLjljĮıIJƿǐ, ƪLjıĮDŽDŽİNJİǁǐ, ƩLjljĮıIJLjljǎǁ ƸȺƾNJNJdžNJǎLj,ƩLjljĮıIJLjljǎǁ ƪȺLjNjİNJdžIJƿǐ, ƶǑNjǃǎNJĮLjǎDŽǏƾijǎLj, ƸȺǎLJdžljǎijǘNJĮljİǐ.SECTION DROIT – ƷưƬưƧ ƱƳưƭƮƬƶ
 6. 6. 6LICENCE 1èreANNEE – 1ʉȵɈɃɇ LICENCESemestre 1 ƪǍƾNjdžnjǎ 1Unité de savoir fondamentaux 1 - Ects : 12 ĬİNjĮIJLjljǀ İnjǗIJdžIJĮ 1(ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 12)Introduction au Droit privéIntroduction au Droit publicIntroduction historique à létude du DroitƪLjıĮDŽǔDŽǀ ıIJǎ LjįLjǔIJLjljǗ ƩǁljĮLjǎƪLjıĮDŽǔDŽǀ ıIJǎ įdžNjǗıLjǎ ƩǁljĮLjǎƭıIJǎǏLjljǀ İLjıĮDŽǔDŽǀ ıIJdž NjİNJƿIJdž IJǎǑ ƩLjljĮǁǎǑUnité denseignements de professionnalisation1 - Ects : 9ĬİNjĮIJLjljǀ İnjǗIJdžIJĮ 2 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 9)Relations internationalesIntroduction à la Science PolitiqueAnglaisƩLjİLJnjİǁǐ ıǒƿıİLjǐƪLjıĮDŽǔDŽǀ ıIJLjǐ ƴǎNJLjIJLjljƿǐ ƪȺLjıIJǀNjİǐƧDŽDŽNJLjljǀ DŽNJǙııĮUnité denseignements méthodologiques 1 -Ects : 9ĬİNjĮIJLjljǀ İnjǗIJdžIJĮ 3 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 9)TD Introduction au Droit privéTD Introduction au Droit publicTD Introduction historique à létude du DroitFrançaisTD ƪLjıĮDŽǔDŽǀ ıIJǎ LjįLjǔIJLjljǗ ƩǁljĮLjǎTD ƪLjıĮDŽǔDŽǀ ıIJǎ įdžNjǗıLjǎ ƩǁljĮLjǎTD ƭıIJǎǏLjljǀ İLjıĮDŽǔDŽǀ ıIJdž NjİNJƿIJdž IJǎǑ ƩLjljĮǁǎǑīĮNJNJLjljǀ DŽNJǙııĮSemestre 2 ƪǍƾNjdžnjǎ 2Unité de savoir fondamentaux 2 - Ects : 12 ĬİNjĮIJLjljǀ İnjǗIJdžIJĮ 1 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 12)Droit civilDroit constitutionnelHistoire des institutions publiques 1ƧıIJLjljǗ įǁljĮLjǎƶǑnjIJĮDŽNjĮIJLjljǗ ƩǁljĮLjǎƭıIJǎǏǁĮ IJǔnj ƩdžNjǗıLjǔnj ĬİıNjǙnj 1Unité denseignements de professionnalisation2 - Ects : 9ĬİNjĮIJLjljǀ İnjǗIJdžIJĮ 2 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 9)Organisation administrativeIntroduction à la sociologie de laction publiqueInstitutions judiciairesAnglaisƩLjǎLjljdžIJLjljǀ ǎǏDŽƾnjǔıdžƪLjıĮDŽǔDŽǀ ıIJdžnj ƮǎLjnjǔnjLjǎNJǎDŽǁĮ IJdžǐ įdžNjǗıLjĮǐ įǏƾıdžǐƩLjljĮıIJLjljǎǁ ĬİıNjǎǁƧDŽDŽNJLjljǀ DŽNJǙııĮUnité denseignements méthodologiques 2 -Ects : 9ĬİNjĮIJLjljǀ İnjǗIJdžIJĮ 3 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 9)TD Droit civilTD Droit constitutionnelTD Histoire des institutions publiques 1TD InformatiqueFrançaisTD ƧıIJLjljǗ ƩǁljĮLjǎTD ƶǑnjIJĮDŽNjĮIJLjljǗ ƩǁljĮLjǎTD ƭıIJǎǏǁĮ IJǔnj įdžNjǗıLjǔnj LJİıNjǙnj 1TD ƴNJdžǏǎijǎǏLjljǀǐīĮNJNJLjljǀ DŽNJǙııĮLICENCE DE DROIT – LICENCE ƱƳưƭƮƬƶ
 7. 7. 7LICENCE 2èmeANNEE – 2ʉȵɈɃɇ LICENCESemestre 3 ƪǍƾNjdžnjǎ 3Unité de savoir fondamentaux 3 - Ects : 12 ĬİNjĮIJLjljǀ İnjǗIJdžIJĮ 1 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 12)Droit administratif 1Finances publiquesDroit civil (droit des contrats)Droit des affaires 1ƩLjǎLjljdžIJLjljǗ ƩǁljĮLjǎ 1ƩdžNjǎıLjǎnjǎNjLjljǗ ƩǁljĮLjǎīİnjLjljǗ İnjǎǒLjljǗ ƩǁljĮLjǎ - ƩǁljĮLjǎ ıǑNjǃƾıİǔnjƪNjȺǎǏLjljǗ ƩǁljĮLjǎ 1Unité denseignements de professionnalisation3 - Ects : 8ĬİNjĮIJLjljǀ İnjǗIJdžIJĮ 2 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 8)Histoires des institutions publiques 2Science politique approfondieFrançais et Module culturelAnglaisƭıIJǎǏǁĮ IJǔnj ƩdžNjǗıLjǔnj ĬİıNjǙnj 2ƪNjȺİǏLjıIJĮIJǔNjƿnjdž ƴǎNJLjIJLjljǀ ƪȺLjıIJǀNjdžīĮNJNJLjljǀ DŽNJǙııĮ ljĮLj ƴǎNJLjIJLjıIJLjljǀ İnjǗIJdžIJĮƧDŽDŽNJLjljǀ DŽNJǙııĮUnité denseignements méthodologiques 3 -Ects : 10ĬİNjĮIJLjljǀ İnjǗIJdžIJĮ 3 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 10)TD Droit administratifTD Droit civil (Droit des contrats)TD InformatiqueTD Droit des affaires 1TD ƩLjǎLjljdžIJLjljǗ ƩǁljĮLjǎTD īİnjLjljǗ İnjǎǒLjljǗ ƩǁljĮLjǎ - ƩǁljĮLjǎ ıǑNjǃƾıİǔnjTD ƴNJdžǏǎijǎǏLjljǀǐTD ƪNjȺǎǏLjljǗ ƩǁljĮLjǎSemestre 4 ƪǍƾNjdžnjǎ 4Unité de savoir fondamentaux 4 - Ects : 12 ĬİNjĮIJLjljǀ İnjǗIJdžIJĮ 1 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 12)Droit administratif 2Introduction au Droit fiscalDroit civil (droit de la responsabilité)Droit des affaires 2ƩLjǎLjljdžIJLjljǗ ƩǁljĮLjǎ 2ƪLjıĮDŽǔDŽǀ ıIJǎ ijǎǏǎNJǎDŽLjljǗ ƩǁljĮLjǎīİnjLjljǗ İnjǎǒLjljǗ ƩǁljĮLjǎ - Ƭ İǑLJǘnjdžƪNjȺǎǏLjljǗ ƩǁljĮLjǎ 2Unité denseignements de professionnalisation4 - Ects : 8ĬİNjĮIJLjljǀ İnjǗIJdžIJĮ 2 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 9)Droit des biensInstitutions EuropéennesHistoire du Droit privéFrançais et Module culturelDroit pénal généralAnglaisƪNjȺǏƾDŽNjĮIJǎ ƩǁljĮLjǎƪǑǏǔȺĮǕljǎǁ ĬİıNjǎǁƭıIJǎǏǁĮ IJǎǑ LjįLjǔIJLjljǎǘ ƩLjljĮǁǎǑīĮNJNJLjljǀ DŽNJǙııĮ ljĮLj ƴǎNJLjIJLjıIJLjljǀ İnjǗIJdžIJĮīİnjLjljǗ ȺǎLjnjLjljǗ ƩǁljĮLjǎƧDŽDŽNJLjljǀ DŽNJǙııĮUnité denseignements méthodologiques 4 -Ects : 10ĬİNjĮIJLjljǀ İnjǗIJdžIJĮ 3 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 9)TD Droit civil (droit de la responsabilité)TD Droit administratif 2TD InformatiqueTD Droit pénal généralTD īİnjLjljǗ İnjǎǒLjljǗ ƩǁljĮLjǎ - Ƭ İǑLJǘnjdžTD ƩLjǎLjljdžIJLjljǗ ƩǁljĮLjǎ 2TD ƴNJdžǏǎijǎǏLjljǀǐTD īİnjLjljǗ ȺǎLjnjLjljǗ ƩǁljĮLjǎ
 8. 8. 8LICENCE 3èmeANNEE – 3ʉȵɈɃɇ LICENCESemestre 5 ƪǍƾNjdžnjǎ 5Unité de savoir fondamentaux 5 - Ects : 8 ĬİNjĮIJLjljǀ İnjǗIJdžIJĮ 1 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 8)Régime général de lobligationDroit des sociétés 1Droit de travail (Relations individuelles du travail)īİnjLjljƿǐ ĮǏǒƿǐ IJǔnj İnjǗǒǔnjƪNjȺǎǏLjljǗ ƩǁljĮLjǎ: ƪIJĮLjǏǁİǐ 1ƧIJǎNjLjljǗ ƪǏDŽĮIJLjljǗ ƩǁljĮLjǎUnité de savoir fondamentaux 6 - Ects : 8 ĬİNjĮIJLjljǀ İnjǗIJdžIJĮ 2 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 8)Droit administratif des biensDroit international public 1ƪLjįLjljǗ įLjǎLjljdžIJLjljǗ ƩǁljĮLjǎ: įdžNjǗıLjĮ ȺİǏLjǎǑıǁĮƩdžNjǗıLjǎ įLjİLJnjƿǐ ƩǁljĮLjǎ 1Unité denseignements de professionnalisation5 - Ects : 6ĬİNjĮIJLjljǀ İnjǗIJdžIJĮ 3 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 6)Droit pénal spécialAnglaisHistoire des institutions politiquesƪLjįLjljǗ ȺǎLjnjLjljǗ ƩǁljĮLjǎƧDŽDŽNJLjljǀ DŽNJǙııĮƭıIJǎǏǁĮ IJǔnj ȺǎNJLjIJLjljǙnj LJİıNjǙnjUnité denseignements méthodologiques 5 -Ects : 8ĬİNjĮIJLjljǀ İnjǗIJdžIJĮ 4 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 8)TD régime général de lobligationTD Droit des sociétés 1TD īİnjLjljƿǐ ĮǏǒƿǐ IJǔnj İnjǗǒǔnjTD ƪNjȺǎǏLjljǗ ƩǁljĮLjǎ: ƪIJĮLjǏǁİǐ 1Semestre 6 ƪǍƾNjdžnjǎ 6Unité de savoir fondamentaux 7 - Ects : 8 ĬİNjĮIJLjljǀ İnjǗIJdžIJĮ 1 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 8)Droit civil (contrats spéciaux)Droit des sociétés 2ƪLjįLjljǗ İnjǎǒLjljǗ ƩǁljĮLjǎƪNjȺǎǏLjljǗ ƩǁljĮLjǎ: ƪIJĮLjǏǁİǐ 2Unité de savoir fondamentaux 8 - Ects : 8 ĬİNjĮIJLjljǀ İnjǗIJdžIJĮ 2 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 8)Droit des libertés fondamentalesDroit international public 2Droit institutionnel de lUnion EuropéenneƩǁljĮLjǎ LJİNjİNJLjǔįǙnj İNJİǑLJİǏLjǙnjƩdžNjǗıLjǎ įLjİLJnjƿǐ ƩǁljĮLjǎ 2ƩǁljĮLjǎ IJǔnj ĬİıNjǙnj IJdžǐ ƪǑǏǔȺĮǕljǀǐ ƠnjǔıdžǐUnité denseignements de professionnalisation6 - Ects : 6ĬİNjĮIJLjljǀ İnjǗIJdžIJĮ 3 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 6)Histoire du Droit des biensAnglaisDroit et politiques de lUnion EuropéenneƭıIJǎǏǁĮ IJǎǑ ƪNjȺǏƾDŽNjĮIJǎǑ ƩLjljĮǁǎǑƧDŽDŽNJLjljǀ DŽNJǙııĮƩǁljĮLjǎ ljĮLj ȺǎNJLjIJLjljƿǐ IJdžǐ ƪǑǏǔȺĮǕljǀǐ ƠnjǔıdžǐUnité denseignements méthodologiques 6 -Ects : 8ĬİNjĮIJLjljǀ İnjǗIJdžIJĮ 4 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ Njǎnjƾįİǐ 8)TD Droit des sociétés 2TD Droit des libertés fondamentalesTD ƪNjȺǎǏLjljǗ ƩǁljĮLjǎ: ƪIJĮLjǏǁİǐ 2TD ƩǁljĮLjǎ LJİNjİNJLjǔįǙnj İNJİǑLJİǏLjǙnj
 9. 9. 9Mention Droit des affaires – Ⱦɲʏɸʑɽʐʆʍɻ ȵʅʋʉʌɿʃʉʑ ȴɿʃɲʀʉʐSemestre 1 ƪǍƾNjdžnjǎ 1UE1: Unité denseignements fondamentaux -Ects : 6ĬİNjĮIJLjljǀ İnjǗIJdžIJĮ 1 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 6)Droit civil (régime matrimoniaux)Droit des sûretésƧıIJLjljǗ ƩǁljĮLjǎ: ƴİǏLjǎǑıLjĮljƿǐ ıǒƿıİLjǐ ıǑDžǘDŽǔnjƪNjȺǏƾDŽNjĮIJİǐ ljĮLj ȺǏǎıǔȺLjljƿǐ ĮıijƾNJİLjİǐUE2: Unité denseignements de la spécialité -Ects : 9ĬİNjĮIJLjljǀ İnjǗIJdžIJĮ 2 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 9)Droit commercial (instruments de paiement et decrédit)Droit international privé 1 (conflit des lois)TD Droit commercial (instruments de paiement et decrédit)ƪNjȺǎǏLjljǗ ƩǁljĮLjǎ: ƧǍLjǗDŽǏĮijĮƭįLjǔIJLjljǗ ƩLjİLJnjƿǐ ƩǁljĮLjǎ 1 (ıǘDŽljǏǎǑıdž njǗNjǔnj)TD ƪNjȺǎǏLjljǗ ƩǁljĮLjǎ: ƧǍLjǗDŽǏĮijĮUE3: Unité denseignements de la spécialité -Ects : 9ĬİNjĮIJLjljǀ İnjǗIJdžIJĮ 3 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 9)Droit fiscal des affaires 1Droit bancaireTD Droit fiscal des affaires 1ĭǎǏǎNJǎDŽLjljǗ İNjȺǎǏLjljǗ ƩǁljĮLjǎ 1ƷǏĮȺİDžLjljǗ ƩǁljĮLjǎTD ĭǎǏǎNJǎDŽLjljǗ İNjȺǎǏLjljǗ ƩǁljĮLjǎ 1UE4: Unité denseignements transversal - Ects :4ĬİNjĮIJLjljǀ İnjǗIJdžIJĮ 4 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 4)Anglais juridiqueDroit pénal des affairesƧDŽDŽNJLjljƾ njǎNjLjljǀǐƴǎLjnjLjljǗ ƩǁljĮLjǎ IJǔnj İȺLjǒİLjǏǀıİǔnjUE5: Unité denseignement douverture - Ects :2ĬİNjĮIJLjljǀ İnjǗIJdžIJĮ 5 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 2)Droit Européen des affaires ƪǑǏǔȺĮǕljǗ İNjȺǎǏLjljǗ ƩǁljĮLjǎSemestre 2 ƪǍƾNjdžnjǎ 2UE6: Unité denseignements fondamentaux -Ects : 6ĬİNjĮIJLjljǀ İnjǗIJdžIJĮ 1 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 6)Droit commercial : prévention et traitements desdifficultés des entreprisesDroit civil (successions et libéralités)ƴIJǔǒİǑIJLjljǗƧıIJLjljǗ ƩǁljĮLjǎ (ljNJdžǏǎnjǎNjLjƿǐ ljĮLj įǔǏİƿǐ)UE7: Unité denseignements de la spécialité -Ects : 9ĬİNjĮIJLjljǀ İnjǗIJdžIJĮ 2 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 9)Droit international privé 2Droit des biens de lentrepriseTD Droit commercial : prévention et traitements desdifficultés des entreprisesƭįLjǔIJLjljǗ ƩLjİLJnjƿǐ ƩǁljĮLjǎ 2ƩǁljĮLjǎ IJdžǐ İIJĮLjǏLjljǀǐ ȺİǏLjǎǑıǁĮǐTD ƴIJǔǒİǑIJLjljǗUE8: Unité denseignements de la spécialité -Ects : 9ĬİNjĮIJLjljǀ İnjǗIJdžIJĮ 3 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 9)Droit fiscal des affaires 2Comptabilité et Droit comptableTD Droit civil (Successions et libéralités)ĭǎǏǎNJǎDŽLjljǗ İNjȺǎǏLjljǗ ƩǁljĮLjǎ 2ƯǎDŽLjıIJLjljǀ ljĮLj NJǎDŽLjıIJLjljǗ ƩǁljĮLjǎTD ƧıIJLjljǗ ƩǁljĮLjǎ (ljNJdžǏǎnjǎNjLjƿǐ ljĮLj įǔǏİƿǐ)UE9: Unité denseignements transversal - Ects :4ĬİNjĮIJLjljǀ İnjǗIJdžIJĮ 4 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 4)Anglais de spécialitéDroit immobilierƪǍİLjįLjljİǑNjƿnjdž ƧDŽDŽNJLjljǀ DŽNJǙııĮƩǁljĮLjǎ ĮljǁnjdžIJdžǐ ȺİǏLjǎǑıǁĮǐUE10: Unité denseignement douverture - Ects :2ĬİNjĮIJLjljǀ İnjǗIJdžIJĮ 5 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 2)Droit de la propriété littéraire et artistique ƩǁljĮLjǎ IJdžǐ ȺnjİǑNjĮIJLjljǀǐ ljĮLj ljĮNJNJLjIJİǒnjLjljǀǐ LjįLjǎljIJdžıǁĮǐMASTER 1 DE DROIT – MASTER 1 ƱƳưƭƮƬƶ
 10. 10. 10y Structure : Licence 1, 2, 3 ljĮLj Master 1, 2.y Diplômes :¾ 1erdiplôme : « Licence » avec 3 années d’études. Le titre Européen Bachelord’une durée de 3 années est adressé à tous ceux qui veulent rentrerrapidement sur le marché du travail.¾ 2èmediplôme : « Master 1 » avec 4 années d’études. Avec le diplôme Master 1il y a la possibilité de reconnaissance d’équivalence professionnelle par leConseil de Reconnaissance d’Équivalence Professionnelle (SAEP) du Ministère del’éducation Grec. Par la suite le permis d’exercer la profession d’Économiste estdélivré par la Chambre Economique Grecque à tous les économistes inscrits.¾ Diplôme : « Master 2 » avec 5 années d’études. Le titre de Master qui a unedurée de 5 ans (300 ECTS) est mondialement reconnu et donne la possibilitéd’une inscription en Doctorat.y Métiers: comptable, conseiller fiscal, auditeur, expert comptable agréé,planificateur financier, gérant, directeur du marketing, directeur des ventes, ...y ƩǎNjǀ : Licence 1, 2, 3 ljĮLj Master 1, 2.y ƴIJǑǒǁĮ :¾ 1ǎȺIJǑǒǁǎ : «Licence» Njİ 3 ƿIJdž ıȺǎǑįǙnj. Ʒǎ ƪǑǏǔȺĮǕljǗ IJǏLjİIJƿǐ ȺIJǑǒǁǎ BachelorĮȺİǑLJǘnjİIJĮLj ıİ ǗıǎǑǐ İȺLjLJǑNjǎǘnj DŽǏǀDŽǎǏdž İǁıǎįǎ ıIJdžnj ĮDŽǎǏƾ İǏDŽĮıǁĮǐ.¾ 2ǎƴIJǑǒǁǎ : «Master 1» Njİ 4 ƿIJdž ıȺǎǑįǙnj. ưİ IJǎ ȺIJǑǒǁǎ Master 1 įǁnjİIJĮLj džįǑnjĮIJǗIJdžIJĮ ĮnjĮDŽnjǙǏLjıdžǐ İȺĮDŽDŽİNJNjĮIJLjljǀǐ LjıǎįǑnjĮNjǁĮǐ ĮȺǗ IJǎ ƶǑNjǃǎǘNJLjǎƧnjĮDŽnjǙǏLjıdžǐ ƪȺĮDŽDŽİNJNjĮIJLjljǙnj ƴǏǎıǗnjIJǔnj (ƶƧƪƴ) IJǎǑ ƸȺǎǑǏDŽİǁǎǑ ƴĮLjįİǁĮǐ. ƶIJdžıǑnjƿǒİLjĮ dž ƾįİLjĮ ƾıljdžıdžǐ ǎLjljǎnjǎNjǎNJǎDŽLjljǎǘ İȺĮDŽDŽƿNJNjĮIJǎǐ ȺĮǏƿǒİIJĮLj ĮȺǗ IJǎƳLjljǎnjǎNjLjljǗ ƪȺLjNjİNJdžIJǀǏLjǎ ƪNJNJƾįĮǐ, ıİ ǗNJǎǑǐ IJǎǑǐ İDŽDŽİDŽǏĮNjNjƿnjǎǑǐƳLjljǎnjǎNjǎNJǗDŽǎǑǐ.¾ ưİIJĮȺIJǑǒLjĮljǗ : «Master 2» Njİ 5 ƿIJdž ıȺǎǑįǙnj. Ƴ įLjİLJnjǙǐ ĮnjĮDŽnjǔǏLjıNjƿnjǎǐNjİIJĮȺIJǑǒLjĮljǗǐ IJǁIJNJǎǐ Master ȺİnjIJĮİIJǎǘǐ ijǎǁIJdžıdžǐ (300 ECTS) ȺĮǏƿǒİLj IJdžįǑnjĮIJǗIJdžIJĮ İDŽDŽǏĮijǀǐ ıİ įLjįĮljIJǎǏLjljǗ.y ƪȺĮDŽDŽƿNJNjĮIJĮ : ƯǎDŽLjıIJǀǐ, ijǎǏǎIJİǒnjLjljǗǐ, İNJİDŽljIJǀǐ, ǎǏljǔIJǗǐ NJǎDŽLjıIJǀǐ,ǒǏdžNjĮIJǎǎLjljǎnjǎNjLjljǗǐ ıǘNjǃǎǑNJǎǐ, įLjǎLjljdžIJLjljǗ ıIJƿNJİǒǎǐ, įLjİǑLJǑnjIJǀǐ Marketing,įLjİǑLJǑnjIJǀǐ ȺǔNJǀıİǔnj,…SECTION SCIENCES ECONOMIQUES & GESTIONƷưƬưƧ ƳƭƮƳƱƳưƭƮƻƱ ƶƴƳƸƩƻƱ & ƩƭƳƭƮƬƶƬƶƪƴƭƹƪƭƵƬƶƪƻƱ
 11. 11. 11LICENCE DE SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTIONLICENCE ɃȻȾɃɁɃɀȻȾɏɁ ȵɅȻɇɈȸɀLICENCE 1èreANNEE – 1ʉȵɈɃɇ LICENCESemestre 1 ƪǍƾNjdžnjǎ 1UE Economie 1 – Ects : 10 Ĭƪ ƳLjljǎnjǎNjǁĮ 1 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 10)Introduction à léconomieComptabilité NationaleƪLjıĮDŽǔDŽǀ ıIJdžnj ǎLjljǎnjǎNjǁĮƪLJnjLjljǀ NJǎDŽLjıIJLjljǀUE Economie 2 – Ects : 5 Ĭƪ ƳLjljǎnjǎNjǁĮ 2 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 5)Histoire des faits économiques ƭıIJǎǏǁĮ IJǔnj ǎLjljǎnjǎNjLjljǙnj įǏǙNjİnjǔnjUE Gestion – Ects : 10 Ĭƪ ƩLjǎǁljdžıdž (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 10)Comptabilité privéeIntroduction au droit économiqueƭįLjǔIJLjljǀ NJǎDŽLjıIJLjljǀƪLjıĮDŽǔDŽǀ ıIJǎ ǎLjljǎnjǎNjLjljǗ įǁljĮLjǎUE Techniques quantitatives 1 – Ects : 5 Ĭƪ ƴǎıǎIJLjljƿǐ NjƿLJǎįǎLj 1 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 5)Mathématiques ưĮLJdžNjĮIJLjljƾSemestre 2 ƪǍƾNjdžnjǎ 2UE Economie 3 – Ects : 10 Ĭƪ ƳLjljǎnjǎNjǁĮ 3 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 10)Microéconomie, firme et marchéMacroéconomie et politique économiqueưLjljǏǎǎLjljǎnjǎNjǁĮ, İȺLjǒİǁǏdžıdž ljĮLj ĮDŽǎǏƾưĮljǏǎǎLjljǎnjǎNjǁĮ ljĮLj ȺǎNJLjIJLjljǀ ǎLjljǎnjǎNjǁĮUE Gestion2 – Ects : 10 Ĭƪ ƩLjǎǁljdžıdž 2 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 10)Lentreprise et ses environnementsIntroduction à la gestion de lentrepriseƬ İȺLjǒİǁǏdžıdž ljĮLj IJǎ ȺİǏLjǃƾNJNJǎnj IJdžǐƪLjıĮDŽǔDŽǀ ıIJdžnj įLjǎǁljdžıdž IJdžǐ İȺLjǒİǁǏdžıdžǐUE Techniques quantitatives 1 – Ects : 5 Ĭƪ ƴǎıǎIJLjljƿǐ NjƿLJǎįǎLj 1 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 5)Statistiques ƶIJĮIJLjıIJLjljǀUE de professionnalisation 1 – Ects : 5 Ĭƪ ƪȺĮDŽDŽİNJNjĮIJLjıNjǎǘ 1 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 5)Anglais ƧDŽDŽNJLjljƾLICENCE DE SCIENCES ECONOMIQUES & GESTIONLICENCE ƳƭƮƳƱƳưƭƮƻƱ ƪƴƭƶƷƬưƻƱ &ƩƭƳƭƮƬƶƬƶ ƪƴƭƹƪƭƵƬƶƪƻƱ
 12. 12. 12LICENCE 2èmeANNEE – 2ʉȵɈɃɇ LICENCESemestre 3 ƪǍƾNjdžnjǎ 3UE Economie 4 – Ects : 11 Ĭƪ ƳLjljǎnjǎNjǁĮ 4 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 11)MicroéconomieMacroéconomieHistoire des faits économiquesưLjljǏǎǎLjljǎnjǎNjǁĮưĮljǏǎǎLjljǎnjǎNjǁĮƭıIJǎǏǁĮ IJǔnj ǎLjljǎnjǎNjLjljǙnj įǏǙNjİnjǔnjUEGestion 3 – Ects : 6 Ĭƪ ƩLjǎǁljdžıdž 3 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 6)Comptabilité privéeDroit des affairesīİnjLjljǀ NJǎDŽLjıIJLjljǀƩǁljĮLjǎ IJǔnj İȺLjǒİLjǏǀıİǔnjUE Techniques quantitatives 3 – Ects : 6 Ĭƪ ƴǎıǎIJLjljƿǐ NjƿLJǎįǎLj 3 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 6)MathématiquesStatistiquesưĮLJdžNjĮIJLjljƾƶIJĮIJLjıIJLjljǀUE de méthodologie de travail universitaire 2 –Ects : 3Ĭƪ ưİLJǎįǎNJǎDŽǁĮǐ ljĮLj ƴĮnjİȺLjıIJdžNjLjĮljǀǐ İǏDŽĮıǁĮǐ2 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 3)Économie internationale et du développement ƩLjİLJnjǀǐ ǎLjljǎnjǎNjǁĮ ljĮLj ĮnjƾȺIJǑǍdžUE Professionnalisation – Ects : 4 Ĭƪ ƪȺĮDŽDŽİNJNjĮIJLjıNjǎǘ (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 4)AnglaisProjet culturelƧDŽDŽNJLjljƾƴǎNJLjIJLjıIJLjljǀ İnjǗIJdžIJĮSemestre 4 ƪǍƾNjdžnjǎ 4UE Economie 5 – Ects : 8 Ĭƪ ƳLjljǎnjǎNjǁĮ 5 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 8)Économie européenneÉconomie PubliqueƪǑǏǔȺĮǕljǀ ǎLjljǎnjǎNjǁĮƩdžNjǗıLjĮ ǎLjljǎnjǎNjǁĮUE Gestion 4 – Ects : 9 Ĭƪ ƩLjǎǁljdžıdž 4 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 9)Institutions et politiques monétairesGestion de lentrepriseĬİıNjǎǁ ljĮLj njǎNjLjıNjĮIJLjljƿǐ ȺǎNJLjIJLjljƿǐƩLjǎǁljdžıdž İȺLjǒİLjǏǀıİǔnjUE Techniques quantitatives 4 – Ects : 5 Ĭƪ ƴǎıǎIJLjljƿǐ NjƿLJǎįǎLj 4 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 5)Statistiques ƶIJĮIJLjıIJLjljǀUE Professionnalisation – Ects : 8 Ĭƪ ƪȺĮDŽDŽİNJNjĮIJLjıNjǎǘ (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 8)AnglaisInformatiqueProjet culturelƧDŽDŽNJLjljƾƴNJdžǏǎijǎǏLjljǀƴǎNJLjIJLjıIJLjljǀ İnjǗIJdžIJĮ
 13. 13. 13LICENCE 3èmeANNEE – 3ʉȵɈɃɇ LICENCESemestre 5 ƪǍƾNjdžnjǎ 5UE parcours Economie 1 – Ects : 4 Ĭƪ ƳLjljǎnjǎNjǁĮ 1 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 4)Commerce international ƩLjİLJnjƿǐ İNjȺǗǏLjǎUE parcours Gestion– Finance 1 – Ects : 14Ĭƪ ƩLjǎǁljdžıdž – ƹǏdžNjĮIJǎǎLjljǎnjǎNjLjljƾ 1(ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 14)Analyse financièreTechniques comptables approfondiesDroit économique, Droit des sociétésƹǏdžNjĮIJǎǎLjljǎnjǎNjLjljǀ ĮnjƾNJǑıdžƪNjȺİǏLjıIJĮIJǔNjƿnjİǐ NJǎDŽLjıIJLjljƿǐ IJİǒnjLjljƿǐƳLjljǎnjǎNjLjljǗ įǁljĮLjǎ, ƩǁljĮLjǎ IJǔnj İȺLjǒİLjǏǀıİǔnjUE parcours Mathématiques et informatique –Ects : 7Ĭƪ ưĮLJdžNjĮIJLjljƾ ljĮLj ȺNJdžǏǎijǎǏLjljǀ (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐưǎnjƾįİǐ 7)Informatiques appliquéeMathématiques financièresƪijĮǏNjǎıNjƿnjdž ȺNJdžǏǎijǎǏLjljǀƹǏdžNjĮIJǎǎLjljǎnjǎNjLjljƾ NjĮLJdžNjĮIJLjljƾUE de professionnalisation – Ects : 5ƪȺĮDŽDŽİNJNjĮIJLjljǀ ĬİNjĮIJLjljǀ ƪnjǗIJdžIJĮ (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐưǎnjƾįİǐ 5)AnglaisEspagnolƧDŽDŽNJLjljƾƭıȺĮnjLjljƾSemestre 6 ƪǍƾNjdžnjǎ 6UE parcours Economie 2 – Ects : 8 Ĭƪ ƳLjljǎnjǎNjǁĮ 2 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 8)Économie industrielleÉconomie bancaireƨLjǎNjdžǒĮnjLjljǀ ǎLjljǎnjǎNjǁĮƷǏĮȺİDžLjljǀ ǎLjljǎnjǎNjǁĮUE parcours Gestion – Finance 2 – Ects : 10Ĭƪ ƩLjǎǁljdžıdž – ƹǏdžNjĮIJǎǎLjljǎnjǎNjLjljƾ 2(ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 10)Théories financièresMarchés financiers internationauxƹǏdžNjĮIJǎǎLjljǎnjǎNjLjljǀ LJİǔǏǁĮƩLjİLJnjİǁǐ ǒǏdžNjĮIJǎǎLjljǎnjǎNjLjljƿǐ ĮDŽǎǏƿǐUE parcours Mathématiques/Statistiques –Ects : 5Ĭƪ ưĮLJdžNjĮIJLjljƾ/ƶIJĮIJLjıIJLjljǀ (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐưǎnjƾįİǐ 5)Analyses statistiques ƶIJĮIJLjıIJLjljǀ ĮnjƾNJǑıdžUE transversable – Ects : 5 Ĭƪ transversable (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 5)AnglaisEspagnolƧDŽDŽNJLjljƾƭıȺĮnjLjljƾUE de projet professionnel – Ects : 2ƪȺĮDŽDŽİNJNjĮIJLjljǀ ĬİNjĮIJLjljǀ ƪnjǗIJdžIJĮ (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐưǎnjƾįİǐ 2)Stage 1 mois minimum ƴǏĮljIJLjljǀ ƾıljdžıdž 1 NjdžnjǗǐ IJǎǑNJƾǒLjıIJǎnj
 14. 14. 14MASTER 1 DE BANQUE – ASSURANCEMASTER 1 ɈɆȰɅȵȷȻȾɏɁ - ȰɇɌȰȿȻɇɈȻȾɏɁSpécialité Banque, Finance, Assurance – ȵɿɷɿʃʊʏɻʏɲ Ɉʌɲʋɸɺɿʃɳ, ɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳ, ȰʍʔɲʄɿʍʏɿʃɳSemestre 1 ƪǍƾNjdžnjǎ 1UE parcours Economie 1 – Ects : 8 Ĭƪ ƳLjljǎnjǎNjǁĮ 1 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 8)Économie Européenne et intégrationFiscalité et approche patrimonialeƪǑǏǔȺĮǕljǀ ǎLjljǎnjǎNjǁĮ ljĮLj ƿnjIJĮǍdžĭǎǏǎNJǎDŽLjljƾ ljĮLj ȺİǏLjǎǑıǁĮUE parcours Gestion 1 – Ects : 16 Ĭƪ ƩLjǎǁljdžıdž 1 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 16)Droit bancaireMarketing des servicesDiagnostic financierGestion de la relation client / particulierƷǏĮȺİDžLjljǗ įǁljĮLjǎMarketing ǑȺdžǏİıLjǙnjƹǏdžNjĮIJǎǎLjljǎnjǎNjLjljǀ įLjƾDŽnjǔıdžƩLjĮǒİǁǏLjıdž ıǒƿıdžǐ : ȺİNJƾIJdžǐ / LjįLjǙIJdžǐUE parcours outils et méthodes 1 – Ects : 6Ĭƪ ƪǏDŽĮNJİǁĮ ljĮLj NjƿLJǎįǎLj 1 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ6)AnglaisEspagnolƧDŽDŽNJLjljƾƭıȺĮnjLjljƾSemestre 2 ƪǍƾNjdžnjǎ 2UE parcours Economie 2 – Ects : 6 Ĭƪ ƳLjljǎnjǎNjǁĮ 2 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 6)Marchés financiers ƹǏdžNjĮIJĮDŽǎǏƿǐUE parcours Gestion 2 – Ects : 16 Ĭƪ ƩLjǎǁljdžıdž 2 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 16)Droit bancaire approfondiDiagnostic stratégiqueProduits du marché des particuliersLa prospectionƪNjȺİǏLjıIJĮIJǔNjƿnjǎ IJǏĮȺİDžLjljǗ įǁljĮLjǎƶIJǏĮIJdžDŽLjljǀ įLjƾDŽnjǔıdžƴǏǎǕǗnjIJĮ IJdžǐ ĮDŽǎǏƾǐ IJǔnj LjįLjǔIJǙnjƴǏǎǎȺIJLjljƿǐ ĮDŽǎǏǙnjUE parcours outils et méthodes 2 – Ects : 8Ĭƪ ƪǏDŽĮNJİǁĮ ljĮLj NjƿLJǎįǎLj 2 (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ8)Informatique financièreAnglaisEspagnolƹǏdžNjĮIJǎǎLjljǎnjǎNjLjljǀ ȺNJdžǏǎijǎǏLjljǀƧDŽDŽNJLjljƾƭıȺĮnjLjljƾMASTER 1 DE BANQUE – ASSURANCEMASTER 1 ƷƵƧƴƪƫƭƮƻƱ - ƧƶĭƧƯƭƶƷƭƮƻƱ
 15. 15. 15MASTER 2 DE BANQUE – ASSURANCEMASTER 2 ɈɆȰɅȵȷȻȾɏɁ - ȰɇɌȰȿȻɇɈȻȾɏɁSpécialité Banque, Finance, Assurance – ȵɿɷɿʃʊʏɻʏɲ Ɉʌɲʋɸɺɿʃɳ, ɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳ, ȰʍʔɲʄɿʍʏɿʃɳSemestre 1 ƪǍƾNjdžnjǎ 1UE Finance/Gestion – Ects : 6Ĭƪ ƹǏdžNjĮIJǎǎLjljǎnjǎNjLjljǀ/ƩLjǎǁljdžıdž (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐưǎnjƾįİǐ 6)Gestion financière ƹǏdžNjĮIJǎǎLjljǎnjǎNjLjljǀ įLjǎǁljdžıdžUE Marketing/Communication – Ects : 6Ĭƪ ưƾǏljİIJLjDŽlj/ƪȺLjljǎLjnjǔnjǁĮ (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐưǎnjƾįİǐ 6)Gestion de la relation avec les professionnels ƩLjĮǒİǁǏLjıdž IJdžǐ ıǒƿıdžǐ Njİ IJǎǑǐ İȺĮDŽDŽİNJNjĮIJǁİǐUE Management – Ects : 6 Ĭƪ ƩLjĮǒİǁǏLjıdž (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 6)Financement et étude des risques des professionnelsƹǏdžNjĮIJǎįǗIJdžıdž ljĮLj NjİNJƿIJdž IJǔnj ljLjnjįǘnjǔnj IJǔnjİȺĮDŽDŽİNJNjĮIJLjǙnjUE Outils et méthodes – Ects : 12Ĭƪ ƪǏDŽĮNJİǁĮ ljĮLj NjƿLJǎįǎLj (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ12)Anglais2èmelangueConférence de MéthodeƧDŽDŽNJLjljƾ2džDŽNJǙııĮȈİȝȚȞȐȡȚĮ ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮȢSemestre 2 ƪǍƾNjdžnjǎ 2UE Finance/Gestion – Ects : 5Ĭƪ ƹǏdžNjĮIJǎǎLjljǎnjǎNjLjljǀ/ƩLjǎǁljdžıdž (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐưǎnjƾįİǐ 5)Contrôle de gestion ƠNJİDŽǒǎǐ įLjǎǁljdžıdžǐUE Marketing/Communication – Ects : 10Ĭƪ ưƾǏljİIJLjDŽlj/ƪȺLjljǎLjnjǔnjǁĮ (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐưǎnjƾįİǐ 10)Technique de négociationLes produits dassuranceƷİǒnjLjljƿǐ įLjĮȺǏĮDŽNjƾIJİǑıdžǐƴǏǎǕǗnjIJĮ ĮıijƾNJLjıdžǐUE Management – Ects : 4 Ĭƪ ƩLjĮǒİǁǏLjıdž (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 4)Management déquipes ƩLjĮǒİǁǏLjıdž ǎNjƾįǔnjUE Outils et méthodes – Ects : 5Ĭƪ ƪǏDŽĮNJİǁĮ ljĮLj NjƿLJǎįǎLj (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ5)Anglais2èmelangueƧDŽDŽNJLjljƾ2džDŽNJǙııĮUE Stage – Ects : 6 Ĭƪ ƴǏĮljIJLjljǀ ƾıljdžıdž (ƴLjıIJǔIJLjljƿǐ ưǎnjƾįİǐ 6)Stage de 5 mois ƴǏĮljIJLjljǀ ƾıljdžıdž 5 NjdžnjǙnjMASTER 2 DE BANQUE – ASSURANCEMASTER 2 ƷƵƧƴƪƫƭƮƻƱ - ƧƶĭƧƯƭƶƷƭƮƻƱ
 16. 16. 16PremièreinscriptionRéinscriptionDossier de pré-inscription à l’IdEF* 9Acte de Naissance de moins de 3 mois (original)plus sa traduction officielle en français9Carte d’identité : photocopie certifiée conforme 9Photos d’identité 8 4Baccalauréat/Apolytirio, plus photocopiecertifiée conforme et traduction officielle enfrançais (pour l’Apolytirio)9Pour les étudiants de nationalité française, leCertificat de Participation à l’Appel dePréparation de la Défense9Attestation des ECTS acquis dans l’universitéd’origine et relevés de notes : photocopiecertifiée conforme et traduction officielle enfrançais, pour les inscriptions en L2 ou L3 ouMaster9Diplôme : photocopie certifiée conforme ettraduction officielle en français, pour lesinscriptions en L2 ou L3 ou Master9CV et lettre de motivation, pour les inscriptionsen L2, L3 et Master9Votre dernière carte détudiant (même en casdinterruption détudes)9Attestation d’un des parents acceptant l’inscriptionde son enfant et s’engageant à supporter les fraisliés à cette inscription*9 9* documents fournis par le secrétariat de l’IdEFDate limite de dépôtDate limite de dépôt du dossier de pré inscription :- du 04/02/13 au 21/06/13 pour les premières inscriptionsDate limite de dépôt du dossier complet :- 13/09/13 pour les premières inscriptions- 27/09/13 pour les réinscriptionsMODALITES D’INSCRIPTION
 17. 17. 17ƴǏǙIJdžİDŽDŽǏĮijǀƪȺĮnjİDŽDŽǏĮijǀƧǁIJdžıdž ȺǏǎİDŽDŽǏĮijǀǐ ıIJǎ IdEF* 9ƴLjıIJǎȺǎLjdžIJLjljǗ DŽİnjnjǀıİǔǐ ǗǒLj ȺĮNJĮLjǗIJİǏǎ IJǔnj 3NjdžnjǙnj (ȺǏǔIJǗIJǑȺǎ) ljĮLj IJdžnj İȺǁıdžNjdž NjİIJƾijǏĮıdžIJǎǑ ıIJĮ DŽĮNJNJLjljƾ9ƷĮǑIJǗIJdžIJĮ : İȺLjljǑǏǔNjƿnjdž ijǔIJǎIJǑȺǁĮ 9ĭǔIJǎDŽǏĮijǁİǐ IJĮǑIJǗIJdžIJĮǐ 8 4Baccalauréat/ƧȺǎNJǑIJǀǏLjǎ, Njİ İȺLjljǑǏǔNjƿnjdžijǔIJǎIJǑȺǁĮ ljĮLj İȺǁıdžNjdž NjİIJƾijǏĮıdž ıIJĮ DŽĮNJNJLjljƾ(DŽLjĮ IJǎ ƧȺǎNJǑIJǀǏLjǎ)9īLjĮ IJǎǑǐ ijǎLjIJdžIJƿǐ Njİ īĮNJNJLjljǀ ǑȺdžljǎǗIJdžIJĮ,ȺǏǎıljǗNjLjıdž IJǎǑ Certificat de Participation àl’Appel de Préparation de la Défense9ƨİǃĮǁǔıdž IJǔnj ECTS ȺǎǑ ĮȺǎljIJǀLJdžljĮnj ıIJǎƴĮnjİȺLjıIJǀNjLjǎ ȺǏǎƿNJİǑıdžǐ ljĮLj ĮnjĮNJǑIJLjljǀǃĮLJNjǎNJǎDŽǁĮ : İȺLjljǑǏǔNjƿnjdž ijǔIJǎIJǑȺǁĮ ljĮLjİȺǁıdžNjdž NjİIJƾijǏĮıdž ıIJĮ DŽĮNJNJLjljƾ, DŽLjĮ IJLjǐ İDŽDŽǏĮijƿǐıIJǎ L2, L3 ǀ Master9ƴIJǑǒǁǎ : İȺLjljǑǏǔNjƿnjdž ijǔIJǎIJǑȺǁĮ ljĮLj İȺǁıdžNjdžNjİIJƾijǏĮıdž ıIJĮ DŽĮNJNJLjljƾ, DŽLjĮ IJLjǐ İDŽDŽǏĮijƿǐ ıIJǎ L2,L3 ǀ Master9ƨLjǎDŽǏĮijLjljǗ ıdžNjİǁǔNjĮ ljĮLj lettre de motivation,DŽLjĮ IJLjǐ İDŽDŽǏĮijƿǐ ıIJǎ L2, L3 ǀ Master9ƷİNJİǑIJĮǁĮ ijǎLjIJdžIJLjljǀ ljƾǏIJĮ (IJǎ ǁįLjǎ ljĮLj ıİȺİǏǁȺIJǔıdž įLjĮljǎȺǀǐ IJǔnj ıȺǎǑįǙnj)9ƨİǃĮǁǔıdž IJǎǑ ljdžįİNjǗnjĮ Ⱥǔǐ ĮȺǎįƿǒİIJĮLj IJdžnjİDŽDŽǏĮijǀ IJǎǑ ȺĮLjįLjǎǘ IJǎǑ ljĮLj Ⱥǔǐ įİıNjİǘİIJĮLj njĮljĮNJǘǓİLj IJĮ įǁįĮljIJǏĮ IJdžǐ ijǎǁIJdžıǀǐ IJǎǑ*9 9* ƿDŽDŽǏĮijĮ ȺǎǑ ȺĮǏƿǒǎnjIJĮLj ĮȺǗ IJdž DŽǏĮNjNjĮIJİǁĮ IJǎǑ IdEFƴǏǎLJİıNjǁĮ ljĮIJƾLJİıdžǐƴǏǎLJİıNjǁĮ ljĮIJƾLJİıdžǐ IJdžǐ ĮǁIJdžıdžǐ ȺǏǎİDŽDŽǏĮijǀǐ :- ĮȺǗ 04/02/13 ƿǔǐ 21/06/13 DŽLjĮ ȺǏǙIJdž İDŽDŽǏĮijǀƴǏǎLJİıNjǁĮ ljĮIJƾLJİıdžǐ ȺNJǀǏǎǑǐ njIJǎıLjƿ :- 13/09/13 DŽLjĮ ȺǏǙIJdž İDŽDŽǏĮijǀ- 27/09/13 DŽLjĮ İȺĮnjİDŽDŽǏĮijǀƩƭƮƧƭƳƯƳīƬƷƭƮƧ ƪīīƵƧĭƬƶ
 18. 18. 18ANNEXE 1 - ƴƧƵƧƵƷƬưƧ 1
 19. 19. 19
 20. 20. 20ANNEXE 2 - ƴƧƵƧƵƷƬưƧ 2

×