Άνθρακας

I
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ
• ΜΑΘΗΜΑ:ΧΗΜΕΙΑ
• ΘΕΜΑ:ΑΝΘΡΑΚΑΣ
• ΥΠΕΥΘΥΝΗ:ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΙΡΗΝΗ
• ΜΑΘΗΤΗΣ:ΑΡΑΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
• ΤΜΗΜΑ:Γ1
• ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2014-2015
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΑΚΑ
• Ο άνθρακας είναι το αμέταλλο χημικό στοιχείο με χημικό σύμβολο C και
ατομικό αριθμό 6. Είναι μέλος της ομάδας 14 (πρώην IVA) του περιοδικού πίνακα.
Δρα σχεδόν πάντα ως αμέταλλο τετρασθενές στοιχείο, δηλαδή το άτομό του έχει
τέσσερα (4) ηλεκτρόνια διαθέσιμα για τη δημιουργία ομοιοπολικών χημικών δεσμών.
Υπάρχουν τρία (3) φυσικά ισοτοπα άνθρακα, από τα οποία o 12Cκαι ο 13C είναι
σταθερά, ενώ ο 14C είναι ραδιενεργό, με ημιζωή περίπου 5.730 έτη. Ο άνθρακας
είναι ένα από τα λίγα χημικά στοιχεία που είναι γνωστά από την Αρχαιότητα.
Υπάρχουν αρκετές αλλοτροπικές μορφές του άνθρακα, από τις οποίες οι
πιο γνωστές είναι ο γραφίτης, το διαμάντι και ο άμορφος άνθρακας[15]. Οι
φυσικές ιδιότητες των διαφόρων αλλοτροπικών μορφών του άνθρακα
διαφέρουν πολύ. Για παράδειγμα, το διαμάντι είναι πολύ διαφανές, το πιο
σκληρό φυσικό υλικό που είναι γνωστό και με πολύ μικρή
ηλεκτρική αγωγιμότητα, ενώ ο γραφίτης είναι αδιαφανής, αρκετά μαλακός
για να σχηματίζει μια γραμμή πάνω σε χαρτί και ένας πολύ καλός αγωγός
του ηλεκτρισμού. Υπό κανονικές συνθήκες, το διαμάντι, ο
νανοσωλήνας άνθρακα και το γραφένιο έχουν τις υψηλότερες
θερμικές αγωγιμότητες από όλα τα γνωστά υλικά. Όλες οι (γνωστές)
αλλοτροπικές μορφές του άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες, είναι στερεές,
με το γραφίτη να έχει την πιο σταθερή θερμοδυναμικά μορφή. Ο γραφίτης
είναι μάλιστα (σχετικά) χημικά ανθεκτικός και χρειάζεται υψηλή θερμοκρασία
για να αντιδράσει ακόμη και με (καθαρό) οξυγόνο.
Άνθρακας
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΑΚΑ
• Οι διαφορετικές αλλομορφές του άνθρακα περιλαμβάνουν (όπως είδαμε και
παραπάνω) το σκληρότερο υλικό που υπάρχει στη φύση, το διαμάντι, αλλά επίσης
και ένα από τα πιο μαλακά υλικά που υπάρχουν στη φύση, τον γραφίτη. Επίσης, το
άτομο του άνθρακα έχει την χημική ικανότητα να σχηματίζει έως και τέσσερις δεσμούς
με άλλα άτομα, που περιλαμβάνουν και άλλα άτομα άνθρακα, με ικανότητα μάλιστα
να σχηματίζει και πολλαπλούς (δηλαδή διπλούς ή τριπλούς) ομοιοπολικούς δεσμούς
με τέτοια άτομα. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, οι μέχρι σήμερα γνωστές ενώσεις
του άνθρακα (οργανικές ενώσεις) υπερβαίνουν τα 10.000.000 χημικές ενώσεις,
αποτελώντας τη μεγάλη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των ως σήμερα
γνωστών χημικών ενώσεων. Ο άνθρακας έχει ακόμη την υψηλότερη
θερμοκρασία εξάχνωσης από όλα τα άλλα χημικά στοιχεία. Υπό πίεση 1 atm δεν έχει
σημείο τήξης, αφού το τριπλό σημείο του βρίσκεται σε πίεση 10,8 ± 0,2 MPa και σε
θερμοκρασία 4.600 ± 300 K (περίπου 4.330 ± 300 °C), οπότε εξαχνώνεται, με τη
θερμοκρασία εξάχνωσής του (υπό πίεση 1 atm) είναι περίπου 3.900 K (περίπου
3.627 °C). Ο άνθρακας εξαχνώνεται με έναανθρακικό τόξο, που έχει θερμοκρασία
περίπου 5.800 K (περίπου 5.530 °C), οπότε ο άνθρακας, ανεξάρτητα από την
αλλοτροπική του μορφή, παραμένει στερεός σε υψηλότερες θερμοκρασίες ακόμη και
από τα σημεία τήξης μετάλλων όπως το βολφράμιο ή το ρήνιο. Παρόλο που
θερμοδυναμικά έχει τάση για οξείδωση, ο άνθρακας αντιστέκεται στην οξείδωση πιο
αποτελεσματικά από χημικά στοιχεία όπως ο σίδηρος και οχαλκός, που είναι
ασθενέστερα αναγωγικά μέσα στη θερμοκρασία δωματίου (20 °C).
Άνθρακας
ΑΛΛΟΤΡΟΠΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
• Ο ατομικός άνθρακας είναι ένα πολύ βραχύβιο χημικό είδος και γι' αυτό ο
(στοιχειακός) άνθρακας σταθεροποιείται σε διάφορες πολυατομικές δομές με
διάφορες μοριακές διαμορφώσεις, που ονομάζονται αλλοτροπικές μορφές του
άνθρακα. Οι τρεις (3) (σχετικώς) ευρύτερα γνωστές από τις αλλοτροπικές μορφές του
άνθρακα είναι ο άμορφος άνθρακας, ο γραφίτης και το διαμάντι. Υπάρχουν όμως και
άλλες. Για παράδειγμα, τα φουλλερένια θεωρούνταν κάποτε «εξωτικές» αλλοτροπικές
μορφές, αλλά αυτόν τον καιρό συχνά συνθέτονται και χρησιμοποιούνται στην έρευνα:
Περιλαμβάνουν τα μπακμινστερφουλλερένια, τους νανοσωλήνες άνθρακα , τα
νανομπουμπούκια άνθρακα και τα νανοανθρακονήματα . Αρκετές ακόμη εξωτικές
αλλοτροπικές μορφές του άνθρακα έχουν ανακαλυφθεί, όπως ο λονσδαλεΐτης , ο
υαλώδης άνθρακας , ο νανοαφρός άνθρακα και το καρβύνιο ή «γραμμικός
ακετυλενικός άνθρακας»
Άνθρακας
Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
• Στις γήινες συνθήκες, η μετατροπή ενός χημικού στοιχείου σε ένα άλλο είναι
πολύ σπάνια. Γι' αυτό, η ποσότητα του άνθρακα στη Γη είναι ουσιαστικά
σταθερή. Έτσι, διεργασίες που χρησιμοποιούν άνθρακα πρέπει να τον
λάβουν από κάπου, και να αποθέσουν το προϊόν της διεργασίας κάπου
αλλού. Οι διαδρομές που ακολουθεί ο άνθρακας μέσα στο (γήινο)
περιβάλλον σχηματίζει το λεγόμενο κύκλο του άνθρακα μια διεργασία
φυσικής ανακύκλωσης του γήινου άνθρακα. Για παράδειγμα, τα φυτά
απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και το
χρησιμοποιούν για να παράξουν βιομάζα, με τη διεργασία της
αναπνοής άνθρακα ή τον κύκλο του Κάλβιν μια διεργασία
δέσμευσης του άνθρακα. Κάποια από αυτήν τη βιομάζα (των φυτών)
τρώγεται από τα ζώα, όπου κάποια ποσότητα από αυτόν τον άνθρακα
εκπνέεται από αυτά τα ζώα ως διοξείδιο του άνθρακα. Ο κύκλος του
άνθρακα είναι σημαντικά πιο πολύπλοκος από αυτόν το μικρό κύκλο: Για
παράδειγμα, κάποια ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα διαλύεται στους
ωκεανούς. Τα νεκρά φυτά και ζώα μπορεί να καταναλωθούν από βακτήρια
ή και να μετατραπούν σε πετρέλαιο ή γαιάνθρακα, που μπορούν να καούν
και να απελευθερώσουν διοξείδιο του άνθρακα.
Άνθρακας
ΕΦΑΡΜΟΦΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
• Ο άνθρακας είναι ζωτικής σημασίας για όλες τις γνωστές μορφές
ζωής, δηλαδή χωρίς αυτόν δεν εννοείται ζωή, τουλάχιστον όπως την
ξέρουμε. Η κύρια οικονομική χρήση του άνθρακα, πέρα από τη
χρήση ανθρακούχων τροφών και της ξυλείας, γίνεται με τη μορφή
των υδρογονανθράκων, με μεγαλύτερη έμφαση στα καύσιμα που
προέρχονται από το φυσικό αέριο και το αργό πετρέλαιο. Το αργό
πετρέλαιο χρησιμοποιείται από την πετροχημική βιομηχανία για την
παραγωγή, μεταξύ άλλων ,βενζίνης και κηροζίνης, μέσω της
διεργασίας της διύλισης, σε διυλιστήρια. Η κυτταρίνη είναι ένα
φυσικό ανθρακούχο πολυμερές που παράγεται από τα φυτά, αν και
συνήθως λαμβάνεται από το βαμβάκι, το λινάρι και την κάνναβη. Η
κυτταρίνη χρησιμοποιείται κυρίως για τη διατήριση της δομής των
φυτών. Υπάρχουν και ζωικής προέλευσης οικονομικώς πολύτιμα
φυσικά ανθρακούχα πολυμερή, όπως το μαλλί, το κασμίρι και το
μετάξι. Τα πλαστικά είναι από συνθετικά ανθρακούχα πολυμερή,
που συχνά περιέχουν επίσης οξυγόνο, άζωτο ή και αλογόνα. Οι
πρώτες ύλες για πολλά από αυτά τα συνθετικά υλικά προέρχονται
επίσης από το αργό πετρέλαιο.
ΠΗΓΕΣ
• http://el.wikipedia.org
• https://www.google.gr/search?q=%CE
%91%CE%9D%CE%98%CE%A1%CE%91%CE%9A
%CE%91%CF
%82&biw=1920&bih=936&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ei=bFq1VLeaI4XxUIi_hIgF&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm
=isch&q=%CE%91%CE%9D%CE%98%CE%A1%CE
%91%CE%9A%CE%91%CE%A3
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ!!!
1 sur 12

Recommandé

οργανωση και συνοχη της περιγραφης και της par
οργανωση και συνοχη της περιγραφης και τηςοργανωση και συνοχη της περιγραφης και της
οργανωση και συνοχη της περιγραφης και τηςsomakris
1.3K vues13 diapositives
Κατανόηση του ιστορικού χρόνου: σχεδιασμός, ανάπτυξη και διδακτική αξιοποίηση... par
Κατανόηση του ιστορικού χρόνου: σχεδιασμός, ανάπτυξη και διδακτική αξιοποίηση...Κατανόηση του ιστορικού χρόνου: σχεδιασμός, ανάπτυξη και διδακτική αξιοποίηση...
Κατανόηση του ιστορικού χρόνου: σχεδιασμός, ανάπτυξη και διδακτική αξιοποίηση...Yannis Kaskamanidis
2.1K vues10 diapositives
18. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) ως την 3η Σεπτεμβρίου 1843 par
18. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) ως την 3η Σεπτεμβρίου 184318. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) ως την 3η Σεπτεμβρίου 1843
18. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) ως την 3η Σεπτεμβρίου 1843Kvarnalis75
72.9K vues48 diapositives
Κώστας Ταχτσής, Κι έχουμε πόλεμο par
Κώστας Ταχτσής, Κι έχουμε πόλεμοΚώστας Ταχτσής, Κι έχουμε πόλεμο
Κώστας Ταχτσής, Κι έχουμε πόλεμοEvangelia Patera
12K vues5 diapositives
H αμερικανική επανάσταση par
H αμερικανική επανάστασηH αμερικανική επανάσταση
H αμερικανική επανάσταση6o Lykeio Kavalas
3.9K vues40 diapositives
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 29 ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ par
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 29 ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣΓ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 29 ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 29 ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣManolis Savorianakis
637 vues11 diapositives

Contenu connexe

Tendances

ΕΝΟΤΗΤΑ 20. Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) par
ΕΝΟΤΗΤΑ 20. Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)ΕΝΟΤΗΤΑ 20. Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)
ΕΝΟΤΗΤΑ 20. Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)Kvarnalis75
85.1K vues38 diapositives
3. Γαλλική Επανάσταση (Γ΄ Γυμνασίου) par
3. Γαλλική Επανάσταση (Γ΄ Γυμνασίου)3. Γαλλική Επανάσταση (Γ΄ Γυμνασίου)
3. Γαλλική Επανάσταση (Γ΄ Γυμνασίου)Dionysia Nima
46.8K vues25 diapositives
ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ par
ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥssuserf86bc9
5.7K vues17 diapositives
5. ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι par
5. ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι5. ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι
5. ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αιprasino
22.4K vues39 diapositives
ΕΝΟΤΗΤΑ 38. Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922) par
ΕΝΟΤΗΤΑ 38. Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922)ΕΝΟΤΗΤΑ 38. Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922)
ΕΝΟΤΗΤΑ 38. Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922)Kvarnalis75
45.5K vues62 diapositives
Η Γαλλική Επανάσταση par
Η  Γαλλική ΕπανάστασηΗ  Γαλλική Επανάσταση
Η Γαλλική ΕπανάστασηEvangelia Patera
1.4K vues39 diapositives

Tendances(20)

ΕΝΟΤΗΤΑ 20. Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) par Kvarnalis75
ΕΝΟΤΗΤΑ 20. Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)ΕΝΟΤΗΤΑ 20. Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)
ΕΝΟΤΗΤΑ 20. Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)
Kvarnalis7585.1K vues
3. Γαλλική Επανάσταση (Γ΄ Γυμνασίου) par Dionysia Nima
3. Γαλλική Επανάσταση (Γ΄ Γυμνασίου)3. Γαλλική Επανάσταση (Γ΄ Γυμνασίου)
3. Γαλλική Επανάσταση (Γ΄ Γυμνασίου)
Dionysia Nima46.8K vues
ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ par ssuserf86bc9
ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ssuserf86bc95.7K vues
5. ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι par prasino
5. ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι5. ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι
5. ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι
prasino22.4K vues
ΕΝΟΤΗΤΑ 38. Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922) par Kvarnalis75
ΕΝΟΤΗΤΑ 38. Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922)ΕΝΟΤΗΤΑ 38. Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922)
ΕΝΟΤΗΤΑ 38. Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922)
Kvarnalis7545.5K vues
Η Γαλλική Επανάσταση par Evangelia Patera
Η  Γαλλική ΕπανάστασηΗ  Γαλλική Επανάσταση
Η Γαλλική Επανάσταση
Evangelia Patera1.4K vues
7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη Το σύστημα της Φεουδαρχίας par Kvarnalis75
7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη Το σύστημα της Φεουδαρχίας7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη Το σύστημα της Φεουδαρχίας
7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη Το σύστημα της Φεουδαρχίας
Kvarnalis7510K vues
Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 8 Η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης (1821-1827) par Kvarnalis75
Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 8 Η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης (1821-1827)Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 8 Η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης (1821-1827)
Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 8 Η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης (1821-1827)
Kvarnalis7546.9K vues
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 3 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ par Manolis Savorianakis
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 3 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΓ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 3 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 3 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Αποικιοκρατία και αποικιακοί ανταγωνισμοί par irinikel
Αποικιοκρατία και αποικιακοί ανταγωνισμοίΑποικιοκρατία και αποικιακοί ανταγωνισμοί
Αποικιοκρατία και αποικιακοί ανταγωνισμοί
irinikel21.7K vues
Κοινωνικά Προβλήματα Γ1 (18ο Γυμνάσιο Πάτρας) par k_simota
Κοινωνικά Προβλήματα Γ1 (18ο Γυμνάσιο Πάτρας)Κοινωνικά Προβλήματα Γ1 (18ο Γυμνάσιο Πάτρας)
Κοινωνικά Προβλήματα Γ1 (18ο Γυμνάσιο Πάτρας)
k_simota9K vues
περιοδικος πινακας με πληροφοριες για ολα τα Χημικά στοιχεια par Christos Gotzaridis
περιοδικος πινακας με πληροφοριες για ολα τα Χημικά στοιχειαπεριοδικος πινακας με πληροφοριες για ολα τα Χημικά στοιχεια
περιοδικος πινακας με πληροφοριες για ολα τα Χημικά στοιχεια
Christos Gotzaridis15.6K vues
ιστορια γ γυμνασιου ενότητα 2η par Louta65
ιστορια γ γυμνασιου ενότητα 2ηιστορια γ γυμνασιου ενότητα 2η
ιστορια γ γυμνασιου ενότητα 2η
Louta655.3K vues
ε ν ο τ η τ α 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου... par Kvarnalis75
ε ν ο τ η τ α 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου...ε ν ο τ η τ α 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου...
ε ν ο τ η τ α 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου...
Kvarnalis7532.3K vues
2. Ο Καρλομάγνος και η εποχή του par Kvarnalis75
2. Ο Καρλομάγνος και η εποχή του2. Ο Καρλομάγνος και η εποχή του
2. Ο Καρλομάγνος και η εποχή του
Kvarnalis7523.8K vues
ΕΝΟΤΗΤΑ 34 Η λήξη του Α‘ Παγκόσμιου πολέμου και οι μεταπολεμικές ρυθμίσεις par Kvarnalis75
ΕΝΟΤΗΤΑ 34 Η λήξη του Α‘ Παγκόσμιου πολέμου και οι μεταπολεμικές ρυθμίσειςΕΝΟΤΗΤΑ 34 Η λήξη του Α‘ Παγκόσμιου πολέμου και οι μεταπολεμικές ρυθμίσεις
ΕΝΟΤΗΤΑ 34 Η λήξη του Α‘ Παγκόσμιου πολέμου και οι μεταπολεμικές ρυθμίσεις
Kvarnalis7534.3K vues
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 par Georgia Sofi
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Georgia Sofi2.6K vues
Οι απαρχές της Βιομηχανικής Επανάστασης par Μaria Demirakou
Οι απαρχές της Βιομηχανικής ΕπανάστασηςΟι απαρχές της Βιομηχανικής Επανάστασης
Οι απαρχές της Βιομηχανικής Επανάστασης
Μaria Demirakou4.6K vues

En vedette

Άνθρακας par
ΆνθρακαςΆνθρακας
Άνθρακαςifh
1.1K vues11 diapositives
Νερό par
ΝερόΝερό
Νερόifh
756 vues11 diapositives
Χημικά αποτελέσματα ηλεκτρικού ρεύματος par
Χημικά αποτελέσματα ηλεκτρικού ρεύματοςΧημικά αποτελέσματα ηλεκτρικού ρεύματος
Χημικά αποτελέσματα ηλεκτρικού ρεύματοςifh
1.5K vues11 diapositives
The Seven wonders of the new world par
The Seven wonders of the new worldThe Seven wonders of the new world
The Seven wonders of the new worldKATERINA NANNOU
485 vues21 diapositives
Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΖΑΦΕΙΡΗΣ par
Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΖΑΦΕΙΡΗΣΟ ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΖΑΦΕΙΡΗΣ
Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΖΑΦΕΙΡΗΣKATERINA NANNOU
642 vues14 diapositives
To πυριτιο par
To πυριτιοTo πυριτιο
To πυριτιοifh
895 vues8 diapositives

En vedette(20)

Άνθρακας par ifh
ΆνθρακαςΆνθρακας
Άνθρακας
ifh1.1K vues
Νερό par ifh
ΝερόΝερό
Νερό
ifh756 vues
Χημικά αποτελέσματα ηλεκτρικού ρεύματος par ifh
Χημικά αποτελέσματα ηλεκτρικού ρεύματοςΧημικά αποτελέσματα ηλεκτρικού ρεύματος
Χημικά αποτελέσματα ηλεκτρικού ρεύματος
ifh1.5K vues
Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΖΑΦΕΙΡΗΣ par KATERINA NANNOU
Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΖΑΦΕΙΡΗΣΟ ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΖΑΦΕΙΡΗΣ
Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΖΑΦΕΙΡΗΣ
KATERINA NANNOU642 vues
To πυριτιο par ifh
To πυριτιοTo πυριτιο
To πυριτιο
ifh895 vues
ανθρακασ θεοδωρα παπαδοπουλου par ifh
ανθρακασ θεοδωρα παπαδοπουλουανθρακασ θεοδωρα παπαδοπουλου
ανθρακασ θεοδωρα παπαδοπουλου
ifh619 vues
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ par KATERINA NANNOU
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ
KATERINA NANNOU807 vues
Κινηματογραφος-Καμπουρίδης/Καμπουρίδου par ifh
Κινηματογραφος-Καμπουρίδης/ΚαμπουρίδουΚινηματογραφος-Καμπουρίδης/Καμπουρίδου
Κινηματογραφος-Καμπουρίδης/Καμπουρίδου
ifh770 vues
ορυκτά par ifh
ορυκτάορυκτά
ορυκτά
ifh789 vues
πυριτιο par ifh
πυριτιοπυριτιο
πυριτιο
ifh753 vues
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ par KATERINA NANNOU
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
KATERINA NANNOU470 vues
πυριτιο par ifh
πυριτιοπυριτιο
πυριτιο
ifh798 vues
ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ, ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ par KATERINA NANNOU
ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ, ΟΛΟΙ ΙΣΟΙΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ, ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ
ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ, ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ
KATERINA NANNOU610 vues
Ηλεκτρομαγνητικα αποτελεσματα ηλ. ρεύματος par ifh
Ηλεκτρομαγνητικα αποτελεσματα ηλ. ρεύματος Ηλεκτρομαγνητικα αποτελεσματα ηλ. ρεύματος
Ηλεκτρομαγνητικα αποτελεσματα ηλ. ρεύματος
ifh1.6K vues
Θέμα εργασίας : Οι γυναίκες στον μεσαίωνα par ifh
Θέμα εργασίας : Οι γυναίκες στον μεσαίωναΘέμα εργασίας : Οι γυναίκες στον μεσαίωνα
Θέμα εργασίας : Οι γυναίκες στον μεσαίωνα
ifh1.1K vues
Ρυπανση υδατων par ifh
Ρυπανση υδατων  Ρυπανση υδατων
Ρυπανση υδατων
ifh1K vues
Ρυπανση υδατων par ifh
Ρυπανση υδατωνΡυπανση υδατων
Ρυπανση υδατων
ifh1.5K vues
ΑΦΙΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ par KATERINA NANNOU
ΑΦΙΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟΑΦΙΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ
ΑΦΙΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ
KATERINA NANNOU605 vues
οι τρείς νόμοι του νεύτωνα par ifh
οι τρείς νόμοι του νεύτωναοι τρείς νόμοι του νεύτωνα
οι τρείς νόμοι του νεύτωνα
ifh21.2K vues

Similaire à Άνθρακας

Chapt7 par
Chapt7Chapt7
Chapt7sofkap22
1.1K vues59 diapositives
ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ.pptx par
ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ.pptxΦΥΣΙΚΟΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ.pptx
ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ.pptxssuserf79eea
6 vues2 diapositives
Φυσικά ΣΤ΄ 1. 7. ΄΄Ορυκτοί άνθρακες - Ένα πολύτιμο στερεό ΄΄ par
Φυσικά ΣΤ΄ 1. 7. ΄΄Ορυκτοί άνθρακες - Ένα πολύτιμο στερεό ΄΄Φυσικά ΣΤ΄ 1. 7. ΄΄Ορυκτοί άνθρακες - Ένα πολύτιμο στερεό ΄΄
Φυσικά ΣΤ΄ 1. 7. ΄΄Ορυκτοί άνθρακες - Ένα πολύτιμο στερεό ΄΄Χρήστος Χαρμπής
2.2K vues8 diapositives
Ορυκτοί άνθρακες - Ένα πολύτιμο στερεό par
Ορυκτοί άνθρακες - Ένα πολύτιμο στερεόΟρυκτοί άνθρακες - Ένα πολύτιμο στερεό
Ορυκτοί άνθρακες - Ένα πολύτιμο στερεόteaghet
610 vues7 diapositives
οξειδοαναγωγικες αντιδρασεις στην καθημερινη ζωη par
οξειδοαναγωγικες αντιδρασεις στην καθημερινη ζωηοξειδοαναγωγικες αντιδρασεις στην καθημερινη ζωη
οξειδοαναγωγικες αντιδρασεις στην καθημερινη ζωηΜαυρουδης Μακης
2.4K vues5 diapositives
λιθάνθρακας par
λιθάνθρακαςλιθάνθρακας
λιθάνθρακαςteo70
449 vues19 diapositives

Similaire à Άνθρακας(19)

Chapt7 par sofkap22
Chapt7Chapt7
Chapt7
sofkap221.1K vues
ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ.pptx par ssuserf79eea
ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ.pptxΦΥΣΙΚΟΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ.pptx
ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ.pptx
ssuserf79eea6 vues
Φυσικά ΣΤ΄ 1. 7. ΄΄Ορυκτοί άνθρακες - Ένα πολύτιμο στερεό ΄΄ par Χρήστος Χαρμπής
Φυσικά ΣΤ΄ 1. 7. ΄΄Ορυκτοί άνθρακες - Ένα πολύτιμο στερεό ΄΄Φυσικά ΣΤ΄ 1. 7. ΄΄Ορυκτοί άνθρακες - Ένα πολύτιμο στερεό ΄΄
Φυσικά ΣΤ΄ 1. 7. ΄΄Ορυκτοί άνθρακες - Ένα πολύτιμο στερεό ΄΄
Ορυκτοί άνθρακες - Ένα πολύτιμο στερεό par teaghet
Ορυκτοί άνθρακες - Ένα πολύτιμο στερεόΟρυκτοί άνθρακες - Ένα πολύτιμο στερεό
Ορυκτοί άνθρακες - Ένα πολύτιμο στερεό
teaghet610 vues
οξειδοαναγωγικες αντιδρασεις στην καθημερινη ζωη par Μαυρουδης Μακης
οξειδοαναγωγικες αντιδρασεις στην καθημερινη ζωηοξειδοαναγωγικες αντιδρασεις στην καθημερινη ζωη
οξειδοαναγωγικες αντιδρασεις στην καθημερινη ζωη
λιθάνθρακας par teo70
λιθάνθρακαςλιθάνθρακας
λιθάνθρακας
teo70449 vues
λιθάνθρακας par teo70
λιθάνθρακαςλιθάνθρακας
λιθάνθρακας
teo70921 vues
Οργανική Χημεία - Εισαγωγή par cathykaki
Οργανική Χημεία - ΕισαγωγήΟργανική Χημεία - Εισαγωγή
Οργανική Χημεία - Εισαγωγή
cathykaki6.8K vues
ΠΥΡΙΤΙΟ - ΚΕΡΑΜΙΚΗ.pptx par ssuserf79eea
ΠΥΡΙΤΙΟ - ΚΕΡΑΜΙΚΗ.pptxΠΥΡΙΤΙΟ - ΚΕΡΑΜΙΚΗ.pptx
ΠΥΡΙΤΙΟ - ΚΕΡΑΜΙΚΗ.pptx
ssuserf79eea1 vue
χβ παρ-3 par theosk13
χβ παρ-3χβ παρ-3
χβ παρ-3
theosk13249 vues
οικολογικό πρόβλημα par filipposh
οικολογικό πρόβλημαοικολογικό πρόβλημα
οικολογικό πρόβλημα
filipposh359 vues
Οικολογια B γυμνασιου 2015-16 Β' μέρος 2015-16 par arlap
Οικολογια B γυμνασιου 2015-16 Β' μέρος 2015-16Οικολογια B γυμνασιου 2015-16 Β' μέρος 2015-16
Οικολογια B γυμνασιου 2015-16 Β' μέρος 2015-16
arlap294 vues
άνθρακες par avramaki
άνθρακεςάνθρακες
άνθρακες
avramaki517 vues
Ορυκτοί άνθρακες - ένα πολύτιμο στερεό par Dimitra Mylonaki
Ορυκτοί άνθρακες - ένα πολύτιμο στερεόΟρυκτοί άνθρακες - ένα πολύτιμο στερεό
Ορυκτοί άνθρακες - ένα πολύτιμο στερεό
Dimitra Mylonaki131 vues
αλκάνια φυσικό αέριο par DimPapadopoulos
αλκάνια φυσικό αέριοαλκάνια φυσικό αέριο
αλκάνια φυσικό αέριο
DimPapadopoulos3.8K vues
Co, μονοξείδιο του άνθρακα, συνθετική εργασία par Christos Gotzaridis
Co, μονοξείδιο του άνθρακα, συνθετική εργασίαCo, μονοξείδιο του άνθρακα, συνθετική εργασία
Co, μονοξείδιο του άνθρακα, συνθετική εργασία

Plus de ifh

νειλος [αυτόματη αποθήκευση]1 par
νειλος [αυτόματη αποθήκευση]1νειλος [αυτόματη αποθήκευση]1
νειλος [αυτόματη αποθήκευση]1ifh
301 vues6 diapositives
μισισιπης [αυτόματη αποθήκευση]1 par
μισισιπης [αυτόματη αποθήκευση]1μισισιπης [αυτόματη αποθήκευση]1
μισισιπης [αυτόματη αποθήκευση]1ifh
506 vues7 diapositives
μεσογειος θαλασσα [αυτόματη αποθήκευση]1 par
μεσογειος θαλασσα [αυτόματη αποθήκευση]1μεσογειος θαλασσα [αυτόματη αποθήκευση]1
μεσογειος θαλασσα [αυτόματη αποθήκευση]1ifh
446 vues10 diapositives
καραϊβικη [αυτόματη αποθήκευση]1 par
καραϊβικη [αυτόματη αποθήκευση]1καραϊβικη [αυτόματη αποθήκευση]1
καραϊβικη [αυτόματη αποθήκευση]1ifh
243 vues6 diapositives
νειλοσ και-μισσισσιππησ par
νειλοσ και-μισσισσιππησνειλοσ και-μισσισσιππησ
νειλοσ και-μισσισσιππησifh
581 vues28 diapositives
θαλλασεσ (1) par
θαλλασεσ (1)θαλλασεσ (1)
θαλλασεσ (1)ifh
180 vues26 diapositives

Plus de ifh(18)

νειλος [αυτόματη αποθήκευση]1 par ifh
νειλος [αυτόματη αποθήκευση]1νειλος [αυτόματη αποθήκευση]1
νειλος [αυτόματη αποθήκευση]1
ifh301 vues
μισισιπης [αυτόματη αποθήκευση]1 par ifh
μισισιπης [αυτόματη αποθήκευση]1μισισιπης [αυτόματη αποθήκευση]1
μισισιπης [αυτόματη αποθήκευση]1
ifh506 vues
μεσογειος θαλασσα [αυτόματη αποθήκευση]1 par ifh
μεσογειος θαλασσα [αυτόματη αποθήκευση]1μεσογειος θαλασσα [αυτόματη αποθήκευση]1
μεσογειος θαλασσα [αυτόματη αποθήκευση]1
ifh446 vues
καραϊβικη [αυτόματη αποθήκευση]1 par ifh
καραϊβικη [αυτόματη αποθήκευση]1καραϊβικη [αυτόματη αποθήκευση]1
καραϊβικη [αυτόματη αποθήκευση]1
ifh243 vues
νειλοσ και-μισσισσιππησ par ifh
νειλοσ και-μισσισσιππησνειλοσ και-μισσισσιππησ
νειλοσ και-μισσισσιππησ
ifh581 vues
θαλλασεσ (1) par ifh
θαλλασεσ (1)θαλλασεσ (1)
θαλλασεσ (1)
ifh180 vues
2ο γ μηχ γεωα par ifh
2ο γ μηχ γεωα2ο γ μηχ γεωα
2ο γ μηχ γεωα
ifh184 vues
Πρωτεινες par ifh
ΠρωτεινεςΠρωτεινες
Πρωτεινες
ifh691 vues
Πρωτεινες par ifh
ΠρωτεινεςΠρωτεινες
Πρωτεινες
ifh556 vues
Βιταμίνες , μέταλλα , ιχνοστοιχεία par ifh
Βιταμίνες , μέταλλα , ιχνοστοιχείαΒιταμίνες , μέταλλα , ιχνοστοιχεία
Βιταμίνες , μέταλλα , ιχνοστοιχεία
ifh596 vues
Λίπη και έλαια par ifh
Λίπη και έλαια Λίπη και έλαια
Λίπη και έλαια
ifh630 vues
Πρόσθετα τροφίμων par ifh
Πρόσθετα τροφίμωνΠρόσθετα τροφίμων
Πρόσθετα τροφίμων
ifh629 vues
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 9703 par ifh
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 9703Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 9703
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 9703
ifh1.1K vues
Η ρυπανση του νερου !!! par ifh
Η ρυπανση του νερου !!!Η ρυπανση του νερου !!!
Η ρυπανση του νερου !!!
ifh1.4K vues
Ελ Γκρεκο -Γυμνάσιο Καπνοχωρίου par ifh
Ελ Γκρεκο -Γυμνάσιο ΚαπνοχωρίουΕλ Γκρεκο -Γυμνάσιο Καπνοχωρίου
Ελ Γκρεκο -Γυμνάσιο Καπνοχωρίου
ifh597 vues
παρουσίαση1.pptμέτρον άριστον par ifh
παρουσίαση1.pptμέτρον άριστονπαρουσίαση1.pptμέτρον άριστον
παρουσίαση1.pptμέτρον άριστον
ifh567 vues
2.τα δικαιωματα του παιδιου 2003 par ifh
2.τα δικαιωματα του παιδιου 20032.τα δικαιωματα του παιδιου 2003
2.τα δικαιωματα του παιδιου 2003
ifh527 vues
η ρύπανση του νερού par ifh
η ρύπανση του νερούη ρύπανση του νερού
η ρύπανση του νερού
ifh2K vues

Dernier

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf par
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf2lykkomo
915 vues1 diapositive
ζωα υπο εξαφάνιση.pptx par
ζωα υπο εξαφάνιση.pptxζωα υπο εξαφάνιση.pptx
ζωα υπο εξαφάνιση.pptxStella Mpezantakou
74 vues11 diapositives
ATT00004.pdf par
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf2dimkoryd
106 vues3 diapositives
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... par
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...2lykkomo
506 vues7 diapositives
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. par
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ssuser43d27b
26 vues18 diapositives
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 par
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023gymkeram
27 vues61 diapositives

Dernier(20)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf par 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo915 vues
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... par 2lykkomo
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
2lykkomo506 vues
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. par ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b26 vues
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 par gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram27 vues
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 par gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram11 vues
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 par gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 vues
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 par gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
gymkeram21 vues
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx par gymkeram
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
gymkeram37 vues
Veroia in Autumn.pdf par dpavlidou
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdf
dpavlidou11 vues
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 par gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram54 vues
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf par Nikolaos Ziakas
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
Έγκυρη ενημέρωση par ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b27 vues
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx par ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c8 vues
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... par gymkeram
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
gymkeram12 vues
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό par Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx par ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c10 vues

Άνθρακας

 • 1. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ • ΜΑΘΗΜΑ:ΧΗΜΕΙΑ • ΘΕΜΑ:ΑΝΘΡΑΚΑΣ • ΥΠΕΥΘΥΝΗ:ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΙΡΗΝΗ • ΜΑΘΗΤΗΣ:ΑΡΑΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ • ΤΜΗΜΑ:Γ1 • ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2014-2015
 • 2. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΑΚΑ • Ο άνθρακας είναι το αμέταλλο χημικό στοιχείο με χημικό σύμβολο C και ατομικό αριθμό 6. Είναι μέλος της ομάδας 14 (πρώην IVA) του περιοδικού πίνακα. Δρα σχεδόν πάντα ως αμέταλλο τετρασθενές στοιχείο, δηλαδή το άτομό του έχει τέσσερα (4) ηλεκτρόνια διαθέσιμα για τη δημιουργία ομοιοπολικών χημικών δεσμών. Υπάρχουν τρία (3) φυσικά ισοτοπα άνθρακα, από τα οποία o 12Cκαι ο 13C είναι σταθερά, ενώ ο 14C είναι ραδιενεργό, με ημιζωή περίπου 5.730 έτη. Ο άνθρακας είναι ένα από τα λίγα χημικά στοιχεία που είναι γνωστά από την Αρχαιότητα. Υπάρχουν αρκετές αλλοτροπικές μορφές του άνθρακα, από τις οποίες οι πιο γνωστές είναι ο γραφίτης, το διαμάντι και ο άμορφος άνθρακας[15]. Οι φυσικές ιδιότητες των διαφόρων αλλοτροπικών μορφών του άνθρακα διαφέρουν πολύ. Για παράδειγμα, το διαμάντι είναι πολύ διαφανές, το πιο σκληρό φυσικό υλικό που είναι γνωστό και με πολύ μικρή ηλεκτρική αγωγιμότητα, ενώ ο γραφίτης είναι αδιαφανής, αρκετά μαλακός για να σχηματίζει μια γραμμή πάνω σε χαρτί και ένας πολύ καλός αγωγός του ηλεκτρισμού. Υπό κανονικές συνθήκες, το διαμάντι, ο νανοσωλήνας άνθρακα και το γραφένιο έχουν τις υψηλότερες θερμικές αγωγιμότητες από όλα τα γνωστά υλικά. Όλες οι (γνωστές) αλλοτροπικές μορφές του άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες, είναι στερεές, με το γραφίτη να έχει την πιο σταθερή θερμοδυναμικά μορφή. Ο γραφίτης είναι μάλιστα (σχετικά) χημικά ανθεκτικός και χρειάζεται υψηλή θερμοκρασία για να αντιδράσει ακόμη και με (καθαρό) οξυγόνο.
 • 4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ • Οι διαφορετικές αλλομορφές του άνθρακα περιλαμβάνουν (όπως είδαμε και παραπάνω) το σκληρότερο υλικό που υπάρχει στη φύση, το διαμάντι, αλλά επίσης και ένα από τα πιο μαλακά υλικά που υπάρχουν στη φύση, τον γραφίτη. Επίσης, το άτομο του άνθρακα έχει την χημική ικανότητα να σχηματίζει έως και τέσσερις δεσμούς με άλλα άτομα, που περιλαμβάνουν και άλλα άτομα άνθρακα, με ικανότητα μάλιστα να σχηματίζει και πολλαπλούς (δηλαδή διπλούς ή τριπλούς) ομοιοπολικούς δεσμούς με τέτοια άτομα. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, οι μέχρι σήμερα γνωστές ενώσεις του άνθρακα (οργανικές ενώσεις) υπερβαίνουν τα 10.000.000 χημικές ενώσεις, αποτελώντας τη μεγάλη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των ως σήμερα γνωστών χημικών ενώσεων. Ο άνθρακας έχει ακόμη την υψηλότερη θερμοκρασία εξάχνωσης από όλα τα άλλα χημικά στοιχεία. Υπό πίεση 1 atm δεν έχει σημείο τήξης, αφού το τριπλό σημείο του βρίσκεται σε πίεση 10,8 ± 0,2 MPa και σε θερμοκρασία 4.600 ± 300 K (περίπου 4.330 ± 300 °C), οπότε εξαχνώνεται, με τη θερμοκρασία εξάχνωσής του (υπό πίεση 1 atm) είναι περίπου 3.900 K (περίπου 3.627 °C). Ο άνθρακας εξαχνώνεται με έναανθρακικό τόξο, που έχει θερμοκρασία περίπου 5.800 K (περίπου 5.530 °C), οπότε ο άνθρακας, ανεξάρτητα από την αλλοτροπική του μορφή, παραμένει στερεός σε υψηλότερες θερμοκρασίες ακόμη και από τα σημεία τήξης μετάλλων όπως το βολφράμιο ή το ρήνιο. Παρόλο που θερμοδυναμικά έχει τάση για οξείδωση, ο άνθρακας αντιστέκεται στην οξείδωση πιο αποτελεσματικά από χημικά στοιχεία όπως ο σίδηρος και οχαλκός, που είναι ασθενέστερα αναγωγικά μέσα στη θερμοκρασία δωματίου (20 °C).
 • 6. ΑΛΛΟΤΡΟΠΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ • Ο ατομικός άνθρακας είναι ένα πολύ βραχύβιο χημικό είδος και γι' αυτό ο (στοιχειακός) άνθρακας σταθεροποιείται σε διάφορες πολυατομικές δομές με διάφορες μοριακές διαμορφώσεις, που ονομάζονται αλλοτροπικές μορφές του άνθρακα. Οι τρεις (3) (σχετικώς) ευρύτερα γνωστές από τις αλλοτροπικές μορφές του άνθρακα είναι ο άμορφος άνθρακας, ο γραφίτης και το διαμάντι. Υπάρχουν όμως και άλλες. Για παράδειγμα, τα φουλλερένια θεωρούνταν κάποτε «εξωτικές» αλλοτροπικές μορφές, αλλά αυτόν τον καιρό συχνά συνθέτονται και χρησιμοποιούνται στην έρευνα: Περιλαμβάνουν τα μπακμινστερφουλλερένια, τους νανοσωλήνες άνθρακα , τα νανομπουμπούκια άνθρακα και τα νανοανθρακονήματα . Αρκετές ακόμη εξωτικές αλλοτροπικές μορφές του άνθρακα έχουν ανακαλυφθεί, όπως ο λονσδαλεΐτης , ο υαλώδης άνθρακας , ο νανοαφρός άνθρακα και το καρβύνιο ή «γραμμικός ακετυλενικός άνθρακας»
 • 8. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ • Στις γήινες συνθήκες, η μετατροπή ενός χημικού στοιχείου σε ένα άλλο είναι πολύ σπάνια. Γι' αυτό, η ποσότητα του άνθρακα στη Γη είναι ουσιαστικά σταθερή. Έτσι, διεργασίες που χρησιμοποιούν άνθρακα πρέπει να τον λάβουν από κάπου, και να αποθέσουν το προϊόν της διεργασίας κάπου αλλού. Οι διαδρομές που ακολουθεί ο άνθρακας μέσα στο (γήινο) περιβάλλον σχηματίζει το λεγόμενο κύκλο του άνθρακα μια διεργασία φυσικής ανακύκλωσης του γήινου άνθρακα. Για παράδειγμα, τα φυτά απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και το χρησιμοποιούν για να παράξουν βιομάζα, με τη διεργασία της αναπνοής άνθρακα ή τον κύκλο του Κάλβιν μια διεργασία δέσμευσης του άνθρακα. Κάποια από αυτήν τη βιομάζα (των φυτών) τρώγεται από τα ζώα, όπου κάποια ποσότητα από αυτόν τον άνθρακα εκπνέεται από αυτά τα ζώα ως διοξείδιο του άνθρακα. Ο κύκλος του άνθρακα είναι σημαντικά πιο πολύπλοκος από αυτόν το μικρό κύκλο: Για παράδειγμα, κάποια ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα διαλύεται στους ωκεανούς. Τα νεκρά φυτά και ζώα μπορεί να καταναλωθούν από βακτήρια ή και να μετατραπούν σε πετρέλαιο ή γαιάνθρακα, που μπορούν να καούν και να απελευθερώσουν διοξείδιο του άνθρακα.
 • 10. ΕΦΑΡΜΟΦΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ • Ο άνθρακας είναι ζωτικής σημασίας για όλες τις γνωστές μορφές ζωής, δηλαδή χωρίς αυτόν δεν εννοείται ζωή, τουλάχιστον όπως την ξέρουμε. Η κύρια οικονομική χρήση του άνθρακα, πέρα από τη χρήση ανθρακούχων τροφών και της ξυλείας, γίνεται με τη μορφή των υδρογονανθράκων, με μεγαλύτερη έμφαση στα καύσιμα που προέρχονται από το φυσικό αέριο και το αργό πετρέλαιο. Το αργό πετρέλαιο χρησιμοποιείται από την πετροχημική βιομηχανία για την παραγωγή, μεταξύ άλλων ,βενζίνης και κηροζίνης, μέσω της διεργασίας της διύλισης, σε διυλιστήρια. Η κυτταρίνη είναι ένα φυσικό ανθρακούχο πολυμερές που παράγεται από τα φυτά, αν και συνήθως λαμβάνεται από το βαμβάκι, το λινάρι και την κάνναβη. Η κυτταρίνη χρησιμοποιείται κυρίως για τη διατήριση της δομής των φυτών. Υπάρχουν και ζωικής προέλευσης οικονομικώς πολύτιμα φυσικά ανθρακούχα πολυμερή, όπως το μαλλί, το κασμίρι και το μετάξι. Τα πλαστικά είναι από συνθετικά ανθρακούχα πολυμερή, που συχνά περιέχουν επίσης οξυγόνο, άζωτο ή και αλογόνα. Οι πρώτες ύλες για πολλά από αυτά τα συνθετικά υλικά προέρχονται επίσης από το αργό πετρέλαιο.
 • 12. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ!!!