Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Racionalizacija javnih naročil tujih revij?

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 22 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Igor Zemljič (20)

Publicité

Racionalizacija javnih naročil tujih revij?

 1. 1. Racionalizacija javnih naročil tujih revij? Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja Mirjam Kotar Dan specialnih knjižnic „Finančni vidiki nabave gradiva“, 26. maj 2016
 2. 2. Vsebina:  Razvoj modela v visokošolski knjižnici  Nadgradnja – skupno JN 8 članic UL  Težave, izboljšave 26.5.2016Finančni vidiki nabave gradiva 2
 3. 3. ODKJG 2007: prvoJN tujih serijskih publikacij Merilo: do 80 točk na ceno + do 20 točk za sodoben način poslovanja v obliki spletnega podpornega servisa, naročanja, spremljanja dobav, reklamacij in redno dobavo ter 48-urni odzivni čas. 26.5.2016Finančni vidiki nabave gradiva 3
 4. 4. 2009-2013:ODKJG + Knjižnica Pef  postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi  2 sklopa  merila ≠ pogoji  specifični pogoji za prijavitelje  ločeni pogodbi  ločeni računi 26.5.2016Finančni vidiki nabave gradiva 4
 5. 5. ODKJG + Knjižnica Pef 2 Težave: Problem časovnice Koordinacija podpisnikov Komunikacija s pravno pomočjo Komunikacija s ponudniki Prednosti: delitev stroškov pravne pomoči sodelovanje pri postopkih 26.5.2016Finančni vidiki nabave gradiva 5
 6. 6. SkupnoJNUL - preliminarne dileme 2012 - 2104  katere članice so zainteresirane?  pomoč rektorata?  primerjava meril in pogojev po članicah 26.5.2016Finančni vidiki nabave gradiva 6
 7. 7. SkupnoJN 8 članicUL - priprava avgust – september 2014:  pooblastila dekanov  sodelovanje pravne službe rektorata  dr. Mojca Kotar  okvirna vrednost - kateri tip JN ?  sklopi ali ne?  jezik?  trajanje JN?  skupen seznam ali ločeno?  pogoji in merila? 26.5.2016Finančni vidiki nabave gradiva 7
 8. 8. Časovnica –JN 9292/2014 26.5.2016Finančni vidiki nabave gradiva 8
 9. 9. Sklopi ali ne sklopi? usposobljenost ponudnikov za izvedbo velikega JN? diskriminatornost? višji popusti zaradi velika obsega JN? 26.5.2016Finančni vidiki nabave gradiva 9
 10. 10. Zahteva po strukturi ponudbein računa 1 zap.št. naslov revije ISSN založnik format DDP* neto cena cena DDP* popust ponudnik a (znesek) netoali DDPcena s popusto m DDV (znesek) končna cena (upoštev ajoč popustin DDV) 26.5.2016Finančni vidiki nabave gradiva 10
 11. 11. Zahteva po strukturi ponudbein računa 2 26.5.2016Finančni vidiki nabave gradiva 11 naročnik bo revijo prejemal iz držav članic EU (da/ne) naročnik bo revijo prejemal iz tretjih držav (ne oz. navesti od kje, npr. ZDA, Švica) na voljo brezplač en e- dostop za članico UL (da/ne) na voljo brezplač en e- dostop za UL (da/ne) opombe članica UL
 12. 12. Samo cena ali dodatna merila? Do 90 točk: neto ali DDP cena s popustom vseh naslovov tujih znanstvenih in strokovnih revij brez davka na dodano vrednost: do 90 točk Do 10 točk: število brezplačnih online dostopov do celotnih besedil tujih znanstvenih in strokovnih revij ob plačilu naročnin na tiskane oblike revij 26.5.2016Finančni vidiki nabave gradiva 12
 13. 13. 26.5.2016Finančni vidiki nabave gradiva 13
 14. 14. Pogoji: funkcionalne zahteve spletne aplikacije  Spletno naročanje  Spletna sledljivost stanja dobav  Spletna sledljivost izhajanja  Spletna komunikacija  Spletna sledljivost reklamacij  Spletno iskanje in statistike ter izvoz podatkov 26.5.2016Finančni vidiki nabave gradiva 14
 15. 15. Zahteva po referencah Ponudnik je v obdobju treh let pred oddajo ponudbe opravil vsaj dve dobavi tujih znanstvenih in strokovnih revij za različna naročnika, od katerih je bila letna neto vrednost vsake posamične dobave najmanj 150.000 EUR brez DDV. 26.5.2016Finančni vidiki nabave gradiva 15
 16. 16. Cene … cene … cene Končna cena DDU Ljubljana Institucionalne naročnine Konzorcijska plačila Trojčki Spremembe izhajanja 26.5.2016Finančni vidiki nabave gradiva 16
 17. 17. SkupnoJNUL – težave pri ponudbah  sprememba formata revije ni označena  očitne napake pri neto ali DDP cenah s popustom  večje odstopanje neto ali DDP cene s popustom glede na kataložne cene založnikov  razlika v neto ali DDP ceni s popustom med ponudnikoma večja kot 10 %  ista revija naročena na več članicah Univerze v Ljubljani, različne cene za posamezno članico univerze  brezplačni online dostopi? 26.5.2016Finančni vidiki nabave gradiva 17
 18. 18. Časovnica –JN 9292/2014 26.5.2016Finančni vidiki nabave gradiva 18 Poročilo Komisije za izvedbo javnega naročila 15. december 2014 Pojasnila ponudnikov: november √ Oddaja JN 26. januar 2015 Okvirni sporazum 22. januar 2015
 19. 19. SkupnoJNUL – težave prvo leto 1 2015: - 683 naslovov - zamuda pri podpisovanju okvirnih sporazumov (22.1.2015) - zamuda pri plačilu računov - prehod na novega ponudnika - dobava in reklamacije 26.5.2016Finančni vidiki nabave gradiva 19
 20. 20. SkupnoJNUL – drugo leto (za dobavov 2016) Vabilo k oddaji ponudbe (14.10. 2015)  zaklenjene celice pri naslovih, za katere nam je znano, da je brezplačen dostop v okviru konzorcijev ali v paketu tisk + el.  navedba deleža posameznega formata (na primer 50 %T, 50 % E) Poročilo o oddaji javnega naročila (23.11.2015): komentar cen Težave z izdajo računov (22. december 2015 ?!) 26.5.2016Finančni vidiki nabave gradiva 20
 21. 21. SkupnoJNUL – povzetek + ₋ Okrepljeno sodelovanje med knjižnicami Časovni vidik Enoten nastop do ponudnikov Različne stopnje sodelovanja knjižnic Pomoč Službe za knjižnično dejavnost UL Vsakoletno izbiranje oz. morebitna sprememba ponudnika Pravna pomoč rektorata UL Obseg javnega naročila 26.5.2016Finančni vidiki nabave gradiva 21
 22. 22. Hvala za pozornost. Vprašanja? Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja Dan specialnih knjižnic „Finančni vidiki nabave gradiva“, 26. maj 2016

×