Publicité
Publicité

Contenu connexe

Plus de Igor Zemljič(20)

Publicité

Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Državnega zbora RS

 1. SKLEPANJE POGODB ZA DOBAVO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA Praksa Državnega zbora (Dan specialnih knjižnic, 26. 5. 2016) mag. Vojka Vuk Dirnbek vodja Dokumentacijsko-knjižničnega oddelka vojka.vuk-dirnbek@dz-rs.si
 2. SPECIALNA MATIČNA KNJIŽNICA USTANOVA • Zakonodaja na področju ustanovitelja • Interni akti • Zakonodaja na področju knjižničarstva
 3. Uporabniki specialne knjižnice Državnega zbora  Udeleženci v zakonodajnem postopku - 90 poslank in poslancev - vodstvo Državnega zbora - strokovne službe  Javnosti
 4. Nabava gradiva v knjižnici  V skladu z zakonodajo, internimi akti in strokovnimi merili: - Navodila o postopkih oddaje javnih naročil DZ - Navodilo za finančno poslovanje DZ - Zakon o javnem naročanju - Zakon o izvrševanju proračunov ...
 5. Nabava gradiva v knjižnici Izvajanje nabave v okviru sredstev, opredeljenih v proračunu Državnega zbora Interni akti: Odredba o razporeditvi publikacij v DZ, Standardi in normativi na področju dokumentacijsko-knjižnične dejavnosti v DZ
 6. Vrste pogodb • enkratna naročila • letne naročilnice (pogodbe) • večletne pogodbe - časovno omejene
 7. Kateri postopek naročanja izbrati? Odvisno od: količine naročila blaga/storitve finančni obseg naročila vrste naročila: knjige, periodični tisk (domača, tuja periodika), podatkovna baze, spletni dostopi serijskih publikacij, e- knjige …
 8. Sklepaje pogodb (po ZJN) Domači dnevni periodični tisk; Delo, Dnevnik, Večer, Finance: - večletne pogodbe z vrednostjo nad 20.000 EUR Postopek s pogajanji brez predhodne objave
 9. Tuje periodične publikacije: - letna pogodba z vrednostjo nad 20.000 EUR Postopek oddaje naročila male vrednosti
 10. Sklepanje pogodb za dobavo knjig večletne pogodbe: Mladinska knjiga letne naročilnice – pogodbe z založbami: Bookla, Litteralis, Založba Reforma, Fakulteta za upravo, IUS Software, Uradni list … enkratne naročilnice: samozaložbe in založbe s katerimi se redko posluje
 11. Kriteriji pri naročanju • Cena (popusti) • Hitrost in zanesljivost dobave, rok za plačilo, natančnost, ažurnost obveščanja o poteku naročila in povratne informacije – v skladu z navodili za finančno poslovanje Državnega zbora
 12. Neposredna naročila • Letne naročilnice – pogodbe (do 10.000 EUR): neposredna dobava domačih serijskih publikacij, integrirnih virov, podatkovnih zbirk, članarine, medknjižnična izposoja … neposredna naročila tujih periodičnih publikacij (izvedeno s kreditno kartico) …
 13. Sklepanje letnih in večletnih pogodb • Dogovori o popustih: Zakon o enotni ceni knjige (Uradni list RS, št. 11/14) - 7. člen (izjeme) … izvajalci knjižnične dejavnosti kot javne službe, kakor so opredeljeni z zakonom, ki ureja področje knjižničarstva.
 14. problematika vpisa nekaterih specialnih knjižnic v razvid knjižnic Zakon o knjižničarstvu Knjižnica – javna služba (1)
 15. • Pridobljeno mnenje Ministrstva za kulturo, da je knjižnica DZ specialna knjižnica, ki opravlja knjižnično javno službo (dec. 2014) Možni dogovori o popustih letne in večletne pogodbe Knjižnica – javna služba (2)
 16. • Mnenje Ministrstva za finance: predmet javnega naročanja je posamezna knjiga oz. posamezni nosilec podatkov in ne knjižnično gradivo v celoti Javno naročilo brez postopka po ZJN Sklenjena večletna pogodba med DZ in dobaviteljem Predmet javnega naročila
 17. HVALA ZA POZORNOST!
Publicité