Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

For og ettertest_epost_4_trinn_nn

53 vues

Publié le

For og ettertest_epost_4_trinn_nn

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

For og ettertest_epost_4_trinn_nn

 1. 1. www.iktsenteret.no ​Før-/ettertest 4. steg - Kommunikasjon Sende e-post
 2. 2. www.iktsenteret.no Kartlegging ved handsopprekking ​Eg veit skilnad på • Svar • Svar til alle • Vidaresend
 3. 3. www.iktsenteret.no Kartlegging ved handsopprekking ​Eg veit korleis eg sender vedlegg i e-post.
 4. 4. www.iktsenteret.no Kartlegging ved handsopprekking Kva skjer om du legg nokon i blindkopi; • Dei kan ikkje sjå meldinga • Dei andre mottakarane ser ikkje at vedkomande får eposten • Mottakaren får ikkje vedlegga • Meldinga blir lesen opp (brukast av blinde).
 5. 5. www.iktsenteret.no Kartlegging ved handsopprekking ​Kva brukar du for å kommunisere digitalt utanfor skuletida? (Kva brukast mest og til kven) • Skype • Facetime • Mobiltelefon (SMS) • E-post • Snapchat • Andre tenester?
 6. 6. www.iktsenteret.no Diskusjon Kvifor kan det vere lurt å bruke svarfunksjon i staden for å opprette ei ny melding når du sender svar?
 7. 7. www.iktsenteret.no Diskusjon Er det best å lage ein mappestruktur for å lagre e-post eller å ha alt i innboksen - kvifor?
 8. 8. www.iktsenteret.no Diskusjon Kvifor er det lurt å skrive ei god emneline i e-postane?
 9. 9. www.iktsenteret.no Diskusjon Lærar sender ut ei melding til alle elevane med spørsmål om å få mobiltelefonnummeret til alle sine føresette. ​Kva vil vere mest fornuftig; • Å sende melding berre til lærar (svar)? • Å sende til alle som fekk den opprinnelige meldinga (svar til alle)? ​Kvifor?
 10. 10. www.iktsenteret.no Diskusjon Er måten du kommuniserer på avhengig av kven du kommuniserer med (til dømes at du skriv annleis til venner enn til lærar eller familie)? Kvifor er det i så fall slik?
 11. 11. www.iktsenteret.no Diskusjon Kvifor trur de menneske sender ut e- postar for å lure andre til å sende pengar eller oppgje personlege opplysningar? Kvifor trur de mange let seg lure? Kan de gje nokre døme på slike e-postar?

×