Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Обучение за начинаещи: Лични предпазни средства

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 28 Publicité

Обучение за начинаещи: Лични предпазни средства

Нормативни изисквания. Оценка на риска. Изготвяне на списък. Определяне на вида, наименованието и точната идентификация. Процедура по осигуряване на ЛПС.

Нормативни изисквания. Оценка на риска. Изготвяне на списък. Определяне на вида, наименованието и точната идентификация. Процедура по осигуряване на ЛПС.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (8)

Plus par Zbut.Eu (20)

Publicité

Plus récents (20)

Обучение за начинаещи: Лични предпазни средства

 1. 1. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА Обучение за начинаещи
 2. 2. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO Доцео OTGOVORI.INFO ZBUT.EU НОРМИ и ПРАКТИКА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ ЕРГОНОМИЯ EDU. OTGOVORI.INFO ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ Д-р инж. Деяна Илиева Д-р София Евстатиева, дм
 3. 3. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД Физическо премахване на опасността/ редизайн Замяна с по-безопасен процес или продукт Контрол на опасностите при източника Промяна на начина, по който се работи Лични предпазни средства Необходимост от контрол Мярката е зависима от човека Йерархия на контролитеНай- ефективно Най-малко ефективно
 4. 4. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO НОРМАТИВЕН ДОКУМЕНТ
 5. 5. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO ОЦЕНКА НА РИСКА ЛПС се осигуряват за идентифицирани и оценени рискове! Риск ЛПС Характеристики на ЛПС
 6. 6. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO Член 17 Работодателят съставя списък, който съдържа:
 7. 7. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO Определяне на работните места и видовете работа • Професия (Длъжност) • Дейности • Посетители Приложение № 1 към чл. 17 Неизчерпателен списък на дейности, които могат да изискват прилагане на лични предпазни средства
 8. 8. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO
 9. 9. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO Длъжностно лице по БЗР в строителна фирма ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
 10. 10. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO КАКВИ ЛПС? Вид • ??? Наименование • ??? Точна идентификация • ???
 11. 11. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO Вид на ЛПС • ЛПС за главата • ЛПС за слуха • ЛПС за очите и лицето • ЛПС за дихателни органи Приложение № 2 към чл. 17 Неизчерпателен списък на лични предпазни средства (ЛПС)
 12. 12. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO ВИД НА ЛПС • ЛПС за горните крайници • ЛПС за долните крайници • ЛПС за кожата • ЛПС за торса и корема • ЛПС за цяло тяло
 13. 13. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДА ЛПС Вид • ЛПС за долни крайници Наименование • ??? Точна идентификация • ??? ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
 14. 14. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO  Обувки - половинки, боти, високи обувки, обезопасяващи боти.  Обувки, които могат да бъдат бързо развързани или разкопчани.  Обувки с допълнително защитно бомбе.  Обувки и надобувки с устойчиви на топлина ходила.  Термични (за защита от студ) обувки, боти и надботи.  ...  Подвижни ходила, устойчиви на топлина, пробождане или подхлъзване. ... НАИМЕНОВАНИЕ
 15. 15. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO Наименование Вид • Защита за долните крайници Наименование • Обувки половинки с допълнително защитно бомбе и устойчиво на пробождане или подхлъзване ходило Точна идентификация • ???
 16. 16. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO Точна идентификация
 17. 17. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO БДС EN ISO 20345:2011 Лични предпазни средства. Обезопасяващи обувки. БДС EN ISO 20346:20114 Лични предпазни средства. Защитни обувки. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
 18. 18. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO Класификация I SB Базовите изисквания на стандарта S1 Базовите изисквания + + предна част на обувката - затворена + антистатични обевки + поглъщане на енергията от ходилото в областта на петата S2 Характеристиките на S1+ + устойчивост на проникване и поглъщане на вода S3 Характеристиките на S2+ + пластина в ходилото за устойчивост на пробождане от твърди предмети БДС EN ISO 20345:2011 Класификация I – от кожа и други материали, но не изцяло гума или полимерни Класификация II – изцяло гумени или изцяло полимерни
 19. 19. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO Класификация I P Устойвичост на пробождане С Проводима А Антистатична CI Изолация срещу студ HI Изолация срещу топлина ... БДС EN ISO 20345:2011 Допълнителни обозначения за случайни рискове
 20. 20. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO ТОЧНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ Вид • Защита за долните крайници Наименование • Обувки половинки с допълнително защитно бомбе и устойчиво на пробождане или подхлъзване ходило Точна идентификация • БДС EN ISO 20345 • S1P
 21. 21. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO Конкретни опасности, за които се прилагат ЛПС  Предмети, падащи върху или смазващи предната част на ходилото Падания и удар върху петата на стъпалото Падания в резултат на подхлъзвания  Стъпване върху пробождащи и режщи предмети Увреждане на глезените; ходилата; пищяла. Студ или топлина ...
 22. 22. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
 23. 23. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO Закупуване на лични предпазни средства Декларация за съответствие Инструкция за употреба
 24. 24. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO Изготвяне на инструкции за използване Чл. 15 Личните предпазни средства се използват в съответствие с инструкциите на работодателя и производителя, като същите трябва да бъдат разбираеми. Рискът е по-голям, ако не използваш правилната маска!
 25. 25. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO Провеждане на обучение на работещите ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
 26. 26. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO Предоставяне на личните предпазни средства ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
 27. 27. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO Проверки ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
 28. 28. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO Знанието не е достатъчно, трябва и да го прилагате! ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА OTGOVORI.INFO http://otgovori.info http://zbut.eu

Notes de l'éditeur

 • Обезопасяващи обувки. Издържливост на 200J – предмет 10 кг падащ от височина 2 м. И статично натоварване 15 kN

  Защитни обувки - Издържливост на 100J – предмет 5 кг падащ от височина 2 м. и статично натоварване 10 kN

  E=m.g.h = m.h.g ; g=9,81, пробл. 10
  Умножението на масата по височината е равно на 20 за обезопасяващи и на 10 за защитни.
 • Да, обаче на нас не ни трябва S2 характеристика, защо да оскъпяваме, но пък ни трябва пластина срещу пробождане.

  Тогава идват дипълнителните обозначения
 • Да, обаче на нас не ни трябва S2 характеристика, защо да оскъпяваме, но пък ни трябва пластина срещу пробождане.

  Тогава идват дипълнителните обозначения

×