Publicité

Ligjerata 3

ilir 1122
31 Oct 2011
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Ligjerata 3

  1. Teknologji Informative
  2. Hardueri dhe Softueri
  3. Transistor ët dhe qarqet e integruara Тransistori është element gjysmëpërçues i cili shfrytëzohet për të përforcuar apo për të ky çur dhe çkyçur sinjale. Vetia e transistorit është se ai funksionon si ndërprerës elektronik . Kjo mundëson përdorimin e transistorëve në qarqet logjike digjitale, në qarqet aritmetike të procesorëve të kompjutorëve, në memoriet e kompjuterëve dhe në shumë zbatime të tjera. Transistori është njësia themelore nga të cilat përbëhen kompjutorët dhe elementet e tjera elektronike moderne , kurse më së shpeshti ndërlidhen (më shumë transistorë) në një Qark të Integruar Emri Transistor rrjedh nga fjal ët ( trans -i ndryshueshëm, dhe resistor -rezistencë).
  4. RAM dhe ROM memorjet DIP, SIPP, SIMM 30 pin, SIMM 72 pin, DIMM, RIMM Lloje të RAM- memorjeve (nga lart-posht) ROM memorja ( Ç ipi ) (Shembull tipik)
Publicité